Megfontolandó szempontok a 21. század háborús viszonyaihoz igazodó magyar véderő-rendszer sürgős kiépítéséhez

Fejezet Előrebocsátom , hogy nem vagyok katonai szakértő, hanem csak egy körültekintően gondolkodó, az államtudományokban, a közügyekben és a nemzetközi viszonyokban is jártas, a legégetőbb nemzeti kihívásainkra értelmes és  racionális  … OLVASS TOVÁBB!