Dr. Eva Maria Barki: Európa veszélyben

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

EURÓPA VESZÉLYBEN, ÚJ MAGYAR FELADATOK ÉS KIHÍVÁSOK
Elhangzott rövidített formában a Magyarok Világszövetsége
IX. Kongresszusán

Székesfehérvár, 2016 augusztus 15.

Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Elnökségi Tagok, tisztelt Küldöttek, tisztelt Hölgyeim és Uraim !

Köszönöm a meghívást, nagy öröm számomra ebben a történelmi városban lenni, gratulálok, hogy itt rendezik ennek a nagyon fontos kongresszusnak a nyitókonferenciáját A fő téma „Élet vagy Halál” mutatja milyen fontos üzenetet akarnak küldeni ezzel a konferenciával.

Tisztelt hölgyeim és uraim ! Nagyon nehéz időket élünk ! Sorsdöntő időket élünk!

Mert háború van. Burkolt, hibrid háború, szubverzív háború, ahogy a nemzetközi jogászok mondják. 2014 december 14-én a Nobel-békedíjasok 14. Világtalálkozóján Rómában nagyon óva intették a nemzetközi közösséget, hogy veszélyben van a béke, mert vannak nagyhatalmak, melyeknek szilárd véleménye, hogy céljukat katonai erőszakkal lehetne elérni, ami elkerülhetetlenül egy új, veszélyes háborúhoz fog vezetni és egy atomháború veszélye is nagyobb mint valaha a Hideg Háború óta. Három héttel később, 2015 január elején ugyan ezt tette Mihail Gorbacsov, aki különösen egy háborútól óvta Európát és azt mondta: ,Ha valaki nem bírja idegekkel és elveszti a fejét azt mi mindnyájan nem fogjuk túlélni- Gorbacsov szó szerint: „Én ilyesmit meggondolatlanul nem mondok, nagyon aggódok „

Ugyanakkor 2015 januárjában Soros György felhívta Európa figyelmét arra, hogy végre fel kellene ébrednie és végre észre kellene vennie, hogy háború van. De ő ezt másképpen értelmezte, nem óvni akart a háborútól, hanem ellenkezőleg: tudomásul kell venni a háborút és ennek megfelelően cselekedni. Ez a felhívás különösen az Európai Unió tagállamaihoz szólt, hogy végre azt kell tenni amit egy államnak tennie kell, amely háborúban áll Oroszországgal.

Az Oroszország elleni háború geopolitikai okai Oroszország az amerikai stratégiában az első számú ellenség, a második Kína. Mind a kettőtől veszélyeztetettnek érzi az unipoláris hatalmi pozícióját, amely a hidegháború vége óta meg van és amelyet minden áron fenn akar tartani. Az Egyesült Államok egy új Hideg Háborút kezdett, és pedig akkor, amikor a NATO kibővült kelet felé, annak ellenére, hogy megígérték egy centivel sem fognak kelet felé terjeszkedni

Már mindjárt a Szovjetunió szétesése után, 1992- ben megszületett a Wolfowitz doktrína, amely 200 2 óta az Egyesült Államok Nemzeti Biztonsági Stratégiájának része (National Security Strategy 2002), és amely az Egyesült Államok excepcionality-ből- Amerika különlegességéből- indul ki és azt mondja: Nem szabad hagyni, hogy bármilyen rivális bárhol a világon megerősödjön. Minden ellenséges hatalmat akadályozni kell abban, hogy domináljon egy régióban. Ennek értelmében akarja az Egyesült Államok különválasztani Oroszországot Európától és viszont Európát Oroszországtól, mert félnek egy Eurázsiai blokktól. Mert egy egységes Eurázsia és egy gazdasági együttműködés „Lisszabontól Vlagyivosztokig” a világ legerősebb és leggazdagabb területe lenne. Főleg egy német- orosz együttműködés- tehát a tőke és tudás a német oldalon – és a nyersanyag és munkaerő az orosz oldalon – a régi amerikai rémálom. George Friedman, a Stratfor volt politológusa nagyon őszintén mondta egy interjúban, hogy már l 00 éve az Egyesült Államok célja, megakadályozni egy eurázsiai kontinentális hatalom létrejöttét. Friedmann továbbá mondta, ha Eurázsiát nem lehet meghódítani, akkor legalább a nemzeteket kellene felheccelni egymás ellen és az egyensúlyt megzavarni, a nemzeteket az egyensúlyból kiütni. Ezt a kísérletet látjuk most.

Ha meg akarjuk érteni az amerikai politikát, azt is tudnunk kell, hogy Amerikában a mai napig az US Katonai Akadémián ( National Defence University (DNU) tanítják Halfried Mackinder 1904- ben írott tanulmányát, a „Geographical Pivot of History”, amelyben a Heartland – a Szívország – elméletét így fogalmazza meg és amely az I. Világháború után Versaille – ban is elhangzott így:
„Aki uralkodik Kelet-Európán, az uralkodik a szívországon. Aki uralkodik a szívországon, uralkodik a világszigeten. Aki uralkodik a világszigeten, uralkodik az egész világon.” A világsziget alatt Mackinder Eurázsiát értette.

Az Egyesült Államok második nagy geopolitikai szakértője Zbigniew Brzezinski is ezt a stratégiát kBevuseli a” The Great Chessboard’- „A nagy sakktábla” című könyvében, amelyben Ukrajnát geopolitikai középpontnak nevezi és követeli Ukrajna távoltartását Oroszországtól „Mert Oroszország Ukrajna nélkül már nem világhatalom, hanem csak regionális hatalom.” Ö is azt mondja, hogy az Új Világrendet csak akkor lehet megvalósítani, ha az Eurázsiai Sakktáblán fognak uralkodni.

Ez az Amerikai cél. Ezért folyik a háború Oroszország ellen. Uralkodni a szívországon, tehát Kelet-Európán, hogy lehessen uralkodni Eurázsián és ezzel az egész világon. A NATO keleti bővítése és Oroszország bekerítése orosz veszély ürügyén felhasználják Európát Oroszország bekerítésére, gyengítésére, félelemkeltésre. Európát a saját kárára kényszerítik az Oroszország elleni gazdasági szankciók elrendelésére, démonizálják az orosz elnököt, média- és információháború zajlik, ami már az első világháború előtti időkre emlékeztet.

Ami aggasztó: A NATO 2014 óta kiterjesztette a katonai jelenlétét Kelet – Európában. Júliusban a NATO csúcstalálkozón egy új „Varsói Paktum” jött létre, amelyen a feltételezett „orosz agresszió” okán megbeszélték fegyverkezési politikájuk tervét. Úgy látszik, hogy senki sem nézte meg a térképet. Mert akkor látnia kellett volna, hogy a NATO csapatok körülkerítik az orosz határokat, de nincsenek orosz csapatok az USA határai előtt. Mivel az USA- nak több mint 1000 katonai bázisa van az egész világon – ebből 761 katonai támaszpont a világ 156 (!) országában – Oroszországnak kb. 25 katonai támaszpontja van 11 országban- 10 a volt szovjetuniós országokban és egy Szíriában.

De nem a csapatáthelyezések és az 50 éve nem tapasztalt nagy kiterjedésű NATO hadgyakorlatok adnak a legtöbb okot az aggodalomra, hanem az atomfegyver arzenál. Konkrétan az USA és a NATO nukleáris modernizációs programja, amellyel az Európában állomásozó atombombákat akarják felszerelni, az új atombomba szállítások Európába – nem régen 50 darab taktikai atombombát Olaszországba és most állítólag 50 darabot Szíriából Romániába – hanem a rakétapajzs felszerelése Romániában és majd Lengyelországban. A rakétapajzsok komoly fenyegetést jelentenek Oroszországnak, mivel ezzel a második csapás kapacitása ki van kapcsolva és Oroszország egy (atom)rakéta támadás esetén nem tud védekezni.

Az ígéretének megszegése mellett, hogy a NATO-t nem fogják keletre kibővíteni, a NATO-Oroszország Alapszerződés 1997 (A NATO és az Oroszországi Föderáció kölcsönös kapcsolatainak együttműködésének és biztonságának alapító okmánya) ellenére csapatokat állomásoztatnak és eddig nem látott méretű aktivitásokat folytatnak az orosz határok előtt, és ezen túl az Egyesült Államok megszegi a már 1970-ben hatályba lépett Atomsorompó Egyezményt is.

Veszélyes Amerikai konfrontációpolitika

Ez mind megaláztatást és provokációt jelent Oroszország számára, ami veszélyes. Az Egyesült Államok már többször katonai válaszra és ezzel forró háborúra próbálta provokálni Oroszországot, ami eddig nem sikerült De az orosz vezérkar már 2012-ben azzal fenyegette a NATO-t egy moszkvai biztonsági konferencián, hogy szükség esetén egy preventív első csapással szét fogják rombolni az akkor még csak tervezett rakétapajzsokat. És most Romániában már realitás, készenlétben vannak. A jövőben hamarosan következik Lengyelország.

Így lehet megérteni az elején említett aggodalmakat. Nem régen a „New York Times”-ban is nyílt figyelmeztetést fogalmaztak meg, hogy az USA a konfrontációs politikájával egy vészhelyzetet teremt azzal, hogy kiiktatja a régi „kölcsönösen biztosított megsemmisítési egyensúlyt” és az új taktikai atomfegyverek kisebb robbanóerővel már valószínűbb lesz a bevezetése.

Figyelmeztetés Európának

Ez mind egy komoly figyelmeztetés kell hogy legyen az európai népeknek: nem szabad hagyni hogy a NATO és az USA túszként használja őket és Európát geopolitikai sakktáblaként és céltáblának használják. Magyarország mint NATO tag különösen veszélyben van. Ki kell állni a NATO fegyverkezése ellen és követelni kell minden
atomfegyver eltávolítását Európából.

Meg kell nevezni Amerika igazi célját

Nem áll Amerika érdekében egy gazdag és stabil Európa, vagy egy erős Európai Unió. Amerikát nem érdeklik az emberi jogok, vagy a demokrácia, vagy jogbiztonság vagy egy békés Európa. Az Egyesült Államokat csak a saját hatalma és világuralma érdekli.

Megváltoztak a háború szabályai

A háború szabályai megváltoztak. Politikai célokat ma már nem csak
konvencionális fegyverekkel lehet elérni, hanem sok más eszközt lehet használni. Gazdasági intézkedések, bojkott, szankciók, kirekesztés, dezinformáció, médiaháború, diplomáciai elszigetelés, démonizálás, gyanúsítás. Korrupciós vádakat terjesztenek, félelmet és bizonytalanságot keltenek, tüntetéseket rendeznek, belső ellenzéket támogatnak és buzdítanak. A paletta nagyon széles és ennek alkalmazása már több helyen bebizonyított. A segítők egy összehangolt NGO hálózat és – és ez a legszomorúbb – a nyugati média és a nyugati etablírozott pártok és politikusok, beleértve a Egyesült Államoknak vazallusként szolgáló Európai Unió.

Háború kis lépésekben Európa ellen

Kedves hölgyeim és uraim !

Az ilyen fajta háború már régóta folyik. Ferenc Pápa mondta, már folyik a III. Világháború, csak kis lépésekben. Ez a háború nemcsak Oroszország ellen, hanem minden olyan ország ellen folyik, amelyik nem teljesíti az amerikai érdekeket vagy talán ellenállni merészel.

Obama elnök tavaly egy TV intetjúban mondta:
Ha egy kormány nem azt teszi amit mi akarunk, kénytelenek vagyunk eltömi a kezét. A cél : lecserélni egy nekik nem megfelelő kormányt vagy legalább vezető politikust. Ez sikerült Szerbiában, Grúziában, Ukrajnában, a német Wulff államelnöknél, egyszer a cseh kormánynál, ez most folyamatban van nagyon brutálisan Macedóniában. Nem sikerült Magyarországon – és nem sikerült
Törökországban.

Kedves hölgyeim és uraim !

Ez a háború és az amerikai hódítási kísérlet már 1990 óta egész Európa ellen folyik és nem csak tegnap óta, Európa újrarendezése óta folyamatban van. Csak mi nem, vagy túl későn vettük észre. Emlékszem egy konferenciára a budapesti Andrássy Egyetemen, amelyen részt vettem és az aggodalomnak adtam kifejezést. A kávészünetben egy elegáns úr jött hozzám, gratulált nekem és azt mondta: Ez már nem Európa, nem értem az európai politikusokat, hogy hagyják Európát lerombolni, elpusztítani. Ő volt az egy évvel ezelőtt még hivatalban lévő izraeli munkaminiszter.

Ezután a megbeszélés után kezdtem gondolkodni és a politikai területet figyelni. Arra akartam rájönni, miért tudja egy izraeli miniszter azt, amit egy itteni politikus az úgynevezett nyugaton nem lát? És azután rájöttem – és ez az évek folyamán erősödött – hogy minden pártba sikeresen beszivárogtak, aláásták olyan emberekkel, akik globalisták, nemzetellenesek és ultraliberálisok.

Ma nyugaton mindegy milyen konzervatív vagy szocialista pártot választanak, mindenhol ugyanazok a globalisták, nemzetellenesek és liberalisták vannak. Csak az utóbbi időben és nagyon nehezen jönnek létre olyan pártok, amelyek nem a globalizációnak, a nagytőkének és a nagyvállalatoknak vannak elkötelezve, hanem a népnek. Hogy milyen nehézségekkel kell megküzdeniük, ez legjobban látszik az osztrák Szabadság pártnál-az államelnök választás egy ijesztő példa – vagy Németországban az AID.

Nem ezt az Európát akartuk!

Kedves barátaim !

Huszonnyolc évvel ezelőtt erre az Európára gondoltunk amikor szovjet diktatúra és a kommunista totalitarizmus ellen küzdöttünk ? Nem, nem ezt az Európát akartuk. A példakép a nyugati demokrácia és jogrendszer, a szabadság és jogbiztonság volt. Ma ismét veszélyben vannak ezek az értékek, de most az ellenkező irányból jön a veszély. Az Európai Unió diktatúrává válik, a multikulturalizmus szétrombolja az európai nemzeteket és az európai kultúrát, a totalitárius liberalizmus tönkreteszi és marginalizálja a társadalmat. Európa elveszíti az identitását.

Európa három oszlopon támaszkodik

Mind a három oszlop, amelyen Európa támaszkodik, összedőlt. Mi ez a három oszlop ?

Kereszténység:

A legerősebb és legfontosabb oszlop a kereszténység. A kereszténység nem csak az iszlám invázió miatt van veszélyben. A kereszténység anélkül is visszavonulóban van. Kereszténységet kimutatni a nyugati országokban diszkriminációnak számít, mert megsért másokat, keresztet nyakláncon hordani nyilvános pozícióban tilos, például az osztrák légitársaságnál. A „Grüs Gott” köszöntés az óvodákban és más helyen is tilos, egy óvónőt Bécsben kirúgtak azért, mert karácsonykor a gyerekeknek a kis Jézuskáról mesélt, a bíróságokon már régóta eltűntek a keresztek ….. Ezzel szemben az iszlám vallást tisztelni kell, a helyénvaló de erős kritika tilos és büntető eljárási következményekkel jár. A kereszténység megsértése nem.

Sajnos ehhez a katolikus egyház is hozzájárul. Az egyház már nem védi a házasságot és a családot kellőképpen. Nem beszélve a pápáról, aki egy a francia La Crois katolikus újságnak adott interjúban azt mondta, hogy Európának nem csak keresztény gyökerei vannak, és ha valaki arra hivatkozik, az „triumfalisztikus és bosszúvágyó”. Az IS harcosait összehasonlította Jézus követőivel. A kereszténység nyugaton már nem identitás tényező.

A belga igazságügyi miniszter KOEN GEENS a múlt héten az Európa
Parlamentjogi bizottságának ülésén azt mondta: „Nagyon hamarosan Európában több muszlim lesz mint keresztény. Európában ez nem ismeretes, de hamarosan ez lesz a realitás.” Arról természetesen nem volt szó, hogy emiatt az Európai Unió
téves politikája a felelős.

Görög filozófia és demokrácia:

A második oszlop a görög filozófia és demokrácia volt. Ez az oszlop is
összeomlik. Nyugaton már régóta egy áldemokrácia vagy legjobb esetben pártdemokrácia van. Főleg az Európai Unió szenved demokrácia deficitben. A parlament csak név szerint egy parlament, parlamenti kompetencia nélkül. Sem a Bizottságnak, sem az Európai Bíróságnak nincsen demokratikus legitimációja, mégis ott alakulnak az európai törvények és rendeletek, miközben a bíróságnak a joginterpretációban és a hatáskör kibővítésében van a legfőbb szerepe. Az Európai Bíróság szisztematikusan bővíti az Unió hatáskörét és csökkenti az államok szuverenitását.

Azon túl az Európai Unió fél a néptől. Nem demokrácia, hanem a demofóbia az ismertető jel. Az Unió ellenzi a népszavazást, amely nem meglepő, mert eddig minden referendum eredménye az Európai Unió ellen szólt. Az Unió több veresége után – a dán és holland népszavazással és főleg a BREXIT után – olyan hangok vannak már az EU- ban, hogy be kell tiltani minden referendumot, mert ez veszélyezteti az Unió egzisztenciáját. A nép döntése nem alkalmas a politikai szabályozásra, mert csak a nacionalizmusnak és populizmusnak ad teret. A német biztos Günther Oettinger a Brexit után arról beszélt, hogy egész Európa életveszélybe került – nem csak az Unió. Oettinger szó szerint: Egy népszavazás a mai világban már túlhaladott, ez talán az ókori Görögországban működött, de ma csak a tehénfalvakban Svájcban alkalmazzák Tehát: a magyar népszavazás a migrációról sem tetszik és valószínűleg egy nagyon ellenséges reakció várható.

A Római Jog:

A harmadik oszlop, amelyen Európa eddig nyugodott, a Római Jog. A jog és a jog betartása a nyugati világban lassan egy teljesen ismeretlen fogalom. Főleg a nemzetközi jog. Amikor Obama egyszer szemrehányóan szólt oda Putyinnak, hogy nem tartja be a nemzetközi jogot, Putyin válaszolt: Bravó, végre észrevették hogy nemzetközi jog egyáltalán létezik! Az alapvető szabadságjogokat nyugaton gyakorlatilag már nem lehet érvényre juttatni, hiába van egy Európai Emberi Jogok Bírósága, mivel ez nem működik. Sajtószabadság, vélemény- és szólásszabadság már egyáltalán nem létezik, arról órákig tudnék beszélni, hogyan működik a nyugati média és hogy működik a vélemény befolyásolás. Szabad sajtó vagy média kultúra már idegen fogalmak. De mivel úgy látszik még mindig vannak nem kívánatos vélemények, az Európai Unió tartalékban tart egy nagyon veszélyes törvényjavaslatot, amelyet tolerancia papírnak hívnak (A Tolerancia Támogatását célzó Nemzeti Törvény Európa Szerkezete) és amelynek a tartalma a tolerancia nevében nemcsak egy totális ellenőrzés, hanem a fiataloknak kilátásban van egy átnevelő intézmény, ha nem egy tolerancia alapú véleményt képviselnek. Diktatúra a tolerancia nevében. Én leveleztem a Bizottsággal és kérdeztem, hogy milyen szándékuk van ezzel a tolerancia papírral. A válasz ez volt: Ez most még nem aktuális, mert most még elegendőek a jelenlegi törvények, de mi ezt jónak látjuk és támogatjuk.

Az Európai Unióban már nincs jogbiztonság. Főleg a migrációs invázió óta összeomlottak az állami jogrendszer lényeges pillérei. Méghozzá az Európai Unió sorozatban a saját jogokat sem tartja be és diszkreditálja a saját jogrendszerét
Ez egy külön előadás témája lehetne.

TTIP semmisíti a demokráciát és a jogrendszert

Kedves barátaim, amennyiben létrejön a TTIP, a Kereskedelmi Egyezmény az Egyesült Államokkal, akkor a teljes európai jogrendszertől, amely a római jogon alapul, el lehet búcsúzni és ezzel az államok a szuverenitásuk utolsó maradékát is el fogják veszíteni. Sokan nem látják, hogy a TTIP veszélye nemcsak a klórozott csirkében és a génmanipulált termékekben van, hanem: a döntőbíróságok, a döntésükkel az állam helyett és az állam ellen fognak jogot alkotni. Mind a három pillér tehát az összeomlás stádiumában van.

Amigráció a háború leghatékonyabb fegyvere

A legnagyobb károkat a migráció okozza és ezek visszafordíthatatlanok. Tavaly kiadtunk Bécsben két memorandumot a migrációról, amelyben nagyon részletesen a jogi és politikai problémával foglalkoztunk. Néhány példányt elhoztam, ha ez érdekel valakit, szívesen átadom. Itt Magyarországon nem kell a migráció veszélyéről beszélnem, mint nálunk.

Erről csak ennyit:
A migrációs hullámok nem véletlenül jöttek létre. Ezek nagyon jól meg vannak szervezve és ennek a terve már tíz évvel ezelőtt elkezdődött. Thomas Barnett, aki az amerikai védelmi miniszter Rumsfeld tanácsadója voltés aki ma is a geostratégiai szakértőkhöz tartozik, 2004 és 2005-ben két könyvet írt: „Pentagon ‘s New Map” és „Blueprint of Action”. Barnett már10 évvel ezelőtt írta, hogy Európának szüksége van évente l ,5 millió bevándorlóra Afrikából és
Ázsiából. A cél: egy egységes, összekevert nép, nemzetiség, kulturális és vallási különbségek nélkül, amelynek az IQ-ja 90, tehát gondolkodáshoz túl kevés, de a munkához elég. Kevesen ismerik Barnett könyveit, bár nagyon fontos lenne. Barnett még valami érdekeset ír: Mivel a világglobalizációja a cél, minden politikust el kell tüntetni, aki ennek a célnak ellenáll és mindenkit, aki a globalizációt veszélyezteti – idézem Barnetet: I say:kill them! Én mondom, ezeket meg kell gyilkolni. Ezt írja az amerikai védelmi miniszter tanácsadója. Ez a parancs a gyilkosságra nem is olyan abszurd, nem akarom tudni, hányszor történt ez már meg. Az Európai Uniótól semmilyen tiltakozást nem lehet hallani. Az Amerikának alárendelt politikusok semmilyen intézkedést nem tettek és nem is akarnak tenni a migrációs hullám ellen és egy összemosott új nép létrejöttének megakadályozására. Ellenkezőleg: nem más, mint a Bizottság alelnöke FRANS TIMMERMANS nem régen mondta, hogy az emberiség jövője nem fog többé a különböző nemzeteken és kultúrákon alapulni, hanem a jövő egy összekevert szuperkultúra. A jövőben sehol sem szabad homogén társadalmaknak maradnia, a multikulturális diverzitást tudomásul kell vennünk és a tömegbevándorlás ennek a célnak az eléréséhez az eszköz. Ezt mondta az Európai Bizottság alelnöke Timmermans.

Európa túl fogja élni ?

Tisztelt hölgyeim és uraim !

Így néz ki az európai helyzet Egy katasztrófa ! Ezekben a napokban Amerikában az American Free Press- ben megjelent egy cikk a konzervatív politikus P Á T BUCHMANN- tól, amelyben felvetette a kérdést: „A nyugat túl fogja élni ezt az évszázadot ? Ez a kérdés több mint indokolt, ha megnézzük az irracionális és beteges politizálást az Európai Unióban, Angela Merkellel és Jean Claude Junckerrel az élen. A már közelítő katasztrófát csak akkor lehetne elkerülni, ha az egész nyugati politikai elitet a nép eltávolítaná a hatalomból. Ez nem valószínű, mert a nép többsége már manipulált és nem tud gondolkodni.

Hogy milyen könnyű a manipuláció ezt mutatja a POKEMON. Amerikában naponta 21 millió ember vadászik Pokemonra. És ha megnézem a nevelést és az oktatást az iskolákban, nincs remény javulásra. Én azért gondolom, nyugaton, főleg Németországban már nincs menekvés. El fognak süllyedni az Egyesült Államokkal együtt, amelynek az impériuma már lejárt. Amerika politikailag, és főleg gazdaságilag teljesen leépült. Csak a katonai erőben, beleértve az atomfegyvereket, vannak az első helyen. A neokons és a fegyver ipar nagyon akarnak egy háborút. Félő hogy a látható pánik helyzetben és halálküzdelemben ezt pánikszerűen fogják alkalmazni. Nagyon sok riasztó jel mutat erre – Szíriában és a Földközi tengeren, de az utóbbi napokban ismét Ukrajnában és a Krím félszigeten.

Ez mit jelent Magyarországnak és a magyarságnak ?

Magyarország ebben az európai mocsárban egy szikla, egy világító torony, amely megvéd bennünket és amely Európában sok embernek reményt ad. Én sok előadást tartok és hallom, az emberek várják, hogy Magyarországról jöjjön a megszabadítás a mostani helyzettől és az Európai Uniótól. Támogatni kell a kormányt, vigyázni kell a magyar kormányra és tagjaira mert nem egyszer volt rá kísérlet itt is egy rezsim változás elérésére. Nem sikerült és remélem, hogy ez a jövőben sem fog sikerülni. Stabil és erős kormányra van szükség.

Magyarországnak megvan a nagy és nehéz feladata, az irányt megtartani ebben a nagy viharban és példát, impulzust adni másoknak is. Itt megmaradtak még azok az európai értékek, amelyeket felsoroltam és amelyeket nyugaton már nem tartanak be. Védekezni kell a globalizáció ellen és továbbra is meg kell védeni alapvető értékeinket, a családot, a nemzetet, a szuverenitásunkat és az alapvető szabadságjogokat. Az a nagy probléma nyugaton , hogy a szabadság már nem érték, csak a biztonság. A magyaroknak mint szabadságszerető népnek ismét mutatnia kell a helyes irányt mint már többször a történelemben, hogy a szabadság nemcsak minden más jognak az alapja, hanem a szabadságért harcolni is kell. Főleg a németeket kell emlékeztetni nagy költőjük Johann Wofgang von Goethe szavaira: „Csak az érdemli meg a szabadságot és az életet, aki naponta megküzd érte.”

KÖZÉP-EURÓPAI MAGEURÓPA

A nyugati államok ellenére Európa közepén még megvan az erő ellenállni a migrációs inváziónak, az iszlám agresszivitásának és a terrorizmusnak. Itt megvan az akarat egy független politikához a brüsszeli diktátum visszautasításához. Ezért egy Közép-európai Mageurópát kellene létrehozni a visegrádi országokkal, Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával és talán Bajorországgal és Dél – Tirollal együtt. Új európai vízióra, új politikára van szükség. Európát emancipálni kell az elsüllyedő Amerikától, vissza kell hozni az önállóságot, a szuverenitást és a népek önrendelkezését, amelyet 27 évvel ezelőtt megnyertünk és ami most veszélyben van.

Visszatérés a joghoz

Követelni kell a nemzetközi közösségtől, hogy térjenek vissza a joghoz. Ismét el kell ismerni és be kell tartani a jogot, főleg a nemzetközi jogot. Az ismét felerősödő krími probléma, Szíria, de a migráció is intő példák, ha nem tartják be a nemzetközi jogot.Minden problémát a nemzetközi jog alapján kell és lehet is megoldani. Másképpen félő, hogy az arab tavasz után európai tavasz is lesz, destabilizációval és káosszal. Magyarország feladata mindenhol kiállni az önrendelkezési jog mellett és minden népet támogatni, amely az önrendelkezésért harcol, mert ez magyar érdek is.

Figyelembe kell venni: egy kis ország fegyvere a nemzetközi jog. A mi feladatunk: Ismét fel kell állnunk mint 1988 és 89-ben, ami a totalitarizmus bukásához és a Szovjetunió széteséséhez vezetett. A változás legnagyobb fegyvere a nép. „Mi vagyunk a nép” kiabálták Lipcsében minden hétfőn és ezzel ledöntötték a berlini falat és egy egész rendszert. A békemenet megmentette a magyar kormányt, a tömegtüntetés megmentette a török kormányt. A nép egy nagy erő, amely változásokat megakadályozni és változásokat elérni képes.

Ezért nem szabad elfelejtenünk:

Mi vagyunk a nép és méghozzá: Mi vagyunk Európa !

Székesfehérvár, 2016.augusztus 15.

Eva Maria Barki

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

4 thoughts on “Dr. Eva Maria Barki: Európa veszélyben

 1. „Európa három oszlopon támaszkodik – Mind a három oszlop, amelyen Európa támaszkodik, összedőlt.”
  Kereszténység: Ó, összedőlt szegény… igen, mióta az embereket nem lehet ördögökkel meg pokollal riogatni, hogy kussoljanak, mert elkárhoznak, azóta bizony a kereszténységnek annyi.
  Görög filozófia és demokrácia: Ezt éppen a kereszténység irtotta ki, Nagy Konstantin óta.
  Római jog: Akinek több pénze van, az nyer. A római és a szkíta jogról szóló vitában egy Attila udvarába menekült római: A Római jog szerint „… a törvény nem áll mindenki felett, hanem ha a bűnös a gazdagok közül való, megtörténik, hogy nem lakol gazságáért. ha pedig szegény és nem tudja ügyét védelmezi, ki kell állnia a törvény által kiszabott büntetést, ha ugyan még az ítélethozatal előtt meg nem hal, mert a per lefolyásához sok idő kell és sok költség.” (Priszkosz rétor töredékei)
  Valamiért úgy érzem, a görög kultúrán kívül egyikért sem kár….
  Egyébként meg Európa (közöttük a „szívországok”) támogatásával és bólogatása mellett baszta szét az USA Észak-Afrikát, Szíriát, most meg néznek, hogy jönnek a menekültek, meg sorosgyörgyöznek. Persze amikor szétbombázták ezeket az országokat, Közép-Európa állami – köztük Magyarország – sem sorosgyörgyöztrek, hanem csorgatták a nyálukat, hogy majd lehet biznicelni az újáépítéssel. Majd leesik nekünk is néhány falat. Oszt’ megrendelés helyett egy szakajtó menekültet kaptunk. Most meg megy a sívás-rívás. Aki ennyire hülye, azt nem valamiféle világméretű összeesküvés takarítja el a térképről, hanem az evolúció.
  Sorosról meg: Senkit nem akadályoznak meg abban, hogy a nulláról indulva pénzügyi ismereteket tanuljon, a saját eszével milliárdos legyen, aztán meg beavatkozzon a politikába, mint Soros és meg úgy alakítsa a világpolitikát, ahogyan akarja, hozzon létre titkos társaságot a hasonszőrűekkel stb… Ja, hogy az macerás. Tanulni szar, meg unalmas, hosszadalmas. Meg minek is, hisz elég lóbálni a nemzeti zászlót, jelszavakat óbégatni, aztán máris népszerű vagyok. Máris meg tudom mondani, hogy világméretű háború van, ahol a gonoszok hibrid módon(!) támadják a szegény jóravaló embereket – azaz minket, akik lusták voltak tanulni.
  Hát igen. Valószínűleg így gondolkozott a maga módján az utolsó dinoszaurusz is, mielőtt kihalt.

  1. ZÉ Sajnos az ön agyát megfelelöen lugozták ki,máshol szenvedjen a liberálidiotizmusban.Köszi.

 2. Teljesen egyetértek a cikkben leírtakkal.
  Meg kell szervezni a nemzeti erőket és minden területen fel kell venni a kesztyűt a cionistákkal és bérenceikkel szemben.
  Ami a legfontosabb: minden országban kirúgni a vezetői székekből a nyakukra ültetett árulókat (merkel és társai) és hazaárulásért felelősségre vonni a férgeket.
  „Kereszténység: Ó, összedőlt szegény… igen, mióta az embereket nem lehet ördögökkel meg pokollal riogatni, hogy kussoljanak, mert elkárhoznak, azóta bizony a kereszténységnek annyi.”
  A kereszténységnek ugyanaz a baja, mint Magyarországnak – oda is beengedték a zsidókat.
  H.B.
  „Az igazi, alkotó, dolgozó, harcoló, büszke és bátor emberi teremtőkedvet alacsonyítja le az önző és telhetetlen zsidó, a harácsolás, az anyagiasság, a romlott élvetegség legalacsonyabb szintjére, amely már nem tartalmaz semmi emberi hitet és morált, csak nyomorultul elcsábult rabszolgalelkeket!
  Csak ezeken a torz lelkeken képes uralkodni, mert a zsidó,- legyen bármilyen kicsi, ostoba, vagy szánalmasan alkalmatlanul önfejű is,- de mindig uralkodni, irányítani akar, hogy értelmet színleljen felesleges és teljesen káros létének!”
  (Tiltott Könyvek, Prohászka Ottokár; „Intelmek”)

 3. Az igaz keresztenyeknek es az igaz zsidoknak kellene osszefogni,a joszandeku embereknek.Soros Gyorgy es bandaja nem tartozik ezek koze.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük