A kép 2009 nyarán készült, de most 7 év után sajnos megint aktuális

Egy nappal a hírhedt sukorói „ügylet” kapcsán született másodfokú felmentések után, Budaházy Györgyöt és hat másik hazafit  ma ismét előzetes letartóztatásba helyezték, hármat pedig házi őrizetbe.  A „fekete autó” eljött értük a 2006 őszi rendőrterror 10. és az ’56-os szabadságharc 60. évfordulóján. Hová jutottunk? 

Amikor tegnap beszéltem Budaházy Gyurival már utalt rá, hogy tart attól, hogy szigorítás következik, mert a lakhelyelhagyás alatt állóknál rendőrök vizsgálták a házi őrizetes lábperec alkalmazhatóságát. Aztán jött ma a hír az első előzetesről. Ekkor hívtam őt és gyors helyzetértékelést tartottunk. Bármi jön mondta kitartok, a többiek miatt aggódott, én meg biztosítottam arról, hogy sokan vagyunk vele és társaival, számíthat ránk, ahogy eddig. Alig hogy letettünk a telefont rá néhány percre a hatalmas erőkkel megjelent rendőri erők elvitték felesége, Berni mellől. A három gyermek akkor még nem volt otthon… 

Két és fél évet már bent volt Gyuri előzetesben, 2011 őszén szabadult. Nehéz megszólalni. De kell és cselekedni is kell értük, ez várható el minden tisztalelkű hazafitól. Ki-ki a maga eszközeivel. Hatékonyan és felrázóan. Tiltakozni kell e koncepciós eljárás ellen és a politikai foglyok szabadságáért megint. Fel kell rázni a társadalmat és a politikai döntéshozókat és szembesíteni azzal, hogy milyen burkolt „ellenforradalom” folyik itt. És döntésre kell bírni őket: biztos megoldás csak a közkegyelem lehet.

Nem így terveztem, de most teszem közzé Budaházy György videóüzenetét, amelyben a „Jelentés a Nemzeti Jogvédő Szolgálat 2006. őszi rendőrterrorral és megtorlásokkal összefüggő jogvédő küzdelmeiről a 10. évfordulón” című könyvünk október 21-i bemutatójára  küldött időszerű évfordulós gondolatokkal és a közkegyelemre is kitérve.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=mxVdgmDS7Os]

Országos felháborodást váltott ki, hogy idén augusztus 30-án  első fokon 125 év fegyházra ítélték törvénytelen módon terrorcselekmény és más cselekmények bűnszervezeti elkövetése miatt Budaházy Györgyöt és 16 társát a bukott Gyurcsány-rendszer koholt bizonyítékai alapján. Budaházy 13 évet, a hatan 10-12 év közötti fegyházat kaptak, a többiek is kemény börtönéveket mert az ítélet szerint erőszakkal ellenszegültek a gyurcsányi önkénynek és nemzetárulásnak. Feltételes szabadságra bocsátás sincs, mert ők „terroristák”. Ők és nem a szemkilövetők. Akkor őt és hat társát házi őrizetbe helyezték, három vádlottnak lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el a Fővárosi Törvényszék. Az ügyész úgy tűnt, hogy előre megírt fellebbezésben kérte a súlyosítást és előzetes letartóztatásukat.

Most ezen fellebbezés alapján a Fővárosi Ítélőtábla a rendelkezésre álló információk szerint mindegyikük esetében egy fokozattal súlyosította a kényszerintézkedéseket, annak ellenére, hogy senki nem szegte meg a rá vonatkozó őrizeti szabályokat és erre utaló bizonyíték sem lehet.  Ez a döntés nem más mint egy előre hozott büntetés és teljesen szakmaiatlan is, mivel nélkülözi az ilyen ügyekben megkerülhetetlenül alkalmazandó egyediesítés szempontjait. Éppen úgy, mint tíz éve  2006 őszén, amikor kétszáz tiltakozó és valódi terrorcselekmény-sorozatot megvalósító kegyetlen rendőrök által levadászott embert helyeztek előzetesbe. Az ilyen döntésben részt vett bírók és ügyészek megúszták, nem beszélve az akkori politikai és rendőri vezetőkről…. Meg is van az „eredmény”.

Most hét tisztességes embert kiszakítottak családjától és berántották őket a fegyháznál súlyosabb fokozatú fegyintézetek sötét mélyébe. Időkorlát nincs. Elvileg a jogerős ítéletig tart, de hogy arra mikor kerül sor senki nem tudhatja… Még az én nemrég jogerős felmentéssel végződött  Kossuth téri koncepciós büntetőügyemben is egy év telt el a másodfokú ítéletig. A bírói tisztesség azonban az esetemben működött.

Ez az ügy több tízezer oldalas, tehát nem rövid idő az elbírálás. Ez a mostani önkényes döntés a legrosszabb előjel az ügy érdemében hozandó másodfokú ítélet előtt. A törvényes és tisztességes ítélet lehetősége elvi szintre zsugorodott. Arról nem beszélve, ha mégis felmentenék őket, akkor még ott a harmadfok. Mennyi idő vár bent rájuk?

Most már biztosan csak a közkegyelem segíthet, ezt szorgalmazom a gyalázatos Budaházy justizmord óta, egyelőre eredmény nélkül. A közkegyelmi törvényjavaslatot szeptember közepén megalkottam és eljuttattam a Jobbik vezetéséhez kérve annak mielőbbi benyújtását. A közkegyelem szükségességéről számon fórumon szóltam, szeptember 17-én a Kossuth téren összegyűltek közfelkiáltással elfogadták.

Nemrég tettem közzé a közkegyelem szükségességéről szóló közleményemet: ebben összefoglaltam a legfontosabb érveket. Most közzéteszem a közkegyelmi törvényjavaslatot, amely itt olvasható el.

Világos és egyértelmű a helyzet, az indokolásból minden kiderül.

Ne felejtsük el, hogy még az 56-ot vérbe tipró, közel 300 hazafit kivégző és ezreket bebörtönző kegyetlen Kádár rendszer is amnesztiát alkalmazott 7 évvel a szabadságharc után 1963-ban (1963. évi 4.tvr.) emberiességi okokra hivatkozva. De ilyen volt a taxisblokád után is az 1991. évi V. törvény is.

Október 11-én a Jobbik négy képviselője végül csak egy országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be, amely nem közkegyelmet céloz a 2006 őszétől a kormányváltásig terjedő időben politikai indíttatásból elkövetett cselekmények miatt elítéltek vagy eljárás alá vontak javára (ide tartoznak Budaházyék is), hanem csupán azt, hogy egy kormány által majdan előterjesztendő törvény alapján enyhítő körülményként lehessen figyelembe venni az ilyen ügyekben azon tényt, „hogy az elkövetők motivációja a saját maga által is elismerten hazug és ezáltal a választói akarattal nyilvánvalóan szembehelyezkedő kormánnyal szembeni fellépés volt.” Ez a koncepció biztos, gyors és szabadságot adó megoldást nem ad, legjobb esetben is csak legfeljebb 1-2 év csökkentést eredményezhetne, de az is csak évek múlva. A javaslat még nem került tárgyalásra.

A közkegyelem viszont azonnali és egyértelmű megoldást ad: a törvény hatályba lépésével megszűnik a Budaházyék elleni büntetőeljárás és minden kényszerintézkedés, az elsőfokú ítéletet meg nem hozottnak kell tekintetni, a politikai foglyok visszanyerik végre szabadságukat. Sőt jóvátétel is járna nekik a szabadságkorlátozásért. Pofonegyszerű és gyors megoldás, átvágja a gordiuszi csomót egy végszavazással.

Vona Gábor már többször nagyon helyesen elköteleződött a 2016-2010 közötti politikai meghurcoltak amnesztiája mellett. 2010-ben így fogalmazott Budaházyról szóló írásában: „A helyzet megoldása szerintem az lenne, ha a 2006-os gyalázatos kormányzást követő események kapcsán nem semmisséget mondanának ki, hanem amnesztiát.”

Később pedig már képviselőként Zagyva Gyulával és velem együtt az LMP-sek parlamenti odaláncolós akciója kapcsán kormányoldalról előterjesztett közkegyelmi törvényhez pontosan ilyen amnesztiát célzó módosító javaslatot nyújtott be.

Akkor azt leszavazták, de akkor kétharmad volt. Most már nincs és itt van a kvóta népszavazást követő, alkotmányos identitásunkat védő, betelepítést gátló Alaptörvény módosítás, amelyhez kell a Jobbik. A letelepedési kötvény kiütését nagyon helyesen sikerült elérni. A mostani törvényjavaslatom lényegében az akkori módosító javaslat önálló amnesztia törvény változata. Mire vártok még Gábor? Ez most történelmi alkalom.

És mire vár Orbán Viktor és a Fidesz a kudarcba fulladt elszámoltatás után? Most végre lehetne tenni valamit az igazságtétel érdekében. A kormány számára jó alkalom arra, hogy az eltolt igazságtételi egyenlegén javítson és társadalmi békét erősítsen. Ha már az állami terror felelőseit nem tudták rács mögé küldeni, akkor legalább mentesítsék Budaházyéket az értelmetlen, megalázó, törvénytelen és a Nemzeti Együttműködés Rendszerének szerintük rendszerváltó jellegét is aláásó, közfelháborodást kiváltó koncepciós terrorvád és drákói ítélet alól.

Emlékeztetek arra, hogy 2010. december 8-án az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága elfogadta a 2002 és 2010 között és különösen 2006 őszén az állam részéről a politikai szabadságjogokkal összefüggésben elkövetett jogsértésekről szóló, általam elkészített részjelentést, amely megállapította, hogy: „A 2002 májusa és 2010 májusa közötti időszakban működött szocialista-liberális (Medgyessy, Gyurcsány) illetve szocialista kormányok (Bajnai) időszaka alatt a hatalom képviselői az alapvető politikai szabadságjogok (vélemény-nyilvánítási szabadság, sajtószabadság, egyesülési és gyülekezési jog) gyakorlását saját hatalmuk fenntartása érdekekében korlátozták, illetve követtek el ezen a téren durva jogsértéseket. A törvények uralmának jogállami alapelvét felülírta a hatalom minden áron való megőrzésének pragmatikus célja, melynek a hatalom több esetben a jogalkotást és a jogalkalmazást is alárendelte. Az ellenállás tömegessé válásával és erősödésével az állami szervek jogsértései is fokozódtak, 2006 őszén érték el csúcspontjukat. 2006 ősze után is folytatódott a jogsértő emberi jogi gyakorlat és jogértelmezés.”

A részjelentés kimondja, hogy a büntetőeljárásokat a fenti elveknek megfelelően ez egész vizsgált időszakban típusosan használták a politikai ellenzék és ellenállók elleni megtorlásra, de előfordult politikailag nem motivált emberek ilyen eljárás alá vonása is. Ez a részjelentés tételesen említi 2. 8 pontban a Hunnia ügyet.

Mire vártok még Viktor?

Most két ember, Orbán Viktor és Vona Gábor kezében van Budaházy György és 16 társának s persze szeretteinek sorsa. Rajtuk áll, hogy véget érjen mielőbb ez a szégyenletes rémálom és végre Budaházyék annyi év hányattatásai után szabadok legyenek. S persze utána az is, hogy az egész nemzet méltóságban és szabadságban növekedjen. Valódi államférfiúi tett lenne az amnesztia megvalósítása. Most félre kell tenni minden más szempontot, ezt kívánja a tisztesség és az emberiesség.

Nemrég Gyuri az alábbiakat írta nekem a benyújtott javaslatról és a közkegyelemről (sajnos nem tudom most megkérdezni, hogy hozzájárul-e a nyilvánosságra hozatalhoz, de vélelmezem):

„A nekem megküldött határozati javaslattal, az a bajom, hogy az alapján semmi garanciát nem látok arra, hogy akár ugyanúgy 10 évre nem tud becsukni egy balos bíró, ha akar. Annál határozottabb dolog kell! Állást kell végre egyértelműen foglalni a parlamentnek, hogy mi volt 2006 őszétől. Ha a Fidesz fülkeforradalomra hivatkozik, akkor ismerje el, hogy forradalmi jellegű események és társadalmi hangulat volt, és ebben az esetben legfeljebb az állam követhetett el terrorcselekményt az állampolgárok ellen, de az állampolgárok az állam szervei, tagjai ellen nem! Ezt az egész terror-eljárást egyértelműen az MSZP-s boszorkánykonyhán főzték ki (ez is bizonyítva van a hivatkozott elemzésem végén), a rendőrség, ügyészség csak végrehajtotta. Egy ilyen klasszikus bolsevista koncepciót akarnak életben tartani ma is? Nem lehet a Gyurcsány rezsimmel szembeálló állampolgárokra terrorizmust értelmezni.”

Osztom a véleményét. Most a törvényalkotókon a sor.

Most az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján és Budaházyék ismételt előzetesbe helyezése után tehát elkerülhetetlen, hogy az Országgyűlés mielőbb elfogadja a közkegyelmi törvényt a Budaházy justizmord meghurcoltjai és a hozzájuk hasonló módon politikai ellenállás miatt elítélteknek!

Ennek érdekében való mielőbbi és hathatós munkálkodást várunk el minden országgyűlési képviselőtől! Ehhez kérem a politikai foglyok és hozzátartozóik nevében is minden jószándékú és tettrekész ember segítségét is, győzzük meg őket együtt!

Budapest, 2016. október 27.

Ahogy Budaházy Gyuri szokta mondani: Szabadság! 

Dr. Gaudi-Nagy Tamás nemzet jogvédő

www.gaudnagytamas.hu

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Csatolmány Méret
Amnesztia törvényjavaslat.doc 70 KB