KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

A globalisták megrontották a világot és a perverz gondolkodás formáit sulykolják – Állásfoglalás

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Hogy Magyarország békében élő, semleges

MAGYAR ORSZÁG legyen

ÁLLÁSFOGLALÁS A NORMALITÁST ÉS A BÉKÉT AKARÓK RÉSZÉRŐL

 

Kedves barátaink! Európai országok polgárai!

 

Az utóbbi évtizedekben – az anyagi jólét, a gondtalan jövő biztosításának leple alatt – az európai civilizációhoz tartozó országokban utat tört magának a neoliberális forradalom.

Végkifejletéhez érkezett a hagyományos életforma lerombolása. Leplezetlen harc indult mindenféle identitástudat – kontinentális, nemzeti, etnikai, nemi – identitástudat, a vallás, a természet törvényei szerint élő, hagyományos család ellen. Amelyben az apa – az apa, az anya – az anya. Ahol egyedül a szülők dolga, és felelőssége, hogy – összhangban az egyik alapvető emberi jogi, a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Egyezségokmányának rendelkezéseivel – gyermekeiknek a személyiségük pozitív kibontakoztatását biztosító, legjobb nevelést adják. Például legyen tisztelettudó az idősebbek, a szüleik iránt, és tanuljon tőlük.

Kialudt az a láng, amelyet nemzedékeken keresztül tápláltak, adták át egyik generációtól  a másiknak. A globalisták nem egyszerűen megrontották az eredendően tiszta lelkeket – amivel voltaképpen a nemzet jövőjét pusztították el. A perverz gondolkodás olyan formáit sulykolják, amikor gúnyt űznek mindabból, ami emberi. Amikor állatokká, vagy még annál is rosszabbakká téve az embereket, az uralmuk alá hajtják őket.

Az őshonos európaiakat ma megalázzák. Migránsokkal cserélik fel őket, akiknek minden megengedett. Lényegében azoknak az európaiak adóiból tartják el őket, akiket ezért egész egyszerűen kifosztanak. Akik számára egyre bizonytalanabbá válik a gazdaság helyzete, a szociális ellátás. Bennünk, akik itt, Európában vagyunk otthon, a fölöslegesség érzetét keltik.

Csak néhány olyan konzervatív politikus van, akik szembeszállnak ezekkel a tendenciákkal. Ők egy sor nyugati országbeli balliberális kollégájuk támadásainak vannak kitéve.

Azok az országok, amelyek szembeszállnak az efféle tendenciákkal, állandó fenyegetettségnek vannak kitéve. Egy sor országban máris államcsínyekre került sor.

Külön is említsük meg Ukrajnát. Az ott végbement államcsíny nyomán a szélsőséges neoliberális táborból való emberek kerültek hatalomra. Akik olyannyira „a nyugati világ élharcosaivá” akartak válni, hogy ezért országaikat – azok népével, természeti kincseivel együtt – feláldozták a globális, transznacionális nagyvállalatok által anyagilag bőkezűen támogatott neoliberális új világrend oltárán. Így volt ez minden olyan országban, ahol sikerült végrehajtani az államcsínyt.

Magyarországon is egyre többen emlegetik egy ilyen államcsíny veszélyét. A jelek szerint a liberálfasizmus erőközpontjaiban már régen eltörték a pálcát Orbán Viktor feje fölött, akit Putyin, az orosz titkosszolgálat beépített emberének tekintenek, és akitől ezért meg kell szabadulni. Próbatételnek tekintik számára a júliusi, vilniusi NATO csúcstalálkozót, ahol gyakorlatilag arról döntenek, hogy a NATO beavatkozzon-e – és miképpen – a formailag egyelőre még orosz-ukrán háborúba. Addig is folyik miniszterelnökünk „puhítása”. Ennek eszközei a felkorbácsolt tömeghisztériára épülő, mind durvább és agresszívabb – idővel egy „pesti Majdanba” torkolló – rendbontások De ezt a célt szolgálják a magyar gazdaság szándékos tönkretételét szolgáló, ilyen-olyan brüsszeli lépések is.

A szuverenitás elvesztése, történelemhamisítás, destruktív ideológiák – mindezt, a szélsőjobbtól a szélsőbalig – a neoliberális megszállók szolgálatába állítják. E megszállás eszközei közé tartozik az agresszió, a szomszédok démonizálása, a bizalmatlanság, az ellenségkeresés.

Egység címén össze akarnak ugrasztani minket egymással – és, mindenekelőtt Oroszország ellen akarnak uszítani minket. Az Oroszországgal szembeni rágalmak és támadások, illetve Ukrajnának a liberálisok elfogultságával történő támogatása a tények meghamisításán és hiányán alapszik. Az egyelőre még szabad népek bűnéül róják fel még az egészséges ösztönökön alapuló semlegességet is.

Ez is érdekelheti:  Dr. Bene Gábor: Ki tehát a Magyarok Istene? - A WEF egyre ellenségesebb a kereszténységgel

Igen, meglehet, a politika csupán játék. De elvárjuk, hogy ez a játék BECSÜLETESEN, a tények kiforgatása, a szabályok menet közbeni változtatgatása, kettős mércék alkalmazása nélkül folyjon. Ez utóbbi napjaink ruszofób rasszizmusának a megnyilvánulása. A vadnyugati kocsmákra jellemző nemzetközi ököljog helyett állítsuk vissza a A mindenkire kötelező NEMZETKÖZI JOG URALMÁT, A NEMZETKÖZI JOGRENDET. (Ha már egyszer jogállamiság…)

Az oroszok részei az európai civilizációnak, és jelentősen hozzájárultak annak fejlődéséhez.

Az, hogy Oroszországot kitagadták Európából, annak oka, hogy az oroszok nem fogadják el a „szivárványos” új világrendet, amely rend gyűlöli a hagyományokat. Gyűlöl mindent, ami az embert emberré – gondolkodó, a világban eligazodni képes, szabad, önálló, saját egyéniséggel rendelkező emberré teszi. Mert az összeegyeztethetetlen a világuralomra törő liberálfasizmussal, a globalista új rabszolgasággal. Ennek előkészítése már javában zajlik: első lépésként kiirtanak mindenkit, akiket az új rabszolgatartók maroknyi kasztja fölöslegeseknek ítél.

 • Az tény: noha Oroszország nem ideális, de inkább képviseli éppenséggel a jó öreg Európát.

Nekünk azt mondták, hogy kinyílik előttünk a világ, megnyílnak a határok. Igen, megnyíltak, de nem a mi, hanem mások számára. Ez oda vezetett, hogy elveszett magának Európának a lényege. És most elveszítjük azt a világot, ami oly kedves volt számunkra.

Volt idő, hogy az európaiakat vádolták rasszizmussal. Éppen olyan szenvedéllyel, ahogy ma az oroszokat vádolják azzal, hogy „intoleránsak a kisebbségekkel szemben”. Méghozzá úgy, hogy nem értik a helyzetet. És így a fogalmakat arra használják, hogy a segítségükkel átszabják a világot.

Az európai elitek manapság egyértelműen rasszisták. Rasszizmusuk azonban rendellenes, mivel saját embereik ellen irányul.

Aktívan próbálják egységbe kovácsolni a liberális közvéleményt Oroszország ellen, Ukrajna támogatására. Anélkül, hogy értenék – érteni akarnák a konfliktus lényegét. Vagy éppenséggel nagyon is tisztában vannak vele, és jól tudják, hogy mit és miért tesznek.

Ez a gyűlölködés és vérontás egyedül az USA hadiipari komplexumának, energetikai és pénzügyi szektorának kedvez. Amerikának, amely ellenőrzi a NATO-t. Miközben az egész világon az emberek szenvedik meg ezt az öldöklést, az áruhiányt, az inflációt. A világ minden népének alapvető érdeke, hogy Európában tartósan béke legyen. Ez azonban az európai nemzeteknek a kötelessége. Ők tudnak csak megálljt parancsolni az erre senki által fel nem felhatalmazott, az amerikai imperializmus érdekeinek szolgálatában álló európai elit őrült tobzódásának. Egy újabb nagy háborút Európa és annak nemzetek egyszerűen nem fognak tudni elviselhetetlen.

Európát gyakorlatilag megszállták és kívülről irányítják.

Amint arról már szó volt, az ilyen renddel szembeszálló országok vezetőit támadják, kiközösítik. Vannak értesüléseink arról, hogy ezekben az országokban – feltételezzük, mindenki tudja, mely országokról van szó – hatalomváltások vannak előkészületben.

Ez a háború nem 2022 februárjában kezdődött, hanem, minimum, 8 évvel korábban. Ez nem egyszerűen egy Oroszország és Ukrajna közötti háború, hanem a világ gazdasági és politikai újraosztásáért való harc kezdete. Ennek során az USA és a saját – de nem az európai emberek – érdekeit követő Európai Unió annak az egypólusú világrendnek a megőrzéséért küzd, amelyben mindmáig domináns szerepet töltenek be. Kudarcuk – mármint Oroszország győzelme – esetén létrejöhet a szuverén nemzetek többpólusú világrendje.

Ugyanakkor az USA – a hatalmat felügyelő transznacionális nagyvállalatok és azok kulcsszerepben lévő vezetői – lennének az a bizonyos pólus, és még csak nem is a NATO és az Európai Unió. Amerikában sokan vannak olyanok, akikben az ilyen politika értetlenséget kelt. Akik egyszerűen élni, dolgozni, gyermekeiket a kereszténység, a hagyományos család történelmileg kialakult értékeinek szellemében nevelni szeretnék. Az embereket, a lakosságot túszokká, bábfigurákká változtatták. A tömegtájékoztatás egyszersmind buzgón szolgálja gazdáit, és azáltal, hogy az önmaguknak kedvező információkat sulykolják az emberekbe, igyekeznek zombikat csinálni belőlük.

2022. február 24-én Oroszország katonai csapást mért Ukrajnára. Erre nekünk azt mondják, hogy ezzel komolyan sérült a nemzetközi jog. Amit egyébként ritkán tart tiszteletben az USA/NATO, illetve a mostani ukrán kormány. Évtizedeken át fütyültek rá – úgy értelmezve a „nemzetközi szabályokat”, ahogy az nekik tetszik.

Nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy az agresszió, a jogsértések magán Ukrajnán belül kezdődtek. Azzal az élesen oroszellenes politikával indult minden, ami oda vezetett, hogy területek szakadtak el, a Donbasszban nyílt polgárháború tört ki, Ukrajna bombázni kezdte a Donbassz városait. Ehhez járultak hozzá az ukrán kormány azon elképzelései, hogy – minden bizonnyal az országot kívülről irányítók akarata szerint – veszélyeztessék Oroszország biztonságát.

Ez is érdekelheti:  Stoffán György: Dominus vobiscum! (III. befejező rész)

Annak, hogy Oroszország hadműveleteket indított Ukrajna területén, közvetlen előzménye volt, hogy

1) az ukrán kormány tárgyalni sem volt hajlandó a Donbassz önmagukat függetleneknek kikiáltó köztársaságaival, és Ukrajna zömében oroszok lakta térségekben (Krím, Donbassz) katonai tisztogatásokra készült – beleértve a lakosság elpusztítását, „gyűjtő” (koncentrációs) táborokba telepítését;

2) hogy védje magát a várható orosz válasszal (egy ukrán-orosz háborúval) szemben, Zelenszkij ukrán elnök 2022. február 19-én, Münchenben biztonsági garanciákat követelt a NATO-tól. Arra az esetre, ha ezeket nem kapja meg, azzal fenyegetőzött, hogy felülvizsgálja az 1994-es Budapesti Memorandumot, amelyben Ukrajna lemondott a nukleáris fegyverekről.

Külön megjegyezzük, hogy

2014-től 2022 februárjáig Oroszország – dacára a Donbassz városai ellen végrehajtott bombázásoknak, a civil lakosság pusztításának, sőt, a magán Oroszország területén belül végrehajtott provokációknak, Ukrajna egyéb terrorista akcióinak – Oroszország mindenkor csupán a „minszki megállapodásokként” ismert békemegállapodások betartását kérte számon. 2014 óta, egészen 2022-ig Oroszország nem vonultatta be csapatait – noha a helyi lakosság azt kifejezetten sürgette. 2022 februárjában Oroszországot rákényszerítették arra, hogy ezt megtegye minekutána rendkívüli mértékben megszaporodtak a helyi lakosság pusztítását, terrorizálását célzó ágyúzások.

Az ukrajnai háborús tűzfészek létrehozásában a fő felelősség – megítélésünk szerint – az Egyesült Államokat terheli, amelyik, világuralmi törekvéseit követve, hatalomra juttatta az oroszellenes ukrajnai rezsimet. De felelősség terheli az amerikaiak által irányított NATO-t is. Amelyik az európai béke és biztonság garantálója helyett annak legnagyobb veszedelmévé lett. Mostanra a NATO a globális nagytőke magánhadseregévé vált. Ez a globális nagytőke az Egyesült Államok, helyesebben az amerikai „elit” azon része felé orientálódik, amelyik szemében az USA nem több, mint bármelyik másik bábállam. Ez a globális nagytőke, a még nagyobb profit érdekében a világ gazdasági és politikai újrafelosztásával próbálkozik. Amelyik, magától értetődően, nem hagy fejlődni más országokat, kiküszöböli a konkurenciát, saját kénye kedve szerint jelöli ki az egyes országok helyét a világrendben. Miáltal egyébként maguk sértik meg a szabadversenyes kapitalizmus éppen általuk megalkotott elvét. Nem, ők nem tűrhetik a konkurenciát.

A háború eszkalációja a nukleáris fegyverek bevetését eredményezheti, ami az egész emberiség pusztulásával fenyeget. Ez a veszélyes folyamatot mihamarabb meg kell állítani!

A tartós béke feltétele a háború tűzfészkének felszámolása. Ez megköveteli az amerikai csapatok kivonását földrészünkről, illetve hogy Európa népei és kormányai a maguk kezébe vegyék ügyeiket.

A népek önrendelkezési jogából kiindulva:

ha az ukrán népnek joga van saját államra, akkor ugyanaz a jog (autonómia, illetve önálló döntés a saját államiságukról) megilleti Ukrajna nemzetiségeit is.

A mostani nyugati világ a saját belátása szerint, és nem a népek önrendelkezési joga alapján kezeli a nemzetek szuverenitását. Ahogy arról már korábban is szó volt, számtalanszor áthágták azt a nemzetközi jogot, amellyel egyre ügyetlenebbül zsonglőrködnek, és saját belátásuk szerint forgatják ki azt.

Az orosz-ukrán konfliktust nem lehet megoldani a népek önrendelkezési jogának figyelembe vétele nélkül.

Aminthogy a történelmi realitások, a kelet-európai politika által felhalmozott tapasztalatok figyelmen kívül hagyásával sem.

Ez is érdekelheti:  "Fuss az életedért!" - asszonyok mentették meg az ukrajnai férfit a kényszersorozástól (18+)

 

Mindezek alapján követeljük az alábbiakat:

● Azonnali tűzszünetet, tárgyalások megkezdését az érintett felek között – a nemzetközi biztonság oszthatatlanságának elve, a nemzetiségek önrendelkezési joga tiszteletben tartásának az alapján!

● A százmilliók életét érintő szankciók azonnali eltörlését

Követve önnön békeszerető retorikáját, a magyar kormány hagyjon fel külpolitikai kétarcúságával, és az Európai Unióban, a NATO-ban, az ENSZ-ben teljes erejével küzdjön a békéért!

Országunk területén ne – ahogy más országok területén se – állomásozzanak idegen, NATO erők, minthogy ezzel, velük együtt, mi is háborús célpontokká válunk!

Felhívjuk honfitársainkat, hogy támogassák az állásfoglalásban foglaltakat!

Felhívjuk Európa békeszerető népeit, és szervezeteiket, hogy a fentieket képviseljék országaikban, mozgósítsák honfitársaikat a béke érdekében, követeljék ki kormányaiktól, hogy hagyjanak fel a gyűlölködés politikájával, és tegyenek lépéseket az azonnali béke érdekében.

Ebben a helyzetben, amikor értjük, részleteiben ismerjük az ukrajnai konfliktus előzményeit, mi Oroszország pártján állunk. Oroszországén, amely az egész józan emberiség nevében és képviseletében vállalta fel és vívja élet-halál harcát a kijevi Antikrisztus és annak ördögi bűntársai, a Gonosz, a Sátán nemzetközi koalíciója ellen

„Yenkie, go home!” Haza az amerikai katonákkal! Egyetlen katonát sem a NATO-nak!

Le a globális transznacionális nagyvállalatok imperializmusával. A szuverén nemzetek és országok Európáját akarjuk, mely országok egyike Oroszország lesz!

 

NIF vélemény:

Bár Magyarország Kormánya nagyon helyesen a béke pártján áll, melyet szerkesztőségünk is teljes egészében támogat, ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról, hogy a magyar kormány geopolitikai és gazdasági helyzetéből adódóan olyan kényszerpályán mozog, amely csupán egy rendkívül keskeny mezsgye, ahol nagyon nehéz megtalálni a kényes egyensúlyt. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy mára ez az egyensúlykeresés is teljes megbélyegzést eredményez hazánk számára, ami elfogadhatatlan. Ez a megbélyegzés is annak bizonyítéka, hogy a papíron deklarált „szövetségeseink” lettek a legnagyobb ellenségeink. Nekik nem számít sem Magyarország, sem a magyar nemzet sorsa. Az Európai Unió és a NATO, mely „szervezeteknek” hazánk is tagja már nem teljesítik eredeti küldetésüket. Az EU az USA háttérhatalom abszolút vazallusa lett, a NATO pedig bármennyire is védelmi szervezetként deklarálja magát, valójában már régen egy kifejezetten terjeszkedő, támadó jellegű katonai szervezetté vált, melyet az elmúlt évtizedek során szerte a világban bizonyított katonai megnyilvánulásaival. Óriási hiba volt Magyarországot belekényszeríteni mindkét szervezetbe, melynek során hazánk számos gazdasági és szuverenitási feladásra kényszerült. Abban, hogy a jelenlegi, szorító helyzetbe került Magyarország, valamennyi úgynevezett „rendszerváltó” pártnak megáll a felelőssége, éppen úgy a jelenlegi kormányzópártoknak, mint a kommunistákból kapitalistává vedlett, köpönyegforgató MSZMP utódpártoknak.

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

3 thoughts on “A globalisták megrontották a világot és a perverz gondolkodás formáit sulykolják – Állásfoglalás

 1. Nincs kétségem afelől, hogy egy itt közzétett vélemény nem lesz olvasók ezreinek vitaindító írása. Azért elmondom, mit gondolok…
  A fenti Állásfoglalás szinte kivétel nélkül okos, előremutató és hazafias megállapításokat tartalmaz, amelyek nagyon tetszenek, messzemenőleg egyetértek velük. Amivel nem, azt a NIF vélemény tartalmazza. „A magyar kormány kényszerpályán mozog”, a kormánynak nemcsak egy, hanem 10 szempontot is figyelembe kell vennie egy adott döntésnél. Az Állásfoglalás írója (sejthető a személye) ezt sorozatosan figyelmen kívül hagyja megszólalásaiban. Lehet nem szeretni a kormányt történelmi vagy szocializációs okok miatt, de azt elvitatni nem lehet, hogy a lehetetlen jelenlegi külpolitikai körülmények között igyekszik a legkisebb sérülésekkel fenntartani, megvédeni álláspontját. A kormány számos intézkedését lehet bírálni ÖNMAGÁBAN, de más célokkal és folyamatokkal összevetve már más megvilágításban látszik – és észrevehető a szükséges, megengedhető kompromisszum létjogosultsága.
  Ezen kiegészítéssel jelentős, korrekt összefoglalónak tartom az Állásfoglalást, és minél több hazánkfia számára elérhetővé kell tenni!

 2. … és van gondolatom a NIF véleménnyel kapcsolatban is:
  Egy kicsi országnak el kell döntenie, sodródik, vagy ellenáll. Mi az utóbbit válaszottuk, míg például a szlovének, a balti államok, románok a sodródást, vagy ami még rosszabb, a feltétel nélküli odaadást, az identitásuk feladását választották. Sajnos, csak a történelem fogja eldönteni, ki járt el helyesen.

 3. A globalisták NEM hajlandók tudomásul venni, hogy EURÓPÁBAN legmagasabb életszínvonal LICHTENSTEIN-ben és LUXEMBOURG-ban van !
  Államformájuk: HERCEGSÉG, sőt NAGYHERCEGSÉG !
  Jelenleg nem akarnak átalakulni egy globalista köztársasággá !

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük