Szélsőséges antiszemitizmus a zsidók között

Létezik egy izraeli, cionista honlap, amelyből sok mindent megtudhat az ember Izraelről és Palesztináról. Nem akarok a részletekbe menni, de például azt is, hogy palesztin nép nem létezik, és sosem létezett. A honlapon található az un. „SHIT list”, vagy magyarul SHIT névjegyzék. Címe: http://masada2000.org/index.html (http://en.wikipedia.org/wiki/Masada2000) A SHIT a Self Hating Israel Threatening kifejezés rövidítése. Jelentése: öngyűlölő, Izraelt fenyegető. Ha belenéz az ember a névjegyzékbe, csak zsidókat talál ott. Tehát öngyűlölő, Izraelt fenyegető zsidókról van szó. (A SHIT szó egyébként angolul – elnézést – „szart” jelent. A honlap neve a páratlan zsidó szellemesség és humor megnyilvánulása.)

Hirdetés

Örök hála a liberálisainknak, hogy feltárták előttünk, hogy a lelkünk mélyén mi, magyarok, milyen mélyen, a „génjeinkbe programozottan” vagyunk rasszisták és antiszemiták, mert így eljutva a helyes önismeretre, módunk van a bűnbánatra, az ismételt jóvátételekre és bocsánatkérésekre. Bár nagyon szörnyű a rasszizmusunk, de még szörnyűbb, hogy a szélsőséges antiszemitizmus már a zsidók közt is fölütötte a fejét. Ideje volna már, hogy az eszdéesz egy zsidó missziót, vagy inkább inkvizíciót (magyarul: kikérdező szervezetet) hozzon létre ezeknek a zsidó eretnekeknek a felkutatására (célszerűen a Simon Wiesenthal Center-rel együttműködve), és jobb belátásra térítésére.

A tévelygők egyike Gilad Atzmon, bármily szégyen, de nemzetközileg elismert dzsessz  szaxofon művész, akinek az Exile (Száműzetés) című CD-jét a BBC 2003-ban az “Év Albumának” minősítette. Izraelben született, szolgált az IDF-ben (Izraeli Véderő), most pedig önkéntes száműzetésben él Nagy-Britanniában. Honlapja www.gilad.co.uk, delejcíme: [email protected].

Az alábbi, leleplező képen, mely a „SHIT list”-en található, Atzmon, mivel a háború után, Izraelben született, nyilván a német, neonáci hadsereg tisztjeit szórakoztatja. Kérem, hogy csak nagyon erős idegzetűek olvassák az Atzmontól származó alábbi, felháborító kijelentéseket, és olyanok, aki nem egykönnyen kerülnek az ellenség uszályába. Minden szó a „masada” honlapról származik.

Atzmon, Gilad: Amikor ez az izraeli születésű zenész nem a szoprán szaxofonját vagy klarinétját fújja új hazájában, Angliában, akkor az arab és moszlim nácik seggét nyalja. Gilad Atzmon nem szereti Izraelt, sőt a szülőhazáját „erkölcstelen, gyarmatosító államnak” tartja. Sok mást is mondott ő. Ami a lényeg, hogy egymaga korszerűsítette „Cion Bölcseinek a Jegyzőkönyveit”.


Idézetek tőle:

A cionizmusról:

„A cionizmus egy egyedülálló módszer, amelynek célja, hogy tökéletessé tegye a világszerencsétlenségeknek és az emberi fájdalomnak az átalakítását zsidó haszonná.”

„A cionizmus valahogy mindig kész volt bármely vezető hatalom gyarmatosító érdekeinek a kiszolgálására.”


Izrael és a cionizmus korrupt üzelmeiről:

„Amerika már a függetlensége elvesztésénél tart. Most úgy látszik, hogy a cionista érdekcsoportok irányítják Amerika külpolitikáját. Az Amerikai Egyesült Államok hosszú ideig tartó függetlenség után egy nála jóval hatalmasabb államnak válik a távoli gyarmatává, a zsidó államnak.”

„A kérdés, amit föl kell tenni, hogy ki fogja megvédeni az amerikaiakat az anyaországuktól.”

„Úgy látszik, hogy a zsidó nép egyenjogúsítása vezetett a cionizmus megszületéséhez: egy rasszista, gyarmatosító és nacionalista államhoz, amely most alakul át a végső formájába: a szadista végkifejletbe.”

„Ha meggondoljuk, elrettentő, hogy egy aprócska államnak egy ilyen kis érdekcsoportját ennyire űzi az a vágy, hogy a világ többi részét véget nem érő viszályokba hajszolja.”


Atzmon GilanAz izraeli kormányról és hadseregről:

„A választott izraeli kormány csak azért van, hogy az izraelieket ellássa palesztin vérrel. Arra szakosodtak, hogy az izraeli nyilvánosság számára gondoskodjanak a minél nagyobb palesztin halálozási arányról. Taktikai fogalmakkal ezt az „elrettentés erejének” nevezik, de a valóságot jobban kifejezné, ha nyers vérszomjat mondanának.”

Izrael erkölcstelenségéről és az emberi együttérzés hiányáról:

„Hasonlóan bibliai őseikhez, az izraeliek halálra verve szeretik látni az ellenfeleiket… bármilyen szörnyen is hangzik, az izraelieknek örömöt okoz mások szenvedése. Az együttérzés fogalma teljesen távol áll tőlük.”

„Izrael a palesztin nép nap-nap utáni megfélemlítésével van elfoglalva. Ha a megfélemlítés unalmassá válik, akkor öldöklésbe fognak. Ha az öldöklést is megunják, akkor megalázzák a haldokló Arafatot. Izrael … minden elképzelhető embertelen indulatnak az öntetszelgő megtestesülése. A kegyetlenség megdicsőülése.”

Arafatról, az őrültről, akinek negyven éves zsidóölő múltja van:

„Élete utolsó tíz napjának a folyamán a világ lélegzet visszafojtva figyelte azt, ami a szabadságharcosok óriása és a halál angyala közötti, örökké tartó csatának tűnt. Sokan követték közülünk aggodalommal a híreket, sokan imádkoztak az elnök felépüléséért.”


Izrael jövőjéről:

„A történelem azt tanítja, hogy amikor a szadista öntetszelgés felfedi az arcát, akkor már közel van a vég. Izrael napjai meg vannak számlálva.”

Mindenkit arra kérünk, hogy bojkottálja az „Öngyűlölő, Izraelt Fenyegető” (Self Hating Israel Threatening, röviden SHIT, azaz SZAR) zsidók eme beteg példányának a muzsikáját.

Eddig tartott a honlap Atzmonra vonatkozó szövege. (Mellette még több mint 7000 név van rajta képekkel és a bűneik jegyzékével.)

Mindenekelőtt sietek elhatárolódni Atzmontól és követelem, hogy az általunk több évtizedes tapasztalatból ismert valódi szólásszabadság nevében Tony Blair azonnal börtönözze be gyűlöletbeszédért, mint az osztrákok Őfelségének, Nagy-Britannia uralkodójának „holokauszt tagadó” alattvalóját, a történész David Irvinget. Anglia örök szégyene, hogy az ott élő zsidó holokauszt tagadó, Paul Eisen, még mindig szabadlábon van. (Az  eszdéeszetlenek és Kiss János szervezhetnének egy tüntetést az angol követség előtt antiszemitizmus pártolás ellen, mint annak idején „ártatlan Józsika” ügyében a Moszkva téren a magyar rasszizmus ellen.) Az idősebbek talán emlékeznek a Kádár korszak viccére: „Mi a szólásszabadság? Válasz: Szabad országban, szabad ég alatt szabadon mondani, amit szabad.” Ausztria már utolérte Kádárt. Vigadj rendszerváltó magyar haza! És legyünk büszkék, mert „ők” értek utol „minket”. (A reakciósok szerint örüljünk, hogy már lemaradásban vagyunk!)

Egyik nagy politikusunk mondta, hogy minden magyar gyereknek legalább egyszer életében el kell mennie a Holokauszt múzeumba. Sajnos, az nem jutott eszébe, hogy ehhez ingyen utazási jegyet adjon a vidéki fiataloknak. Ezért most jobb javaslatot teszek: a múzeumot vigyük el az emberekhez. A módszer, hogy minden megyeszékhelyen létesítünk egy-egy holokauszt múzeumot, amelyet washingtoni mintára „A Türelem Házának” neveznénk el (vigyázat, nem „türelmi ház”, mint „türelmi zóna”) és minden volt járási székhely múzeumában egy-egy holokauszt emlékszobát, vagy ha túl kicsi, legalább egy holokauszt sarkot. Valahogy úgy, ahogy az ötvenes években, általános iskolás koromban, az osztályban kellett egy „vörös sarkot” készítenünk.

(Micsoda cinizmus, hogy a Szovjetunióban született izraeli zsidó, Israel Shamir, ezzel szemben azt képes írni a „PaRDeS” c. könyvében, hogy „a holokauszt múzeumok a zsidó bűnözés növekedésének fontos tényezői”. Sőt, arra vetemedik, hogy oldalakra menő „antimarxista és burzsoá áltudományos” magyarázatokat fűzzön ehhez az ab ovo hamis és rasszistán antiszemita téziséhez.)

Gilad Atzmon nem csak zenész, hanem író és újságíró is. Ha írásai a kezükbe kerülnek, leghelyesebb azokat azonnal elégetni, de ha kézbe veszik, a fentiek kéretnek szigorúan figyelembe vétetni. Azt nem tudjuk, hogy fenti szöveg mire utal a „Cion Bölcseivel”, de van egy olyan írása, amelynek a „London Bölcseinek a Jegyzőkönyvei” címet adta.

jozsika02Azok kedvéért, akik nem emlékeznek „Ártatlan Józsika” esetére, amikor egy cigány fiatalember (Mortimer) megkéselt egy másikat (Ártatlan Józsika), és ami miatt Kiss János vagy talán TGM „antimagyarrasszista” tüntetés szervezett a Moszkva téren, ide másolom a Független Szabad és Demokrata Hírszolgálat tényfeltáró riportját, amely a már megszűnt kettosallampolgarsag.hu honlapról származik.

Az Igazi Józsika sztori – A kettosallampolgarsag.hu szenzációs tényfeltáró riportja

Azon a borzalmas napon szegény Patai Józsika beteg nagymamájához ment látogatóba két pajtásával. Nehéz volt kijutnia a második kerület közismert gettójából, négy rasszista, romaverő rendőr is igazoltatta, egyikük gumibottal meg is ütötte, amikor a felszólításra, hogy “papírokat, cigány”, csupán annyit rebegett: “természetesen, biztos úr”. Józsika kosarában a Máltai Szeretetszolgálattól kapott 10-12 mobiltelefon, 8-10 pénztárca, némi speciális, illatos gyógyfűkeverék és por 22 db zacskóban, néhány egyszerű, a kirekesztettekre jellemző 5cm vastag aranylánc, fél tucat puritán, bálás Versace öltöny, egy-két apró, a szociálisan hátrányos helyzetűeknek osztogatott Denon DVD lejátszó, egy szeméttelepen talált Oxford Advanced Learner’s Dictionary és Világirodalmi Lexikon, a vizsolyi Biblia, egy fémből készült, 28 cm hosszú, olcsó háztartási eszköz, amit a nagyinak szánt ajándékba a speed nevű, legolcsóbb fájdalomcsillapítóval együtt, s egy ujjakra húzható, kedves kis acélékszer.

A 21-es buszon éppen egy öreg néninek segítettek a csomagjait felcipelni, amikor SS egyenruhás, 25-30 év közötti szőke férfiak érkeztek a megállóba. A Székely Himnuszt énekelték.  “Ide nekem egy rohadt zsidót!” kurjantotta a legtagbaszakadtabb vandál, hideg kék szemei izzottak a gyűlölettől.

“Nincsenek a buszon izraelita vallásúak” motyogta félénken Kohn bácsi, miközben 24 karátos aranyóráját lopva levette csuklójáról, és kabátzsebébe csúsztatta. “Ehun van egy!” üvöltötte az egyik verőlegény, véres ingujja kivillant éjfekete egyenruhája alól. Ekkor lépett közbe Józsika:  “Pax Vobiscum!” (béke veletek) mondta szelíden az őrjöngő hitleristáknak. “Mindnyájan Testvérek vagyunk!” Hangja halk volt, mégis határozott. Kicsiny, gyönge testével – nem régen épült fel egy súlyos vírusfertőzésből – védte az ártatlan, remegő Kohn bácsit. A busz hátuljában álldogáló 10 válogatott rögbijátékos, 6 súlyemelő, két +130 kg-os birkózó, Fekete László, Toldi Miklós, Görbe Nóra(Linda), az antiszemita Mel Gibson, Lovas István, ifjabb Hegedűs Lóránt, Semjén Zsolt, a páncélos tábornok Joseph Ratzinger és Tomcat rideg közönnyel nézte végig a rasszista megnyilvánulást. Sőt, az egyik szemtanú későbbi beszámolója szerint a blogger karlendítéssel bátorította a fasiszta pribékeket.

“Ha nem takarodsz előlem, keresztül szúrlak, te büdös cigány!” ordította a Mortimer névre hallgató Obersturmbahnführer a frissen mosakodott, illatos fiúnak, ám Józsika halált megvető bátorsággal, rendíthetetlenül védelmezte halmozottan hátrányos helyzetű, minden munkahelyről, alapítványi, médiavezetői és bankigazgatói székből kirekesztett embertársát. Szemeiből a szeretet és a jóság fénye sugárzott. A kigyúrt, homlokán és talpán horogkeresztes tetoválást viselő vadállat erre kihúzta hüvelyéből második világháborús német kardját, s rárontott a Roma Katolikus Ifjúsági Szövetség 15 éves tagjára. A fajgyűlölő penge a gyermek hasába hatolt és 12 helyen jött ki a hátán. Mindez egyetlen döféstől!  “Bocsásd meg nekik Uram, nem tudják, mit cselekszenek!” rebegte elhalóan Józsika, majd kezével megáldotta támadóit és lehunyta két szemét. Az utasok elégedett, cinkos mosollyal szálltak le a buszról – többen kezet ráztak a támadóval, vagy leköpték a vérében úszó Józsikát, majd csendesen eltávoztak a tett színhelyéről. Egy humánusabb járókelő megpróbált segítséget hívni mobiltelefonján, ám a közeli templom katolikus (vagyis nyilas) plébánosa kicsavarta kezéből a távbeszélő szerkezetet és porrá zúzta az aszfalton: “Cigánybuzi!” sziszegte a jótét lélek fülébe.

A mentők és a rendőrség csak 13 óra múlva értek ki a helyszínre. Addig SENKINEK nem tűnt fel az ártatlan, megsebzett roma kisfiú! Kegyetlen gyilkosa (aki akkor még nem tudhatta, hogy Józsika iszonyatos sebekkel ugyan, de túlélte a támadást), Mortimer menekülés közben berohant egy titkos árja szépségszalonba, ahol 3 órát szoláriumozott, fekete parókát vett fel, majd a rendőrségen megbúvó náci bajtársaival mobilon megbeszélte a fedősztorit, miszerint ő is roma. ..

Tegnap a fasizmus még csak az ajtónkban állt, ma bejött előszobánkba és holnap talán már mindennapi életünk része lesz!

Független Szabad és Demokrata Hírszolgálat
kettosallampolgarsag – 2005, június 2 – 03:21
D. M.
Nemzeti InternetFigyelő

Facebook hozzászólások


Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG: Hazugokról és hazugságokról
Siklósi András: Gondolatok közéletünk kapcsán
Morvai Krisztina EP képviselő közleménye: Göncz Kinga modjon le!
Close