Jó, ha nem feledjük! - Ezért nem tekinthető agresszornak Oroszország

A kőbevésett New Age Kiáltvány (Manifesto) – The Georgia Guidestones

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Georgia állam Elbert megyéjének egy elhagyatott dombvidékén található az a rendkívül különös emlékmű, ami a Georgia Guidestones (Georgiai “Irányelv-kő”) néven vált ismerté, sőt mondhatjuk azt, hírhedté. Ennek a titokzatos, hat gránittömbből emelt hatalmas emlékműnek az üzenete azonban oly egyértelmű, hogy a köznyelvben sokan úgy utalnak rá, mint “az Új Világrend emlékoszlopa”. Az emlékműbe ugyanis elképesztően hangzó üzeneteket véstek be “Az ésszerűség korszakának tíz parancsolata” megnevezés alatt. Az itt megfogalmazott parancsolatok, illetve irányelvek azonnal az Új Világrend és a New Age mozgalom célkitűzéseivel asszociálhatók, hiszen többek között egy óriási méretű népességcsökkentést, valamint egy világkormány létrehozatalának és egy teljesen új szellemiség elfogadásának szükségességét vizionálják.

Az 1980-ban emelt emlékmű létrehozói és az irányelvek megfogalmazói teljes anonimitást élveznek, más szóval senki nem tudja azt, hogy kik építették meg és írták fel arra a sokatmondó üzenetüket. A teljes anonimitás ténye és az ott megfogalmazott célkitűzések arról árulkodnak, hogy létrehozói csakis olyan, a legmagasabb politikai és/vagy gazdasági körökben forgó egyének lehetnek, akiknek hatalmukban áll a névtelenségüket biztosítani és a célkitűzéseiket megvalósítani.

Lehetnek azonban az emlékmű létrehozói még oly jeles és befolyásos személyiségek, maradhatnak nevüket elfedett arctalan emberek, mert maga az üzenet több mint beazonosítja azt, hogy itt miféle körökről is van szó. Mivel az irányelvkő üzenetei jól felismerhetően és igen jellegzetes módon az okkult titkos társaságok asztronómiai ismereteit és politikai célkitűzéseit tükrözik, így minden kétséget kizárva az emlékművet vagy a globális háttérhatalmi elit bizonyos tagjai, vagy pedig e körökhöz közel álló egyének alkották meg. Mindenképpen olyan emberek, akik elhivatottnak és képesnek tartják magukat a megfogalmazott tervek megvalósítására.

Ma már a legtöbb ember számára evidens az – és egyre kevesebben vonják kétségbe -, hogy igenis létezik egy nemzetek felett álló globális erő, ami egy világkormányt, illetve egy új világrendet kíván megvalósítani a Földön. Mivel ennek a háttérhatalomnak a lelkülete az okkultban rejlik, ezért ennek megfelelően üzeneteiket gyakran kvázi rejtett formában tolják az emberek arcába. Ez a sajátos, „mindenki szeme láttára rejtve maradni” okkult gyakorlat egy nagyon közkedvelt motívuma az olyan titkos társaságoknak, mint az illuminátusok és szabadkőművesek. Ennek messze legkirívóbb és legismertebb példái az USA egydolláros bankóján látható szimbolizációs üzenetek. A georgiai emlékmű némileg hasonló módon tár elénk egy ilyen nyílt/rejtett, kódolt üzenetet, amivel kérkedve és szinte maró gúnnyal a képünkbe vágják a napirendjüket.

A négy hatalmas gránitkő csillag alakzatban veszi körül az ötödik, középen elhelyezkedő oszlopot, és ezt az alakzatot egy hatodik gránitlap fedi le sarokkőként. A kövek egyenként több mint 20 tonnásak és 6.1 méter magasak. A struktúra mellett egy további kis gránitkő áll, ez már a földbe süllyesztve és ezen vannak ismertetve az emlékmű adatai, valamint az elhelyezkedésével kapcsolatos magyarázatok. Az ismertető táblán feltüntetik azt is, hogy az emlékmű alatt egy időkapszulát helyeztek el, ám annak tartalmát nem közlik, sem azt, hogy mikor is kellene azt felnyitni. Szerzőként R.C. Christian van feltüntetve, de jelölve van, hogy ez egy álnév. Többen vélik azt, hogy az  R. C. Christian álnevet választó illető egy a 15. Században élő nagy okkultista, a Rózsakeresztes rend alapítójaként ismert Christian Rosenkreuz (angol átírással Christian RoseCross – ennek rövidítése az R.C. Christian) nevét vette fel. Amennyiben ez igaz, akkor vélhetően az emlékmű megalkotói ennek a bizonyos titkos társaságnak a tagjaiból tevődnek ki. A rózsakeresztesekről annyi tudható, hogy tanaik sokat merítettek a manicheus és gnosztikus filozófiából, sosem volt nagy létszámú és jelentősen elterjedt testvériség, a későbbiekben pedig beleolvadt az induló szabadkőművesség csoportjaiba. A Rózsakeresztesek illetve a gnosztikusok nagy hatással voltak Helena P. Blavatsky-ra, illetve az általa létrehozott Theozófiára is, ami pedig a modern New Age mozgalom közvetlen elődje.

A szponzorok: “Egy olyan kis amerikai csoport, amely várja az Észszerűség Korszakát.” A felsorolt érdekes építészeti jellegzetességek a sajátos üzenettel párosítva mindenképpen az okkult titkos társaságok, illetve a New Age mozgalom kézjegyeit viselik magukon.

A masszív, kékes árnyalatú gránitból emelt emlékmű több rétegű, céltudatos és sajátos üzeneteket tartalmaz. Mint az a fentebbi ábrán is látható, az emlékmű felépítése és elhelyezkedése elárulja, hogy alkotói nagyon pontos csillagászati ismeretekkel rendelkeznek és igen fontos számukra az asztronómia. Az emlékmű naptárként, iránytűként és óraként is funkcionál. Az oszlopok csillagászati szempontból hajszálpontosan vannak betájolva. A négy, csillag alakzatban felemelt gránitlap egyféle malomkereket alkot, amelyek a nap járásához igazodnak, a nap sugarai adott dátumokra vetnek fényt, és egy szemmagasságban fúrt lyukon keresztül állandóan látható a Sarkcsillag. A Sark, vagy Északi Csillag bibliailag is nagy jelentőséggel bír. A Szentírás utalásai szerint a messzi észak irányában fekszik az isteni trónterem, amelynek elbitorlását tűzte ki célul egykor a lázadó Lucifer:

Ézsaiás 14:12-14 12. Leestél az égről, fényes hajnalcsillag! Lehulltál a földre, népek legyőzője! 13. Pedig ezt mondtad magadban: Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az istenek hegyére a messze északon. 14. Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a Felségeshez!

Láthatóan, Lucifernek és híveinek célkeresztjében továbbra is ott áll a messzi észak, soha nem adták fel azt, hogy Isten helyébe tegyék magukat. A nap pedig mindig is a pogány napkultuszok “istene” volt.

Az építmény lenyűgöző látvány, de minden asztronómiai és egyéb érdekessége ellenére, ami igazán megdöbbenti az embert, azok maguk a felvésett üzenetek. Ezek ugyanis igen céltudatosan kidolgozott filozófiai és politikai elképzeléseket tükröznek. Az tíz pontból álló üzenet a négy fő tömb lapjaira lett felvésve nyolc nyelven, ezek: angol, spanyol, szuahéli, hindi, héber, arab, kínai és orosz. A fedőkő széleire egy rövidebb üzenetet véstek négy ősi nyelven, babiloni ékírással, klasszikus görög betűkkel, szanszkritul és egyiptomi hieroglifákkal: LEGYENEK EZEK AZ ÉSZSZERŰSÉG KORSZAKÁHOZ IRÁNYTADÓ KÖVEK. Jegyezzük meg azt a közismert tényt, hogy az okkult társaságok számára nagyon fontosak ezek az ősi nyelvek, illetve az ezeken a nyelveken fennmaradt ősi ismeretek, tanok.

Az emlékmű egy olyan ideális világképet vetít elénk, aminek létrehozásán a bukott szellemi hatalmasságok és a titkos társaságok köreibe tömörült, “beavatott” emberi kiszolgálóik már hosszú ideje dolgoznak, s amit a hamarosan ránk köszöntő Vízöntő Korszakára kívánnak megvalósítani (lásd a 2012 – Sátán Apokalipszise című írást). Ha bárkinek kétsége lenne efelől, az elmélkedjen el az alábbi üzeneteken:

Az ésszerűség Korszakának tíz irányelve:

1. Az emberiség létszámát 500.000.000 fő alatt kell tartani, a természeti egyensúly folyamatos fenntartásának érdekében.

2. A szaporodást bölcsen kell irányítani, segítsétek elő a test edzését és a sokféleséget.

3. Egységesítsétek az emberiséget egy új, élő nyelvvel.

4. Ésszerűen kezeljétek a szenvedélyt, a hitet és hagyományokat – minden dologban legyetek mérsékeltek

5. Oltalmazd a népet és nemzeteket igazságos törvényekkel és helyesen mérlegelő törvényszékkel.

6. A nemzetek dönthessenek saját ügyeikben, a nemzetközi vitákat egy világbíróság előtt oldják meg.

7. Kerüljétek el a pitiáner törvényeket és a hasztalan hivatalnokokat.

8. Egyensúlyba kell hozni az egyéni jogokat és a szociális elkötelezettségeket.

9. Értékeld az igazságot, a szépséget, keresd a harmóniát a végtelennel.

10. Ne légy a föld rákfenéje – Hagyj életteret a természetnek – Hagyj életteret a természetnek.

Azt talán még a New Age ideológiával szimpatizáló emberek közül is csak kevesen tudják, hogy a mozgalom szíve és lelke egy bizonyos, “Terv”-ként megnevezett napirend. A Guidestone ennek a New Age Terv-nek a lehető legtömörebb összefoglalása. Amikor Alice Bailey a New Age “Nagyasszonya” az Externalisation of the Hierarchy című munkájában lefektette a Terv részleteit, annak egyik mandátuma így szólt:

Fel kell készülni az Új Korszakot bevezető kinyilatkozásokra és lefektetni az új világvallás alapjait… (u.o. 544-545. o.).

A Guidestone-t ennek az új világkrédó alapjait lefektető munka egy részének tekinthetjük. (“A Terv” részletes menetrendjét A New Age cimű írásunkban vázoljuk).

A tíz pontból csupán a leglényegesebbeket emeljük ki elemzésre.

Kezdjük az első, legszembetűnőbb ponttal, ami a népességcsökkentést illeti. Az irányelvek egy új korszaknak és a megvalósítandó Új Világrendnek lesznek az irányelvei, így jelen pillanatban még a jövőre tekintenek. Jelenleg csaknem hétmilliárd ember él a földön. Hét milliárdot nem lehet ötszázmillió alatt tartani. Ahhoz először valami módon el kell tűnnie hat és félmilliárd embernek, vagyis az emberiség 92.5 százalékának. Ahogyan az új nyelv beiktatása és a világkormány, illetve a világbíróság létrejötte sem valósult még meg. Tehát mindezeknek a vészjósló eseményeknek egyelőre még elébe nézünk, beiktatásuk a hamarosan ránk köszöntő Új Korszakra van betervezve, s a jelek szerint ennek az évnek a végétől (2012) vesznek majd fel gyorsabb ütemet.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a lefektetett célkitűzések megvalósítása valami módon már ne vette volna kezdetét. A napi hírekbe gyakran kerülnek be az olyan befolyásos emberek kijelentései, mint pl. Bill Gates-é – aki szerint vakcinákkal és egyéb megoldásokkal (mesterségesen létrehozott vírusokkal?) drasztikusan csökkenthető a népesség. Tény, hogy az utóbbi években egyre több titokzatos (mesterségesen kirobbantott?) járvány ütötte fel fejét. Habár ezek nagy része egyelőre vaklármának bizonyult, de milliók oltatták be magukat a hirtelen előállított, káros hatású vakcinákkal és ezek a tények igencsak megfontolandóvá teszik Bill Gates ominózus kijelentését. Ezek fényében joggal gondolkodhatunk el azon is, hogy vajon nem a depopulációs folyamat megkezdésének vagyunk-e éppen szemtanúi, esetleg elszenvedői? A Bill Gates általi kezdeményezéshez több milliárdos és “celeb” is csatlakozott már, így kiapadhatatlan anyagi forrással rendelkeznek bárminemű megoldás finanszírozásához, beleértve a szükséges propaganda terjesztését is. Ezt nem is rejtik véka alá, a napi sajtóban nem számítanak ritkaságnak az alábbihoz hasonló hírek:

“Amerika néhány ismertebb vezető milliárdosa titkos találkozókat tartott azzal a céllal, hogy megvitassák, miként használhatják fel vagyonukat a világ népességének lecsökkentésére és az egészségügy, valamint az oktatás gyors minőségi javítására.

A filantrópok [emberbarátok] Bill Gates-nek, a Microsoft társalapítójának a kezdeményezésére gyűltek egybe, és megtárgyalták miként dolgozzanak össze közösen és hogyan kerekedjenek felül a változás útjában álló politikai és vallási akadályokon.

“Az, egy bennfentes által csak a “Good Club”-ként (Jóság Egyesülete) aposztrofált társaságnak a tagjai többek között az ifjabb David Rockefeller, az USA legvagyonosabb dinasztiájának feje; a pénzbefektető [értsd: spekuláns milliárdos] Warren Buffet és Soros György; New York polgármestere Michael Bloomberg; valamint Ted Turner és Ophra Winfrey médiaszemélyiségek.” – The Sunday Times, 2009, Május 24.-i száma.

Az a média, amely ezt a halál kultúráját propagáló csoportosulást a „Jóság Egyesületének” nevezi, mindenképpen egy kiszolgáló lakájmédia. Tény viszont, hogy a manapság nagyon népszerű New Age világszemléletben (a cikkben felsorolt személyek közül többen szorosan kötődnek e mozgalomhoz) a kegyes halál egy pozitív fogalom, amiben semmi kivetnivalót nem látnak, mert része a természet rendjének. Ez az a mozgalom, amelynek szószólói gyakran és nyíltan hangoztatják a kegyes halál koncepcióját, amit azoknak kell majd elszenvedni, akik nem kívánnak az új korszak beavatottaivá lenni. Az alábbi idézetek a legjelesebb New Age egyéniségektől származnak és választ adnak arra az emlékművel kapcsolatos nyílt kérdésre, hogy miért és miképpen kell hat és félmilliárd embernek elpusztulnia.

Alice Bailey (egy kimagasló New Age Médium) szerint mindazok, akik nem képesek alávetni magukat (nem rendelkeznek a megfelelő lélekkel), vagy nem voltak képesek eléggé felfejlődni a jelen szellemi vándorlásuk alkalmával, azok egyszerűen “a következő életbe küldetnek” [értsd. el lesznek pusztítva, hogy lelkük átvándoroljon egy másik létformában, újrakezdve a fejlődési folyamatot] egy globális “tisztító művelet” alkalmával. (Alice Bailey, The Rays and the Initiations, 754-755. o.)

Foster Bailey [Alice Bailey férje, prominens New Age guru] szerint a New Age-be való beavatás kötelezővé lesz téve, s egy kasztrendszer kialakulásával jár: “Úgy a fiataloknak, mint az időseknek a New Age mércéi [irányelvei] szerint kell élniük. Azok, akik ezt nem fogadják el, visszavonhatatlanul kitaszítottakká lesznek.” (Foster Bailey, Things to Come, 39. o.)

Barbara Marx Hubbart még sarkosabban fogalmaz: “Az emberek vagy megváltoznak, vagy elpusztulnak. Ez a választás.” (Happy Birth Day Planet Earth! 32. o.)

Hubbard még azt is hozzáteszi, hogy azok az emberi eszközök [háttérhatalmak, a Jóság Egyesülete, stb.], amelyek véghezviszik a “Fény és Szeretet Tervét”, soha nem lesznek felelősek, vagy vétkesek, nem vádolhatók nemhogy gyilkossággal, de még csak a könyörületes halál okozásával sem, ugyanis: “A világban új választások elé kell állnunk. A halál választása. Az élet választása… Az emberi méltóság megköveteli azt, hogy kényszer nélkül válasszuk vagy az életet vagy a halált, amivel egy új tudományág jön létre, a thanatology, vagyis a méltóságos halál művészete” (Hubbard, The Future – Previews of Coming Attractions – “Előzetes betekintő a jövő műsorába” című cikkéből, ami a First Foundation News 1995, augusztusi számának 4. oldalán jelent meg). [Értjük, a hat és félmilliárd ember magának köszönheti a halált, s még örüljön is neki.]

Ugyan ez a Barbara Marx Hubbard az alábbiakban ecseteli azt, hogy miként is kívánják megvalósítani a Hierachia Felemelkedett Mesterei [a New Age szellemi irányítói] a népességcsökkentést, no és kik a nemkívánatos elemek:

“Az emberi személyiségek teljes spektrumából csupán negyedrésznyi fog felemelkedni… egynegyed rész ártalmas, és ezek megromlott magok. Az ilyeneknek az elmúlt korokban engedélyezve volt, hogy természetes halállal haljanak meg. … Most azonban, amikor közeledünk a quantum lépéshez, és a teremtett emberből társteremtő ember lesz – vagyis olyan ember, aki az isteni erő örököse – az ártalmas egynegyedet azonnal likvidálni kell a társadalom testéből… [A többit apránként, egy szűrési folyamatban. A szerk.] Szerencsére ezért nem ti vagytok a felelősek. Mi vagyunk azok. Mi vagyunk az Isten válogatási folyamatának a felvigyázói a földön. Ő választ, mi pedig pusztítunk. Mi vagyunk a sápadt ló lovasai, mi vagyunk a Halál.” (Hubbard, The Revelation: Our Crisis is a Birth, 235. o.)

A halált tehát azok a “javíthatatlanok” vagy “selejtesek” választják maguknak, akik dogmatikájukban megragadva nemet mondanak a New Age ideákra, s így a földnek csak “rákfenéi”. Nem mellékesen, a “kegyes halál” a New Age oktatásrendszerében egy bevezetett tantárgyat képez, ahol a halál “hasznos természete” van kihangsúlyozva, mert “elviszi azt, aminek lejárt az ideje” (Alice Bailey, Externalisation, II. köt., 75. o.).

Röviden szólva, a New Age úgy készíti fel tanítványait az emberiség nagy részének elpusztítására, hogy azt “a természet ciklikus megtisztulásának” tekintsék. Egy szintén jeles New Age személyiség, John Randolph Price, a World Healing Day (A Világgyógyulás Napja) nevet viselő mozgalom létrehozója feleleveníti, hogy amikor az “Ásher” nevet viselő szellemi mesterének elmondta a milliárdnyi ember elpusztításával kapcsolatos fenntartásait a mester ekként válaszolt: “Kik vagyunk mi ahhoz, hogy azt mondjuk; ezek az emberek nem önmaguktól vállalkoztak arra, hogy a pusztulás és újjászületést részesei legyenek?” (Price, Practical Spirituality).

A [sátáni] “Hierarchia” szerint tehát azért szükséges ez a válogatási folyamat, mert a pusztító, káros magok másoknak is tovább adhatják az univerzális egységtől való lekapcsolódás szándékát, amivel örökre elpusztítják annak az esélyét, hogy a homo sapiens Homo Universalis lehessen. Mindez a jelek szerint legalább hat és félmilliárd ember halálát követeli meg.

A New Age Terv fontos eleme tehát az, hogy kondicionálják az emberiséget a szükségszerű és globális tisztítás elfogadására, megnyugtatva a kételkedőket azzal, hogy a pusztulásra szánt emberek tulajdonképpen tudat alatt maguk választották a halált, mert szükségét érezték a további újjászületésnek, illetve az azzal járó fejlődésnek. Ez esetben a halál nem csupán kegyes és méltóságos, de még hasznos is. A „ne légy a föld rákfenéje, hanem hagyj teret a természetnek” [a természet rendjének] így egyben figyelmeztetés is, nem csupán egy tartalom nélküli szóvirág. Jelentése: Ha nem vagy közénk való, dögölj meg!

A második pontban a “szaporodás bölcs irányítása”, a testnevelés és az emberiség keveredése egy burkolt utalás a New Age-ben oly fontos szerepet játszó eugenetikára (fajegészségtan). A történelemben eddig egyedül az okkult és New Age kötődésű náci rezsim fektetett különleges hangsúlyt az államilag irányított reprodukcióra. A testedzésre általában nagy figyelmet fordítottak a diktatórikus rendszerekben, jellemző volt ez a hitleri Németországra és kommunista rezsimek alatt álló országokra is. A sokféleség részben az emberi rasszok felszámolását, illetve egybeolvasztását jelenti, így ezt egyféle neo-bábelizmusként kell értelmezni. De ennek van egy további vetülete is. Habár az eugenetika ma már “politikailag nem korrekt” kifejezés (a náci fajelméletnek köszönhetően, akik ezt a tudományt az amerikai New Age köröktől vették át), a New Age-ben ma is fontos célt tölt be. Ugyanis a szellemi evolúció következő lépcsőfokára felemelkedő, fejlettebb szinten álló emberek szaporodását bölcsen elő kell segíteni. Ennek velejárójaként a quvantum-ugrásra képtelen, alacsonyabb szellemi szinten vegetáló elemeket a New Age társadalomból ki kell iktatni. A New Age fajelmélete tehát nem a szabványos rasszizmus, hiszen a megkülönböztetés nem egy bizonyos emberi rassz felé irányul, hanem rassztól függetlenül az emberiség azon része felé, amelyik nem képes, vagy nem kíván a Vízöntő korszakával [New Age] beköszöntő “szellemi evolúciós ugrásban” részt venni. Hogy teljesen tisztává váljon a kép: úgy a titkos társaságok, mint a New Age ideológiája szerint, az új korszakot csak azok élvezhetik, akik Lucifer/Sanat – Kumara beavatottai lesznek. Ha tehát valamelyest mélyebbre ásunk a New Age idevonatkozó nézeteiben, akkor még vészjóslóbbá válik a kő üzenete, mert az antikrisztusi világrendet vetíti elénk.

Nem véletlen az sem, hogy az abortusz gyors ütemű terjesztését, népszerűsítését és elérhetőségét kizárólag a titkos társaságokhoz és a New Age mozgalomhoz kötődő alapítványok támogatják. A születések korlátozása a népességcsökkentés egy formája, s mivel ezt célirányos módon (bizonyos régiókat, rétegeket megcélozva) végzik, így az eugenetika szellemisége vezérli. Keresztény szemszögből van még egy további érdekes vetülete a New Age eugenetikának, mégpedig a Nefilim kérdést illetően. Amennyiben a magasabb szellemi fejlettségű és képességű emberek az angyali és emberi keveredésből származó nefilim genetikával rendelkező egyéneket jelenti, akkor sokkal érthetőbbé válik a Hierarchia irántuk érzett elfogultsága.

A világkormány

A Guidestones tehát egy olyan világkormány létrejöttének képét vetíti elénk, amelynek hatalmában áll az ésszerűnek nyilvánított, de valójában esztelen és gonosz ördögi terveket véghezvinni és megfelelő ideológiával alátámasztani. Minden hatalom és rendelkezési jog egy szuperdiktátor és a “felvilágosodott” elit szűk körének kezében összpontosul. Ez luciferiánus kaszt az Új Korszak irányelvei szerint uralja majd az emberi élet minden aspektusát. Ők fogják meghatározni a gazdasági élet, az egészségügy, az oktatás és a polgári elkötelezettség, s különösképpen a vallási, hitelvi élet szabályait is. Amit ők szankcionálnak, az tiltottá válik. A lázadókat fenntartás nélkül elpusztítják. Ennek a vészes előjeleit sokan felismerik, és mint azt a mellékelt ábra is mutatja, az emlékmű sokakban váltott ki negatív indulatokat.

Egy bibliai kereszténynek azonban meg kell őriznie a szellemi higgadtságát minden körülmények között. Az idevonatkozó próféciák ismeretében tudnunk kell, hogy a világdiktatúra meg fog valósulni, mert Isten ezt meg fogja engedni. Ez a “Fenevad”, hatalmat kap még arra is, hogy háborúzzon a szentek ellen és sokukat elpusztítsa (Jel. 13:7), de Istennek hatalmában áll megszabadítani azokat, akik kitartanak Őbenne: “Mivel megtartottad a kitartásra vonatkozó tanításomat, én is megszabadítlak a megpróbáltatás órájától, amely az egész világot éri, hogy próbára tegye a föld lakóit.” (Jel. 3:10). Vegyük tehát ezt az emlékművet az idők jeleiként és használjuk fel a hátralévő rövid időt arra, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, Aki képes megmenteni bennünket, s Aki ítéletet hoz majd erre a koránt sem oly szép új világra.

Ez a fajta ellenállás nem lesz elégséges a próbák idején…

Forrás: churchofgod.hu

Facebook hozzászólások

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás