KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Tanulhatunk-e a zsidóktól?

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Írásomat ajánlom Drábik Jánosnak, Czakó Istvánnak, akiket a különböző fórumokon a Hozzászólók sokszor trágár módon kitámadtak, lehazaárulóztak. Megérdemlik?

Mély álomból való rázós ébresztésre, figyelemfelhívására szükség van, mert a magyarság állapota sajnos olyan rossz, minthogy ezt Czakó István napokban megjelent írásában (Néhány gondolat a zsidógyűlölőkről és egyéb pitiánerekről!)  meg Drábik János Kiválasztottak c. könyvének bemutatóján készült film: (http://kuruc.info/r/2/88952/) leírja.

Azonban 2 megjegyzést kell a könyvbemutatóhoz és Czakó István írásához hozzáfűznöm.

1. Drábik könyvének megjelenése kapcsán nagy viták alakultak ki a különböző nemzeti radikális fórumokon, ahol Drábikot -csalódottságukban- sokan leárulózták. Drábik ugyanazt teszi, mint Czakó: feldicséri a zsidóságot és felhívja a figyelmünket, hogy illene tanulnunk tőlük. Drábik még tovább megy: kijelenti, hogy rokonok vagyunk, a zsidó-magyar együttélés sikeres, és ez az, amire építenünk kell!

Kérdem én: Mit kellene erre építenünk? A közös magyar-zsidó országot, amire sor kerül, amennyiben a közeljövőben Izrael összeomlik és a titkos szerződések szerint, és a meglévő, de agyonhallgatott, hatalmas, de üres lakótelepek szerint is, idemenekül – állítólag csak- 500ezer zsidó? Úgy  Drábik, mint  Czakó István írása is, ezt a gondolatot gerjeszti bennünk, magyarokban…

Drábik! Ezt az országot kellene építenünk?

A zsidóktól azért nem akar a magyar feltétlenül tanulni, mert a zsidók túlélési mechanizmusai nem illenek a magyar erkölcsi rendszerbe, de inkább így mondanám, annyira távol állnak tőle, hogy azokat a magyar undorral nézi, vizsgálja és végeredményben visszataszítónak tartva elutasítja ezeket.

Ezt tanuljuk el tőlük! Mindenkit a bábjukká tettek!

2. Alapvetően a kulturáltabb nép mindig is képes tanulni a kultúrájában alacsonyabb szintet bíró népektől is. A zsidó mindenhova a saját fajtáját űlteti és ezt kellene mi is cselekedjük! -javasolja Czakó István, meg én is. Csak magyar név és anyanyelv birtokában és súlyosan protestálva, ha nem magyarnak, hanem zsidónak mondjuk őket, mi mégiscsak nem magyarokat, hanem zsidókat ültetünk pozíciókba. Zsidónak lenni nem genetikai meghatározás kérdése csak. Zsidóként viselkedhet olyan ember is, aki teljesen azonosul a zsidósággal és magyarként őket szolgálja, lelkiekben teljesen zsidóvá válva. Ilyeneket saját tapasztalatom is ismer. Pl. az egyik ilyen így szokott bemutatkozni, “En vagyok az utolsó bukaresti református pap fia!”. Miközben zsidó módjára viselkedik! Ismerek nyugatra kiküldött szekus tisztet is, aki lelkiekben teljesen azonosult a zsidósággal, pedig székely felesége van és ö maga meg partiumi magyar!
Tehát az “ültessünk minden felelős pozícióba magyart” sokkal komplexebb lett, mióta a “haza bölcse” (Deák Ferenc) a kiegyezéssel a nyakunkra „szabadított“, rövid idő alatt, több mint 1 millió zsidót. (Az „életteret“ elfoglalva párhuzamosan kivándorolt 1 millió magyar Amerikába!)

-Kérem fent említett szerzőket, egy külön írásban valahogy határozzák meg, miképpen választanák ki az igazi magyart, hogy csak azok kerülhessenek döntéshordozó pozíciókba. (A sikeres módszert az alkotmányban is rögzíteni kellene!)

-Kérem –ha már a fenti kérésemnek sikeresen eleget tettek- őket arra is, hogy határozzák meg hány magyar és hány zsidó van jelenleg a magyar országgyűlésben. Kellene tudnunk ugyanis, hogy ez az ország még a magyarok országa-e vagy inkább félúton lopakodnak -Magyar Bőrbe Bujt Ellenségeink (M.Böbe)- Izrael európai megalapításának célja felé?

Kiegészíteném Czakó István itteni cikkét és hozzászólásait, Drábik János könyvbemutatóját, a következő információval. 1995-ben még a MVSz-ben tevékenykedett Marácz László és exbarátja Sebestyén István (Marácz akkor az Amsterdami Egyetem docense és Sebestyén a Zürichi Műegyetem (ETH) docense volt). Megalapították a Stratégiai Bizottságot. Az alapításhoz természetesen szolgáltattak programot is, melynek „Magyar nemzettudat és nemzetstratégia” volt a címe. A választmányi ülésen egyhangú megbízást kaptak, hogy a Magyarok III. Világtalálkozójának legyen végre témája is, ne csak a kirándulások, néptánc nézések és egyéb show-k élvezésében merüljön ki a találkozó. Így lett a III. Világtalálkozó témája a „Magyar Nemzetstratégia”. Vitaindító előadás megtartásával Sebestyént bízták meg. A Választmány egyhangúan elfogadta még (közvetlenül a III. Világtalálkozó előtt) a vitaindító előadás szövegét is, melynek címe (emlékezetből idézem) „Magyar dualista kormányszerkezet”. Ebben a rövid, 1 oldalas szövegben ismertette Sebestyén, az 50-es években a nemtudomhányadik cionista kongresszus, határozatát /1/, mely szerint a zsidóság -mivel nagy a határokon túl élők aránya- kormányzását megosztják:

-Izrael határain belül a mindenkori izraeli kormány

Izrael határain túl pedig a Zsidó Világszövetség felelős a zsidóság sorsáért.

Ezt tanuljuk el tőlük? Munkamegosztás: Fenn lőnek, lenn sírva verik fejüket a falba!

Ezt a példát a magyarok számára követendőnek tartom most is, mivel a magyarságnak is hasonló a megoszlása. Tehát ezt el kell tanulnunk a zsidóktól. Lássuk engedték-e!?

A Pufajkás Alkoholista volt akkor éppen kormányon, így szinte érthető és várható volt, hogy mindent meg fognak tenni, annak érdekében, hogy ne lehessen a vitaindító előadást megtartani. A Nemzetstratégia részleget Pozsgay Imre elnökölte, alelnök Hódi Sándor volt. Pozsgay tartott egy rövid beszédet minekután Hódi észrevette, hogy Sebestyén nincs feltéve a listára. Rövid megbeszélés, suttogás, futkosás kezdődött és meg lett szervezve, hogy a felszólalók listáján az elsők adják át az idejüket Sebestyénnek, aki ezt meg is köszönte, ahogy szóhoz jutott! Ilyen körülmények között lehetett csak a rövid előadást megtartani. Az előadás nagy hangzavarral, felállással, kiabálással végződött. A meglepett Hódi Sándor mondta nekem, hogy közfelkiáltással elfogadták a javaslatot, vagyis:

Magyar miniszterelnök?

„A határon túli magyarság sorsáért kormányszintű hatalommal felruházva, a MVSz felelős!”

Ez azt jelentené, akárcsak a Zsidó Világszövetség esetében, akik megosztották a hatalmat az Izraeli kormánnyal, hogy a Moszadnak, és egyéb erőszakszervezeteknek is ugyanúgy urai, mint Izrael kormánya, vagyis a MVSz ugyanúgy –egyeztetve a mindenkori magyar kormánnyal, parancsokat adhat ki a magyar erőszakszervezeteknek (Gewaltorganisationen a német nyelvterületen a közös fogalom a rendőrségre, hadseregre, titkosszolgálatokra).

Szavazati jogot is meg lehet szabni, akárcsak a zsidók, a határon túl és belül élők számarányának függvényében, amennyiben a kormány és a Szövetség elnöksége bizonyos dologban nem tud döntésre-megegyezésre jutni. Így már érthető az a folyamatos tendencia, hogy minél több egyénre a világon rákenjék/bizonyítsák a zsidó származást. Ilyen módon a Zsidó Világszövetség elnökségének döntése szinte mindig kötelező a Moszad és minden más zsidó erőszakszervezet számára, hisz ők birtokolják a szavazatok 2/3-át. (Íme itt is, mint követendő stratégia, a kétharmadozás tetten érhető!

Ezt a módszert a zsidók a magyaroktól vették át és ennek a hibáit kiküszöbölve fejlesztett állapotban fogadták el. A példájuk a MVSz első világháború utáni működése volt, melynek elnökei között megtaláljuk Teleki Pál-t is.

A Pufajkás kormányának működésére jellemző módon a közfelkiáltással elfogadott nemzetstratégia fontosságú, kormány átalakítási javaslatot nem vették be a Világtalálkozó zárónyilatkozatába és szinte azonnal elkezdődött Sebestyén izolálása, sőt a kizárása, amiben Patrubány Miklós segédkezett és teljesített! A Stratégiai Bizottság elnökeként nem kapott meghívást a bizottság üléseire. Igazi balkáni módszer! A finálé még érdekesebb és még sokkal jobban rávilágít arra, hogy mi magyarok nem vagyunk már Magyarországon a saját uraink! Ez a finálé külön, dokumentumokkal megspékelt, cikket érdemelne.

Célország lett Magyarország!

A fenti példa azt mutatja be, hogy a magyarságnak nincs szüksége külön felhívásra, hogy tanuljon a zsidóktól (vagy bárkitől), mert azt rögtön megteszi, amint követendő példára lel és ez az erkölcsi rendszerét nem sérti. Egy velejéig antiszemita magyarság nem lett volna képes közfelkiáltással elfogadni egy olyan kormányzás átalakítási nemzetstratégiai javaslatot, amit egyértelműen a zsidóság megvalósításának példájaként vezettek fel! És egyébként is a környező országokban, vagy nyugatabbra, találunk a sokkal erősebb összetartásra rengeteg példát, még sincsenek előbbre. Ez viszont nem azt jelenti, hogy nem kellene törekednünk a nemzettudat fejlesztésére és ezen keresztül az összetartás, mint életfenntartó alapösztön, erősítésére!

( – Apád – )

/1/ Információt egy a Berlini Egyetemen irt disszertációból vettem, melynek magyarra fordítva a címe: „A cionista propaganda a kezdetektől és kihatása Közelkeleten a hatnapos háborúig”. Szerzője egy palesztin dramaturg.

(/1/Die Ausgangspositionen der zionistischen Propaganda und ihre Auswirkung auf die Öffentlichkeit im Nahen Osten bis zum Sechs-Tage-Krieg 1967: Moh’d Hashem Salous; 1979; 168 oldal; Dissertation, Freie Universitaet Berlin, Németország)

(Nemzeti InternetFigyelő)

Mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

23 thoughts on “Tanulhatunk-e a zsidóktól?

 1. Mindennemű irány és tan követői: monarchisták, demokraták, szocialisták, kommunisták és más utópisták a mi szolgálatunkban állanak. Mindannyian érettünk dolgoznak. Mindegyikük a maga módja szerint ássa alá a tekintély utolsó maradványait és közreműködik abban, hogy minden fennálló rend felboruljon. Ezekkel a törekvésekkel gyötörjük a goj kormányzókat. Nyugalom után vágyódnak és mindinkább készek arra, hogy a békéért áldozatokat hozzanak. Mi azonban nem hagyjuk őket nyugton mindaddig, amíg a mi vezetésünket nyíltan el nem ismerik és annak alá nem vetik magukat.”
  „A tömegek sóhajtoznak a szociális kérdésnek nemzetközi egyezmény útján való megoldása után. Mivel azonban az összes népek pártokra oszolnak, és a pártmozgalom nagy anyagi eszközöket követel, ki vannak nekünk szolgáltatva. Mert a pénz nálunk van.”
  „A nemzsidók intelligenciájának és a tömegek vak erejének egyesülése veszedelmes lenne reánk. Mi azonban már megtettünk ennek a veszedelemnek elhárítására minden intézkedést, amennyiben a kölcsönös ellenségeskedés falát állítottuk e két erő közé. Ily módon a tömegek vad ereje a mi támaszunk marad. Mi, és kizárólag mi, leszünk az ő vezéreik, hogy őket a mi terveink kivitelére eszközként felhasználjuk.”
  „Hogy a nemzsidók berendezéseit idő előtt ne romboljuk szét, a legnagyobb elővigyázattal jártunk el, és mindenek előtt csupán az egész szerkezet hajtórugóinak végeit ragadtuk meg. Ezek a hajtóerők azelőtt egy szigorú, de igazságos rend szellemében hatottak. Ennek helyébe mi egy liberális dezorganizáció és az önkényes rendetlenség uralmát tettük. Ily módon lehetővé vált számunkra, hogy a jogszolgáltatásra, a választójogra, a sajtóra, a személyes szabadság oltalmára és – mint legfontosabbra – a nevelésre és a kultúra ápolására, mint az emberi önállóság és függetlenség sarokpilléreire, a mi szellemünkben befolyást gyakoroljunk.”
  „Elméleti és gyakorlati nevelési módszerekkel, amelyeket mi nyilvánvalóan hamisaknak tartunk, amelyeket azonban mi inspiráltunk, a nem-zsidók ifjúságát félrevezetjük, elbutítjuk és megrontjuk.”
  Ti árják, ti keresztények! Hát ez nem elég világos?

 2. Tisztelt (-Apád-)!
  Czakó István több gondolatával lehetetlen volt egyetértenem, de mivel azzal nem értettem egyet, több állításával vitára keltem magam is; igyekezve felhívni a figyelmét több általam vélt tévedésére. Az azonban – végigolvasva írását – alappal megállapítható, hogy nem egyenrangú vitatkozókkal van dolgunk.
  Czakó az általa vélt igazságot – jól, rosszul – kifejtette. Gondolatai lehetnek szimpatikusak, vagy visszataszítóak, sőt némely esetben felháborítóak.
  Egy dolgot viszont Czakóról el lehet mondani: miközben „szenved” a világlátása megfogalmazásával, közben kínosan betartja a magyar nyelv szabályait, amitől a leglaikusabb olvasó is azt gondolhatja, képes azok megértésére.
  (-Apád-) írásáról viszont már nem tudok ilyen megértően vélekedni.
  Bánt, hogy a vitairatnak szánt válaszban hemzsegnek a germanizmusok [csak szemezgetve: „Mély álomból való rázós ébresztésre, figyelemfelhívására szükség van,” – helyesen: Mély álomból kell ébrednünk”. Vagy: „alacsonyabb szintet bíró népektől”] az értelemzavaró neologizmusok és/vagy kvázi argó fogalmazások. [lsd: a „kitámadtak” „lehazaárulóztak” kifejezés felesleges igei elöljárói – melyek nem fokozzák sem a tudományos higgadtságot sem annak látszatát, hanem éppen lefokozzák azt.]
  Jelen írás tézisnek feltételez bizonyos axiómákat, amelyeket az írás későbbi részeiben sem magyaráz meg, nem fejt ki, ezekkel a szerző mindvégig adós marad. [pl: „A zsidók” kezdetű, valamint „a magyarok” kezdetű mondatok, vagy az „igaz magyar” kitétel.]
  Czakó elemezni próbált jól-rosszul, (-Apád-) írása ítélkezik.jól-rosszul.
  Czakó fenntartja magának a tévedés jogát, (-Apád-) írása a csalhatatlanság látszatát igyekszik kelteni.
  Czakó jól-rosszul együttműködni akar, (-Apád-) írása deklarál.
  Nagyságrendek választják el a két írást egymástól.
  S bár Czakó több állításával lehetetlen egyetértenem, (-Apád-) írása doktriner jellege miatt azzal lehetetlen vitatkoznom, hisz nem megértést, elfogadást vár el az olvasóról, hanem egyoldalúan rám erőltetni akarja a véleményét, mint egyedül üdvöst és csalhatatlant.
  Czakó engedett és hagyott helyet a vitára, ugyanez erről az írásról már nem mondható el.
  Czakó kimondja – jól, rosszul – amit mondani akar, mindenesetre törekszik a pontosságra és egzaktságra, ez az elaborátum egyenesen kizárja, sőt tudatosan alkalmazza a szándékosan sejtető fogalmazásokat. [pl: „Pufajkás Alkoholista” – értelmezhetetlen. Mindannyian tudjuk, hogy HGY-ra gondol az író, azonban az írás nem HGY munkásságát, hanem ennél általánosabb, mondhatni magasabb rendű problémákkal kívánna foglalkozni.
  Czakó igyekszik tömör lenni – hibái és tévedései jelentős része éppen ebből származik; míg (-Apád-) kvaterkázik, táncol a témák között, kifejtésükhöz hozzáfog, majd hirtelen másba csap át, hogy a gondolat legvégén visszatérjen az eredeti – egyébként pontosan meg sem fogalmazott – alapkérdéshez.
  A két munkát össze sem lehet hasonlítani, egymásnak megközelítően sem vitapartnerei. Valljuk be őszintén, nem egy kategóriában tartózkodnak. olyan érzésem volt – és engedtessék meg nekem is egy kis szubjektív vélemény – amikor mondjuk a mára már szerencsére ismeretlen Kónya Lajos Sztálin-díjas költő egy verse elé odabiggyesztené: „Homage à la Berzsenyi”.
  Sőt, elolvasva jelen dolgozatot, még hibái (sőt bűnei) ellenére is kezdem becsülni Czakó általam befejezetlennek, sőt elkezdetlennek, kidolgozatlannak tartott munkáját.
  Köszönöm, hogy elolvashattam a fenti – sajnos számomra értékelhetetlen – dolgozatát. További sok sikert kívánok önnek az életnek.a filozófiával és az írásművészettel kapcsolatban nem álló más és igen széles lehetőségeket nyújtó területein!

  1. Nagyon szép, pallérozott elemzése ez a fenti írásnak. A bajom vele csak abban van, hogy a cikk olyan tulajdonságait bírálja, ami nem annyira lényeges. Előre bocsátom, nem vagyok demokrácia párti, sőt látatlanba mondom, senki sem az. Az úton maradáshoz határozott ítélet hozatalok sokaságára van szükség. Az elemzők önelégült semlegessége csak a semmi felé vezet. Határozott értékrenddel bíró emberek határozott iránymutatására van szükség. Ezzel nem azt mondom, hogy ( – Apád – ) egy csalhatatlan, lánglelkű ember lenne, (akár lehetne is), de olyan valaki, aki ha eldönti, hogy merre kell mennie, akkor nem rettenti vissza sem hegy sem völgy. Ellentétben az elemzők lavírozásával, akik folyamatosan módosítgatják az útirányukat és folyamatos meglepetésként érzékelik, hogy már megint nem oda jutottak, mint ahová szerettek volna. Aki nem képes határozott, élesen elváló különbséget tenni jó és rossz között az nem való vezetőnek. Határozott iránymutatásnak pedig a szóban forgó írás megfelel.

 3. No ez már jobban megfelel az ízlésemnek. Mindenki csak azt és annyit tanul a másiktól, amennyi az erkölcsiségébe belefér.

 4. Ez a cikk is akkor lenne helyes, ha nem kérdőjellel, hanem egy felkiáltójeles címmel kezdte volna írását: NEM TANULHATUNK A ZSIDÓKTÓL!
  Miként az előző hasonló témájú Czakó cikkben már szóba került, két abszolut ellentétes kultúra hordozói vagyunk a zsidósággal. Mégpedig a magyari népek termelő embertípusa, és a rajtuk uralkodóvá váló parazitizmust gyakorló embertípusa ellentétében, amelybe beletartozik a zsidóság is. Ez a két embertípus nem összeegyeztethető egymással, a köztük dúló élethalálharc nem állítható meg, legfeljebb időlegesen kiegyenlítődhetnek az esélyek.
  Szeretném emlékeztetni a cikk íróját is, hogy nem magával a zsidó emberrel van baja a világnak, hanem a zsidóságnak mint emberi csökevénynek, a parazitizmus gyakorlati megvalósítójával.
  A cikk kérdőjeles címével ellentétben, mi magyarok nem tanulhatunk a zsidóktól semmit. Különösen azt nem, hogy a magyarok is váljanak – mint a zsidók – parazitává! Ezt a leghatározottabban vissza kell utasítanom!
  Ugyanis a magyari faj évezredek óta a termelő embertípust valósította meg. Így vált a másodlagosan kifejlődő asszír-zsidó rassznak, akik az élősködést választották élethivatásukká, az áldozatává.
  Az áldozatok pedig nem szoktak és nem is tudnak az ellenséggel azonosulni!

  1. Ujsàgiroi fogàs, amennyiben a cimben kérdöjel van, akkor az a szugeràlt vàlaszt is tartalmazza! Ezt olvastam valahol!
   Kulturàlt nép képes mindenkitöl tanulni azt, amit jonak tart. Nézzük meg az arabokat, akik az egész egyiptomi kulturàt megsemmistitették, hordozoit legyilkoltàk. A mai napig is eabbol élnek, hogy turistàk millioinak mutogatjàk a piramisokat és közben a megmaradt, abszolut kisebbségbe szorult kopt-keresztényeket, akik antropologiailag az öslakossàg maradékai, a mai napig irtjàk, gyilkoljàk, templomaikat felgyujtjàk. Értsd, nem tanultak semmit a kultura hordozo öslakossàgtol és a mai napig erre nem hajlandoak!

   1. Na végre egy pozitív hozzászólás. Egyetértve azzal, hogy Egyiptom ősnépe szintén a hunmagyarok voltak. Talán megemlíthetjük a MAGYARABOK-at is.
    Elvben azzal is egyetérthetünk: „Kulturàlt nép képes mindenkitöl tanulni azt, amit jonak tart.”
    De az a kérdés, hogy van-e tanulnivaló a parazitizmust életfelfogássá tevő népektől?
    Szerintem nem szabad tanulni a zsidó parazitizmusból!
    Jobb volna megmaradni magyar teremlő embertípusnak. Legalábbis erkölcsösebb mint állandóan rabolni akár pénzt, terméket vagy életet.

 5. Lényegre törő írás, végre valaki mismásolás helyet leírta a lényeget is.Garmadával jelennek meg az olyan cikkek, amik a problémát felvetik, de a valódi okozókat elhallgatják. Végre egy cikk mely az okot és az okozót is megjelöli, illetve még megoldást is kínál.
  Köszönet az írónak!
  Hozzátenném (amit -Apád- is elkezdet boncolgatni) az antiszemitizmus fogalma Magyarországon értelmetlen, mert akik előszeretettel előhozzák, azok nem szemiták. Illetve amire használják az meg főleg nem áll meg, mert ha igaz lenne az állításuk, belőlük és a testvér népükből nem lenne egy darab sem Magyarországon.
  Ha pedig a gyűlöletről beszélünk egy népcsoporttal szemben akkor a Magyarokat gyűlölik azok akik elveszik az élet terüket, a munkájuk gyümölcsét.
  A z élősködő mindig retteg fél a jogos megtorlástól, a parazitátlanítástól.

 6. Magyarországon nem azt jelenti az antiszemitizmus amit egyébként jelentenie kéne.
  Bár maga az antiszemitizmussal sincs semmi baj. Csak azt jelenti, hogy nem vagyok szemita és nem vagyok hajlandó erkölcsiségüket, és álláspontjukat elfogadni,ha az sérti vagy elfogadhatatlan az én erkölcsi filozófiámmal, és itt hangsúlyozom , mindez az én életteremen belül. Amit jogosan tartok sajátomnak őseim jógán. Nincs ebben gyűlölet viszont undor az van. Ma Magyarországon az-az antiszemita akit a zsidók annak tartanak, ami egy teljesen torz, és magyarnak értelmezhetetlen regula. Érthetetlen pl. Czakóban keltett bűntudat, az agymosás elérte nála a kívánt hatást bekapta a pirulát, egy idegen parazita faj, aki jelen pillanatban képviseli az uralkodó kasztot felettünk, hogy sorsa jobbra forduljon megalázkodik,és fajának érdekeivel szemben a parazita faj érdekeinek szolgálatában keresi jövőének zálogát. Elfogadta rabszolga létét ,és keresi a megalázott rabszolga legelőnyösebb ,a saját nyomorult életét biztosító ,legelőnyösebb pozíciót. Ez rabszolga gondolkodásmód, nincs ezzel semmi baj, idővel elválik hogy jó lóra tett-e, vagy-sem. Látszik a rabszolga kínzó fájdalma és sértődöttsége és dölyfe, tudja gazdái érinthetetlenséget biztosító védelme, jelen pillanatban , öt szolgálja, de lelkében tudatosult, hogy mindkét oldalon áruló megvetett kutyaként van kezelve.
  Papp Gábor azt mondta ha nem ez a te asztalod, ne ülj le, vállalhatsz mást is, halált, nyomort, bármi egyebet, de ha leülsz, ne pislogj értetlenül, ha az asztaltársasággal együtt ,te is, meg az asztalotok is, fel lesz rúgva. Ott már nincs pardon ,csak szájából két élű kard, ami dörgedelem és egyben ítélet is.

 7. Per Spegulonak
  Ahogy eddigi megjegyzéseimböl is kiderült én is messze élek a maradék Magyarorszàgtol. Mint màr többször emlitettem ékezetek kitétele sokszor 4 billentyü lenyomàsàval lehetséges. Pl. az á-betü igy: Alt+160.
  A leszakitott területeken sok helyen élnek olyan magyarok, akiknek nem nyilt lehetöségük magyar nyelven jàrni iskolàba. Ennek ellenére az otthoni (értsd a szülök) igaz magyar tartàs olyan nevelést biztositott szàmukra, amelyen keresztül -ha a germanizmusokat nem kedveli akkor is- echte magyarokkà vàltak. (Mert az echte az politikai fogalommà vàlt és több nyelvben is ebben a formàban hasznàljàk.)
  A MVSz-ben, pontosan a cikkben emlitett, Sebestyén Istvàn hivta fel sokunk figyelmét az egyik legnagyobb felmérésre, melynek témàja a magyarsàgtudat felmérése volt. Érdemes ezekböl a megdöbbentö szàmokbol itt a 2 fontosat felidézni:
  -Pozitiv érzés-e az ön szàmàra a magyarsàg tudata? (valahogy igy hangzott az egyik kérdés): Anyaorszàg 12%-nak pozitiv. Erdélyben 77% !!!
  -Bizakodik-e a magyar jövöben? A Kàrpàtaljaiak ebben a kérdésben ràvertek az erdélyi magyarokra. De az „Anyaorszàg” magyarjainak szànalmasan alacsony volt a „bizom a magyar jövöben” vàlasza.
  A fenti szàmadatokbol kitünik, ha kicsit tovàbb kalkulàl, hogy ha Erdélyben van 2 millio magyar ennek a 77%-a 1,54 millio magyar. Az „Anyaorszàgban” van 10millio lakos (de ezek nem mindegyike vallja magat magyarnak) és ennek a 12%-a megfelel 1,2 millio magyarnak. Tegye fel a kérdést Per Spegulo, hogy hol is van akkor a magyarok orszàga? Miképp képes egy magyarul àtlagosan rosszabbul beszélö tömeg a magyarsàgtudatot jobban hordozni? És ezen keresztül meghatàrozni, hogy merre is kell keresni a magyarok orszàgàt!
  A magyar nemzettudat tönkretételében igenis a zsidosàgnak hatalmas felelössége van. Ez megmutatkozik ebböl a felmérésböl is, mert az erdélyi magyarok nemzettudata a legerösebb, mig a zsidokkal böven megàldott „Anyaorszàgiaké” a nemzethalàl szintjén van. Ha nem hiszi akkor vegye fel a kapcsolatot a friz akadémiàval és nézzen utàna, hogy ez a kis nép miképp halodik Hollandiàra és Németorszàgra oszolva. A holland kormàny lehetövé teszi nekik (ha jol emlékszem Groningenben van az Akadémiàjuk), hogy mindenki, aki friznek vallotta magàt az ingyen kapja a friznyelvü ujsàgot. De nem kell nekik, mert màr nem tudnak frizül. A „nyelvében él a magyar” egy hamis szlogen. Pontosan a zsidok bizonyitjàk, hogy milyen jol megvannak a héber nyelv nélkül a diaszporàban, mégis zsidoként.
  Igy ön azok közé tartozik, akiket szép és vàlasztékos magyar beszéddel és iràssal könnyen meg lehet téveszteni. Ajànlom önnek ezeket a magyar gyülölö zsidokat, akik vàlasztékosan irjàk:
  „Hogyan gondozd magyarodat” vagy ” s jönnek a mély magyarok a szarbol”, s aztàn „huznak el a bus picsàba”.
  Ez a portàl egy politikai portàl és nem magyar irodalmi, filozofiai vagy nyelvészeti portàl. Nem a szépiräsrol értekezünk itt és nem a finnyàs lelkek finomkodàsàra tartunk itt igényt.
  Szàmomra egy magyarul gyengén beszélö, de a magyarsàgért pozitivan gondolkodo és cselekvö ember sokkal többet ér bàrmelyik pesti, szépen beszélö, zsidonàl. Különösen akkor, ha az gyülöli a magyarokat!
  Egyébként a birokat is azért szidjàk, mert itélkeznek! Valakik ezt a hàlàdatlan feladatot is el kell vàllaljàk.
  Ua. Czako is itélkezik: csak ö a magyarok fölött! Ez tetszett önnek és az összes többi hozzàszolonak nem (kicsi péter kivételével)!
  Jobb lett volna, ha (-Apàd-) iràsàra konkrétumokra hivatkozva reagàl. Talàn nekünk is ért volna valamit elolvasni a hozzàszolàsàt!

  1. Kedves Futurist1!
   Hivatkoztam a Czakó-féle írásra is, sőt azzal vetettem össze a jelen írásművet. Nem úgy fejeztem ki magam, ahogy ön, de az elemzésnek szánt alkotások problémáiról én is beszéltem, sőt még ha – tegyük fel, de ez teljesen érdektelen a téma szempontjából – véleményével nagy vonalakban egyet is lehet érteni, megfigyelései, megfogalmazási élettapasztalatból származnak, de nekem úgy tűnik, hogy a Czakó-féle írásnál elmondott gondolataimat nem vetette össze a fenti véleményemmel.
   Ha Czakó munkájának egyik legnagyobb hibája az eleve megbélyegző, előítéletes jellege (lsd: „pitiánerek”), akkor (-Apád-) írásának az, hogy éppen ellenkező oldalról mellőzi a korrekt elemzés módszereit.
   Egyik írásművel sem tudom azonosulni, mert a valóban létező problémák elrejtését, a mellébeszélést, és a csúsztatást segíti elő mindkettő. (-Apád-) írása ezen kívül stilisztikai és logikai hiányosságokkal is rendelkezik.
   Én ezt írtam le. Én az írástudók, a nagy betűs írástudók felelősségéről beszéltem. Mert nem mindegy, milyen elvek mentén történik egy valóban történelmi küzdelem, amiben – és ebben is megegyeztünk – a magyar nemzet nem maradhat alul. Semmiképen.
   De ez a küzdelem a fogalmak pontos meghatározásával, azok következetes elemzésével, higgadtsággal, tárgyi tudással és a megbélyegzések, általánosítások („pitiánerekről” – „a zsidók”) mellőzésével lehetséges.
   És amiről nem volt szó egyik írásban sem – s ami véleményem szerint a legfontosabb – a médiában, a kulturális-, oktatási-, tudományos életben, az előadó művészetben tapasztalható nemzetietlen és nemzetellenes zsidó származású és/vagy neoliberális-neobolseviki filoszemita csahoncaik által megvalósított szemléletmód (lsd: „Judapest” büszkén viselt megnevezés és/vagy a Dörner-ellenes tüntetés művész résztvevői mosdatlan, habzó szájú őrjöngései, stb.).
   Amíg ugyanis kerülgeti mindkét szerző a problémát és nem mondja ki a konkrét megoldási javaslatot, addig ezek csupán zabhegyezések.
   És Czakó közben még sérteget, és mintának állítja be a probléma okozóit, kifacsarva magát a problémát is (ami jelen esetben nem segít a problémának sem a megértését, sem a megoldását. Ennyi erővel azt is kérdezhette volna: Néhány gondolat a cigánygyűlölőkről és egyéb pitiánerekről – avagy Mit tanulhatunk a cigányoktól.
   (-Apád-) elindul egy úton, rossz stilisztikai módszerekkel, majd eltéved egyéni tapasztalatai dzsungelében, ezért gyorsan általánosításokba kénytelen bonyolódni; majd kiteszi az írás végére a pontot. És? – kérdezhetnénk. Mi a megoldás? Mert senki, sem (-Apád-) nem fogalmazza meg (a Czakó-féle önfeladó álláspontról – „tanuljunk a zsidóktól!” – már ne is beszéljünk).
   Ugyanis senki nem beszél a túlreprezentáltságról. Nem meri senki kimondani, mert akkor kiírja magát minden „kultúrkörből”. Többé nem taníthat egyetemen, nem publikálhat, nem adnak neki két és fél percet a legnyomorultabb vidéki stúdióban sem, nem lesz kiadója, nem lesz hozsannázója – megvetés tárgya lesz, politikai-korrerektológiailag számkivetett.
   Na, éppen ez az azonosság e két írás félszeg, láncra vert medve módjára lejtett táncában. A rettegés. Czakó mindenáron megfelelni akar, (-Apád-) pedig saját gondolatai és előképzettségei foglya. És senki nem beszél a 1920. évi XXV.. tc-ről, ami a már a Horthy-rendszerben is jelentkező problémára valamiféle megoldást adott. De hát az Európa-betegségbe esett magyar intelektuelle-ektől ez nem várható el, hogy az arányosságot egyáltalán felvessék, főleg a nemzetstratégiailag fontos területeken.,
   Felhívnám a figyelmét a remeke Szabó Dezső munkásságával való összehasonlításra. A Mester éppen az ilyen meghatározásoktól nem félt, bár rettentő tehetsége mellett mára már feledésre ítélték – s mégis sokan olvassák/suk.
   A Szabó Dezsők sajnos ennek a hitvány kornak „sokak” és valljuk be, nincsenek is.
   S várhatja bárki egy ideológiai vezető megjelenését – a hitvány, az aljas kor hitvány és aljas embereket és gondolatokat nem. A hősi kor, amelynek elkövetkezése bizonyos, az fogja előállítani a valódi eszmei politikai vezetőket.
   ui: nyugodtan használjon ékezet nélküli billentyűzetet, aki akarja, megérti önt. Így vagyok én is az ön megjegyzésével. 🙂 Bár az egy ékezetes magyar betűért 4 gomb lenyomása elvileg segíti a pontos fogalmazást, mely igyekezet okvetlen elismerésre méltó.

   1. Értelemzavaró elgépelés, bocsánat:
    „…a hitvány, az aljas kor hitvány és aljas embereket és gondolatokat nemz

   2. Per Spegulonak
    Köszönöm türelmes vàlaszàt.
    1. Talàn a legvégével kezdeném viszontvàlaszomat: billentyüzet és ékezetek. Vàsàroltam magyar kàbelnélküli billentyüzetet. De azt hiszem bekevredett gépembe egy kis virus és eltünt a taszklécem, ahol tudnàm a nyelvet és a billentyüzetet vàltani. 1979-töl ütöm a billentyüzetet, tehàt tudom miröl beszélek!
    2. Konkrét megoldàsi javaslatokat kér szàmon. Ez elég hosszas téma lenne, mivel gondolom, hogy a teljesség igényét tàmasztanà. Igy csak Apàd: A magyar sazabadsàgharcos kézikönyve c. munkàjàt tudom ajànlani, ami néha itt-ott felbukkan agyonmàsolt papirformàban vagy az interneten. Itt aztàn van megoldàshalmaz csak gyözze olvasni és kezdje el gyakorolni. Allitolag hasznàljàk a könyvet több szervezetben is!
    3. Czako is ad 1-2 megoldàsi javaslatot: „ültessünk minden vezetö pozicioba magyart!” Echte magyarra gondolt. Mire meg lett kérdezve töle, hogy megszàmolta-e a parlamentben, hogy hàny zsido van és hàny echte magyar? és miképp làtnà megoldhatonak a mai political corectness jegyében, hogy megkérdöjelezze egyesek magyarsàgàt, különösen akkor, amikor ez a definicio divik: Az a magyar, aki annak vallja magàt! Mert a màsik definicio szerint „Az a magyar, akinek fàj Trianon!” OV sem magyar. Hisz 1990 junius 4.-én a ZsIDESz kivonult a parlamentböl OV-ral az élen! S a màsik magyar ösigazsàg szerint „Kutyàbol nem lesz szalonna!, vagyis OV megmaradt nem-magyarnak és ennek köszönhetöen miniszterelnököt is faragtak belöle! A hàttérhatalom kijelölte nekünk és mi, birkàk, beszavaztuk öket a közhatalomba!
    4. A 2 vilàghàboru között lehetett zsidotörvényeket hozni. De most nem! Akkor mi a megoldàs? Sajàt magàtol is megkérdezheti, mert ez minden radikalis, vagy egyszerüen csak nemzeti érzelmü, magyarra vonatkozik, s nemcsak egy cikkirora. Amennyiben a portàlokon végigolvas akkor làthatja, hogy az emberek elkeseredésükben, és vezérek nélkül, fegyverrel akarnak rendet csinàlni. Màrpedig ideologiai hàttér nélkül nem lehet forradalomnak nevezni azt, ami esetleg kirobban. hanem csak max. felkelésnek. A felkelés pedig a levert megmozdulàsok kategoriàja! javitom magam: A felkelés az levert forradalom, ami azt jelenti, hogy igenis rendelkezett összetett megoldàsi rendszerrel. De elbukott! Az ideologia nélküli és levert megmozdulàst csak làzadàsnak minösitik. Ezen nemzetközileg elismert meghatàrozàs szerint nekünk magyaroknak csak felkeléseink ill. làzadàsaink voltak.
    Illene végre forradalmat csinàlni!

 8. Ezzel az egész zsidó és kiválasztottság kérdéssel alapvető bajok vannak. Ha az EMBER képes lenne leszállni az saját hiúságából épített emelvényről, észre vehetné. hogy nincs olyan, hogy Isten kiválasztott népe. Még olyan sincs, hogy Isten kiválasztott faja. Ha bármelyik nemzet Isten kiválasztott népe lenne, a többi nép és az élőlények mind önként hajtanák magukat tisztelettel a kiválasztottak elé. Nem lenne szükség sem erőre sem hamis ármányokra ahhoz, hogy maga alá gyűrje a többi élőt aki ezen a sárgolyón létezik. Több nyelvésztől hallottam, hogy a magyar mellérendelő módon gondolkodik és él. De ez csak akkor igaz, ha kiterjesztjük mindenre ami bennünket körülvesz. Csak akkor érezhetjük át a mindenséget, ha egyek vagyunk a mindenséggel. Csak akkor leszünk képesek rá, ha nem a hiúság és a büszkeség, hanem az alázat vezet. Az emberiség túlnyomó többsége teljességgel rossz úton jár.

 9. Drága barátaim, addig amíg Baricz Gerőt oláhozzák mert erdélyi, amíg egy koszos tápos felindultságába a székelyt leoláhozza, amíg azt mondják, hogy mi csak hallgassunk, s örüljünk mert magyar pénzből élünk, van állampolgárságunk, szavazati jogunk, mi kell még…??? És hogy nem kellene-e ők megvédjék a seggünket, ha 2 millióan vagyunk itt erdélyben,oldjuk meg (tisztelet a kivétel)… Addig nincs miért ugatni.
  Egyáltalán ki ez a cikk író, és milyen jogon becsméreli Drábik Jánost, egyáltalán kik azok a ffejek akik köpködik Drábikot s semmit nem tudnak róla?????? KI AZ AKI TÖBBET TETT LE AZ ASZTALRA MINT DRÁBIK NA AZ UGASSON!!! Egyelőre amíg van olyan magyar ember, aki kimondja ország világ előtt az igazságot, felvállalja az egész pénzvilág mocskos dolgaikról szóló titkokat, és ezt közli velünk, hogy felnyissa a szemünk, miközben vannak olyan gerinctelen tetvek akik arcukat, nevüket nem vállalva, köpködik Drábikot??? EZ A MAGYAR GERINCESSÉG A KURVA ÉLETIT???
  Tudják-e önök, hogy a magyar vezér miben különbözött az idegentől? A magyar vezér mindig azt kiáltotta, hogy „UTÁNAM” az idegenek meg azt, hogy „ELŐRE” Egy magyar vezér soha nem hátul bujkált a katonák mögött, hanem ő volt az első! Lehet-e nemzeti radikális az aki nem meri vállalni arcát, még a facebookon sem?
  Na most akkor miről is szól a radikalizmus, a megoldásokról, vagy az ugatásról? Hitvány kutya elég van aki ugat reggeltől estig, de a bátor kiálló, emberek a tettekkel hol vannak???
  Drábik János kiáll ország világ elé, és kimondja azt, amit a kormány titkol! Azt, hogy a világbank szolgája, hogy az eladósítás egy jó üzlet, és lehetne sorolni!
  Ez a sok ítélkező hulladék hova áll ki?? Ember-e az, aki még itt is bujkál?? Ha csak fele annyira magyar lenne mindenki mint Drábik, és csak 1% esze lenne mindenkinek, akkor ma nem itt állnánk!
  Végezetül, miről is szól a magyar radikalizmus?? Megoldásokról, vagy csak egyszerű balhék és gyűlölködés?? Hát akkor ezek nem radikálisok, hanem bunkó huligánok!
  Én bármikor vagyok olyan magyar mint akármelyik büdös zsidózó, mert a magyarkodás nem a szájalásnál kezdődik!
  Szerintem elsősorban a cigánytól van mit tanulni az összetartásról,MÉG IDÁIG AMIKOR ÖSSZECSAPÁS VOLT, MINDIG MI SZALADTUNK EL! (Nagybacon) aztán a zsidótól is! MINDENKITŐL VAN MIT TANULNI, AKIK VALAMIBEN JOBBAK! Az magyarországi zsidó nem mondja azt a romániában előre, hogy te oláh-cigány!!
  Legyenek szívesek mutassák meg, hol van az a nagy magyar összefogás, a nagy magyar testvériség, mert én nem látom! Én csak habzó szájú virtuális harcosokat látok akik bujkálnak, persze van kivétel is!! DE HOL VAN A TELJES ÖSSZEFOGÁS??

  1. Veres Zsoltnak
   Történetesen ismerem Drábikot személyesen, még abbol az idöböl, mikor megszünt a Szabad Europa ràdio és ö kereste a kiutat, és kérdezte, mint sokan az emigràciobol, hogy mit is tegyek most, hogy munkanélkül maradtam. Azota ismerjük sok lépését, mert Budapesten telepedett le és elkezdte a ràszorulokat okitani arrol mi is folyik a nagyvilàgban ill. Magyarorszàgon.
   Nagyon érdekes elöadàsokat kezdett orszàgszerte tartani és elöadàsai, ill. az ezeken elhangzott informàciok, hiànypotloak voltak.
   A cikk elején megadott linkeken utàna lehet nézni a hozzàszolàsoknak, amelyekböl làthato, hogy a tàrsasàg (értsd: Hozzàszolok) sokkolva lettek a Dr. Dràbik könyvbemutatojàn elhangzottaktol.
   Kérem Veres Zsoltot vegye a fàradtsàgot és olvassa végig a hozzàszolàsokat ill. nézze végig a filmet. Nem Dràbik nyökögésére kell koncentràlni, hanem arra, amit mond! Megnézheti ezt a linket is, amit ott ajànlottam:
   „Ajánlom újra olvasni:
   http://internetfigyelo.wordpress.com/2010/11/29/a-karpatmedence-betelepitese-2/#comment-4734
   Drábik a rokonoknak kikiáltott zsidókkal dicséri a sikeres együttélésünket és arra akar épiteni. A fenti tanulmány bemutatja, hogy a zsidók miképp képzelik ezt el!”
   Czakoval ue. a helyzet. Màr rég ideje iroja a nemzeti radikàlis portàloknak és nagyon kemény cikkeket irt. Most pedig ugy tünik pàlfordulàst hajtott végre, amitöl a NIF olvasoi tàborànak görcsbe szorult a gyomra!
   Az ellenség ugy gondolja, hogy Magyarorszàg történelmi ideje lejàrt vagyis ütött az oràja. Ahogy ez az ora közeleg ugy az àrulok szàma exponenciàlisan növekszik és -elméletileg- aszimptotikusan tart az àtàllók végtelen szàma felé. Ez azt jelenti, hogy maga is és én is, értsd minden élö ember, àtàll a nulla idö beàlltakor. De Veres Zsolt, van màs lehetöség is: meghalni a hazàért!
   Tehàt ne csodàlkozzon azon, hogy mind több és több elismert ember àtàll vagy legalàbbis kétkulacsos lesz! Végoràkat élünk: OV szerint a parlament vitassa meg és döntse el szuverenitàsunk feladàsàt!
   Az àrulok gyàva emberek, de sunyik is. Tevékenységükkel végzetes kàrokat is okozhatnak. Rettegnek is tölük minden nàcio vezetöi. Egyik radikàlis megoldàs az àrulok elrettentésére -ilyen véghelyzetekben- amennyiben mindenki a mellete lévö fejére csöre töltött pisztolyt tart!!!

   1. Kedves Futurist!
    Ön ezt írta:
    „Czakoval ue. a helyzet. Màr rég ideje iroja a nemzeti radikàlis portàloknak és nagyon kemény cikkeket irt. Most pedig ugy tünik pàlfordulàst hajtott végre, amitöl a NIF olvasoi tàborànak görcsbe szorult a gyomra!
    Az ellenség ugy gondolja, hogy Magyarorszàg történelmi ideje lejàrt vagyis ütött az oràja. Ahogy ez az ora közeleg ugy az àrulok szàma exponenciàlisan növekszik és -elméletileg- aszimptotikusan tart az àtàllók végtelen szàma felé.”
    Nem kellene árulóznia.
    Semmiféle pálfordulást nem hajtottam végre. Meggyőződésem ma is, hogy a hazai zsidóság a fontos pozíciókban (Parlament, gyzdasági, pénzügyi, politikai vezetés, média, kultúra, …) erősen túlreprezentált. Szinte minden fontos posztot az ő emberük foglal el. Ez tűrhetetlen, és igazságtalan. Így tudnak nekünk sokat ártani, az esetleg nem zsidó liberálbolsikkal (internácikkal) együtt.
    Írásommal csupán két dolgot akartam elérni (de a mai – joggal – zaklatott lelkű magyarság erre úgy tűnik süket, ezt nem vettem számításba). Egyik az, hogy az állandó zsidózással (vagyis a zsidók állandó szidásával) nem oldódnak meg a gondjaink. Valamit tennünk is kellene. A másik pedig az, hogy ne áltassuk magunkat azzal, hogy mi teljesen vétlenek vagyunk abban, hogy ide jutottunk. Még akkor se, ha idegen hadsereg elnyomása alatt voltunk. Igenis, tűrtük, hogy gyalázzanak (velem együtt, sajnos) bennünket. Éppen ideje lenne felébrednünk, és legalább a nyilvánvaló csalásokat észre kellene vennünk, és tiltakozni ellene. Akár úgy is, hogy kiderítjük (szomszédok, családot ismerők segítségével), hogy ki, miféle. Nem elájulni attól, ha valamelyik párt szép, fülünknek tetsző dolgokat mond. Ki a vezetője, milyen a családja, mit csináltak eddig, …? Így tudnánk kiszűrni, hogy ellenségeink (akik szemmel láthatóan pusztulásunkat akarják) beférkőzhessenek sorainkba.
    Az összetartást egy cél érdekében pdig igenis el kellene tanulnunk a zsidóktók, s nem árulózni azt, aki nem szirénéneket hallat, hogy nekünk tessen.
    Az a baj, hogy ma minden magyar hazafi azonnal harap, ha bárki bármi nem elítélőt mond (nem szidja) akár a zsidókra, akár a cigányokra. Értem én, hogy „aki megégette a száját, az a hideget is megfújja”, de azért nem kellene nekiesni annak, aki nem hajlandó állandóan, vég nélkül gyűlölködni. Én pedig nem álltam át sehova! Maradtam hazámat féltő és szerető magyar.
    Czakó István

 10. Kedves Sebestyén Úr!
  Két nehéz feladatot is adott. Az egyik, hogy határozzam meg, miképpen választanám ki az igazi magyart, hogy csak azok kerülhessenek döntéshordozó pozíciókba. Ez nem könnyű, mert magunk sem vagyunk egységesek ebben. Egy biztos, hogy az, aki bármilyen helyzetben más néphez, népcsoporthoz tartozását is említi, felhasználja (pl. azok a zsidók és cigányok akik magyarnak tartva magukat, ha valami sérelem éri máris a másik nemhez tartozóként kikérik maguknak a sértést), biztosan nem számíthatnak magyarnak, csak magyar állampolgárnak. De a kérdés ennél bonyolultabb.
  A másik, hogy határozzam meg, hány magyar és hány zsidó van jelenleg a magyar országgyűlésben. Ez is nagyon nehéz, Egyre jobban megdöbbenve látom, hogy elképesztően kevés a ténylegesen magyar (tehát nincsenek más gyökerei). Ebben azok a honfitársaink tudnának hathatósan segíteni, akik az egyes képviselők családját (szüleit, testvéreit, rokonait) ismerik, akár úgy, hogy közelükben laknak. Jó lenne felderíteni mindenkinek a származását. Tudom, azonnal diszkriminációt és rasszizmust ordítoznának ránk, de ez nem számít. Valahogy meg kell tudnunk az igazat, hogy saját embereinket ültethessük a nem odavalók helyébe.
  Nem tudom, mikorra vagy egyáltalán megtudom-e csinálni azt, amiket kér, de nem feledkezem meg róla. Azt hiszem, a „ki a magyar” kérdésben együtt fogjuk tudni kialakítani a helyes megfogalmazást.
  Czakó István

  1. Javaslata „sziven” ütött! NIF-Szerkesztöin keresztül emailben levelet küldök Önnek, hogy ezt a nagyfontosságú akciót, ti. -a magyar parlamentben hány magyar ül- a Szerkesztö Urak és a portál olvasoinak segítségével közösen elkezdhessük!
   Várom válaszaikat!
   Az idö sürget, mert erre a -érzéseim szerint nem magyar- parlamentre van bizva szuverenitásunk feladásának megszavazása!

 11. Czako Istvànnak
  Abbahagyta az „aszimptotikus” idézetet. Amennyiben tovàbb olvassa ott magamat is leàrulozom, hisz elméletileg a magyarsàg nulladik oràja, amint elérkezett, akkor vagy mindenki meghalt, aki magyar, vagy àtàll, vagyis àrulo lesz! Mondom elméletileg! Mert az utolso romai is vagy meghalt vagy àtàllt nemtudom kinek! Lényeg, hogy senki sem siratja màr a romaiakat.
  Ahogy Per Spegulo is irta, olyan kényes témàt penditett meg, hogy a szöveget, mint rutinos és magyar nyelvi közegben élö iro, jobban meg kellett volna ràgnia, elökészitenie. De a provokàcionak is megvan az eredménye csak alaposan ki kell elemezni. Mindenképpen -még a vad hozzàszolàsokkal is- az eszmecserével lehet kezdeni valamit! A sértések is felkavarjàk az emberben meglévö, mindinkàbb statikussà vàlo, önképet és kénytelen kissé felülbiràlnia önmagàt. Ez a felülbiràlàs tudatalatt is megtörténik, anélkül, hogy a sértett különösebben foglalkozna a sértö àllitàsokkal.
  Tovàbbra is vàrom iràsait, amelyekhez, ha idöm engedi hozzà is fogok szolni! Ilyen vagy olyan név alatt!

  1. Kedves Futurist!
   Elmagyarázná nekünk – buta együgyűeknek -, mit is jelent ebben a szövegkörnyezetben az „aszimptotikus” kifejezés?
   kicsi Péter

   1. Köszönöm kérdését. Matematikai analizisben valószínü Ön is tanulta. Gimnáziumi tananyag! Amennyiben egy görbe valamilyen értéknél (aszimptotikus érték), amely lehet az x vagy az y tengelyen, az addigi lefutásához képest hirtelen megugrik és ebböl az értékböl a tengelyre huzott egyenes fele tendál, amit a végtelenben ér el, vagyis pàrhuzamosan fut vele. A példámra visszatérve ez azt jelenti, hogy a nulla ora beálltával tendál a magát feladó nemzet, hogy mindenki átálljon és a gyöztes nemzetbe beolvadjon, de ez nem történik meg 100%-san. Csak tendencia létezik ebbe az irànyba! Ez persze elmélet, de a müveleti kutatásban (Operation Research: katonai müveletek matematikai modellezése) használják. Gondoljon a Trubadurokra, akiket nem tudom màr melyik francia kiràly kiirtott, ill. vilàggà kergetett, mert nem voltak hajlandoak -a központositàs és a grande nation megteremtése kedvéért- franciàul beszélni. Egész Europàban kesergésüket, zenei kisérettel sokàig, hallani lehetett! Szegények teljesen eltüntek! Hasonlo szomoru helyzetben vannak a frizek is. Egy olyan nép, melynek nemzeti zàszlajàn szivecskék vannak! A szeretet halàlra van itélve!

 12. Mivel 00:01-kor irt megjegyzésem még nem került fel, igy kiegésziteném az aszimptotikus kifejezés magyaràzatàt. A magyar wikipédàn, itt
  http://hu.wikipedia.org/wiki/Aszimptota
  làthato a felsö rajzon, a pozitiv kvadrànsban (jobb-felsö) a piros görbe, mely közeledik jobbrol a nulla ora felé. A vizszintes tengelyen van az idö, mig a függölegesen az àrulok szàma. Nulla ora beàlltàval az àrulok szàma végtelenné vàlik. A gyakorlatban az àrulok szàma egyenlövé vàlik a nemzetegyedeinek szàmàval. Ha 2 milliàrdon vannak, akkor 2 milliàrddal, ha csak 15 millioan, akkor 15 millioval. Ennek a görbének az alakulàsàt, és erre az esetre valo magyaràzatàt, az Olvasora/önre bizom. Nem szükségeltetik tovàbbi segitség!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük