KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Az egység érdekében

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

NIF: Dr. Halász József összefogásra szóló felhívása nem az első és remélhetőleg nem az utolsó részéről. Remek elemző, elméleti ember, aki görcsösen tud ragaszkodni felvetéseihez. EU-kritikus szakember, akit mi is szerettünk volna a Nemzetstratégiai Kerekasztalnál tudni, de sajnos elhárította meghívásunkat, mondván mással van elfoglalva. Reméljük, amint megalakította a „Tíz-nyíl Szövetségét” lesz rá ideje, hogy velünk kart karba öltve együtt küzdjünk Magyarország felemelkedéséért, a jogfolytonosságának helyreállításáért.

2016 Áldás havának 10. napján

Az egység érdekében

 

A mostani helyzet a 907 előtti megismétlődése.

Ezért hadba kell szólítani minden szabad magyart, ahogyan 904. (Kurszán meggyilkolása) után eleink tették.

Ez az írás vészhelyzetet jelző KÜRT, hadba szólító VÉRES KARD.

Ebben a helyzetben a Pusztaszeri Vérszerződést kell követnünk. Ennek 6. pontja így rendelkezik:

„Aki a kürt és véreskard hadbaszólításon önként nem jelenik meg, az ellene van a „Tíz-nyíl Szövetségnek”, ezért, ha elmaradásának okát nem tudja a tize­desi intézménynél igazolni, az örök szolgaságba taszíttassék!”

Létre kell hozni Nemzetünk védelmében a mai kor Tíz-nyíl Szövetségét, ami meghatározza és képviseli az egyetemes magyarság érdekeit.

__________________________________

A 2008-ban kirobbant és az azóta fokozódó erkölcsi-, társadalmi- és gazdasági-válság, az Európát elözönlő, törvénytelenül bevándorlók tömege, a britek EU-ból kilépése, az EU-tagországokban egyre nagyobb mértéket öltő elégedetlenség, a két nagyhatalom egyre feszültebbé vált viszonya késztette az Európai Tanács elnökét, Donald Tuskot annak beismerésére, hogy a nyugati politikai civilizáció megbukott.

Ez azt jelenti, hogy minden elveszítette hitelét és továbbvitelének értelmét, ami az emberek és a nemzetek fölötti érdekképviselet (föderáció) koreszméjét (paradigmáját) felépíti.

Érvénytelen a zsidókereszténység, amely a megosztottságot isteni iránymutatásként ránk erőltette.

Érvénytelen a „történeti” alkotmányszemlélet, amely a felülről történő szabályozással elvette az emberektől az akarat-érvényesítés jogát.

Érvénytelen a pénzközpontú gazdaságpolitika, amely a „kínálat által manipulált kereslet” elvén működik, a bankok és a multinacionális cégek érdekérvényesítését fölé helyezve az emberek és a nemzetek érdekeinek.

Európa ezerötszáz évvel ezelőtt felemelkedett a rabszolgatartó társadalomszervezésből a fél-rabszolgatartó társadalomszervezésbe.

A közszabadság alapú társadalomszervezésben élő magyarok visszajövetele ellentétes volt a fél-rabszolgatartó társadalomszervezéssel, ezért a fél-rabszolgatartás haszonévezői azt akarták, hogy a visszatért magyarok süllyedjenek le a közszabadságból a fél-rabszolgatartó társadalomszervezés szintjére. Ez irányú törekvésük 907-ben, a Pozsonyi Csatában szenvedett megsemmisítő vereséggel sikertelen volt. Amit fegyverrel nem értek el, azt elérték az emberi gyengeség kihasználásával, aminek eredményeként Géza a Quedlinburgi szerződéssel a közszabadság társadalomszervezési rendszere szerint élő egyetemes magyarságot lesűllyesztette a fél-rabszolgatartó társadalomszervezés szintjére.

Most Európában ez a – nyugati politikai civilizációnak nevezett – fél-rabszolgatartó társadalomszervezési rendszer bukott meg.

A kiútkeresés egész Európában lázasan folyik.

Egyre nagyobb tért hódít az Orbán Viktorral fémjelzett látszat-konföderatív gondolat, amely a gazdaság és a hadászat terén hagyná meg az emberek és nemzetek feletti érdekérvényesítést (föderatív szemléletet), míg a társadalmi együttélés többi területén tervezi érvényesülni az emberek és nemzetek érdekérvényesítésének összhangját (konföderativizmust). Ez a megoldás hibás.

Ennek igazolására gondoljuk át a napjainkban legégetőbb következményt, a törvénytelen bevándorlást. Orbán gondolatrendszerében a NATO tagjai maradunk, vagyis annak a terrorszervezetnek leszünk továbbra is részei, amely tevékenysége következtében nemzetek kényszerültek önvédelmi harcot folytatni a terroristákkalszemben (köztük a magyar katonákkal, és ezzel Magyarország is lehetséges célponttá vált), valamint emberek százezrei (lassacskán milliói) kényszerültek életük megvédése érdekében elhagyni szülőföldjüket.

Gondoljunk bele, mekkora erkölcsi, társadalmi- és gazdasági terhet ró ez Magyarországra! Ez a teher csak diktatórikus eszközökkel kezelhető, vagyis rákényszerülünk feladni létszükségletű nemzeti érdekeink összehangolását, a nyugati civilizáció rejtett aknája, a gazdaság érdekében végrehajtott katonai érdekérvényesítésnek fejet hajtva.

A megoldáskeresés másik útját a francia és a német külügyminiszter jelölte ki. Európa két fokozatban megvalósuló vissza-föderalizálását hirdették meg, ahol az első fokozatban minden EU-s tagország marad félgyarmati sorban, de Németország és Franciaország lesz a „választott fiú”, Sém helyzetében, míg a többi ország az őket kiszolgáló jáfeti (méginkább a kivetett káhmi) életet éli.

Mindkét nyilvánosságot kapott megoldás Európa – és benne Magyarország – visszarendeződését szolgálja a nyugati civilizáció társadalomszervezési rendszerébe.

Nem kapott – és értelemszerűen nem kap – média-nyilvánosságot az a megoldás, amely törvényszerűen a nyugati politikai civilizáció (vagyis a fél-rabszolgatartó társadalomszervezés) helyébe lép: az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített, közszabadság alapján álló társadalomszervezési rendszere.

Tény szerint (de facto) érvénytelen tehát a nyugati civilizáció minden rendelkezése. A szabályozatlanság viszont anarchiához, a nemzet széteséséhez vezet.

Feladatunk tehát, hogy a társadalmi együttélés szabályozásában (jogrendszerben) is kifejeződjék (de iure fokra emelkedjék) a nyugati civilizáció hatalmának megszűnése, vagyis, hogy a 973-ban felfüggesztett hatályú történelmi alkotmányosság hatályosságát visszaállítsuk.

Az EU-19-es génnel minden magyar ember magában hordozza a közszabadságot. A nyugati civilizáció (most, amikor lehetőség van a szenvedhetetlen iga lerázására) meg akarja erősíteni félrabszolga-sorsunkat, félve attól, hogy a közszabadság visszaszerzésével mintát adunk Európának az emberi életre, mint 907-ben – ez a Magyar Küldetés lényege.

Történelmi feladatunk, hogy megismételjük a Pozsonyi Csata sikerét, de nem fegyverrel, hanem a Magyar Lélek egységesítő erejével.

Amikor ezt elértük, újabb feladatunk, hogy elkerüljük azt a veszélyt, amit egy új (a Római- vagy Lisszaboni Szerződéshez hasonló) Quedlinburgi Szerződés ránk kényszerítése jelent.

__________________________________

Mit tegyünk, amikor az EU-19-es génünk hatását elhalványította az ezeregyszáz éves lélek- és agymosás?

Mit tegyünk, amikor szenvedve szabad hígmagyarságunk már szinte fénytávolságra került cselekvően szabad mélymagyarságunktól?

Mit tegyünk, ha megmondóember-szirének éneke elkápráztat bennünket?

Vegyünk egy mély LÉLEK-zetet!

Adjunk magunknak lehetőséget arra, hogy a szabadság érzete a Szent Koronán át (amit a Teremtő mindannyiunk fejére tett) a LÉLEK FÉNYE uralja és alakítsa érzelmeinket és értelmünket. Más szóval: váljunk a Tudás Népe beavatott tagjává. Mondhatom úgy is: váljunk a Szent Korona Tagjává.

Na igen, de ez hogy válik Teremtő Egységgé?

 1. Vegyük észre, hogy az Iránymutatást (alkotmányt – gondolj a szó kifejező értelmére) a Teremtőtől kaptuk a nemzet és az ember szabadságával, a szabadság feltételeivel és ezek megvédésnek kötelezettségével. Ezt a Szabadság Alkotmányával közvetítették atyai eleink. (http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf – 7 – 16. oldal)
 1. Alakuljanak „Alaptörvény előkészítő közösségek”, a társadalmi csoportok érdek-meghatározására. Támpont: Magyarország alaptörvény- és három alaptörvény szintű főtörvény-tervezete” (http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf – 17 – 220. oldal).
 1. Történjék általános és nyilvános ismertetés az Alkotmányról és Alaptörvényről.
 1. Alakuljanak településenként „Rendszerváltó közösségek” az Alkotmányt és Alaptörvényt ismerő és elfogadó emberekből, akik az általános és részenkénti tizedes-rendszerben kiválasztják képviselőiket.

Akik hallják a Kürtöt és értik a Véres kard üzenetét, megerősítik azt, hogy Nemzetünk Boldogasszony Anyánk oltalma alatt áll, és ezért Apostoli Fejedelemség, független Vatikántól. Ennek a megerősítésnek

Új Kenyér havának 20. napján ejtjük szerét, 13 órakor, Dobókőn, a Zsindelyes Vendégházban.

Megerősítésünk annak a kinyilvánítását jelenti, hogy István történeti alkotmányosság kezdetét jelentő nyugati civilizációs államának bukását tudomásul vesszük, és kijelentjük atyai eleink hagyománya szerint történelmi alkotmányosság hatályának visszaállítását.

Azt kérem szeretettel mindenkitől, hogy legyen „fürkész” (mint Árpád idejében voltak a hír-továbbadók) és tegyen meg mindent azért, hogy a Kürt hangja és a Véres kard üzenete mindenkihez eljusson.

Halász József

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

LÉLEKEMELŐ - mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

5 thoughts on “Az egység érdekében

 1. Az egység érdekében, már az összes értelmiségi unos-untalan ismételgeti az összefogás szükségességét.
  Az eredmény: AZ ISTENNEK SEM AKARNAK ÖSSZEFOGNI!
  Mi lehet ennek az oka?
  Valószínűleg érzik a népek, hogy az ilyen értelmiségek nem a szívükből szólnak. Hamisak ezek a felszólamlások, mint ahogy Halász József sorai is ilyenek.

 2. Egy hét alatt ez már a harmadik összefogásra buzdító felhívás,megalakult szervezettel vagy párttal. Mi lenne,ha az összefogásra felszólítók fognának végre VELÜNK és egymással is ?????

  1. Ez az, ami sajnos nem megy: az összefogás. Hiába írjuk, hogy a NsK nem elmélkedésre kell összejöjjön, hanem végre cselekvésre, a cselekvéssorozat megtervezésére. De meglepetésünkre még olyanok is csak elmélkedni akarnak, akiből ezt nem nézné ki az emberfia, mivel eddig Gyulaként szerveztek, cselekedtek, tüntettek mindenhol, ahol kellett. Márpedig ha 26 év nem volt elég az elmélkedésre, akkor 2018 tavaszáig megmaradt idő nem lesz elég, hogy kitaláljuk azt a nemzetmentő csomagot, amitől minden magyar el fog ájulni és . . . . de kire szavaz? Pártra nem szavaznak, mondják a bősz magyarok, de akkor miként jeleníted meg a programot, amit most hirtelen megvilágosulva megalkot a magyar nemzeti „elit”?
   Szóval meghirdettük a NsK-t, de nem fog össze senki, mert mindenkinek saját ötletei vannak, vagy azt várja, hogy találd ki te helyette azt, amihez neki 26 év nem volt elég!
   ne legyen torkig az ember az ilyenekkel?

 3. Nem normális, zárt osztályon a helye ! Miért hülyítik a szegény és minden iránytűjét elvesztett magyar embert az ilyen képtelen fantazmagóriákkal ? Egy erdélyi magyar.

 4. ” botoskatalin, békesilászló, kupamihály,bokroslajos, veresjani,stb, és lehetne sorolni napestig azt a sok szélhámost,akik látni vélték az alagútban a „fényt. De a MAGYAROKNAK csak nem akart jobb lenni. Jönnie kell valakinek(?) mindig, aki egy kis reménnyel,ha rövid időre is, de megszédíti megint az erre fogékonyokat. Íróasztal melletti összefogásból(?) csak spekuláció születik,mert mindig az érdekek kerültek, kerülnek előtérbe. Ki legyen a „főnök,kinek milyen pozíció jusson. Igazi tisztulást csak a lázadás hozhat,a forradalmak sorra elbuktak idáig. Csak ez szakíthat gyökeresen a múlttal. A „rendszerváltás is igazolta önmagát.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük