"A nácik szembeszállnak Istennel." - Az Ukrajnában letelepedett Kazár Maffia a keresztény egyház ellen támadt

KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Nemzetgyilkossági kísérlet a magyarság ellen – Világra szóló aljas bűnök, TRIANON !

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Nemzetgyilkossági kísérlet a magyarság ellen és még mi fizetünk!

Elképesztő aljas hazugságok A TRIANONRÓL! Minden jóérzésű embernek KÖTELEZŐ tudni és tovább adni! Olyan mértékű az aljasságok sorozata, ami már emberi mértékkel nem mérhető! Ennél aljasabb holokauszt amit tudatosan megszerveztek mint a TRIANON nem történt. Ez a mai napig tart és szedi áldozatait, nagyságrendileg sem összehasonlítható azzal amivel ezt lefödték és ezért még fizetünk is.

NEM A BECSÜLETES EMBEREKRŐL VAN SZÓ, ÉS NEM ETNIKUMRÓL, HANEM AZOKRÓL A SZEMÉLYEKRŐL, AKIK ENNEK AZ ALJASSÁGNAK A KITERVELŐI ÉS SZEKÉRTOLÓI!

Amíg nem fogjuk fel, hogy kiknek is köszönhetjük Trianont és már a TRIANON előttről a mai napig tartó nemzet gyalázást, lejáratást, addig azt etetnek meg velünk amit csak akarnak, és annyi bőrt húzhatnak le rólunk amennyit csak akarnak. 

Ha valaki az okokat keresné, visszamehetünk egészen a Kánaánitákig, akik szintén a mi ősiségeink voltak, és ki lettek irtva.

Nem véletlen van szőnyeg alá söpörve a TRIANON, MERT AMIT TANÍTANAK ANNAK SEMMI KÖZE A VALÓSÁGHOZ.  Nem véletlen hogy egy hazug történelmet oktatnak a mai napig és nem véletlen tartunk ott ahol tartunk, mert ugyanaz a vezetés utódai élősködnek a nyakunkon, akik nem magyar érdekeket képviseltek soha, velünk meg 4 évente szórakoznak a hazug médiájukkal karöltve és röhögnek a markukba.

Egyébként meg a magyarság nem tartott rabszolgákat, nem rabolt le és nem gyarmatosított egyetlen nemzetet sem, nem keresett 1 Forintot sem egyetlen, halottból sem, nem hamisítottuk meg egyetlen nemzetnek sem a történelmét, és nem erőszakoltunk rá egyetlen nemzetre sem hitvilágunkat.

Mi folyik itt? Mert lassan mindenki fajgyűlölő, náci, rasszista aki tud olvasni!

MILYEN VALLÁSI DOGMÁKKAL HÜLYÍTENEK?
Az ószövetség tele van gyilkossággal és olyan Istennel akihez semmi köze, sem Jézusnak, sem a teremtő Istennek, sem nekünk. Egyébként a teremtés történet egy SUMER teremtés történet ami a mi ősiségünk és nem az amit ma kimazsolázva, kisajátítva, átírva eladnak nekünk.

Talán Jézus is fajgyűlölő, rasszista volt, nem tudta mit beszél amikor figyelmeztette a vallási vezetőket ? 

“Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.”

Máté 23:
14. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színből hosszan imádkoztok; ezért annál súlyosabb lesz a ti büntetéstek.

15. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogányt zsidóvá tegyetek; és ha azzá lett, a gyehenna fiává teszitek őt, kétszerte inkább magatoknál.

27. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, a melyek kívülről szépeknek tetszenek, belől pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák.

A lényeg, hogy volt egy záradéka ennek a békediktátumnak.

A két világháború között egyértelmű megfogalmazás van ez egy béke diktátum. Szerződésnek akkor nevezhetünk egy megállapodást ha két fél egyenlő esélyekkel ül le. De itt egyáltalán meg sem hívták a magyar felet, nem volt képviselve.

Nagyon lényeges, hogy szerződésnek ezt semmiképpen nem lehet nevezni, tehát ez azt jelenti, hogy amikor már mindent készre fogalmaztak, akkor aláírásra hívták meg a magyar felet.
A világtörténelem legnagyobb gazemberségét végül is kisorsolással íratták alá.
Ez egy nemzetgyilkossági kísérlet volt!

A záradék egyértelműen pontokban szedve, rögzíti, hogy mik a nemzetiségek jogai, az utód államokban, Csehszlovákiának, Romániának stb,.

Néhány pontban:

 • szigorúan tilos az etnikai arányokat megváltoztatni. Most meg kell nézni a jelenlegi arányokat és az akkoriakat!
 • hivatal nyelv használat stb…
 • az utolsó pont pedig az volt, hogy a békeszerződés addig nem lép érvényben, amíg ezt a záradékot, valamennyi utód állam a saját parlamentjében nem fogadtatja el, nem ratifikálja és nem iktatja törvényben.

És melyik országok iktatták ezt törvényben? Egyik sem!! Most akkor érvényben lépett ez a szerződés? Nem!!

Miért nem ezen az alapon tárgyalnak a Trianonról ?

Az ország nagy része nem is tud erről a záradékról és nem tudja, hogy ennek a függvényében érvényes vagy nem a TRIANONI béke diktátum!!

Tehát az elszakított területeken magyar állampolgárok élnek a mai napig. Jogilag teljesen tiszta az eset.

Nem beszélve arról, hogy kényszerítették Romániában a magyar embereket, hogy amennyiben egy éven belül nem lesznek román állampolgárok, akkor kötelesek elhagyni az országot.

Saját szülő földjükről kijjebb rudalják őket, elég sokan voltak akik emiatt jöttek menekültként az anyaországba. Ezek világra szóló aljas bűnök!!

Ezt nem lehet tovább halogatni ! Tisztázni kell a románoknak a saját nyelvükön , hogy micsoda hazugság és ostobaság történt.

A tények makacs dolgok, és tudomásul kell venni és nem lehet a végletekig hallgatni róla.

Óriási erők vannak a kezünkben ha végre ébredünk, a magyarságot nem lehet ki irtani, a mi címerünk tökéletesen magában foglalja azt, ami miatt nem lehet.

Ez jelenti a szent földet, és mivel van lefedve?
Egy másik szent földdel!!!

Óriási átverés áldozatai vagyunk!

És még egy példánk van rá amikor 56 -ban kiderült hogy egy spontán forradalmi megmozdulás, tényleg megrendítheti a világ aljas erői által összetákolt építményt. Abban a pillanatban lefödték SZUEZZEL!

Ezeket kell felelősségre vonni, egy biztos mindig lefedik azt ami a valóság és egy egészen más dolgokkal tele nyomják a fülünket.

Tény kérdés, hogy amikor 1920 előtt, már lezárult az első világháború és két éve volt a győztes hatalmaknak, hogy kidolgozzanak egy új világrendet. Ők azt csinálták hogy a legnevesebb tudósaiknak kiadták a feladatot, hogy véleményezzék azokat a terveket amelyek addig beérkeztek.

Kollányi Károly- kárpátmedence Európában című könyvében benne van, szó szerinti fordításai azoknak a szakvéleményeknek, amelyeket a legkiválóbb akkori Francia,  Angol, Olasz és Amerikai geológusai, földrajz tudósai, történet tudósai adtak szakvéleményt. DÖBBENETES OLVASMÁNY!!

Egyetlen egy sincs közülük amelyik javasolta volna a Kárpátmedence felosztását, mindegyik figyelmeztet arra, hogy a jó Isten által egy olyan egységnek teremtett földrajzi képződmény,
aminek nincs párja. A folyok befele folynak és nincs még egy olyan határ ahol a kárpátok a vonulata. Figyelmeztettek, hogy a tervezett szerinti új országokban, tehát Csehszlovákiában, Romániában, Jugoszláviában mindegyikben rosszabb lesz a nemzetiségeknek, mint a magyar királyság területén.

Ez azt jelenti, hogy aki Hitlert vagy a körét hibáztatja a második világháborúért, az tudatosan csal. Azok a felelősek akik ezt a nyilván valóan aljas és minden természet törvényt és egyéb társadalmi törvényt fölrúgó 1920 -as VERSZÁRI diktátum létrehozói a felelősek és az összes további vérengzésért, elhurcolásért. Ezt mind tudatosan csinálták!

Pontosan megvannak, melyik újságírók név szerint kik voltak akik ezt előkészítették, tehát tudjuk, hogy kikről van szó, jogutódjuk működik a mai napig.

Ez azt jelenti, hogy nincs elbújás 1849-től 1914-ig a szabadságharc után legfényesebb magyar nevet, módszeresen mocskolták be és tudjuk hogy kik, tudjuk hogy milyen megrendelésre és azok ma is hatalmon vannak.

Drechsler Miksa emlékirataiból
Trianon bűnösei
MINDENKI FIGYELMÉBE !
 
 
Az itt bemutatott 1949-es “Kis Újság” címlapja a bizonyíték arra hogy a
Kárpátmedencei zsidó holokausztot a “nyugati kultúra” iparmágnásai szervezték meg a német közgazdász SS főtiszten Veesenmeyeren keresztül. Veesenmeyer bedolgozott a Berlin-London-New-York tengely bankkartelljének. A cél az volt hogy a Kárpátmedence gazdasági-politikai-katonai egységét (és rajta keresztül egész közép Európáét) szétverjék. Ezt már a Habsburgok is több száz éve végezték ! Ezért a “munkáért” a tetü német bajkeverő Veesenmeyer büntetlenséget és részvénycsomagot kapott a Rothschildokról. A németeknek köszönhetjük a kommunista zsidó népirtást és a rendszerváltók mai országrablását ! Ez az újság a bizonyíték arra hogy az USA van a HOLOKAUSZT ÉS A KOMMUNISTA NÉPIRTÁS MÖGÖTT !!!!
Kis újság
AZÉRT IDE MÁR JÓ VASTAG BŐR KELL!
trianon_004

Nemzetgyilkossági kísérlet

Leírás: DR. VECSEKLŐY JÓZSEF szerző (1923. október 5. – 1992. november 28.) eredetileg jog- és államtudományi szakon végzett Budapesten. Évtizedeken át a városok közigazgatásával foglalkozott és szerzett nemzetközi elismerést.

Jelen kötete, a „Nemzetgyilkossági kísérlet” 1992-ben a halála után jelent meg.

Ez a nagy sikerű, eddig három kiadást is megért könyv egyedülállóan gazdag feldolgozása a trianoni országcsonkítás nemzetközi szálainak felgöngyölítésére, kibogozására.

A SZERKESZTŐI UTÓSZÓ szerint is Trianon valóban gyilkossági kísérlet volt, amely azóta is fojtogatja a nemzetet. A semlegesekre, a nemzetközi közvélemény jóindulatára várni pedig naivság volt akkor is, és ma is az.

Vecseklőy József ezt a kérdést járja körül szinte egyedülálló alapossággal.

A „NEMZETGYILKOSSÁGI KÍSÉRLET” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik nyomon kívánják követni a bennünket megfojtani kívánó „hármas fogat” működését, nevezetesen a győztes nagyhatalmak (Franciaország, Anglia, USA), másodsorban a ránk irigykedő és bennünket gyűlölő szomszédaink (Szlovákia, Szerbia, Románia), továbbá a bennünket likvidálni kívánó belső ellenségeink ténykedését, akik együttesen igen tudatosan egy hármas gyűrűt fontak a nemzet nyakára, amelyet Vecseklőy József igen hatásosan érzékeltet, és amelyből feltétlenül le kell vonni a további létezésünk számára alapvetően szükséges tanulságokat.

ROMÁNIA MIKORTÓL LÉTEZIK?

MIÉRT FONTOS, LEHAZUDNI A MAGYAR TÖRTÉNELMET!

A lényeg, hogy ne ismerd meg, mit jelent magyarnak lenni és mekkora tudással rendelkeztek őseink.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=kLQRah_g-40]

Államférfiak a trianoni béke-parancsról

A világ már régen beismerte az országunkat ért megcsonkítás igazságtalanságát. Íme néhány államférfi idézete:

Andrej Hlinka páter, a legnagyobb szlovák párt, a Szlovák Néppárt vezetője 1925. június 4-én a következőket mondta:

“Mindannyiunk lelkében lobogjon a magyar haza emléke, mert ezer esztendős magyar uralom alatt nem szenvedtünk annyit, mint a cseh uralom hat éve alatt.”

Vladimir Iljics Lenin:

“Rájuk erőszakolták a békét, de ez a béke uzsorás béke, gyilkosok és mészárosok békéje… hallatlan béke, rabló béke…ez nem béke, ezek olyan feltételek, amelyeket útonállók késsel a kezükben diktálnak a védtelen áldozatoknak.”

André Tardieu, háromszoros francia miniszterelnök, a La paix című könyvében:

“Azért nem lehetett a magyaroktól elszakított Felvidéken népszavazást tartani, mert akkor nem jött volna létre Csehszlovákia a lakosság ellenszavazata következtében.”

Tomás Garrigue Masaryk, Csehszlovákia első elnöke:

“Választanunk kellett Csehszlovákia megteremtése vagy a népszavazás között.”

Lord Viscount Rothermere, a Daily Mail kiadója és szerkesztője, 1927. június 21-i számában megjelent (Magyarország helye a nap alatt –
Hungary s Place in the Sun) című cikkében a következőket írta:

“Két fiam esett el a háborúban. Nemes eszmékért áldozták az életüket és nem azért, hogy e dicső nemzettel ilyen igazságtalanul elbánjanak. Addig nem lesz nyugalom Európában, amíg revízió alá nem veszik a galád és ostoba trianoni szerződést.”

Francesco Nitti, olasz miniszterelnök, 1924. szeptemberében:

“Trianonban egy országot sem tettek tönkre gonoszabbul, mint Magyarországot. De ezt az országot lélekben erős emberek lakják, akik nem nyugszanak bele hazájuk rombolásába. Magyarország megcsonkítása annyira becstelen, hogy senki nem vállalja érte a felelősséget. Mindenki úgy tesz, mintha nem tudna róla, mindenki szemérmesen hallgat. A népek önrendelkezési jogára való hivatkozás csak hazug formula… a leggonoszabb módon visszaéltek a győzelemmel… Nincsen olyan francia, angol vagy olasz, aki elfogadná hazája számára azokat a feltételeket, amelyeket Magyarországra kényszerítettek..”

Herbert Henry Asguit, aki 8 évig volt angol miniszterelnök, 1925-ben:

“Ez a béke nem államférfiak munkája, hanem súlyos és végzetes tévedések eredménye.”

Artur Neville Chamberlain, angol miniszterelnök:

“A trianoni szerződés eredménye Európában nem béke, hanem az új háborútól való félelem.”

Stanley Baldwin, angol miniszterelnök:

“Európa békéje a trianoni békeszerződés napján szűnt meg.”

Lloyd George, angol miniszterelnök, 1929. október 7-én mondott beszédében:

“Az egész dokumentáció, melyet szövetségeseink a béketárgyaláson rendelkezésünkre bocsátottak, csaló és hazug volt.”

12 thoughts on “Nemzetgyilkossági kísérlet a magyarság ellen – Világra szóló aljas bűnök, TRIANON !

 1. ÖNNEK MI A VÉLEMÉNYE?
  Kérdésére válaszolva – még mindig változatlan – IDÉZEM MAGOM!

  “….
  2010. június, 4-én 14:32-kor konduljanak a harangok,
  ne csak belső – külső Magyarországon, ha nem szerte az egész világon!
  Ha már a médiában hangunkat nem hallatathatjuk – a HANG SZÓLJON A TEMPLOMOKBAN!
  MAGYAR HATTYÚDAL!

  Helyett írom szüntelen és végtelen:

  Hol is hagytam ABBA, jaj már meg is öregedtem.

  a fiatalságomon elmerengve, egy szebb jelenben.

  Egy szebb jelen, mely nem jelszó, ha nem meghatározó.

  Ez legyen már meg nekem, a JELEN mely nem képmutató.

  Ismerem a múltam, a jelenben vagyok, a jövő hamar itt van.

  Hiába látom a jövőt megfogni mégse tudom,

  Vissza a múltba, emlékezni, és átadni a tapasztalatot.

  Az okos tanul belőle, a buta végleg elmerül miatta,

  ez így volt az idő végtelenében, jó ha tudod és emlékezetedbe vésed!

  Még tíz-éved van Magyar, hogy hazádat visszakapd.

  Kilencven éve, volt egy sátáni kacaj,

  mely hazádat országodat széttrancsírozta zs-ugorra.

  Azért csak annyira, mert a jog -törvény amit alkottál,

  nem adta az egészet oda.

  Pedig akartad – titkon, hogy az egész Kárpátmedencét uraljad.
  Hát most add vissza, úgy ahogy elveted a jog erejével,

  mert az enyém és nem a tied.

  A török uralta 150 – évig – ugye tudod, hogy újból teli lett.

  Hazám olyan mind a Hold – hol elfogy, hol teli lesz.

  Ma ha szóvá teszem, hogy az enyém és nem a tiéd,

  lenyílasozol, lefasisztázodól, lenácizól, leterrorizálozol, leantiszemitázodol, lerasszisázodol…

  Hát micsoda világ ez? Ha kérem őseim hagyatékát – jussom,

  becstelen támadást – megbélyegezést kezdesz a világ felé,

  hogy sátáni hangod tovább éltessed.

  Hozok én is egy törvényt, hogy a Mars az enyém.

  De tényleg az enyém? De hogy az enyém!

  Pláne ha már lakják és élet virul ott már.

  Soha nem lehet az enyém!

  Hozok egy törvényt, hogy a levegő az enyém,

  aki lélegzik nekem fizet, de nem keveset!

  Hozok törvényt, hozok törvényt, mindenre –

  Azért , hogy rajtad uralkodjak örökre!
  Meddig mehet ez így tovább, nem tudom –

  hisz a nép meg van vezetve, de rendesen –

  orránál fogva vezeted mint a barmot,

  ahogy én a marhát a vágóhídra vezetem.

  Alszik a nép – mert elaltatták,

  és aki nem érzi az nem is érti.

  MAGYARORSZÁG te ősök ősének,

  ősközössége, te voltál a kezdet, a nyelv,

  a tudás,hát mivé lettél?

  Meg vagy-e még? Leszel-e még?

  Amikor már én nem leszek,

  ha Magyar vagy -e verset hattyúdalnak nem veszed.

  Mert tudod, hogy én figyellek és segítek.

  FIGYELLEK ÉS SEGÍTEK, HOGY ÖRÖKKÖN-ÖRÖKKÉ ÉLJ -E FÖLDÖN!

  Kelt: 2010. május 1-én a nemzetközi munkás mozgalom megemlékező napján, de hazám drága országom 90.- ÉVÉNEK ELŐRE VETÍTETT megemlékezésére és TRIANON ÉS PÁRIZSI BÉKE DIKTÁTUM ELÍTÉLÉSÉRE!

  szeretettel: id. Kiss László

 2. A Trianonkor 1920- ban lecsatolt magyar föld részeket hivatalosan vissza szerezni bajos és nehéz ügy, pedig jogtalanul foglalták le. Békésen hogyan lehetséges vissza szerezni? Minden követ meg kellene mozgatni érte.

 3. Nem értem én ezt….Miért nem él az ember a jelenbe és miért nem alapozza meg a jövőt?..Ezt a kis országot sem tudjuk rendbe, élhetővé rakni. Mit akartok egy “nagy Magyarországtól? Még több éhező gyereket?..Kilátástalan jövőt?…Mennyetek már a búsba! Először tanuljunk meg békésen együtt élni, együtt ezt a kis országot felépíteni, együtt stabil és korrupció mentes jövőt az országnak biztosítani! Ne a múlt után sírj! A tehetetlen jelen az ami megmérgezi a társadalmat…Ne mást és a múltat okold azért ami ebben az országban megy..saját magad, és a széthúzó, megosztott, tehetetlen társadalmunkat. (E.M.)

 4. Mindezeket ismerve és tudva – a magyarság tehetetlen az elcsatolt területeken .. Aki nem élt ezeken a vidékeken fel sem tudja fogni azt a megaláztatási módot , formát amit egy maradi népség nap mint nap tesz velünk–és ez nem elég hanem ma is vannak mint pl. Gy :Fri és bandája akik ellenünk uszítanak . :–Adja a Teremtő hogy még a földi életükben legyen részük benne ..kutyák–.

 5. Az alábbi módszer a járható út!
  “Andorffi Éber
  2015/06/18 – 02:40
  Nem a köveket kellene mozgatni, hanem az ágyakat.
  Teleszülni magyarokkal a Kárpátmedencét!”
  Avagy: – lásd Koszovó!

 6. Trianon= Magyarul= Tria=3 non=Nem=Háromszor in Nem,Nem,Nem, Ismerem el-soha-soha-soha. Trianon-Luczifer-Tanácsa-volt. Egy Ős-Nemzetet, akartak “Kiirtani” Azt az Egyetlen-népet, aki az Apja.Anyja, a Világ-népének. Ez a Nép az aki adta nekik az életet, Írást, olvasást, földművelést, álattartást, ipart, művészetet, Kerék és ezer-és ezer, élethez szükséges Találmányokat adott a Világ emberiségének. Lád az Interneten, Magyarok Tudása. Az írígység, hogy az Isten a Magyarokat választotta, és telepítette be a Kárpát-Medencébe. Az Isten ellátta őket mindennel. Ez az Isten akarata ez ellen tenni lehet-de-van-egy-hátránya-a-Halál-Utáni-elszámolások, az Úr-Előtt. Pl. Trianon-Lucifer-Tanács-Tagjai-Népei-kik-ezt-követelték-Feszítsd meg-őt-ugye-ismerős-ez-a-követelés. Fiát is Keresztre Feszítették, Édesanyja-Országát-Kárpát-Medencei-Kertjét-Baltával-Darabolták-Népét-Is-Vagyonát-is-Kikockázták-Köntösükkel-Együtt. Gyűlölet-Isten-Alkotásaival-Szemben. Annyi Millió-Ember Vére a kezetekre száradt, megannyi millió-Ártatlan-Ember-Hazátlanná-tevése, 100-éves-Kínzásai. (Pénzért-Haszonért” Mit-Gondoltok-Az-Isten-a-Magyarok-Istene-ezt-Tűrni-Fogja-Örökre. Egyetlen-Fia-Édesanyja-Kertjét-Csúffátettétek-Meddig fogja azt-Tűrni. Emlékezzetek: Tatárok, Törökök-Dúlásaira. Hol-Vannak-? Most pedig-Franciák-Oláhok-Szerbek-Szlávok-Angolok-Belgák-Olaszok. És a többi. Én nem kell, hogy “Átkot” adjak rátok. De aki az Isten “MAG JÁT” pusztítja az SAJÁT-MAGÁT-Pusztítja-el. Természet “TÖRVÉNYE” Magról-van-élet-folytonosság-ha a mag “KIHAL” Vége a Világnak. Én nem fenyegetek senkit “DE EZ A VILÁG ÉLET FOLYTONOSSÁGÁNAK A TÖRVÉNYE” Ezt senki és semmiféle, ember faragta “Lucifer Végrehajtotta Törvény megváltoztatni nem tudja, cak ideig óráig. Utána-az-elszámolás. Isten Kérése minden emberhez “Szeresd Felebarátodat-Mint-Ön-Magadat” Isten nem Nemzetiségekről-és-Nyelvekről-Beszélt-Emberekről-Beszélt-Nem-Színekről-Itélte-Meg-Őket-Fekete-Fehér-Sárga-Vagy-Vörös. Ezt a HALÁLOS-BŰNT. job ha JÓVÁ-TESSZÜK, mielőtt nem késő, nyakunkra-vagy-következő-Generációra-Világégést-nem-szabagítunk-rájuk. Isten Oltalmazzon Mindenkit, Haragjától. Én KÉREM ISTENEMET de vajon halgat e rám azt nem tudom.

 7. Tisztelt Ferdinánd Petrov!
  A Szívemből szólt!
  A Jó ISTEN áldja meg, és minden hasonlóan érző,gondolkodó EMBERT!

 8. “teleszülni Magyarokkal a Kárpát medencét”
  Ez így de szép is lenne! De előbb teremtsük meg a feltételeit. BIZTONSÁG,megélhetés,Emberhez méltó Élet! Ezekhez rendet kell teremteni a fejekben,aztán a Családban,az Országban. Kitakarítani mindazt, ami megkövesedett,idejétmúlt, ami kerékkötője volt a Magyarság fejlődésének. Megszabadulni a “vámpíroktól,az ezekkel kollaboráló farizeus politikusoktól,akik kiárusították az országot,eladták a Népet . Aztán had szóljon!

 9. “Nemzetünk akkor lesz boldog,nagy,ellenállóképes,ha gyermeklármától nem halljuk meg a bölcs politikus döngő,honmentő szónoklatait.” (Szálasi Ferenc, szolgálataiért vaskorona rend 3.osztályát)

Várjuk véleményét itt!

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás