KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Morvai Krisztina az igazságot írta meg nyílt levelében a Legfőbb Ügyésznek

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Orosz Mihály

Miután Orosz Mihály Zoltán, Érpatak polgármestere véleményét markánsan kifejezte a minap egy performance-ban, az ügyészség utasítására tegnap információnk szerint mintegy 30 rendőr szállta meg Érpatak község polgármesteri hivatalát. Az ott dolgozóknak se ki, se be. A polgármesteri hivatal számítógépeit és a mindennapi munkához szükséges eszközöket használni nem lehetett, hátráltatva ezzel a dolgozókat a napi teendőkben.

Mindez történik abban a magyar államban, amely állítólag független, csak éppen szervilis módon úgy cselekszik, ahogyan Ilan Mor a cionista, apartheid, fasiszta izrael állam nagykövete elvárja. Ez az esemény is világossá teszi, hogy Magyarország kormánya valójában milyen befolyás, illetve vezérlés alatt áll. Magyarország nem csak EU, hanem izraeli gyarmat is. A gyarmati helytartókat pedig jól ismerjük.

Morvai Krisztina nyílt levele a történésekkel kapcsolatban:

Morvai KrisztinaTisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

1. Izrael állam hadserege a Gázai övezet elleni egy hónapja tartó támadások során 1938 palesztin személy életét oltotta ki, 84%-uk civil áldozat, a megölt gyermekek száma 460, a megölt nők száma 246. Az ENSZ által is a nemzetközi jog durva megsértéseként értékelt izraeli légi és szárazföldi csapások során 7920 palesztin ember sérült meg, túlnyomórészt civilek, közülük 2011 gyermek, 1415 nő.

A támadások jellegéből következően a sérülések jelentős számban kirívó súlyúak, s maradandóak, azaz például a végtagok amputációjával járnak. Teljes családok haltak meg, sok gyermek végignézte szülei, testvérei felrobbanását, haldoklását, illetve halálát, illetve szülők nézték végig gyermekeik szenvedését, kínhalálát, testük bombák általi darabokra szaggatását. Mintegy 300 ezer embernek kellett elhagynia  – többnyire földig rombolt – otthonát. A támadások célpontjai egyebek mellett iskolák és menekültek elszállásolására szolgáló épületek, továbbá kórházak és mentőautók voltak. Bár mind az ENSZ, mind az EU vezetői elítélték a leírtakat, s világszerte hatalmas tiltakozó megmozdulásokat rendeznek, a „civilizált világ” végső soron tehetetlenül és tétlenül szemléli az eseményeket.

Ez is érdekelheti:  A Nyugat csalódást keltő hírrel készül Zelenszkij számára

2. Orosz Mihály Zoltán a magyarországi Érpatak polgármestere a fentiek miatti felháborodásában néhány nappal ezelőtt szintén demonstrációt rendezett az általa – választott helyi vezetőként – irányított településen. Az eseményt bemutató és az interneten fellelhető felvétel tanúsága szerint Orosz Mihály Zoltán éles hangon ítélte el az izraeli agressziót s egyebek mellett szimbolikusan „halálbüntetést” hajtott végre hóhérnak öltözött személy segítségével Izrael állam két vezetőjén, kifejezve, hogy a közel kétezer ember életének kioltásáért és közel nyolcezer ember, közöttük nagyszámú gyermek megsebesítéséért álláspontja szerint a halálbüntetés tekinthető tettarányos és igazságos büntetésnek.  A „performance” keretében a jelképes ítélet végrehajtásra úgy került sor, hogy a két izraeli állami vezetőt szimbolizáló szalmabábut az „ítélet-végrehajtó felakasztotta”. Az eseményen személyi sérülés nem történt, hétköznapi megfogalmazásban „senkinek haja szála sem görbült”.

Az 1. pontban körülírt jogsértő cselekményeket elkövető Izrael államot Magyarországon képviselőnagykövet utasítására az ügyészség büntetőeljárást indított Orosz Mihály Zoltán polgármester ellen. A híradások szerint a polgármesteri hivatalt több tucat nyomozó szállta meg, s a település működéséhez nélkülözhetetlen számítógépeket és egyéb technikai eszközöket foglaltak le.

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!
Az 1. pontban körülírt cselekmények minden kétséget kizáróan – az ENSZ megítélése szerint is – bűncselekményt valósítanak meg, mégpedig kirívó súlyú bűncselekményeket. A 2. pontban foglaltak ezzel szemben nem valósítanak meg bűncselekményt, hanem a véleménynyilvánítási szabadság körébe tartozó magatartások. Az utóbbiak mind a magyar büntetőjog, mind a strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróság állandó gyakorlata szerint lehetnek sokkolóak, megdöbbentőek, sértőek.
Nem csupán durva aránytévesztés, hanem a büntetőjog és a jogállamiság megcsúfolása, hogy a magyar ügyészség az 1. pontban foglaltakat reakció nélkül hagyta – holott háborús bűncselekmény révén lehetősége és joghatósága lenne arra, hogy az elkövetők ellen a nemzetközi jog és a magyar jogszabályok alapján büntetőeljárást indítson, esetleg az európai uniós együttműködés keretében más ügyészi szerveket is bevonva -, a 2. pontban foglaltak miatt azonban azonnal nyomozást rendelt el és szükségtelen, aránytalan eljárási cselekményeket foganatosított.
Európai parlamenti képviselőként és büntetőjogászként arra kérem Legfőbb Ügyész urat, hogy az ügyészség a 2. pontban foglaltak miatt Orosz Mihály Zoltán polgármester ellen indított büntetőeljárást szüntesse meg, a polgármesteri hivatal és a település működéséhez szükséges eszközök lefoglalását haladéktalanul oldja fel, megállapítva, hogy cselekmény a magyar Alaptörvény és az európai emberi jogi egyezmények által védett véleménynyilvánítási jog körébe tartozik.  Kérem továbbá, hogy az 1. pontban körülírt cselekmények miatt – a vonatkozó nemzetközi jogi normákat és magyar jogszabályokat alkalmazva – haladéktalanul indítson büntetőeljárást.  Javaslom, hogy Legfőbb Ügyész úr hivatalos megkereséssel vegye fel a kapcsolatot minden európai uniós tagállam ügyészségével kezdeményezve, hogy az EU ügyészi szervei minél nagyobb erőt felmutatva minél több országban indítsanak büntetőeljárást a háborús bűncselekményeket elkövető Izrael állam azon állami és katonai vezetői ellen, akik az 1. pontban leírt cselekményekért természetes személyként büntetőjogi felelősséggel tartoznak, továbbá dolgozzák ki annak lehetőségét, hogy Izrael, mint állam ellen nemzetközi bíróságon eljárást kezdeményezzenek.
Kérem Legfőbb Ügyész urat, hogy levelemet kezelje feljelentésként – éppúgy, mint ahogy azt a 2. pontban foglaltakat „panaszoló” izraeli nagykövet levele esetében tette. Kérem továbbá, hogy az 1. pontban körülírt bűncselekmények miatti büntetőeljárás megindításáról is ugyanolyan gyorsasággal gondoskodjon e feljelentésem kézhezvétele után, mint azt az izraeli nagykövet megkeresése alapján tette az ügyészség.
Kérem, hogy a megindítandó büntetőeljárás során az ügyészség bizonyítékként használja fel egyebek mellett az ENSZ és szakosított szerveinek objektív tényfeltáró jelentéseit, s az azokban megállapított tényeket alátámasztó egyéb bizonyítékokat, így például a világ vezető tévétársaságai által közzétett gázai felvételeket. Az utóbbiakból jelen levelemhez függelékként csatolok néhányat. Ezek alapján mind Legfőbb Ügyész úr, mind a magyar nyilvánosság állást fog tudni foglalni abban a kérdésben, hogy az Izrael állam által a Gázai övezetben elkövetett cselekmények vagy a két szalmabábu „felakasztása” esnek-e súlyosabb megítélés alá, illetve ezek közül melyik esetben tartják szükségesnek  büntetőeljárás megindítását és büntetés kiszabását.
Szíves válaszát és az eljárás fejleményeiről történő tájékoztatását várva,
tisztelettel:
Dr. Morvai Krisztina jogász, európai parlamenti képviselő

NIF

LÉLEKEMELŐ - mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

21 thoughts on “Morvai Krisztina az igazságot írta meg nyílt levelében a Legfőbb Ügyésznek

 1. Végre egy politikus, aki nem csak a politikához ért, hanem saját szakmájához is.

   1. Kedves Göre Gábor! Ön milyen lóra ült át:
    Mert azt ne mesélje már, hogy a bolsevista időkben nem azok szekerét tolta,… 😛
    Üdvözlettel: Híradmin.

 2. A válasz? Maszatolás és szándékosan és folytatólagosan elkövetett ferdítés. Röhej!!!

 3. Valóban Magyarország?
  Született egy ország, melynek uralkodó osztálya (idegen lévén) mindig a nép ellen, és saját önzése szerint élt! Akik soha nem átallottak idegen hatalomra támaszkodni, azt kiszolgálni saját uralmi helyzetük fenntartása érdekében.
  „István, a Szent, volt az első, csaknem tudatos szemétszállítónk, ez a kegyes király, kinek kóbor lovag-szállítmányairól talán csak a liberális angol premier tudhatna méltón megemlékezni.” Ady:
  1. Az eszme a leghatékonyabb fegyver a közösség vagyonának elrablásához.
  2. Az eszme, a vallás a hatalom bűnrészese, támogatója, haszonélvezője.
  A hatalommal haszonélvezői ünnepelnek!
  Eltűri az ostobát a hatalomba, a többi ostoba!

 4. Kedves Krisztina ezt már Maga is tudhatná, hogy a 666-os rezgéstartományhoz, azaz Pénz-Politika-Vallás rezgéstartományhoz tartozó erők azaz rendőrség, ügyészség, bíróság, katonaság ,…ugyanazt az arctalan nemtelen hatalmat szolgálja 🙂 Azt hittem, hogy Ön ennél okosabb hölgy, és nem foglalkozik ezekkel a teátrális levélírásokkal ami lássuk be semmit nem ér.

 5. „az igazságot írta meg nyílt levelében a Legfőbb Ügyésznek”:)
  Ok
  És minek?
  Bepanaszolta a sátánista nép irtó zsidokat, és szimpatizásaikat, egy ugyan olyan parazita zsidonak. 🙂
  Sírjak vagy nevessek?
  Vagy ezt hívják GUMICSONTNAK?
  Amíg ezen rágódunk van min röhögniük, és irthatják a palesztint és a magyart kedvükre.
  Ha Dr. Morvai Krisztina tenni akar valamit akkor kézzel fogható eredményt biztosító eseményekre szólítsa fel az embereket.
  Scheiber Sándor

 6. Krisztina Ön egy nagyon emberséges és becsületes dolgot tett amiért nagymértékben tisztelem és gratulálok. Nagyon remélem hogy a Legfőbb Ügyész úr is így vélekedik minimum a lelke mélyén. Tisztelettel Jocó angliából.

 7. Nem kell Magyarországon hazafiatlan rendőrség, kettős állampolgárságú politikus, igaztalan bíróság, hatalmat kiszolgáló jog és média, magyart elnyomó idegen kultúra, meghamisított történelem-oktatás, valamint magyar lelkülettől mentes tudományos akadémia!
  Minek ezek Magyarországon???
  Ezek csak imitációk – a valósághoz, a nép elveszejtett lelkületéhez semmi köze.
  Csak az maradjon ott és tolakodjon oda; aki ténylegesen a magyar identitás feltámasztásáért akar tenni!
  Békében akarunk élni a környező népekkel – de nem kell aránytalan tiszteletet tulajdonítani mesterségesen létre-hozott és ellenünk fordított országok előtt
  Már szinte mindegyik az Európai Unió része – akkor viszont az EU nemzetiségi jogoknak kell érvényesülni!!!
  Tisztázni kell a Trianon-ügyletet ország – világ előtt!!!
  Hogy pontosan kik tették ezt velünk.
  Azokat a magas-rangú tisztviselőket és képviselőket, akik egyáltalán nem rendelkeznek magyar lelkülettel – Azokat senki sem kényszerítette oda.
  Tehát mindenkinek van módja lelkiismerete szerint változtatni pozícióján.

 8. Annyit ér ez a levél mintha netanjhau-nak vagy perez-nek írta volna! A rosenfeldnek is címezhette volna a levelet, ugyanolyan fogadtatásban fog részesülni! Ne higgye senki, hogy ezek kíváncsiak az igazságra és az „Isten áldotta” nép fel se fogja a levél lényegét!
  kató rudi

 9. Kedves Híradmin! Amikor reggel megírtam a hozzászólásomat csak Dienes Erzsébet kommentje volt látható! Miért van az hogy csak napok után láthatóak a hozzászólások? Nem tudom más is találkozott már ezzel?
  kató rudi

  1. Kedves Kató Rudi, ezt én sem tudom. Erre nekünk csak annyi ráhatásunk van, hogy ha megjelenik egy komment, engedélyezzük (esetleg durva helyesírási hibát javítsunk), vagy – bár ilyet nagyon ritkán teszünk – letiltsuk, ha nagyon durva, sértő. személyeskedő a hozzászólás. Ilyen esetekben inkább figyelmeztetjük a hozzászólót. hogy fékezze magát, s ha erre nem hajlandó, csak akkor tiltjuk le a véleményét!
   A jó hírünkre vigyáznunk kell. 😀
   Üdvözlettel: Híradmin.

 10. A hisztis Krisztina mindig is kiált a bűnöző hordái mellett.
  Zsidó gyermekeid árulója vagy, undorító ördögfattya!!!

  1. A zsidó emberek túlnyomó része nem ért egyet az izraeliek által elkövetett népirtással.
   Előbb-utóbb az elkövetőknek felelniük kell tetteikért és a felelősségre vonáskor nehéz bizonyítani az ártatlanságukat.
   H.B.
   A választott izraeli kormány csak azért van, hogy az izraelieket ellássa palesztin vérrel. Arra szakosodtak, hogy az izraeli nyilvánosság számára gondoskodjanak a minél nagyobb palesztin halálozási arányról. Taktikai fogalmakkal ezt az „elrettentés erejének” nevezik, de a valóságot jobban kifejezné, ha nyers vérszomjat mondanának.”

 11. Azért én nem igazán értem Morvai Krisztina elmarasztalását.
  Ha valaki úgy gondolja, hogy többet tudna tenni – és itt leginkább a magyarságra és hazánkra gondolok – Az jelezze pl: ezen a fórumon!
  Biztos senki sem tagadja meg támogatását.
  És egyáltalán nem akarok nagyon belemenni – de fiatalon az ember egészen másképp gondolkodik az élet dolgairól, a „sors-élet” hullámai vetik ide-oda…
  mindenki ösztönösen a felszínen akar maradni.
  Az nagyobb szerencsétlenség, ha valaki nem akar (vagy nem tud) változni.
  Bármennyire tisztában is van a magyar a helyzetével és hogy „kivel áll szemben” – ezt nem lehet ösztönösen, átgondoltság és valós stratégia nélkül keresztül vinni…
  különösen azt nem, aminek világunk szellemi valóságában kell megtörténnie!
  Másképp kell berendezni a világszínpadot – nem háborúhoz – hogy a jövő valóban újat hozzon az emberiség számára (ne a gyűlölet „felhalmozását”)!
  Ha ellenségként kezeljük Azt is, Aki velünk van – mert bizonyos értelemben „kilóg” az igazság-halmazunkból – akkor magunkra fogunk maradni.
  Magas Ideák nem azért vannak, hogy elidegenítsék magukat (vagy mi magyarok „ezen a jogon”) a most érvényben lévő „köz-jótól” – hanem azért, hogy minél kevesebb áldozat árán szerezzen érvényt, aminek jönnie kell, ami még tökéletesebb!
  A jövőt nem romokra kell építeni; hanem majd épp a szeretetre!
  Ami most közösségeket érintő emberi titok, annak mindennek le kell lepleződnie!!! (A zsidóság ebben egy szabadságában korlátozott korona-tanú lehetne – mert Ők jól ismerik ennek a világtörténelmi ámokfutásnak a részleteit)
  Nem kevés szellemi természetű ügynek kell rendeződnie az emberiség életében, hogy valóban a szeretet legyen a domináns erő.
  Ezt nekünk akkor is segíteni kell – bármekkora sérelmeket is szenvedtünk a történelem folyamán, pontosabban: amit elődeinknek kellett elszenvedni..
  és ugye, ami a történelem-hamisítás folytán ránk maradt.
  A Krisztus szeretet-misszióját kell tovább-vinni – meglehet modernebb formában – csak ennek van hosszútávú érvénye. Minden más hazárd-játék – embermilliárdok életével.
  Kiss Tibor

  1. Lehet a „szerecsent” mosdatni csak nincs értelme mert utána is szerecsen marad! 19 évesen (71) vittek el annak idején katonának és megpróbáltak beléptetni a pártba, de láttam hogy kikkel kellene azonosulni és nem tetszett így nem léptem be! A későbbiek során még próbálkoztak párszor de nem jártak eredménnyel mint ahogy a legújabb időkben sem tudtam azonosulni annyira egyetlen párttal sem hogy nevemet adjam hozzá! Ma is az összes pártnak csak a bekötött szemű talpnyalók kellenek! Az én értékrendem szerint mindegyikben vannak bűnözők, Magyar gyűlölők akik ellenségei a Magyar népnek! Bármilyen csábításnak ellenálltam pedig voltak ráhatások amik nem igazán voltak előnyösek számomra! Ennek utórezgései ma is kísérik az életemet! Ezért fenntartással kísérem a „művésznő” tetteit, mert a „megvilágosodás” csak akkor jött el nála amikor az szdsz megvétózta az ENSZ-ben a további mandátumát!
   kató rudi

   1. Örülök neki, hogy nem egy tapasztalt, tisztességes ember is elmondja itt a véleményét!
    Nyilván többet tud ezekről az ügyekről, mint én.
    Persze megértem Önt és nagyon sok-mindenben egyet is értek.
    Azért az életnek ezen a területén nekem is van némi tapasztalatom és pozitív is. Személyes tapasztalataim is vannak, de fontosabbak azok, melyek bárki számára jobban nyomozhatók.
    Bizonyára észrevette, hogy mindig is voltak zsidó emberek (és már egyre több), akik a „mundér becsülete” ellen nyilatkoztak (holokauszt; a világháborúk körülményei, okai; történelmi akna-munkák stb) – nem tagadva saját származást, vallást.
    Persze egyszerűbb volna a dolgunk, ha egységesen ki lehetne mondani bizonyos felelősséget.
    Én is keresem az okokat (valamelyest mélyebben) ennek a működésnek az egészéről – próbálok nem „stigmatizálni”…
    Viszont számolok azzal, hogy egy mesterséges, titkos „ön-stimatizálás” fennáll. Ez az egész hülyén hangzik és én nem döntöm el e valóságok, igazságok létét vagy nem-létét – hanem nyitva hagyom ezeket tudatom és a Sors tanító ereje számára.
    Véleményem szerint egy jól álcázott áldozati rend van működésben (érvényben?) világunkban, ami a titkos kötőerők miatt nem tud átnemesülni a szeretet, értékteremtés és fejlődés világává. Ez miatt „lehet” rosszul értelmezni életünket, a Krisztusi áldozatot, egymáshoz történő viszonyulásunkat stb.
    Ez nem a cionizmusból; titkos- társaságoktól, ügynökségektől ered – hanem a tradicionális zsidó vallásból.
    Ha az eredet helyett mindenáron felelőst akarok keresni Jahve Teremtővel kellene kezdenem.
    Egy világmeghatározó rendező (elvről) erőről beszélünk, amit (érzékelhetően) már le kellett volna váltani a Krisztusi elvnek. De ezt a paradigma-váltást a világhatalmi elit és hűbéresei ezidáig „sikeresen” megakadályozták.
    Ha ilyen világot és több-milliárd ember életét meghatározó erőről van szó – miből gondoljuk, hogy azok az embertársaink, akik ennek a „szellemi középpontjába” születnek és gyermekkortól fogva ebben nevelkednek, szocializálódnak stb. – miből gondoljuk, hogy ezek az embertársaink nincsenek a hatása alatt (hogy ennek csak kizárólagos haszonélvezői)???
    És akkor azok emberek, akik mégis meg mernek vallani bizonyos igazságokat – ezeket ugye (saját félelmeink, vagy stigmák, vagy bosszúállás miatt) mi szigorúan „vissza-lökdössük” abba skatulyába, ami nyilvánvalóan az emberiség-fejlődés legveszélyesebb kerékkötője.
    Akkor rendben van ez így???
    Akkor most próbálok válaszolni a „szerecsen mosdatására”:
    Ez az Isten dolga (az-az: reinkarnáció).
    Nekünk az dolgunk és felelősségünk ebben, hogy ezek a (mosdatásra váró) lelkek ne legyenek végérvényesen oda-láncolva egy szigorú szisztéma által működő bűnhöz!
    És persze sokan közülük sem értik, hogyan működik ez az egész – gondolhatják akár Isteni rendnek is.
    Én nem mondok olyat, hogy minden ilyen embert erőszakkal ki kell menteni ebből a bűnös helyzetből – de valami lehetőséget (alternatívát) hagyni kell ennek is!
    Kiss Tibor

 12. Egyetértek Scheiber Sándor véleményével ! Itt a józan emberek szolidaritását kell felszólítani !
  Szabó Ilonka

 13. Kedves Kiss Tibor csak a tényeket írtam le! Itt is meg van a motiváció a „megtérés” miértjére mégpedig az ENSZ-ből való vissza hívás illetve a hosszabbítás elmaradása!! Gyakorlati tapasztalat hogy ha változik a helyzet akkor változni fog a „művésznő” demokrácia megítélése is! Kétszer is végig hallgattam 2 hakniját (ráadásul mindegyikért fizetni kellett) ahol a görényi utód bencze komisszárt méltatta mint demokrata személyt! A bencze tettestárs mivel sunyin futni hagyta görényt holott hivatalból eljárást kellett volna indítani ellene! Aki ilyen patkányokat demokratának tart attól bármi kitelik ahogy az érdeke kívánja!
  kató rudi

  1. Tisztelt Kató Rudi! Nekem is megvannak a fenntartásaim – remélem észre-vette! És egyetlen ügyre sem mondanám – ami most egyáltalán ködös (még csak nem is feltétlen bűnös) – hogy „borítsunk rá fátylat”. Mindenben, amiben tanulság van – nyílttá kell tenni!!!
   De próbálok vigyázni arra, hogy saját idea-éhségemet ne politikai szereplőkben „akarjam” realizálni…
   és azt hogy ilyen idétlen mintákat ne sokszorozzunk – csak azért, mert idealisták vagyunk!
   A politikus is csak egy eszköz – és mint egy mesterember sem idealizálja munka-eszközét – úgy nekünk is először a helyes hozzá-állást kell megteremtenünk (magunkban).
   Ha nem akarunk Istent- látni egyetlen politikusban – akkor uralkodni sem fognak rajtunk!
   Ez lehetne egy nemzeti tudat fontos lépcsőfoka is!
   Ezt a módot – hogyan lehetünk egy politikai életnek irányítói és ennek minden hazafi jogos formálója – ezt nekünk közembereknek kell kimunkálni! Megakadályozni különféle politikai ámokfutásokat és tömeg-butító anomáliákat.
   Ott „fenn” most azzal foglalkoznak, hogy elég megosztott legyen a magyarság – de ha elég egységesek tudunk lenni ahhoz, hogy mind a leleplezéseket megtegyük; mind a jövő formálásának kritériumait nekik-szegezzük – akkor kibúvó sem lesz a területi közakaratok megvalósítása elől!
   Sajnos uralkodnunk kell felettük (rajtuk), mert ha nem; akkor ők uralkodnak rajtunk!
   Nagyon sok alakítani való volna ezen a képviseleti renden – mert ugye névleg demokrácia! De ahhoz kézbe kell venni a közügyeket!
   Mindenek előtt olyan embereket kell keresni ezekre feladatokra, akik szívügyüknek tekintik mások (magyarság) sorsát – tehát nem tartanék szükségesnek 5-szörös, 6-szoros túlfizetést…
   különösképpen akkor nem, ha az állam-adósságból nem tudnak lejjebb-faragni!
   Meggondolnám, hogy ezek a politikusok érdemelnek-e egy-százezer forintot havonta.
   Nyugodt lehet, akadna olyan ember, aki ezt a munkát tisztességesebben elvégezné (ennyiért is)!
   Annyira nem a pénz a fontos, hogy az egész világon fontosabb volna pénz és egyéb kizsákmányoló kapcsolati rendek helyett: szeretet-alapú értékteremtő kölcsönösségi segítő rendeket kiépíteni – és azokat kivezetni ebből a nyomorult (de ugye: „egekig magasztalt”) civilizációból.
   Ha ezt bárki megérti, akkor azt is megértheti miért mindig hatalmi effektusban „akarnak” zajlani nagy világ-folyamatok…
   és persze visszamenőleg is meg lehetne érteni, miért érkeztek a hunok Euróbába!
   Mert van egy sokkal nagyobb hatalom attól – ami most a világot markában tartja!!!
   Mindenek előtt leleplezni kell ezeket a „szaros” ügyeket, melyeknek az egész világon nagyon egyszerű képlete van!
   Láthatóvá kell tenni ezt a világméretű betegséget – nem azon belül gyógyítani!!!
   Kiss Tibor

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük