KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

A francia forradalom igazi arca

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

vendee

Kevesen tudják az igazságot a francia forradalomról. Hova tűnt A nyugati Vendée tartomány lakossága? Milyen brutális halált kellett halnia azoknak akik nem akartak „fölszabadulni”? A „dicsőséges”, „nagy” francia forradalom, ami a liberalizmust és az egész modern gondolkodásmódot megalapozta, vérben és gyalázatban fogant…

A szabadság nevében való szisztematikus népirtás atyjai a nem csak ellenségeseket, hanem a semlegeseket is kiirtani szándékozó Antoine Saint-Just,az orgiákat rendező Danton, súlyosan beteg fanatikus gyilkos Paul Marat, és a bálványimádó tömeggyilkos Maximilien de Robespierre. A forradalom szellemi atyjai nem elégedtek meg az ártatlan uralkodópár XVI. Lajos és Marie Antoinette megalázásával és kivégzésével, az egész arisztokráciát, a teljes klérust és a velük szemben álló parasztságot is ki akarták irtani a föld színéről.

Mivel a compiegne-i kármelita apácák nem vettek tudomást az új alkotmányról. Fanatikusoknak és provokátoroknak minősítették és halálra ítélték, majd még aznap lefejezték őket. Énekelve hajtották fejüket a guilottine alá.

A forradalmárok eltörölték a Krisztus születését alapul vevő időszámítást és a forradalom évét tették az új alapjává. Bevezették „Ész istennő” kultuszát Isten imádata helyett, sőt imádkoztak a guillotine-hez is, tehát egy kivégzőeszközhöz, hogy szabadítsa meg őket az arisztokráciától, a keresztényektől, és az egész ancien régimétől. Az ellenállás azonban szerveződni kezdett:

Vendée tartományában a parasztok felkeltek a forradalom ellen, és kérték a nemeseket, hogy álljanak az ellenforradalom élére. Henri Comte de la Rochejaquelein, Francois Anthanase Charette de la Contrie, Jacques Cathelineau, és Charles Merchoir-Arthus Bonchamps vállalták a feladatot, hogy a királyhű csapatok élére állnak és az ellenforradalom fehér zászlóját fölemelik. (Emiatt a zászló miatt hívják fehéreknek az ellenforradalmárokat világszerte.)

A „kék” forradalmárok és a „fehér” ellenforradalmárok harca kedvezőtlenül alakult. A köztársaságpártiak negyvenötlezres serege irtóhadjáratba fogott nem csak a felkelők, hanem az egész tartomány ellen. Sorra estek el a felkelés vezetői. A Katolikus Hadsereg lassan felmorzsolódott és már csak a huhogással jelt adó gerillaharcmodort alkalmazó felkelők (az úgynevezett „huhogók”) tartottak ki elszigetelten folytatva a küzdelmet.

1794-ben a köztársaságpárti Turreau tábornok hadoszlopai végigjárták a tartományt és öregeket, nőket, csecsemőket sem hagytak életben. Többszázezer embert gyilkoltak le tervszerűen a francia forradalom felvilágosult katonái. A vezetők megelégedéssel olvasták a hátborzongató jelentést: „Ma jelenthetjük, hogy La Vendée nem létezik többé.  Mély csend borul a lázadók földjére.  Az ember hosszan járhat ezeken a területeken anélkül, hogy bárkivel is találkozna, vagy egy házikót is látna, mert nem maradt utánunk semmi, csak hamu és porladó holttestek.”

Az ellenforradalmárokat szellemileg visszamaradott vadembereknek tartották. Az egyik királypárti vezetőt boncolásnak is vetették alá, hogy reakciós politikai nézeteire anatómiai okot találjanak, valami agybetegséget, szörnyű elváltozást, ami a „humanista” eszmékkel szembeni ellenállásra késztette.

A nantes-i gyermekeket mivel túl kicsik voltak nem fejezték le, hanem a csecsemőket is feldarabolták a guilottinnal. Egy alkalommal több száz életéért könyörgő gyermekeket vertek agyon a megtorlást végző forradalmárok.

Amikor a lefejezést nem győzték már, tömegesen fojtották vízbe az embereket [Ez a hírhedt noyades]. Jean Baptiste Carrier ezt fürdőmulatságnak nevezte. A kivégzésnek azt a módját, amikor egy férfit és egy nőt meztelenre vetkőztettek és őket páronként összekötözve a Loire folyó vizébe fojtották, „köztársasági esküvőnek” nevezték a tömeggyilkosok.

Vandée-ban Bretane-ban és Franciaország számos más területén forradalmi rémuralom vette kezdetét, míg a köztársaságpárti terroristák egymás ellen nem fordultak, és a forradalom föl nem falta saját gyermekeit is. Látva a vértengert, amiből a demokratizmus, liberalizmus és a forradalmi egalitarianizmus réme fölemelkedett, egyet kell értenünk Nicólás Gómez Dávila szavaival: „A francia forradalom a legjobb érv az ancien régime mellett.”

Bár a hősiesen harcoló papok, nemesek és parasztok, a három rend képviselői mindent megtettek a forradalmi terror megfékezéséért és a katolikus francia monarchia helyreállításáért, a vendée-i ellenforradalom elbukott. A mártírok és hősök áldozata azonban nem volt hiábavaló, mert jelt adtak az eljövendő korok ellenforradalmárai számára, hogy ne féljenek szembeszállni az európai keresztény kultúrközösség és civilizáció lerombolására törő forradalmakkal.

http://ellenforradalmar.blogspot.com/

LÉLEKEMELŐ - mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

12 thoughts on “A francia forradalom igazi arca

  1. Az 1917-es orosz és a magyarországi ’19-es patkánylázadás példaképei…
   Lévay Atilla

 1. Hátborzongató, még a huszadik század, és napjaink szörnyűségeinek láttán és tudatában is. Talán nem véletlenül történtek ezek a borzalmak napjainkban úgy, ahogy, amilyen brutalitással történnek, történtek, hiszen mindegyik mögött ott áll a francia forradalom liberalizmusa.
  Amit hiányolok a forrás, vagy a szerző megnevezése. Megnéztem a cikk linkjét, ott semmi utalás nincs arra, hogy ki állította össze, vagy honnan fordította, én legalábbis nem láttam semmi ilyesmit.
  Meg kell mondjam, a NIF elkényeztetett, mert az itt megjelenő cikkek, fordítások, elemzések mindegyike nyomon követhető. Ennél az írásnál a NIF szokás szerint megjelöli a forrást, csak az eredeti lapon nincs semmi feltüntetve. Ez viszont hitelességi kérdéseket is felvethet, nem mintha kétségbe vonnám a dicstelen francia forradalom borzalmait, a fasizmus bölcsője volt.
  Sajnálatosan azonban a Neten számos cikk van, aminek nincs valódi hiteles forrása, hanem, jó esetben csak valami olyasféle, hogy „ösmertem azt, aki eccer látta azt, aki elment az illető mellett, aki….és ő monta”

  Ha a francia forradalom szörnyű ideglógiáját nézem, akkor az, amiről Stephen Hawking beszél, a világ digitalizálása, robotok beállítása az iparba, ugyanaz, mintha a guilottinnal nyírnál ki a világot.
  Amúgy Pol Pot is innen, a franciáktól vehette azt, hogy a „halál fájánál” csecsemőket csapkodtak a fa törzséhez az anyjuk szeme láttára.

  Isten nagyon türelmes velünk- – –
  De vajon meddig?
  Mára még a karácsony meghitt hangulatát is szétbarmolja a még nagyobb profit utáni sóvárgás, és a vásárlási elmebaj.

  1. És még ez a népség döntött a magyarság sorsáról ’18-ban , ?,
   – Szomorú nagyon ! ha gonoszak lennénk akkor úgy mondanánk – elindult a visszafizetés útján ez a francia szexmániás aljas népség —
   a oláhjaikkal együtt ,,

 2. Egyetlen nemzet van európában,aki büszke lehet Magára! A többi ,miután meggyónta a bűneit, és szemlesütve meghajol, s bocsánatot kérve rebegheti, „nem vagyunk méltók hozzátok, Ó Dicső Magyarok!!

 3. Nagy „élvezettel” olvasom az ilyen cikkeket. Csak azt nem értem miről szolnak. Le írják, hogy mik történtek, csak azt nem, hogy kik csinálták, kik voltak az értelmi szerzők! Ha a cikk szerzője nem meri le írni, vagy nem tudja, akkor minek ír ilyen cikket ?
  A francia forradalom a zsidok ország szerző hadjárata volt, út a világ uralmi törekvésük felé. A rájuk jellemző szadista terrorral!
  És mikor az elnyomottak ellen állnak, álltak,az az a ” kölcsön kenyeret vissza adják” az a holokauszt!
  Amit már kiharcolt magának egy párszor ez a parazita csürhe!
  Mint ahogyan most is harcolnak érte és feszegetik a határokat.
  Lesz itt ajvékolás nemsokára!
  De ettől függetlenül, nem értem a cikk írójának szándékát ezzel a tényeken alapuló mismásolással. Provokál? Nézik az IP címeket, hogy kinek más a véleménye? Legyen kit feljelenteni? Nincs már a holokamu eljárásoknak alanya?
  NEM ÉRTEM…………………………………………

 4. Na végre, hogy ilyen formában is nyilvánosságra került a francia „dicsőséges” forradalom, ami nyitányaként a „heroikus küzdelemmel” bevett Bastille, ahol hÁrom(!) rab raboskodott, s egyiküknek a fogdaőr éppen a közelből vitte a több fogásos ebédet. S, hogy mivé fajult és máig fajulnak ezek a kiszámíthatalan, tömegpszichózison alapuló felkelések el lehet gondolkodni, és arra a következtetésre jutni, hogy ésszel, fehér abroszú asztal mellett talán mindent meg lehet oldani, áldozatok, kín, keserv nélkül. Talán…

 5. Az IP címeket nagyjából el lehet rejteni a TOR browser használatával, ajánlom is mindenkinek. Persze egy átfogó és hatalmas anyagi háttérrel rendelkező PsizkosSzolgálat ezt is ki tudja nyomozni..
  Egyet értek abban, hogy a történelmet tisztábban kellene tanítani és bemutatni az események valódibb arcát, de amint írtam a hitelesség az, hogy megjelölöm a forrást, eredeti szöveget. Ez az „ellenforradalmár” lapnak szól,
  Egyetlen egy észrevételem volna csak még, hogy Advent van, s talán ilyen borzalmakat inkább más időpontoikban kellene közzé tenni, hogy megnyugodhasson zaklatott életünk egy kicsit, az ünnepre készülődve.

 6. Kedves Anna!
  A lényeg nem a „fehér abroszú asztalon van! A káoszon,a fegyvereladáson, a pusztításon és az ezután következő „helyreállításból származó hasznon. Első a profit. Intelligens Embereknek nincs szükségük a vita eldöntéséhez erőszakra! Arra csak a tanulatlan, primitív ösztönlényeknek van,mert az észérvek addig tartanak nála, hogy elpusztít,kirabol,nyomorba dönt. A világot, a hatalmat ma ezek bitorolják,amit ők vezetésnek csúfolnak. Amíg beteg elmék vannak,lesznek hatalomba, a közélet bármely területén,csak zuhanás és süllyedés marad,az emelkedés csak álom.

 7. „Advent van! (cél-zás nélkül)
  Igen,de attól még minden változatlan marad! Ami a pusztítást,nyomort éhínséget illeti. A világban ma is emberek,gyerekek, hallnak éhen,vagy a háború következtében, amiben „mi szövetségesként részt veszünk, és képmutatóan átsiklunk. Ilyen az „élet.(?!) Átkapcsolunk egy „másik csatornára,ahol éppen vidámság folyik,de attól ez az érintetteken nem segít. Legfeljebb könnyítünk a lelkiismeretünkön(?), már nem fáj annyira. „Ilyenkor a többség elhiszi magáról,hogy nem is olyan rossz, adakozik is egy kicsit, megöleli a szeretteit és örül,hogy kimaradt mindabból,ami a másiknak(?) épp a vesztét okozza. Az az ő élete, gyereke,apja,nagyanyja,húga ,testvére. Csak mi,csak még egy kicsit,többet, nekem,az enyém! Senki és semmi nem számít, csak a látszat, a hatalom(?), a vagyon, és az én! Az illúzió! Én megúszom!

 8. „az ip címeket nagyjából ellehet rejteni
  Minek! „amit érdemes volt,már láttam. A napkeltét,a napnyugtát is. Innentől már ismétlés az egész.

 9. EMLÉKEZTEK, SZOMORÚAN ÍRTAM NEKTEK ERRŐL A NEMZETI ZÁSZLÓNK HÁROM SZÍNÉRŐL – KI ÉS MIKOR MIÉRT , HOVA VONATKOZTATVA TETTE ELFOGADOTTÁ – ANASZTÁZIA VOLT ÍRTAM LE NEKTEK – AMIKOR A MAGYAROK ZÁSZLAJA A PIROS ÉS FEHÉR SÁVOS ZÁSZLÓ VOLT ÉS LESZ A JÖVŐBEN IS!
  EZ MA KAPTAM – MINDIG, MINDENKOR Ő VOLT A LUDAS – KÖNNYŰ AZ ELÉGEDETLEN NÉPET ILYEN BRUTÁLIS MEGNYILVÁNULÁSBA VINNI, HA MÁR NYOMORA ELVISELHETETLEN! EZT AZ OKOT ISMERI ÉS FELHASZNÁLJA HÓDÍTÓ TERVEIBEN IS – KI?
  OLVASD EL MA KAPTAM:
  http://persianews.vcp.ir/0-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9/1654753-A-f%C3%A9l-vil%C3%A1g-Izrael-helyett-harcol.html

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük