Ellenségem ellensége, átmeneti barátom – Reiner Péter válasza az ismeretlen fideszesnek

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Kedves Barátom!

A sikertelenség és az irigység politikai tényezővé válik gyakran. Természetesen  valamilyen köntösben eladva!   Így válhat barátból ellenség és megátalkodott, örökös és kiátkozott ősellenségeinkből átmeneti jó barát. Mert a politikai átmeneti racionalitás mindent felborít! Így lehet a Fidesz által politikailag megvetett Csurkából „átmeneti jó barát –  ha újságját jó barát alapítványok támogatják a háttérből – és így lesz a szintén átmeneti jó barát az ugyancsak gyöngyösi származású Nagy Ervin, és a korábbi pártvezér Kovács Dávid, kinek felesége érdekes módon a Fidesz által vezetett egyik önkormányzatban van komoly beosztásban immáron három éve. Mindkét volt pártvezér bombasikeres, mert pártjuk a Miéppel közösen 2,2%-ot ért el a jelenlegi Jobbikos minimum 20%-kal szemben. Ez aztán a jogalap a kritikára!

Emlékeim szerint soha nem a szándék, hanem vele együtt az eredmény minősíti a politikát!   Mottó: ellenségem ellensége a barátom, még ha korábban gyűlölt ellenségem is volt. Lásd, Mazsihisz elnökségének kapedlit hordó álhívői, álegyházi sohanemvolt zsidói, akik Jobbik és Fidesz gyűlölők egyaránt, mert szerintük mindkét párt és sokszázezeres holdudvara  születésük jogán „antiszemita”, és deklarációjuk szerint az itt élő zsidóság „anyaországa” Izrael.

Ezzel szemben a megvalósult szocializmus évtizedeiben A III/II C. katonapolitikai  alosztály pártkádereiként, zsidóságukat eltagadva ugyanezek a személyek,  a jelenlegi „anyaországuk” ellen, Izrael ellen kémkedtek kommunista internacionalistaként és amikor néhányan megbukva a zsidó állam börtöneibe kerültek, „átnevelve”  visszaküldték őket. Ma ők  a cionizmus harmadik hadoszlopai – hívőként! Lám így múlik el a világ dicsősége! És amikor mi a Magyar Gárda zsidó származású fölesküdött, magyarságára büszke tagjai mondunk valamit, üzenetünk elszáguld a fülek mellett, mert „rossz” helyen vagyunk, egyesek szerint megtévesztettként! ”
Barátom, ezt is terjeszd, mint Reiner Péter álláspontját, mert csak a vélemények széles ütköztetésével alakulhat konszenzus.

Végtelen szeretettel a „jobbikos „, pártonkívüli, büszke Reiner Péter

Adjon az Isten szebb jövőt!
Nemzeti InternetFigyelő

0 thoughts on “Ellenségem ellensége, átmeneti barátom – Reiner Péter válasza az ismeretlen fideszesnek

 1. a zsidó mindig hazudik. Minden zsidó és mindig. Jézus –aki ugyancsak jól ismerhette őket- a szemükbe vágta: A hazugság atyja, a Sátán a ti atyátok. Rövid és igaz megfogalmazás, és aki ehhez tartja magát, sok baja nem lehet a zsidósággal.

  1. Kedves (?) Janó!

   Ha ennyire ismeri Jézus szavait, illene megjegyezni a pontos helyet, hogy hol található meg a Szentírásban. Ugyanis ilyet Jézus nem mondott. Legalábbis nem pontosan így. S mint tudjuk, illő pontosan, a szövegkörnyezetbe illesztve idézni az ilyen kardinális mondásokat. Csak felvilágosítom, hogy pl. Jn 8:42-47-ben mond hasonlót Jézus, de miért is? Ez nem mellékes, és nem azért mondta, hogy bizonyítsa, miszerint minden zsidó hazug.

   Mellesleg általánosító kijelentése nagyfokú felületességre vall. Soha nem lehet így általánosítani. Ön mit szólna ahhoz, hogy ha egy más nemzetbeli azt mondaná, minden magyar tolvaj, mert ő ismert néhány tolvaj magyart? Vagy sorolhatnánk egyéb – néhány magyarban, épp úgy mint más nemzetbeliekben, – meglévő rossz tulajdonságot.

   Sajnos, mint mindenhova, ide is, más oldalakra is, pártokba is beszivárog néhány megátalkodottan fajgyűlölő ember. Én nem mondom, hogy mindenkit egyformán lehet szeretni, de törekednünk kell előítéletmentesen fogadni másokat, s az biztos, hogy a gyűlölet semmi jóra nem vezet.

   Ha már Jézusnál tartottunk, idézzük, mit is mondott Ő a szeretetről.

   „Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet.
   Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket,
   hogy legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak.
   Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is?
   És ha csak
   atyátokfiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is?
   Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.” (Mt 5,43-48)

   Vagy máshol:

   „Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, köréjegyűltek.
   Egyikük pedig, egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle:
   „Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?”
   Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.
   Ez az első és a nagy parancsolat.
   A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.
   E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.”” (MT 22:34-40)

   Hogy mást már ne is mondjak, ott van még a „Szeretet Himnusza” néven ismert rész, az 1Kor 13:1-13 szakasz.

   Ezeket érdemes elolvasnia, megértenie, kedves Janó, és akkor talán másként látja majd a világot.

   Felebaráti szeretettel: Czakó István

 2. Orbán testvéreinek (Likud) a törvényei:
  „Aki nem engedelmeskedik a rabbinak, az halált érdemel, és a pokolban, forró ürülékben fog főni.
  Ha egy zsidó kísértést érez arra, hogy rosszat cselekedjen, akkor menjen el egy olyan városba, ahol őt nem ismerik,, és tegye ott a rosszat. Egy zsidó megütése ugyanaz, mint Isten megütése.
  Ha egy gój megüt egy zsidót, azt meg kell ölni. Egy zsidó nem köteles egy gój munkáját megfizetni.
  A zsidóknak felsőbbrendű jogi státuszuk van. Ha egy zsidó megsebesíti egy Kánaáni ökrét, akkor nem tartozik semmivel.
  Ha egy Kánaáni sebesíti meg egy zsidó ökrét, akkor az ökör értékét meg kell fizetnie.
  Ha egy zsidó talál egy tárgyat, amelyet egy gój veszített el, akkor azt nem kell vissza adnia.
  Isten nem fog megkímélni egy olyan zsidót, aki a lányát egy idős emberhez adja, gyermekkorú fiának feleséget keres, vagy visszaad egy talált tárgyat egy gójnak (Cuthean-nak).
  Ha egy zsidó megöl egy gójt, akkor őt nem büntetik halállal.
  Amit egy zsidó egy gójtól ellop, azt megtarthatja. A gójokat törvény nem védi, és a pénzüket Isten „Izraelnek szánta”.
  A zsidók hazudhatnak a nem zsidóknak (csalhatnak), hogy egy gójt rászedjenek.
  A nem zsidó gyermekek nem emberek. Minden gój gyermek állat. A gój lányok születésüktől tisztátlanok.
  A gójok előnyben részesítik a tehenekkel való közösülést.
  Jézus anyja egy kurva volt: „Ő, aki hercegektől és kormányzóktól származott, ácsok kurvája volt.” Jézus a pokolban van, és forró ürülékben főzik. Jézust halálra kell kövezni, mivel boszorkány volt, és az embereket bálványimádásra buzdította. Egy csábító volt, és ezért nem szabad sem sajnálni, sem megbocsátani neki.
  A keresztények és mások, akik elutasítják a Talmudot, a pokolra kerülnek, és örökké ott bűnhődnek.
  Akik az Új Testamentumot olvassák, azok a világon sehová sem mehetnek.
  A zsidóknak el kell a keresztények könyveit pusztítani (azaz az Új Testamentumot)
  Egy zsidó elvehet egy hároméves kislányt feleségül (pontosan 3 éves és egy napost).
  Egy zsidó nemi kapcsolatot tarthat fenn egy gyermekkel, ha a gyermek kilenc évnél fiatalabb.
  Ha egy felnőtt ember egy kislánnyal közösül, az nem büntetendő.
  Egy nőt, aki vadállattal közösült, elvehet egy zsidó pap feleségül. Egy nőt, aki démonnal közösült, szintén elvehet egy zsidó pap feleségül. Egy rabbi sohasem kerül a pokolra.
  Egy rabbi vitázik Istennel és legyőzi őt. Isten megengedi, hogy a rabbi győzzön.
  Egy zsidó férfi köteles minden nap a következő hálaimát elmondani: Köszönöm Uram, hogy nem lettem gój, asszony, vagy rabszolga.
  Ha egy gój bort megérint, akkor az tisztátlan lesz.
  A gójok legjobbjait is meg kell ölnötök.
  Az arabok kutyák. Ti, birkáim, legelőm birkái emberek vagytok. Titeket embernek hívlak, de a gójokat nem hívják embernek.
  Ha egy zsidó egy gój sírját megérinti, nem lesz attól tisztátalan, mert a gójok nem emberek.
  Ha egy zsidó ember leleplezi a Talmud tanításait a gójok előtt, az halált érdemel, mert a leleplezés a gójokat feldühíti, és a zsidók elnyomását okozza. Csak a zsidó életek megmentése Istennek tetsző cselekedet.
  Ha egy bálványimádó (gój) sodródik le a folyón, vagy fuldoklik, ne segítsünk neki.
  Ha látjuk, hogy életveszélyben van, ne mentsük meg az életét. Aki egyetlen izraeli életét megmenti, az olyan, mintha az egész világot megmentette volna.
  A gójok lelke teljesen más, és alacsonyabb rendü.
  Anyagi javaik szemétből származnak. Valójában maguk is szemétből származnak, ezért is vannak többen, mint a zsidók, mert a pelyva mennyisége mindig nagyobb, mint a magé.
  Minden zsidó születésétől fogva jó, és minden keresztény születésétől fogva rossz.
  Egy zsidó hálhat egy gój asszonnyal, de csak úgy, ahogy nem hálna egy zsidó asszonnyal.
  Egy zsidó hálhat egy gój gyermekkel, ha elmúlt három éves és egy napos.
  Ilyen közösülés olyan, mintha a gyermeknek a szemét nyomnák.
  És így a gój gyermek könnyei tisztítják meg a zsidót a bűneitől.”
  És ezek a férgek akarják elözönleni Magyarországot, Orbán testvéri szövetségesei (Likud), és ezekkel lesznek tele a lakóparkok, na meg az én f@szom is.

 3. Czakó úr!
  Tetszik a biblikus elemzése. Igazán kellemes lehet ez Reiner úrra és barátjára Vámos urakra nézve. Ajánlom ismét olvassa át a citált részeket és felismeri, hogy janó-nak van igaza.

 4. érdemes előbbről idézni
  Jn 8.31
  Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult: „Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek,
  és a végéig olvasni
  Jn 8.48
  A zsidók erre rátámadtak: „Hát nincs igazunk, amikor szamariainak és ördögtől megszállottnak mondunk?”
  Jn 8.49
  „Nem vagyok ördögtől megszállott – felelte Jézus -, hanem tisztelem Atyámat, ti ellenben gyalázattal illettek,
  Jn 8.50
  noha nem keresem a magam dicsőségét, hisz van, aki keresse és ítéletet mondjon.
  Jn 8.51
  Bizony, bizony, mondom nektek: aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.”
  Jn 8.52
  A zsidók közbevágtak: „Most aztán igazán meggyőződtünk róla, hogy ördögtől megszállott vagy! Ábrahám is, a próféták is meghaltak, s te azt állítod: Aki megtartja tanításomat, nem ízleli meg a halált örökre.
  Jn 8.53
  Csak nem vagy nagyobb Ábrahám atyánknál? Mert hisz ő meghalt. S a próféták is meghaltak. Mivé teszed magad?”
  Jn 8.54
  Jézus így válaszolt: „Ha én dicsőíteném meg magam, mit sem érne a dicsőségem. Atyám dicsőít meg, akiről azt mondjátok ugyan, hogy Istenetek,
  Jn 8.55
  de nem ismeritek. Én azonban ismerem, s ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóan hazug volnék. De ismerem, és megtartom tanítását.
  Jn 8.56
  Ábrahám, a ti atyátok örült, hogy megláthatja napomat. Meg is látta, és örült neki.”
  Jn 8.57
  A zsidók felháborodtak: „Ötvenesztendős sem vagy, s láttad Ábrahámot?”
  Jn 8.58
  Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok.”
  Jn 8.59
  Erre követ ragadtak, s meg akarták kövezni, de Jézus eltűnt előlük, és elhagyta a templomot.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük