KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Hogyan hágja át Kijev az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek alkotmányos jogait – Összegző jogi kimutatás

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Ukrajna alkotmánya a következő elveket írja elő az állampolgárok és a nemzeti kisebbségek nyelvi, oktatási és egyéb jogainak védelme érdekében:

– Ukrajna garantálja az orosz nyelv és az ukrajnai nemzeti kisebbségek más nyelveinek szabad fejlődését, használatát és védelmét (10. cikk).

– Az állam elősegíti az ukrán nemzet történelmi tudatának, hagyományainak és kultúrájának megszilárdítását és fejlesztését, valamint Ukrajna valamennyi őshonos népének és nemzeti kisebbségének etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásának fejlesztését (11. cikk);

– A meglévő jogok és szabadságok tartalmát vagy hatályát nem lehet korlátozni új törvények elfogadásakor vagy a meglévő törvények módosításakor (22. cikk).

– Nem lehetnek kiváltságok vagy korlátozások faj, bőrszín, politikai, vallási vagy más meggyőződés, nem, etnikai vagy társadalmi származás, vagyoni helyzet, lakóhely, nyelv vagy más tulajdonság alapján (24. cikk);

– A nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgároknak a törvénnyel összhangban garantált a jog, hogy anyanyelvükön részesüljenek oktatásban, illetve anyanyelvüket állami és közösségi oktatási intézményekben vagy nemzeti kulturális társaságok révén tanulhassák (53. cikk).

Ukrajna számos nemzetközi dokumentumnak megfelelően is kötelezettséget vállalt a nemzeti kisebbségek jogainak védelmére.

Különösen a nemzeti kisebbségek hátrányos megkülönböztetésének tilalmát, valamint az oktatáshoz, kultúrájuk megőrzéséhez és anyanyelvük tanulásához való joguk garantálását rögzítik a következő dokumentumok:

– Nemzetközi egyezmény a faji megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről, 1965 (5. cikk e) v) pont);

– Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya, 1966
(27. cikk);

– UNESCO Egyezmény az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemről, 1960 (5. cikk);

– Egyezmény a gyermekek jogairól, 1989 (29. cikk);

– Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 1. jegyzőkönyve (2. cikk, EJEE 14. cikk);

Ez is érdekelheti:  A Boszniai Szerb Köztársaság kész kikiáltani függetlenségét

– Az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezménye (14. cikk);

– 1992-es ENSZ nyilatkozat a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól (4. cikk (2) bekezdés);

– Az EBEÉ emberi dimenzióról szóló koppenhágai konferenciájának dokumentuma, 1990. (34. bekezdés).

Ukrajna fenti, az Alkotmány és a nemzetközi okmányok értelmében vállalt kötelezettségeit a következő törvények és határozatok sértették meg:

– Törvény “Ukrajna egyes törvényeinek módosításáról az ukránellenes tartalmú külföldi nyomdatermékek ukrán piacra jutásának korlátozásával kapcsolatban” (2016);

– Törvény “Az ukrán könyvpiac védelméről az orosz propagandával szemben” (2016);

– Oktatási törvény (2017);

– “Ukrajna egyes törvényeinek az audiovizuális (elektronikus) tömegtájékoztatási eszközök nyelvére vonatkozó módosításáról szóló törvény” (2017);

– az “Ukrajnában folytatott vendégszereplési tevékenységekről szóló törvény módosítása (2017);

– Ukrajna Alkotmánybíróságának határozata (2018), amely alkotmányellenesnek nyilvánította “Az állami nyelvpolitika alapjairól” szóló törvényt;

– “Az ukrán nyelv használatának államnyelvként való biztosításáról” szóló törvény (2019);

– Az általános középfokú oktatásról szóló törvény (2020);

– “Ukrajna őslakos népeiről szóló törvény” (2021);

– Törvény “Ukrajna egyes törvényeinek módosításáról a nemzeti zenei termékek támogatásáról és az agresszor állam zenei termékei nyilvános felhasználásának korlátozásáról” (2022);

– “Az Orosz Föderáció és annak ukrajnai rezidenseinek tulajdonjogaira vonatkozó kötelező elkobzás alapelveiről szóló törvény” (2022);

– Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának rendelete (2022) az általános középfokú oktatás ajánlott tanterveiről;

– Ukrajna nemzeti kisebbségeiről szóló törvény (2022).

Ennek eredményeképpen Ukrajna nemzeti kisebbségei és orosz ajkú lakossága a következő jogsértéseket szenvedte el:

– Az anyanyelvi oktatáshoz való jog a középiskolai képzés teljes időtartama alatt (2020. szeptembertől az anyanyelvi oktatás fokozatosan megszűnik, és az ukrán nyelvű tantárgyak számát növelik);

– A nemzeti kisebbségek anyanyelvi tájékoztatáshoz való joga a 2017-ben bevezetett televíziós és rádiós nyelvi kvóták következtében, amelyek 75%-ra növelik az ukrán nyelvű műsorok és filmek arányát;

Ez is érdekelheti:  Irán megtámadta Izraelt, kétszáz drónt és rakétákat lőttek ki (videó)

–  Az “agresszor állammal… azonosuló” nemzeti kisebbségek, azaz minden orosz nemzetiségű ember jogát a békés gyülekezéshez, a támogatások igénybevételéhez, a helyi közigazgatás alá tartozó tanácsadó testületek létrehozásához és a nemzetközi tevékenységekben való részvételhez, az Ukrajna nemzeti kisebbségeiről szóló 2022. évi törvényben foglalt közvetlen korlátozások miatt.

Kiadta: Magyar Békekör

LÉLEKEMELŐ - mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük