KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Király B. Izabella: Renitens gondolatok a népvándorlással kapcsolatban

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Amikor megkockáztatom, hogy a felgerjedt néphangulattal szemben megfogalmazom rendbontó gondolataimat, eszembe jut a vén Crispos. Miltiades hadvezérre ő is halált kiáltott. „Keservesen esik bár, de mit tegyünk, ez a néphangulat.
Ki kockáztatja birtokát a felgerjedt habokkal?” (Madách Imre: Az ember tragédiája 5. szín) Remélem, hogy nem, de ha mégis elveszíteném is a hívő nép-nemzeti magyarok rokonszenvét, akkor is elmondom, – leírom a népvándorlással kapcsolatos gondolataimat. Én ugyanis hálás vagyok a menekülteknek, mert rárobbantották a világra a valódi problémákat. Siettetik a történelmileg törvényszerű világválság lefolyását, azaz, hogy ez a cc. 2500 éves történelmi periódus véget érjen. A Vízöntőtől remélt korszakváltás végre itt van a küszöbön.

Az ismert emberi történelemben páratlan, totális világhatalomnak, az elképesztő sikertörténetnek vége. Megbukott a világot tönkre juttató pénzrendszer, világgazdaság, politikai rendszerek. Szemünk előtt zajlik a Finálé. Valószínű, hogy az emberiség, és a vándorló tömegek fel sem fogják ennek a Canossa-járásnak a világtörténelmi jelentőségét. A jelenlegi Világrendet szétzúzza a népvándorlással érkező Világválság, ami csírájában magvát szakítja az Új Világrend-terveknek. (Egy bank, egy kormány, egy hadsereg? Készítsünk már egy tisztességes megvalósíthatósági tervet és egy rendes hatástanulmányt!) A jelenlegi Világrend haláltusája brutális. Lásd a párizsi merényletet, és az európai válaszlépéseket! Itt az ideje végre világosan megfogalmazni az elmúlt világkorszak legfőbb vonásait, és azt, hogy mire van szüksége egy új korszakban az egyénnek és mire az emberiségnek.

Ide kívánkozik segédanyagnak a Konrád Lorenz által megfogalmazott nyolc halálos bűn, amit a civilizált emberiség követett el: Az élettér elpusztítása, Túlnépesedés, Versenyfutás önmagunkkal, Az érzelmek fagyhalála, Genetikai hanyatlás, A tradíciók lerombolása, A dogmák ereje, A tömegpusztító fegyverek! Az egész emberiségre kiterjedő megújulási szándék, átfogó koncepciók és célok, új vezetők, új koreszmék kellenek. A menekült-kérdés nem nemzetközi jogi kérdés, hanem egész világot érintő történelmi-politikai kérdés, ami nem oldható meg kerítéssel, pénzzel, imával. Legjobb szándékom szerint keresem a lényeget, megpróbálom megérteni, mi is történik a világban. Nálam ebbe semmiféle ezotéria, nemzeti miszticizmus vagy vallásosság nem fér bele.

 

Migráció, népmozgás mindig volt, van, lesz. Számtalan oka van: háborúk, túlszaporodás, természeti katasztrófák, klímaváltozások, igazságtalan, embertelen politikai rendszerek. A magyar történelemben, csak ez elmúlt ezer évben százezrek, sőt milliók kényszerültek emigrációba. Óriási kockázat, testi-lelki megpróbáltatás, amit nem vállal örömmel az, aki menni kényszerül. A világ lakosságának 50%-a folyamatosan emelkedő vízszint mellett, vízparton él. Ők lassan szivárognak a biztonságosabb területekre, pl. Hollandiából a megüresedett alföldi magyar tanyákra. Háborúk idején tömeges a népmozgás. A rendszerváltozás után (1990) hazánkban csöndben, alattomosan ment, és ma is megy a magyar-idegen népek betelepítése, a magyar állampolgárság könnyelmű osztogatása, ezzel való üzletelés. (A Magyar Érdek Pártja hiába emelte fel a szavát 1993-ban. A „7 igen”-es népszavazási kezdeményezésünk 4. pontja: „Megszigorítaná-e a legszigorúbb európai normák szerint a bevándorlást, és a magyar állampolgárság megszerzését szabályozó törvényeket?” Én 1993-ban, és 1996-ban tüntettem a bevándorlás, sőt hivatalos bevándoroltatás ellen. Az persze egy más jellegű, ám alattomosabb bevándorlás volt, mint a mai, és máig tart.). 2004-ben a rendszerváltó pártok aláírták a félmillió izraeli polgár befogadásáról szóló szerződést. Ellenük nem építenek kerítést, hanem külön folyosót nyitnak számukra a Liszt Ferenc repülőtéren. A Fidesz-kormány az Alaptörvényben megadott kedvezményeket nyilván nem az iszlamista menekültek kedvéért tette a szövegbe.(Szavazati jog a bevándorlóknak.)

Az újkori népvándorlással kapcsolatban számomra az a legijesztőbb, hogy azt látom: az úgynevezett nemzeti oldal hihetetlen mértéken manipulálható. A mesterien gerjesztett mély indulatokban nem az igaz magyar hazafias érzést látom föltámadni. Az álnemzeti demagógiával (Fidesz, Jobbik) szemben, szinte semmi esély higgadt érvelésre, értelmes elemzésre. A sok energiát és indulatot milyen jó lenne az igazán szent nemzeti célok megvalósítására kanalizálni! A rendkívül hatásos propaganda-szövegek a népvándorlással kapcsolatban a következők:

Összeesküvés a fehér faj(ta) ellen!

Összeesküvés a keresztény, fehér Európa ellen!

Összeesküvés Magyarország ellen!

Összeesküvés?

Összeesküvés mindig volt, van, lesz. Az összeesküvés fogalmának használata is megkövetelné az egyértelműséget, ugyanazt értsük rajta. Bár az egyetemes emberiség helyzetének történelmi alakulása objektív folyamat, a konkrét válságjelenségeknek, a háborúknak, sőt a klímaváltozásnak is vannak személyes felelősei, hiszen a rendszereket emberek működtetik. Az egész világra kiterjedő összeesküvés-elmélettel kapcsolatban azonban érdemes arra utalni, hogy ennek az elméletnek a terjesztése annak az érdeke elsősorban, aki el akarja magáról hitetni, hogy mindenható, tehát reménytelen ellene harcolni. Biztosan készülnek nagy tervek, és működnek is titkos páholyok mélyén nagy tervezők, de a valószínűség-számításaikba beleszól egyre több zavaró tényező, egyre több a spontán, váratlan, kiszámíthatatlan elem. Jöhetnek az újabb, és újabb B és C tervek. Hiába a pénz, vagy a fegyver, egyetlen ember sem mindenható, s főleg nem halhatatlan. És itt van újra a régi nagy kérdés: az emberi társadalom valójában milyen mértékig manipulálható. Ebből a szempontból számomra pl. a választásokkal kapcsolatban a legbeszédesebb adat: az otthon-maradók aránya. Nagyon idevág Konrád Lorenznek egy másik megállapítása is: Az a tévhit, miszerint helyes kondicionálást feltételezve, az embertől csaknem minden elvárható, vele csaknem minden megcsinálható, alapjául szolgál annak a sok bűnnek, melyet a civilizált emberiség a természet, így az ember természete és az emberiség ellen elkövet. Szükségszerűen a legtragikusabb következményekkel jár, ha egy világot átfogó ideológia az abból eredő politikával együtt hazugságra épül. ”Konrád Lorenz nem hárítja a felelősséget, az egyetemes emberiség bűnéről beszél.

Az összeesküvés-elméletet a jóhiszemű hirdetői, mintegy önmagukat mentve a felelősség alól, a talmudista tanokra, a zsidók választottsági- és mártírnép mítoszra alapozó világuralmi ambícióira vezetik vissza. A választottsági- és mártírnép tudat természetesen áthatja az ortodoxokat, neológokat, cionistákat és anticionistákat egyaránt, és minden körülmények között automatikusan működik, immár két és félezer éve. Ha az iszlám népvándorlás csak egy ilyen összeesküvésnek lenne köszönhető, akkor nagy kockázatot vállalnak az összeesküvők. Az iszlám antiszemitizmusa közismert. Egy iszlám Európában biztosan nem hirdetnék, hogy az isten választott, kedves népe a zsidó, és nem volna minden héten holokauszt-megemlékezés. Meggyőződésem, hogy nagy hiba azt hinni, s pláne hirdetni, hogy ez az egész népvándorlás szándékos, előre elhatározott, megtervezett és tudatos. Meggyőződésem, hogy az egész emberiséget érintő és törvényszerű válság betetőződéséről van szó.  Mivel a probléma globális, a megoldás is csak az egészre irányulhat. Óriási változások elé nézünk. És, ha mégis létezik összeesküvés, biztosak lehetünk abban, hogy hatnak a mindent kiegyenlítő „történelmi mélyáramlatok”. (Grandpierre K. Endre)


Összeesküvés a fehér faj(ta) ellen?

A különböző emberi rasszok és fajták keveredése sok-sok történelmi szituáció természetes velejárója. (Mesztic, mulatt, kreol, afroamerikai, stb.) Ma ugyan perverz módon, minden eszközt kihasználva gátlástalanul gerjesztik a fajta-keveredést, meggyőződésem, hogy a mostani népvándorlásnak semmi köze ehhez. Feltűnő, hogy a fenti jelszóval ijesztgetőknek, két egymásnak kicsit ellentmondó állításuk van. Félnek a fajtakeveredéstől, a fehér ember eltűnésétől. Másrészt félnek attól, hogy a migránsok nem asszimilálódnak, mégcsak nem is integrálódnak az anyatársadalomba. Sőt, gettósodnak. A népvándorlás elsöprő erővel hozta felszínre azt a tovább elhallgathatatlan tényt, hogy az európai fehér embert a saját civilizációja (kényelemszeretete, jóléti sovinizmusa, egoizmusa) visszafordíthatatlanul impotenssé, meddővé tette. Ha eltűnik, önmagát okolhatja. Azt sem lehet tovább elhallgatni, hogy az európai fehér ember nem csak magát írja ki a történelemből, de a súlyos felelősség terheli a mostani népvándorlás előidézésében.

A szudáni fehér-kukorica története egy iraki agrármérnök barátom doktori disszertációjának a témája volt: „Egyszer volt, hol nem volt… Volt egyszer egy ország, valahol Afrikában. Népének a fehér kukorica adta a munkát és az élelmet. Mígnem egyszer csak megjelent a jóságos fehér ember, az amerikai nagybácsiaki úgy visz, mintha hozna – és így szólt: Drága fekete testvérem, ne fáradj olyan sokat ebben a rekkenő melegben. Van nekünk annyi fölösleges búzánk, hogy szívesen segítünk nektek! És özönlött a segély-búza! A fehér kukorica elfelejtődött. (Mint a magyar paraszt, aki már nem tudott mit kezdeni a kárpótlásban visszakapott földjével.) A nép már azt is elfelejtette mikor kell vetni, milyen sor és tőtávolságra. Telt, múlt az idő. Egyszer aztán a jóságos fehér ember így szólt: Drága fekete testvérem! Nem tudunk több búzát adni, csak, ha megfizeted az árát. Ha nem tudsz fizetni, vegyél fel kölcsönt, annak fedezete legyen a földed, majd mi termelünk búzát is, fehér kukoricát is. Azóta a drága, fekete testvér kicsi kínai műanyag piramisokat, és más csecsebecséket árul a bazárban.”S a telhetetlen hódítók világszerte felszámolták a szerves társadalmakat, (ehhez nem kellett összeesküvés, elég volt a gátlástalan birtoklási vágy) ezzel olyan problémákat keletkeztettek, amelyek korábban nem léteztek. Megszűnt az önellátás-, önfenntartás,- önvédelem képessége, a hagyományos törzsi népességszabályozás, a társadalom természetes, egészséges hierarchiája, amiben bizony nem volt mindenkinek szavazati joga, és mégis minden működött.

Mi a csodálni való azon, hogy a harmadik generációs migránsok Európában nem elég hálásak? Nem illeszkedtek be igazán? Ha komolyan vesszük, hogy a fehér ember, (a kaukazoid-europid fehér) Európa illetékes lakója, akkor talán kiadhatnánk a jelszót: minden keresztény fehér ember térjen vissza az európai őshazájába, azaz jöjjön haza minden fekete, sárga, barna, vörös földrészről, melynek nem őslakója! Ő népesítse be újra Európát. Adja vissza az életteret az elüldözötteknek, ők majd élhetővé teszik a fehér ember által tönkretett, kirabolt szülőföldjüket.

Valahogyan képtelen vagyok az európai-fehér-keresztény kultúrával azonosulni! Az EU-ellenes röplapunkon a szöveg 2003-ban: Mit adott nekünk Európa az elmúlt ezer évben? Sorozatos cserbenhagyást, erőszakos keresztény hitre térítést, déli haragszót, Trianont, bolsevizmust, liberalizmust, kapitalizmust, gazdasági embargót, adósrabszolgaságot, nyitott társadalmat nemzetközi maffiákkal, kábítószerrel, menekültekkel, azaz semmi jót. Trianonban is csak jóságos fehér emberek ültek az asztalnál! Igazságtalan démonizálás az „iszlamista”! Miért is nevezik Iszlám Államnak ezt a valamit, aminek nem csak, hogy semmi köze az iszlámhoz, hanem mintha épp azért hozták volna létre, azért nevezik „iszlámnak”, hogy féktelen gyűlölet ébresszenek az iszlámhívőkkel szemben, és páni félelmet keltsenek a keresztényekben. A párizsi merénylet is, képletesen szólva nagyon sok sebből vérzik. Mint, ahogyan máig nem ismerjük az 9/11 valódi történetét sem. Mitől „iszlám” például a lefejezős német rapper? 1993-ban a szkínhedeket démonizálták. Három, börtönből szabadságolt cigányasszony agyonvert egy 15 éves kopasz magyar gyereket (gyermekorvos édesanya egyetlen gyermekét!), több magyar félre-néző szeme láttára. Büntetlenül megtehették, mert kopasz volt az áldozat, ilyen volt a közhangulat. Most a jobbikos operatőrnő megrugdossa, fölbuktatja a menekülőket. Őket megfullasztani, elgázolni, megrugdosni nem bűn.

Milliós tömegek tengődnek menekülttáborokban, több generáció óta. Milyen életkilátásaik lehetnek? És a szerencsétlenek nem gondolnak bele, hogy Európában is ugyanazzal a fehér emberrel találkoznak, ugyanabban a politikai, és gazdasági rendszerben találják majd magukat, mint aki, ami elől elmenekülnek. Ha a fehér ember sértve érzi magát, mondván, nem ő az ok, hiszen ő is csak áldozata a színtelen, a szürke háttérhatalom telhetetlenségének, – jusson eszébe, hogy végül is, igenis: haszonélvezője volt a rettenetes gyarmati kizsákmányolásnak! Magyarország csak annyiban kivétel, hogy ugyan nem volt gyarmattartó, viszont ma ennek az unióscsapatnak az elkötelezett tagja, leghívebb védelmezője, elitünk az uniós pénzek igazi haszonélvezője.

 

Összeesküvés a keresztény, fehér Európa ellen?

Történelmi tény, hogy modern Európa népeinek kultúrája egyrészt zsidó-keresztény alapokra épült. De mit jelent ma a keresztény-fehér-európai kultúra? Talán a CharleiHebdo és az Eurovíziós Dalfesztivál? Meggyőződésem, hogy a migránsválságnak a valláshoz sincs semmi köze. Mint, ahogyan nem is rasszista.

Mivel a politikai-média kampányvallási-kulturális-etnikai problémának tünteti fel a migrációt, nem árt hangsúlyozni: Bármely vallás hívei nem tudják reálisan megítélni a másik vallás világát. Ezért is lenne indokolt minden világvallás valódi történetének, dogmáinak, a mögöttük megbújó politikai céloknak, valamint híveinek a mai embertelen, igazságtalan világrend kialakulásában, fenntartásában való felelősségét feltárni. Annál is inkább lehetne, sőt kellene, épp itt az ideje erről végre nyíltan beszélni, mert a mai modern ember tulajdonképpen nem vallásos. Viszont meggyőződése ellenére, és a „vallás tényleges távolléte ellenére kitart egy látszat mellett,” melyben már nem hisz, és aminek már „objektíve nincs történeti valósága, jelenléte.” „Az áltatásnak, képmutatásnak milyen szörnyszülöttje a modern ember, aki ennek ellenére nem szégyelli, hogy még kereszténynek hívják?” (Hamvas Béla) Valószínű, hogy a szekularizáció elvezet odáig, hogy lelepleződik és elveszti varázsát a választott- és mártírnép mítosz is, komolytalanná válik, túllép rajta a történelem. (Úgy cc. 2500 évvel ezelőtt, Ézsdrás nevű héber pap Babilonból visszatérve Jeruzsálembe, hihetetlen politikai éleslátással megújította a zsidó vallást, és feltette a kipát a glóbuszra.) A vallásos hitét vesztett embernek pedig több lehetősége van. Máris tapasztalható a visszapogányosodás, ami alkalmat ad az emberiségnek arra, hogy ismét visszataláljon a kozmikus létezés élményéhez, és helyén értékelje az egyetlen és megismételhetetlen földi életet. Nagy kár, hogy nem a magyarság ebben az élenjáró.

Összeesküvés Magyarország ellen?

A magyarság elpusztításának, a magyar nemzet felszámolásának szándéka régóta létezik, és okai mélyen az őstörténetünkben gyökereznek. Elég utalni a Pozsonyi csatára, a Királygyilkosságokra, Trianonra, az EU-ra. Nagy hiba lenne azonban ezeket mind egyszerűen egy összeesküvés eredményének tekinteni. Tanulmányozzuk inkább komolyan azt, hogy a magyar nemzet vajon mely tulajdonsága miatt érdemelte ki ezt a kivételes figyelmet? A népvándorlással kapcsolatban a CÖF vezetőinek, magának Orbán Viktornak, a sok szóvivőnek és mélyen elkötelezett újságírónak talán az a legbecsesebb reklámszövege, hogy Magyarország egy összeesküvés áldozata. Szó sincs erről. A Fidesz-elkötelezett Orbán-hívők előszeretettel azonosítják a miniszterelnököt Magyarországgal és a magyar néppel. Az 1/3 szavazat és 2/3 hatalom ismeretében azonban kijelenthető, hogy ez nem felel meg a valóságnak. Hiába a manipulált fotók rajongó tömegekről! Tehát, aki Orbánt és a Fidesz-politikát nem szereti, az nem a magyar népet, vagy az országot nem szereti. A népvándorlásnak az első perctől nem volt célországa Magyarország, tehát nem küldött ránk senki összeesküvő betelepülőket. Viszont, ha már annyira ragaszkodunk az összeesküvés-elmélethez, mondjuk el: Volt bizony egy nagy átverés, mégpedig 1989-90-ben, amikor a rendszerváltó pártok, többek között a Fidesz hathatós közreműködésével függetlenség helyett átrendezték Magyarország függőségi viszonyait. Aztán becseleztek bennünket a NATO-ba és az Európai Unióba, és még mélyebbre nyomtak az adósságba. Az pedig, hogy kerítéssel, hat pontos javaslatokkal, bírósági kvóta-perekkel, hangzatos nemzeti lózungokkal megúszhatjuk a problémát, naivitás.

 

„Te a migránsokkal vagy, vagy ellenük?” – hangzik a rossz kérdés úton-útfélen. Erre a kérdésre nincs jó válasz. Tehát nagy kár összeveszni rajta. A választól függetlenül ugyanis a népvándorlás mindaddig nem szűnik meg, amíg az okai meg nem szűnnek. A valódi felelősök egyelőre lapítanak, sőt tovább kuszálják a viszonyokat. Egészen biztosan ott vannak minden felforgatásban, merényletben, terrortámadásban, „hamis-zászlós” akcióban. Kinyírták Szaddamot, Kadhafit. Tönkretették Irakot, Líbiát. Most Asszad feje kell! Kinek? Miért-is? Ha nincs válasz, nincs megoldás.

A hazai ellenzék, vagy éppen a tájékozatlanabb magyarok, előszeretettel hangoztatnak két történelmi hivatkozást. Az egyik, hogy a magyarság is betolakodó volt, amikor Árpád hont foglalt. A másik, hogy Szent István Intelmeiben az idegenek szeretetteljes befogadására int.

Ma már bizonyított és eléggé köztudott, hogy a magyarság a Kárpát- medencében őshonos. Az emberi civilizáció kezdetei óta magyar népek lakják. Az őshonosság, a bennszülöttség ténye meghatározó ama tulajdonságunk kialakulásában, amit végzetes és önveszélyes jóhiszeműségnek nevezhetünk. A lényeg, és a mai helyzetben nem árt hangsúlyozni, hogy eleink nem migránsként érkeztek ide, és szorították ki a Kárpát-medencéből a soha nem létezett szláv Szvatoplukot! Említést érdemel, hogy az elmúlt tizenkétezer év alatt tizenkétszer vívtuk vissza a kárpáti őshazát. (Grandpierre K. Endre) Szent István természetesen soha nem írt Intelmeket Imre fiához, innentől kezdve érvénytelen, értelmetlen minden erre való hivatkozás. (Hogy kik írták, és milyen céllal? Hát ugyanazok, akik a Bibliát írogatták-átírogatták, különböző hamisítvány-gyűjteményeket kanonizáltak pillanatnyi, vagy éppen hosszú távú politikai céljaik érdekében. Lásd: I. Miklós pápa „Pseudo-Isidor” Kódexét, vagy folyamatosan átírják, – mert megtehetik! – a történelmet, a múltat, hogy megfeleljen a jövőt illető szándékaiknak.)

A hivatalos magyar álláspontot a felszínesség, önteltség, rövidtávú gondolkodás, történelmi ismeretek hiánya, a jelen világpolitikai helyzet hibás megítélése, koncepciótlanság, hintapolitika, kapkodás, egymásnak homlok-egyenesen ellentmondó nyilatkozatok, egyfajta infantilizmus jellemzi. A médiumok, – minden látszat ellenére az un. ellenzéki is, – aktívan támogatják a kormány jelenlegi politikáját. A külföldi bírálatok is érdekesek. Sok-sok hamis állítással kvázi nemzetivé hitelesíti azt, ami nem az. (Pl: A magyarországi kormányt az EU szétverésével vádolják, miközben a hazai vezetés tíz körömmel ragaszkodik az EU-hoz, azaz az eu-s forrásokhoz, aminek az elosztására teljhatalommal rendelkezik. Ha az EU valóban felbomlana, az nem a migránsok, vagy a magyar szabadságharcos kormány miatt lesz.) A magyar kormánynak a migrációval kapcsolatos politikájára valószínű később lesz érthető magyarázat. A schengeni határ, dublini egyezmény, genfi konvenció nem magyarázat. Nem volt meg bennük az egyeztetés képessége, és a kurázsi, hogy kihasználva a legalkalmasabb pillanatot, – mert volt! – átengedjék a népvándorlást! Ha az EU nem tekinti közös kötelességnek a határvédelmet, akkor senki se kérheti számon tőlünk, ha feltartjuk a kezünket, és továbbengedjük a menekülteket a céljuk felé. Ehhez kellett volna bátorság! Ha eleve nem üldözik a menekülőket a határvadászok, akkor azok nem kényszerültek volna a zöldhatárra, akkor nem kellett volna kerítés. A kerítés persze nem akadályozta meg a párizsi merényletet. Úgy látszik, hogy ebben az Unióban nincsenek beszélő viszonyban a tagtársak. Miről egyeztetnek, ha ilyen kérdésekről nem is beszélnek? Akkor, végül is miért van az EU?

Közben ilyen nyilatkozatok hangzanak el:

„Őrizni kell Magyarország függetlenségét!” (OV 2015. szeptember 30.) De hiszen nincs független Magyarország! A külügy, a hadügy, a pénzügy és a tömegtájékoztatás nincs a kezünkben, akkor mégis mit jelent a szuverenitás? Nota bene, a Fidesz az Alaptörvényben rögzítette Magyarország adósrabszolga státuszát! A magyar államnak maholnap föld-területe sem lesz. Kiknek a kezében vannak a vízcsapok, az gázcsapok, a pénzcsapok, az információ?

Válogassuk szét a migránsokat menekültekre és gazdasági bevándorlókra!” Mégis, hogyan? A menekülteket befogadjuk, a gazdasági bevándorlót, (ha nem tudja megvenni a kötvényt?), visszatoloncoljuk. Mégis, hová? Számomra Szerbia: Szabadka, Zombor! Újvidék! Embertelen, megvalósíthatatlan ötlet.

Ha csak egyetlen terrorista is akad köztük, mindet visszatoloncolni! (NGy) Azért kíváncsi lennék arra is, hogy Nógrádi György és George Spöttle biztonság-politikai szakértők felmenői mely korábbi migráns csoporttal érkeztek Mo-ra? A párizsi merénylet a migráns-kérdéssel annyiban függ össze, hogy össze lehet mosni a migránsokat és az IS zsoldosait. Hogy milyen aktívak lettek a titkosszolgálatok is a párizsi merénylet után! És előtte, mégis mit csináltak? Netán…

„Ha én szír hazafi lennék, otthon védeném a hazámat.”(HírTv, Szabadfogás)

Nagyon valószínű, hogy rengeteg szíriai fiatalember a behívó elöl szökött el. Ők tudják, hogy a Szíriában folyó háború nem az ő háborújuk.Ők csak a bekalkulált járulékos veszteség. Miután elsült a pisztoly a Twitteren, elindultak Németországba. Nem Magyarországra. Annak, aki ilyen megjegyzést tesz, valószínű nem tűnt még fel, hogy nincs már hagyományos háborúzás, szemtől szembe, kard, ki kard. Ma az ún. Hibrid-Háború(HH) a divat. Nincs hadüzenet, nincs háború, csak öldöklés van, és minden eszköz megengedett! A hibrid háború egyik „fegyverneme” az öngyilkos és egyéb merényletek, amik ritkán fordulnak elő, váratlanul csapnak le és a konkrét félelem viszonylag hamar oldódik, újra indul az élet. Erre hivatkozva természetesen jöhetnek a retorziók, a „válaszcsapások”. A HH másik formája éveken keresztül folyamatosan gyilkolja és tartja rettegésben a kiszemelt hadszíntér lakosságát. Pl: Közel-kelet. Hát ide kellene visszatoloncolni a nyomorultakat. És ezért nem jó az EU, és az ENSZ válasza a párizsi merényletre! (2015. 09. 17.) Olcsóbb, egyszerűbb és hatásosabb lenne a bombázásnál pl: megvonni az IS pénzügyi támogatását, megszüntetni a fegyverrel való ellátását, megszakítani vele a kereskedelmi kapcsolatokat.. stb, stb, stb. A szülőanyja csak tudja, miként fékezheti meg a saját csemetéjét!

Visegrádi Négyek 40 katonával segítik védeni az EU déli határát.

Nehezen lehet nevetés nélkül végiggondolni, hogy idejön negyven derék Svejk Prágából a határt védeni, és most, a párizsi merénylet után az ő őrizetükre, magyar rendőröket vezényelnek.

Jó lenne komolyan venni, betartani az egyértelmű gondolatközlés, a kommunikáció Arisztotelész és Leibnitz által megfogalmazott törvényeit, mármint az azonosság, az ellentmondástalanság, a kizárt harmadik, és az elégséges alaptörvényét. Vagyis, akik beszélnek egymással, ugyanazt értsék a használt fogalmakon, tehát ugyanarról beszéljenek. Napjaikban erre sajnos nem sok esély van. Hogy csak egy példát említsek: A „nemzet” és a „magyar nemzet” fogalmát mindenki használja. Kérdés: Tagja-e a magyar nemzetnek pl. Konrád György, vagy Farkas Flórián?

Összefoglalva:

2500 év után eljött a paradigmaváltás ideje.

A jelenlegi embertelen világrend összeomlása elkerülhetetlen.

A mindenre elszánt tömegeknek ebben döntő szerepe lesz.

A hatalom jelen birtokosai mindent elkövetnek, hogy az összeomlásnak ugyancsak ők lesznek a haszonélvezői.

A természet nem hagyja magát, egyre többször visszaszól.

Egyre több a dezertőr, aki megszólal. Felbátorodnak hiteles, jó emberek. (Lásd: Edward Snowden, Horváth András, Kenneth O’Keefe)

Jelen viszonyok között hazánkban még nem látni alkalmas vezetőt, de biztos: Ha eljön az óra, eljön az ember! Ma szellemileg alultáplált a kínálat.

A magyar nemzet különlegesen nehéz helyzetben van, mert nálunk a legkönyörtelenebb a nemzeti elnyomás.

A magyarság jelen állapotában képtelen önmaga, és az ország megmentésére. Itt az alkalom megkeresni a testvéreinket. Lehet, hogy nem is keresztény hívők, lehet, hogy nem is fehérek?

Epilógus:

A Magyar Érdek Pártját és a Magyar Múltban Magyar Jövő Alapítványt elsodorta történelem, de a jelenlegi helyzetben indokolt idézni az alábbiakat:

AMÉP és az MMMJ Alapítvány 1996 decemberében, a Testnevelési Egyetemen tartott Nemzetgyűlésén sürgette a polgármesterek összefogását. Felhívást intéztünk az ország 3300 polgármesteréhez a haza megmentése érdekében! Semmi eredmény. És most a katalánok 400 polgármesterrel megteremtik Katalónia függetlenségét. 400 elkötelezett, céltudatos, bátor ember! Nagy kár, hogy ebben sem a magyarság az élenjáró.

Amikor az alábbi pont megfogalmazódott (1996. 06. 22.), nem gondolhattuk komolyan, hogy 20 év múlva időszerű lesz, s íme, realitássá vált. A Visegrád-Mogyoróhegyi 108 pont, 34. pontja: A világ újrafelosztása történelmi birtokperek során a természeti-földrajzi adottságok, az ősi birtokjog, az életszerűség és az önelvűség-önérdek figyelembevételével olyan nemzetközi konferencián rendeztessenek, ahol a magyarokat magyarok, indiánokat indiánok, palesztinokat palesztinok, németeket németek stb. képviselnek. (Megj.: A világ újrarendezésének alapja nem lehet más, mint az adott terület természeti-földrajzi adottságainak figyelembevételével az adott terület lakóinak eltartásához szükséges élettér biztosítása. (Lásd példának a Kárpát-medencét.) Ennek alapelvei: – ősi birtokjog valós történelmi alapokon, – életszerűség, azaz a mára kialakult állapotok figyelembe vétele. -önelvűség-önérdek (minden nép önérvényesítő akarata) kölcsönös tiszteletben tartása.

Ha nem megy, akkor tényleg itt van a Föld-történet újabb kihalása, de ne aggódjunk, minden kezdődik elölről.

Meghívó

2016. június 22-én, szerdán lesz a Visegrád-Mogyoróhegyi Nemzetgyűlés, a 108 pont meghirdetésének 20. évfordulója. Közkívánatra, ennek a hétnek a szombatján, azaz 2016. június 25-én, déli 12 órától várunk az eredeti helyszínre (Mogyoróhegyi Sípálya parkoló) minden érdeklődőt.

Kapcsolat: Király B. Izabella 20-9-618-644. E-mail: k.b.izabella@gmail.com

http://www.hungariatv.hu/

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

13 thoughts on “Király B. Izabella: Renitens gondolatok a népvándorlással kapcsolatban

 1. T.Király B.Izabella!
  Kétségtelen,hogy vannak az írásában tényszerű megfogalmazások,néha cáfolatok, az előző gondolatmeneteire. Valahogy végig olvasva az írást,a csöppet sem hiteles acél endre (direkt) jut az eszembe,aki a kádár rendszer egyetlen állami televíziójában, minden év január elsején bőszen,büszkén indokolgatta az év eleji „szükséges áremeléseket. Ma az ellenkezőjéért kardoskodik,ha valahol még megszólalhat, vagy a kifogástalan bizonyítványával henceg meglett kora ellenére. Anno, Önnek is volt „lehetősége, de be kell látniuk,a „pártoskodások ideje lejárt. A jövő,a kis közösségeké, kommunáké, tiz-tizenötezer főíg, meritokrácia, vagy a totális diktatúra. Az idő kerekét visszaforgatni nem lehet, a nosztalgia érdekes lehet,de ebből messzemenő pszichológiai következtetéseket levonni felettébb hiábavaló. A nagy „elődök írásai példaértékű lehet,de a jövőre tekintettel a saját életünket nekünk kell a történelem könyvekbe írni. Tisztelettel,TF:

  1. T. TF! Köszönöm az észrevételeit. Minden hasznos észrevételre nyitott vagyok, Nem értettem viszont az aczélgyörgyös eszmefuttatást. A belső ellentmondásra – lehetséges – konkrét helyet szeretnék tudni, hogy feloldhassam. Szememre veti, hogy „az idő kerekét nem lehet visszaforgatni”, majd 10-15 fős kommunákat vizionál, mint jövőt. Hát, mit ne mondjak, ez aztán a kőkorszak! A nagy elődök írásait meg azért szeretem tanulmányozni, mert frappáns fogalmazásokat adnak, s akkor meg mért fárasszam magam, hogy jobbat találjak ki. Ennek a dolgozatnak nem volt más célja, mint, hogy – ha már mindenkinek van véleménye, és többeket érdekel, hogy mit gondolok – hát én is elmondtam. Még egyszer köszönöm az levelét, és kívánok jó egészséget: Király B. izabella

  2. Tisztelt Tóth Ferenc úr! Köszönöm megtisztelő levelét.Minden észrevételre, felvetésre nyitott vagyok. Örülnék, ha konkrétan jelezné, hogy hol van belső ellentmondás – mert, ha van, akkor ki kell küszöbölnöm. Nem értem az aczélgyörgyös eszmefuttatást! Azt írja, hogy „nem lehet az idő kerekét visszaforgatni”, aztán a jövőt 10-15 fős kommunákban vizionálja, egyenesen vissza kőkorszakba, aminek persze van esélye… Még egyszer köszönöm a levelét, és jó egészséget kívánok tisztelettel: Király B. Izabella

 2. Nem igazan ertettem a kiutat megfogalmazni hivatott epilogus fejezetet. En Nyugaton élve immaron 30 esztendeje nem ismerek csak egy fajta elemzést: azt, amelyik kiutat is felmutat az elemzés eredményeként. Ezt hianyolom ebböl a tanulmanybol. Barmilyen kiutmutatas, megoldasi algoritmus többet ér egy csak az elemzésre, kritikara szoritkozo tanulmanynal. En nem ismerek egyéb tanumanyfajtat csak ezt: felsorolom a hibakat, azért, hogy konkrét megoldast talaljak rajuk!

 3. Tisztelt Tóth Ferenc! Köszönöm, és feltétlenül hasznosítom értékes észrevételeit, Ha jelzi, hol talált ellentmondást, azonnal átgondolom még egyszer, és megpróbálom kiküszöbölni. Sajnos az aczélendrés eszmefuttatást nem értettem, nem is tudom, ki az Aczél Endre. Azt írja, hogy „az idő kerekét visszafordítani nem lehet.”, „nosztalgiázni hiábavaló”, s aztán a jövőt a 10-15 ezer fős kommunákban vizionálja, azaz a kőkorszakba repít vissza. Ismerje el, itt aztán tényleg van némi ellenmondás! Persze vizionálhatott volna kibucokat, esetleg hungarista városállamokat… A pakliban persze mindez benne van! A nagy elődök tanulmányozásáról nem mondok le, mert olyan frappánsan megfogalmazzák azt, amit én is gondolok, hogy felesleges törnöm magam, hogy csak-azért-is eredetinek tűnjek. Még egyszer köszönöm a levelét, és kívánok jó egészséget: Király B. izabella

  1. szevasztok!
   Amit először írtam ide eltűnt – kíváncsi lennék ezzel mi fog történni –
   Accél ki volt az volt az :
   „…Aczél György (született Appel Henrik, Budapest, 1917. augusztus 31. – Bécs, 1991. december 6.) kommunista politikus, a Kádár-korszakban a kulturális élet legfőbb ideológusa, irányítója….”
   zsidó volt…. ezt én írom az idézetet innen vettem:
   https://hu.wikipedia.org/wiki/Acz%C3%A9l_Gy%C3%B6rgy
   tisztelettel:
   id. Kiss László

 4. Kedves Jövőkutató levélíró! Renitens gondolataimat nem szántam többnek, mint a téma kapcsán felmerült gondolataimat nyilvánossá tenni, ha már mindenki megteszi, miért ne tegyem meg én is. „Konkrét megoldást” találni? Mire találjunk megoldást? Miből találjunk kiutat? Ha a diagnózisban sem értünk egyet akkor nincs miről beszélni. Ilyenkor jönnek a Bibliával, a Jelenések Könyvévet, János apostol leveleivel, a Fenevaddal, Nostredamussal… stb. Az eszmék zsibvásárában már az nagy dolog lenne, ha a fogalmakat ugyanabban az értelemben használnánk. A „megoldás”-, és „kiút” keresése helyett talán hasznosabb lenne azt latolgatni, hogy egyáltalán mi várható e jelenlegi történelmi szituációban. Az Epilógusban persze van két ötlet, ami ezért figyelemre méltó: 1. A polgármesterek szerepét egyszerűen nem lehet túlértékelni. Óriási a lehetőségük és a felelősségük. 2. A világ újrafelosztása napirenden van Ehhez szól a 108/34-es javaslat.egy
  Világkonferenciáról. Nekem elegendő boldogság a gondolatimat összefoglalni, az csak ráadás, ha ezeket valaki figyelemre méltatta, pláne levélírásra késztette. Köszönet érte. Nagyon örülnék viszont, ha Öntől olvashatnék néhány „megoldási javaslatot”. Hátha ketten többre mennénk! Üdvözlöm tisztelettel: Király B. Izabella

 5. *Tisztelt cím! Most aztán jól belegabalyodtam a hozzászólásokba. Többször reagáltam, hasonló tartalmú levelekben, mert nem jelentek meg a megszokott gyorsasággal, s úgy gondoltam sikertelen volt a kísérlet, így ismétlések vannak, ami muris! Kérem az utolsó két hozzászólást hagyják meg, az előző kettőt pedig töröljék! Köszönöm. Tisztelettel: Király Béláné*

  2015.11.26. 11:30 keltezéssel, „Nemzeti InternetFigyelő (NIF)” írta: > WordPress.com >

  1. Kedves Tóth Ferenc! Hipokrita tolvajnyelven fogalmazott öntelt zagyvaságaival sajnos nem tudok mit kezdeni. Tényleg sajnálom! Én nem akartam Önt sértegetni. Elmondtam a véleményemet a népvándorlással kapcsolatban, amivel lehet egyet nem érteni. Én sose állítottam, hogy nekem van igazam. Szívesen megfontolnám az Ön érveit is, ha lennének, de általánosságokban sértegetni engem, jó magyar emberhez nem méltó. Kívánok jó egészséget! Megjegyzem: a gondolkodás jót tesz az egészségnek. Király B. Izabella .

  2. OKOS

   Az ok ős – egyértelműen! Nem tudom elképzelni, hogy a buta uralkodjon az okos felett! Mállik az utolsó réteg a hám – amit az ábrára mázoltak! Az embert a teremtő saját ábrázatára teremtette! Viszont a MÁS OK erre hámot mázoltak!
   Okosan írtad és mindenki számára érthetően kedves TF. Tóth ferenc
   Izabella írja:
   „… Meggyőződésem, hogy nagy hiba azt hinni, s pláne hirdetni, hogy ez az egész népvándorlás szándékos, előre elhatározott, megtervezett és tudatos…”

   Egyes, üljön le – erre ez a válaszom!
   Valahol olvastam : organikus : gör-lat szerves szervi – organikus betegség: szervi, anatómiai változással járó betegség….” Szóval minden nép nemzet fiai lányai be tud illeszkedni – a más kultúrájába – az arab a sémita nép nem – a cigány is ide tartozik meg a zsidó! Akkor mi van – betegek?

   Ide írtam véleményem:
   http://www.kubinyitamas.hu/forum/11

   spartakusz
   2015-11-27 06:45:45
   Porondmester üzeneted számomra egyértelmű a videókon át:

   1. Bohócok nem nevettetnek – ha megmondják a végén: „…személyesen ÜDVÖZÖLNEK TITEKET…” harsogja bruhahahahah kíséretében –
   a másik meg kigúnyolja a magyart – ezek után jut eszembe ez:

   „…
   Rovásírás KITEKINTŐ A pozsonyi csata hiányos emlékei
   A 907-es pozsonyi csata idején a magyarságot a németek hatalmasnak hitt … megsemmisítésére („Ugroseliminandos esse” – „A magyarokat ki kell irtani”) …
   http://www.rovasirasforrai.hu/…/A-pozsonyi-csata-hianyos-emlekei.htm

   („Ugroseliminandos esse” – „A magyarokat ki kell irtani”)

   itt még kimeri nyíltan mondani – de utána csak álcázva bohócruha mögé bújva folytatja a kiirtást aljas ármánnyal trükkel ma is! Ezek után nem hittem volna, hogy sor kerül rá és ki kell , hogy mondjam viszont, hogy a bűnöző zsidót ki kell irtani, hogy az egyensúly be álljon a természetben – jó színészek és bohócok – utánozó kepésségük zseniális – kik utánoznak a majmok – az ember az képzelődik, elképzelve a kereket, hogy azzal könnyebb , fizikai erőt enyhítő találmány a munka végzésben – az elején…
   Szóval Ideje lenne, ha Jézust le vennétek a keresztről – mert a zsidó vagy annak álcázott ott szereti látni – és a körosztóban levő 4 elemmel egyszerre oda basznátok a pusztítónak a gyűlölő bosszú népének – aki eltúlozta feladatát – kezdve régen de közelebbről a nagy francia forradalomtól – száműzöttek lesznek örökre ez a cél legyen közös – száműzzük őket egy lakatlan szigetre az összest!
   Nem félek tőled – habár tudom, hogy amerikai elnököket, pápákat, nemzetek népek vezetőit legyilkolta tál egyetlen erőddel a pénzeddel – mert ahhoz is gyáva vagy, hogy saját kezeddel öld meg őket – mi már tudjuk és tesszük a dolgunkat: az üzenet: ” ha nem ölöd meg halálos ellenséged az gyilkoltad le téged…” így a feladat adott minden nemzet fiai és lágyai számára!
   A III. VH. már folyik – helyesebben a háború mindig is folyamatos volt – csak most élesen kirajzolódva az ÁBRÁJA – ÁBRÁZATA ÁBRA – HÁM – ja öntelt lett – azt hiszi és ez a jó, hogy csak hiszi, hogy bűntelenül megteheti – nem teheted! Mindig egy magasabb erő pofon vág ha nem használ elpusztít.
   bizony – bizony Id. Kiss László

 6. T.Király Béláné!
  „örülnék,ha konkrétan jelezné,hogy hol van a belső ellentmondás”.
  Tudom,hogy szeretné,hogy lehessen érvelni,aztán megint érvelni és megint. De „erre Önnek kell rájönnie! Az ember a műveltségére a legbüszkébb, ami kölcsön kapott tudás, amit majd vissza kell adni,ha eljött az ideje,mint minden mást is. De az a tudás,mely nélkülözi a tapasztalatot,fabadkát sem ér. Legfeljebb jó memóriáról tanúskodik. Nagy elődök írásai közt szól, a kis közösségek,kommunák létrehozása az eljövendő időkben,amikor az állam mint olyan megbukott, „hiszen az állam csak úgy tudja fenntartani azt a hamis látszatot,hogy szükség van rá,ha folyamatosan rettegésben tart. Mert, „az állam,ha szól,hazug nyelvén szól,bármit mond hazudik,s amije van lopta azt. A pártoskodások, az „oszd meg és uralkodj idők, a végéhez közelednek, „de minden haladó gondolkodónak,ezer középszerű elme állja útját,hogy a múltat védelmezze, mert, ” valaki vagy tisztességes ember,vagy politikus. A tisztességes ember a pártharcoktól távol tartja magát, mert becsületességéből kifolyólag, ez előbb utóbb a halálát okozza. Nagyon sokan adják fejüket a politikára,akár csak a filozófiára,hogy a mesterségükben megfáradt testüket,az érte járó magasabb honoráriummal kényeztessék. De ,hogy alkalmasak e a feladatra, nem gondolkoznak el rajta, de ha fáj a foguk,a fogorvosok közt a legjobbat keresik,de hogy embertársaik életével ők hogyan bánnak a hozott döntéseikkel,már nem érdekli őket.
  Ahhoz,hogy az ember saját magában, cselekedeteiben felfedezze a hibát, megkülönböztető képességgel kell rendelkeznie,de ez nem mindenkinek adatik meg. Ez a bölcsességhez vezető út,első lépése.
  Ha a szamár hátára szent könyveket tesznek,attól még nem lesz egy szent állat,legfeljebb attól a csöppnyi nyugalmától is megfosztották,ami előtte volt.
  Hamvas Béla nem érdemelte meg,hogy „ilyen közegben szerepeltessék, bár mostanában divatos szóba hozni,még ha ma is kevesek értik csak meg. Ha egyáltalán……
  Ami acél endrét illeti,szerintem meg nem.
  „Egyetlen ember sem mindenható, s nem hallhatatlan. De igen!!
  Tisztelettel,TF

 7. T.Béláné Király!
  „Általánosságban sértegetni engem jó Magyar emberhez nem méltó.!
  Nagyon sajnálom,ha sértésnek vette, Platón, Szokratesz, Nietzsche és az egyik,ha nem a legnagyobb valaha élt Indiai filozófus idézeteit, csokorba szedve. Az utóbbi nevét szándékosan nem írtam le,mert a huszadik század megvetette,kiközösítette és megmérgezte. A fenti pár sor is bizonyítja,piszkáld meg a felszínt és megtudod mi van a mélyben.
  Sajnálom,hogy megzavartam a nyugalmát,lelki békéjét! Kérem tudja be annak, hogy tanulatlan létemre,bár ” bölcsekhez szegődtem,de nem azért ,hogy a szegénységemet palástoljam,hanem mert felnézek rájuk és tanulni akarok tőlük, bemerészkedtem egy olyan világba, ahol szerénység, szolgálat, alázat ismeretlen. További jó egészséget és sok SIKERT kívánok Önnek,az alábbi Idézettel,bár tudom,hogy ” nálam ebbe semmiféle ezotéria,nemzeti miszticizmus,vagy vallásosság nem fér bele.
  ” tudom,hogy Mindenható Vagy és sohasem feledkezel meg rólam. Arra vágyom,hogy összhangba kerülhessek a minden tudásoddal és legyen hitem az életbe vonzani mindazt a jóságot,békét,bőséget ami Te Vagy. Megmaradok a bizalom eme állapotában, hiszen, SZOLGÁLNI vagyok a világon! Hálás vagyok mindazért ami Te Vagy és mindazért amit lehetővé teszel a számomra. TF

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: