KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Visszatérés az eredeti MAG-okhoz: Magyar SZER 2015.07.31 – 08.02.

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

„Nemzetépítő vártán – vitázzunk vagy száz szón,                                                                      ahogyan most Magfalván, úgy volt régen Szárszón”

Magyar Szer

„Nem a rendszert kell megdönteni, hanem ki kell szervezni alóla a társadalmat. Igaz ehhez komoly civil kurázsi kell.” (ExDRKLHe).

FELHÍVÁS A MAGYAR SZER MUNKÁJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE!

Kedves Küzdőtársak! A Magyarságért Tenni Akaró Barátaink!

Nem oly régen újra előkerült egy székely humor:. „Székely fiú kérdezi Édesapját: – Ídes Apám! Meddig kell még várnom egy boldogabb világra? Mire az Öreg válaszol: Fiam, ha vársz, akkor sokat!”

A Magyarok Szövetsége Mozgalom 2008-tól kezdve egyetlen olyan szerveződésként kezdte működését mely a fenti idézeteknek megfelelt. Vezérelvünk a „mindig magunkért, soha mások ellen” volt és maradt.  A Mozgalom egy olyan akarat közösség, ahol az Emberek példát mutattak abban, hogy lehet Boldogabb Világban élni. Igaz, hogy ezt eddig csak „Tiszavirág” képében tudtuk felvillantani, de minden lehetőség és minden igény továbbra is megmaradt a folytatásra.

Tisztelt volt, jelenkori és jövőbeni Szövetségesek!

A Mozgalom elindítja tevékenységének második szakaszát. Tanulva az első szakasz hibáiból, igyekszünk majd elkerülni ugyanazokat a csapdákat. Célunk és módszerünk: legyen letisztultabb! A mozgalom Részedre is csak akkor mozog, ha mozgatod! Tehát senki ne várja, hogy „leesik a szilva a szájába”! Legfontosabb, hogy Figyeljünk egymásra!

Visszatérünk az eredeti MAG-okhoz, és módszerekhez. Nem kell feltalálnunk a „spanyolviaszt”, hiszen a Teremtett világ már nagyon rég óta „ki van találva”. Csak figyelnünk és cselekednünk kell.

„Vezérürük” helyett tisztelni fogjuk a kiválasztódás folyamatát, s ennek összetartó erejét – óvni fogjuk.

Kérünk mindenkit, vegyen részt a mozgalomban!

ELŐZMÉNYEK RÖVIDEN:

A Magyarok Szövetsége – nemzetépítő népmozgalom – évekig megrendezte Bösztörpusztán a Magyarok Országos Gyűlését (MOGY), de tavalyelőtt már Apajpusztára („apály”) kényszerültünk. Tavaly azonban már a nevet is meg kellett változtatni, mert a MOGY Egyesület közben megalakult és nagy szeretettel kérte, hogy ne használjuk a MOGY nevét. MI nem is tettük, s így sokáig vártunk arra, hogy ők megrendezik a MOGY-ot. Amikor kiderült, hogy nem: pár hét alatt megszerveztük a MAGYAR SZER-t, Verőcén. Szándékunk a „szikra” megtartása volt, s a továbblépés a „hullám aljáról”. Idén ismét vártuk az egyesületre, de mivel úgy néz ki, hogy idén sem lesz MOGY, így most, megszervezzük a második MAGYAR SZER-t, de ezúttal a Pest megyei Monor közelében fekvő Magfalván, Géczy Gábor nagylelkű segítségével.

Magfalva = magvetés. Nem véletlenül kerülünk oda!

A Magyarok Szövetségéről az elmúlt időszakban a szétesést híresztelték. Közben pedig a kiscsoportok komoly műhelymunkát végeznek az akaratközösség szervezésére.

Tudjuk, a „hivatalos struktúrák keretén belül” sem „vezéreink”, sem „vezérelveink”, nem tartanak bennünket eléggé össze. Idén tehát az a feladatunk, hogy átgondoljuk Szövetségünk célját, rövid és hosszú-távú terveit, stratégiáit és főleg az „akaratközösség” összekötő alapjait. A „Hogyan?” kérdésre tesszük le a választ, úgy, hogy mindenki, aki részt vesz rajta, tudni fogja a másnapi dolgát. Ugyan tisztában vagyunk abban, hogy elvben mindenki tudja mi a dolga, de láthatóan valós változást nem tudtunk egymagunk elérni. Küzdelmi napjaink száma magas, eredményessége kicsiny. Ám aki akar, tud ezen változtatni!

Ezért a Magfalván megrendezésre kerülő MAGYAR SZER egyetlen nagy tanácskozás lesz, ahol a pénteki napon egységesítjük a mozgalmunkat”. Szombaton a társadalmi képviselet és a nemzet viszonyát szeretnénk elméleti és gyakorlati síkon megvitatni és rövid, könnyen érthető „kis kátéban” lefektetni. Végül vasárnap megpihenünk és áttekintve az elvégzett munkát, beszélgetünk „egymással” és közösen megnézzük azt a felvételt, amely Bösztörön készült az „Álmos fia Árpád” című darabról, amely méltó módon zárja be az idei, nyári MAGYAR SZERT.

 

2015-07-31 PÉNTEK: „egységesítjük a mozgalmunkat”

Déli 12 órától fogadjuk az érkezőket. Ha összegyűltünk – a szakrális megnyitó után – az MSZ belső ügyeit kell rendeznünk. Először meg kell hallgatnunk azokat, akik szólni akarnak. A megszólalást kezdjék az élenjáróink 1fő/10 perc időtartamban.

Majd meg kell állapodnunk a szombati nap működési szabályaiban, amelynek a magyar hagyományokra és erkölcsiségre kell épülnie, de a mai kor igényeit is ki kell elégítenie!

Fegyelmezetten és magyar emberhez méltó módon kell kidolgoznunk közösen a „kiválasztódás” szabályrendszerét, s az alapján kell a tisztségviselők helyett munkában élenjárókat találni.

A Magfalván megrendezésre kerülő MAGYAR SZER egyetlen nagy tanácskozás lesz, ahol a pénteki nap estéjén az élő kisközösségek szerveződési rendjét fogjuk megtárgyalni, s a Tizedes rendszernek egy – a jelen helyzethez alkalmazkodó megoldását szeretnénk kialakítani!

Ami persze nem lehet más, mint maga a „tizedes rendszer”. (UB után szabadon)

Ugyanis a szervezettségünk megújítása, s annak az „érintkezésének” módja, talán a legszükségesebb. S így arra kérünk mindenkit, hogy vegyen részt az egységesen szervezett kisközösségeket kialakító nemzetépítésben!

Részletesebb program:

 

2015-08-01 SZOMBAT: „társadalmi képviselet és nemzet viszonya „

Ki kell alakítanunk a párbeszédet legalább a nemzeti gondolkodású személyek és szervezetek között is, mielőtt késő lenne. S meg kell állapodnunk a magyar értékrend elemeiben is.  A nemzetépítő párbeszédhez azonban végtelen sok alázat és a mellérendelő hagyományunk tisztelete szükséges. Így arra kérek mindenkit, hogy készítse el a javaslatait írásban, mert csak annak tudunk bármiféle hozzászólási lehetőséget adni, aki javaslatait és a nemzetépítő „terepmunkában” való felajánlásait írásban juttatja el hozzánk a SZER kezdéséig! / kozpont@magyarszer.hu

Szeretnénk, ha részt vennél a munkánkban Te is! Sőt, tudományos igénnyel elemeznéd a megoldás lehetséges útjait. Ha a közhatalomban nem lesz egyensúly és a hatalom gyakorlása nem kerül vissza a nemzet kezébe megfelelő módon, akkor csak a hosszú-távú, több korosztályon átnyúló tervezéssel lehet majd, eredményt elérni. Akkor a ma élőknek ez a „hajó” valószínűleg nem fog már rendelkezésre állni. De ha nem teszünk ellene, gyermekeinknek is „savanyó” jövőt fogunk mi magunk biztosítani.

Sajnos rengeteg „sajátos” gondolat van a nemzeti oldalon, ami miatt a realista nem fér a munka közelébe sem. Pedig nekünk kézzelfogható és rövid-távú eredményeket is fel kellene mutatnunk, hogy ne veszítsük el a nemzet hitét és bizakodását. A nemzeti depresszió elkerüléséhez szükséges a már elveszett bizalom és hit visszaszerzése is. Szükséges továbbá a nemzeti büszkeséget ésszerűen kezelni. Viszont a nemzeti öntudatot vissza kell adni azoknak, akik ezt bármilyen belső-külső okból elveszítették.

Szombati nap  délelőtt 09.00 órától témák szerinti rövid vitaindító lesz, s ezt követően 3-3 perces hozzászólások lehetségesek azok részére, akik a leadott anyagaik okán ezt a lehetőséget megszerezték. A kérdésekre biztosítunk lehetőséget, de csak értelmes keretek között. Egy-egy adott téma lezárásaként a témába vágó dolgozatok írói kapnak 10-10 perces időt azok lényegének az ismertetésre, majd, ismét vita, ahol csak 1 perces hozzászólások lehetségesek.

2015-08-02. VASÁRNAP: „áttekintjük az elvégzett munkát”

Kezdéskor együtt leszünk Istentiszteletben. Majd az előző két nap vitáiban kiérlelt anyagot, immár vita nélküli ismertetjük. Később – az előző este az élenjárói kiválasztódás szabályrendszere alapján – azok kaphatnak szót és a bemutatkozás lehetőségét, akik vállalásaikat meg tudják és akarják erősíteni a közösség előtt. (Bösztörpusztáról is fogunk beszélni). Ezt követően kb. 14 órától az „Álmos fia Árpád” című előadás bösztörpusztai videófelvételét vetítjük. (vagy ha a szervező össze tudja szedni a szereplőket, akkor élőben is láthatjuk, e történelmi hűségű darabot) S ezzel zárjuk a SZERT!

 Tisztelt Résztvevők!

Kérjük a munkánk hatékonysága érdekében az elérhetőségeinken előre bejelentkezni szíveskedjetek! A Szer teljesen önköltséges és öngondoskodó. Sátorozási lehetőség van, tisztálkodási és főzési lehetőség biztosított. Mindenki hozza a saját ellátásának a szükségeit, és egy kis adományt a közös étkezéshez és költségekhez. E feltétel mindenkinek lehetőségei szerinti és gondoljuk: elviselhető.

A jelentkezések alapján fogjuk bővíteni a területeket és a zárt, fedett helyszíneket. Aki nem jelentkezik előre, az ne is háborodjon fel, ha nem sikerül úgy a hét-végéje, ahogy tervezte!

Kérjük, ezzel segítse az önkéntes szervezők munkáját!

Kelt 2015-06-23-án.

Ne keresd a személyeket, hanem legyél – velünk együtt cselekvő!

Kedves Mindnyájan!

Nem a kudarc a kudarc, hanem ha nem tanulunk belőle. Sok év telt el a Magyarok Szövetségének megalakulása óta, ami alatt a Szövetség KÉPTELEN volt szövetségként működni. Ebben a mondatban a kudarc oka is elhangzott: nem volt közös KÉP, őszinte közös célok, közös ritmus. Ezt a képet kell megtalálnunk, hogy KÉPESEK legyünk saját jövőt teremteni magunk, gyermekeink, unokáink számára.

Házigazdaként ennek a közös képnek a megteremtésére hívlak titeket – szeretettel.

 Géczy Gábor

MAG közösség

József Attila:

 

A bősz magyar vér nem buzog?

Mint gyáva, hitvány koldusok

Könyörgünk már az életér’?

Hadúr öszvérként mendegél?

 

Ó nem, ilyet ne higgyetek –

Hadúr itt van közöttetek,

Hadúr a roppant Őspogány

Üget sötétpej vadlován.

 

Szegődjünk hát nyomába mi

A gyávaságot irtani,

Álljuk helyünket emberül –

Ki küzd, megél, más elmerül.

 

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

LÉLEKEMELŐ - mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

One thought on “Visszatérés az eredeti MAG-okhoz: Magyar SZER 2015.07.31 – 08.02.

  1. A legfontosabb mozzanat, minden idegen szivű, álmagyart és árulót ki kell keményen szűrni, különben nagyon mélyen sérül ez az összefogás. Ez nehéz munka, de hogy életbe maradjon és tiszta maradjon, ezért ki kell zárni azonnal a felforgatókat, a sunyikat, a megélhetési hatalmaskodókat, és a zsidókat. Ha csak egy is beférkőzik,k, már mérgeződik, minden ami MAG, és mint tudjuk a MAG eg-ész-s-ég-esen jó.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük