KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

A globalizmus agóniája 2015-2025

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

g01

…de ez már a vég kezdete!

Rövid közérthetően megfogalmazott politikai értekezésem, betekintést nyújt az átlagember számára is a sorsunkat károsan befolyásoló globális folyamatok jövőbeni alakulásáról. Könnyed közérthető formában elemzi a globális politikai, és gazdasági folyamatokat azoknak, akik nem csak megélni, de megérteni is szeretnék, mi történik körülöttük. 2010-óta gyűjtöm, és rendszerezem a sorsunkat károsan befolyásoló társadalmi, politikai, pénzügyi, és gazdasági folyamatok közötti ok-okozati összefüggéseket. Számtalan jövőkutatási tanulmányt volt szerencsém megismerni, de egyetlen egyben sem lelhető fel a jövőben bekövetkező események lényege, ezért bátorkodom szerény értekezésemben összegezni a négydimenziós dinamikus térelmélettel értelmezett jövőkutatási ismereteimet, amelyet a tudományos haladás érdekében korábban felajánlottam a Magyar Tudományos Akadémia Politika Tudományi Intézetének valamennyi kutatója számára is. Ma már tudományosan megalapozott kipróbált módszertan alapján bátran kijelenthető, a jövő megismerhető, ha a globalizációt, mint zárt rendszerben ható növekvő fogyasztását generáló, véges erőforrások újraelosztási folyamatot, ok-okozati összefüggésként vizsgáljuk.

g02 g03

A globalizmus a korlátlan növekedés illúziójára épített torz társadalmi, gazdasági, pénzügyi filozófia. De a földi erőforrások végesek, a népesség egyre szaporodik, amit a zárt élettér nem képes maradéktalanul mindenki számára biztosítani. Ezt az antagonisztikus ellentmondást takarta el a korlátlanul kibocsátott USA dollár, mint világvaluta mindaddig, míg értékállóságát bizalom övezte.

Donald Trump, csak hivatalba lépésekor szembesülhetett az USA gazdaságának valóságos állapotával, ezért választási ígéreteiből szinte semmit sem tud majd teljesíteni.  Rövidesen belpolitikai zavargásokhoz vezet a globalizmus alapját biztosító petrodollár értékvesztése, mivel ez egy magánbank által nyomott aranyfedezet nélküli papiros, csak addig értékálló, míg korlátlan kereslet mutatkozik iránta. Az olajkereskedelem világszerte petrodollárban bonyolódott, ezért bocsáthatott ki korlátlanul a FED dollár milliárdokat. Így a kőolaj árába beépült a kitermelési és forgalmazási költségeken túl, az USA védelmi kiadásainak egy része is. Ez biztosította az USA haderejének finanszírozását, de ebbe a szépen felépített globális gazdasági rendszerbe belerondított néhány közel-keleti állam vezetője, mikor aggódni kezdtek dollárban felhalmozott pénzügyi erőforrásaik értékállósága miatt, és egy részét aranyra szerették volna váltani.

Ez a pénzügyi tranzakció megrengette az USA dollárt, ezért a renitens államok vezetőit likvidálták, az országaikat destabilizálták, így megszűntek a felesleges dollártartalékok. Az USA néhány közel-keleti állam destabilizálása által átmenetileg visszaállította a petrodollár iránti keresletet. Kína háromezer milliárd dollártól kíván a közeljövőben megszabadulni. A kínai politikusok tanulva a közel-keleti példából, nem aranyra váltják át, hanem nagy érékű ingatlanokba fektetik be, dollárban felhalmozott tartalék pénzügyi erőforrásaikat. Az is a kínai közgazdászok előrelátását bizonyítja, hogy csökken Kína technológiai, innovációs külkereskedelmi terjeszkedése. Okos ember nem fektet be gyorsan elavuló technológiákba, ha tartós gazdasági világválság várható. Háborús konfliktus esetén csökken Kína külkereskedelme, és csak a belső kereslet növelésével tartható fenn a hat-hét százalékos gazdasági növekedés, amire a belső béke érdekében szüksége van a kínai politikai vezetőknek.  A nyitott társadalom, a határok nélküli Európai Egyesült Államok, csak a fedő sztori, a lényeg, hogy nincsen elegendő erőforrás a lerombolt közel-keleti országok infrastruktúrájának újjáépítésére. Ezért ha akarjuk, ha nem, be kell fogadni a közel-keletről a túlélőket.

Ez is érdekelheti:  Svédország NATO-csatlakozása árt az európai biztonságnak

ENSZ felmérés alapján 2014-ben hatvanmillió háborús, és gazdasági menekült volt mozgásban világszerte, ebből eddig Európát csak öt százalékuk érte el. A népvándorlást megállítani nem lehet. A gazdasági menekülteket nincsen hova visszatoloncolni, mivel a háborús konfliktusok még csak most fognak igazán kirobbanni a közel-keleten, miközben a beözönlők létszáma, a klímamenekültekkel megduplázódik 2020-ra. A globalizmus, ugyan olyan káros politikai formáció, mint a kommunizmus, és a fasizmus! Előbb, vagy utóbb, a történelem szemétdombjára kerül. A liberálisok tagadják azt a nyilvánvaló tényt, hogy a globalizmus felszámolja a képviseleti demokráciát világszerte, pedig eljön majd az idő, amikor a globalizmus tagadása is börtönbüntetéssel fenyegetett lesz Európában, ugyan úgy, mint a totális önkényuralmi rendszerek tagadása.

A globalizmusnak számtalan híve van a baloldali politikai elitben is, akik az USA politikájában látják a demokrácia globális kiteljesedését, ezért erőltetik az Európai Egyesült Államok megvalósítását. Számukra a politikai hatalomba való visszakerülés egyedüli lehetőségét a Soros György által képviselt tömeges betelepítés jelenti. Merkel mutti ránk hozta a rontást, ezen ma már kár sopánkodni. De a németeknek elegük van a tömeges bevándoroltatásból, és rövidesen elzavarják a hatalomból. Mi következik ezután?  Az EU- mint harmadik világhatalmi szereplő megszűnik, mert a korlátlan bevándoroltatás anyagi terhei felemésztik a jóléti társadalmak véges pénzügyi erőforrásait. Minden tagállam kénytelen fizikai biztonsága érdekében visszaállítani a területi határainak őrizetét, mert csak így képes korlátozni a népvándorlással beözönlő belső migráció káros társadalmi következményeit.

Az átlag nyugat-európai polgár, eddig békésen tűrtre, hogy sorsát a globalista politikai elit irányítsa, mert biztosított volt számára a jólét. De a korlátlan bevándoroltatás lassan felemészti Európa szociális, és jóléti erőforrásait, így a boldog békeidőknek vége. Már nem lehet az elégedetlenkedőket rasszistának, fasisztának, minősíteni, és meghunyászkodásra kényszeríteni. A német nép hetven évig tűrt, de a birkatürelem egyszer véget ér, és akkor kő kövön nem marad. Merkel mutti megpróbálja a munkára alkalmatlan, származását, és múltját elhallgató szociál-parazita tömeget szétosztani a huszonnyolc tagállam között. De ez a terv sem az őslakosságnak, sem a migránsoknak nem tetszik. Tetszik, nem tetszik, nincs más lehetőség, mert a visszatoloncolásuk lehetetlen. Makro közgazdasági számítások alapján Magyarország szociális, és jóléti erőforrásait már 40-50 ezer munkára alkalmatlan, áttelepített életfogytig tartó eltartása is padlóra küldené. De csak a 2016-ig beözönlött tömegből ennél jóval többet kellene befogadnunk, és a népvándorlásnak még nincs vége. A java csak most érkezik, ezekről a kérdésekről kellene végre, őszinte szakmai vitát folytatni kedves szocialista, és liberális barátaim, nem pedig a tanszerek áfa csökkentéséről! Ha az EU jelenlegi vezetése sikeresen ránk kényszerít negyven- ötvenezer munkára alkalmatlan, életfogytig eltartandó menekültet, nem csak áfa csökkentés nem lesz, de közbiztonság sem! Az EU a széthullás határán tántorog, miközben a feléje tartó migránsáradat megállíthatatlanul növekszik. Hogyan tovább? Miből lesz finanszírozva mindez? Ezekre a kérdésekre kellene végre valakinek választ találnia!

Ez is érdekelheti:  Ki lőtte hátba a svéd miniszterelnököt?

Hogyan lett az amerikai „globalista” demokrata álomból, republikánus többségű „lokalista” rémálom?

g04

g05

g05-1

g06

g07

g08

Soros már szervezi Amerika lila forradalmát

Soros György csak egy, a száznál több globalista filozófiát hirdető amerikai milliárdos közül, aki a demokrata párt színeiben politikai hatalomba emelkedett, ezzel biztosítva a világuralomra törő érinthetetlenek státuszát, de rossz lóra tett.

g09

g010

A Belső felforgató tevékenysége révén Soros György nemcsak a Ku-Klux-Klan célkeresztjébe kerül. Korábban, mint önjelölt félisten, a demokrata párt támogatásával beavatkozott az ukrán konfliktusba, most meg az orosz belpolitikába, amiért Putyin előbb, vagy utóbb nemzetközi bíróság elé állíttatja, mint háborús bűnöst, és nem számíthat Trump jóindulatára, mivel az USA-ban is nemkívánatos személyé válik a fehérek, és színes bőrűek közötti fegyveres konfliktus kirobbantásáért. Aki szelet vet, vihart arat, mivel az USA-ban több százmillió lőfegyver van magánkézben. Mindazok, akik részt vesznek a faji, etnikai zavargások kirobbantásában, legkésőbb 2025-ben háborús bűnösként, nemzetközi bíróság előtt felelnek tetteikért.

g011

g012

g013 g014


g015 g016 g017

A globalizmus agóniája az USA-ban már 2015-ben megkezdődött, mert az új világrend kiagyalói nem képesek belátni, hogy már nem ők fújják a passzátszelet. Az önként vállalt korlátozások révén, az USA és Kína behatolt az EU piacaira, dömping árral tönkretette a húzó ágazatokat. Sem a mezőgazdaság, sem az ipar nem képes már visszaszerezni a világgazdaságban korábban betöltött szerepét. Az EU- piaca a két globális nagyhatalom árufeleslegének lerakatává válik, végképp tönkre téve a munkalehetőségeket biztosító mezőgazdasági szektort. A tömeges bevándoroltatás következtében, nagyszámú képzetlen, munkára alkalmatlan egyén eltartásáról kell gondoskodni, akik felélik az EU jóléti, és szociális erőforrásait.

A harmadik világháború, a „csinált” forradalmakkal kezdődött a közel-keleten. A hadüzenetet 2015.11.13-án Párizsban az EU is megkapta, de a jelenlegi politikai vezetés nem vette komolyan a biztonságpolitikai szakértők értékelését. Ezért védtelen ma az EU már néhány magányos terrorista támadása esetén is. De mi lesz, ha majd valóban aktivizálják a menekültekkel együtt érkező profikat, akik a közel-keleten elsajátították a hatékony gyilkolás módszereit?  Akkor bizony kő-kövön nem marad Európában, mert a felháborodott lakosság először a jelenlegi politikai elit ellen fordul majd tehetetlen dühében. Az EU 2020-ra elveszti globális hatalmi státusát, és regionális konfliktusokkal terhelt országok közösségévé degradálódik.

Ez is érdekelheti:  Lázár János: Vásárhelyi Jánosnak a "börtönben kellene megrohadnia" és Kónya Endrének is börtönben volna a helye, nem a presbitériumban

Nagy-Britannia népei nem kérnek ebből a káoszból. Jó előre kihátrálnak az EU-ból, mielőtt a több milliónyi analfabéta pakisztáni és más országbeli menekült elérné az EU-t, felélve a jóléti és szociális erőforrásokat. A hazai szűklátókörű bal-liberális politikusok még mindig nem képesek belátni, hogy a kényszerbetelepítés révén az Európai Egyesült Államok álma 2018-ban végképp szertefoszlik, mikor kiderül, hogy a huszonhét tagállam eltérő gazdasági viszonyai miatt a belső konfliktusok egyre nagyobb problémát okoznak.

Részben német és francia multinacionális cégek érdekei miatt kell bevándoroltatni az EU-ba évi félmilliónyi fiatal munkaképes egyént. Olaszország és Görögország viszont tranzit államként szenvedi el a bevándoroltatás anyagi terheit. Európa polgárai romló közbiztonsággal, növekvő munkanélküliséggel, valamint az ártatlan áldozatok százainak életével fizetnek a multik olcsó munkaerő igényeinek korlátlan kielégítéséért. Európa népei csak most kezdik felismerni, mekkora nagy slamasztikában vannak. 2018-ra visszaszorul az EU-ban a „globalista” bal-liberális politikai elit, helyükbe a „lokalista” nemzetállami érdekeket szolgáló pártok lépnek.

Novák Péter

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

LÉLEKEMELŐ - mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

3 thoughts on “A globalizmus agóniája 2015-2025

  1. Remélem, hogy életfogytiglani börtönre ítélik az európai országok cionista-bérenc, áruló vezetőit.
    Merkelnek jelenleg még kancellári ambíciói vannak – nem sokára örülne, ha megúszná büntetés nélkül a német nép elárulását
    H.B.
    „A genetikailag azonos emberek genetikailag azonosan gondolkoznak, éreznek és ítélnek.
    Ezért nagyon fontos, hogy egy népcsoport vagy nemzet képviselői ugyanabból a fajból kerüljenek ki, mert különben annak a népcsoportnak vagy fajnak nem lesz hiteles vezetése, és ennek hiányában halálraítéli saját magát!”

  2. A „bevándoroltatás mellett én a megosztottságban látom a leendő bajok forrását. Azt a feszültséget,ami idehaza a pártok,a hatalom és a bérből fizetésből élő emberek között jött létre és izzik. Míg a hatalom hülyére veszi a Népet,két vödörrel szórják,lopják az adófizetők pénzét,közben úton útfélen nyúzzák a Népet. A média ontja a hatalom ökörségét,de a Nép befogadó képessége telítve van. Nem kell hozzá sok,hogy ami izzik,lángra kapjon. Az idegenek csak olaj lesz a tűzre. Nem irigylem a hatalmon lévőket,sem itt sem Európának nevezett gyűjtőtábort.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük