KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Amit minden MAGYARNAK tudni kellene

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Titkok és összefüggések (amit minden magyarnak ismerni kell) / A Magyarság története meghamisításának kizárólag egy célja volt – jelentette ki egy német történész csoport: Megszerezni, és elvenni a Magyaroktól a Kárpát medencét !!!!??? – Magyarország a földi paradicsom! 

tudnikell

A Kárpát-medence földrajzi elhelyezkedése pontosan Európa közepe. Az égtájakat figyelembe véve teljesen mindegy, hogy egy átutazó milyen irányból jön és milyen irányba folytatja útját. Ezt a területet központi helyzetéből adódóan mindenképpen érintenie kell. Vagyis mi jelentjük Európa közepét. A múlt és a jelenkori történelem azt bizonyítja, hogy mindig idegen népeknek volt és van szüksége erre a területre, az itt lévő tudásra és nem fordítva !

Az energiaközpont: A NASA kiadásában megjelent Gaia elmélet című munka azt írja, hogy Földünk szívcsakrája (föld szíve) a Kárpát-medencében, a Pilisben (Pólus) található. Központja Dobogókő, mely a szakrális beavatás központja. A középkorban a Pilis olyan védett és zárt területi rendszert alkotott, melybe idegen be nem hatolhatott, a bejárás tiltott volt. (jól ismert Gertrudis királyné sorsa, aki a tiltás ellenére betette a lábát a tiltott területre. Az életével fizetett ezért.) A dalai Láma 22 évvel ezelőtt kinyilatkozta, hogy a Földön a magyaroknak energiaközpontot védő szerepük van. Brezsinszki nemzetbiztonsági tanácsadó a 70-es években leírta: Aki a világ fölötti uralmat meg akarja szerezni, annak el kell foglalnia a Föld szívét. Aki elfoglalta a Föld szívét, az birtokba vette Európát. Aki birtokba vette Európát, az ura az egész világnak. Murád szultán kijelentette, hogy aki elfoglalja Magyarországot, az ura az egész világnak. Vagyis, akié az energetikai központ, az a világ ura. Bonfini, Galeotto és IV. Béla leírják, hogy Európa népei mind irigylik a magyaroktól a Kárpát-medence területét, az itt lévő gazdagságot, ezért gyűlölet veszi őket körbe.

A középkorban úgy emlegették Magyarországot, hogy itt a leggazdagabb a föld, bő a hal-áldás, nagymennyiségű a kenyérgabona, a bor pedig kiváló. A hazánkat örök idők óta jellemző gazdagság ma is fenn áll. A bőséget jelenleg nem mi, hanem egy megszálló, idegen csoport élvezi. 2006 tavaszán a médiában bejelentették, hogy Magyarország a Föld 25 leggazdagabb országa közé tartozik!

Ezt a hatalmas mértékű jövedelmet mi nem az olaj kitermelésének busás hasznából értük el. Ez az előkelő hely a magyarság kemény munkájának eredménye. A hazánkra jellemző kedvező adottságok miatt nem véletlen, hogy a történelem során folyamatosan a Kárpát-medence volt mások számára a megszerzendő és vonzó földterület. Nagy Sándor hódító hadjáratának célja valószínűleg a Kárpát-medence és ezen belül a Pilis elfoglalása volt. A Pilisben akarta felépíteni a Nap palotáját. Tudta, hogy a Kárpát-medence  megszerzésével a világ legnagyobb uralkodójává válhat. Szerencsénkre nem ért célba, útközben meghalt.

A tatárok, a törökök, a Habsburgok, a németek, az oroszok mind ugyanezzel az irigységgel és sokszor gyűlölettel gondolkodtak és cselekedtek földünk megszerzése érdekében. És ez ma sincs másképp, a helyzet semmit nem változott. Trianon átkaként megszüntették a királyságot, az ősi földeket a nemességtől elkobozták, majd államosították. A parasztság földön futóvá vált. Az egy kézbe került állami földeket ezt követően könnyű volt (az elaltatott és elvakított néptől) privatizálni, kiárulni. Privatizálás: A jelenlegi kiárusítással végleg ki akarják húzni lábunk alól a talajt, a magyar anyaföldet. Az idegenek folyamatosan megkaparintják földjeinket és minden fontos, központi intézményünk irányítását. Ma a magyar föld megszerzése, kiárusítása idegen népek számára potom áron történik. Ami nem kerül a privatizáció kalapácsa alá, azt az idegen tulajdonban lévő bankok szerzik meg a föld jelzálog terhelésével.

Olyan helyzetet teremtenek, melyben minél többen kényszerülnek hitelfelvételre, földművelő gazdáknak több tízmilliós hiteleket adnak gépvásárlásra, majd manipulálják a jövedelmezőségüket a mezőgazdaságból, mindezt az EU kézi vezérlésével, aminek eredményeként az elszegényedés miatt egyre többen kénytelenek megválni földjüktől és azt az idegenek kezébe átadni. A gazdák fizetésképtelenségük esetén elveszítik földjeiket, melyet őseink vérükkel védtek és arról soha, semmilyen körülmények között nem mondtak volna le. 2006 őszén a gazdákkal megkötött szerződések ellenére nem vették át a megtermelt kiváló minőségű gabonát. Feltételezhető, hogy szándékosan történt szerződésszegés. A 2007 évi kevés termést látva, a magyar gazdák abban bíztak, hogy a maradék 2006-os termést (amit az állam és az EU 2500 Ft-ért vásárolt fel és tárolt be) feletetik az állataikkal, a kevés megtermettet pedig 5-7 ezer forintért el tudják adni, amivel fellélegezhettek volna az EU megsemmisítő nyomása alól. Ehelyett az illetékesek azonnal utasítást adtak a 2500 Ft-os gabona erőművekben történő elégetésére, tették mindezt akkor, amikor tudták, hogy néhány hónap múlva ugyanezt dupla áron eladhatta volna a paraszt!

Bizonyára abban gondolkodtak, hogy a hús árának meghagyása mellett a paraszt ember képtelen a háromszoros áron adott gabonából egy disznót is megtartani! De ez azt okozta, hogy a termelők elestek az éves árbevételtől és csődbe, vagy csőd szélére jutottak. Csődhelyzetben pedig a jelzálogterhelés miatt az idegen kézben lévő bankok kaparintják meg földjeiket, házaikat, autóikat. A szőlősgazdákat arra buzdítják, illetve kapnak EU támogatást, hogy vágják ki ősi szőlőültetvényeiket és adják el földjeiket. A termelőket olyan megélhetési nehézségek gyötrik, hogy végső kétségbe esésükben a pénzt választhatják. Ha így döntenek, ezek a földterületek is idegen kezekbe kerülnek. A gazdálkodók tudatos ellehetetlenítésére az őszi szüret idején, folyamatosan helikopterek köröztek az ültetvények fölött. A gazdát és a segítő rokonságot, a barátokat azzal a felkiáltással büntetik meg, hogy ők munkavállalóknak minősülnek és ezért kötelesek adót fizetni . Ez egy újabb olyan trauma a földtulajdonosoknak, mely a földtől való megváláshoz vezethet.

A parlagfűről elterjesztették, hogy minden allergiás megbetegedés fő okozója, holott valójában teljesen ártatlan. Helyette bármelyik más mezei növényt is kikiálthatták volna főbűnösnek. Aki földdel rendelkezik, az tudja, hogy bármelyik nap bármikor és bárhol kidughatja fejét a növény a föld alól. Képtelenség egy nagyobb területen folyamatosan ellenőrizni feltűnésüket. Akinél parlagfüvet találnak, az akár több milliós pénzbírságra is számíthat.

Ezzel újra elérték céljukat: a gazdák nem bírják a büntetést kifizetni, nem érdemes a földet a nevükön tartani, így megválnak tőle. Nem, vagy keveset beszélnek az allergia valódi okairól: pl. a vegyszerezett élelmiszerekről (70 % -ban felelős az emberi szervezetben lerakódott mérgekért, ami az allergiás megbetegedések fő oka!). A génkezelt szójáról, a rákkeltő levegőjű városokról, arról a hatalmas mennyiségű kemikáliáról, melyet naponta használ és kozmetikumként magára ken az emberiség, ideértve a bőrön keresztül felszívódó ruhaöblítőket, a vegyi parfümöket, dezodorokat, különféle kozmetikai szereket, stb. Ez utóbbi mérgeket naponta, folyamatosan, – hatalmas összegeket áldozva – reklámozzák, kínálják a kereskedő hálózatok. Becslések szerint, amennyiben a kiárusítás, a földtől történő el-és megválás, a kényszerűségből történő eladások üteme a közeljövőben a jelenlegi tempóban folytatódik, ill. nő, abban az esetben a megmaradt magyarországi földek többsége rövid időn belül, akár néhány év alatt idegen kézbe kerülhet! A felvásárlások gőzerővel történnek. A magyar lakosság túlnyomó része még ma sem gondolta végig ennek katasztrofális következményeit! Holnap-holnapután a térképek idegen földtulajdont jelezhetnek. Somogyban már van olyan terület, ahol falustól együtt külföldi tulajdonban vannak még az utak is! A térképeken a Magyarország feliratot szándékoznak eltörölni! Ne adjuk oda őseink földjét! Hatalmas árat kell fizetnünk érte!

Mi a baj velünk, miért fél tőlünk a világ? Könnyen megkapjuk a választ.

A montreali McGill Egyetem kiváló professzora, Wilder Penfield, évekkel ezelőtt (1960-65 között) megbízatást kapott a Rockefeller alapítványtól, hogy kutassa ki és bizonyítsa be melyik a földünk alapvető génje. A ki nem mondott valódi célja a kutatási feladat-adásnak az volt, hogy a szemita (felsőbbrendű) gént találják meg.

Egy egész munkacsoport dolgozott rajta. Hosszú évek után meg is találták a keresett gént, de nem egyet! Kettőt!

Penfield professzor azt rögzítette le jelentésében, hogy az egyik az amerikai Indián vidékeken, a másik tisztább vérvonal a Kárpát-medencében élő, magukat magyarnak nevező népcsoport, de hozzátette végső jelentésében, hogy ez a vérvonal Japántól Kínán át Afrika felső részéig, majd Közép Európa és az Uralon inneni terület egészen Skóciáig megtalálható! Ez – a szemita barát – Rockefeller Alapítvány reményét tönkretevő eredmény következménye volt, hogy az alapítvány azonnal törölte a támogatását. Megvonta a szubvencióját, 40 évre pedig megtiltotta a jelentés közzétételét és annak kinyomtatását.

Érdekesek a közelmúltban napvilágot látott történelemhamisítások is, melyeknek elsőrendű célja a Magyarságtudat megsemmisítése! A történelemtudósok azt tanítják, hogy a Magyar nép pusztai vándorló műveletlen faj és a kárpát medencébe 896-ban érkezett. Ennek ellenére az 1961-ben talált Tatárlaki leleteken, melyek már bizonyítottan legalább 6000 évesek, és az ősi Magyar rovásírással írottak! Ne felejtsük, ekkor még a piramisok sem léteztek!

De máris 15000 éves Magyarságnál tartunk, ha a glozeli köveket tekintjük induló pontnak, melyek kora 15000 év! Amivel nem tud mit kezdeni a világ tudományos köre, mert azt nem szeretnék elismerni, hogy a Magyaroké az első írástudás, hiszen abban az időben még nem létezett írás!

Ezért csak egy kis múzeumban porosodik az egyébként érdekes lelet……..de meddig?

Talán fél a világ a Magyarok dominanciájától, fél a magyarság alapvető képességeitől, nehogy azokkal más népek fölé kerekedjen. Gondoljunk csak arra, hogy a Magyar találmányok érvényesülését éppen a mindenkori kollaboráns magyar vezető réteg akadályozza meg! Gondoljunk csak bele, a sok Nóbel díjasunk közül hányan érvényesültek Magyarországon!

Ott van a világszenzációnak számító mű-vér, Dr. Horváth István professzor találmánya, vagy a szintén világ szenzációnak számító antigén, mely a vérerekből 5 hét alatt eltávolítja a koleszterint, ami az érszűkület, magas vérnyomás, azaz a halálozás 67%-os okozója! E kettő találmányból Magyarország annyit profitálhatna, hogy a teljes adósságát pár év alatt képes lenne visszafizetni!

Ez viszont ellentétes lenne a globalizmus szándékával, ugyanis a Magyarság elnyomására megkezdődött a betelepítés: A közelmúltban hazánkban nyilvánosságra hozott betelepítési terv és a milliós-több milliós nagyságrend valós információ. A keletről érkezőkre való hivatkozás miatt sokan, túlnyomóan csak a kínaiakra gondolnak és ez eltereli a figyelmet arról a fajról, melynek betelepítése már megkezdődött. Az 500.000 zsidó betelepítésére vonatkozó megállapodást Medgyessy Péter, Mádl Ferenc, Hiller István, Dávid Ibolya, és Kovács László Izraellel 2004. április 14-én aláírta. Jelenleg ennek a számnak többszörözése a tényleges terv. A milliós nagyságrend erről szól. Szó nincs arról, hogy itt bárki is a magyarság 50 év múlva esedékes nyugdíjellátását akarná megoldani az újonnan betelepítettek munkájából. A 2007-es betelepülési törvény szabad utat biztosít ezeknek a bevándorlóknak. Az erdélyi magyarság mégis ki van zárva, számukra különböző előírásokkal gátolják és nehezítik a betelepedést.. Népirtás:

Ahhoz, hogy ma idegen népek letelepedéséhez alkalmassá váljon ez a terület, az őslakosság számát különböző megszorító intézkedésekkel, konvergencia programmal, a gazdaság, az egészségügy teljes romba döntésével csökkenteni kell.. A hiányt a betelepítendő idegenek fiatal generációjával szándékoznak feltölteni. Már Horn Gyula és a jelenlegi kormány is nyilvánosan kijelentette, hogy a Kárpát-medencében túl sok a 10 millió magyar.. Senki ne ringassa magát abban a tévhitben, hogy az Unió majd megvéd minket. Olyan szekeret tolunk, mely minket akar elgázolni!

Simon Peresz: Izraeli miniszterelnök 2007. október 10-én a Telavivi Hilton szállóban egy kereskedelmi összejövetelen kijelentette: Mára az izraeli gazdaság olyan hatalmas eredményeket ért el, hogy az izraeliek többek között fölvásárolják Magyarországot. Tervek: Az elkövetkező 15-20 évben több millió zsidó betelepítését tervezik. Vagyis a tervek szerint 15-20 év múlva az országban izraeliek, kínaiak és a romák tömegei lesznek. Az izraeliek megkapják a magyar állampolgárságot (az erdélyi magyarok pedig nem!), a letelepedési engedélyt és ideérkezésükkor az Izraeli kormány támogatásával ingyen kész lakásokba költöznek.

A maradék magyarság pedig az izraeliek kiszolgálásához és eltartásához szükséges. A hazai lakosság még ma sincs tudatában annak, hogy attól, hogy valaki magyarul beszél, még koránt sem biztos, hogy gondolkodása és szíve is magyar. A korábbi betelepülések miatt az új zsidó generációk már itt születtek, tudják, ismerik és beszélik nyelvünket. Egyetem után azonnal pozicióba kerültek és ma már jórészt ők irányítják a bankokat, a külföldi cégek mögé bújva a maradékokat privatizálják, vidéken vásárolják fel TV felvétel kíséretében a földek tömegét! Bőrük színe is fehér és többnyire nem hangoztatják származásukat. Ezzel tévesztik meg a naiv magyarokat.

Természetesen senki nem ítéli el a becsületes munkából élő és nem elnyomó szándékú zsidó közösséget! Milyen jövő vár ránk, ha a fentieket továbbra is közönnyel nézzük és beletörődve elfogadjuk? Valószínű az erőszak és a bűnözés elterjedése. A munkahelyek hiányának fokozódása, tömeges kizsákmányolás, az egészségügyben a még fennmaradt kórházakban az izraeliek védelme mellett a magyarságnak alig jut majd ellátás, ezért már 1-2 évet is kell várni egy műtétre! Számukra nem munkalehetőséget kínálnak, hanem a saját kiszolgálásukra alkalmaznak bennünket, gondoljunk a kíméletlen és zsarnokként viselkedő cégvezetőkre, irányítókra. Az életben maradó és nem disszidáló magyarságnak a szolganép szerepét szánják. A már agyongyötört magyar lakosságot ez alapjaiban rendíteni meg, minden tekintetben. És ha valakinek ez nem tetszik, annak el lehet menni ebből a k. országból! Mondta ezt az őslakosságnak egy olyan valaki, akinek nem volt elég a rabolt vagyona, vezér is akart lenni, és mindegy hogy jobb-, vagy baloldalról beszélünk. Egy kalap alá tartoznak és egy tányérból esznek mindannyian. A kormány tagjainak zsidó származására a Kossuth téri események során hosszú, percekig tartó névsor felsorolásával próbálták a jelenlévők figyelmét felhívni. Ez a médiában botrányos visszhangot váltott ki. Itt nem antiszemitizmusról van szó, hanem a valóság és a tények nyilvánosságra hozásáról. Az igazsághoz minden embernek alanyi joga van. Magyarország ma a külföldiek számára még mindig a legjobb befektetési lehetőség. A Kárpát-medencében más államokban befektetett tőkéikhez viszonyítva, szinte minden ágazatban a legnagyobb hasznot, bevételt, jövedelmet termeljük mi, a legtöbbet dolgozó és a legtöbb adót fizető magyarok. A privatizálás eredményeként a külföldiek zsebét tömjük zsírosra szorgalmas munkával, az EU bérezés 10 %-ért, mialatt az árakat már sok helyen magasabbra emelték mint magában a régi EU országokban van! Nyugaton 800.000 – ból fizetik a 40 ezres gáz számlát, míg Magyarországon 80 ezerből! Még ekkor van képe sokaknak kiállni a nép elé és azt mondani, hogy még sok mindenben nem értünk el az EU áraihoz! A keresetekről aljasul hallgatnak, miközben ők és a kiszolgáló udvarház népe jóval meghaladja az EU felsővezetőinek átlagát!

Kereskedelmi, pénzügyi központtá váltunk, mely intézmények többsége izraeli kézben van. Több bank van ma Magyarországon, mint a lakosság létszámához viszonyítva bárhol a világon. Nálunk a legmagasabbak a hitel kamatok. Ezzel nem a jobb kiszolgálást teszik a részünkre elérhetővé, hanem a maguk számára, saját hasznukra a hatalmas mértékű uzsora kamattal a minél nagyobb népnyúzást valósítják meg. Már autóra, vásárláshoz nincs önrész, a pénz kölcsönöket pedig minden mérlegelés nélkül ömlesztik a lakosságra jelzálog terhe mellett. Kiépítették ezért a behajtó rendszert, amihez már az állami hatóságokat is igénybe veszik. Vehetik, hiszen ők éppen ebből a körből kerülnek ki, és ezt a kört hívatottak szolgálni! Egy utunk lehet, mely előre visz. Ez a jobb-, vagy baloldal teljes kizárásával, kizárólag a magyarság érdekeinek szem előtt tartásával történhet.

Magyarellenesség: Tisztában kell lennünk azzal, hogy a lecsatolt területeken folyó és az utóbbi időben felerősödő magyarellenesség nem a véletlen, hanem szándékos uszítás eredménye. A jelenlegi kormánnyal rokonlelkű osztrák vezetés még mindig nem mondott le a magyar területekről, már lassan felvásárolták zsebszerződések és különböző kiskapuk által a fél Dunántúlt! A szlovákok maguknak követelik csonka hazánk északi, hegyvidéki tájait. 2006-ban szlovák vezető nyíltan hangoztatta, hogy tankokkal kell bemenni Budapestre, és porig kell azt rombolni.. A magyarverések rendszeresek. Az EU pedig alattomosan hallgat, hiszen érdeke, hogy a magyar földeket megszerezzék.

Nemzetgyilkosság és népirtás:

A lakosság csökkentésére bevezetett néhány módszer példaként: Védőoltások alkalmazása már kicsi, csecsemőkortól kezdve. Ma már több tanulmány foglalkozik azzal, hogy az oltások milyen mértékben károsítják a kisgyermek immunrendszerét és csökkentik saját védekező rendszerének energiaszintjét. Olyan betegségek ellen adják, melyek ma már nem léteznek, vagy előfordulásuk a világ távoli helyein is igen ritka. Vagyis a népesség túlnyomó többsége soha életében nem lesz veszélyeztetett, de szervezetét már életének kezdeti szakaszán legyengítik.

Elterjesztették az ingyenes védőoltásokat a megfázásos megbetegedések ellen. Ezeket ingyen adják a gyermekek és a nyugdíjasok részére. A lakosság nincs tudatában annak, hogy a szervezetet ezek az anyagok is nagymértékben mérgezik és gyengítik. Ha kevesebben élik meg egészségesen a felnőttkort, az kedvező a világuralmi helyzetben lévőknek, az egészségügyi maffiát működtetőknek. A Magyar orvosokat naponta tömegével induló repülőgépeken viszik tréningekre, ahol idegen nyelvű apró betűs kötelezvényeket iratnak alá velük, a gyógyszerek alkalmazására, majd az orvos látogatók keresik fel az akció folytatásaként az alul finanszírozott orvosokat. Ezt tudja a kormány, mégsem tesz ellene, hiszen a gyógyszer gyárak tulajdonosai éppen az általuk szolgált pénzvilág. Ezek kezükben tartják hirdetésekkel, a médiát, aki rendszeresen szárnyai alá vesz 1-2 megfázásos esetet, és erre a néhány példára hivatkozva, rémhírként ijesztget azzal, hogy az influenza valamelyik vírusa rövid időn belül megtámadja a teljes ország népességét.

Hosszú évekre visszamenően bizonyított, hogy nagy, esetleg néhány áldozattal járó járványok kb. 37 évenként fordulnak elő. De ebben az esetben sem a lakosság kihalásáról van szó! A lábon kihordott, kezeletlen megfázásnak lehetnek szövődményei. Ezek az előfordulások mégis, csak töredékei azoknak a tragikus eseteknek, melyek az oltások mellékhatásai miatt rendszeresen előfordulnak. Lebénulás, egyéb idegrendszeri, vagy más megbetegedés több esetben is előfordult. Azt is világosan lehet látni, hogy a beadott injekciók ellenére minden évben vannak járványos időszakok és megbetegedések.

Papp Lajos

http://magyarmegmaradasert.hu

LÉLEKEMELŐ - mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

12 thoughts on “Amit minden MAGYARNAK tudni kellene

 1. bocsáqqatok meg a negatív véleményemért itt …, de számomra ezen írás ekég zagyva, érthetetlen. A címe, a bekezdése miatt olvastam el éq ott azt várv, hogy ebben ténylegesen a történelem, ennek hamisítása lesz a téma … és végül is errol nincs (alig-alig) szó …

  azt írja ez le, hogy elobb az osztrákok, majd egyre többen a szomszédaink, sot belso ellenségeink szeretnék tolünk elvenni még a maradékot is. Viszont iitt már egyetlen szó sincs a történelem meghamisításáról …
  valami nincs rendben nálunk …

  a második ok, amiért hozzátok szólok, az maga a magyar történelem, ill. annak megrontottsága. Hogy ezt kik is rontották el, deformálták el és miilyen céllal is … az már a bevezeto szövegecskébeb benne is van. Tehát itt csak magára az új felfogás, nézetre a régivel szemben … írok.

  a írott, elég jól ismert történelmünk során (a középkor második fele és az újkor eleje) mi magunkat éppúgy hun, mint avar, mint kun leszármazottaknak, mint Arpád-iaknak mondtuk,, mert tartottuk. Amikor az ún. honfoglalás elotti magyarokról beszéltünk, írtunk, azok mindezek voltak, mégha tujuk is azt, hogy a magyar nevet mi, mint egy közöset csak késobb, a X. sz. elején vettük magunkra …

  na valami változás történt olyan 350-400 éve ebben. Attól kezdve csak és kizárólagosan a IX. sz. végén betelepültek, a hódítókat azonosátjuk magyaroknak. Ez egy hatalmas változás. Hogy azután ezt az osztrákok
  mesterkedése okozta, vagy más … azt nem tudom …
  viszont azt tudom, hogy ebben ma teljesen szabadok vagyunk. Sem az osztrákok, sem mások ebben nem döntenek ma …

  tehát teljesen újra, egy mai, a ma tudott ismereteink szerint megtudnánk írni a mi történelmünket. Ami ebben a llegnagyobb kérdés, az az, hogy kik voltak az elodeink, ill. a magyarok az ún. honfoglalás elott (a IX. sz. végefelé) ?

  a mai ismereteink nem csak az írottakra alapozódik, hanem sok más tudomány-ágra, amelyet a közbeszéd tárgyilagosoknak mond ki, ugyanis ezek tárgyi alapúak (fizikai, genetikai, muvészettörténészeti, ásatási …), amelyek a legtöbbször megbízhatóbbak annál, amit egyes elodeink írtak …

  na mi akadályoz meg bennünket akkor ebben ???
  nem kritizálnunk kell másokat azért, hogy azok megrontották a történelmi felfogásunkat, hanem meg kell írnunk a helyeset …

  tárgyilagos, tökéletesen védheto, igaz és nemzetérdeku történelmet kell
  megírnunk éq azt tanítanunk magunknak és tudatnunk az idegeneknek.
  Ez egyszeru, mint a pofon …

  az elso kérdés az lenne számunkra, hogy kik voltak a magyarok (az elodeink) az ún. honfoglalás elott ? Egy a) akik akkor bejöttek; b) azok, akik oket befogadták ?
  na hogy mi az elsot, vagy a másodikat is válasszunk, azt meg is
  kell alapozzuk. A mellett érvelni kell tudjunk (és tennünk is) …

  egy példával (az enyimmel) ; én a másodikat válaasztottam. Számomra azért ok a magyarok, mert nyelvünket tolük kaptuk. Ezt pedig arra alapozva, hogy ezt a föld’ mondja számunkra. Az ásatások azt állítják, hogy a betelepeettek számaránya egy maximum 15 % volt (László Gyula ezt csak 10 %-nak mondja). Na egy ilyen esetekben (bolgár, lombárd és frank) mindíg csak a befogadók nyelve és nem a hódítóké marad fenn. Tehát a mi nyelvünk ‘állítja’ azt, hogy az avaroknak (elobb
  hunoknak) nép vagyunk mi magyarok …

  még egyet (még van néhány) ; a nyelvünknek már biztosra vehetoen írása volt Kr.u. VII. sz. -ban. Ezt azért tudjuk biztosra, mert ezen idoszaktól vannak tárgyi bizonyságaink errol (a “szarvasi csonttutartón” , a “nagyszentmiklósi” arany-tárgyakon található kis szövegecskék. Na ezt csak a befogadóknál találjuk meg, a bejötteknél, Arpádéknál eddig semmit nem találtunk (állítólag egyet igen, de az
  olvashatatlan magyarul) …

  még egyet ; (ha már husszú …) egyes genetikai vizsgálat szerint (sajnos itt nem tudok biztos referenciát) a honfoglalók génjei között volt egy harmad idegen (ázsiai gének). A jöttük elottiek és a maiak csaknem teljesen egyezoek (persze a jövevényeknél is csak ezen 1/3 -ada volt idegen …
  na ha manapság már nem találunk ezen génekbol (az idegen, az ázsiai)
  a génjeink között, az csak úgy lehet, hogy ezek száma jóval az 5 % alatt kell legyen. Tehát ez is megerosíti (megerosítené, ha ez tényleg igaz) azt, hogy a IX. sz. végén betelepedtek (Arpádék) csak egy nagyon kis %-át adták ki az összalosságnak. Ugyanis azon idegen gén, amely ezeknél még 30 % volt, a mai magyarságban nem látható már …

  visszatérve a témárra ; egy olyan történelmet, eredetet kemm megírnunk, amely igaz és amelynek igazsága mellett érvelni tudunk. Aki pl-ul azt állítja, hogy mi voltunk a honfoglalók, a IX. sz. végei jövevények … annak érvelnie, bizonyítania kell. Miért ok ?

  szeretettel

 2. Ez így igaz! Pusztán egyszerű, nyitott szemmel járkáló állampolgárként már évtizedek óta mondom, írom, hogy ez a Föld, Magyarország minden szempontból a legértékesebbek közé tartozik a benne/rajta élőkkel. Ha nem hagynánk magunkat, a sarkunkra állva jobban, hosszabban és egészségesebben élhetnénk mint Svájc, vagy Kuwait. De a magyarokban, az állandó, feléjük irányuló irígykedő gyülölködés a bizonyítást váltja ki. Minden áron, mindenkor azt szeretnék elérni, hogy az ellenségek ne gondolják azt, amit. Ehelyett úgy oda kellene csapni mindegyiknek, mint régen és a saját érdeket szem előtt tartani, nem mindig más érzékenységére tekintettel lenni, hogy cserébe állandóan visszarúgjon az illető.
  Összegzésül: nem nyavalyogni kell, hanem tenni, de ténylegesen.

  1. Kedves Anna!
   Egyetértek, de nem magyarázkodásképpen az alja-népség sokszoros túlerőben van.
   Jelenleg az orosz segítséget látom reális esélynek,de az meg az önállóságunk rovására menne.
   Szerintem ki kell várni a kedvező széljárást és addig is folytatni a felvilágosító tevékenységet.
   Üdv.
   H.B.
   “A múltra a jövőért van szükség, mert a dicső múlt teremto erejű, mozgósító, ha kellően ismertetik a társadalommal. Az igazság tudata erőt, az erő döntésbirtoklást keletkeztet, ami maga a hatalom. A hatalomért pedig nem kuncsorogni, nem áhítozni kell a saját hazánkban, hanem azt megragadni és azzal élni kell a jó érdekében, a Magyarok Jézusa nevében, a magyar érdekekért. Hiszen úgy látszik, bizonyíthatóan szakrális világküldetésünk van.”

   1. Kedves Bertalan!
    Ez az “aljanépség” oly “sikeresen” hajtotta végre az erkölcsi rombolást, hogy szinte csak azzal találkozik az ember, sajnálatos módon megfertőzve az öszes nációt, illetve, akik hajlanak erre, vagy eleve azzal születtek.Ám ahogy már írtam ide, pontosan e rettenetes mocsokáradat miatt nem vagyok hajlandó velük foglalkozni, csak a szépet és jót AKAROM észrevenni.
    (Még mindig színvonalas az ajánlott lap!) Üdv.

 3. Nem tudhatom, miért kellett elővenni a NIF-ben ezt a régebbi, a történelem féligazságaira építő cikket? Hacsak nem az a cél, hogy a féligazságok minduntalan hangoztatásából egy idő után, mindig a könnyebben megjegyezhető hazugságok maradnak meg az olvasók többségében.

  Mert amiről ez a cikk nem szól, az az a felmérhetetlen magyar történeti dicsőség, hogy a mai magyar nemzet az bizony Indoeurópa egyedüli ősnépe, és nyelve az emberiség ragozó ősnyelve. Ennek tudatából adódik, hogy eredendően, 5 ezer éve, a magyari törzsek az europid emberi nagyrassz leszármazottaikként és őslakókként lakták 100 %-ban Indoeurópa földrajzi területeit. Amit majd – az utána következő szemita háborúk korában – már a hódító népek 99 %-ban meghódítanak, és helyükbe mindenhol a szabad őslakókat teszik meg a saját rabszolgáikká. Azért, hogy az erőszakkal nemzeti identitást, és hajlító nyelvváltozást elszenvedve, alakuljanak ki helyükbe az újkor immár jellemzően indoeurópai, de továbbra is hódító és militarista újkultúráik.
  Egyedül, az 1% kivételt jelentő Magyarország fennállásával. DE hogy még meddig?

  Bizony ilyen újdonságokról is írhatna a NIF, és nem csak a hozzászólásaim jogtalan törléseivel foglalatoskodna.

 4. Köszönet a kitűnő,korrekt írásért!!
  Sajnos “itt tartunk ma. Bűnözők,rablók,gyilkosok uralkodnak országok ,világok felett! Csak a felébredés tudna segíteni,hogy mindenből csak annyit venni,amennyit nagyon muszáj,hogy a választott(?) hatalom,”az állam, ha szól,hazug nyelvén szól,bármit mond hazudik,s amije van, lopta azt, mert csak úgy tudja fenntartani azt a hamis látszatot,hogy szükség van rá,ha folyamatosan rettegésben tart.
  Miért is van akkor egy “ilyenre szükség?

 5. azért a védöoltások ellen korteskedni büncselekmény szerintem ! Majd ha a gyereketek meghalna torokgyikban, vagy paralizisben lebnulna sirnátok többen..

 6. Zsolt!
  Az a vélemény mely nélkülözi a tudást,fabatkát sem ér!! Olvassa el azon Orvosok , (több száz) szakmai véleményét e témában,akiket nem a gyógyszerlobbi pénzel! (gondolom többek közt azért érvel ön is mellette.)Dr. Ébert Jenő Vigyázat : orvos című szakmai művét,neves kollégái egyetértésével. Az ostobaság enyhítő körülmény lehet,de az aljasság SOHA!
  “orvosok gyógyszereket rendelnek,melyekről keveset tudnak,betegségekre,melyekről még kevesebbet tudnak,betegeiknek, akikről semmit sem tudnak.” ( Voltaire)
  Továbbá szíves figyelmébe ajánlanám Paracelsus ,Paragranum című írását,talán visz egy kis fényt az ön “szakmai életébe is!

 7. Az országunk, magyarságunk megmentését a földünk megmentésétöl kell kezdeni. Abszolut igaza van ANNÁNAK. Ezt kell hangoztatni, ezt kell megértetni MINDEN magyarral. Többször is hangoztattam, és most is állitom: A foldünk, annak egy négyzetmétere sem nem lehet magán tulajdonban, A föld azzé a népé, amely élete árán is védelmezi, vagyis a nép, áz álampolgárok tulajdona. Ki, milyen alapon állapitja meg a nem ember által teremtettnek a felbecsűlhetetlen árát, mi cimen megkérdezésem nélkül rendelkezik az én tulajdomon felett is?! Minden kormány a saját pillanatnyi érdeke alapján árusitja tudtom nélkűl az én tulajdonomat is. A logikus igazság szerint minden állampolgárnak jogában áll megvásárolni a rá eső fold részét Az-az az országunk területéből kivonjúk az össztelepülések, vizek, lápok stb. területét, a megmaradt részböl levonjuk a lakhatatlan, megmüvelhetetlen területeket, és ami maradt, elosztjuk k.b. 12 000 000 (tizenkét millióra) ennyi a Magyar az etnikum a magyar földön. Na és a földünket magántulajdonba kaparintani akaróknak max. ennyi néhány n.méter járhat. Mert ha több, akkor már nekem kevesebb jút. De ami a legfontosabb. amiröl megfeledkezünk:(ami külföldieket, a nyugati bevándorlókat/ránktelepülőket illet) :
  Az országunk MAGYARORSZÁG ami azt jelenti hogy az örszághatárain belül a föld terület a MAGYAROKÉ = TÖRVÉNYES Magyar tulajdon. A terület 100%. A visszahonositásomkor esküdtem, hogy életem árán is megvédem a MAGYAR földet. És ha erre kerülne sor, meg is teszem, mint ahogy sok-sok millió honfitársam is. DE ! mi cimen hozzunk oly súlyos áldozatott az idegen tulajdonának védelmére ???! Az idegen betolakodók föjdjéért. Ösztönözzűk a PT-mat, a ránk települőket? Kevesen vannak? Sőt, megeshet, hogy éppen annak az idegen fajátol kel megvédenűnk a sajátunkat, na .
  Ébredjetek emberek! Gondolkodjatok!!!

 8. A Kárpát-medence egy földrajzi egység, mely csak az itt élő emberekkel lehet egységes.
  Amiért nem tud harmonikusan működni az a betelepültek túlzottan nagy száma akikből hiányzik az a lelkiség,és szándék ami a működtetéséhez kell.
  A szemita pénzéhesség kiszipolyozza a földet és továbbáll, mert nem érzi a sajátjának – mert nem is a sajátja.
  http://magyarmegmaradasert.hu/kozerdeku/programok-eladasok/item/3746-h%C3%A1nyan-vagyunk?

 9. Mindezeket nagyon jó ismerni , tudni és büszke lenni , de mi van ma ?? főleg az elszakított területeken ?, szomorú – talán azzal kellene többet foglalkozni , kisebb nagyobb segélyek csak bosszantóak , főleg az oláhoknak —

 10. “A NASA kiadásában megjelent Gaia elmélet című munka azt írja, hogy Földünk szívcsakrája (föld szíve) a Kárpát-medencében, a Pilisben (Pólus) található. Központja Dobogókő, mely a szakrális beavatás központja.”
  – Mivan??????
  “Nagy Sándor hódító hadjáratának célja valószínűleg a Kárpát-medence és ezen belül a Pilis elfoglalása volt. A Pilisben akarta felépíteni a Nap palotáját.”
  – Biztos azért indult Makedóniából kelet – Közép-Ázsia és India – felé a Boszporuszon át, mert a Pilisben akart építkezni. A lónak a faszát már! Mire ez a sok prolihülyítő marhaság!??? Ettől kinek lesz jobb?
  “Trianon átkaként megszüntették a királyságot, az ősi földeket a nemességtől elkobozták, majd államosították. A parasztság földön futóvá vált. ”
  -igen, ezt tették jórészt az utódállamok. Elvették a bugris magyar uraktól a földet, és szétosztották a saját parasztjaik között. A Csonkaországban meg maradt a bugris báróknál, “főméltóságoknál” a föld, a paraszt meg gürcölhetett tovább cselédként, mint annakelőtte. De persze ezért is a világméretű titkos összeesküvés a hibás, véletlenül sem mondjuk Horthy, vagy a segghülye nezethy politika, amelyik semmit, de semmit nem tudott soha elérni, felmutatni bűnbakkeresésen kívül. Lásd fentebb….

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük