KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Az NJSZ is feljelentést tett a „szivárványosok” ellen a Szent Korona meggyalázása miatt és az idei „Pride” vonulás rendőri megtiltása mellett száll síkra

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Jóérzésű magyarok tömegeinek hatalmas felháborodását váltotta ki Szivárvány Misszió Alapítvány nemrég közzétett botrányos képmontázsa, amely a magyar Szent Koronát a szexuális devianciákat egyre erőszakosabban terjesztő nemzetközi mozgalmat jelképező szivárvánnyal ábrázolja annak kapcsán, hogy az államalapítás idei ünnepének idejére időzített, a társadalom többségi, normális részének emberi méltóságát, jogait és szabadságát, a közrendet sértő és súlyosan szeméremsértő „Pride” nevű akcióikat meghirdették.

Emiatt a Nemzeti Jogvédő Szolgálat, mint hazafias elkötelezettségű, nemzeti értékeink védelmére hangsúlyt helyező jogvédő szervezet – a Szent Korona Rádió egyik munkatársa mellett – feljelentést tett a Szent Koronát, mint kiemelt nemzeti jelképünket meggyalázó, a Btk. 334. §-ába ütköző, nemzeti jelkép megsértésének vétsége miatt, amely bűncselekmény elkövetője egy évig terjedő szabadságvesztéssel sújtandó. A feljelentést 2020. június 20-án dr. Polt Péter legfőbb ügyészhez nyújtottunk be.

Mivel az Alaptörvény R. cikkének (4) bekezdése Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelmét kiemelt állami feladattá tette, ezért részletesen indokolt feljelentésünkben kértük az eljárás legfőbb ügyészségi hatáskörbe vonását, a nyomozás mielőbbi elrendelését, soron kívül hathatós nyomozati cselekmények megtételét (többek között a bűncselekményt megvalósító képmontázs világhálóról való eltávolíttatása iránt) és elkövető(k) mielőbbi beazonosítását és felelősségre vonatását.

A feljelentésben kiemeltük: a bűncselekményt megvalósító ábrát tartalmazó felhívásban szerepel az is, hogy „nem maradunk tehát LMBTQ programok és felvonulás nélkül az augusztus 20-ai hétvégén sem, hiszen augusztus 20-a minden magyar ember ünnepe, amikor a magyar LMBTQ közösséget is ünnepeljük.”

A felhívás és az abban szereplő fenti fordulat nyilvánvalóan provokatív és megtévesztő, mert az Alaptörvény J) cikk (2) bekezdése szerint augusztus 20-a nemzeti, egyben hivatalos állami ünnep, az államalapítás és első királyunk, az államalapító Szent István király emlékére. Ezzel szemben a magyar LMBTQ közösségnek ezen a napon nincs „ünnepe”.

Ez is érdekelheti:  Stoffán György: Holokauszt-megemlékezésem 2024…

Ezen a valótlan csúsztatáson túlmenően azonban a felhívásban a magyar Szent Koronának a szexuális devianciák mozgalmi törekvéseit jelképező szivárvánnyal együtt történt ábrázolása provokatívan, sértő és lealacsonyító módon meggyalázza a Szent Koronát, mint a legrégebbi, kiemelt tiszteletnek és ezáltal kiemelt büntetőjogi védelmet élvező nemzeti jelképünket.

A Btk. 334. §-a értelmében „Aki nagy nyilvánosság előtt Magyarország himnuszát, zászlaját,

címerét vagy a Szent Koronát sértő vagy lealacsonyító kifejezést használ, illetve azokat más módon meggyalázza, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”.

A jelenleg hatályos Büntető Törvénykönyvben a nemzeti jelkép megsértés vétsége törvényi tényállásába a Szent Korona nemzeti jelképként való védelme tételesen dr. Gaudi-Nagy Tamás és egy képviselőtársa módosító javaslatának országgyűlési többségi megszavazása révén került 2012-ben.

A Szent Koronát alkotmányos kereteink alapján tisztelet illeti, ugyanis az állami jogfolytonosságunk és a nemzeti egység megtestesítője, amint azt az Alaptörvény Nemzeti Hitvallás című része előírja: „Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét”.

Ennek megfelelően rendelkezik a Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról szóló 2000. évi I. törvény Preambuluma is: „A Szent Korona a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyeként él a nemzet tudatában és a magyar közjogi hagyományban. Az államalapítás ezeréves évfordulója alkalmából Magyarország méltó helyére emeli a Szent Koronát, és a nemzet múzeumából a nemzetet képviselő Országgyűlés oltalma alá helyezi.”

A montírozott kép ellentétes a Szent Korona nemzetet megtartó és értékőrző jelentéstartalmával, durván sérti, meggyalázza a Szent Koronát, mivel az LMBTQ mozgalom jelképével és ezen mozgalom által képviselt számos típusú, abnormális szexuális deviancia társadalom és értékromboló jellegével mossa össze a két egymással gyökeresen ellentétes jelképet.

Az LMBTQ mozgalom nem titkolt célja, hogy az abnormális szexuális identitások, devianciák legalizálásnak és széles körű, agresszív, egészséges nemi identitást sértő társadalmi propaganda eszközével a hagyományos nemzeti közösségi és kulturális kereteket széttörve, a nemzeti fennmaradásának alapjait ássa alá.

Ez is érdekelheti:  Döntött a bíróság: hiába csapott le a brüsszeli karhatalom, szerdán Orbán Viktor és Mateusz Morawieczki is felszólal

Ennek jegyében szervezik évente hazánkban egyre gátlástalanabb és közrendsértő akcióikat, provokatív vonulásaikat, amelyek rendőrségi megtiltása, állami kötelezettség, különösen megalapozott a felhívásban elkövetett bűncselekmény miatt az idén augusztus 22-ére tervezett budapesti vonulás megakadályozása.

A gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény 13. § (1) bekezdése szerint a gyülekezési hatóság a bejelentés beérkezésétől számított 48 órán belül a gyűlésnek a bejelentésben megjelölt helyszínen vagy időpontban való megtartását megtiltja, ha az egyeztetést követően rendelkezésre álló információk alapján megalapozottan feltehető, hogy a gyűlés a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül, szükségtelen és aránytalan mértékben veszélyezteti, illetve mások jogainak és szabadságának szükségtelen mértékű és aránytalan sérelmével jár, és a közbiztonság, a közrend vagy mások jogainak és szabadságának védelme az (5) bekezdés szerinti enyhébb korlátozással nem biztosítható. A (2) bekezdés szerint a közbiztonságot veszélyezteti különösen, ha a felhívás vagy a gyűlés bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást valósít meg.

Egyértelműen megállapítható, hogy a feljelentés tárgyát képező képmontázst tartalmazó felhívás bűncselekményt valósított meg, ezért a megtiltás törvényi feltételei fennállnak. Másrészt a korábbi évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a tervezett vonuláson a szeméremsértés bűncselekményét rendszeresen elkövetik, továbbá a vonulás közrendet közvetlenül, szükségtelen és aránytalan mértékben veszélyezteti, illetve mások jogainak és szabadságának szükségtelen mértékű és aránytalan sérelmével jár, amely más korlátozással nem biztosítható.

Az Alaptörvény szerinti magyar állami jogfolytonosság, az államiság, a nemzet fennmaradásának egyik kulcsfontosságú alapja a férfi-nő kapcsolata és az ezen kapcsolaton alapuló család, illetve a házasság.

Az Alaptörvény L) cikk (1) bekezdése szerint: „Magyarország védi a házasság intézményét, mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot, mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony”.

Emellett a Szent Korona a magyar nemzet hosszú évszázadok során őseink és hőseink által védett szuverenitását, szabadságát, értékközpontú gyökereit is jelképezi, keresztény-nemzeti kultúránk kiemelt jelképeként, amelyet emiatt is súlyosan sért, gyaláz a hivatkozott képmontázs.

Ez is érdekelheti:  Ezen múlik, hogy kitör-e a harmadik világháború

Az Alaptörvény R) cikkének (3) bekezdése szerint az Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt Nemzeti hitvallással és történeti alkotmányunk vívmányaival összhangban kell értelmezni. A (4) bekezdés szerint Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége.

A Szent Korona fenti tartalmának védelme érdekében az Alaptörvény a Szent Koronát, mint nemzeti jelképet is védelembe veszi, amikor az I) cikk (1) bekezdésében nemzeti címerünk szerves részeként említi. („A pajzson a magyar Szent Korona nyugszik.”

A fentiekből következően minden olyan, a Szent Koronával kapcsolatos képi ábrázolás, amely az Alaptörvény I) cikkének megfelelő hivatalos ábrázolásától, a Szent Korona által fémjelzett értékektől a Szent Korona kiemelt nemzeti jelképi lényegét sértő, lealacsonyító módon eltér és/vagy a Szent Koronához annak lényegével ellentétes, azt sértő, lealacsonyító más jelentéstartalmat kapcsol, különösen olyat, amely tagadja és támadja az Alaptörvény által alkotmányos jogrendünk fundamentumát képező, férfiak és nők szintén védett házasságának intézményével, valamint a keresztény hit és kultúra alapjaival a Szent Koronát, mint nemzeti jelképet egyértelműen sértő és lealacsonyító módon meggyalázza. A törvényi tényállásból egyértelműen kitűnik, hogy a Szent Korona jelképi jellegű védelme nem csak magára a Szent Koronára, hanem annak ábrázolására is vonatkozik.

(Nemzeti Jogvédő Szolgálat, dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvezető)

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

LÉLEKEMELŐ - mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük