KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Az angolszász jogrend térnyerése, mint az unipoláris dominancia eszköze

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

A Jobbik pártalapítványa által közpénzből támogatott Iránytű intézet nemrég közzétett egy rövid jelentést “Amerikai minták a Parlamentben” címmel, amelyben egy az angolszász törvénykezésben alkalmazott jogtechnikai eszköznek a magyar kormány részéről történő alkalmazását dicséri.

A szerző tanulmányt záró gondolata szerint

“Az Orbán-kormány több intézkedésén is látszik az angolszász, elsősorban amerikai minták átvétele, ez egy újabb, ezúttal egyértelműen előnyös példa, remélhetőleg tartósan megragad az itthoni törvényhozásban.”

Ez a gondolat a nemzeti hagyományok megtartását hangsúlyozó retorikához nehezen illeszthető, mert a magyar jogrendszer hagyományai az angolszász-amerikai rendszertől merőben eltérő európai kontinentális jog családjában gyökereznek. A fent említett angolszász jogrendből a kormány által taktikai kényszerlépésként átvett jogtechnikai eljárás alkalmazásának konkrét vizsgálata mellett azonban az angolszász jogi mechanizmusok alkalmazására kényszerítő körülményeken kívül a jogrend térnyerésére irányuló propagandát egy olyan kontextusban kell megvizsgálni, amely az Egyesült Államok egypólusú világrend fenntartásáért a többi felemelkedő pólus ellenében folytatott harcának folyamatába illeszkedik.

Az USA vezette atlanti geopolitikai centrum és a többi pólus összessége között a rendelkezésre álló természeti-gazdasági erőforrások és a demográfiai minőségek tekintetében minimum kiegyenlítettség uralkodik, ezért az atlantista geopolitikai blokk a globális társadalmi tér egyéb területein eddig meglévő viszonylagos dominanciájának abszolút kiterjesztésével próbálja gyengülő vezetői pozícióját megőrizni és erősíteni.

Ezek a területek a társadalmi élet teljes szegmensét felölelik. A területek és a Washington által rájuk gyakorolt nyomási mechanizmusok:

  • A gazdasági életben a neoliberális gazdaságpolitikai modell térszerkezeti kiterjesztése (TTIP-TAFTA és TPP)
  • A kultúrában a posztmodernizmus mint kulturális korszak mostani törvényszerű egyetemes lezárulásával létrejövő vákuum betöltése. A posztmodernitás dekonstruktív, multikulturalista és technológus irányzatainak átmentésével létrehozott un. hipermodernizmus, mint korszakalkotó egyetemes kulturális irányzat propagálása a tradicionális vonalakat felölelő, metamodernizmusnak nevezett iránnyal szemben. Ehhez társul az egyéb területeken is globális dominancia pozícióját kiharcoló angol nyelv közvetítői szerepe.
  • A vallások átpolitizálása. Ez a terület reálpolitikai szempontból is kiemelkedően hangsúlyos, mert a demográfiai mutatók tendenciáját tekintve a két nagy világvallás, a kereszténység – katolikus és protestáns -, és a szunnita iszlám népességi súlya a közeljövőben egyértelműen Ázsia délkeleti részére helyeződik át. Az USA célja, hogy a mostani, számára vallások feletti geopolitikai ellenőrzést biztosító időszakban kiépítse azt a hatalmi struktúrát, mely a demográfiai súlypont eltolódása után is biztosítani fogja ennek az ellenőrzésnek a lehetőségét.

Kereszténység – A katolikus egyház saját hagyományos szervezeti központjában az európai kontinensen összes pozícióját elvesztette. Míg katolicizmus a lengyel, olasz, portugál és spanyol identitás egyik látszólagos alapjegye, ez a vallásosság azonban csak a külsőségekben és a reálpolitika síkján nyilvánul meg – belső lényegét, és az ebből táplálkozó szellemi energiák kihasználásának lehetőségét teljesen elvesztette. A katolicizmus geopolitikai centruma jelenleg a dél-amerikai térségbe tevődött át, amely felett az USA a területén élő nagyszámú hispán bevándorló réteg szociális manipulálásával abszolút kontroll kiépítésére törekszik.

A nyugat-európai vallási kultúra másik nagy ága, a protestantizmus erőcentrumát mára az Egyesült Államok képviseli. Az USA keresztény lakosságának több mint 50%-a ehhez a felekezethez sorolható, és a politikai elitben az izraeliták mellett jelentős túlsúllyal képviseltetik magukat.

Iszlám – A síita irányzattal szemben jelentős demográfiai túlsúllyal rendelkező szunnita közösséget Washington a szunnita világ regionális erőcentrumainak – Törökország, Szaúd-Arábia, Pakisztán, Egyiptom – saját szövetségi rendszerébe alárendelt függőségi minőségben való kényszerítésével tudta kontroll alatt tartani. Az USA megkísérel mindenáron meghiúsítani minden olyan irányú próbálkozást, amely ennek az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig átívelő térbeli szunnita övnek, mint egy regionális hatalmi centrum vezetése alatt álló önálló hatalmi pólusnak a felemelkedését hivatott előkészíteni.

  • Szociális globalizáció – A demográfiai helyzet alakulásának kontrollálása érdekében az irányított migráció tulajdonképpen nem más mint a társadalmak etnikai és korszerkezeti tulajdonságainak megváltoztatására irányuló művelet, amely felett a kontroll gyakorlásának nehézségei az elmúlt időszakban aktívan kiütköztek. Mivel azonban ezek a nehézségek az Európai Unió gyengülésének irányába hatottak, az USA-nak nem érdeke a művelet leállítása.

Annak érdekében, hogy ezeket a területeket az Egyesült Államok vezette atlanti geopolitikai blokk teljes kontroll alá tudja vonni, a saját gyökerű és értelmezésű jogrend geopolitikai kiterjesztésére van szüksége. A nemzetközi kapcsolatok jogi környezetében az USA már elindította a saját angolszász joghagyományait követő szabályozási mechanizmus kikényszerítésének folyamatát a világűr felfegyverzésének, a kibertérnek, a nemzetközi légterek és nemzetközi vizekre vonatkozó jogi környezet megváltoztatása érdekében.

Az angolszász jogrend mátrixának kiterjesztése az európai térségre nemcsak a gyengülő európai identitás végső szétverésére, hanem a kontinentális európai kultúra hagyományai feletti önálló kontroll végleges megsemmisítésére is irányul, amely nagyban hozzásegítené az Egyesült Államok vezette atlanti blokkot az általa uralt – egypólusú -világrend változatlan megőrzéséhez.

Forrás: hidfo.ru

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

LÉLEKEMELŐ - mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük