A polgárok érdekében, és nem ellenében működő rendvédelmet ígér a Jobbik

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Bemutatták Volner Jánost, a rendvédelmi miniszterjelöltet

Vona Gábor nagy érdeklős közepette mutatta be rendvédelmi miniszterjelöltjét, Volner Jánost a Nemzeti Kávézóban. A sajtótájékoztatón meglepően sok kérdést tettek fel a jelöltnek, aki a kezdetektől fogva oszlopos tagja volt a Magyar majd az Új Magyar Gárdának, majd szóvivője lett, és az ma is. Volner János egyben a Jobbik rendvédelmi kabinetjének a vezetője. Olyan szakember, aki Magyarországon rendet tud és akar is tenni. Vona Gábor hangsúlyozta, a Jobbik rendpárti, eltökélt céljának tartja, hogy felszámolja a törvények megszegésének minden formáját, legyen az politikus- vagy, cigánybűnözés, valamint a multinacionális cégek bűnözése, vagy akármilyen gazdasági bűnözés.

Volner János 40 éves, 2 gyermek édesapja, második házasságában él. Pest megyei tanyán lakik. Gyakorlati szakembere a bűnüldözésnek és bűnmegelőzésnek, mivel hosszú ideig rendőrként dolgozott. 20 éve foglalkozik rendészeti kérdésekkel.

2007-ben lett a Magyar Gárda Mozgalom tagja, ahová a rendpártisága vitte, mert változtatni, javítani kell az ország közbiztonsági helyzetén. Szerencsésnek tartja, hogy szakmailag rendkívül heterogén és rendkívül magas presztízsű társaságnak – a Jobbik Rendvédelmi kabinetjének – áll az élén. A Jobbik egyéni képviselőjelöltje.

A Rendvédelmi Minisztérium struktúrája és legfontosabb feladatai:

Volner János ismertette azokat a kormányzati elképzeléseket, melyek a Jobbik kormányra kerülése esetén az új Rendvédelmi minisztérium struktúráját és legégetőbb feladatait képeznék. A minisztériumhoz a következő rendvédelmi szervek tartoznának: a rendőrség, a csendőrség, a határőrség, a tűzoltóság, a polgári- és katasztrófa védelem valamint a nemzetbiztonsági szakszolgálat.

Fontos szakmai együttműködő partnerüknek tekintik a Tettrekész Rendőrség Szakszervezetét, mely 7800 főt számlál. Gyakorlatilag a rendészet minden spektrumából vannak felkészült, tapasztalt szakembereik, akik folyamatosan segítik a munkájukat. Ennek is köszönhető, hogy radikális programjuk rendvédelmi része érdemi kritikát még nem kapott a sajtó részéről. Gyarmati István volt NATO-nagykövet is innen vett át néhány ötletet a szervezeti struktúra kiépítésére (pl. csendőrség), de innen származott a Fidesz 3 csapás javaslata is, amit a Jobbik fogalmazott meg egy olaszliszkai rendezvényen, melyet a gárdistákkal közösen tartottak.

A legfontosabb előttük álló intézkedések:

A megélhetési, ill. cigánybűnözéssel szembeni küzdelem.

Az elmúlt 20 esztendőben a megélhetési bűnözést büntetlenül eltűrte a politika, a magyar állampolgárokra terhelte ennek minden költségét, minden negatív vonzatát. A problémát a politikai elit ma is igyekszik a szőnyeg alá söpörni, elhallgatni a valóságot.

A Jobbik nyíltan „kimondja az igazságot”, és zéró toleranciát hirdetve, hatékonyan kíván ez ellen fellépni. A jogalkotási és jogalkalmazási módszerekkel a bűn elfojtására, és a bűnmegelőzésre szándékoznak nagyobb hangsúlyt fektetni.

A cigánybűnözéssel szemben új, hatékony rendvédelmi alakulatot állítanának fel. A két világháború között 75-90 %-os felderítési mutatóval működött a Magyar Királyi Csendőrség. Ennek a modernizált, az európai normákhoz és jogrendhez illeszkedő változatát szeretnék létrehozni. Ez speciális képzésben részesülő rendvédelmi alakulatot jelent, mely erős személy kiválasztási rendszerrel, hatékony szervezés szolgálati módszerekkel képes lesz arra, hogy a települések megroggyant közbiztonságát helyre állítsa. Hathatós és kemény választ adjon a társadalom részéről. Rendőrséget végre ne a polgárok ellenében, hanem a törvénytisztelő polgárok érdekében működtesse.

Fontos kérdésként kezelik a rendvédelmi szervek depolitizálását. A hatalom kézi vezérlését, törvényi erővel szüntetnék meg. A kinevezéseket szakmai alapon kívánják meghozni. A polgármesterek és képviselőtestületek véleménynyilvánítási joggal élhetnének.

A rendőrségi létszámstruktúrát megváltoztatnák. Jelenleg tízezer főtiszttel működő rendőrséget átállítanák 8:1 arányban működő közterületi ill. gyakorlati feladatot ellátó szolgálattá, és 1 arányrész jutna az adminisztratív és parancsnoki feladatokra. A jelenleg 42 ezres létszámú rendőrségben tízezer főtiszt van, miközben háromezer fős létszám hiánnyal küzdenek.

Korrupció elleni küzdelem a másik kiemelt feladatkör.

A politikusi holdudvarokhoz kötődő korrupció közvetlen 4-500 milliárd kárt okoz évente az óvatos becslések szerint is hazánknak. A közvetett károk ennél lényegesen nagyobbak.

A rendőrség gazdaságvédelmi egységeit megfelelő módon szervezve a Vám és Pénzügyőrség nyomozószerveivel összehangolva a tevékenységet sokkal hatékonyabb lehet a korrupció ellen küzdeni.

Ez az országnak, a vállalkozóknak is az érdeke, mert így megszűnhet a kontraszelekció, és valóban verseny lehet, ha a korrupció ellen hathatós rendvédelmi intézkedéseket hoznak. Törvényi változások egész sorára van szükség, többek közt a közbeszerzési 400 §-ból álló törvény esetében is. Finnországban ez a törvény pl. 17 §-sal működik. A Vám és Pénzügyőrséget erősíteni kívánják.

A korrupció hazánkban állandó és nagymértékű. Nincs különbség melyik párt volt hatalmon. 5.3 / 5.1 az arány. Itt rendkívül sok a teendő, de a hatékony intézkedések sokban elő tudják segíteni Magyarország fejlődését.

A polgári és katasztrófavédelem kérdésköre kormányzati struktúrájukban a közfeladatok közé tartozik Jelenleg összekapcsolták a tűzoltósággal, így rosszul működik, rossz struktúrában, kellő infrastruktúra nélkül. Biztosítani kívánják az anyagi fedezetet, és normatív finanszírozási modellben gondolkodnak, mely kiszámítható jövőt garantál. Ütőképes, aktív, szükség esetén szervezetten bevethető egységekben gondolkodnak.

A Tűzoltóság helyzetét is rendbe kívánják tenni. Finanszírozásuk jelenleg úgy történik, hogy a beszerzett eszközök nem kompatibilisek egymással, megfelelő képzés sincs, az alsó és felsőszintű képzés a reform egyik fontos pontja.

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat átvilágítását és működésének megreformálását tervezik. Hatékonnyá, az európai jogelveknek megfelelően működő szervezetté kívánják átformálni.

Az Új Magyar Gárda Mozgalom szerepét a következőképpen képzelik el.

A 2006-os polgárőr törvény rendelkezése értelmében a magyar államnak méltányolnia kell a magyar állampolgárok közrend, közbiztonság katasztrófavédelem területén méltányolható önszerveződését. A Gárda is ilyen mozgalom 2000 gárdistával. Üldöztetését be kell fejezni, mivel a magyar polgárok érdekében végzi a tevékenységét. Hosszabb távon nemzetőr szervezetbe integrálnák, ami egy önkéntes katasztrófavédelmi helyzetben bevethető haderő részét képezné.

Fontos szerepet látna el.

Ismertette a különbséget a rendőr és a csendőr munkája között.

Létrehoznának egy Bevetési és Műveletirányítási Központot, mely elhatárolná a feladatokat a rendőrség és a csendőrség között.

A rendőrség a nagy erőt kívánó rendezvénybiztosítási razzia-szerű feladatokra fog koncentrálni, a csendőrség pedig az állandó közterületi jelenlétet biztosítaná az egész ország minden településén. Körözésekre reagál, a lakosság segélykérésére, és hatékonyan intézkedik. Viszonylag kis szolgálati területen komoly hely és emberismerettel kell, hogy rendelkezzék.

Képzésüket szakosított képzés keretében szeretnék megvalósítani. A tiszthelyettesek részére kétéves szakosított, rendőrtiszti iskolát terveznek.

A csendőrségtől részben többet kívánnak, mint a rendőri állománytól, például kisebb tárgyi súlyú bűncselekmények esetén önálló nyomozati forrónyomos tevékenységet, melyet ma a rendőrség részéről nem tesz meg senki.

Vonzóvá tennék az életpálya modellt. Változtatnának a jelenlegi „fejnehéz” szervezettségen a gyakorlati teendők javára.

Őrző-védő cégek megítélése

Azokat az őrző-védő vagyon- és személyvédelemmel foglalkozó cégeket, melyek a kormányzati struktúra környékén mozognak, nemzetbiztonsági ellenőrzés alá vonnák. Átvilágítanák a tulajdonosi hátterüket, mert jelenleg a magyar állam illetve különböző állami szervek olyan cégekkel kötnek szerződést, amelyeknek sok esetben a tulajdonosi háttere sem tisztázott. Amennyiben kormányzati körök körül mozognak, erős nemzetbiztonsági felügyeletet látnak szükségesnek, nem elvéve a köztársasági őrezred feladatkörét.

A vagyonőrök kötelező kamarai tagságát eltörölnék, mert ez erős piackorlátozást jelent a kisebb vállalkozások számára. Magyar cégek térnyerését szeretnék elősegíteni, és képzési szintet írnának elő.

Orbán Éva – Nemzeti Hírháló

Kapcsolódó:

A Jobbik árnyékkormányának új tagja: Volner János

0 thoughts on “A polgárok érdekében, és nem ellenében működő rendvédelmet ígér a Jobbik

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük