KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Amerika őslakosai és a migráció! – Európa, vigyázz!

„Az okos ember a más kárán tanul” – mondja egyik népi bölcsességünk. Én még azt is hozzá teszem, az oktalan még a magáén se! Mi várható Európában, ekkora migrációs áradat esetén? Gondolja csak el, kedves olvasó! Hogyan is jött létre az USA? Európai kivándorlással, ami az észak-amerikai földrészen kezdetben még csak bevándorlás volt! De az őslakosság erre nem volt felkészülve.

Kezdték a spanyolok. Ők alapították tehát a későbbi USA első településeit, az 1565 –ben Szt. Augustine névre keresztelt első floridai város létrehozását követően. De ők inkább a déli földrészen kezdtek el terjeszkedni, hódítani.

Aztán jöttek a franciák is, Kanada területének meghódításával. Ők az 1600-as évek elején kezdtek el letelepedni.

De jöttek az angolok is. 1607-ben kereskedők kezdeményezésére megalapították Jamestownt, az első állandó kolóniát. Jamestown megalapítását követően angol kálvinisták érkeztek Amerika partjaira, akik I. Jakab puritánüldözései elől menekülve próbáltak új hazát találni. A Mayflower volt az a híres hajó, amely az angol puritánok első csoportját szállította az angliai Plymouth városából az amerikai Plymouth városába, ami Plymouth kolónia fővárosa lett 1620-ban.

Majd jöttek még hollandok és svédek is. 1624-ben a Holland Nyugat-Indiai Társaság a Delaware völgye és a Hudson-folyó völgye közötti területen megalapította Új Hollandia (Nieuw Nederland) gyarmatot, New Amsterdam (a későbbi New York) székhellyel. Közben 1638 –ban Peter Minuit a Delaware folyó torkolatánál megalapította Új-Svédországot is (svéd telepek a későbbi Philadelphia vidékén is voltak.) A hollandokat és svédeket azonban idővel kiszorították Amerikából az angolok. 1664-ben az angolok elfoglaltak minden Új Holland és Holland birtokot egészen a Delaware völgyig. Ez elindította a második angol–holland háborút, amelynek végkifejlete 1667-ben következett be, újra angol győzelemmel. Végül 1685 –ben II. Jakab a keleti part angol településeinek jelentős részét, beleértve a megszerzett Új-Hollandiát és Új-Svédországot is Új-Anglia Domínium részévé nyilvánította.

Szóval rabló bevándorlás volt ez a javából, egy igazi új gyarmatosítás, aminek végleges és örök időkig való vesztesei az őslakosok voltak. Akik gyanútlanul és felkészületlenül fogadták az új jövevényeket. De azok aljas, rabló, gyilkos tervei már készen voltak.

Ez is érdekelheti:  Igazságügyi Minisztérium: Budapestre érkeznek az Európai Unió igazságügyi miniszterei

Mi zajlik ma Európában? Az ide özönlő muzulmánoknak nagyon is kész tervük és határozott céljuk van. Iszlám gyarmattá tenni Európát, ha kell az ellenállók meggyilkolásával is.

Mit tesz ez ellen Európa népe? Bambán nézi, hogy özönlenek befele a muszlimok, az arabok, feketék, természetesen először (mint ahogy ilyenkor lenni szokott) a nincstelenek, kalandorok, a bűnözők, akiknek nincs veszteni valójuk, vagyis a terrorcselekményekre is kapható tömegek, és a bamba európai hagyja, hogy elvegyenek tőle mindent, megerőszakolják szeretteiket, míg végül teljes önfeladásra kényszerülnek, miközben keresztyén hitük legnagyobb parancsolatával zsarolják őket lelkileg is, a felebaráti szeretet parancsával!

Ezt akarjátok? Biztos, hogy a szeretet parancsa a teljes önfeladást jelenti? A kincseink odadobását azok elé, akik széttapossák, minket pedig halomra gyilkolnak? Tényleg engedelmeskednünk kellene a Sátán aljas és gyilkos akaratának?

Hol van akkor a szent dolgok megbecsülése? Az Isten ránk bízott tulajdonának védelme, a jó sáfárság parancsa? A szeretet parancsa szemben állna az előzőkkel? Ne feledjük, Jézus előtte mondott valami nagyon fontosat, s nem véletlenül azt mondta előbb! Mert Őt is csapdába akarta csalni a Sátán!

„Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki: Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat.” Jézus ezt mondta neki: Helyesen feleltél: tedd ezt, és élni fogsz.” (Lk 10: 25-28)

Jézus szavai, a Szentírás nem valami zavaros kijelentés. Pontos, fontos, és az örök életre juttató szavak, gondolatok, tanácsok, parancsok gyűjteménye. A sorrend sem lényegtelen. Először az Urat szeresd, aztán felebarátodat, mint magadat!

Ez is érdekelheti:  Igazságügyi Minisztérium: Budapestre érkeznek az Európai Unió igazságügyi miniszterei

Lássuk meg az igazságát, és értsük meg a célját.

„Azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságul a maga idejében.” (1Tim 2: 4-6)

Ez a lényeg. S Isten terve ez a muzulmánokkal kapcsolatban is! De csak úgy segíthetünk rajtuk, ha nem hagyjuk őket a kárhozatba rohanni, s ellenállunk erőszakos támadásaiknak, a megszállásunkra és elpusztítására törekvő sátáni szándékaiknak!

Istennek munkatársak kellenek itt a Földön, és csak akkor válhatunk azzá, ha nagyon vigyázunk magunkra!

„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.” (Lk 10:2)

Legyünk tehát valóban szelídek (amennyire lehet), mint a galambok (de ők se hagyják, hogy elvegyék előlük az ételt, vagy bántsák kicsinyeiket), és legyünk okosak is, mint a kígyók! Erre figyelmeztet bennünket Krisztus Jézus!

Ezt diktálja a józan ész is!

Debrecen, 2018.06.07

Czakó István

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kapcsolódó cikkek

Mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

7 thoughts on “Amerika őslakosai és a migráció! – Európa, vigyázz!

 1. Tisztelt Uram!
  Azt javaslom, hogy a Bibliai idezetek kiegeszitesekent, —hogy a kör tenyleg teljes legyen—, olvassa el, es
  tegye közze, Janos ev. 8 resz, 44. verset is! Ugyanis, ezt is Jezus Krtisztus Urunk mondta! Az akkori vilagot mar is parancsnokolo, bankardinasztiakrol, es egyben az önjelölt valasztott nep/fajnak genetikai alap-tulajdonsagairol! Ne csak a, Luther Marton szerinti, „Satan Zsinagogaja = Vatikan” altal, idezgetett es szabadra adott, „sancta simlicitas”-t, es egyben nephülyitö meset erösitse tovabb!
  Velelmezni es javasolni mereszeli, az 56-Veteran es Koppanyivadek, Dr.E.Sz.L. Becsböl.

  1. Kedves Szabó Úr!

   Kár, hogy semmit nem értett meg abból, amit írtam. Természetesen ismerem János 8 idézett részét. Csakhogy Ön most teljes mértékben kiragadt egy verset a szövegkörnyezetéből, így az egész értelme teljesen megváltozott, és úgy hangzik, mint ha Jézus szavai az egész zsidó népről szólnának! Csakhogy ez egyáltalán nem így van! Jobban tenné, ha elolvasná az egész 8. részt, de legalább a 12. verstől,… és talán megvilágosodik az esze, és rájön, hogy Jézus nem a népét szidja, hanem az Őt megtagadó, elutasító farizeusokat. Rájuk mondja, hogy a Sátán fiai, mert kétségbe vonják Jézus istenségét, hogy Ő az Istentől jött, az ő fia! És legyen nyugodt, kedves Szabó úr, Önnek is szól, ha nem érti Jézus szavait, és félre magyarázza. Vigyázzon, mert miközben engem „akar tanítgatni”, súlyos hibát követ el,… Elítél egy egész népet, és ráadásul még genetikai alapokra is hivatkozik,…

   Javaslom, inkább gondolkozzon el a cikk lényegén, és ne kötözködjön,… Nincs kedvem sem Önnel, sem más értetlenekkel, okoskodókkal vitatkozni,… Felőlem lehet akármilyen veterán és akármilyen ivadék, de még elől-hátul doktor is,… Nem magáról szól az írásom,…

   Czakó István

 2. Attól,hogy valaki betéve tudja idézni a Bibliát még nem jelenti azt,hogy ő egy szent(?) ember, viszont a szívében mindörökre kemény marad. Akár ha egy szamár hátára szent könyveket tesznek, attól Ő még nem lesz egy szent állat,legfeljebb attól a cseppnyi nyugalmától is megfosztották,ami előtte volt Neki. Az ember(?) a műveltségére a legbüszkébb,aztán a vagyonára,kapcsolataira,beosztására. De elfelejti,hogy mind ezt csak kölcsön kapta,amit majd a „kijáratnál le kell adni. Ő nem beszélget,hanem beszédet intéz hozzád. Mindent,és mindenkit lenéz,mert felsőbbrendűnek képzeli magát. Tárgyilagos, mert a világot,benne az Embert is tárgynak nézi,és akképpen is kezeli. Vele nem lehet beszélgetni, mindent a saját nézete,”vallása, kénye ,kedve szerint érzékel, véleményez. Nála bármivel is érvelni felesleges,mert meg sem hallja. Fanatikusan ragaszkodik saját(?) gondolataihoz,amit évtizedek alatt tévedhetetlennek hitt „mestereitől bemagolt. De éppen ezért az Igazság SOHA nem tud eljutni hozzá,mert süket fülekre talál nála. Megkülönböztető képesség,vagy a létezéssel való összhang neki teljesen ismeretlen,hidegen hagyja. Számára csak ő, és más senki nem létezik.
  Ha ismerné a Történelmet, vagy esetleg elolvasná Asperján György Jézus és Júdás Aktája című könyvet ,vagy amár sokat emlegetett,de nem elégszer, George Washington, Benjamin Franklin, Winston Churchill, Tormai Cecília, Richard Wagner, Voltaire , erre,”ezekre vonatkozó idézeteit,akkor talán derengeni kezdene valami. Bár kétlem.
  Így továbbra is érthetetlen marad számára,hogy az általa ledegradált Szabó Úr miről is beszél.

  1. Kedves Tóth Úr!

   Remélem, magára ismert. Mert én soha nem állítottam, hogy szent ember vagyok. Az pedig nem hat meg, hogy mindenféle tévtanokat idézget nekem,…

   Ön megfedd engem, mert ragaszkodom az elveimhez, a hitemhez, meggyőződésemhez, de mindezt természetesen önmagának és barátainak erényként tünteti fel.

   Tudja, nem egy nyelvet beszélünk. Én tökéletesen értem azt, amit Ön és Szabó (elől-hátul) doktor beszél. (Csak megjegyzem, megértem, ha hivatalos helyen használja a doktori címét, de egy közönséges hozzászólásban ez is keményen büszkélkedés, és az eszét is „kölcsön kapta”, ha úgy vesszük). Értem, amit Önök mondanak, mert valaha én is hitetlenül (bár a szentírást nagyon is jól ismerve) éltem. De Önök bizonyára nem értik (miért is értenék, ha nem veszik komolyan a Bibliát, és mindenféle azt kritizáló véleményeket és könyveket emlegetnek nekem. Tudja-e, hogy ez a Sátán sugallata?) amit én mondok. Nem tudok mást tenni, mint imádkozni Önökért, népünk valódi megtéréséért.

   A cikkem mellesleg nem Önökről szól, ha nem vették volna észre, és nem is rólam, úgyhogy ne velem foglalkozzanak már, ha kérhetem, hanem azzal, hogy ha Európa népe nem tér észhez, nem talál vissza keresztyén gyökereihez (és nem a Jézusról és Júdásról szóló „aktákhoz”), akkor úgy jár, mint az amerikai indiánok,…

   Erre próbáltam meg felhívni a figyelmet, de Önök e helyett a Biblia kritizálásával kínlódnak, miközben a muszlimok „szépen teszik a dolgukat”, és pusztítják értékeinket, veszik el javainkat, erőszakolják meg szeretteinket,… De Önöknek „se bú, se kár”, mit is számít, … a fontos, hogy Czakó István bibliai idézeteit cincálják, és vele foglalkozzanak,…

   Ezért mondtam, hogy semmit nem értettek meg az írásomból,…

   Elég szánalmas, ha csak ennyit tudtak hozzá tenni!
   Főleg Tóth Úr, mást se tett, mint személyemmel foglalkozott.
   Hahó! Nem én vagyok az ellenség! Nem én támadom Európát és a keresztyén hitet!
   Tóth Úr! Gondolom, Szabó Úr nem fogadta meg prókátoraként. Már pedig illik tudnia (ha már annyira olvasott, hogy ajánlgat nekem olvasnivalót), hogy mi a fogadatlan prókátor fizetése.
   (Czakó István kérésére javította: Híradmin)

   Üdvözlettel és felebaráti szeretettel: Czakó István

 3. Kedves Czakó Úr!
  Köszönöm a véleményét!
  SOHA nem kritizáltam egyetlen SZENTÍRÁST ,mert benne van a lényeg. SZENT!!
  Ahogy a válaszában szelíden érintette,tudja ,hogy miről beszélünk. A muszlimok(?) ugyan úgy csak eszközök (ahogy a keresztények és európa vezetői is) bizonyos vallási(?) csoportok kezében,hogy elkövessék az emberiség ellen újabb és újabb merényletüket. A céljuk,a világ teljes leigázása,a kereszténység eltörlése, kirablása (évszázadok óta) Amíg a tüskét nem távolítják el,hiába kötözik a sebet. A hasonlatnál maradva a világ ,de legfőképp európa, „vérmérgezés alatt áll, hiszen a hatalmon lévők ( ahogy itt is) ha sutyiban , de támogatják a migrációt. (lassan itt-ott derülnek ki dolgok) Ahogy „nálunk is 500 ezer fajidegen,izraeli betelepítését szorgalmazzák. Sutyiban! Közben nem akarják(?) észrevenni az IGAZI okokat. Európa vesztét nem csak a muszlimok okozzák,hanem azok a hatalomba lévő politikai pockok,aki üzletet kötöttek az ördöggel és eladták a lelküket a fent nevezetteknek. Nézze vissza a történelmet és látni fogja ,hogy kik(?) mozgatták a szálakat,csináltak forradalmakat,háborúkat idáig is,és kik voltak a haszonélvezői. Az előző véleményemben nevezett „nagyok akkor mind ostobák? De ha kíváncsi az igazságra,kövesse a pénz útját. Vagy olvassa el a New York Times oldalait 1915- februárjától. De megtalálja a választ ,és a megoldást is Lukács evangéliumában. A Magyarok Istene először a ránk vándorlóktól szabadítson meg, a többivel elbánunk magunk is.
  Nekem ez a véleményem. Minden jót! Tóth Ferenc.

  1. Viszont ne szabad megfeledkezni arról , hogy azóta eltelt egy pár évszázad . és az embereknek fejlődniük kellett volna erkölcsi szinten is . így Európa nem eshet ugyanolyan helyzetbe , talán sokkal drasztikusabba esetleg – Jó dolog azért felvetni ezeket a dolgokat –talán javíthat is idővel a szomorú helyzeten —

 4. Jó az összehasonlítás, bár akit érdekel, figyelmébe ajánlom a nagy fosztogatások című írást is, ahol azok a portugál-spanyol börtönből vagy az elől menekült „felfedezők”, mint büdös, koszos, ruhájukat soha nem cserélő, műveletlen félemberek mit műveltek a magas kultúrával rendelkezett, már akkor például gyógynövényekből készült dezodorokkal illatosított indiánokkal, akik megpróbálták a kéretlen jövevényeket átnevelni, jóindulattal segíteni, s mi lett belőle…
  Csakhogy 2015-ben Európába hívták az ide nem valókat! A megoldás kizárólag az lehet, hogy hosszú, tömött repülőgépekkel mindegyiket hazaszállítani s a rengeteg segélyt, egyéb forrásokat utoljára a saját vagy mondott hazájukban költsék el saját felelősségükre.
  Bár ez nem Magyarország gondja, ne is legyen, majd Merkelke, Macronka és a többi megoldja. M. Angela előbb-utóbb úgyis eltűnik a süllyesztőben, mert nemcsak a súlya alatt recseg-ropog alatta a kancellári szék, ám remélem a felelősségre vonást nem ússza meg, bár ebben nem igazán lehet még reménykedni sem, mint ahogy a majdani utódjában sem, mert attól függ, kik a pártfogóik, tanácsadóik stb.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük