Cigánykérdés okai és megoldása Magyarhonban és az Unióban I. rész

Lakatos Attila, B.- A.- Z. megyei cigányvajda

Divat, szükséges megbeszélnivaló, vagy politikai eszköz? Mindhárom igaz, ha a magyarországi cigányokról, a cigánybűnözésről vagy az ingyenélésről van szó. Illetve: mindhárom igaz lenne, ha nem felejtkezne el egy egész ország és a politika arról, hogy a cigányság helyzete egyenes arányban romlik a magyarokéval, hasonló vagy éppen ugyanazon okokra vezethető vissza.

Amikor a Parlamentben nagyhangon cigányozik Vona Gábor, a Jobbik elnöke, s a cigányság szaporulatát, mint az állatokét, határok közé akarja szorítani, akkor arra sem gondol, hogy nem a cigányokét kellene megállítani, hanem a magyarokét kell törvénnyel megsokszorozni… Törvénnyel és családtámogatással. Nem a gyermekek után járó szavazati joggal, mert az eget rengető botorság, főként, ha a szavazati jogot a kettős állampolgársággal együtt nem adják meg azoknak a határon túli magyaroknak, akiknek a sorsáról is döntenek a Magyar Parlamentben. Erről azonban már értekeztem. Tehát maradjunk a cigánykérdésnél.

Hirdetés

Ha a magyar történelmet végiglapozzuk, akkor látható, hogy ami ma Magyarországon történik, az természetes és változatlan folyománya az ezer éves vagy annál sokkal régebbi múltnak. Az árulás és a gyűlölködés a magyarországi magyar számára olyan, mint a levegő. Nem tud nélküle élni. Ha pedig valaki bekerül a gyűlölnivalók közé, akkor onnan aligha van kiút. Csapda. Közben a magyarországi magyar nem foglalkozik azzal, hogy igaza van-e vagy nincsen, ő gyűlöl és kész! Most is ez van, s ma a cigányok a gyűlölet tárgya. A cigány legfőbb bűne, hogy nem öli meg a magzatát, mint a magyar (amit ugyan a magyar nem ért meg miért bűn, és nem is akar tenni ellene). A cigánynak mindegy, hogy a magyarok bezárják-e az iskolákat, mert őt nem nagyon érdekli az iskola, hiszen otthonról nem ezt a mintát hozza magával. A cigányság egy szűk – bár egyre szélesebb – társadalmi réteg, amelyet évszázadok óta a törvények és a törvényeket betartó hatalom tudott csak féken tartani. Érdemes azonban arról, beszélnünk, hogy mit felejt el a mindenkori kormány és a politikai erők, amikor a cigány népet a politikai hatalom érdekében használja, amikor a ma még többségi nemzet ellen lázítja, s amikor a törvényeket, valami elmebeteg liberális kreténség okán nem alkalmazza a cigányra úgy, mint a magyarra vagy más náció tagjára?

A cigányok gazdasági megélhetési helyzete az úgynevezett rendszerváltás után, pillanatok alatt a bányász béka ülepének szintjére esett vissza. Antall József ostoba, és csaknem a hazaárulással felérő, mindent privatizáló, az ipart és a kereskedelmet idegen kézre adó politikája az ország gazdasági helyzetét – így a cigányságét a magyarokéval együtt – megpecsételte. Számukra a kapitalizmus azt jelentette, hogy az országot úgy le kell rohasztani, mint ahogyan az első világháború után lerohasztották, kirabolták. Antall politikája egyfajta második Trianon volt. A proli kommunista lopott vagyona által milliomos lett, erkölcsi érzéke nem volt arra, hogy normális, nyugati típusú adófizetővé váljon, de maszekként is megszokta, hogy lop, csal és hazudik, amit természetesen a gazdaságpolitikára fogott, hiszen őt a lopásra és dolgozóinak járó bérkifizetés elmaradására a törvény szorítja rá. Ez ugyan nem volt igaz, de megszokta, hogy övé volt a gyár, és azt vitt onnan haza, amit akart. Amíg Nyugaton az éves bruttó bevételnek mindössze 17-18 %-a volt a tiszta haszon egy-egy vállalkozás esetében, addig Magyarországon ez fordított arányú volt. Hogyan lehetett ezt elérni? Nos, úgy, hogy a Parlament nem foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, és nem szorította rá a vállalkozókat arra, hogy tisztességesek legyenek. Antall azt mondta, hogy nem érdekli, honnan származik a vagyon, az a lényeg, hogy az befolyjon a nemzetgazdaságba. Ezzel hivatalosan beengedte a maffiát a magyar gazdaságba, a parlamentbe és a társadalom és a gazdaság minden zugába.

A privatizált, rablók által, és szakmai hozzáértés nélkül üzemeltetett vendéglőkbe nem kellett többé a cigányzene, mert az egyébként kiváló hangulatot teremteni tudó cigánynak, a zenészeknek akkor fizetni kellet. Helyette a mulatós, stílustalan szemetet hozták be különböző adathordozókon, és ez az államnak is megérte, hiszen szerzői jogdíj gyanánt pénzt tudott lehúzni a vállalkozóról, a vendéglőkről. A cigányzenész tehát, állás nélkül maradt, családja pedig néhány év múlva, kényszerűen is, de eladta a hegedűt… vagy éhen veszett! A gyáraknak munkásszállóik voltak, üdülők százai álltak a dolgozók rendelkezésére, és a cigány ember is dolgozott becsületesen egészen az antalli árulásig. Ekkor a privatizált gyárak ezreket küldtek el, a munkásszállók ma szállodák, vagy üresen álló lerobbant épületek, az üdülőket pedig a szakszervezetek adták el és azok vezetői tették zsebre az érte kimuzsikált pénzt. Iszonyatos példa a rendszerváltás utáni rablásra egy gyönyörű kastély sorsa. Mikosdpuszta kastélya a kommunista diktatúra alatt munkások tízezreinek gyermekeit fogadta. Szakszervezeti gyermeküdülő volt. Télen tanítás is volt a kéthetes turnusok számára. Majd megszűnt, privatizálni nem tudták, ám a csodás kastélyt úgy szétlopták a környákbeliek, mint 45-ben minden magára maradt kastélyt. A csodás belső faburkolatos, falépcsőházas kastély az enyészeté lett. Hogy ma ki vette meg és újíttatja fel, az titok…

Tehát a cigány nem ingázott többé, ott maradt éhes családjával Szabolcsban, s nem vihette haza hetenként – hétvégén a kevés bért, amit viszont tisztességes munkával(!) keresett meg. Nem mondom, hogy a kádári diktatúra remek volt, de a mai uniós diktatúránál bizony sokkal emberségesebb és magyarabb. Tudom, hogy a mindenkinek munkát adó kommunista rendszer mese csupán. A kapitalizmus, a kizsákmányolás és az uniós diktatúra viszont minden embert, minden állampolgárt tönkre tett vagy tesz egész Európában. Akik nyertek a rendszerváltásnak hazudott hatalomváltáson, azok a mindenkori politikai erők (az alja-elit) voltak. A társadalom többsége tűrt és nem vette észre, hogy választásról választása, négyévenként úgy verik át, ahogy kell. A cigány ma már tanulatlansága és a politika által ráruházott – magyarok elleni – kiváltságai okán pedig olyan szintre süllyedt, amelyből kiemelni csak törvényekkel, és speciális megoldásokkal lehet. Jelen súlyos helyzetüket – és ezzel a magyarok súlyos helyzetét is okozó politikai döntéseket és döntéshozók felelősségét – viszont fel kell tárni, mert amilyen helyzetben ma e kérdést tekintve került az ország, az politikai és gazdasági bűncselekmények(!) sorozatának következménye.

Látjuk, tudjuk, hogy ez a helyzet tarthatatlan, de nem tehetjük felelőssé csak a cigányokat a kialakult körülmények miatt. Mind a társadalom, mind pedig a politikai vezetők, a bűnözést tagadók és rendet visszaállítani nem tudók (vagy nem akarók), de ezt ígérgetők ma is bűncselekményeket követnek el, s közvetve a cigányok által elkövetett bűnök, gyilkosságok bűnsegédei és hallgatólagos támogatói.

Vona Gábornak, Novák Elődnek és párttársaiknak pedig, nem a cigány szaporulat megállításáról kéne beszélniük a parlamentben, hanem a magyar családok támogatásáról és a cigányok integrációjának lehetőségeiről. Ugyanis ez ma a legfontosabb kérdés, megoldásra váró feladat. Hasonló a helyzet mindenütt, ahol cigányok élnek, vagy megpróbálnak életben maradni, ha kell mások életének a rovására is. (Jelzem: a magyar is, és minden más nemzet bármely tagja is ezt tenné, így élne, ha élete, ennivalója, téli fűtése, gyermekeinek az élete kerülne ilyen, a politika és a politikusok miatt kialakult veszélybe…! Példákat is hozhatnánk bőven!)  Romániában, Szlovákiában és másutt hasonló bajok tapasztalhatók, de megoldást az álszent és kretén liberális uniós vezetés (és itt nem a nyilvánosan, a brüsszeli szocialista és liberális kretének által megalázott Orbán Viktorra gondolok!) nem enged. Ám egyetlen dologra nem gondoltak Brüsszelben sem: – ha az éhes oroszlánt kiengedik a ketrecéből, az első, akit felfal, az lesz, aki kiengedte. Mert az oroszlán nem kérdezi meg, hogy ki volt a jótevője, ki engedte meg neki, hogy szabadon garázdálkodjon.

A cigány-kérdés megoldása tehát sürgető és elsődleges feladat, de a megoldás csak olyan lehet, ami a cigányságnak nem árt, és nem fáj. Mert nem ők az elsődleges felelősei annak a helyzetnek, amelybe kerültek, hanem a többségi társadalom, és a többségi társadalom által megválasztott politikai bűnöző réteg (lásd gyurcsány, Kuncze, Lendvai Ildikó vagy éppen a feltehetően sikkasztó és csaló Kolompár Orbán), amely szívesen nevezi magát elitnek, noha soha nem volt az. Hiszen az MSZP és liberális koalíciós partnere a társadalom aljává süllyesztette magát nyolc éves működése során, többek között a cigány nemzet politikai eszközzé silányításával.

Ha a cigánykérdésen keresztül nézzük a politikusokat, akkor a fent leírtak alapján a politikusok erkölcsileg sokkal mélyebben vannak, mint maga a cigány társadalom, a magyar nők pedig szintén nem büszkélkedhetnek azzal, hogy többet érnek, mint a magzatát megtartó cigányasszony…

Ártatlan áldozatai vannak a cigányok elkeserítő helyzetének, mert nincs azonos mérce, és nincs azonos törvény, s ők azt gondolják, hogy számukra minden lehetséges az Unióban… Ezt nevelte beléjük a liberális-szocialista politika és ezt támogatta a Gyurcsány-kormány és Kuncze, mint belügyminiszter, de ezt vallja a kretének brüsszeli parlamentje is. (Hasonlóan nevelték az asszonyokba a kommunista érában, hogy az abortusz – azaz a gyilkolás – természetes joguk!)

A magyar félelem, amely a cigányok és magyarok közötti polgárháborús helyzetről szól, szintén mese, hiszen egy efféle polgárháborúnak nem a többségi nemzet lenne a vesztese, és ezt a cigányok is jól tudják. Viszont a húr pattanásig feszül Európa-szerte. Nem lehet tudni, hogy hová vezet az a gondolat, amelynek mentén keresik a megoldást Brüsszelben, Budapesten, Bukarestben és Pozsonyban. Ugyanis zsákutcában végződik ez a liberális, mindenkit egyenlőnek tartó és ehhez az oktalansághoz ragaszkodó „álszentség”. Félő, hogy akik lázították a cigányokat, s elbagatellizálták bűncselekményeiket, elérik véres céljukat, s a többségi nemzetekkel akarják kiirtatni az Unió számára rendkívüli terhet és hátrányt okozó cigányságot. Voltaképpen a cigányság törvényen felül helyezése, a cigányok elleni legaljasabb bűncselekmény az Unió részéről. Ezt kellene, hogy felismerjék azok a cigányok, akik mint tanult, kulturált emberek, felelősséget éreznek – politikán kívül és felül – saját cigány nemzetük iránt. Mert rajtuk is múlik, hogy a cigány társadalom mihamarabb megértse: – ők áldozatai lesznek a kapitalizmusnak, a kizsákmányoló társadalomnak, az embertelen uniónak, ha nem állnak oda a velük élő nemzet mellé, s nem közösen harcolják ki a jólétet mind a maguk, mind az ország minden polgára számára.  Bízom abban, hogy vannak olyan cigány nemzetiségű urak és hölgyek, akik megértik miről van szó, és megkeresik a többségi nemzettel azt a közös irányt és lehetőséget, amely mind a többségi nemzetnek, mind a cigányságnak jobb életet, kiegyensúlyozott jövőt és értékes együttműködést teremt. Mert ellenséggel meg vagyunk áldva mind a magyarok, a románok, a tótok, a cigányok. Jó lenne – mint volt már a történelem során példa rá -, ha inkább megmentenénk egymást a végső pusztulástól, ahelyett hogy taszigáljuk a másikat, a másik hozzánk hasonló szerencsétlent a szakadék felé. A lehetséges megoldásokról és az integráció lépcsőfokairól lapunk következő számában olvashatnak.

Stoffán György

h. főszerek. – Európai Idő

Nemzeti InternetFigyelő

Facebook hozzászólások


0 thoughts on “Cigánykérdés okai és megoldása Magyarhonban és az Unióban I. rész

 1. Majd ha stoffán megélhetési elvtárs a saját lakásában tart el cigányokat akkor pofázhat de ameddig csak jártatja a pofáját és nem mutat példát addig ugyanabba a söpredékbe tartozik akik ezt az állapotot konzerválták! A cigányok több száz éve itt élősködnek a Magyarokon és már elege van a népnek hogy csak a cigányokat támogatják az elzabrált adó forintjaikból! A hazugsága többek között ott van hogy nem is akarnak beilleszkedni az őket eltartó és befogadó többségi nemzet viselkedés formájába! Tökéletesen igaza van a Vonának hogy elég volt már belőlük meg azokból a bűnözőkből akiknek úgy kellenek a cigányok mint egy falat kenyér mert így lehet terelni a figyelmet a nemzet további kifosztásáról és teljes gyarmati sorba taszításáról! A földön 2 nép van amelyik szelektíven mindig az adott pillanatnak megfelelően használja a származását a cigány és a zsidó! Amikor a segélyek közpénzek felvételéről van szó akkor érdekes módon cigányok és zsidók de amikor a munkáról és kötelezettségről, felelősségről van szó akkor már megtagadják a származásukat! Ezt elégelte meg a nép és azok is akik értük verik a nyálukat és belőlük élnek csak azt a nagy nyilvánosság előtt lehazudják! Tehát stoffán elvtárs költözzön valamelyik putriba mert odavaló!

 2. Tehát a gyűlöletet illető tételem máris bizonyosságot nyert kató rudiban. De mondja meg kedves katórudi: Ha hatalomra kerülnének akkor mi jönne? Az ön és hasonszőrű társainak a mély gyűlölete önmaguk elleni gyűlölet. Hiszen tele vannak álproblémákkal, hisztériákkal, és közben azt sem tudják mit mondanak. A magyar mindig arról volt híres, hogy megoldotta a problémákat éls megmaradt. Ma, Önök ha lehetne gyilkolnának, pedig a szeretet sokkal többet ér… no és persze a gondolkodás. Ha lehet, nem kell mindjárt ütni, főleg akkor, ha saját magunk is okozói vagyunk a bajnak…

  1. Látszik hogy még nem volt dolga cigányokkal vagy közéjük tartozik. Amikor még volt üzletünk a cigányok többször feltörték, hiába vitték be a tetteseket előbb haza értek mint mi mert elengedte a rendőrség őket. A hétvégi telken is meg kíméltek a betakarítás nehézségeitől. A tőlem is elzabrált adó forintjaimból azok a tetvek kapják a szociális segélyeket. Nekem és a többi Magyar embernek csak ahhoz van joga hogy eltartsa az élősködőket? kettőnk között van egy óriási különbség mégpedig az hogy ezeket én mind bizonyítani tudom, saját és családom bőrén tapasztaltam meg míg a stoffán rabbi csak pofázik róla!

 3. A Stoffán úr előtt még ugye nem átkozódtak úgy az elkapott tolvajok, hogy “csak eggyel legyünk többen mint a magyarok mind kiirtjuk őket”!? Minden fajta pozitív diszkriminációt azonnal meg kell szüntetni és büntetni kell. Ezek a nem magyar nemzetiségű – bár a cigányságról mint önálló egységes nemzetről beszélni az nagy fokú tájékozatlanságot jelent – ha Nyugat-Európában kábellopáson kapják őket akkor következetesen magyarnak vallják magukat. Ezért javaslom, hogy az új személyi iratokban kötelezően fel legyen tüntetve a “nemzetiség”, aki szlovák annak az legyen beírva, aki horvát annak az és arra legyen is büszke és ezt próbálják meg a cigányok is.

 4. Tisztelt Stoffan Gyorgy!
  “Az árulás és a gyűlölködés a magyarországi magyar számára olyan, mint a levegő. Nem tud nélküle élni. ”
  Ez a 2 allitasa kb.olyan,mint amikor fajgyulolonek,antiszemitanak es meg ki tudja minek nevezik a magyart.On,ezzel a 2 kijelento mondataval beallt azok koze,akik valoban gyulolnek,de nem a BUNT,hanem a magyart.Nem tudom,milyen okbol teszi ezt.A feher- es feketegalleros bunozest ez a hozzaallas nem szunteti meg.Viszont ujabb es ujabb municiot ad a magyar nemzet megosztasara.A bunt elkovetot osszemossa a buncselekmenyt elszenvedovel.(Szegyellje magat az idos ember,mert gyulol,es ezert kifosztottak,megoltek,…??)
  On,ezzel a hozzaallassal csokkenti a tisztanlatas lehetoseget.
  A magyar cigany vagy magyar zsido elkovet egy buncselekmenyt.Ha rajta kapjak,az igazsagszolgaltatas nem az elkovetett buncselekmeny aranyaban buntet,mar ha egyaltalan buntet.Ez,jogosan felhaboritja a sertettet,aki tobbnyire a nem cigany es nem zsido magyar.Orultem volna annak,ha On is,-mint a fentebb hozzaszolok-a kettos merce azonnali megszunteteset kovetelte volna.
  Amit a nem bunozo magyar(ez lehet akar cigany,akar zsido is!)gyulol,az a BUN,es nem a bunos.Az elmult 20 ev tapasztalatai arra kenyszeritik a nem bunozo magyart,hogy a meg megmaradt eletet es javait vedje meg,ha meg tudja.
  Ha tud erre onvedelmi lehetosegeket(modszert,eszkozt,…),arrol szivesen olvasnek.
  Ha nem tud,akkor ne irjon ilyen cikkeket,mert buntudata ne a buntelennek legyen,hanem a bunt elkovetonek.Sziveskedjek hozzajuk fordulni a jobbito gondolataival.

 5. Az árulás és a gyűlölködés a magyarországi magyar számára olyan, mint a levegő. Nem tud nélküle élni. Ha pedig valaki bekerül a gyűlölnivalók közé, akkor onnan aligha van kiút. Csapda. Közben a magyarországi magyar nem foglalkozik azzal, hogy igaza van-e vagy nincsen, ő gyűlöl és kész! Most is ez van, s ma a cigányok a gyűlölet tárgya.
  Stoffán úr!!

 6. Kedves Stoffan Úr!
  A téma darázsfészek és hát aki belenyúl…
  Szeretett Nagy anyám nevelt vagy 15 éves koromig .Becsületes felvidéki asszony volt anno és meglehetősen vallásos református. A mondás tőle van:- a cigány az cigány ,vele hordja a nevét. Én kicsinységem még azért hozzá tenném: Kutyából nem lesz szalonna . (keresztényi szeretet ide vagy oda) Én értem, mit is akar Ön mondani, de vajon akikért szót emel, azok akarják e érteni ?
  Még csak egy kis viccet : Miért félnek az 1b -ek Orsós Ronaldótól…????,
  mert az édes apja a 8 a- ba jár !

 7. Mit ért, a cigányok integrációján bárki is ?
  Hogyan képzeli el azt ?
  Erről még soha senki nem nyilatkozott konkrétan.
  Mert a pudding próbája az evés. Aki még nem kóstolta a cigánypuddingot, az honnan tudná milyen az íze.
  Ezen cikk írója jeleskedik a mellébeszélésben, és mivel látszik abszolúte unintelligensnek, csak provokátornak, jeleskedik a “művelt” stílusban előadott hazugság közzétételében is.
  Szajkózza az álságos, liberális reklámhazugságokat, a mindenre ráhúzható bugyuta szókonzerveket, a hazug, kirekesztő, bérencek sablonjait, amit sokszor hallottunk már az elmúlt húsz évben. A cigányvezérekről, és népükről az elmúlt időkben sorra kiderült, hogy szinte kivétel nélkül, a “kultúrájuk”-nak megfelelően, mindig, mindenben, zsigeri alapon hazudtak, loptak, csaltak, hamisítottak, ahol csak lehetett. Belföldön és külföldön egyaránt. Összeférhetetlenek, rasszisták, kirekesztők ők az egész világban. A globalista hatalom hazug ideája a minnél nagyobb káosz elérése érdekében támogatja őket az egész világon. De, még a legmulyább, agyhalott nációknak is elegük van mára a cigányságból. Olyannyira, hogy még a manipulált médián is átüt az igazság : nem lehet velük együtt élni tisztességes ember módjára.
  És most következik a cikkíró legnagyobb aljassága: a cigányok hibái ellen szót emelőket vádolja mindama bűnökkel amiket valójában a cigányok követnek el. És ugyanazt a szándékosan megfogalmazott hazugságot ismételgeti, (ami természetesen a cigányokra vonatkoztatva sem teljesen igaz) amit az ismert liberális bértollnokok szoktak kedvelni :
  MINDEN MAGYAR rasszista, kirekesztő, stb., stb. stb.
  Meg kellett hogy ismerjük ezeket a gyűlöletkonzerveket, húsz éve vagdossák egyre dühödtebben a fejünkhöz. Mára, már a legostobább ember is a saját bőrén érzi, hogy nincs hova hátrálni. Mert a magányos, idős emberek gyilkolászásából sportot űző cigány tizenéves potenciális, és valós gyilkológépek minden napra adnak híranyagot. Még akkor is, ha a mai hazug média következetesen rejtegeti a gyilkosok, rablók, fosztogatók származását. Mert az iskolákban a magyar gyerekek gyalázása, verése, sokszor agyonverése már nem is esemény, hiszen annyira mindennapos. De a tanárok is ugyanilyen helyzetben vannak, mert a hazug ideológia és kialakult “szokás”, ezt természetes velejárójaként kezeli az oktatásügynek. Az “igazságszolgáltatás” is ezt a tendenciát erősíti, amikor a bűn elkövetőjével szemben, majd minden esetben rasszista kivételt tesz a cigányok javára. Ezek tények, és akkor is igazak, ha történetesen valaki, valakik tagadják, valószinüleg jól felfogott érdekből.
  De, ezek közül egyetlen egy sem merül alá a cigány “kulturában”. Nincs cigány szomszédja, még nem verték agyon, csonkították meg ismerősét, hozzátartozóját. Még nem veszítette el a lakásának az értékét azért, mert a soron feltüntek a cigányok, mint vásárlók, vagy “jóhiszemű” lakásfoglalók.
  Vagy valószinű, hogy a cikkíró nem utazik villamoson,vagy metrón, ahol a 30-40 főnyi segílyezett család(?) nem kap büntetést, mert az ellenőrők jobbnak látják a békességet, és sürgösen leszállnak a járműről, észlelvén a veszélyt.
  Tették, teszik mindezt “hálából”, a magyarokkal a cigányok csupán azért, mert évtizedek óta tömik őket pénzzel gyerekcsinálás ürügyén. De nem a gyerek nevelésére fordítják a segélyt, a gyereket tanulni nem küldik el, iskolába nem járatják, hanem a kocsmában verik el a pénzt egy nap alatt. Hogyne lenne valaki, mindegy, hogy cigány, vagy nem cigány, totálisan szegény, ha a pénzt csak elverni képes. Munkát nem csak nem kap, de egyenesen menekül előle. Viszont az elmúlt húsz évben azt megtanulta, hogy ha kinyitja a száját, gyalázkodik, hazudozik össze-vissza, akkor még az is előfordulhat, (és sajnos egyre többször) hogy inkább neki fizetnek segélyt, mint az önkormányzati dolgozónak munkabért.
  Nohát rajta cikkíró “úr” !
  Integráljon kegyelmed legalább egy cigány családot saját hajlékába. Bár, nem tudom, hogy képzeli, hiszen ön minden magyartól elvárja ezt, hiszen egyetemlegesen meggyanúsította az egész nemzetet. Beleértve azokat is akiktől áprilisban elveszik a fejük felől a tetőt is, a cigányimádó kormány által kedvezményezett bankok és a velük társult kétes szervezetek.
  Az lenne a becsületes dolog a cikkírótól, ha megszámlálná hány bodzagyüjtő, színesfémgyüjtő cigánymaffiózó palotáját veszik el ezen jeles aktus keretében ? Nem sokáig kellene számolnia…gondolom én, de valószínű nem számít ez sem, mint ahogy az igazság sem a cikkében.

 8. Hamarosan, úgy egy hét múlva jelenik meg a cikkem arról, miként lehet és kell integrálni a cigányokat. Az egyetlen lehetséges megoldást vetem papírra. De nem lesz benne sterilizáslás, kivégzés és üldözés. Itthon, körülbelül egy hónap alatt lehet rendet tenni, de beletelik tíz-tizenöt évbe is, mire az első ilyen európai cigányt kineveljük. egyelőre többet nem mondok. Azonban javaslom az erdélyi szász irodalmat, amelyben benne van hogyan kellett, és hogyan viselkedtek is a cigányok egy-kétszáz évvel ezelőtt ott…. ja, és, hogy miért.

  1. Stoffan Ur!
   Maga egy idoben tobb lovat akar megulni.Mondhatnam/irhatnam azt is:Egy idoben tobb kulacsbol akar inni.
   Szeretnem Onnel kozolni:A magyar embert a fent jelzett magatartas nem jellemzi.
   Termeszetesen a “Az árulás és a gyűlölködés a magyarországi magyar számára olyan, mint a levegő. Nem tud nélküle élni. ”–sem jellemzi a magyart.Az idezet Ontol valo.
   Kovetelem:
   Kovesse meg a magyar nemzetet ezen gyalazatos kijelenteseert.
   Ami pedig a feketegalleros bunozoket illeti:
   “miként lehet és kell integrálni a cigányokat. Az egyetlen lehetséges megoldást vetem papírra. ”
   sziveskedjek az erre illetekes kormanyszervekhez,szocialis gondozokhoz,esetleg a REND-ORSEGhez fordulni.
   Megjegyzes:
   Szemely szerint en,soha nem ertettem egyet a “sterilizáslás, kivégzés és üldözés”(idezet Ontol!!)–sel,mint lehetseges modszerrel.
   Roviden:
   A BUN: BUN.
   Maskepp fogalmazva:a GAZSAG:GAZSAG.
   Az IGAZSAG:IGAZSAG.
   Miota ezt a multikultit bevezettek az igazsagot kimondot buntetik vagy elhallgattatjak, a bunt nem buntetik vagy nem a buncselekmennyel aranyosan.Ezzel a BUN PARTFOGOJAVA valt az allamgepezet….es mindazok,akik a bunuldozesre eskudtek(?)fel.

  2. Izgatottan várom, de amit eddig leírva láttam e témában, nem dícséretes.
   üdv

 9. A cigányságnak addig nem lehet segítséget nyújtani, amíg világhelyzetének mibenlétét pontosan meg nem tudjuk meghatározni. Ehhez azonban a mai emberiség világhelyzetének meghatározása is szüksége, mert ugyebár a cigányok nem marslakók és nem is a Marson élnek.
  Hamvas Béla: A vízöntő (részlet)
  „Az a jelenség, amit a tömeg lázadásának neveztek el, tulajdonképpen a tudattalan lázadása. Mert az, ami történik, nem külső, hanem belső természetű. S a tudattalan lázadása nem egyéb, mint a kezdődő visszafejlődés. A mai tömeg elkezd a történetelőttiség kései elmaradottságába visszamerülni. Primitívvé válik, a személyes tudat kialszik, az istenek helyét bálványok és fétisek foglalják el, mindaz, ami vad, szörnyű, izgató, szemfényvesztő, tért hódít, a gondolat helyét a hiedelem foglalja el, az ember nem tudja magát megkülönböztetni mástól, s azonosul valamivel, amihez semmi köze. A társadalomban a barbárság vertikális betörése a lélek láthatatlan világában lejátszódó katasztrófának csupán látható jele: a valódi változás belül, a psziché világában folyik le, úgy, hogy a tudattalan, mint a megáradt óceán, az emberi tudatot elborítja. Ez a mai ember sorsában az özönvíz. Már nem fenyeget. Már itt van, és az emberiség nagy részét már el is borította. A tömegesedés jelei a primitívség jelei: az egész emberiség leszállt a tudattalan homályba, és elsüllyedt abban a sötétségben, amelyben a primitívek élnek. A körülmények külső jellege a tényt alig módosítja: hogy ezúttal civilizált primitívségről van szó, vagyis gépesített barbárságról.”
  Minden nagy civilizáció hanyatlása után ugyanilyen primitivizálódás indult el régen is, csak értelemszerűen jóval kisebb méretekben. Ma ennek a folyamatnak a mértéke globális. A mai archaikus rassz töredékek (pápuák, ainuk, busmanok stb.) réges régi nagy civilizációk felbomlása után leprimitivizálódott népfoszlányok. Ilyenek a cigányok is, akik valószínűleg indiai civilizációk felbomlásának repeszdarabjai. Valamivel magasabb fokon élnek, mint az előzőek, és valamennyire alkalmazkodtak a környező népekhez. Alapvetően azonban az integráció nem történt meg. Nem előre felé mennek, hanem visszafelé.
  Mivel az emberiség döntő többsége szintén a lesüllyedés fázisában van, felmerül a kérdés lehet-e egyáltalán valamit tenni? Szerintem maximum azt lehet tenni, hogy mindnyájunk közös érdekében a civilizált barbárság szintjére próbáljuk segíteni őket. Ez a világhelyzetüket ugyan nem változtatja meg, de legalább valameddig együtt lehet élni velük.
  S, ha egyáltalán tehetünk valamit az érdekükben, valamint az egyre gyorsuló ütemben leszakadó egyéb nációk érdekében is (!), azt rendkívüli szigorral kell megtenni. Ahogy, a konzekvens szülő kezeli a gyermekét!
  Kétségtelen, hogy Vona Gábor nagyon rosszul interpretálta ezt a kérdést, de mondanivalójának lényegében teljesen igaza volt. Azon gyakorlati megoldások, amiket eddig a Jobbik felvetett mind – mind megfelelőek és életképesek.
  Mellesleg a Jobbik foglalkozik eleget a magyar népesedés kérdésével is. Bárkinek ajánlom figyelmébe Z. Kárpát Dániel parlamenti és egyéb videóit!

 10. Ez a cikk is felesleges,nem arról kell folyton írni ami van,hanem konkrét megoldásokról…..Mind két fél hibás,mind két félnek ki kell vennie a részét az ügyből…..Nem mocskolódni kell…..Az erőszak erőszakot szűl és én nem azokat sajnálom akik bűnöznek ittis ottis,hanem akik már felnőttek a társadalomhoz és “normális” életet élnek……Megoldás:Kegyetlen szigorúság a bűnösökkel szemben de az ártatlanokat védve és emberséges magatartást mutatva……

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
Ráverik a farkukat Nagy-Magyarországra… – avagy: gondolatok a Nemzeti Színház "Magyar ünnep" című darabjáról
Csath Magdolna: A Matolcsy-vita kapcsán: Paradigma-váltásra lenne szükség
Málta és Lengyelország az EU-ban sem engedi az abortuszt
Close