A Valeurs Actuels: Orbán Viktor Magyarország és Európa nemzeti és keresztény gyökereit védi

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!
Gestion de la crise sanitaire par Viktor Orban en Hongrie : halte à la désinformation des grands médias
Orbán Viktor és az egészségügyi válság kezelése Magyarországon: elég a meghatározó médiák félretájékoztatásaiból!

Kevin Bossuet

Kein Bossuet történész professzor cikke. Megjelent a Valeurs Actuels 2020 április 30-i számában.

/ Jeudi 30 avril 2020 à 12:54 10429 19

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban,n lors d’une session de questions au gouvernement à la Diète de Budapest. Photo © Zoltan Mathe/AP/SIPA

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, lors d’une session de questions au gouvernement à la Diète de Budapest. Photo © Zoltan Mathe/AP/SIPA

Pour le professeur d’histoire Kevin Bossuet, l’image que les médias français renvoient du Premier ministre hongrois Viktor Orban, régulièrement taxé de dictateur, est en réalité à mille lieues des faits.

Kevin Bossuet történész professzor szerint a francia meghatározó médiák, amelyek rendszeresen diktátornak bélyegzik a magyar miniszterelnököt, ezer mérföldre járnak a tényektől.

« Le Viktator » pour Les Echos, « la démocrature hongroise » pour Libération, « la méthode très militaire de Viktor Orban » pour Le Monde, « Orban saigne la démocratie » pour L’Express : on ne compte plus dans les médias français le nombre d’articles insultants et diffamatoires à l’encontre du chef du gouvernement hongrois depuis que ce dernier a décidé de lutter de manière radicale contre le Covid-19.

A Les Echos gazdasági napilap számára « a Viktátor », a Liberation számára « a magyar demokratura (kvázi diktatúra) », a Le Monde számára « Orbán Viktor katonai diktatórikus módszerei », az Express számára : « Orbán kivérezteti a demokráciát », se szeri se száma a magyar kormány vezetőjét  sértő, bántó, sőt gyalázó cikkeknek azóta, amióta a magyar miniszterelnök  radikális harcot kezdett a Covid-19 járvány leküzdésére.

Cette aversion de la presse française à l’égard du conservateur de l’Europe de l’Est ne date pas d’hier puisque ce dernier est devenu en mai 2010, date de sa nomination en tant que Premier ministre de la Hongrie, l’une des têtes de Turc préférées des fervents défenseurs de l’Europe de Bruxelles et autres hurluberlus de la mondialisation heureuse et du sans-frontiérisme sans foi ni loi.

Nem tegnaptól datálódik azonban a francia sajtóban ez a gyűlölet a Kelet-Európai konzervatív vezető iránt, miután Ő 2010 májusától, Magyarország miniszterelnökévé választásától minden boldog globalista, a brüsszeli Európa buzgó védelmezői, nemzetlebontók és egyéb dilisek kedvenc céltáblája lett.

En effet, souvenons-nous de la hargne avec laquelle, lors de son déplacement en Slovaquie, Emmanuel Macron a violemment pris à partie Viktor Orban en affirmant que c’est un « esprit fou » qui « ment à son peuple ». Rappelons-nous également de la manière dont le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, Jean Asselborn, a, en mai 2018, honteusement réagi lorsque le parti de Viktor Orban, le Fidesz, a triomphalement remporté les élections législatives. « Orban et compagnie ne sont pas des références pour l’Europe de nos enfants » avait-il alors déclaré tout en appelant ses partenaires européens à lutter énergiquement contre ce dernier en l’assimilant notamment à « une tumeur idéologique ».

Emlékezzünk csak arra a gyűlöletre, amellyel Emmanuel Macron szlovákiai látogatása során durván nekiment Orbán Viktortnak, akit bolondnak és hazugnak nevezett, aki becsapja a  magyar népet. Had emlékeztessek arra a stílusra is, ahogyan Jean Asselborn, luxemburgi külügyminiszter reagált 2018 májusban, amikor Orbán Viktor pártja diadalmasan megnyerte a választásokat : » Orbán és társai nem referenciák Európa és gyermekeink számára » és felhívta európai partnereit és elvbarátait arra, hogy energikusan küzdjenek ez ellen az « ideológiai tumor ellen ».

La vérité est que si Viktor Orban est ainsi conspué, ce n’est pas parce qu’il serait « un dictateur en puissance » qui transformerait la Hongrie en un « Etat totalitaire » (ce qui est ridicule !), mais parce qu’il défend ardemment des idées et des valeurs qui indisposent tous ceux qui rêvent de transformer l’Europe en un laboratoire multiculturel du progressisme sociétal. Oui, il dérange car sa détermination à défendre vaillamment les racines chrétiennes de la Hongrie et de l’Europe en luttant ardemment contre l’immigration massive et le multiculturalisme débridé remet directement en cause l’idéologie d’une bonne partie des élites européennes.

Az igazság az, hogy amiért Orbán Viktort ezzel a sértő, megvető hangnemmmel illetik, az nem azért van, mintha ő egy hatalmas diktátor lenne, aki Magyarországot totalitáriánus állammá akarja átalakítani, – ami egyébként egy nevetséges gondolat ! –  hanem azért, mert határozottan védi azokat az eszméket és értékeket, amelyek szembe mennek az Európát egy multikultúrális laboratóriummá álmodókkal és gyengíti ezt a « haladónak » kikiáltott társadalmi eszményt. Igen, Orbán Viktor zavaró tényező, mert elkötelezettsége, határozottsága, hogy bátran megvédje Magyarország és Európa nemzeti és keresztény gyökereit, hogy megalkuvást nem ismerően küzdjön a tömeges, illegális migráció és a féktelen multikultúralizmus ellen, és mert közvetlenül megkérdőjelezi, kétségbe vonja az európai elit nagy részének ideológiáját.

Sa vision illibérale de la société en fait incontestablement un bouillonnant opposant à toutes ces politiques libérales qui ont sacrifié, depuis des décennies, une partie des peuples européens sur l’autel du mondialisme déraciné et de la globalisation. Là où Viktor Orban parle de nation, de famille, de civilisation chrétienne ou encore d’identité populaire, ses plus fervents adversaires n’ont que les mots « libre-échange », « fédéralisme », « réussite individuelle» et « diversité culturelle » à la bouche. Viktor Orban irrite car il est assurément à contre-courant de toute cette bouillie idéologique que les apôtres de l’européisme nous servent quotidiennement à toutes les sauces.

Az Ő illiberális társadalom koncepciója kétségtelenül erőteljes ellenféllé emeli azokkal a liberális politikusokkal szemben, aki évtizedek óta feláldozzák az európai népek egy részét a gyökértelen globalizmus oltárán. Ott, ahol Orbán Viktor nemzetről, családról, keresztény civilizációról, sőt népi identitásról beszél, fanatikus ellenségei a szabadkereskedelem, federalizmus, a kultúrális sokféleség  és az egyéni boldogulás kifejezéseket használják. Orbán Viktor irritáló számukra, mert határozottan szembe megy azzal a ideológiai katyvasszal, amellyet az europaizmus felkent  apostolai naponta tálalnak fel  nekünk különféle szószokkal.

Lorsque le 11 mars dernier, Viktor Orban a décrété l’état d’urgence sanitaire en Hongrie pour une durée de 15 jours, il n’est guère étonnant que tous ses ennemis se soient immédiatement bousculés au portillon pour épier ses moindres faits et gestes afin de trouver la moindre anicroche pour pouvoir démontrer ô combien il serait l’incarnation du diable. Or, malgré ce que nous racontent certains, Viktor Orban a parfaitement respecté les règles de la démocratie hongroise dans la mesure où il a, comme le prévoit la Constitution, sollicité le Parlement afin qu’il ratifie la prolongation de l’état d’urgence. Le 30 mars, le fameux projet de loi a été adopté par 137 députés, soit 68% (dont 4 qui n’appartiennent pas à la majorité présidentielle).

Amikor 2020 március 11-én Orbán Viktor egészségügyi szükségállapotot hirdetett Magyarországon 15 napra, nem codálkozhatunk azon, hogy összes ellensége azonnal aktivizálódott, lesve a legkisebb alkalmat is arra, hogy bemutathassák, oh ! mennyire Ő az ördög megtestesülése. Ezzel szemben akárhogyan is állítják be egyesek, Orbán Viktor tökéletesen tiszteletben tartotta Magyarország  demokratikus szabályait, miután – ahogyan azt az Alkotmány előírja – felkérte a Parlamentet ara, hogy ratifikálja a szükségállapot meghosszabbítását. Március 30-án a híres törvénytervezetet 137 képviselő elfogadta, vagyis a képviselők 68%-a (közöttük 4 olyan, akik nem tartoznak a kormánytöbbséghez.)

Des mesures exceptionnelles, certes, mais comme en France, en Allemagne, en Autriche…( Kivételes intézkedések valóban, csakúgy, mint Franciaországban, Németországban, vagy Ausztriában….)

Que dit concrètement cette loi qui fait tant jaser le petit monde politico-journalistique français ? Tout simplement que « pendant la période d’urgence sanitaire le gouvernement pourra, par décret, suspendre l’application de certaines lois ou déroger à leur application, et prendre toutes autres mesures appropriées dans le but d’assurer la protection de la vie, de la santé, des biens et des droits des citoyens ainsi que la stabilité de l’économie nationale ». De plus, il est indiqué que « le gouvernement ne pourra exercer les pouvoirs conférés dans le but de prévenir, contrôler et éliminer la pandémie, prévenir et anticiper ses effets néfastes que dans la mesure nécessaire et proportionnée à l’atteinte de cet objectif » et qu’il ne pourra « faire usage des décrets » que « jusqu’à la fin de la période d’urgence sanitaire ».

Mit is mond ki ez a törvény, amelyen annyit csámcsogott a francia politikai újságírás zárt világa? Egészen egyszerűen azt, hogy « az egészségügyi szükségállapot ideje alatt a kormány dekrétummal  felfüggesztheti bizonyos törvények alkalmazását, vagy módosíthatja alkalmazásukat, és más, a helyzetnek megfelelő intézkedéseket hozhat abból a célból, hogy az életet, az egészséget, a javakat oltalmazza, és az állampolgárok jogait, csakúgy, mint a nemzeti gazdaság stabilitását megvédje. »

Ezen túl kimondja, hogy « a kormány a járvány nemkívánatos hatásainak megelőzésére, a járvány ellenőrzésére, kivédésére kapott felhatalmazást csak a szükséges méretekben és a cél elérésével arányos módon használhatja fel » és nem alkalmazhatja a dekrétumokkal való kormányzást az egészségügyi szükségállapotot követően.

Comme, à l’instar d’Emmanuel Macron, de Sebastian Kurz ou encore d’Angela Merkel, Viktor Orban n’a fait que prendre des mesures exceptionnelles afin de surmonter une situation qui l’est tout autant. La Diète (l’Assemblée nationale hongroise) n’a absolument pas été mise sur la touche par cette loi. En effet, il est bien stipulé dans cette dernière que le Parlement « pourra révoquer l’habilitation donnée au gouvernement avant même la fin de la période d’urgence sanitaire » et que « la présente loi devra être révoquée par l’Assemblée nationale à la fin de la période d’urgence sanitaire ». D’ailleurs, il n’est pas anodin de souligner que depuis le début de l’état d’urgence et le vote de la loi, le Parlement siège et poursuit ses travaux, notamment ceux qui ne sont pas liés à la crise du Covid-19. De plus, comme dans toute démocratie parlementaire qui se respecte, il contrôle ce que fait le gouvernement. Quant aux décrets pris par Viktor Orban, ils sont naturellement soumis au contrôle des tribunaux et de la Cour constitutionnelle. Parler de « remise en cause de la démocratie » est par conséquent complètement stupide.

Par ailleurs, ce que beaucoup reprochent au texte est de ne pas limiter dans le temps les pouvoirs exceptionnels octroyés au Premier ministre hongrois. Or, c’est totalement faux puisqu’il est mentionné noir sur blanc que la loi prendra fin au moment où la crise sanitaire se terminera. Il y a donc bien une date de fin. Qu’aurait dû faire à la place Viktor Orban ? Fixer une date calendaire tout en la repoussant régulièrement comme le font beaucoup de gouvernements européens ? Cessons d’être malhonnêtes, cela revient strictement au même !

Hasonlóan Emmanuel Macronhoz, Sebastian Kurzhoz vagy akár Angela Merkelhez, Orbán Viktor is rendkívüli intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy megbírkózzon a helyzettel, amely szintén rendkívüli. A magyar Parlament egyáltalán nem lett kirekesztve ebből a folyamatból. Sőt, ahogyan említettük a Parlament « visszavonhatja a kormánynak adott felhatalmazást még az egészségügyi szükségállapot vége előtt» és a törvényt a periodus végén pedig a Parlament megszünteti.

Egyébként érdemes megjegyezni, hogy a törvény megszavazását követően a Parlament rendben ülésezik és dolgozik, olyan ügyeken is, amelyek nem kapcsolódnak a járványhoz. Valamint ahogyan azt minden parlamenti demokrációban történik, a Parlament ellenőrzi a kormány tevékenységét. Az Orbán Viktor által javasolt dekrétumokat a bíróságok és különösen az Alkotmánybíróság is ellenőrzi. Következésképpen megkérdőjelezni Magyarországon a demokráciát teljes ostobaság.

Amit sokszor felrónak még, az az, hogy a törvény szövege nem limitálja időben a magyar miniszterelnöknek adott felhatalmazást. Azonban ez teljesen  téves, hiszen a törvény szövege  feketén-fehéren kimondja, hogy a törvény megszünik az egészségügyi szükségállapot megszünésével. Tehát valójában van végső időpont. Mit kellett volna csinálni Orbán Viktor helyében ? Meghatározni egy konkrét dátumot, amelyet azután rendszeresen tovább tolnak? Ahogyan több európai kormány is csinálja? Ne legyünk tiszeségtelenek. Kifejezetten ugyanarra az eredményre jutunk.

Qu’y a-t-il de choquant à vouloir sanctionner ceux qui font consciemment échouer les mesures de confinement ?

 

Alors oui, c’est vrai, il y a dans cette loi des mesures répressives. Effectivement, l’article 10 introduit dans le Code pénal le fait que « toute personne convaincue de faire entrave aux mesures de confinement obligatoire édictées dans le cadre de la prévention de l’introduction ou de la propagation d’une affection infectieuse ou d’une épidémie (…) sera passible d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, ou jusqu’à cinq ans si l’infraction est commise par un groupe, ou de deux à huit ans si l’infraction a causé mort d’homme. » En outre, il est spécifié que « toute personne qui, en présence d’une situation de péril, déclare ou diffuse devant un large public tout fait inexact ou toute fausse interprétation d’un fait exact concernant le péril en question qui soit de nature à provoquer des perturbations ou des troubles dans un large groupe de personnes sera passible d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. »

Ez a bekezdés lényegében a törvénynek azt a 10-es cikkelyét idézi, hogy fel lehet lépni szankciókkal a karantént be nem tartók és a rémhírterjesztők ellen.

Là encore, qu’y a-t-il de choquant à vouloir sanctionner ceux qui font consciemment échouer les mesures de confinement ou qui diffusent de fausses informations pouvant déboucher sur la mise en danger de la vie d’autrui ? Absolument rien ! Il est d’ailleurs assez drolatique de constater que ceux, en France, qui conspuent la « loi coronavirus » de Viktor Orban pour ce point précis sont aussi ceux qui ont soutenu « la loi contre la manipulation de l’information » d’Emmanuel Macron. Autant dire qu’au pays de la malhonnête intellectuelle et de l’hypocrisie ambiante, les macronistes sont rois !

Ebben az esetben is…Mi a meglepő abban, hogy a rendelkezések szankcionálják azokat, akik tudatossan megszegik a karantén rendelkezéseit, vagy mások életét veszélybe sodró hamis információkat terjesztenek ? Egyáltalában semmi. Elég furcsa és mókás azt látni, hogy Franciaországban azok, akik ezen a ponton gyalázzák Orbán Viktor « koronavírus törvényét » nos ezek ugyanazok a személyek, akik támogatták Emmanuel Macron « információs manipuláció ellenes törvényét ». Egyszóval a mi intellektuálisan tisszességtelen képmutató országunkban a makronisták viszik el a pálmát.

La vérité est que toutes ces critiques visent davantage la personne de Viktor Orban que la loi en elle-même. En effet, comme le dit si bien Georges Károlyi, l’ambassadeur de Hongrie en France : « L’on voit que les accusations portées contre la Hongrie du fait de la proclamation de l’état d’urgence sanitaire reposent à la fois sur une connaissance lacunaire de ses conditions juridiques, sur une interprétation erronée de ses dispositions et, hélas, sur une incompréhensible volonté, exprimée souvent dans des termes d’une violence inouïe frisant le discours de haine, d’imputer les intentions les plus diaboliques au gouvernement de ce pays sur la base de considérations imaginaires qui n’ont plus rien à voir avec l’état d’urgence sanitaire et qui reprennent les vieux démons que nous entendons en boucle, toujours de la part des mêmes, depuis bientôt dix ans, depuis qu’un gouvernement conservateur a le malheur d’être au pouvoir en Hongrie. »

Az igazság az, hogy mindezek a kritikák sokkal inkább Orbán Viktor személyét célozzák, semmint a válságkezelő törvényt. Károlyi György Magyarország párizsi nagykövete nagyon helyesen állapítja meg, hogy : «  jól látható, hogy mindazok a vádak, amelyek Magyarországot az egészségügyi szükségállapot bevezetése miatt érik egyrészt a törvény jogi alapjainak hiányos ismeretén, a rendelkezések hibás értelmezésén, valamint sajnos szándékos értetlenségen, ferdítéseken alapszanak. Ezeket a vádakat pedig gyakran a  gyűlölet beszédben használatos kifejezések túlzó indulatosságával  hangoztatják, felróva ennek az ország kormányának a legördögibb szándékokat képzeletbeli meggyőződéseik alapján, amelyeknek semmi közük az egészségügyi vészhelyzethez. Ugyanezek ásnak elő múltbeli démonokat lassan tíz éve már, amióta egy konzervatív kormány van hatalmon Magyarországon.

Il suffit en effet de se rendre dans ce pays pour s’apercevoir à quel point l’image de Viktor Orban que véhiculent la plupart des médias de l’Europe de l’Ouest est complètement erronée. Ce dernier n’est en effet ni « un homme d’extrême droite » ni « un homme antisémite » ; bien au contraire ! Il est effectivement amusant de noter que Viktor Orban est sans doute celui qui, en Hongrie, a le plus contribué, au cours de ces dernières années, à affaiblir la vraie extrême droite, et notamment le Jobbik (parti ultra-nationaliste et antisémite), en limitant considérablement son ascension politique.

Elegendő csak elutazni Magyarországra, hogy valaki megértse, az a kép, amelyet Orbán Viktorról széles körben terjesztenek a nyugat-európai un. mérvadó médiák, mennyire téves. A magyar miniszterelnök sem nem szélsőjobbos, sem nem antiszemita, sőt ezek ellenkezője. Elég szórakoztató a valóságot megtudni, azt, hogy Orbán Viktor az az ember, aki a legtöbbet tette az utóbbi időben azért, hogy a valódi magyar szélsöjobb (a Jobbik nevű szelsőjobbos és antiszemita párt) meggyengüljön, jelentősen csökkentve politikai szerepüket és jelentőségüket.

En outre, quand le Premier ministre hongrois s’en prend au milliardaire américain d’origine hongroise Georges Soros, il n’évoque jamais ses origines juives dont il se fiche éperdument. Peut-on encore critiquer une personne juive pour ses idées et ses valeurs sans être accusé d’antisémitisme ? Cette manière de voir de l’antisémitisme partout, même quand il n’y en n’a pas, n’est pas seulement un procédé malhonnête, c’est surtout une façon de contribuer à banaliser un mal qui doit, au contraire, être ardemment combattu. D’ailleurs, au lendemain de son élection, l’Association juive européenne (EJA), une organisation basée à Bruxelles qui fédère des communautés juives dans toute l’Europe, a chaleureusement félicité Viktor Orban. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a profité, quant à lui, de l’occasion pour le remercier pour son « soutien à Israël ».

Továbbá, amikor a magyar miniszterelnők a magyar származású multi milliárdos spekuláns amerikai Georges Soros-t támadja, soha nem tesz megjegyzést ez utóbbi zsidó származására, ez nem is érdekli. Lehet-e még kritizálni egy zsidó személyiséget az általa képviselt ideológia és értékek miatt, annélkül, hogy az antiszemitizmus vádját meg ne kapná az illető ? Ez az antiszemitizmus ott is látni vélő magatartás, ahol nem is létezik nem csupán egy tiszteségtelen eljárás, hanem annak a bajnak az elleplezése, banalizálása, amely ellen határozottan küzdeni kellene. Egyébként a magyar miniszterelnök megválasztásának másnapján az Európai Zsidó Egyesület (EJA) gratulált Orbán Viktornak győzelméhez, Benjamin Netanyahou izraeli miniszterelnök pedig megköszönte neki azt a támogatást, amin a magyar miniszterelnök Izrael számára nyújt.

En Hongrie, il n’y a aujourd’hui aucune pénurie de masques.

Ebben az utolsó részben egy Magyarországon élő francia osztja meg a tapasztalatait arról, hogy a magyar adminisztráció milyen jól kezeli a járvány helyzetet. Van elegendő maszk, fertőtlenítő, amikor Franciaországban ez még ma is gond……

Benjamin Alquier, un jeune franco-hongrois de 27 ans, diplômé en droit international et en science politique, et vivant en Hongrie depuis 4 ans abonde dans ce sens : « Quand je lis la presse française, je me rends compte que tout est déformé. Depuis la crise du coronavirus, la démocratie n’a pas disparu en Hongrie. Viktor Orban a d’ailleurs fait remarquer à juste titre que tous ceux qui l’accusent avec cette loi d’avoir fait de la Hongrie une dictature sont les mêmes que ceux qui prétendent depuis 2010 qu’il a mis en place un régime dictatorial. Or, si la Hongrie est depuis un mois une dictature, c’est bien qu’elle était avant une démocratie, non ? » Il ajoute : « En Hongrie, les gens sont globalement satisfaits de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Depuis le 4 mars, date à laquelle deux étudiants ont été diagnostiqués positifs au Covid-19, tout est bien organisé. Le confinement est bien respecté. Pour ce qui est du matériel médical, Viktor Orban a commandé de nombreux masques et autres matériaux, notamment des respirateurs, à la Chine, l’Ouzbékistan et le Kazakhstan. Des hôpitaux de campagne ont été construits assez rapidement en amont de la crise pour désengorger les hôpitaux de Budapest en cas de pic épidémique. Le fait que tout ce matériel soit arrivé si vite est aussi le résultat de la politique étrangère de la Hongrie qui multiplie depuis 2010 ses partenariats avec de nombreux pays. Ce faisant, la Hongrie évite d’être totalement dépendante d’un “camp”. Du coup, en Hongrie, il n’y a aujourd’hui aucune pénurie de masques. »

Il surenchérit : « Quant à l’opposition, elle accompagne plutôt ce que fait Orban pour lutter contre le Covid-19. La coopération avec les élus locaux se déroule plutôt bien, y compris avec Gergely Karácsony, le maire de Budapest qui est de gauche. Or, malgré ce qu’on nous raconte en France, la liberté d’expression existe bien en Hongrie. Même si les amis d’Orban contrôlent la plupart des medias de masse, il est toujours possible de s’informer et de trouver des opinions et des analyses hostiles au gouvernement, notamment sur internet et à la radio. Ici, le droit de manifester est bien réel et la victoire de l’opposition à Budapest lors des dernières élections municipales ainsi que dans d’autres villes du pays prouve encore une fois que qualifier la Hongrie de dictature est inexact. »

Bref, vous l’aurez compris, le traitement de l’immense majorité des médias français sur ce qui se passe en Hongrie est complètement partial et déformé. Viktor Orban n’est absolument pas un dictateur d’extrême droite mais un simple conservateur de droite qui gère son pays avec talent. S’il est aussi populaire dans l’opinion hongroise, c’est notamment parce qu’il a réussi à relever économiquement son pays tout en menant la politique pour laquelle il a été élu, particulièrement en matière d’immigration et de défense de l’identité hongroise. Par conséquent cessons de raconter n’importe quoi et respectons le peuple hongrois qui, depuis 10 ans, en son âme et conscience, donne une large majorité parlementaire à Viktor Orban afin de le conserver comme chef du gouvernement. Les Hongrois ne connaissent que trop bien ce qu’est une dictature pour ne pas retomber dans les travers d’un régime politique qui ne leur a apporté que du sang et des larmes. Par conséquent, il serait peut-être temps que certains cessent d’instrumentaliser la démocratie contre la démocratie et qu’ils respectent enfin la liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Röviden : gondolom megértették, a franciaországi média túlnyomó  többsége teljesen tévesen, részrehajlóan és az igazságot elferdítve tudósít Magyarországról. Orbán Viktor távolról sem szélsőjobboldali diktátor. Egyszerűen egy olyan konzervatív politikus, aki kiemelkedő tehetséggel kormányozza országát. Népszerű, mert sikerült az ország gazdaságát talpra állítania és felemelnie, megvédenie az országot ez ellenörizetlen illegális migrációtól és megóvnia a magyar identitást.

Következésképpen hagyjuk abba az össze-vissza beszélést és inkább tiszteljük a magyar népet, amely immár tíz éve erős tudattal és lélekkel széles többséggel szavazza be Orbán Viktort és pártját a Parlamentbe. A magyarok túlon túl jól tudják, hogy  mi a diktatúra, abból a szempontból, hogy visszatérjenek hozzá. Ideje lenne felhagyni azzal, hogy egyesek felhasználják a demokráciát a demokrácia ellenében és végre tiszteletben tartsák  a népek döntését a saját szabadságukról.

Fordította  és összeálította: Dr. Hevér György

Eredeti cikk ITT

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

2 thoughts on “A Valeurs Actuels: Orbán Viktor Magyarország és Európa nemzeti és keresztény gyökereit védi

  1. Legalább német-angol-francia nyelven is megjelenhetnének a hírek a magyaron kívül, több honlapon

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük