KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

“Az európai patriótáknak össze kell fogni: Európa végveszélyben és jogos védelmi helyzetben van !” – Gaudi előadása az NJSZ migrációs konferenciáján

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Gaudi a vádlottak padján„Az illegális bevándorlás hatása a hagyományos európai nemzeti közösségekre: nemzetek jogos védelmi helyzetben – a nemzeti jogvédők gyakorlati tapasztalatai fényében”  címmel tartottam előadást a Nemzeti Jogvédő Szolgálat és dr. Morvai Krisztina EP képviselő által rendezett ”Menekültjog és a migráció időszerű kérdései az Európai Unióban” – című konferencián Budapesten 2015. december 5-én.

Bemutattam, hogy a bevándorlási válsághelyzetben milyen nyilatkozatokat tett, milyen ügyeket vállalt  a Nemzeti Jogvédő Szolgálat, kitértem  a liberális jogvédők kártékony és nemzetellenes szerepére, ismertettem az Európai Parlamentben ezzel kapcsolatos vitákat, döntéseket,  kifejtettem miért vannak jogos védelmi helyzetben az európai hagyományos nemzeti közösségek és szóltam a székely hazafiak elleni, terrorizmus ellenes harc mezébe bújtatott román leszámolási kísérletről.

A konferenciáról szóló részletes tudósítás itt olvasható.

Az előadásom az alábbi, Almási Lajos által készített felvételen látható, a videó után pedig ebben a hírben olvasható a további felszólalók listája és előadásaik megtekintési helye.

A konferencián előadást tartott még a témában dr. Morvai Krisztina egyetemi docens, európai parlamenti képviselő, dr. Novozánszky Ilona ügyvéd – a Nemzeti Jogvédő Szolgálat elnöke, dr. Eva Mária Barki  ügyvéd – bécsi nemzetközi jogász (Ausztria) –  a Nemzeti Jogvédő Szolgálat együttműködő partnere,  dr. Zétényi Zsolt ügyvéd – a Nemzeti Jogvédő Alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Jánossy Mária los angeles-i ügyvéd (USA)-  a Nemzeti Jogvédő Szolgálat együttműködő partnere, dr. Rob Verreycken flamand jogász (Belgium), az Európai Parlament politikai tanácsadója és a  PEGIDA Belgium társalapítója, dr. Szmodis Jenő az ELTE Jogi Kar Jogbölcselet Tanszék adjunktusa, dr. Nagy Tibor érsekújvári ügyvéd (Felvidék), a Nemzeti Jogvédő Szolgálat együttműködő partnere és  dr. Gerencsér György ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat együttműködő partnere.

Előadásaik videói megtekinthetők itt, egyes előadásokat az ünnepi időszakban a honlapomon is közreadok.

A konferencia számomra legfőbb tanulsága: háború zajlik a hagyományos európai nemzetek ellen, ezért csak patrióta összefogással védhetjük meg magunkat és Európát a belső-külső támadókkal szemben.

dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

http://www.gaudinagytamas.hu/

2 thoughts on ““Az európai patriótáknak össze kell fogni: Európa végveszélyben és jogos védelmi helyzetben van !” – Gaudi előadása az NJSZ migrációs konferenciáján

 1. Iratjel: terroristapapokesorvosok151219 Közzétéve a www-tejfalussy-com honlapon!

  TERRORISTÁK A FAJIRTÁS SEGÍTŐ KERESZTÉNY PAPOK ÉS ORVOSOK IS!

  Valamennyien tudják, hogy a Biblia (Ószövetség) és a Talmud is fajirtásra biztatja fel a zsidókat. ÉSZREVÉVE AZ ELLENÜNK IS ALKALMAZÁSÁT, segítséget kértem egy nyírkátai református paptól, Csoma Zoltántól, aki erre ígéretet tett. Később észrevettem AZ INTERNETEN, hogy felolvasta egy debreceni templomban a II. Mózes 23./20-33.-ben szereplő fajirtási programot, s arra buzdította a gyülekezetet, hogy vele együtt adjanak hálát Istennek ezért a (fajirtó) módszerért. A módszer további leírását lásd V. Mózes 7/2., 22., Talmud Taanith 10 a. lap, Talmud Baba kamma 93 b. lap. Ezt a módszert területrablási célra több ezer éve alkalmazzák. A Jézust követő személyek, népcsoportok ellen is. Nálunk manapság úgy valósítják meg, hogy szennyezik az ivóvizet, tiltják a desztillált víz ivást, tiltják a napi 5 grammnál több konyhasó pótlást, előírják a napi legalább 4,7 gramm kálium (akármilyen gyorsan) evését, ivását. Tudatos népirtás. 1950-ben Nobel díjat kaptak kutatók, akik állatokon és embereken végzett kísérleteik mérési adatai alapján kétséget kizáróan bebizonyították a sózás ilyen mérvű csökkentése és a kálium ilyen mérvű túladagolása betegítő, stressz elleni védekezés megszüntető, daganat-, magas vérnyomás-, idegbetegség okozó, elbutító, izomgyengítő, szívműködés rontó, keringésrontó, életrövidítő, ivartalanító, fajirtó hatásait. Lényegében vallásháborút folytatnak vele, a magyar lakosság „zsidó betelepülés arányos” irtásához:

  I.

  BIBLIA, MÓZES V. KÖNYVE
  7. RÉSZ.

  „A bálványimádókkal barátkozni s őket kímélni nem kell.

  1. Mikor bevisz téged az Úr, a te Istened a földre, a melyre te bemeendő vagy, hogy bírjad azt; és sok népet* kiűz te előled a Khitteust, a Girgazeust, az Emoreust, a Kananeust, a Perizeust, az Khivveust, és a Jebuzeust: hétféle népet, náladnál nagyobbakat és erősebbeket; *rész 31.8.

  2. És adja őket az Úr, a te Istened a te hatalmadba, és * megvered őket: mindenestől veszítsd ki őket, ne köss velük szövetséget, és ne könyörülj rajtok. *4 Móz,33,52. Józs.6,21.11.11.

  3. Sógorságot * se szerezz ő velök, a leányodat se adjad az ő fiaiknak, és az ő leányukat se vegyed a te fiadnak; *2 Móz.23, 32.33. 1 Jie.11,1, 1-2.4-11.14.
  . . . .

  22. És lassan-lassan kiüzi az Úr, a te Istened e népeket te előled. Nem lehet őket hirtelen kipusztítanod, hogy a mezei vadak meg ne sokasodjanak ellened.

  23. De az Úr, a te Istened elődbe veti őket, és nagy rontással rontja meg őket, míglen elvesznek.” . .

  II.

  BIBLIA, MÓZES II. KÖNYVE
  23. RÉSZ.
  „Igazságról, felebaráti szeretetről és ünnepek megtartásáról való törvények.
  Ígéret és parancs a kananausok kiűzésére

  20. Imé én * Angyalt bocsátok el te előtted, hogy megőrizzen téged az útban és bevigyen téged arra a helyre, amelyet elkészítettem. * rész 33,2.

  21. Vigyázz magadra előtte és hallgass az ő szavára; meg ne bosszantsd őt, mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat; mert az én nevem van őbenne.

  22. Mert te hallgatándasz az ő szavára; és mindazt megcselekedénded, amit mondok: akkor ellensége lészek a te ellenségeidnek és szorongatom a te szorongatóidat.

  23. Mert az én angyalom te előtted megyen és beviszen téged az emoreusok, khitteusok, perizeusok, kananeusok, khivveusok és jebuzeusok közé és kiirtom azokat.

  24. Ne imádd azoknak az isteneit és ne tiszteld azokat és ne cselekedjél az ő cselekedeteik szerint; hanem inkább döntögesd le azokat és tördeld össze a bálványaikat.

  25. És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet és eltávolítom ti közületek a nyavaját.

  26. El sem vetél, * meddő sem lesz a te földeden semmi; napjaid számá teljessé teszem. *5 Móz. 7,14.

  27. Az én rettenésemet bocsátom el előtted és minden népet megrettentek, amely közé mégy és minden ellenségedet elfutamítom előtted.

  28. Darazsat is bocsátok el előtted és kiűzi előled a Khivveust, Kananeust és Khitteust. * Józs. 24, 12.

  29. De nem egy esztendőben űzöm őt ki előled, hogy a föld pusztává ne legyen és meg ne sokasodjék ellened a mezei vad.

  30. Lassan-lassan űzöm őt ki előled, míg megszaporodol és bírhatod a földet.

  31. És határodat a veres tengertől a filiszteusok tengeréig vetem és a pusztától fogva a folyóvízig: mert kezeitekbe adom annak a földnek a lakosait és kiűzöd azokat előled.

  32. Ne köss * szövetséget se azokkal, se az ő isteneikkel. * Móz. 7.2.

  33. Ne lakjanak a te földeden, hogy bűnbe ne ejtsenek téged ellenem; mert ha az ő isteneiket szolgálnád, vesztedre lenne az neked.” . . . .

  III.

  TALMUD

  „ Maimonies mondja: Vedd tudomásul, hogy a nazarénusok népe, akik Jézus után tévelyegnek, habár tanaik különbözőek, mégis valamennyien bálványimádók … és, hogy velük úgy kell bánni, mint a bálványozókkal szokás … Így tanítja ezt a Talmud. (Misna-Tora, Aboda zara I. 3-hoz.)”
  Taanith „10 a. lap. …. „Izrael országa esővizet iszik, az egész világ pedig a maradékot. Izrael országa iszik először és azután az egész világ, olyan ez, hasonlóképpen egy olyan emberhez, aki sajtot készít s az élvezhető részt kiválasztja, a hasznavehetetlent pedig ott hagyja.”

  Baba kamma 93 b. lap. „Betegség alatt az epét kell érteni, még pedig azért, mert 83 betegségnek van kitéve; a „betegség” szó ugyanis ezt a számot adja. De mindezt elűzi egy sóskenyér és rá egy korsó víz. (Ugyanez áll a Baba m. 107 b. alatt is.)”

  A TALMUD SZERINT GYÓGYHATÁSÚ A (TISZTA KONYHASÓVAL) JÓL SÓZOTT ÉTEL, S A TISZTA ESŐVIZET (=DESZTILLÁLT VIZET) IVÁS!

  VALAMENNYIEN KÖVETELJÜK A FAJIRTÁS BETILTÁSÁT!

  HAZÁNKBAN A TISZTA DESZTILLÁLT IVÓVIZET ÉS A NAPI 5 GRAMMNÁL TÖBB TISZTA KONYHASÓT, S A NAPI 4,7 GRAMMNÁL KEVESEBB KÁLIUMOT IS EGÉSZSÉGRONTÓNAK HAZUDJÁK. Ez az alapvető emberi jogainkat sértő fajirtási bűncselekmény. A további mérési stb. bizonyítékokat lásd a következő mellékletekben: 1./”Kósa Lajos FIDESZ frakcióvezetőnek Surján Lászlóról, megbízás nélküli kárelhárítás keretében” (iratjel: Kosa-Lajos-Surjan-ugy-151216), 2./„Konkrét mérési és orvosi tankönyvi stb. bizonyítékok” (iratjel: menzapogram-onkormanyzatoknal-megbizas-nelkuli-karelharitas-151215a), 3./„MÓZES V.7./2,22 ÉS II.23./20-33. „BŰNPROGRAM” (iratjel: mozes-software-hu-130917).

  Étkezésnél is az élő egészséges ember testnedvei, VÉRSZÉRUMA szerinti víz-, konyhasó és kálium arányok optimálisak. Ezekből az anyagokból annyi optimális, amennyit a Ringer fiziológiás infúziós oldattal szokás bejuttatni a vérbe. 1 liter desztillált víz mellé 9 gramm konyhasót és 0,133 gramm káliumot. Felnőttnél, a vízpótlással arányosan a tiszta konyhasóból 15-től 25 gramm, és káliumból 1 órán belül nem több mint 0,5 gramm, naponta pedig nem több mint 2,2 gramm pótlása megfelelő.

  Valamennyi állami vezető, közigazgatási alkalmazott, keresztény lelkész és orvos (gyógyszerész, természegyógyász stb.) is terrorista, aki tudja ezeket, de nem hajlandó felvilágosítani róla a magyarokat, s elhallgatja a fajirtás ellen védekezést, a desztillált víz ivást és tiszta sóval jól sózást!

  Budapest, 2015. december 19.

  (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an. Bartha Edit) okl. vill. mérnök, tudományos szakértő, megbízás nélküli kárelhárító ügyvivő (PTK), 2621 Verőce, Lugosi u. 71., www-tejfalussy-com), magyar.nemzetbiztonsagi.pjt_kukac_gmail.com, +36-20 218 1408

  1. Csak figyelmeztetni szeretnénk, hogy az esővíz az nem egyenlő desztillált vízzel. Pl Dél-Franciao-ban, vagy Észak-Olaszban, Dél-Svájcban a földből egyénileg kihúzott vizek (kútak) erősen lúgosak. Az eső a kipufogó gázoktól, meg az ipari szennyezéstől meg érdekes módon savas. Az esővíz összetételére próbálnak az ősrégi gleccserek jegéből következtetni. Innen tudjak pl. megmondani, mikor voltak számottevő vulkán kitörések, melyek a föld golyónk éghajlatát is befolyásolták. A desztillált víz erősen “éhes” víz (értsd: többszörösen telítetlen), ami azt jelenti, hogy kivonja szervezetünkből az ásványi sokat. Erős hasmenéskor ezért adnak az orvosok ásványi sokat nagy mennyiségben tartalmazó folyadékot, amit bőségesen kell inni. A Talmudot egyébként sok mindenre használják: arra is, amire Ön is! Palesztin források szerint pl. a székhez kötözött palesztinokat a Talmuddal verik fejbe,amíg el nem kezdenek vallani. Amerikában erre a célra a New York-i telefonkönyvet használják.

Várjuk véleményét itt!

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás