VEGYI FEGYVERT VETETTEK BE AZ UKRÁNOK

KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Az Új Világrend hazugságai megfojtják az emberiséget – de az igazság győzedelmeskedni fog

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

A fordító bevezetője a cikkhez:

A diktatúrák csak rajtunk keresztül, csak általunk képesek fenntartani embertelen rendszerüket, mert a tömegek együttműködő közömbössége és kényelme nélkül soha nem jutnának hatalomhoz.

A HÚSVÉT a szeretet és a béke ígéretét adja, adhatja azoknak is, akik, nem hisznek Istenben és semmilyen felső hatalomban, de él bennük a természetből fakadó egészséges erkölcs és harmónia. Ezeken az alapokon állva képesek arra, hogy hazugságok, kések, bombák és erőszak nélkül vitázzanak és mondjanak ellent annak, amit nem tartanak helyesnek, de arra is képesek, hogy belássák azt, amiben tévednek.

A húsvéti ünnepkör sokkoló eseményei, többek között a kopt templomokban történt merényletek, csupán feltételezések alapján indított amerikai ’megtorló’ rakétatámadás, Bashar al-Assad állítólagos vegyi fegyver használata miatt, a svédországi kamionos merénylet, a dortmundi labdarúgó csapat elleni támadás és a magyarországi Nagyhét csendes elmélyülését botrányosan megzavaró lármás tüntetések, amelyek Soros Ukrajnában és számos egyéb országban alkalmazott forgatókönyve szerint kívánták és kívánják azóta is felborítani a magyar társadalom életét, mind rámutatnak arra a tényre, hogy a globális erők hatalma rendületlen és növekszik, képes Orwell rémálmát valósággá változtatni napjainkban. Megteheti, és meg is teszi a közöny, a hazugságok kényelmességébe süppedt gondolattalanság, a tudatlan jóhiszeműség, a beteg ideológiák által irracionalitásba süllyesztett tömegek által és közreműködésével.

A társadalom rendkívül összetett, alá, fölé, mellérendelt és keresztirányú, bonyolult függőségek rendszere, alrendszerek és azok alrendszereinek halmaza. Tükröztethetjük ezt egészen a legkisebb egységig, az egyén szintjéig, mely egyén ugyancsak részt vesz, kibogozhatatlan és szövevényes kapcsolódásaival, a rendszer működésében, és mindeme kapcsolódások finom kis modulációi logaritmikusan erősödhetnek fel, s hathatnak pozitív, negatív módon a társadalom egészére akár.

Az emberi természet, az emberi lélek önmagában meglévő ellentmondásos, és nem kevésbé bonyolult mibenléte, kulturális, gazdasági, ideológiai, politikai ”génmódosítás” veszélyeinek való kitettsége, s ezek torzító hatásai, valamint az egyének viszonya a családi és a nemzeti hagyományokhoz, a nyelvhez, valláshoz, erkölcshöz, világszemlélethez és még rengeteg fontos egyébhez, s e viszonyulások megjósolhatatlan változásai, mintegy sokismeretlenes egyenlet részeként illeszkednek a fentebb felvázolt társadalmi szerkezetbe.

Ez a talán bonyodalmasnak tűnő vázlatkép az ember és a társadalom, valamint az ember önmagához való viszonyáról pofon egyszerűen azt mutatja be, hogy ehhez az összetettséghez mérve, milyen primitív és végtelenül lecsupaszított a hatalom ügynökeinek manipulációs technikája. Vegyük a Budapesten zajló teli tüdőből ordítozó Soros csoportokat, ha kiemeljük a ’nem maradunk csendben’ ricsajozását, különösebb elemzés nélkül is lemérhető, hogy ez az artikulálatlanság mennyire képes a fentebb leírt bonyolult kapcsolati struktúrát egyáltalán felfogni, nemhogy annak megfelelő alternatívát kínálni.

Jól látható, hogy e ’Non-Governmental Organization – nem kormányzati szervezet’ csoportok által sulykolt, az indulatok felkorbácsolására alkalmas demagóg szlogenek csakis a káosz eljövetelét óhajtó hatalmi érdekeket szolgálják, és nem egy finom és összetetten kényes szerkezetű társadalmi felépítmény valamiféle megjobbítását. (ford.)

Az Új Világrend hazugságai megfojtják az emberieséget – de az igazság győzedelmeskedni fog

New World Order Lies Suffocate Humanity—But Truth Will Triumph

By Jonas E. Alexis on April 1, 2017

A hazudozók, természetükből, veleszületett hajlamukból fakadóan hazugok. Olyan rendszerbe születtek bele, amely értékeli és megjutalmazza a hazugokat, akik nem látnak semmi kivetnivalót abban, hogy hazugsággal szerezzék meg azt, amit akarnak. Eddig sikerrel hazudoztak nekünk, és most készen állnak a következő fázisra, egy veszélyes lépésre: valamire, amit úgy neveznek, ’post-truth’ A hazugok mindig is fenyegetésnek érezték az igazságot, még akkor is, ha az áldozataik nagy többsége képtelen felismerni a különbséget.

Az Új Világrend az Emberiség ellensége

Gerard Menuhin: brit-svájci újságíró, író, regényíró és filmproducer. Zsidó szülők gyermeke, édesapja Yehudi Menuhin (1916-1999), amerikai hegedűművész és karmester, akit a 20. század “egyik legnagyobb hegedűseként” tartanak számon. one of the greatest violinists  Gerard Menuhin édesanyja balett táncos volt. 2003-ban halt meg 90 évesen.[1]. Menuhin a Stanford Egyetemen diplomázott és ő a szerzője a: Mondd meg az Igazat és Szégyenítsd meg a Sátánt című könyvnek

 by Jonas E. Alexis and Gerard Menuhin

Jonas E. Alexis: Az orosz Alexander Szolzsenyicin, akit 1970-ben irodalmi Nobel díjjal tüntettek ki, talán a huszadik század egyik legkivételesebb szellemóriása volt, A Gulagra küldték, mert beszámolt a Vöröshadsereg tetteiről, miután azok elfoglalták a kiszemelt területeket.

Szolzsenyicint megkínozták és megfosztották emberi méltóságától. Marxista volt a szovjethatalom idején és személyes tanúja a szocializmus borzalmainak, és később önmagát is vádolta, mert része volt a rendszernek.

Szolzsenyicin végül ortodox keresztény lett. Később a Gulag Szigetvilág – The Gulag Archipelago –című híres könyvében írta meg tapasztalatait. (Szolzsenyicin nagyívű tanulmányát, Kétszáz éve együttTwo Hundred Years Together, amely közönségsiker lett Oroszországban, még nem fordították le angolra. Az első kötetét azonban lefordították franciára – Deux Siecles Ensembles: Juifs et Russes avant la Revolution – Két évszázada együtt: Zsidók és oroszok a forradalom előtt. Azonban az amerikai kiadók még napjainkban sem akarnak foglalkozni a kézirattal.

Szolzsenyicin azt mondta, hogy a bátor ember első lépése az, hogy nem vesz részt a hazugságban. Más szóval, ha egyszer kinyílik a szemünk az igazságra, menekülnünk kell a hazugság elől, el kell határolódnunk tőle, bárhol is találjuk azt, mert egyedül csakis az igazság fog kiszabadítani bennünket a lelki, szellemi és a politikai rabságból.

Ahogy Szolzsenyicin. megfogalmazza: “szabadságunkhoz a kulcsot a legegyszerűbben és legelérhetőbben ott, abban találjuk meg, amit figyelmen kívül hagytunk: a személyes elhatárolódásban a hazugságoktól! Akkor is, ha mindent elfednek a hazugságokkal, akkor is ha mindent az uralmuk alá gyűrnek, marad a számunkra még egy aprócska kiút, hogy ellenálljunk: ne engedjük, hogy uralmukat fenntarthassák, bevonva minket, a közreműködésünkkel!”[2]

Mindenkinek, aki elhatározta, hogy szabad lesz, meg kell keresnie és meg kell találnia az igazságot, amit követhet. Úgyszintén fontos, hogy leleplezzük a hazugságot az ideológiai háborúban, és azok, akik az igazság elkötelezettjei előbb-utóbb megszabadulnak a hazugság bilincseitől. Gerard Menuhin a szellemi alapelvek embere, egyike azon ritka személyiségeknek, akik kezdik feltárni a hazugságot napjainkban. Ő határozottan Szolzsenyicinre emlékeztet engem, s hogy miért, az nyomban kiderül.

Gerard Menuhin: Melyiket támogatja az igazságot, vagy a hazugságot? A kérdés egyszerű. A legtöbb ember habozás nélkül vágja rá: az igazságot, valójában tévednek. Az, amit az életük mindennapjaiban előnyben részesítenek, az a hazugság, és azért, mert kérdés nélkül elfogadják, nyelik le azt a félretájékoztatást, amit az öt vagy hat Hazug markában tartott nagy média köpött ki nekik. A hazugságok kényelmesek, az embereknek nem kell gondolkodniuk. Ha nem volnának fásultak és kényelmesek, most nem volna válságban a világ.

Ha az emberek bármit is meg akarnak változtatni, először is vissza kell térniük az ésszerűséghez. A kiegyensúlyozott ítélőképesség visszanyeréséhez az első lépés az, hogy nem hihetünk maradéktalanul mindabban, amit mondanak. Az igazság sok forrásból és szabadon elérhető, a hivatalos híreket kezeljük tehát úgy, mint egy játszmát. Ahelyett, hogy például azt mondanánk, nem, ne, egy másik terrortámadás! Mondjuk azt, kíváncsi lennék, most miért hazudnak. Miután ez a szokásunkká vált, továbbléphetünk: lázadjunk fel a háborúkat, az anarchiát és a társadalmi szorongást okozó hazugságok ellen.

Theresa May miniszterelnök a londoni, *feltételezett muszlim terrorista támadásra válaszul, azt mondta: “A terrorista a fővárosunk szívére kívánt csapást mérni, ahol különböző kultúrából való, különböző nemzetiségű, vallású emberek jönnek össze, hogy ünnepeljék a szabadság, a demokrácia és a szólásszabadság értékeit.” Ez igaz is lehet akár – **kivéve, hogy nem gyakorolhatjuk szabadon politikai meggyőződésünket, hogy az úgynevezett demokrácia megfosztja a polgárokat a jogaiktól, és a szólás csak akkor szabad, ha megválogatjuk, hogy mit is mondunk. Tehát ez csak egy újabb hazugság.

*( http://www.abc.net.au/news/2017-03-23/london-terrorist-attack-on-uk-parliament-westminster-bridge/8378392 )

**(a gondolatrendőrség németországi felvetése, illetve gyakorlása a közösségi oldalak bejegyzéseinek szűrésével. https://www.rt.com/news/383628-germany-thought-police-social-networks/. Ford.)

A hazudozók, természetükből, veleszületett hajlamukból fakadóan hazugok. Olyan rendszerbe születtek bele, amely értékeli és megjutalmazza a hazugokat, akik nem látnak semmi kivetnivalót abban, hogy hazugsággal szerezzék meg azt, amit akarnak.

Eddig sikerrel hazudoztak nekünk, és most készen állnak a következő fázisra, egy veszélyes lépésre: valamire, amit úgy neveznek, ’post-truth’ A hazugok mindig is fenyegetésnek érezték az igazságot, még akkor is, ha az áldozataik nagy többsége képtelen felismerni a különbséget. Ahogy Szolzsenyicin magyarázza: ‘Egy hazug számára semmi sem sértőbb, mint az igazság’. Tehát ők ott hatásosak, abban a környezetben, amelyben igazán otthon vannak, a médiában – ahol a tényeket félresöprik az érzelmek és ‘hangulatjelek’ adnak utat az érzelmeknek

A legújabb keletű pánikszerű őrületben az Amazon és a Google megmutatta. hogy milyen veszélyes is számukra az igazság, és hogy milyen kétségbeesetten próbálják megelőzni azt, hogy eljusson az olvasóikhoz. Az Amazon több mint 70 címet törölt ki, és a jelentések szerint a Google 10 000 *troll-t telepített, amelyek segítségével csakis az ártalmatlan, szenteskedő és a Hazugokat nem idegesítő információkat engedik át. Szerencsére a gondolkodó emberek nem felejtik a tényeket, emlékezni fognak mindarra, ami történt, s arra, ami nem. Szóval, légy **önmagad, ember. Az igazság mindig kiderül.

*(Internetes szleng, közösségi oldalakon másokat ingerlő, becsmérlő sértő tartalmú bejegyzések, szavak, illetve az a személy, aki ezeket alkalmazza. Jelen esetben olyan sértő szavak gyűjteményéről lehet szó, melyekkel meg lehet szűrni az információkat és hozzászólásokat.: ford.)

**(So, keep it real, folks – az értelme, hogy az, aki valamit mond, ahogy viselkedik azonos azzal, amit mond, ahogy viselkedik.: ford.)

Sokfajta, egymástól különböző ember osztja a hasonló, vagy éppen azonos hitet, véleményt, meggyőződést, még akkor is ha nem ugyanazt a nyelvet, szókincset használja. Tény, hogy gyakran összekülönböznek, s ez csak az ellenségnek kedvez. Azonban csak egyetlen ellenség van: a Hazugok. Ezért meg kellene mutatnunk, hogy egységesek vagyunk, együvé tartozunk

Egy híres német államférfi, mellesleg építész a1930-as 40-es években, úgy minősítette a második világháborút, hogy az a hazugság és az igazság közötti háború. A következő népi bölcsességet ajánlotta megfontolásra: „A közösség java előrébb való, mint az egyéné’, és ’mindenki érdemei szerint’. Meg volt győződve arról, hogy az igazságnak végül győzedelmeskednie kell. A mi feladatunk, hogy győzelemre segítsük célját, a magunk javára is.

Az építészet hasznos analógia a számunkra, mert az életünknek is megbízható struktúrára van szüksége. Az igazság olyan, mint egy kőtorony, amelynek erős alapjai vannak, és ez építményen belül tisztességes üzlet köthető és megbízható ígéretek cserélhetők. Ezzel szemben hazugság egy rozoga kunyhó, amelyet folytonosan tákolni kell, hogy össze ne dőljön, és a legújabb hazugságok hihetőek legyenek. Az életnek jól átgondolt, és senkit sem kihasználó döntések sorozatából kellene állnia, nem pedig végeláthatatlan kufárkodásból a pénzcsinálás érdekében.

A pénz csak egy csereeszköz. Egy kényelmes csereszköz, hogy mondjuk ne egy zsák krumplival fizessünk a fogorvosunknak. A múltban kagylót vagy pálcikákat használtunk, azonban, megjelent viszonteladó, a közvetítő, az a fickó, aki semmi hasznosat nem termelt, és kitalálta, hogyan legyen a csereeszköz sokkal fontosabb, mint maga a termék.

Manapság a fejlett országokban a termelés csak egy háttámasz a szolgáltatóipar számára. A gyárak még termelnek, de a valódi haszon nem az eladott termékekből származik, melyeket olcsó munkaerőt kínáló országokban gyártanak, hanem a pénzügyi piacokon folytatott hazárdjátékból. Bonyolult függvényanalízisekkel játszanak, de bármely eszköz megteszi a profitért, még mások megkonstruált vesztesége is. Az országok gazdasága csak játék, amely ellen fogadni lehet. És mért ne, ha meggondoljuk, hogy ezeket az országokat adóságba kényszerítették a Hazugok rendszere alatt, és emiatt már rég elveszítették függetlenségüket.

A saját központi bankjaik kényszerítették az országokat adóságba azzal, hogy hitelt vettek fel a gazdaság működtetésére. A független jegybankok tehetnék meg és meg is kellene tenniük, hogy biztosítsák azt az összeget, amely a termékek és szolgáltatások adás-vételéhez szükséges a nemzeti határokon belül, és segíteniük kellene a külkereskedelmet, amikor szükséges, olyan eszközökkel, mint a pénz felértékelése és a leértékelése a mindenkori adott helyzetnek megfelelően.

Magán jegybanktól kamat ellenében felvett hitellel működtetni egy országot nemcsak, hogy ostobaság, de a nép elleni bűntett is. Ami van, az a központi bankok hálózata, amely lefedi az összes országot, kivéve talán azt a hármat, amelyben még van létező független jegybank. Ez a hálózat egymással összefüggő ellenőrzési pontok rendszerével tartja minden egyes ország gazdaságát a felügyelete alatt a *Nemzetközi Fizetések Bankján keresztül, amely állítólag globális pénzügyi egyensúlyra törekszik.

*(Bank Of International Settlements – a legrégebbi, jelenleg is működő nemzetközi pénzügyi szervezet. A nemzetközi bankok közötti monetáris együttműködés legfőbb szervezője.: Ford.)

A pénz csupán csereeszköz, vagy valójában ez pörgeti a világot, ahol az emberi élet csak egy matematikai probléma? Mennyire fontos az emberi élet a pénzhez viszonyítva? A válasz attól függ, hogy kinek az életéről van szó.[3]

Magasröptű szólamok az Emberi Jogokról, az Emberi Méltóságról, ezt kürtöli világgá nap, mint nap a média, és ugyanakkor e jogok szószólói teljességgel szükségtelen háborúkba bonyolódnak folyamatosan. Azt mondják, hogy az oktatás és az egészségügy, minden gazdaság e két alapvető eleme, javítható volna, ha lenne rendelkezésre álló pénz, de sajnos, nincs, és az ország (USA) már teljesen eladósodott, azonban a hatalmas adóság teher nem akadály, ha a ’védelmi’ költségvetésről van szó: háborúra mindig van pénz.

Tehát, mi az, ami fontosabb –  az emberi lény, akit másodpercek töredéke alatt véres masszává zúznak a bombák, vagy a pénz, amit gépekkel gyártanak, vagy *elektronikusan a semmiből?

*(bitcoin, elektronikus, digitális fizetőeszköz.: Ford.)

Mialatt a világ fokozatosan és feltartóztathatatlanul megy a pokolba, a megvásárolt média hiábavaló, jelentéktelen vitákkal szórakoztat minket. Önhitt értelmiségiek szőrszálhasogatása, akik terminológiákat találnak ki, amelyeket aztán más hablatyoló csoportok is átvesznek. Ez a politikus egy ’neo-con – Neokonzervatív’ vagy ’neo-liberal- Neoliberális’ lenne?

A fontos kérdések pedig lényegében egyszerűek: Mért nem nyer a világ nyugalmat? Miért kellett nagypapáinknak, apáinknak és gyermekeinknek olyan háborúkban meghalniuk, amelyeknek elsősorban soha meg sem kellett volna történniük?

Ahhoz, hogy e kérdésekre őszintén válaszoljunk, be kell lássuk, hogy nincs kormány, amely valaha is a polgárai érdekében cselekedet volna. Máskülönben mért kellett volna bárkinek is alárendelnie életét oly okoknak, amelyek nem érintették őt. Mennyire vonatkozik mindez a mai politikai pártokra és bűvészdobozukra, az úgynevezett ’demokráciára’?

Lehetetlen megítélni, hogy a jelenleg sikeres kisebbségi pártok mennyire voltak őszinték az induláskor, a kormánypártokkal való szembenállásukban. Valószínű, hogy nem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy a francia Nemzeti Front alapítója, Jean-Marine Le Pen, helyes úton járt. Azonban amióta a lánya kizárta őt a saját pártjából és megtagadta apja némely elgondolását, levonhatjuk azt a következtetést, hogy Marine Le Pen alapvetően kiegyezett a Hazugokkal, hogy biztosítsa saját maga és a Nemzeti Front politikai jövőjét. Ez a kompromisszum vonatkozik a többi úgynevezett *’populista’ pártra is, többek között a német AfD –re, a holland Party for Freedom-ra, az osztrák FPÖ-re, brit UKIP-re, a spanyol Podemos-ra. a görög Syriza-ra, és az olasz Five Start Movement-re.

*(AfD – Alternatíva Németországért, PfF- holland Szabadságpárt, FPÖ – osztrák Szabadságpárt, UKIP – Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja, Podemos – ’tudjuk’ spanyol baloldali párt, Syriza – görög baloldali párt, FSM –  Öt Csillag Mozgalom – olasz elitellenes párt: Ford.)

A lekezelő ’populista’ jelző önmagában is egy furcsa sértés, hiszen politikai pártokat becsmérel, amelyek látszólag a szavazóik, a nép, a hétköznapi emberek érdekeit képviselik. Tehát most a média a kormánypártokkal együtt szégyentelen nyíltsággal jön és közöli a választókkal, hogy mennyire lényegtelenek Azért mondom, hogy ’látszólag’, mert ezek a kisebbségi pártok legalább annyira rabjai a Hazugoknak, mint a nagy pártok.

Tény, hogy minden, ami csak fontos a politikai pártoknak, ez: biztosítani magukat és politikai jövőjüket, ugyanúgy, mint ahogy mondjuk egy cipő vállalatnak kell biztosítania a piacot a termékeinek. Nos, amit a politikai pártok valójában csak a Hazugok számára termelnek, akik ellenőrzik őket, azt mondjuk politikának, a választók tömege pedig a látszólagos piac. Erre a piacra a cipőt pedig úgy tervezték, hogy minden mérethez jó legyen: ez méret pedig a politikai korrektség.

Szóval, a politikai pártok nem hoztak létre semmilyen jólétet semmilyen választókerületi többségnek. Egyébként az alapvető szükségletek, mint a működő nemzeti egészségügyi szolgálat, vagy a megbízható tömegközlekedés, vagy a hiteles állami oktatási rendszer, vagy akár a tiszta levegő, víz és talaj, mindez már régen megvalósult volna. Mindenekelőtt béke lenne, mert nem lenne semmilyen indok a háborúra.

Mivel minden politikai pártnak muszáj ugyanazt a kompromisszumot megkötnie, ha esélyt akar a sikerre, arra kell következtetnünk, hogy a politikai pártok és a politikusok kizárólag a Hazugoknak dolgoznak. Amikor a társadalom teljes összeomlása megtörténik, csupán a politikusok és a közhivatalnokok lesznek az egyedüli emberek, akik a helyükön maradnak, mert a Hazugok arra fogják használni őket, hogy megteremtsék a káoszból kivezető rendet és kialakítsák a Hazugságok ’Új Világrendjét’. Az NWO-ban, mindazok, akik lényegtelenek a Rend számára, csak rabszolgaként élhetnek tovább, ennyi engedtetik meg majd nekik. * (lásd: ‘amazombies’, Daily mail, 2016 december 5.)

*( http://www.dailymail.co.uk/news/article-3997864/Amazombies-Seven-seconds-item-filmed-blistering-12-hours-shifts-timed-toilet-breaks-Christmas-order-does-worker-elves.html )

Ezért csak egy népi mozgalom fordíthatja vissza az általános rabszolgaságba vezető folyamatot. A cél egy valódi népi mozgalom, nem feltétlenül kellene átvennie a hatalmat, de talán megállíthatná a gazdaság leépülését egy határozatlan idejű sztrájkkal, amig a körülmények meg nem változnak. Mint *Nick Griffin mondja: ez nem a hatalomról, hanem a jogok védelméről szól.

*(Nick Griffin, a British National Party -.  Brit Nemzeti Párt volt vezetője http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/nick-griffin-bnp-emigrate-hungary-next-six-months-british-national-party-a7638131.html )

Alapvető jogaink könyörtelenül kezdenek lecsökkenni, gyakran a közjó nevében, egy újabb hazugság. Az emberek minden állítólagos képviselője, aki szorgalmasan azon dolgozik, hogy szűkítse szabadságunkat – és tágabb értelemben, biztosítsa saját túlélését –  két kategória egyikébe sorolható, vagy balek vagy ügynök. Az egyik megtévesztve lépi át a vonalat, a másik az ellenség ügynöke.

Hadd ismételjem újra, sose feledjük: csak egy ellenség van. Nevezhetjük, ahogy akarjuk. Én Hazugoknak hívom őket. Ez a jelző tökéletesen megfelelt Jézusnak 2000 évvel ezelőtt (János 8.44), így tökéletesen megfelel nekem is.

Mindennapi életünk minden kisebb vagy nagyobb negatív eseménye, határozottan vagy közvetett módon egy következmény – szándékolt következmény –  a Hazugok beavatkozása által.

Szóval, nézzenek szembe az igazsággal. Fogadják el az igazságot. Nevezzék meg a Hazugokat. Mentsék meg magukat.

[1] Humphrey Burton, “Lady Menuhin: Gifted dancer who complemented the life of her brilliant husband,” Guardian, February 7, 2003.

[2] Alexander Solzhenitsyn, The Solzhenitsyn Reader (Wilmington, DE: ISI Books, 2006), 558.

[3] For a historical study on how Capitalism has destroyed lives over the centuries, see E. Michael Jones, Barren Metal: A History of Capitalism as the Conflict Between Labor and Usury (South Bend: Fidelity Press, 2014).

VT

Fordította: Urthvas Bethad

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

11 thoughts on “Az Új Világrend hazugságai megfojtják az emberiséget – de az igazság győzedelmeskedni fog

 1. Sokan vannak a hazugok,de a fő probléma az, hogy a média az ő kezükben van és még mindig sok a hiszékeny ember.
  H.B.
  “A zsidónak, mint más nemzet és állam testében élősködő fajnak életmódjában rejlik az a sajátossága, amely Schopenhauert a már említett mondásra késztette, hogy a zsidó a “hazugság nagymestere”.
  Léte kényszeríti a zsidót arra, hogy hazudjék, éspedig, hogy szakadatlanul hazudjék, ugyanúgy, ahogy az északi népek pl. kénytelenek állandóan meleg ruhát hordani.
  Más népek keretében való életét tartósan csak akkor biztosíthatja, ha sikerül neki azt a véleményt kelteni, hogy az ő esetében nem külön népről, hanem csupán külön vallásfelekezetről van szó.”
  Ez az első nagy hazugság!

 2. Igen, a hazugság még a levegőt is megmérgezi, persze az ilyen sorosféléknek ez is a szándékuk.
  Figyelmet igénylő gondolatok ezek, többször is átolvastam. Amilyen egyszerűnek tűnik a megoldás a hazugságtól való megszabaduláshoz, annyira nehéz is ennek a megvalósítása, mert, sajnos a saját tapasztalatomból tudom mondani, az ember hajlamos az önáltatásra. Könnyen elhiszi, hogy tudja az igazat, és az csak nála van. Bizony a kényelmesség feladásához is lelkierő kell, nem is kevés, persze próbálkozni kell és legyőzni önmagunkat is. Nagyszerű, hogy a NIF több ilyen írást közöl mostanában.

 3. ‘ami igaz,az jó is. De ami jó,az nem biztos,hogy igaz,legfeljebb kellemes lehet. De lehet e az ember annyira hitvány,hogy az igazat kellemesre cserélje? Mindenkinek egyéni döntése, mely egyben saját magáról alkotott ítélet is.’

 4. ez mély, nagyszerű tanulmány. Felfedi a keserű igazságot, érthetően, de hosszadalmasan megmagyaráz sok mindent, de nem mutatja az útirányt, a módszereket a helyzetünk jobbítására…

  1. Kedves Kövér György, szerintem mutat utat, az utolsó mondatok mindenképpen. Szerintem, az igazság gyakorlása egy fontos lépés, igazság az is, ha nem lógok a villamoson, befizetem az adómat, nem lopok meg másokat, segítek a rászorulóknak, hosszú és nehéz út ez, ahogy olvastam, olyan, mint a vízcsepp, ami elporlasztja a sziklát, Sok önismeret és ahogy JT úr mondja kell a lelkierő és elszántság. A megváltást csak magunktól várhatjuk, persze nem lennék kiábrándult, ha nem látnám,, hogy mennyire nem érdekli ez a tömegeket, és fel sem fogják

 5. …. hosszadalmasan megmagyaráz sok mindent, de nem mutatja az útirányt, a módszereket a helyzetünk jobbítására…”
  Az útmutatást én is mindig hiányolom.
  H.B.
  “… az Úr megszabadítani csak akkor fog benneteket, amikor visszatértek az Ő törvényéhez s egymás szeretetében, egymás támogatásában nemzetté váltok újra. Lélekben tiszta, jellemben erős, szeretetben tántoríthatatlan, s az Úr törvényének tudásában bölcs és engedelmes nemzetté, kikben önmagára ismerhet újra a Teremtő Atya. A szeretet ereje mindenekre képes, de a szeretet hiánya képtelenné teszi a legjobb szándékot is.”
  (Wass Albert)

 6. Az irány ,az út a Tao már bő 2000 éve adott! Ma már minden kivan találva! Az adott feladathoz,csak a megfelelő képletet kell elő venni, használni.Csak az ember(?) hitványságából adódóan,kapzsiság,önzés ego, nem akar tudomást venni róla. A pénz imádata révén eladta a hatalmat azoknak,akik a pénzt istenüknek tekintik,neki áldoznak,érte élnek. Ők ezt kihasználva már az egész világot maguknak akarják,lebutítva,rabszolgának lealacsonyítva, használva a többi embert. Beleértve a “szegény fajtársait is. Nagy elődeink, köztük Platón is részletesen leírja,az állam,a hatalom, működésének alapjait, és az Ember viszonyát, helyét, ebben. Csak a filozófus ( és most nem a mai szó használat értelemében vettről beszélek) képes az Államot az Isteni mintájára megalkotni, mert létezésének az alapja,a Tisztesség,a Becsület,az Etika,vagy Erény. Enélkül családot, társadalmat,államot építeni lehetetlen! A ma hatalmon lévők,pont ezt verték szét, ez ellen ágálnak, mert csak ezek nélkül létezhetnek,saját szájuk íze szerint formálva jogot,törvényt,hogy gaztetteiket,a hatalmat, összekacsintva védjék. Ha valaki ezek után politikára adja a fejét, tegyen önvizsgálatot, nézze meg,hogy a fentiek alapján alkalmas e rá,vagy pusztán önös érdekből saját és övéi érdekét szem előtt tartva a meggazdagodás hajtja.

 7. “a hatalmasok soha nem képesek szembenézni önmaguk bűneivel,ezek a bűnök ugyanis kellemessé és kedvessé teszik számukra az élete. Nekik a földi élet paradicsom: árulások,aljasságok,ha kell megalázkodás és megalázás,a népet szennybe taszító politikai kompromisszumok árán…”

 8. A nem igazmondók az emberiség azon táptalajából veszik fel tápanyagaikat, melyet nem az igazmondók számára találtak ki.

  Nincs igazmondó.

  Az igazmmmondó Te vagy?

  AMIT ÉRZEL AZ AZ IGAZ?

  Az igazság szubjektiv fogalom.

  A környezet, a tanulmányaid az érdekeid határozzák meg a TE-det.

  Te vagy?
  Mi vagyunk?
  Én vagyok?

  Én nem vagyok. Te vagy? Ők vannak? Stb?

  Ha vagyunk, miért vagyunk? Neked? Az emberi közösségnek?

  Igazábol melyik életünk az életüünk?
  Az is szubjektiv.

  A sok-sok szubjektiv alkot sok-sok közösséget, sok-sok emeri halmazt. A halmazok ellentétben vannak sok-sok halmazzal.
  A halnaz elemei is lehetnek ellenfelek. Árulók, a halmazé.

  Mindenki változhat. Érdek, házasság, homogenitás, szomszéd, napkitörés,….,minden.

  A sok-sok halmaz harca, elemei határozzák meg, hogy merre van az utad. Letérhetünk róla.

  Meghalsz, ez a sorsod; most is sokan halnak, nem Tőled.
  Belépsz a nagy klubba, nem Te vagy, meghalsz.
  Semleges vagy, megőrülsz, nem Te vagy, meghalsz.

  Midenk meghal.

  Ami nem midegy:

  életedben élted – e életed, ami Te vagy?
  Ha nem, akkor éledben nem éltéltél.

  Kevesen élnek….egyre kevesebben.

  Atilla

Várjuk véleményét itt!

%d bloggers like this: