KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Európa nem hódolhat be a Soros-hálózatnak – Orbán válaszcikke Sorosnak

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Sokan úgy vélik, egy ország miniszterelnökének nem szabad vitatkoznia Soros Györggyel. Érvük szerint Soros egy gazdasági bűnöző, mert pénzét spekulációval, embermilliók tönkretételével, sőt egész nemzetgazdaságok megzsarolásával szerezte. Ahogy a kormányok nem tárgyalhatnak terroristákkal, úgy miniszterelnökök sem vitatkozhatnak gazdasági bűnözőkkel.

Most mégis erre kényszerülök, mert Soros György, a magyar származású dollármilliárdos, spekuláns november 18-án a Project Syndicate nevű oldalon írt cikkében nyílt parancsokat osztott ki az Európai Unió vezetőinek. Ebben arra utasítja őket, hogy keményen büntessék meg azokat a tagállamokat, amelyek nem akarnak a globális, nyílt társadalom zászlaja alatt egy egységesülő európai birodalomba betagozódni.

Európa erejét a történelem folyamán mindig is a nemzetek adták. Az európai nemzetek bár különböző eredetűek, hitünk közös gyökerei összekötötték őket. A zsidó-keresztény hagyományokon nyugvó európai családmodell a közösségeink alapját jelentette. A keresztény szabadság volt az, ami biztosította a gondolkodás, a kultúra szabadságát, és jótékony versenyt teremtett Európa nemzetei között. A különbözőségek nagyszerű elegye Európát évszázadokon keresztül a világ vezető erejévé tette.

Minden olyan kísérlet, amely Európát egy birodalom égisze alatt egységesíteni akarta, megbukott. Így a történelmi tapasztalat azt mondatja velünk, Európa akkor lesz ismét naggyá, ha a nemzetei is újra naggyá lesznek, és ellenállnak mindenféle birodalmi törekvésnek.

Ismét nagy erők mozdulnak meg, hogy Európa nemzetei megszűnjenek, és a kontinens egy globális birodalom égisze alatt egyesüljön. A Soros-hálózat, amely keresztül-kasul átszövi az európai bürokráciát és politikai elitet, évek óta azon dolgozik, hogy Európát bevándorlókontinenssé tegye. Az Európai Unió államaira ma a legnagyobb veszélyt a globális nyílt társadalmat hirdető, a nemzeti kereteket felszámolni akaró Soros-hálózat jelenti. A network céljai nyilvánvalóak: a migráció felgyorsításával kevert etnikumú, multikulturális, nyílt társadalmakat létrehozni, a nemzeti döntéshozatalt lebontani és azt a globális elit kezébe adni.

Az Európai Unió bajban van. 2008-tól rég nem látott gazdasági krízis, 2015-től kezdődően migrációs válság, 2020-ban pedig egy pusztító világjárvány érte el. Európa még az előző válságait sem heverte ki, így a koronavírus pandémia hatása még nagyobb gondot okozhat. Ennek jelei már most mutatkoznak. Számos ország államadóssága, munkanélkülisége, gazdasági állapota kritikus szinten van. Soha nagyobb szükség nem volt az európai szolidaritásra, arra, hogy az európai nemzetek egymás megsegítésére összefogjanak.

A magát filantrópnak nevező spekuláns egyik válság idején sem az európai emberek érdekeit nézte, hanem a saját haszna szerint cselekedett. A gazdasági válság idején emlékezetes maradt a forint és a legnagyobb magyar bank elleni támadása, a migránsválság idején a bevándorlók betelepítésének felgyorsítására, szétosztására és finanszírozására kidolgozott terve, most pedig az egymás melletti szolidaritás, egymás megsegítése helyett az egymás büntetésére vonatkozó javaslata.

A Soros György által irányított hálózat most már a nyílt beavatkozástól sem riad vissza. Minden korábbinál nagyobb nyomás alá akarja helyezni a nemzetállamokat. Egymás ellen hangolja az európai népeket. A hálózat eszközrendszere szövevényes és a közélet legkülönbözőbb színterein is jelen van. Politikusok, újságírók, bírók, bürokraták, civilnek álcázott politikai agitátorok hosszú sora van Soros György fizetési listáján. És bár a milliárdos minden ellenségét korrupcióval vádolja, ő maga a világ legkorruptabb embere. Akit tud, lefizet és megvásárol. Akit nem tud, azt a hálózat félelmetes fegyverével, a baloldali médiaháttérrel lejáratja, megalázza, megfélemlíti, tönkreteszi.

Számos magas rangú uniós bürokrata Soros György hálózatával közösen egy egységes birodalom létrehozásán dolgozik. Ki akarnak építeni egy olyan intézményrendszert, mely a nyílt társadalom égisze alatt egységes gondolkodást, egységes kultúrát, egységes társadalmi modellt akar rákényszeríteni Európa szabad és független nemzeteire. Elvéve azt a jogot, hogy minden nép saját maga dönthessen saját sorsáról. Ezt a célt szolgálja a joguralminak (rule of law) nevezett javaslatuk is, amely nem a jog uralmát (rule of law), hanem az erősebb jogát (rule of majority) ismeri el.

Ez is érdekelheti:  A Russia Today így számol be a Brüsszelben történt botrányról

A különbségek nyilvánvalóak. Soros nyílt társadalmat (open society), mi pedig védett társadalmat (safe society) akarunk. Szerinte a demokrácia csak liberális, szerintünk keresztény is lehet. Szerinte a szabadság csak az önmegvalósítást szolgálhatja, szerintünk a szabadságot a krisztusi tanítás követésére, a haza szolgálatára és a családunk védelmére is lehet használni. A keresztény szabadság alapja: a döntés szabadsága. Ez került most veszélybe.

Mi, az unió keleti felén élő tagállamok nagyon jól tudjuk, hogy mit jelent szabadnak lenni. A közép-európai nemzetek története nagy birodalmak elleni szüntelen szabadságküzdelem volt, hogy újra és újra kivívjuk a saját döntésünkhöz való jogunkat. Mi saját bőrünkön tapasztaltuk meg: minden birodalmi törekvés rabbá tesz. Vagyunk itt még jónéhányan, abból a szabadságharcos nemzedékből – Észtországtól Szlovéniáig, Drezdától Szófiáig a volt keleti blokk országaiban élők –, akiknek még személyes emlékünk van arról, milyen is szembe szállni az önkénnyel (rule of man) és annak kommunista verziójával. Megfélemlítés, anyagi és erkölcsi tönkretétel, fizikai és lelki vegzálás. Ebből többet nem kérünk.

Azoknak a nyugati vezetőknek, akik egész életüket a megörökölt szabadság és a joguralom (rule of law) világában élték, most hallgatniuk kellene azokra, akik harcoltak a szabadságért, és személyes életük tapasztalata alapján tudnak különbséget tenni a joguralom (rule of law) és az önkény (rule of man) között. El kell fogadniuk, hogy mi a XXI. században sem adhatjuk föl a XX. század végén kivívott szabadságunkat.

Az új brüsszeli birodalomért, illetve az ellene folytatott harc még nem dőlt el. Brüsszel elesni látszik, de a nemzetállamok jó része még ellenáll. Ha a szabadságunkat meg akarjuk őrizni, Európa nem hódolhat be a Soros-hálózatnak.


Europe must not succumb to the Soros network

25. 11. 2020. | source: Viktor Orbán
Reply to the article by George Soros

Many believe that the prime minister of a country should not enter into an argument with George Soros. Their reasoning is that Soros is an economic criminal, because he made his money through speculation, ruining the lives of millions of people, and even blackmailing entire national economies. Just as governments must not negotiate with terrorists, they say, prime ministers must likewise not debate with economic criminals.

Yet now I am compelled to do so, because in an article appearing on the Project Syndicate website on 18 November, the Hungarian-born speculator and billionaire George Soros issued open commands to the leaders of the European Union. In his article he instructs them to severely punish those Member States that do not want to become part of a unifying European empire under the banner of a global “open society”.

Throughout history, Europe’s strength has always been derived from its nations. Although of different origins, European nations were bound together by the common roots of our faith. The foundation of our communities was the European family model, itself based on Judeo-Christian traditions. It was Christian freedom which ensured freedom of thought and culture, and which created benign competition among the continent’s nations. This magnificent amalgam of contrasts made Europe the world’s leading power through centuries of history.
Every attempt to unify Europe under the aegis of empire has failed. Thus historical experience tells us that Europe will be great again if its nations become great again, and resist all forms of imperial ambition.

Ez is érdekelheti:  Az elmúlt évtizedek legnagyobb korrupciós botránya bontakozik ki a fővárosi számlagyár ügyében

Great forces are once again moving to eradicate the nations of Europe and unify the continent under the aegis of a global empire. The Soros network, which has woven itself through Europe’s bureaucracy and its political elite, has for years been working to make Europe an immigrant continent. Today the Soros network, which promotes a global open society and seeks to abolish national frameworks, is the greatest threat faced by the states of the European Union. The goals of the network are obvious: to create multi-ethnic, multicultural open societies by accelerating migration, and to dismantle national decision-making, placing it in the hands of the global elite.

The European Union is suffering from multiple afflictions: since 2008 an economic crisis of proportions not seen for generations; since 2015 a migration crisis; and in 2020 a devastating global pandemic. Europe has still not recovered from its previous crises, and so the impact of the coronavirus pandemic has the potential for even greater distress. There are already signs of this: in several countries public debt, unemployment rates and the general economic situation have reached critical levels. The need for European solidarity, for European nations to come together to help each other, has never been greater.

During all these crises, this speculator – who calls himself a philanthropist – did not consider the interests of the people of Europe, but acted to his own advantage. Memorably he attacked the Hungarian forint and Hungary’s largest bank in the economic crisis, and he planned to speed up, distribute and finance the resettlement of immigrants during the migrant crisis; and now he is proposing that Member States punish one another, instead of embracing solidarity and mutual assistance.

The network directed by George Soros has now discarded any hesitancy it may have had about open intervention. He wants to put more pressure on nation states than ever before. He is setting the peoples of Europe against one another. The network’s operational system is labyrinthine, and is present in various arenas of public life. On the payroll of George Soros are a long list of politicians, journalists, judges, bureaucrats and political agitators masquerading as members of civil society organizations. And although the billionaire accuses all his enemies of corruption, he himself is the most corrupt man in the world. He pays off and buys whoever he can – and those whom he cannot bribe will be slandered, humiliated, intimidated and destroyed by the network through its formidable weapon: the left-wing media battalions.

Ez is érdekelheti:  Szijjártó Péter: Több magyar állampolgár jelentkezett az izraeli nagykövetségen az éjszaka folyamán

Many high-ranking EU bureaucrats are working with the Soros network to create a unified empire. They want to build an institutional system that, under the aegis of the open society, seeks to force a unified way of thinking, a unified culture and a unified social model on Europe’s free and independent nations. They seek to rescind the right of every people to decide its own destiny. This is also the purpose of their “rule of law” proposal – which does not, in fact, recognize the rule of law, but of strength. It would be more honest to call it the “rule of the majority”.

The differences between us are obvious. Soros wants an open society, while we want a safe society. According to him, democracy can only be liberal, while we think it can be Christian. According to him, freedom can only serve self-realization, while we believe that freedom can also be used to follow the teachings of Christ, to serve one’s country, and to protect our families. The basis of Christian freedom is the freedom to decide. This is now in jeopardy.

We in the eastern part of the EU know very well what it means to be free. The history of the nations of Central Europe has been a relentless struggle for freedom against great empires, a repeated battle to win our right to decide our own destinies. We have bitter first-hand experience that every imperial endeavor brings enslavement. There are still quite a few here from the generation of freedom fighters – in the former Eastern Bloc, from Estonia to Slovenia, from Dresden to Sofia – who can personally remember what it is like to oppose tyranny, the rule of man and its communist version: intimidation, material and moral ruination, physical and mental abuse. We want no more of that.

Western leaders who have lived their whole lives in a world of inherited freedom and the rule of law should now listen to those who have fought for freedom and who – based on their personal life experiences – can distinguish between the rule of law and tyranny, or the rule of man. Such Western leaders must accept that in the 21st century we shall not surrender the freedom we fought to achieve at the end of the 20th century.

The battle for and against the new Brussels empire has not yet been decided. Brussels seems to be surrendering, but many nation states continue to resist. If we want to preserve our freedom, Europe must not succumb to the Soros network.

Miniszterelnök.hu

LÉLEKEMELŐ - mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük