KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Kendőzetlen gondolatmenet történelmünk, jelenünk és jövőnk alakíthatóságának tükrében!

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Babérkoszorús címerünk

Amióta világ a világ, az emberiség történelme erőszakkal volt, van tele. Okkal vagy ok nélkül indított háborúskodásokkal, iszonyattal, halállal, igazságtalanságokkal. Ám a múlton változtatni nem lehet. Ennek kapcsán, minden józan gondolkodású emberfő részéről le kell szögezni, hogy az áldozatok lezárult sorsával visszaélni, erkölcstelen és elfogadhatatlan mentalitás, cselekvés! Az ellen oldaliak párharcában ugyanis, valakik mindig veszítettek. Ki ennyit, ki annyit, úgy emberanyagban, mint területi és egyéb javakban.

Ezen nemkívánatos tények előtt -bármennyire is fájdalmasak, akár utólag rá gondolva- ha kényszerűségből is, de fejet kell hajtani. Pontosabban, tudomásul kell venni. Ha kell fogcsikorgatva! Rágódni és unos-untalan visszafelé mutogatni, teljesen felesleges időveszteglés! Azon pedig, hogy ilyen szörnyűségek többé ne fordulhassanak elő -mint amiket eleink átéltek, akár a távoli, akár a viszonylagos közelmúltban- elsősorban a világot irányítók szemléletváltása segíthet. A föld lakóinak összefogásával, a gazságok elleni folyamatos fellépésekkel.

Szemforgatások és a kettős mérce alkalmazása nélkül. Sajnos ezen utóbbiakkal, egy szűk réteg képviselői, emberi léptékkel lépve, hosszú idő óta, gátlástalanul visszaélnek. Őket kell leleplezni és nem meghátrálni a mérhetetlen cinizmusuk, telhetetlenségük, továbbá a hataloméhségükkel párosuló kapzsiságuk előtt! Főleg azokat, akik kétségtelenül -a jogos emberi mementó megtartásán túl- a II. VH. borzalmait követően, részben üzleti kérdéskörré degradálták, embertársaik tragédiáját! Aminek egyszer s mindenkorra véget kell vetni. Lefogni a kezüket, befogatva a szájukat, ha továbbra is ezen hamis úton óhajtanak járni! Az indoklás nagyon egyszerű! Tragédia más népeket is ért s értük mégsem akaródzik megszólalni oly hevesen a harang, ahogy az legalább szerényen, alkalmanként őket is megilletné. Nem is szólva a kárpótlásaikról. Csak két népet említek hamarjában, pl. az örményeket és az ukránokat! /Egyébként a lista sokkal bővebben is kiterjeszthető!/. Azér’ hogy ne menjünk messzire, ide sorolható lenne minden szerénytelenség nélkül, Hazánk is. Aki ismeri történelmünk viharos századait, annak nem kell különösebben ecsetelni, mit köszönhet nekünk a ma jólétben élő nyugat, mint az elmúlt ezer esztendő során prezentált védőbástya szerepkörünkért.

Közelebb jőve a közvetlen elődeink négy-öt generációjához, szabadságharcaink bukása, a világtörténelmi folyamatok tőlünk független alakulása ellenére, a Hazáért mindenkor felelősséggel tartozó államférfijaink, lehetőségeik határain belül, a korszellem hatásait megkerülni nem tudván, becsülettel és tisztességgel igyekeztek megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat, létünk biztonsága érdekében. Az ország egységesítésén, talpra állításán fáradozva. Aki ezt kétségbe vonja, az több, mint rosszakarója Nemzetünknek. Úgy a réginek, mint a jelenleginek. S nem sorolhatók a magyar nép függetlenségének megteremtéséért küzdők közé. Semmilyen formában, mert azok biz’ a vesztünket akarják. Ám, mi ezt nem hagyjuk, hagyhatjuk!

Országunk jelenlegi és következő vezető gárdájának, okvetlenül fel kell szólítaniuk az ellenünk bármilyen szinten, bárkik részéről történő áskálódásuk esetén, hogy ácsi!

A kör bezárult, köznapi nyelven szólva a pohár betelt s e pillanattól kezdve, hogy e KÖZLEMÉNYÜNKET nyilvánosságra hoztuk, hátrébb az agarakkal!

S olyan törvényeket fogunk megalkotni, amelyek alapján, a Hazánk ellen, szándékosan rossz hírünket keltők, az alaptalan rágalmakat terjesztőkkel szemben, valamint a hamis híreket álnok módon szaporítókkal, a törvény legszigorúbb erejével lépünk fel! Úgy az itthon, mint a nagyvilágban ellenünk lázítókkal egyetemben. Valamennyiük, kivétel nélkül, büntetőjogi eljárás alá vonassék!

A később kidolgozandó és törvénybe iktatandó kategóriák arányainak figyelembevételével. Többek között, bevezetve a száműzetés intézményét. A vétkek, bűnök súlyának mértékében, 5 évenként haladva fölfelé, akár az örökre érvényes kizárásig, a Nemzet közösségéből!

Nem szeretnénk többé olyan országban élni, ahol állandó revolverezéssel, Hazánk vezetőinek sakkban tartásával, nemtelen eszközök bevetésével, idegen érdekek akarata érvényesítésével uralkodjanak rajtunk. Légyen szó bárkikről. Megújulásért kiáltó jelszavunk: ELÉG VOLT!

Magyarország a magyaroké és az eleink által befogadott magyar érzelmű, kettős identitású állampolgárainké. Akik tisztelik történelmünk egészét, erényeivel, hibáival együtt! Nem kívánnak magyarabbak lenni a magyarnál, okosabbak lenni mindenki másnál és nem élnek vissza, a vendégjoggal, a magyarság befogadó mentalitásával, melynek során Hazánk lakói lehettek, úgy a felmenőik, mint tenmaguk, szülőföldjükként élve, alkotva, dolgozva, tehetségük függvényében. Csak így teremthető meg egy sokak által irigyelt Magyarország, ahol minden köztünk lévő ember, kiegyensúlyozott, reményteli életet tudhat magáénak. Biztonságban, szabadságban, fejlődési esélyekkel, a jóléti országokat is lepipálva. Amennyiben saját elhatározásunk és erőforrásaink igénybevételével, azok állandó növelésével haladhatunk előre. Szorgalmunk, küzdőszellemünk, határozott fellépésünk függvényében.

Példát adva a világnak, miként lehet és kell elindulni a régóta várt és megérett történelmi igazságosság útján?

Emelt fővel, ön- és céltudatosan, bízvást hinni önmagunkban, az elérhető és megvalósítható, méltán szebb jövőért! Kellő hozzáállással, a megkerülhetetlenül időszerűvé vált szemléletváltással karöltve! Úgyis mondhatnám, gyökeres paradigmaváltással!

Isten minket úgy segéljen!

Úgy legyen!

Péteri Attila Árpád
nyugdíjas népművelő
MJB elnökségi tag

Megj.: Minden értékelhető, előrevivő véleményt, hozzászólást, készséggel várunk!

/Kortól, nemtől, származástól, párthovatartozástól függetlenül!/.

ÉLJEN AZ EGYSÉGES, ERŐS, STABIL LÁBAKON -AZ ERKÖLCSI TISZTASÁG ALAPJAIN- ÁLLÓ MAGYARORSZÁG!
/Ahol többé nincs helyük, a politikai kalandoroknak, gazdasági bűnözőknek, stb-stb/.

Magyar Justitia Bizottság

Nemzeti InternetFigyelő

 

4 thoughts on “Kendőzetlen gondolatmenet történelmünk, jelenünk és jövőnk alakíthatóságának tükrében!

 1. PÉTERI ATTILA ÁRPÁD
  ÚRNAK

  KÖSZÖNÖM MEGSZÍVLELENDŐ SORAIT! DE A HELYZET AGGASZTÓ, MAJD HOGY NEM REMÉNYTELEN!
  MIBEN BÍZHATUNK ? MÁSBAN, A „NYUGATBAN” ?
  IGEN , IGAZ, CSAK MAGUNKBAN !
  FÉLŐ AZONBAN, HOGY AMIG „MAGUNKHOZ TÉRÜNK” – JÓVÁTEHETETLENÜL SZÉTHULL NEMZETÜNK!
  KI KELL MONDANI AZ IGAZSÁGOT:
  – C S A K R A D I K Á L I S VÁLTOZTATÁS HOZHAT OLYAN FORDULATOT A NEMZET ÉLETÉBEN, AMELY A JÖVŐ KIBONTATKOZTATÁSÁNAK ZÁLOGA LEHET !
  ” SZABAD NÉP TESZ CSUDA DOLGOKAT” – IRJA A KÖLTŐ! DE ENNEK A SZABADULÁSNAK ELŐFELTÉTELE A RADIKÁLIS VÁLTOZÁS! MINÉL HAMARABB ( S KI KELL MONDANOM: N E M FÜLKEFORRADALOM ÚTJÁN !!)

  ISTEN ÓVJA MAGYARORSZÁGOT!

  Charissime d’la Mancha

 2. Egyetértek a cikkíró gondolataival, de a kettős mércés megnyilvánulásokat minden esetben szóvá kellene tenni, ha az – az éppen a regnáló kormány szemhunyása mellett és kis hazánkon belül történik, bármely területen, bármely népcsoport, vagy vallás javára, mert itt vannak a legnagyobb problémák, a legszembeszökőbb igazságtalanságok.
  A „sötét sarokba” bújt meghúzódásból is a fényre kellene jönni az embereknek, mert még mindig kevesen vagyunk akik a kettős – mércés, antimagyar tobzódások ellen felemelik a szavukat.

  Amit szabad az egyiknek, azt szabad a másiknak, nem megengedhető a kivételezettek uralma a többség fölött. Egyáltalán miért kivételezettek és miért kell ezt eltűrni?
  Mára már ott tartunk, hogy a történelmünket is mások írják helyettünk, ami sajnos országon belül és kívül is érvényes. A regnáló kormány pedig hallgat, vagy helyesel. Velük nem lesz kilábalás. A szavazatokat most már a nemzeti erő képviselőire kellene adni, mert különben elveszünk.

  A civil szervezetektől több kezdeményezésnek kellene elindulni minden olyan területen, ami a magyarságtudat erősítését eredményezheti és minden területen fellépni, ahol magyarellenes megnyilvánulások jelennek meg.
  Ez ideig sem a Jobbik, sem a civil szervezetek nem léptek fel kellő eréllyel a kormány által az adófizetők pénzén támogatott Tett és Védelem alapítvány ( közismert nevén: zsidó gárda ) ellen, amely a megalakulása óta már irodát is működtet és a mi adóforintjainkon magyar állampolgárokról gyűjt, valószínűsíthetően törvénysértő módon az internetről, stb, adatokat.
  Valószínűsíthetően törvénysértő módon, mert civil szervezeteknek magán személyekről tilos adatokat gyűjteni, amire a kormány sem adhat felhatalmazást.
  Javaslom az MJB – nek kezdeményezzen az ügyészségnél a TEV működését illetően törvényességi vizsgálatot! Ha pedig minden törvényesnek bizonyulna a TEV -et illetően, akkor kérni kell állami támogatást és létrehozni egy magyarságvédelmi alapítványt, a kettős- mércés megnyilvánulások, az antimagyarizmus ellen ellen. Szigorúan annak jegyében, hogy amit az egyik félnek szabad, azt a másik is szabadon csinálhatja. Állítólag Magyarországon élünk, vagy már ez sem igaz?

  Az MJB elérhetőségét sehol sem találni, legalább is én nem találom. Megkérem Péteri Attila Árpád urat, hogy az MJB elérhetőségéről tájékoztatni szíveskedjen. Lenne észrevételem és javaslatom az MJB számára.

  Baltazár

 3. Szevasztok!
  Jó írás – talán ide passzol ez is:

  Ismeret

  Bizonyos vagy abban, hogy ezen szó birtokában, azt uralod is? Ismered embertársad? Ismered önmagad? És további kérdések, amire keresed a választ, ismerem én egyáltalán, azt, amit ismernem kell.

  N E M!

  Nem ismered, és én sem ismerem, mert az benned – bennem van, és akkor jön felszínre amikor muszáj elő jönnie!

  Mert jönni fog – írja a nagyszerű költő soraiban, mert valóban jönni fog, egy újkor – a gonosznak meg a végső elmúlás – ami már itt is van, benne élsz már. Hát nem érzed?

  Szeress – és ne gyűlölj, ne a bosszú vezéreljen – mert – szeretetben élhetsz csak – mert ez a természetes – a gyűlölet nem az, az emberi, és az is irányítja.

  Ha én arra buzdítalak, hogy az ősjog alapján nem csak kell, ha nem kötelező megvédeni önmagad és szeretteidet , még halálod árán is, feláldozva áldozatként, az akkor az azt is jelenti,
  Mert tudd meg a mai naptól:

  CINKOSOK KÖZÖTT, AKI ELPUSZTÍTÁSOMBAN – CSALÁDOM KIIRTÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDIK, HALÁLOS ELLENSÉGEM…+ OK FEL-ISMERETE RÉVÉN –

  Révülj el – borzadj el benne – abban a hitben és tudatban, hogy ez nem választás kérdése, mert nincs VÁLASZTÁS – ha nem az örök parancs, amit a teremtő ISTEN adott mindenkinek – A TÚLÉLÉS ÖSZTÖNE!

  Ne félj – hisz Jézus urunk is mondta: + NE FÉLJETEK…” A HALÁLTÓL MERT AHOGY ÉRTED , AZ NEM LÉTEZIK!

  AZ ÉLET ÖRÖK, MERT AZ ÉLET ÉLNI TUD!

  A három kaszt egyike a paraszt, amely adja az előző kettőt a mágust és a harcost – benne van – valós nyelvünkben a HUN – ban azaz ahogy ma neveztessük magunkat magyarban – legyen újból HUNÚRSÁG, amelyben tudni fogjuk ha azt mondjuk, kiadta páráját az jelenti, hogy távozott az örök vadászmezőkre – visszatért a körforgásba a teremtés ezen világába. – akik elégetik magukat gyorsabban, és vízbe szórják hamvaikat – akik más módon azok később – a természet rendjét nem lehet becsapni – lehet trükközni – nagy és kicsi látványos trükkökkel, amit ha megsokall a teremtő, megbünteti azt, aki nem tudja mi a határ!

  Tehát sokan nálamnál okosabb emberek leírták már – hirdették már régen, csak nem volt visszhangja – ma már van – mert a hír szélsebesen terjed itt a Földön, érzi minden ember, hogy az ismeretlen el akarja pusztítani. Ha nincs ismeret – ne aggódj – mert mindig van sejt emlékezet!

  Ezért minden valóságot a képzelet előz meg!

  Az ösztönös önvédelem nem gyűlölet, és az sem ha ezt én elmondom, azaz le írom neked. A gyűlölet rafinált – már maga a szó is pusztít – mert utasítást ad – gyűlj össze és ölj – gyűlölet a gyűl tehát ölet… mint írtam már régen…. A démon megzabolázza vagy útjára, engedi…

  Vannak gyülekezetek, amik, és akik hamis és valós vagy mind kettő keverékével ámítják a célért, hogy ölhessenek…. Elhessegetik maguktól a szeretetet, és gyűjtik a haragot, a rosszat, csak arra erőszakosan emlékeznek, hogy buzdítsák magukban a szunnyadó gonosz erejét.

  Tehát a szeretet természetes, míg a gyűlölet mesterséges emberi, rossz emberi sugallat a gonosztól, mely leképezi akaratát az arra fogékony áldozatra.
  Csak képzeljétek el ha az óriás nem szeretné teremtményeit – nem ismerné a szeretteit – eluralkodna rajta a gyűlölet, mennyibe kerülne neki elfújni az apró porszemet amiből lett, nem bántja magát – szerető és óvó és védő simogatással átöleli magáénak tartja, nem lehel rá forró levegőt – sem hideget – nem ordít akkorát, hogy a hang elpusztítsa – meg stb. pedig csak egy pillanatába kerülhetne mind ez – Ő MINDIG JÓ-ZAN! magyarul nem hülye MAGÁNAK TUD ÉLNI!

  JÓZAN PARASZTI ÉSSZEL!

  Elgondolkodtál azon valójában mit jelent egyáltalán? Jelenti a jogalapot, mert ezen a világon minden a para osztódásából lesz, amit ellehet képzelni azaz képezni! ÉRTED – ÉRTEM ÉS MINDEN EMBERÉRÉT!

  Tehát akkor ismételve: Az ösztönös önvédelem nem gyűlölet, a gyűlölet: az irányított tevékenység és emberi ártó benned lappangó tért nyerő erő- míg az első természetes és van jogalapja, megvédem életem árán is javaimat, jussomat, örökségemet meg stb. mely által biztosítom szeretteimnek a jövőt,

  ha nem teszem mind ezt, fészkem, otthonom, nemzetem – hazám Isten szeretetével VALÓ megvédését, akkor ahogy tettünk is rá már életünkben esküt: sújtson engem, téged a teremtőm haragja és ítélete…
  A vágygerjesztők, akik érdekeiknek megfelelően befolyásolnak akaratodban halálos ellenséged!
  A BENNED ÉS BENNEM LEVŐ – KÓDOLT ÉS ELNYOMOTT VÁGYAK – Azok nem vágyak, hanem benned szunnyadóan elnyomott képességek – MAGYARUL A JÓZAN PARASZTI ESZED!

  Eszed vagy nem eszed nem kapsz mást…

  majd innen folytatom

  id. Kiss László
  2014.január 26-án 05:33 óra K O R ! küldöm nektek

 4. Egyik – a sok közül – aktuális alkalom az összefogásra, a nemzetben gondolkodók részéről, a Hegedűs Lóránt református lelkész igazsága melletti kiállás lehetne. A csatolt linkről az aláírási nyomtatvány letölthető, amit a megadott e – mail címre lehet eljuttatni. Különösebb munkát nem igényel, otthon ülve elvégezhető. Egy alkalom a bizonyításra, hogy nem csak szavakban vagyunk nemzetiek.

  A cionisták elvárásainak engedelmeskedők, Hegedűs lelkész úr ügyének a tárgyalását január 30 – ra tűzték ki.

  https://kuruc.info/r/6/123134/

  Baltazár

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: