Az MJB levelesládája: Észrevételek és vélemények sürgöny stílusban

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

HOLOKAUSZT + MAZSIHISZ + INGYENES TANÁCS

Kártérítési pert indítottak az USA-ban a holokauszt magyar áldozatainak örökösei a MÁV ellen, azon a címen, hogy a MÁV szállította 1944-ben a deportált zsidókat Németországba.

Feldmájer Péter (a MAZSIHISZ elnökének) véleménye szerint: „a magyarországi zsidóság túlnyomó részének meggyilkolásáért, vagyonuk elkobzásáért az akkori magyar társadalom túlnyomó része felelős, ezért a felelősséget a magyar államnak kell viselnie”.

Ilyen mondatot csak a karalábé IQ-jával rendelkezők képesek megfogalmazni, mivel a formális logikai szerint a 600 ezres zsidóság is a magyar társadalom részét képezte, és a társadalom felelősségét miért kellene a magyar államnak viselnie?

Itt teljesen másról van szó, mégpedig arról, hogy Feldmájer úr ellentéteket szít, hiányos történelmi ismeretekkel rendelkezik, elfogult és elveszítette a „józan eszét” vagy az ítélő képességét!

1.Vita tárgyát nem képezheti, hogy a magyarországi zsidóság deportálásáért  és további sorsáért  a hazánkat megszálló németek, pontosabban a hitleri Németország illetékes vezetői a felelősek;

2/ Az akkori magyar társadalom annyira tájékozatlan volt a deportált  zsidók sorsának alakulásáról, mint az európai  vagy bolygónk más  államainak társadalmai. Akik viszont hiteles adatok birtokában voltak, és tehettek volna valamit, azok elhallgatták ezt a kérdést a világ közvéleménye elől.

Még a jól tájékozott Sztalin is cinkos közömbösséggel titkolta Hitler koncentrációs táborainak borzalmait (jól felfogott érdekei miatt), mert a GULAGOK rendszerében nagyságrendileg felülmúlta ellenfele nép és/vagy fajirtó (orosz, lengyel, ukrán, tatár, csecsen, grúz, ingus, zsidó, stb., stb.) tevékenységét.

3/ A magyar állam a német megszállást követően kevés mozgási lehetőséggel rendelkezett, de még így is százszor többet tett a hazai és külföldi zsidóságért, mint az európai államok bármelyike.

Horthy volt az egyetlen európai államfő, aki ellent mert mondani Hitlernek, nem engedte a német csapatok átvonulását Lengyelország felé, nem úgy, mint a semleges  Svédország, amely kitárta „kapuit” a német előtt Norvégia lerohanására. A szlovákok pedig Lengyelország eltiprásában segítették a németeket és a szovjeteket, majd a Szovjetunió ellen is Hitler első csatlósai voltak.

4/ Feldmájer úr arról is hallgat, hogy azok a magyar személyek (csoportok, pártok, szerezetek), akik kollaboráltak a németekkel,- 1945-től kezdődően  elnyerték a büntetésüket, mégpedig a megtorlás lenini-sztalini módszereit alkalmazva, amelyet csak  Kádár volt képes felülmúlni Apró, Marosán, Biszku, Münnich, Csémi,  Hodosán, Tutsek, Ledényi, Gábor és hasonszőrű bandatársai lelkes közreműködésével.

Tanácsaink az USA-ban élő holokauszt magyar áldozatainak örökösei  és a MAZSIHISZ felé, hogy jogos(nak vélt) igényeikkel forduljanak a Magyarországot megszálló hitleri  német állam jogutódjához, a német vasúttársasághoz, a szovjet állam jogutódjához és vasúttársaságához, mert a német  koncentrációs táborokból „felszabadított”  zsidó deportáltak  közül sokakat („tranzit” szállítással), szovjet katonai őrizettel vittek a GULAG szigetvilágra,  hogy megismertessék velük  a német és a szovjet lágerek közti különbséget…

Azt már szinte felesleges megemlíteni, hogy a MAZSIHISZ-nek egy szava sem volt a „málenkij robotra” elhurcolt magyar állampolgárok védelmére (beleértve a  zsidó származásúakat is),  szó nélkül  hagyták, hogy  az Apró klán (majd  a Gyurcsány család) bitoroljon egy zsidó személytől  eltulajdonított villalakást, de Sztalint sem marasztalták el a zsidók kitelepítése, üldözése és/vagy legyilkoltatása miatt.

A MAZSIHISZ kétféle mércéje abban is megmutatkozott, hogy a szélhámos, hazaáruló, többszörös dezertőr, bajtársait bitóra segítő és az egyik kivégzett tábornok lakását, valamint ingóságát kisajátító Király Bélát a tenyerükön hordták, miközben a  gettóba zárt  zsidókat  segítő (negyven  hiteles  személy által igazolt) Fehér Lajost („Pacalt”) arra sem érdemesítették, hogy levélben vagy telefonon  megköszönjék a  tettét.

Vállalva a következő kijelentés ódiumát,  fel kell tennem azt a  kérdést, hogy a holokausztot elszenvedők és  hozzátartozóik  meddig és  kiket akarnak még  megvádolni  tragédiájukkal,  nem gondolnak arra, hogy mások is megszenvedték a náci vagy  a bolsevik  terrort,   de még csak erkölcsi  segítséget sem kaptak  azoktól, akik bizonyos értelemben sorstársaik voltak és az elmúlt évtizedekben nem kevés  kárpótlásban részesültek?

BAJNAI GORDON

Miniszterelnökünk külföldön elhangzott nyilatkozata szerint: hazánk gazdasági fejlődése első helyen  áll Európában.

MEGJEGYZÉSÜNK: ilyen állítást csak tömény alkoholos  vagy  narkós állapotban  tehetett B. G., de az sem kizárt, hogy Gyurcsány babérjára pályázik és elnyerje Európa  leghazugabb  kormányfője címet!

MESTERHÁZY IGAZSÁGA

Sokak szerint Mesterházy Attila megsértette az orvos-társadalmat, és ezért köteles bocsánatot kérni az orvosoktól. Az MSZP kiáll Mesterházy mellett, és nem tartja szükségesnek a bocsánatkérést.

Kivételesen mi is csatlakozunk az MSZP állásfoglalásához.  Hazug ember bocsánatkérése annyit ér, mint elhullt paripán a patkó,  vagy  Lamperth elvtársnő közhírré tett választási ígérethalmaza! Véleményünk szerint az sem kizárt, hogy  Mesterházy családi körben szerzett  tapasztalatából indult ki, mivel a sérvműtétre készülő „baloldali” papácskája szintén  orvos, és úgy  gondolta, hogy mások is azt teszik a betegekkel, amit ő szokott tenni…

DEMSZKY GÁBOR

Budapest főpolgármestere határozottan kijelentette, hogy: „ezt a pozícióját  a választási ciklus utolsó napjáig végig fogja csinálni”! Kötözködésnek vehető  félreérteni a  mondat utolsó három szavát,   de hasznos lenne, ha „főpolgárunk” erre az időszakra „bespájzolna” magának   CARBO MEDICINÁLIS pirulákat,  mert az nagyon hasznos szer a  hasmenés kezelésére.

A tévé képernyőjén is érzékelni lehetett, hogy vastag bőr van Demszky orcáján, de mivel eddig is mértéktelenül sokat ígért és hazudott, ezért ez az utóbbi kijelentése sem képezhet kivételt, tehát napjait vagy heteit egy kezünk ujjain meg lehet számolni…

BALLADA  A  4-ES METRÓRÓL

A minap lehullott a lepel a 4-es metró 20 éven át ígérgetett építésének a titkáról.  Aba Botond, az egykori agyondicsért és dotált  BKV vezér, az EUROMETRO  Kft-nek  8,8  milliárd HUF  tanácsadói  díjat „pengetett” le. Mindenki számára érthető, hogy ennyi pénzért rengeteg tanácsot kellett kapni, ami fáradságos és időigényes tevékenység, különösen akkor, ha alulképzetteknek vagy hülyéknek kellett tanácsokat osztogatni (és magyarázatokkal ellátni).

Demszky egy alkalommal azt üzente Orbánnak, hogy próbáljon ő olcsóbban építkezni, hiszen Nyári Krisztián kommunikációs igazgató szerint: a 4-es metró az ország legtöbbször átvilágított beruházása. Sajnálatos, hogy az átvilágításra költött pénzeket és az átvilágítókat mélységes homály fedi.

Egyes rosszindulatú személyek megjegyzése szerint, 20 év alatt  2–3  lézeres  fogfúróval –  mindennemű tanácsadói díj nélkül -, ki lehetett volna fúrni a 4-es  metró nyomvonalát.

Vita tárgyát nem képezheti, hogy Demszky 20 év alatt csak önmagát mutogatta, és az orránál fogva vezette a közvéleményt, a főváros vezetéséhez pedig annyit értett (és annyit ért), mint Lendvai Ildikó a gázár alakulásához.

GAZDAGODOTT BUDAPEST MŰVELETI TERÜLETE

A főpolgármesteri hivatal körüli utcákat periszkópos  gépjármű-rendszám figyelő automaták „vizslatják”, nehogy elvetemült  illetéktelenek vegyék igénybe a zárolt közterületet áthaladás céljából.

Sokak szerint egy ilyen 30-40 millió HUF-ot meghaladó beruházás úgy hiányzott Budapestnek, mint hajléktalanoknak a meleg pihenő és a forró tea. A rendszer fenntartása sem kerülhet többe, mint havi „rongyos” 1,5-2 millió HUF-ba, de tagadhatatlan, hogy Budapest mintegy 7000 (azaz hét ezer) utcájából (útjából, körútjából) 4-5 utcában ellenőrzött parkolás és áthaladás lesz!  Óriási eredmény, és még annál is nagyobb „rongyrázás”.- a  kölcsönökből tengődő főváros lyukas kezű korrupt vezetői részéről.

KOPOGTATÓ CÉDULÁK

Ma már még a legmakacsabb cédulavédők is elismerik, hogy a kopogtató cédulák rendszere megbukott, melegágyai lettek a csalásnak,  megtévesztésnek,  gyanakvásnak és a valós választási eredmények meghamisításának.

Az MJB már többször szóvá tette a választási módszerek megváltoztatásának  szükségességét, az országgyűlési képviselők számának csökkentését, a mentelmi jogok eltörlését, a különféle (mellékes) juttatások  felülvizsgálatát,  a képviselők visszahívhatóságának törvénybe iktatását, de „falra hányt borsónak” bizonyultak az észrevételeink.

Márpedig: egy korrekt választási rendszer kidolgozása (és törvénybe iktatása), valamint egy új alkotmány létrehozása nélkül, még a jelenlegi ellenzék elsöprő győzelme esetében is „féloldalas és ingatag” lesz a tényleges (valós) rendszerváltás hosszú távú életképessége.

SZÓVIVŐK ÉS TANÁCSADÓK

A státuszszimbólummá vált szóvivők és tanácsadók tömege hatalmas púppá nőtt a társadalom hátán. A jólfizetett szóvivők többsége csak dekorációként működött, gyakorlatilag átvették a vezetők egyik (kötelezőnek számító) feladatkörét, vagy ott álldogáltak a kamera előtt szövegelő főnökük közelében, mintha ellenőrök vagy testőrök lennének, és nagy figyelmet mímelve „vették”  a „vinnivalót”.

Szollár Domokos „etalon” példája lehet a bárgyú, tapasztalatlan és semmitmondó szóvivők többségének.  Fogyatékosságát nehezen leplezett nyegleséggel kompenzálja, elődjét (Budai Bernadettet) utánozza, aki szóvivőként a Gyurcsány  melletti mikrofonnál „itta” a nagy hazug szavait, amelyektől olyan rosszullét fogta el, hogy Gyurcsány ölébe omlott, tehát várható, hogy egyszer  Szollárt  is  ölébe kapja  Bajnai,  hiszen ő is hazudik annyit, mint  GY. F.

Érdemes megfigyelni, hogy a munkaerők tömeges  elbocsátása és a munkanélküliek növekvő száma  ellenére a  szóvivők helye stabilnak mutatkozik, bár statisztikai felmérésünk szerint  100 megkérdezettből  99  egy fizetőeszközként nem használható egyforintost sem adna a munkájukért.  Az egyedüli kivétel egy pszichiátriai kezelés alatt álló személy volt, aki  10  drachmát sem sajnálna tőlük havi munkabérként.

MEGELŐZŐ CSAPÁS

Dmitrij Medvegyev orosz kormányfő a nyilvánosság elé tárta az új katonai doktrína legfontosabb jellemzőjét,- miszerint: Oroszország fenntartja magának a megelőző nukleáris csapás jogát, ha veszélyeztetettnek látja  az ország helyzetét.

A kormányfő szavai kísértetiesen hasonlítanak Sztalin nyilatkozataihoz a veszélyérzet és a megelőző csapás  gyakorlati megvalósítása értelmében (Lengyelország, Finnország, Balti Államok,  Japán, Csecsen-föld, Grúzia,), tehát  nem  árt figyelembe venni a növekvő orosz fegyverkezési ütem felgyorsítását, az egykori szovjet birodalom utáni sóvárgást, Sztalin szerepének átértékelését, a lengyel tisztek Katyn-nál  történt  tömeges legyilkolásának  ismételt tagadását  (előkészítését), a szovjet emlékművek  restaurálását és foggal-körömmel való védelmét (külföldön is).

Bizonyos értelemben Hruscsov is megelőző csapást mért hazánkra ’56-ban, mert nem akarta, hogy a magyar példát követve  szétessen a szocialista tábor, azaz  csökkenjen a Szovjetunió „felségterületének” tartott  nyugati szomszédjai kiválásával a befolyási övezete. Ha meggondoljuk, hogy a japánoktól  „lehasított” két kis szigetecskét Sztalintól kezdve,- Hruscsovon, Brezsnyeven, Csernyenkon, Andropovon,  Gorbacsovon és Jelcinen át Putyinig bezárólag,  egyetlenegy „nagyvezír” sem adta fel, és a mai napig nincsen békeszerződés  a japánok és az oroszok között (a második világháború  befejezése óta), akkor  nem csodálkozhatunk azon, hogy a szovjetek ’56-os agresszióját  a mai napig nem követte az agresszor elmarasztalása és az általuk okozott károk jóvátétele.

A megelőző csapás jogát tehát Sztalin is, Hitler is gyakorolta, Hruscsov sem habozott realizálni,  most pedig Putyinék is maguknak vindikálják ezt a jogot.  Jó lenne tehát alaposabban megvizsgálni és értékelni ezt a bonyolult kérdést (eseményt vagy helyzetet), különösen azoknak, akik a kelet felé való nyitás elkötelezett hívei.  Nem árt az  óvatosság és a történelmi ismeretek felfrissítése…

(Prof. Dr. Bokor Imre)

az MJB elnöke

Nemzeti InternetFigyelő

0 thoughts on “Az MJB levelesládája: Észrevételek és vélemények sürgöny stílusban

  1. Azt hiszem, egyetlen szót sem kellene erre a MÁV elleni perre vesztegetni. Pert Bush elnök Irakban elmondott beszéde alapján, az amerikai légierő ellen is indítottak: mert nem bombázták az Auschwitzba vezető vasútvonalakat.
    Kétlem, ha a kártérítés vona a valós cél, akkor ez a hír nem ért volna annyit, mint a MÁV elleni.
    De nem az a cél: hanem a választásokat megzavarni és provokálni politikai pártokat. Erre aztán a válaszreakciot már elkészítették.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük