A diktatúra hullaszaga járja át a helytartók pozícióharcát

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Gyurcsány Ferenc Halottak napján a Globalizmus képletes fejfájánál (érthető okból nem mondhatok keresztfát) elmondta sírba ereszkedett gazdája halotti beszédét[1].

Ebben a beszédben Gyurcsány Ferenc felmentette a diktatúrát bűnei alól, minden vétkét mostani helytartójára, Orbán Viktorra hárítva.

Orbán Viktor ugyanígy mentességet ad a szenvedhetetlen igát nyakunkra kényszerítő hitvallásnak, az előző nyolc év helytartóit vádolva a diktatúra összes következményéért.

Szóval a kanapé a hibás azért, mert rosszul működik a „kurva” tanya („klasszikusoktól” csak szó szerint: a jelző az öszödi beszédben szerepel).

Gyurcsány Orbán elleni vádbeszéde minden helytartóra igaz, így rá, Hornra, Medgyessyre, Bajnaira is, és a „másik oldalról” Antallra, Borossra és Orbánra is[2].

1. Gyurcsány Ferenc érthető retorikai fogással a lényeget utolsóként említette: Orbán „a lelepleződéstől való félelmében meggyengíti az alkotmányosságot”.

Ő is éppúgy tudja, mint Orbán Viktor, hogy Magyarországon nincs hatályos Alkotmány. Nemcsak azért, mert a módosított 1949. évi XX. tv. Preambuluma ideiglenesnek minősíti az Alkotmánynak nevezett diktátumot, és nemcsak azért, mert a diktatúra alatt ősi Alkotmányunk jogfolytonossága felfüggesztődik (márpedig a liberális-kapitalista diktatúra a bankok és a multinacionális szervezetek önkényuralmával függetlenségi jogainkat korlátozza, így megfoszt bennünket érdekeink érvényesülésének lehetőségétől).

Nemcsak a többek által, többször felemlített okok miatt nincs Magyarországnak Alkotmánya, hanem elsősorban azért, mert a diktatúra Magyarország nevű helytartóságának értékrendjét a Lisszaboni Szerződés[3] nevű diktátum határozza meg.

Amikor a törvényességet felügyelő szervezet (Alkotmánybíróság) nem paríroz a helytartóság által végrehajtott diktátori akarat előtt, akkor a Helytartóságnak meg kell szüntetnie a renitenskedést.

Gyurcsány kormányzása idején nem az Alkotmánybíróságot fegyelmezték, hanem a jogalkalmazókat tartották kordában. Amikor öszödi beismerő vallomásával vitathatatlanná tette, hogy választási csalást követtek el 2006-ban, akkor az ezt kifogásoló feljelentést a Központi Nyomozó Főügyészség e szavakkal utasította el:

A politikai pártok képviselői által a választási kampányokban tett – a párt ideológiáját, az ahhoz kapcsolódó stratégiákat, ezen belül az ország állapotával kapcsolatos nézeteket tükröző – kijelentések valóságtartalmának vizsgálata nem tartozik a bűnügyekben eljáró hatóságok hatáskörébe, ezen kijelentésekért történő helytállás a politikai felelősség kategóriájába tartozik.”[4]

Mivel a diktátum hatályban van, és előírja, hogy az Európai Helytartóság (EU) határozatai, rendeletei és irányelvei minden tagállam számára kötelezőek[5], nyilvánvaló, hogy ezen jogforrások végrehajtásai utasításait „jogharmonizációval” akkor is el kell készíteni és alkalmazásba kell venni, ha azok nem harmonizálnak a jogrendszer alapjával. Az, hogy nem is törekedtek, törekednek erre, azt mutatja, hogy a zsarnokságot saját szabályai sem kötik.

A „jogharmonizálás” kötelezettsége fennállt a Gyurcsány kormány ideje alatt is (ld. a máig hatályos költségvetési hiánycél törvénybe iktatása), és értelemszerűen érvényesítették.

Még a kommunikációs módszer is ugyanez most, mint a Gyurcsány-időben: a választók közérdekű adatok megismeréséhez fűződő „alkotmányos” jogának csorbítása.

Ugyanez vonatkozik arra a folyamatra is, amit alkotmányozásnak neveznek. Ennek az eredménye ugyanis nem Alkotmány lesz, hanem Helytartósági Alapszabály, tekintettel arra, hogyaddig, amíg egy állam diktatúra alatt él, nincs lehetősége saját érdekét az Alkotó Alkotmányával (működési szabályzatával) érvényesíteni[6].

Így aztán Gyurcsány Ferenc akarata teljesül[7]: Isten nem fog (legalább is akaratával) a Helytartósági Alapszabályban megjelenni, még akkor sem, ha nevében (vagy irányítását közvetítő Szent Koronára hivatkozva) ott is lesz.

Gyurcsány Ferenc által felvetett kérdés („választási ígéreteit vagy az alkotmányt sérti meg”) költői, hiszen egyetlen parlamenti párt választási ígérete sem tartható be, mert azok feltételei és lehetőségei nincsenek meg a diktatúrában[8].

A tényleges kérdés az, hogy az iránymutatás (Alkotmány) nélküli irányelvek (új Alkotmánynak nevezett Helytartósági Szabályzat) és a Lisszaboni Diktátum helyébe lépő (látszólag annak módosítását jelentő, hiszen nem népszavazással akarják hatályba léptetni[9]) Új Diktátum[10] milyen mértékben teszi még lehetetlenebbé (bármelyik parlamenti párt) választási ígéreteinek betartását.

Tehát Orbán Viktor – az elmúlt húsz év miniszterelnökeivel azonos módon – nem „a lelepleződéstől való félelmében meggyengíti az alkotmányosságot”, mert alkotmányosság nincs. A lelepleződés pedig nem annak akaratától függ, aki lelepleződik, hanem azokétól, akik érdekeit sérti a leleplezett intézkedés.

A magyar társadalom most még a következmények leleplezésénél tart, mert a hatalmat gyakorlók pozícióharcával érintett érdek-sértéseket látja csak. Gyurcsánynak a következmények vonatkozásában nincs erkölcsi alapja (különösen az öszödi beszéd után) egyedül Orbánt vádolni azzal, hogy „a kormányfő pedig hazudott, csalt és lopott”.

Az ok lelepleződése még előttünk áll, de már nem kell sokáig várnunk. A szeptember 29-i brüsszeli tüntetésen már „Bankok nélküli Európát!”, „Multik nélküli Európát!” követeltek, kimondva a király meztelenségét: „Nem kell a spekulánsok Európai Uniója!”[11].

2.  „elveszi az emberek pénzét”, „Magyarországnak tolvaj kormánya van” – mondja Gyurcsány Ferenc Orbán Viktorról.

Ez a kijelentés szintén a pozícióharc játékszabályai szerinti torzítás.

Orbán Viktor és az eddigi összes kormányfő – így Gyurcsány, Medgyessí és Bajnai is – csak „jogharmonizált”, amikor az EU parancsát végrehajtja.

A következménnyel igyekeznek az okot elfedni, amikor Orbán az előző nyolc év megszorításaira hivatkozik, Gyurcsány pedig a jelenlegi kormány legalább 200 milliárd forintnyi elvonására[12].

Az igazság az, hogy a gyarmatbirodalom (kódolt nevén: EU) évente 6000 milliárd eurót vont el a tagállamoktól és ennek hatodát (1000 milliárd eurót) adja vissza „támogatás” formájában[13]. A tiszta („támogatással” csökkentett) elvonás (sarc) Magyarországra vonatkozóan évenként növekvő mértékben 2010-re eléri a 7500 milliárd forintot[14].

Nagyméltóztassanak megmondani, Gyurcsány és Orbán urak: ki veszi el az emberek pénzét, ki a tolvaj?

És azt sem ártana, ha megmondanák, hogy Önök kinek az érdekében vállalták a behajtó szerepet!

Így aztán amikor Gyurcsány Ferenc azt mondja, hogy Orbán Viktor „despotaként viselkedik a köz szolgáival”, akkor nem a veréb mondja a bagolynak, hogy nagy a feje, hanem egyik bagoly a másiknak, mert a diktatúrában a Helytartó az önkényúr.

És a „politikai értelemben Orbán Viktor többé nem legitim alkotmányos vezetője a hazának” kijelentés nem igaz, sem Orbán Viktorra, sem őra, mert politikailag mindketten törvényes (legitim) alkotmányos vezetők.

De ne felejtsük Churchill megállapítását: „ahol a tisztesség véget ér, ott kezdődik a politika”.

Kelt Szegeden, 2010. Enyészet havának 7. napján.

A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:

Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája


 

[1] Gyurcsány: ha a vádak bebizonyosodnak, Orbán politikailag nem legitim vezető – 2010. november 2. 20:44 – http://mti.hu/cikk/510756/
[2] A diktatúra keltette sebek beFORRADását mikor akarja a sokadALOM? – http://szkszhu.szksz.com/101020.pdf
[4] Központi Nyomozó Főügyészség Nyom. 44/2007. sz. határozata – http://szkszhu.szksz.com/lu070308.doc
[5] Az Unió hatásköreinek gyakorlása érdekében az intézmények rendeleteket, irányelveket, határozatokat, ajánlásokat és véleményeket fogadnak el.
A rendelet általános hatállyal bír. Teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Az irányelv az elérendő célokat illetően minden címzett tagállamra kötelező, azonban a forma és az eszközök megválasztását a nemzeti hatóságokra hagyja.
A határozat teljes egészében kötelező. Amennyiben külön megjelöli, hogy kik a címzettjei, a határozat kizárólag azokra nézve kötelező, akiket címzettként megjelöl.
Lisszaboni Szerződés II. rész (Szerződés az Európai Unió működéséről) 288. cikk
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:HU:HTML
[6] Rendszerváltást, vagy mintha-rendszerváltást? – http://szkszhu.szksz.com/IBSZ101101.html
[7] Gyurcsány: Isten oda nem való – 2010-10-22 17:03 – http://www.hirtv.hu/belfold/?article_hid=344608
[8] Négy változat egy témára http://szkszhu.szksz.com/Osszehasonlito.pdf
[9] EU-csúcs: módosítják az alapszerződést az euró garantált védelme érdekében – 2010. október 29. 07:30 – http://eu.mti.hu/hirek/509921/eu-csucs_modositjak_az_alapszerzodest_az_euro_garantalt_vedelme_erdekeben
[10] Orbán: a válság utáni Európát a régi szerződés alapján nem lehet működtetni – 2010. október 29. 15:49 –
http://eu.mti.hu/hirek/510057/orban_a_valsag_utani_europat_a_regi_szerzodes_alapjan_nem_lehet_mukodtetni
[11] Tízezrek tüntettek Brüsszelben a gazdasági megszorítások ellen – 2010. 09. 29., 16:21 –http://www.origo.hu/nagyvilag/20100929-tizezrek-tuntettek-brusszelben-a-gazdasagi-megszoritasok-ellen.html
[12] A Mintha-Kormány Mintha-Programjáról – http://szkszhu.szksz.com/IBSZ100525.html
[13] Lóránt Károly az EU sarcról – http://szkszhu.szksz.com/0317paragrafus.html

[14] Az EU-sarc bizonyítékai – http://szkszhu.szksz.com/eusarc.html

One thought on “A diktatúra hullaszaga járja át a helytartók pozícióharcát

  1. Mindkét „államférfi”, hiéna és dögkeselyű. Az ország hulláját igyekeznek eltakarítani.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük