Kulcs a geopolitikai rendellenességek térképéhez (Key to Map of Geopolitical Anomalies)

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

TRIANON – Ami kimaradt az eredeti összeállításból

by itself bordered state– Önmagával határos állam: Magyarország. Ez a típusú geopolitikai rendellenesség a világon, egyedülálló módon csak Magyarország esetében jegyezhető.

Trianon_haramiák       trianon

Trianonról rengeteg könyv, dokumentum, korabeli fotó, és a magyar nép szenvedését és elkeseredettségét ábrázoló plakát, grafika található. A magyar sors és történelem e sötét korszakának dokumentumai mindenki számára elérhetőek az Internet hatalmas könyvtárában, javasolt is minden magyar számára megismerni ezeket.

Ha valaki figyelemmel kíséri napjaink eseményeit, józan paraszti ésszel azonnal átlátja a párhuzamokat 1920 és napjaink történései tekintetében. Az „Új Közel Kelet” terv, amit a Libanon ellen viselt izraeli háború csúcspontján jelentett be. Olmert miniszterelnök és Condoleezza Rice, tudatosan gerjesztett és kivitelezett „tervezett káosz”volt, amit az amerikai miniszter cinikusan az új Közel Kelet világra jöttét kísérő elkerülhetetlen szülési fájdalomnak minősített. A trianoni békediktátum ugyanilyen tudatoson „tervezett káosz”, melynek célja Közép- és Kelet-Európa teljes meggyengítése volt. Azzal, hogy egyfelől súlyosan megcsonkítottak egy országot, Magyarországot, és egy teljes népet kívántak megsemmisíteni általa, másfelől, hogy Magyarországot körülvevő államokat mintegy rákos daganattá duzzasztották az elrabolt területekkel.

Nagyon is tudatosan teremtetteék meg ezzel a nemzetek közötti békétlenség, keserűség, kulturális, civilizációs és etnikai ellentétek nem gyógyuló fekélyét, a permanens feszültséget, amely mint „tervezett káosz” alkalmat ad a mindenkori nagyhatalmak geopolitikai, úgymond „igazságot osztó” beavatkozására, természeti erőforrásainak kifosztására. Lásd napjaink Ukrajnáját. Persze az akkori idők geopolitikai koncepciói sokat változtak a globalizálódással, csak a mindent birtokolni akarás, és a minden létező feletti uralomvágy maradt ugyanaz, ami akkor is és ma is meghatározza világunk sorsát.

A szégyenletes 1920-as trianoni békediktátum következményeként Magyarország területének 72%-át veszítette el. Teljes lakosságának a felét, a magyar ajkú lakosságának egyharmadát, természeti kincseinek, iparának, vasúthálózatának, infrastruktúrájának 90%-át veszítette el.

Nagyításhoz katt a képre

A békeszerződést rögzítő 1921. évi XXXIII. törvénycikk első és utolsó lapja

N 45 – Regnicolaris Levéltár – Archivum regni – Ladula H. Privilegia recte articuli – Fasc.

Nem tétovázom azonban és nyíltan kijelentem, hogy a békefeltételek, úgy, amint Önök szívesek voltak azokat nekünk átnyújtani, lényeges módosítás nélkül elfogadhatatlanok. […]

Gróf Apponyi Albert teljes „védőbeszéde” itt elolvasható


Kulcs a Geopolitikai Rendellenességek Térképéhez

 

Ahogy a cím is jelzi, a térképen csak a válogatott geopolitikai anomáliák vannak feltüntetve. Sokat pedig figyelmen kívül kellett hagynunk, beleértve a baszk nacionalista mozgalmat, a katalán nemzetiség törekvéseit az önálló nemzetként való elismertségre, Gibraltárt, a britek bástyáját, valamint az észak-afrikai spanyol Ceuta és Melilla, *exclave-t, mivelhogy ez csupán Spanyolország és környéke. A gyarmati maradványok tekintetben a Franciákon van a hangsúly, mivel ezek különösen széles körben, szétszórtak, és geopolitikai állapotuk különböző. Egy mindent átfogó térkép gyakorlatilag olvashatatlan lenne. Amint azt látni fogjuk, egyes helyeken, #-el megjelöltek, annyira összetettek, geopolitikailag, hogy címkézhetetlenek.
*Egy államnak területileg különálló, egy idegen állam területébe beágyazott részei

# (Particularly Complex Anomalies – Különösen összetett rendellenességek): Afganisztán, Jemen, Irak és Izrael / Palesztina területe sorolható ide. . Itt az ember több szabálytalanságot talál és kihívást a nemzetállami elképzelések, és magának a térségnek a valódi helyzetét tekintve.

 

 

Armed “Cease-Fire” Statelet – Militáns „fegyverszünet” *Statelet:

 Az Egyesült Wa Állam Észak-Burma (Mianmar) jelölhető ide. Az Egyesült Wa Állam egy jól felfegyverzett kábítószer-államocska, amellyel már régóta tűzszüneti viszonyban áll a burmai kormány. Ez a kapcsolat jelenleg eléggé ingatag. Burma határ menti vidékén bőven találhatók különböző fegyveres etnikai csoportok, amelyek közül néhányan hasonló tűzszüneti megállapodást írtak alá a kormánnyal. i

*olyan kicsi államocska, amely kapcsolatban áll egy nagyobbal, vagy abból kiszakadva alakult meg.

Autonomous Country – Autonóm (önrendelkezésű) Ország: Feröer-szigetek. A Feröer-szigetek, akárcsak Grönland, önrendelkezésű ország a Dán Királyságon belül. Annak ellenére, hogy Dánia felségterületéhez, Európához tartozik, nem tagja az Európai Uniónak.

Autonomy & Insurgency – Autonómia és felkelés: Önrendelkezésű Régióként jegyezhető a Muzulmán Mindanao, a Fülöp-szigeteken. Mindanao egy része és a Sulu-szigetek többsége korlátozott önrendelkezést kapott a Fülöp-szigeteken, de ez nem akadályozta meg a muszlim felkelést a régióban, részben az autonóm terület korlátozott határai miatt. Az államilag támogatott magán milíciák is hozzájárultak annak a tételnek a megrendítéséhez, hogy az állam kizárólagos joga a „törvényes” erőszak alkalmazása.

Barely Recognized Puppet State – Alig ismerte Bábszínház állam: Abházia.

Abházia gyakorlatilag (de facto) egy független állam, amit a nemzetközi közösség Grúzia részének tekint. Sokan úgy vélik, hogy valójában egy orosz bábállam. Törvényes államként Oroszország, Nicaragua, Venezuela, Nauru ismerte el, és 2011. június 7-én Vanuatu. Nauru állítólag, az elismerése fejében, 50 millió dollárt kapott Oroszországtól. Sokan tekintenek úgy Abháziára, mint egy orosz bábállamra. Hasonló a helyzet e tekintetben a közeli Dél-Oszétiához.

Bifurcating CountryKettévált Ország: ide sorolható Nigéria. A szakadás, mely erősödik északi és déli Nigéria között, kérdésessé teszi az ország jövőben egyesülését.

Bipolar Country, Currently Split – Kétpólusú Ország, Egyelőre Megosztott: mint Líbia

Líbia viszonylag egységes országot formázott közelmúltig, bár mindig mély szakadék választotta el keleti részét a nyugatitól. Jelenleg nagymértékben megosztott ezen a vonalon

British Territory claimed by Argentina – Argentína által követelt Brit Terület: ide tartoznak a Falkland-szigetek / Malvinas, South George stb. A Falkland / Malvinas kérdés különösen feszült területi vitát eredményezett, amely úgy tűnik, hogy újra felmelegszik.

A híradásokban szinte kivétel nélkül mellőzik Dél-Georgiát és a Déli-Sandwich-szigeteket.

City State – Város Állam: Singapore. Szigorúan véve, a város-államok nem nemzetállamok, mivel hiányzik a megfelelő mértékű terület. A szokásos világmodellt követve, a legtöbb megfigyelő gazdasági katasztrófát jósolt Szingapúrban, amikor az elnyerte függetlenségét 1965-ben. Hatalmasat tévedtek. Szingapúr katonai megállapodásokat kötött más délkelet-ázsiai országokkal, melyek elegendő mozgásteret biztosítottak számára.

Collapsed State – Összedőlt Állam: Szomália. Szomália 1991-ben megszűnt, mint működő állam és egységes ország, mégis úgy sorolják be továbbra is, mint eladott és szuverén állam. A nemzetközileg elismert kormány által ellenőrzött területet továbbra is ingadozik, de gyakran kicsivel nagyobb önmagában is, mint néhány kerület Mogadishuban. Ezt a kormányt mindig úgy írják le, mint „átmeneti”, de messze nem egyértelmű, hogy mi az, ami „átmegy” honnét és hová.

Composite Country of Four Nations – Négy Nemzet Összetett országa: Nagy-Britannia Nagy-Britannia és Észak-Írország. Nagy-Britannia egy független uralmi egység, melyet hivatalosan négy nemzet (Anglia, Skócia, Wales, és (Észak) Írország alkot. Sportesemények alkalmával Írország egésze, mint egy nemzet jelenik meg ismét.

Contested BordersVitatott határ: India / Kína határa, valamint Chile / Bolívia határa tartozik ide. A világ nagy részén találhatók szerteszét vitatott határok, de a konfliktus India és Kína között, amely érinti Pakisztánt is, különösen bonyolult és problematikus. Chile és Bolívia között a határvita régi keletű és úgy tűnik megoldhatatlan.

Contested IslandsVitatott szigetek: legdélebbi Kuril-szigetek, Dokdo / Takeshima, Szenkaku / Diaoyu-szigetek sorolhatók ide. A kelet-ázsiai vizeken található szigetek a világ legerősebben vitatott területi közé tartoznak. Japán, Oroszország, Dél-Korea, Kína és Tajvan lépnek fel különböző területi követelésekkel

Crown Colony Financial Refuge – Koronagyarmat Adóparadicsom: Man sziget (Ellan Vannin – a Brit-szigetek, egy az európai kontinenstől északra fekvő szigetcsoportjának egyik tagja). A koronagyarmatok rendhagyó helyzetűek; nem az Egyesült Királyság részei, habár az uralma alá tartoznak. Saját pénzügyi törvényeik révén világszerte fontos központjaivá váltak a kétes „off-shore bankrendszernek.” A Csatorna-szigetek ugyanebbe a kategóriába tartozik.

Country within the Kingdom of the NetherlandsOrszág a Holland Királyságon belül: Curaçao. Mint számos más korábbi holland gyarmat a Karib-térségben, Curaçao most már hivatalosan is a Holland Királyság országrésze. Ezért ez egy szuverenitás nélküli ország.

Defeated Insurgent State – Legyőzötte Lázadó állam: Észak Srí Lanka. Észak és részben Kelet-Sri Lankán alakult ki egy felkelő állam, melyet évtizedek után, 2009-ben győztek le. Egyes jelentések szerint, a térséget lényegében megszállt területként kezelik jelenleg. Időbe telik majd, míg kiderül, hogy vajon képes lesz e Sri Lanka egységes állammá válni. A nemzetállami állapot kérdése egyelőre nem időszerű, figyelembe véve a tamil kisebbség és a szingaléz többség közötti erős ellenszenvet.

Divided State – Osztott Ország: Ciprus. Ciprus állítólag egy sziget ország, de a valóságban három független egységből áll. A Ciprusi Köztársaság a sziget a déli részét foglalja el, a Török Köztársaság, Észak-Cipruson, csak Törökország által elismert szuverén állam. A két államot ütközőzóna választja el. Ezen túlmenően, Nagy-Britannia két katonai bázis felett gyakorol ellenőrzést, Akrotiri és Dhekelia szigetén.

Dutch Municipality – Holland Önkormányzat: Saba. Amikor a Holland Antillák 2010-ben feloszlott, számos sziget a holland királyság integrált része lett. Mások, mint például Saba speciális holland önkormányzattá vált, különleges abból a szempontból is, hogy az amerikai dollárt alkalmazzák fizetőeszközként, és angol nyelven folyik az oktatás

Encapsulated State – Zárvány állam: Lesotho sorolható ebbe a kategóriába. Lesotho esetében gyakran figyelmen kívül hagyják. azt a furcsaságot, hogy az országot teljesen körül veszi egy másik (Dél-Afrika), Ez a beágyazódás veszélyezteti Lesotho önálló államiságát.

Ilyen betokozódás a világon egyedül még csak két mikro-állam (San Marino és a Vatikán) esetében létezik

Exclave in Rebellion – Lázadó Exklávé: Cabinda. Cabinda egy olajban gazdag, és már egy jó ideje lázongó Exklávé Angolában.

Federation – Államszövetség: Egyesült Arab Emírségek (EAE). Az EAE egy viszonylag laza szövetségi állam; Nem lehet nemzetállamnak tekinteni. A szövetséget alkotó legnagyobb Emírségeket, Abu Dhabi és Dubai, gyakran úgy kezelik a médiában, mintha független országok lennének.

 

Feudal Remnant – A feudális maradvány: Andorra. Az Andorrai Hercegség, mint számos más európai mikro-állam, lényegében a modern Európát megelőző „feudális” hűbéri rendszer felségterületeinek egy maradványa. Hivatalosan a „társ-fejedelemség” Andorra két államfővel rendelkezik, akik mindketten külföldiek: az egyik a francia elnök a másik *Urgell püspöke. Spanyolországból- (*comarca in Catalonia katalán régió). A francia elnök tehát egy „feudális” uralkodó, habár nem Franciaországé.

FranceFranciaország: Réunion és Francia Guyana. Réunion és Francia Guyana, akárcsak Martinique és Guadeloupe a Karib térségben Franciaország szerves részei, és ebben az értelemben az Európai Uniónak is. Franciaország így (részben) mondhatni egy dél-amerikai ország, mint ahogy az EU így egy dél-amerikai szervezetnek is tekinthető.

French TerritoryFrancia Terület: Kerguelen és egyéb francia Sub-antarktiszi sziget, valamint Saint-Pierre és Miquelon-szigetek Kanada partjainál. Saint-Pierre és Miquelon alkotják Franciaország néhai, hatalmas észak-amerikai birodalmának maradékát. Ugyancsak Franciaország fennhatósága alá tartozik a jókora (2800 négyzet mérföld / 7200 négyzetkilométer) Kerguelen szigetcsoport a dél indiai-óceánon

.
Global Commons?/Overlapping WedgesVilágméretű Köztulajdon? / Egybeeső területi követelések: Antarctica – Antarktisz. Antarktiszt gyakran tekintik a világ közös tulajdonának, ugyanakkor hét ország támaszt részben egymásba ékelődő területi igényt a jéggel borított kontinensen.

Hollow StateÜres állam: Kongói Demokratikus Köztársaság. A Kongói Demokratikus Köztársaság, mint egy állam szinte alig működik, kormánya csak területének kis részén képes viszonylag hatékony működésre.

Incongruous CommonwealthNem összeillő Nemzetközösség: Puerto Rico. Puerto Rico, akárcsak az Északi-Mariana-szigetek, geopolitikai helyzetét tekintve úgynevezett nem összeillő nemzetközösség. Nem teljesen része az USA-nak, de nincs is olyan függőségben, mint Guam, Amerikai Szamoa, stb. Puerto Rico-t hivatalosan „Nemzetközösségnek”jelölik. Négy amerikai állam (Virginia, Kentucky, Pennsylvania és Massachusetts) is hivatalos „nemzetközösség” státusszal bír. A kétféle nemzetközösség között nincs semmiféle összefüggés. Tény, hogy a „nemzetközösség” kifejezésnek egyáltalán semmilyen valós értelme nincsen.

Kingdom of Multiple CountriesTöbb ország egy Királyság: Hollandia. Számos korábbi holland gyarmat ma már a Holland Királyságot szervesen alkotó országként létezik a Karib térségben. Dánia is több országot magába foglaló királyság.

Legal Buffer: Zone of ExcisionJogi Lökhárító: Távoltartási Zóna: Észak-Ausztráliát övező tengeri térség. Ausztrália nagy óceáni ütköző zónát tart fenn az illegális bevándorlók távoltartása végett. Az Ausztrál-szigetek ebben a térségben rendellenes geopolitikai helyzetet foglalnak el.

Legal AutonomyJogi Autonómia: Aceh északi Szumátra. Aceh térségében dúló, látszólag végeérhetetlen felkelés véget ért 2005-ben, amikor, mint Indonézia különleges régiója, jelentős önállóságot kapott. Politikai és jogi autonómiát élvez, valamint nagyjából és ellentmondásosan bevezette az iszlám jogot, a saría-t.

Looted Lands – Kifosztott Föld Északkelet Kongói Demokratikus Köztársaság és környéke. Hatalmas területek, amelyek ténylegesen semmilyen állam ellenőrzése alatt nem állnak; és az U.N. „békefenntartók” jelenléte ellenére a rivális milíciák gyakran kirabolják és fosztogatják, tulajdonképpen büntetlenül, Az Ördögi Úr Ellenállási Hadserege továbbra is támadásokat hajt végre a Garamba Nemzeti Parkban lévő erődítményéből kicsapva az északkeleti Kongói Demokratikus Köztársaságban.

Maoist Lands Maoista Vidék: Kelet-India hegyvidéki területei. Hatalmas földterületek Kelet-Indiában, amelyek ténylegesen kikerültek az indiai kormány fennhatósága alól a maoista felkelők jelenléte miatt.

Mostly Claimed by Neighboring StateSzomszédos állam által követelt térség: Guyana sorolható ide. Venezuela Guyana területének több mint a felét magának követeli.

Mostly Unrecognized StateTöbbnyire el nem ismert állam: Taiwan. Tajvan de facto, gyakorlatilag független ország, de ezt leginkább csak a Csendes Óceán és a Karib-térségben található huszonhárom szuverén állam ismeri el. Általánosságban elmondható, hogy az elismerésért fizetnie kell. Tajvan emiatt a nemzetközi fórumokon úgynevezett „kínai Taipei.” eufemisztikus, szépítő címkét használja, melynek tudomásulvételét Tajvan elvárja nem csak az egész Kínától, de egész Mongóliától és számos más országtól is.

Multinational Federation, Multiple RepublicsTöbbnemzetiségű államszövetség, több köztársaságban: Oroszország (Russia). Oroszország hivatalosan egy nemzetállam a többnemzetiségű szövetség helyett. Ennek eredményeként állampolgárainak nagy része nem orosz.

Multiple Enclaves/Exclaves – Összetett Enklávék / Exclaves: India / Bangladesh, Kirgizisztán / Üzbegisztán, és Belgium / Hollandia határvidékei sorolhatók ide Ezen országok között nem lehet világosan kijelölhető határokat húzni, mivel számos beékelődés, exklávé / enklávé bonyolítja a térség viszonyát.

Multiple Kingdoms within a CountryTöbb királyság egy országon belül: Uganda Ugandában több bennszülött királyság található, amelyek őrzik erős szimbolikus pozícióikat, és gyakorta befolyásolják a nemzeti politikát.

Multiple State ClaimsTöbb állam általi követelés: Spratly-szigetek. Kína, Tajvan, Vietnam, Malajzia, Brunei, és a Fülöp-szigetek támasztanak igényt Spratly-szigetek egészére vagy egyes részeire, ami a kifejezetten erős nemzetközi feszültséget eredményez.

Narco-TerritoriesKábíószer-területek: Elszórt területek Észak-Mexikóban. Ezek olyan mértékűek, hogy a mexikói kormány a saját területén valóságos háborúban áll a kábítószer-kereskedőkkel. Mexikó szuverenitása súlyosan sérül a kérdéses területek miatt

Nation Larger Than StateNagyobb nemzet, mint az állam: Tádzsikisztán. Tádzsikisztánnak, mint a neve is jelzi, a tádzsik népcsoport adja nemzeti jellegét. Tádzsikisztánon kívül pedig még több tádzsik él, mint belül. Számos más ország, köztük Laosz, Azerbajdzsán és Mongólia tartoznak ugyanebbe a kategóriába.

National Division? – Nemzeti szétválás?  Zulia régió Venezuela. Északnyugati venezuelai Zulia régióban, a Maracaibo tó környéke, egy venezuelaitól eltérő nemzeti identitás látszik fokozódni. Zulia kulturálisan már régóta szemben áll az ország többi részével; azok a márkák, amelyek jól eladhatók Caracasban, általában nem eladhatók Zuliában, és fordítva.

New State?Új állam?: Dél-Szudán. Dél-Szudán a tervek szerint egy új, nemzetközileg elismert állam lesz ezen a nyáron (2011). Határa és jövője Szudánnal kétséges marad.

Non-Administered Tribal AreasNem kormányozott törzsi terület: Központi irányítású törzsi terület Pakisztán. A Központi irányítású törzsi terület Pakisztánban valójában nem „központilag kormányozott”, mivel azok továbbra is törzsi autonómiák.

Non-Autonomous Autonomous AreasNem-autonóm Autonóm Területek: Xinjiang és Tibet Kínában. Kínában számos nagy területet jelölnek, mint „autonóm térség” a bennszülött, nem han kínai népesség jelenléte miatt; kevés azonban az igazi autonómia, habár azt eredetileg garantálták. A függetlenségért vagy legalábbis a valódi autonómiáért indított mozgalmak mindkét területen aktivizálódtak Tibet függetlenségéért különösen nagy „virtuális” mozgalom indult, amely nyomon követhető az Interneten,

Non-Congruent Borders/AdministrationNem egybevágó Határok/ Közigazgatás: Egyiptom / Szudán határa. A közigazgatási határ itt nem esik egybe a hivatalos határral. Szudán igényt tart a Hala’ib háromszögre, de a terület egyiptomi közigazgatás alatt áll. A közeli Bir Tawil háromszögre (ami nem háromszög alakú) egyik állam sem tart igényt

 Ennek eredményeként, Bir Tawil hivatalosan *terra nullius, Senki Földje. Az egyetlen másik földterület ugyanabban a kategóriában az Észak Antarktiszon található Marie Byrd Land.

*római jogból eredő latin kifejezés

Non-National State – Nem-nemzeti Állam: Belgium. A Belga állampolgárságnak nincs semmi értelme, rendkívüli módon súlytalan; Belgium pedig, mint állam, igen ingatag, de ennek nincs igazán jelentősége, mivel mind a belgiumi regionális kormányzatok, mind a felette álló Európai Unió nagyobb jelentőségű, mint az ország „nemzeti” kormánya.

Non-Sovereign CountyNem szuverén Megye: Greenland. Grönland most már hivatalosan is a Dán Királyság egy alkotó országa.

Non-Sovereign Sovereign StatesNem-szuverén Szuverén Államok: Az Amerikai Egyesült Államok. Az Egyesült Államokat alkotó számos állam hivatalosan is bejelentette, szuverenitását. De az általuk bejelentett önállóság, és független államiság, nagyon messze áll a kifejezés (szuverenitás) valódi, általános értelmezésétől.

Non-Territorial Sovereign EntitiesNem Területi Szuverén Entitások: Róma. A Vatikán széles körben elismert önálló állam, de leginkább épületcsoportokból áll, és nem igazán elég nagy ahhoz, hogy ténylegesen területi államot alkosson. A független Máltai Katonai Rend (Máltai Lovagrend), 104 állam által elismert szuverén, állam, központja Rómában van. Azt lehet mondani, hogy államisága két épületre terjed ki.

One Country, Numerous “First Nations”- Egy ország, számos „Őslakos Nemzet”: Kanada. Kanada bennszülött népeit hivatalosan, mint „első nemzet” ismerik el. Ezt figyelembe véve, valamint Québeci függetlenedési törekvéseket, Kanada aligha tekinthető nemzetállamnak.

One Nation, Two StatesEgy nemzet, két állam: Korea. A koreaiak általában rendkívül erős nemzeti öntudattal rendelkeznek, azonban a nemzet évtizedek óta két szembenálló államra szakadt.

Permanently Leased SovereigntyTartósan Bérelt Felségjog: Kubai Guantanamo part. Guantanamo Bay Kuba hivatalos része, de az Egyesült Államok irányítja, és gyakorol tényleges ellenőrzést felette, töretlen haszonbérlet keretében. Az Egyesült Államok kormánya minimális éves díjat fizet a területi jogért, amit Kuba soha nem szerzett vissza.

Plurinational StateTöbbnemzetiségű állam: Bolívia. Bolívia alkotmányosan

„Többnemzetiségű állam”, melyet több nemzet alkot. Ezért a besorolása nem Nemzetállam

Proclaimed but Non-Existent States – Kinyilvánított, de nem létező államok: Moskitia Közösségi Köztársaság és Hau Pakumoto Köztársaság. Mindkét bennszülött csoport igényt támasztva a függetlenségre, kinyilatkoztatta saját szuverenitását, de az ilyen nyilatkozatok nem bírnak jelentőséggel, és lényegében inkább ünnepélyes szertartások.

Proclaimed Virtual State EntityKinyilvánított Majdnem Állam. Oroszország észak-kaukázusi köztársaságai. Az észak-kaukázusi Orosz Köztársaságok, ideértve a többségében keresztény Észak-Oszétia térségét, az iszlám erők saját Kaukázusi Emirátusuk részeinek tekintik, „önjelölt majdnem állam.”

ProtectorateProtektorátus: Bosznia és Hercegovinak. Bosznia és Hercegovina elismert független állam, de funkcionálisan működésképtelen, mert megosztja a „Szerb Köztársaság” (Republika Srpska) és egy alig működőképes „bosnyák-horvát Föderáció” (Bosznia-Hercegovina). Az ország egészének irányítása az Európai Unió főképviselőjének a kezében van. Bosznia és Hercegovina ténylegesen EU-protektorátus. Az ország megnevezése, mint „Bosznia” és „Hercegovina” nagyrészt történelmi eredetű, és nem vonatkozik az ország tényleges, jelenlegi megosztottságára.

Protracted InsurgencyElhúzódó Felkelés: Új-Guinea indonéz része. Nyugat Új-Guinea a 1960-as években, a legtöbb nemzetközi megfigyelő szerint, egy alattomos folyamat során épült be Indonéziába. Széleskörű, parázsló felkelés folyik azóta is. Hasonló probléma merül fel máshol is Kelet-Indonéziában.

Quasi-Colonial Financial RefugeMintegy-Gyarmati Pénzügyi Menedék: Kajmán-szigetek. A Kajmán-szigetek, mint számos más sziget és sziget csoport a Karib-térségben, jogilag önálló brit függőségek, amely lehetővé teszi számukra, a meglehetősen kétséges, de nagyon nyereséges pénzügyi műveleteket.

Quasi-Sovereign ReservationsMajdnem- Szuverén Rezervátumok: Egyesült Államok négy szeglete jegyezhető ide. Az amerikai indián rezervátumokra úgy tekintenek, mint törzsi szuverenitásra, de az igen távol áll igazi szuverenitásától.

Quasi-State Special Administrative RegionsKvázi- Állami Különleges Közigazgatási Területet: Hong Kong és Makaó. Hong Kong és Makaó hivatalosan Kína része, de saját kormányuk van a jogrendszerük, valamint önálló határellenőrzésük. A nemzetközi statisztikákban gyakorta, mint független ország jelzik őket.

Rebellious PanhandleLázadó Földnyelv: Caprivi Strip Namíbia. Országok általában tömör formájúak, de nem mindegyik. A namíbiai keskeny Caprivi Strip az országnak különösen rendellenes formát ad, melyet a német birodalmi útnak köszönhet, ami a délnyugat-afrikai német kolónia részére nyitott utat a Zambézi folyóhoz. Caprivi Strip már régóta lázadások helyszíne.

Real but Unrecognized StateValódi, de el nem ismert Állam: Szomáliföld. Szomáliföld gyakorlatilag és viszonylag jól működő állam az összeomlott Szomália hivatalos határain belül. Annak ellenére, hogy kinyilvánította, a saját államiságát, nem kapott nemzetközi elismerést. Etiópia, azonban hivatalosan is elismeri.

 

Recognized State in “Free Association” with AnotherElismert állam „Szabad Társulás” hasonlókkal: Mikronéziai Szövetségi Államok (FSM). Az FSM függetlensége nemzetközileg elismert, és tagja az ENSZ-nek, mégis még mindig igen szorosan kötődik az Egyesült Államokhoz, és alapvetően függ tőle. A Marshall-szigetek és Palau ugyanebbe a kategóriába tartoznak.

Reunited Country?: – Az újraegyesített ország?: Elefántcsontpart (Ivory Coas –  Côte d’Ivoire). Elefántcsontpart 2003-tól 2010-ig megosztott ország volt. Az még kérdéses, hogy a jelenlegi újraegyesülés meddig fog kitartani.

Self-Declared StateÖnmagát kinyilvánító állam: Ambazonia. Ambazonia, amely Kamerun egykori brit, angolszász része, „bejelentette” függetlenségét az ország francia nyelvű térségétől

Smugglers’ LandsCsempészek Földje: Kelet Paraguay részei. Paraguay csak nagyon minimális ellenőrzést tud gyakorolni határai felett, mivel ezek a területeken már régóta a csempészbandák tényleges ellenőrzése alatt állnak.

State Lacking Legitimate Monopoly on ViolenceJogtalan erőszak szervezettel bíró Államrész: Lebanon. A síita szervezet, a Hezbollah, amely legitim része a libanoni kormánynak, azonban mégis saját, külön milíciát tart fenn, amely erősebb, mint a nemzeti hadsereg.

Stateless NationsHontalan Nemzet: Nagy Beludzsisztán, Kurdisztánban, és Oromia. Számos viszonylag egységes etnikum – függetlenségre törekvő, közös politikai identitással bíró embercsoport – nem rendelkezik saját állammal. Az úgynevezett hontalan nemzetek közül a legnagyobbak; Kurdisztán, megosztva Irak, Irán, Törökország és Szíria között, Beludzsisztán, megosztva Pakisztán, Irán és Afganisztán területén, valamint Oromia, az etiópiai régióban.

Stateless PeopleHontalan személyek: A Rohingya terület nyugati Burma (Mianmar). A *Rohingya- emberek többségétől megtagadták burmai állampolgárságot / nem ismerik el őket nemzetiségnek sem, Ez a helyzet emberi jogi katasztrófát állandósít.

*A Rohingya egy etnikai csoport, a Délkelet-Ázsiában. Ezek elsősorban muzulmánok. Arakan államban, nyugati Mianmarban élnek, és dél-keleti Bangladesben a Chittagong Hill Tracts térségben. A burmai és bangladesi kormányok menekülteknek és nem állampolgárainak tartja őket.

Sui Generis Collectivity – *Sui generis közös tulajdonjog. Új-Kaledónia. Új-Kaledónia Franciaország tulajdona; geopolitikai helyzete olyan rendellenes, hogy hivatalos megnevezése „Maga nemében közös tulajdonjog.”

 ( http://www.geocurrents.info/geopolitics/new-caledonias-unique-troubles )

* Its official status is that of a “sui generis collectivity” of France, sui generis being the Latin term for “of its own kind.”

A terület hivatalos státusza “sui generis collectivity” of France, sui generis latin kifejezés, “a maga nemében

Tax HavenAdóparadicsom. Norfolk-sziget. Norfolk-sziget Ausztrália egy geopolitikailag rendhagyó térsége, amely lehetővé teszi, hogy úgy működjön, mint egy nemzetközi adóparadicsom.

Theatrical InsurgencySzínházi felkelés. Chiapas Mexikó. A Zapatista Nemzeti Felszabadítási Hadsereg „háborút” hirdetett Mexikó ellen, de a harc nagyrészt csak színjáték.

 

Tribal Wars – Törzsi háború: Pápua Új-Guinea. Pápua Új-Guinea (PNG) a több száz etnikai csoport miatt nem tud hatékony ellenőrzést gyakorolni a területén, amelyen gyakoriak a kisebb törzsi háborúk. Szervezett és régóta elhúzódó felkelés izzik az ásványi anyagokban gazdag Bouganville szigeten, amely politikailag a PNG része, de fizikailag a Salamon szigetekhez tartozik. A Salamon-szigetek egy másik instabil és (a Guadalcanal és Malaita szigetek lakói közötti) konfliktusokkal terhelt ország. Melanézia nagy része egy „instabil ívet” alkot, amely időről időre Ausztráliát és más országokat is beavatkozásra készteti

(http://www.geocurrents.info/geopolitics/ethnic-strife-and-cultural-solidarity-in-melanesia ).

Unclaimed InsurgencyGazdátlan felkelés. Dél-Thaiföld. A brutális felkelés, a nagyrészt muzulmán maláj nyelvterületen, Dél-Thaiföldön nem politikai követelések következménye. Egyes megfigyelők úgy vélik, hogy részben a *Kratom kábítószer az oka.

( http://www.geocurrents.info/geopolitics/southern-thailand-a-kratom-fueled-insurgency ).

*Az USA-ban legális (Kratom is legal in the United States). habár a DEA (Drogrendészeti Hivatal) úgy minősíti, mint „aggodalomra okot adó kábítószer”

Uncontrolled LandsEllenőrizetlen Térség: Közép-, Dél- Sahara. A Szahara hatalmas elnyúló térsége, függetlenül attól, hogy a térképek mit mutatnak, nem áll egyetlen kormány tényleges ellenőrzése alatt sem, Törzsi csoportok és az iszlamista fegyveresek versengenek az egyes területek feletti ellenőrzésért.

Unrecognized Dependent StateFelismerhetetlen Függő Állam. Hegyi-Karabah. Hegyi-Karabah önmagát független államként tartja számon, de a valóságban Örményországhoz rögzített. A nemzetközi közösség szerint Azerbajdzsán része.

Unrecognized Puppet StateFelismerhetetlen Bábállam: Transnistria (Dnyeszteren túli Pridnestrovian Moldvai Köztársaság): Transnistria ténylegesen (de facto) független állam, amit a nemzetközi közösség Moldova részének tekint. Sokan úgy vélik, hogy egy orosz bábállam

Unrecognized State in “Free Association” With Another Felismerhetetlen állam „Szabad társulás” Hasonlókkal: Cook-szigetek. A Cook-szigetek „szabad társulást”alkot Új-Zélandal, mint ahogy a Mikronéziai Szövetségi Államok vannak „szabad társulásban” az Egyesült Államokkal. De a MSZÁ-val, ellentétben, a nemzetközi közösség nem tekinti független országnak a Cook-szigeteket.

Vanquished AreasLegyőzött területek. Darfur. A dárfúri felkelést nagyrészt leverték, de ez nem jelenti azt, hogy a térség a szó valódi értelmében ismét a szudáni állam teljes értékű része, a nemzetről nem is beszélve.

Vast French Sea-Space Hatalmas Francia Tenger-terület: Francia Polinézia. Franciaország, mint számos más ország is, számtalan távoli függőséget és exclavét, birtokol, amelyek közül sok nyílt tengeri szigetcsoport. Mivel az országoknak 200 tengeri mérföldes kizárólagos gazdasági övezet biztosított ellenőrzésre minden sziget körül, Franciaország gyakorlatilag megőrzi hatalmas óceáni birodalmát.

Fordította és a kiegészítést összeállította
Killyénfalvi Kováts György

Az eredeti anyag ITT olvasható: GeoCurrents 

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

One thought on “Kulcs a geopolitikai rendellenességek térképéhez (Key to Map of Geopolitical Anomalies)

  1. Ez a fordítás és össszeállítás valóban kulcs, nagyon értékes kulcs. Köszönet érte

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük