Összmagyar tüntetés Versailles-ban Trianon 90. évfordulóján

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Június 4-én, a trianoni békeparancs 90. évfordulójára összmagyar megemlékező tüntetést kezdeményez a Magyarok Világszövetsége Versailles-ba, a történelmi Magyarország feldarabolásának helyszínére, a Nagy-Trianon palota elé. Az MVSZ törvényt kezdeményez Trianon napjának nemzeti gyásznappá, illetve nemzeti emléknappá való nyilvánításáról. Trianon emlék-CD készül. Párizsba Albert Camus-szobor állítását tervezik.

Magyar az, akinek fáj Trianon! – idézte fel tíz évvel ezelőtt, a Magyarok V. Világkongresszusának nyitókonferenciáján elhangzott kijelentését a Magyarok Világszövetségének elnöke, Patrubány Miklós mai sajtótájékoztatóján. Majd Henri Pozzi francia újságírót, a trianoni diktátumot kierőszakoló francia miniszterelnök, Clemenceau egykori rejtjelező haditudósítóját idézte, aki a húszas években kiadott könyvében, La guerre revien (A háború visszatér) kifejtette, hogy 1920. június 4-én Versailles-ban Magyarországot nem feldarabolták, hanem egy, évtizedeken keresztül, titkos összeesküvéssel előkészített merénylettel meggyilkolták. Az MVSZ elnöke isteni csodának nevezte azt, hogy Magyarország ezek után még létezik.

Június 4-én, Trianon 90. évfordulójára az MVSZ összmagyar emlékező tüntetést kezdeményez Versailles-ba, a békediktátumot Magyarországra erőszakoló konferencia helyszíne, a Nagy-Trianon palota elé. Emlékeztetett arra, hogy tíz évvel korábban, a 80. évforduló előtt már kezdeményezett hasonló tüntetést, ám azt az akkor kirobbant bel-magyar hisztéria miatt le kellett mondania. Most minden másképp lesz! – szögezte le az elnök.

Rácz Sándor, a Magyarok Világszövetségének tiszteletbeli elnöke a hazugság századának nevezte a XX. századot. Nyomatékkal kifejtette, hogy Magyarország trianoni feldarabolásának semmi köze az I. világháború kimeneteléhez, hiszen jóval annak befejezése előtt, 1917-ben, a párizsi szabadkőműves kongresszuson döntöttek Magyarország sorsáról.

Felháborítónak nevezte a magyarországi sajtó közönyét a magyar nemzet legsúlyosabb sorskérdése iránt, hiszen a sajtótájékoztatón egyedül a Duna tévé stábja jelent meg.

Hompoth Zoltán, az MVSZ Magyarországi Ügyvivő Testületének elnöke bejelentette, hogy a Versailles-i tüntetést a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Szervezettel, mint társszervezővel, közösen szervezik, ezzel is elismerve a HVIM történelmi érdemét, hiszen ez a szervezet volt az első, amely Versailles-ban tüntetést szervezett a trianoni békeparancs miatt. Ugyancsak társszervezők lesznek a Nemzeti Érzelmű Motorosok, amelynek vezetője, Jeszenszky Sándor szintén jelen volt a sajtótájékoztatón.

A továbbiakban Patrubány Miklós ismertette a Trianon 90. évében tervezett programokat:

 • A Magyarok Világszövetsége kezdeményezi, hogy a 2010-es választások után megalakuló Országgyűlés hozzon törvényt június 4-nek, Trianon napjának nemzeti gyásznappá, illetve nemzeti emléknappá való nyilvánításáról, amelyen minden magyarországi iskolában kötelező legyen a trianoni ország-csonkításról megemlékezni. Az MVSZ elkészíti a törvény tervezetét és azt kéri az Országgyűléstől, hogy a június 4-e előtti, alakuló ülésén fogadja azt el.

Az MVSZ precedensnek tekinti Olaszország példáját, amely a közelmúltban törvényt fogadott el február 10-nek nemzeti emléknappá való nyilvánításáról (1947. február 10. a II. világháborút lezáró párizsi béke napja, fél Isztria elvesztésének és 300.000 olasz elüldözésének a napja.)

A Magyarok Világszövetségének Elnöksége kezdeményezi az egyházak felé, hogy ezen a napon 16 óra 30 perckor öt percre szólaljanak meg a harangok.

 • Február 13-án, Kolozsváron, Felvidéki üzenet Trianon 90. évében címmel, a kérdés ismert szakértőinek részvételével kerekasztalt szerveznek, amelynek vitaindítóját dr. Popély Gyula újonnan megjelent könyve – Felvidék 1914-1920 – képezi.
 • A 2010. június 4-i, Versailles-i összmagyar tüntetésre a Magyarok Világszövetsége hívja az összes nemzeti érzelmű magyar embert és szervezetet. Kéri, hogy a megyei szervezetek és az Országos Tanácsok szervezzenek utazást a helyszínre. Az utazások budapesti koordinátora Hompoth Zoltán.
 • Dr. Léh Tibor párizsi ügyvéd, az MVSZ Kárpát-medencén Kívüli Régiója alelnöke vezetésével Párizsban szervező bizottságot hívtak életre. Az MVSZ kezdeményezi és kéri a Versailles-i múzeumot a Nagy-Trianon palota korhű berendezésére.
 • Az Aradi Vértanúk mártíromsága 160. évfordulójára kiadott emlék-CD mintájára Trianon 90. évében az MVSZ egy Trianon emlék-CD kiadását tervezi. Szándéka szerint az emlék-CD május első napjaiban jelenik meg.
 • Trianon 90. évének programkoordinátora Bottyán Zoltán, a trianoni és a párizsi béke fölülvizsgálatát kezdeményező Igazságot Európának! című petíció szóvivője.

Bottyán Zoltán, aki egyben az MVSZ Nógrád megyei szervezetének elnöke is, bejelentette, hogy a Trianon napja nemzeti emléknappá nyilvánításának szellemében kezdeményezték, és Pásztó önkormányzata ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozatba is foglalta Trianon napjának pásztói emléknappá való nyilvánítását. Bíznak benne, hogy lesznek követőik.

A sajtótájékoztatón jelen volt Tarján Ernő, aki felajánlotta, hogy halálának 50. évében, a Magyarok Világszövetsége állítson szobrot Párizsban Albert Camus Nobel-díjas francia írónak, az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc lelkes támogatójának. Albert Camus így fogalmazott A magyarok vére című írásában, 1957-ben:

„A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben.”

Az MVSZ elnöke bejelentette, hogy a francia hatóságokat a szoborállítás és a trianoni tüntetés együttes tervével keresik meg.

Budapest, 2010. február 4.

MVSZ Sajtószolgálat

Nemzeti InternetFigyelő

0 thoughts on “Összmagyar tüntetés Versailles-ban Trianon 90. évfordulóján

 1. Január 4-én , kereken 6 hónappal az évforduló előtt már jött egy ” üzenet ” Trianonnal kapcsolatban , mely szerint akkorra felszámolódnak a béke diktátum következményei . A 90 év az 10 x 9 , a 9 pedig a felemelkedés száma , amely együtt jár a feltámadással . A 90 tehát osztható 9 – el , ami korántsem véletlen , hiszen ez a legújabbkori keresztrefeszítés végét jelenti . Csontváry is ezt az időszakot jelölte meg a Magyar Feltámadás bekövetkeztére 100 évvel ezelőtt , pedig akkor még nem tudhatott Trianonról .

 2. Revíziót! Egyesítsük Nagy-Magyarországot, a Magyar Királyságot a Jóisten segedelmével, intelligens és erkölcsös politikával!

 3. Idézet a cikkböl:
  … 1917-ben, a párizsi szabadkőműves kongresszuson döntöttek Magyarország sorsáról.
  A TELJESSÈG igénye nélkül:
  A wilsoni 14 pontokról valaki hallot-e vagy olvasótt-e már valamit?
  Wilson elnök vajon mikor írta le papira ezeket a gondolatokat – 1915-ben?
  Vagy még korábban!?

 4. Áldozzatok az Őstevőnek szertüzek mellett. Rakjátok a tüzeket tiszta lélekkel. A tiszta lélekkel gyújtott tűz, az égi tűznek földi mása. Árpád régen halt harcosai újra életre kelnek majd. Eljönnek lángoló kardként! Úgy legyen!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük