KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Coudenhove-Kalergi terv: Lopakodó népirtás Európa népei ellen

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

The Coudenhove-Kalergi plan – The genocide of the Peoples of Europe

Migráció

A tömeges bevándorlás egy olyan jelenség, melynek kiváltó okait a mai napig ügyesen kendőzi el a multikulturalista propaganda, mely azt – tévesen – elkerülhetetlen történelmi folyamatnak állítja be. Ezen cikk célja az, hogy rámutasson a harmadik világbeli bevándorlás mesterségesen előidézett voltára, melyet sokan a modern világ, a társadalmi “fejlődés” elkerülhetetlen velejárójaként akarnak láttatni, ez a folyamat valójában több évtizedes, tudatos tervezés eredménye, hogy kontinensünk arculata végleg megsemmisüljön.

A Pán-Európai Mozgalom megszületése

Kevesen tudják, hogy az európai integráció egyik fő megindítója ugyanaz a személy volt, aki lerakta az ideológiai alapjait az európai népek ellen folyó csendes népirtásnak. Egy sötétlelkű emberről van szó, akinek a létezése ismeretlen a tömegek számára, de az elit az Európai Unió megalapítójának tartja. Neve: Richard Coudenhove-Kalergi, akinek az apja egy osztrák diplomata volt: Heinrich Coudenhove-Kalergi, akit rokoni szálak fűztek a Kallergis elnevezésű bizánci császári családhoz, édesanyja a japán származású Mitsu Aoyama volt. Richard Kalergi a háttérből működve, távol a nagyközönség fürkésző tekintetétől, sikeresen győzte meg Európa legfontosabb államfőit az európai integráció tervének végrehajtásáról, mivel személyes ismerőse volt a korabeli európai nemesek és jelentős politikusok mindegyikének és mivel megörökölte a nemesi származású, diplomata édesapjának a politikai kapcsolatait.

1922-ben, Bécsben alapította meg a Pán-Európai Mozgalmat melynek célja egy “Új Világrend” létrehozása volt, melynek vezető államai az Egyesült Államok és a vele szövetséges, föderális államok lennének. E terv szerint a világkormány létrehozásának első lépése az európai integráció megindítása lenne. A kezdeményezés legelső támogatói között voltak olyan cseh politikusok is, mint Tomáš Masaryk és Edvard Beneš, az anyagi alapot a dúsgazdag bankár Max Warburg teremtette meg a 60 000 márka pénzbeli adományával. A Pán-Európai Mozgalmat Ignaz Seipel osztrák kancellár és Ausztria későbbi miniszterelnöke Karl Renner vezette. Később olyan francia politikusok támogatták a mozgalmat, mint Léon Bloum, Aristide Briand, Alcide De Gasperi.
Az európai fasizmus felemelkedésével a Kalergi tervet törölték és a Pán-Európai Mozgalmat szétverték,  de a második világháború után, hála Kalergi fáradhatatlan és őrült tevékenységének, Winston Churchill és a B’nai B’rith elnevezésű zsidó szervezet támogatásának és olyan neves lapok médiatámogatásának, mint amilyen a New York Times, a tervet végül elfogadja az Egyesült Államok kormánya. Ennek erdeményeképp a CIA végül belekezdett a terv végrehajtásába.

A Kalergi terv lényege

Könyvében – melynek címe: “Praktischer Idealismus” –  Kalergi rámutat, hogy a jövő Európáját nem az Óvilág honos népei birtokolják majd, hanem egy fajta ember alatti ember, mely a különböző rasszok kényszerített keveredésének az eredménye. Kalergi egyértelművé teszi, hogy Európa népeit sárga mongoloid népekkel és harmadik világbeli színes népekkel kell keresztezni, hogy létrejöjjön egy identitás, etnikai hovatartozás nélküli gyökértelen és soknemzetiségű sokaság melyen a jövőbeli hatalmi elit könnyűszerrel tudna uralkodni.

Kalergi első lépésben az európai nemzetek önrendelkezési joguktól való megfosztását hirdette, a későbbiekben ezen nemzetek kiirtását tűzte ki célul tömeges bevándorlás és etnikai szeparatista mozgalmak révén.  Ahhoz, hogy Európát egy új vezető réteg akadálytalanul uralhassa, Kalergi egy feketékből, ázsiaiakból és fehérekből álló új, homogén faji keveréknépesség létrehozását hirdette. De ki lesz ezen a népességen uralkodó új elitréteg? Kalergi erről is felvilágosít minket:

A jövő embere kevertfajú lesz, a mai kor faji csoportjai és társadalmi osztályai  lassan, fokozatosan eltűnnek a tér és idő beszűkülése, az előítéletesség megszűnése miatt. Az eurázsiai-negroid faj a jövő, mely küllemében leginkább az ősi egyiptomiakra hasonlít. Ennek a fajnak a létezése fogja a népek és egyének sokféleségét felváltani. Európa a judaizmus elpusztítása helyett – akarata ellenére –, kiművelte és erőssé tette ezt a népet, hogy ezen mesterségesen előidézett fejlődési irány során a jövő társadalmi elitjét képezzék. Egyáltalán nem meglepő, hogy az a nép, mely a gettók börtönéből szabadult, vált Európa új szellemi arisztokráciájává. Európa gondoskodása megteremtett tehát egy új, modern arisztokráciát, azokban az időkben, amikor a hagyományos európai, feudális arisztokráciát végleg szétzúzta a zsidó emancipáció. (a Francia Forradalom mészárlásai nyomán)

Bár Richard Kalergi nevét egyetlen tankönyv sem említi meg, az ő elgondolásai képezik az Európai Unió eszmei alapját. A különböző etnikai kisebbségeket előtérbe helyező és védő intézkedések és jogszabályok összessége azzal a céllal született meg, hogy elősegítse az afrikai és ázsiai népesség európaiakkal való keveredését, hogy elpusztítsák identitásunkat, hogy Európa teljes népességét egy fajta keverék, mulatt fajjá homogenizálják. Ezen intézkedéseknek nem humanitárius célja van, hanem az, hogy megvalósítsák az emberiség eddigi legnagyobb népirtását, melyet a kíméletlen multikulturalista rezsim akar elkövetni. Minden második évben kiosztják a Coudenhove-Kalergi Európa díjat azoknak az európaiknak, akik élvonalában álltak ennek a bűnös tervnek a végrehajtásában. A díjat többek közt olyan politikusoknak is megítélték, mint Angela Merkel és Herman van Rompuy.

A genocídiumra –  azaz népirtásra – való szüntelen uszítás szerves részét képezi az ENSZ felhívásainak, mivel a világszervezet állandó jelleggel bevándorlók millióinak befogadását követeli Európától, hogy enyhítsenek az úgynevezett “demográfiai válságon”. Az ENSZ New York-i kirendeltségének egy 2000 év január havában közzétett jelentése szerint – címe: “Immigration replacement: A solution to declining and aging population” – Európának  2025-ig 159 000 000 bevándorlóra van szüksége.

Az ember elgondolkozik azon, honnan jöhetnek ezek a számok, melyek azt hivatottak bizonyítani, hogy nekünk X év múlva Y számú bevándorlóra van “szükségünk”. Könnyű belátni, hogy a “demográfiai válságot” bőkezű családtámogatási rendszerrel, családbarát értékrend közvetítésével és a családromboló devianciák hirdetésének a szankcionálásával könnyedén meg lehetne oldani. Nyilvánvaló, hogy az Európán kívüli génállomány beáramlása tönkreteszi népeink genetikai örökségét, a bevándorlásnak hála egyszer megszűnünk létezni, mint egyedi faji és etnikai csoport.   A különböző deszegregációs, multikulturalista és “rasszizmus” ellenes intézkedéseknek az egyedüli célja az, hogy eltorzítsák népünket, hogy olyan ember alatti emberekké váljunk, akiknek nincs nemzeti identitása, saját kultúrája és történelme. Röviden összefoglalva a Kalergi tervben foglaltak alapozzák meg a mindenkori kormányok azon intézkedéseit és jogi szabályozóit, melyek a honos Európai népesség tömeges bevándorlással való megsemmisítését tűzték ki célul. G. Brock Chisholm az Egészségügyi Világszervezet egykori vezetője mesterien elsajátította a Kalergi terv doktrínáját, ez teljesen egyértelmű a hangoztatott álláspontja alapján: “Amit fontos lenne megtenni az, hogy mindenhol korlátozzuk a születések számát és népszerűsítsük a – rasszok közötti – vegyes házasságokat a célból, hogy létrejöjjön egy globális emberfaj, egy olyan világban, melyet egy központi kormány fog teljes egészében irányítani. ”

Végkövetkeztetések

Ha körbenézünk korunk multikulturális társadalmában, nyilvánvalóvá válik, hogy Kalergi terve a végkifejletéhez közeleg, mivel napjainkban Európa összeolvadása zajlik a harmadik világgal. A faji keveredés pestise évente többezer kevert fajú gyermek megszületését eredményezi, ők “Kalergi gyermekei”. A fősodratú média a félretájékoztatás és a bevándorláspárti álhumanitárius propaganda kettős nyomásával akarja a honos európai embereket szüntelenül a saját örökségük, identitásuk és származásuk megtagadására kényszeríteni.

A dolgozók millióit megnyomorító globális kapitalizmus tányérnyalói szakadatlanul arról akarnak minket győzködni, hogy identitásunk megtagadása egy “nemes”, haladó és humanitárius cselekedet, hogy az ún. “rasszizmus” bűn és elítélendő. Mindezt azért teszik, mert mindannyiunkból vak, atomizált fogyasztókat akarnak nevelni, akik nem rontják nekik a “bizniszt”. Napjainkban minden eddiginél fontosabb a rendszer hazugságai ellen küzdeni, hogy felébresszük az európai népek forradalmi küzdőszellemét, hogy kiálljanak nemzeti önrendelkezési és önszerveződési jogukért és felkeljenek a multikultikulturalista elnyomatás ellen! Mindenkinek látnia kell, hogy az európai integráció valójában csendes népirtás az európai gyökerű népek ellen, tehát nincs más választásunk, csak a forradalmi küzdelem létünkért, családjainkért, minden más alternatíva a nemzethalált jelenti!

Western Spring

A Kalergi-terv életre kelt, avagy ez a bevándorlás valódi oka?

Richard Coudenhove-Kalergi, (Tokió 1894, november 16.-Schruns, 1972. július 27.) filozófus, történész, diplomata és szociológus, a páneurópai eszme megfogalmazója. “Megjövendölte” az európai népirtást.

menekultek_1

A “Praktisher Idealizmus” könyvében arra mutat rá, hogy a jövő Európája nem a “honos” népek által lesz irányítva, hanem egy emberfaj ember fogja irányítani. Ez a faj különböző rasszok kényszerített keveréke lesz. Kalergi azt írta, hogy az európai, óvilági népeket a sárga mongoloid népekkel, és a harmadik világ színes népeivel keverve “hozzák létre”. Így létrejön egy gyökértelen, identitás és hovatartozás nélküli, soknemzetiségű embercsoport, akiket a jövő elitje könnyűszerrel uralni tud. Kalergia azt mondta, hogy e fa kialakulásának egyik módja a tömeges bevándorlás, illetve ezeknek az embereknek az önrendelkezési joguktól való megfosztás. Az új vezető elit Kalergi szerint a a feketékből, ázsiaiakból és fehérekből összeálló keveréknépességét könnyebben uralhatja.

Milyen lesz a jövő embere?

Kalergi szerint egy kevertfaj lesz, és ennek a kialakulása közben a társadalmi osztályai eltűnnek. A jövő faja az eurázsiai-negroid faj, akik leginkább az egyiptomiakra hasonlítanak. Az európai sokszínűséget ez a teljesen homogén csoport fogja irányítani. Nagy utat tesznek meg ezek az emberek: vannak köztük a gettóból kiszabaduló második generációs bevándorlók, akik sok tanulással, szellemi arisztokráciává érhetnek. A mai bevándorlók pedig ténylegesen nagy utat tesznek meg – több ezer kilométert utaznak, hogy bejuthassanak Európába.

Kalergi tette le az Európai Unió eszmei alapját: a (különböző etnikai) kisebbségeket előtérbe helyező, és védő intézkedések és jogszabályok összessége azzal a céllal született meg, hogy elősegítse az afrikai és ázsiai népesség európaiakkal való keveredését, hogy elpusztítsák identitásunkat, hogy Európa teljes népességét egy fajta keverék, mulatt fajjá homogenizálják. Ezeknek az intézkedéseknek nem humanitárius célja van, hanem az, hogy megvalósítsák az emberiség eddigi legnagyobb népirtását, melyet a kíméletlen multikulturalista rezsim akar elkövetni.

Kétévente kiosztják a Coudenhove-Kalergi Európa díjat azoknak az európaiaknak, akik élvonalában álltak ennek a bűnös tervnek a végrehajtásában. A díjat többek közt olyan politikusoknak is megítélték, mint Angela Merkel és Herman van Rompuy.
A genocídiumra (=népirtásra – való uszítás) az ENSZ felhívására is történik, mivel a világszervezet állandó jelleggel bevándorlók millióinak befogadását követeli Európától, hogy enyhítsenek az úgynevezett “demográfiai válságon”. (Ezt azzal magyarázzák, hogy Európa lakossága öregedő, és a hamarosan reneteg nyugdíjas lesz, de nem lesz, aki eltartsa őket. )

Az ENSZ New York-i kirendeltségének egy 2000 év január havában közzétett jelentése szerint – címe: “Immigration replacement: A solution to declining and aging population” – Európának 2025-ig 159 000 000 bevándorlóra van szüksége.
A bevándorlást Európa azzal segíti, hogy bőkezű családtámogatást nyújt, családbarát értékrendet közvetít. A különböző deszegregációs, multikulturalista és “rasszizmus” ellenes intézkedéseknek az egyedüli célja az, hogy eltorzítsák népünket, hogy olyan ember alatti emberekké váljunk, akiknek nincs nemzeti identitása, saját kultúrája és történelme. Európán kívüli génállomány beáramlása tönkreteszi népeink genetikai örökségét, a bevándorlásnak hála egyszer megszűnünk létezni, mint egyedi faji és etnikai csoport.

G. Brock Chisholm az Egészségügyi Világszervezet egykori vezetője mesterien elsajátította a Kalergi terv doktrínáját, ez teljesen egyértelmű a hangoztatott álláspontja alapján: “Amit fontos lenne megtenni az, hogy mindenhol korlátozzuk a születések számát és népszerűsítsük a – rasszok közötti – vegyes házasságokat a célból, hogy létrejöjjön egy globális emberfaj, egy olyan világban, melyet egy központi kormány fog teljes egészében irányítani. ”

Ez a folyamat jelenleg is zajlik és szinte a végkifejletnél tartunk. “Kalergi gyermekei” már köztünk élnek. A globális kapitalizmus követői arról akarnak meggyőzni minket, hogy identitásunk megtagadása nemes és haladó és humanitárius cselekedet, és a rasszizmus bűn.

Mindenkinek látnia kellene, hogy európai integráció néven valójában csendes népirtás zajlik az európai gyökerű népek ellen.

Ui.: Azt azért ne felejtsük el, hogy a Magyarországra érkezők is EMBEREK. Teli félelemmel, fájdalommal, fáradtsággal, elcsigázottsággal. Szeretetre, megértésre, türelemre vágynak, akárcsak te vagy én. És nem azért vannak itt, hogy a mi mindennapjainkat megkeserítsék, hanem hogy a sajátjaikat megkönnyítsék!

Lótusz

http://lotusz.cafeblog.hu/

NIF

LÉLEKEMELŐ - mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

11 thoughts on “Coudenhove-Kalergi terv: Lopakodó népirtás Európa népei ellen

 1. Érthetetlen ha ismeri a mai európai vezérkar ennek a migrációnak a következményét ,, akkor miért támogatja ennek a sátánnak az elképzeléseit ???

 2. Most hallottam a hírt, hogy a migránsok Horgoson kirángattak egy helybelit az autójából, és bántalmazták. A kocsi szélvédőjét betörték,a kocsit összeverték.

  1. Édes Istenem! Vannak ott arrafelé FÉRFIAK még, akik megvédik a falujukat?!

 3. Olyan nehéz észrevenni, hogy a Fidesz is csak a magyarság felszámolásának politikáját folytatja? Küzdenek a bevándorlás ellen szavakban és építenek olyan díszkerítést, amely mellett a bevándorló tömegek száma egyre nő. A rendőrség nem feltartóztat, hanem bevezet. Határőrség nincs, katonaság nincs, oktatás, egészségügy leépülőben. A fiatalabb, szakmailag értékesebb lakosság menekül, helyükre egy használhatatlan ember-masszát engednek. A beözönlők túlnyomó többsége muszlim katonakorú fiatal férfi. Ha fegyvert kapnak, elképesztő tömeggyilkosságra képesek. S ha bekövetkezik? – Ja, elvtársak, tévedtünk és minden meg lesz bocsájtva, elfeledve.

 4. Ennek a Kalergi-nek a könyve nem egyéb, mint óda a zsidosàghoz!
  Ebben hinni csak a zsidoknak lehet, és hiszik is, ahogy hiszik a kivàlasztottsàgukat is, a förtelmes Toràt is, meg a hànyingerkeltö Talmudot.
  Ilyeneket irt le ez a Kalergi: „Europàt egy szellemi rassz vezeti: a zsidosàg!” Kijelenti minduntalan, hogy szellemi vezére az europaiaknak csak egy van, aki nemzsido: Nietsche. Ez a vezérfonala az egész köyvnek.
  A nagy baj az, hogy pl. Franciaorszàgban is egyik zsido àllamelnök követi a màsikat: Sàrközy utàn Hollande, aztàn lehet megint Sàrközy. A németeknél nagyobb judeofil nincs több Europàban. Magyarorszàgon Horthy ota nincs magyar többségü kormàny! Màs orszàgokban, ha van is nemzeti többségü kormàny azok megfelelési kényszerrel kerültek hatalomra: a hàttérhatalomnak kell megfelelniük.
  A zsidosàg az elsö vilàgméretü pénzösszegeit a rabszolga kereskedelemböl gyüjtötte össze. Ekkor vàltak vilàgot is befolyàsolni tudo hàttérhatalommà. Minden rabszolgakereskedö hajo utjàt ök finansziroztàk. Tehàt afrikai tömegek utaztatàsàban màr sok évszàzados pozitiv tapasztalataik vannak. Semmi sem növekszik gyökerek nélkül!!!

 5. Coudenhove-Kalergi-Plakett: Juncker és Merkel is àtvette a dijat Münsterben. 2002 ota adjàk àt ezt a dijat, persze azoknak, akik az EU-ért a „legtöbbet” teszik. Kallergi szellemében, persze.
  Kalergi javasolta az EU himnuszàt is, amit el is fogadtak. A zàszlot, amit javasolt, nem fogadtàk el, mert tartalmazott egy keresztet is. Ebböl is làtszik, hogy az EU nem akar semmilyen keresztény szellemet, kulturàt magàénak vallani.
  A vilàgot nem demokratikusan vezetni akaro hàttérhatalom irànyitja a jelenlegi milliàrdos nagysàgu migràcios hullàmot. A milliàrdos nagysàgot az ENSZ menekültügyi föbiztosa mondta a New York Times-nak adott interjuban! Ekkora tömeg àll készen a megmozdulàsra. Dél Afrikàban màr több éve a délafrikai feketék szervezödnek a munkahelyeiket és életterüket veszélyeztetö tömeges fekete bevàndorlok ellen. Fegyveresen tàmadjàk meg a bevàndorlok nyomornegyedeit és gyilkoljàk le a bevàndorlokat. Ez a non-plus-ultra, ami a tömeges bevàndorlàs okozta feszültségeket illeti.

 6. Egy bolond „százat csinált ! (kalergi) Amikor a butaság a szorgalommal párosul az nehezen emészthető! A hülyeségre, az ostobaságra mindig az arra fogékonyak a vevők. Volt belőlük éppen elég,hogy csak néhányat,marx, lenin,sztálin,darvin,rotschild,rokefeller,busch, stb. lehetne sorolni. De nem törvényszerű, hogy a hülyeség mögé be is kellene állni. Bár egyeseknek ez hatalmas „üzlet a mai napig.

 7. A Magyarban benne van a „mag. A magban,hogy mivé kell majd válnia! Ha a „mag jó talajba került, annak a „növekedését, „termését, ideológiákkal, eszmékkel meggátolni lehetetlen! A búza magból sem lesz árpa soha,még ha csak egy szem búza van egy zsák árpába. Mindig lesznek a Magyarok közt olyanok, akiknek a tisztesség, az igazság, a vérében van kódolva. Amíg egy „ilyen is lesz, aki majd adja tovább az „igazak tudását, nincs veszve semmi. Előbb utóbb úgy is minden kiderül.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük