KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

A halál nem más, mint illúzió – állítja egy tudós (NIF kiegészítéssel)

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

lélek-testA Wake Forrest Orvostudományi Egyetem professzora szerint a halál illúzió, amelyet az emberi tudat generál. Robert Lanza új könyvében, a kvantumfizikára és a biocentriuzmusra alapozva azt állítja: az emberek azért hisznek a halálban, mert azt tanították nekik, hogy meghalnak.

Azaz az emberi tudat az életet a testtel azonosítja és a test meghal. Az ógörög és buddhista alapokon nyugvó biocentrizmus szerint az idő az a belső érzék, mely a pillanatnyi állapotokat a térbeli világban összeköti, így minden, amit megtapasztalunk az elménkben alkot egészet. Továbbá a tér és az idő az elme eszközei, és így nem léteznek az élettől független külső tényezőkként…

A professzor úgy véli, nem a világegyetem teremti meg a biológiai életet, hanem fordítva, és az emberi tudat határozza meg a tárgyak méretét és formáját. Lanza egy példával is alátámasztotta mondanivalóját. E szerint az ember azért látja kéknek az eget, mert így tanulta, de az agy sejtjeinek megváltoztatásával elérhető, hogy ugyanaz a személy zöldnek vagy vörösnek lássa az eget.

Megjegyzi: a tér és az idő csupán az emberi tudat eszközei, vagyis a halál és a halhatatlanság csakis egy olyan világban létezik, aminek nincsenek térbeli, időbeli határai. A biocentrizmus végtelen számú párhuzamos világ egyidejű létezését feltételezi, így minden, ami megtörténhet, meg is történik ezekben az univerzumokban, így a halál általunk felfogott formája nem létezhet. Példája szerint az emberi élet egy évelő virághoz hasonlítható, ami a halál után kinyílik egy másik univerzumban.

Kapcsolódó sorozat a halálról:

Félelemben születtünk. A halál egy mítosz – A halál pszichológiája 1. rész

“A lélek kitekint az elméből” – A halál pszichológiája 2.rész

Egyetlen pillanatban én voltam Mindenki – A halál pszichológiája 3. rész

NIF kommentár:

A professzor felfedezte a „spanyol viaszt”. Lényegében azt próbálja feszegetni, magyarázni, nem éppen egyszerű szavakkal, amit Jézus végtelen könnyedséggel és közérthetően mondott el, úgy, hogy azt a legegyszerűbb ember is megérthesse, hogy tudniillik az élet (aminek hordozója az a lélek, amit Isten lehelt az emberbe a teremtéskor) halhatatlan. Vagyis az örök életet „senki nem ússza meg”, csak nem mindegy, hogy azt a másik létformában folytatódó életet a pokolban (vagyis Istentől elszakítva, távol, szeretetének teljes hiányában), vagy az Isten jelenlétében, közelségében, szeretetét folyamatosan élvezve, a mennyországban kell el megélnünk!

(NIF – Híradmin)

Forrás: Filantropikum

Nemzeti InternetFigyelő

15 thoughts on “A halál nem más, mint illúzió – állítja egy tudós (NIF kiegészítéssel)

 1. Szóljon nektek a nagyharang! Felelősséget nem vállaló majom! békés gábor

  Kedves Olvasónk!

  Ez miféle válasz? Kinek címezte? Mert gondolom, minden olvasónak azért mégse,…

  (Híradmin)

 2. …mit is mondjak, eléggé meggyőző a tudatunk amikor jelzi, hogy kampec…ugyanis, mint megátalkodott ateista materialista úgy vélem, az agy működés megszűnésével a személyiségün..de sok érdekes mesét fogunk még hallani. Az szomorú ha egy tudós kezd hülyeségeket beszélni..talán valamilyen okból rossz a lelkiismerete…:)

  FISPÁN GÉZA

  legalább is azt hiszem.

 3. Köszönettel olvastam, főleg a NIF kommentárban ismerhető fel a tökéletesség, amelynek minden szavával azonosulni lehet.
  LSnéGE

 4. Aki járt már odaát, vagy legalábbis a kapuban, az tudja mindezt. Aki nem járt, az nyugodtan elhiheti.

  Liliom

 5. Én már kipróbáltam, még egyetemista koromban a Garamban felborult a kajakom, és a víz nagyon hideg lévén a műanyag védő úgy megdermedt, hogy nem bírtam leszedni, miközben a a folyó alján lévő kövekhez csapdosott a gyors sodrás..a jobbak megtudták csinálni az „eszkimó „- t a vissza fordulást én nem..szerencsém volt, mert az egyik kajakos orvos volt és néhány perc után magamhoz térített…nos elmondhatom, hogy egyszer csak elsötétült minden és már a kövek ütéseit sem éreztem, nem voltak angyalok, sem villás ördögök, sem arany kapu…de majd a legközelebb így lesz…sajnálom ha csalódást okoztam.

  FISPÁN GÉZA

  1. Kedves Géza!

   Nyugodjon bele, a „legközelebb” sem lesz máshogy!

   A túlvilágot meg az örök élet azok találták ki, akik el akarják fogadtatni a rabszolgával, hogy majd a Mennyben lesz neki a jó. Ahelyett, hogy az evilágban engednék az embereknek szépen és jól megélni az életüket.
   Nem érdekes, az igehírdetőknek inkább az evilág tetszik a gazgagságával?

   Nincs itt semmi másról szó! T. István.

 6. Mióta a csillagászok elkezdték hirdetni a multiverzum elméletet, azóta megbolondult a világ. Mindenki filozofálni próbál ebben a témában. A moslékban, amit összehordanak, benne lesz az igazság is, de ki fogja tudni, hogy a moslék melyik részecskéje lesz az igazság?
  Hogy több világegyetem létezik azt kapiskáltam már egyetemista koromban. Nem hittem el, hogy a világegyetem végtelen, ha elhisszük, hogy ezelőtt 13,2 milliárd évvel volt egy ősrobbanás. Minden robbanáskor az anyagnak van egy kezdeti gyorsulása, amely az időben csökken. Elvileg ki lehet számolni, hogy milyen nagy az univerzum átmérője. Viszont azt is hangoztatták a fizikusok, hogy anyag nélkül a tér értelmezhetetlen. De ha az univerzumunk tágul, akkor mégiscsak anyag nélküli tér áll rendelkezésre? Ebből máris következik az, hogy a mi univerzumunk véges és körülötte további univerzumok vannak. Viszont ezek a szomszédos univerzumok összehúzódásban kell legyenek, hogy a mi univerzumunk tágulása biztosítva legyen.
  Azon filózni, hogy ezekben az univerzumokban van-e intelligens életforma, vagy éppenséggel a mi életünk változatai találhatóak ott, ez mindörökké a tudományos fantasztikum tárgyköre marad!
  Futurist

  1. Az viszont nem fantasztikum, hogy vagy végtelen a világűr…vagy az univerzum véges de az biztos, és mint egy gömbön kívül nincs SEMMI…azt még nehezebb. Abban viszont igaza van szerintem, hogy az elképesztő távolságok miatt pl hogy a fény a maga _nem Trabant sebességével _300 000 KM / mp ha jól emlékszem évszázadokig mehet ( vagy egy ilyen gyors űrhajó) anélkül, hogy valaha élőlényeket találhatna..:( Bele kell törődni, hogy a mi generációnknak marad Verne Gyula…

   FIPÁN GÉZA

  2. Szerintem kétfelé kell választani a fogalmat, csak úgy érthető az egész:
   1. A világegyetem a végtelen.
   2. Az univerzum pedig a véges.

   Ugyanis a világegyetemben végtelen számú univerzum található, miként a mi Tejútrendszerünk is egy véges méretű univerzum a sok közül. Csak így érthető meg, miért képes az egyik tágulni, a másik meg zsugorodni. T. István.

   A matematika kétféle végtelent ismer, és ezt érdemes lenne figyelembe venni!

   Egyrészt a megszámlálhatóan végtelent és a nem megszámlálható végtelent!
   Szerény véleményem szerint a jelenlegi univerzum megszámlálhatóan végtelen,… mind számosságában, mind bonyolultságában.

   (Híradmin)

 7. Kedves regnumos!

  Bár válasz fül nem volta hozzászólásán, de ez csak műszaki hiba lehet. A tartalmával kéne vitatkoznom, de azt meg nem szívesen tenném, mert én ateista vagyok, de Édesapám mindig azt mondta mindenki vallással kapcsolatos nézetit tartsam tiszteletben. Én ehhez tartanám magam. A házunk előtt rendszeresen megjelentek estefelé kedves emberek akik arra kértek látogassam meg őket a gyülekezetben. Én azt válaszoltam, köszönöm szépen elmélyülten olvastam el a Bibliát és nem győzött meg, hogy azt a Teremtő mondta tollba. Azután a helyi plébános úr is kapacitált…minden ilyen kísérletet a jószándéknak tulajdonítottam, és makacsul távol tartottam magam, mondván és nem részesültem a hit kegyelmében. Azután egy idő után már nem volt kedvem télen egy szál ingben a kapuban ácsorogni..és azt mondtam. Képzeljék el, ha mi ateisták zaklatnánk Önöket esténként, hogy NE járjanak templomba a gyülekezetük istentiszteleteire… mit szólnának hozzá?

  Ezután elmaradtak a látohatások. A bekopizott cikket a magát szerényen Tudósnak nevező Takács úr…ezt írja:

  „Hozzá kell tennünk, hogy a kvantumelmélet által bevezetett statisztikai törvények nem feltétlenül a lét törvényei, hanem elsődlegesen gondolkodási törvények. A kvantumelmélet elfogadása esetén ugyanis csak azt mondhatjuk ki, hogy egy adott természetes ok jelenléte esetén mi nem tudunk teljes bizonyossággal következtetni az okozatra, és mindebből nem feltétlenül következik, hogy objektíve nincs szükségszerű létkapcsolat az ok és az okozat közt — az ok oldaláról nézve. A statisztikai törvényszerűség fogalma az induktív megismerés korlátozott voltát mutatja, és nem az objektív természeti lét törvényszerűségét tárja fel. — Ezzel szemben a metafizikai okság elve nemcsak a gondolkodásunknak, de a létezésnek is a törvénye.
  A relativitáselmélet részéről pedig azért válhatik egyesek számára problematikussá az okság elve, mert ezen elmélet szerint az idő mértéke nem abszolút. Más-más vonatkozási rendszerből mérve ugyanannak az eseménynek az ideje is más-más értéket kap. Így felmerül a kérdés, hogy lehetséges-e esetleg az ok és az okozat időbeni sorrendjének felcserélődése.[”

  hm…világos.

  Tisztelettel: FISPÁN GÉZA

  1. Isten mindenkinek megadja az elégséges kegyelmet az üdvösséghez, Ami bennünket illet ezt látó szemmel , érző szívvel és végtelen hálával kell fogadnunk. A helyi plébános úr kedves invitálása is egy kegyelmi indítás volt Ön felé. Biztos vagyok benne, hogy ez nem zaklató módon történt. Meg kell látnunk életünkben az alkalmakkal adódó mennyei segítséget és nem szabad ezek mellett közönyösen vagy érzéketlenül elmenni. Ki tudja kinek mennyi ideje van a megtérésre, az élet céljának felismerésére, a hit kegyelmi adományával való együttműködésre?

   Az oksági elv megértéséhez természetesen nagy figyelem és türelem is szükséges. Ezek előkészítik az elmét a hit befogadására, ami természetesen nem ész-ellenes.

   Aki nem lehet okozója saját létének, annak be kell ismernie, hogy kell egy öröktől fogva létező teremtőnek lenni, aki nem szorul senkire létében viszont mindenki és mindenek léte és létezése Tőle ered.

   A másik dolog, ami elgondolkoztathat, hogy egy épület, festmény, irodalmi mű, vagy egy bonyolult szerkezet láttán logikusan következtethetsz annak megalkotójára, még ha nem is látod.

   Kérlek olvasd el figyelmesen az itt megadott oldalon található érveket.
   http://www.depositum.hu/istenbizonyitas.html

   Köszönet a figyelmedért:
   Regnumos

 8. Vicces, mikor emberek olyan dolgokért mennek ölre, amiről egyikőjüknek sincs a leghalványabb fingja sem.
  „az emberi élet egy évelő virághoz hasonlítható, ami a halál után kinyílik egy másik univerzumban”
  Hát persze. Az egyszerű porbafingó földi halandónak nehéz elviselnie, hogy egyszer csak nincs tovább. Ezért mindenféle baromságokat kitalált magának vigasztalásképp. Erre aztán egész vallások, hatalmi szervezetek épültek. Mert a félős embert könnyű sakkban tartani. …Ha ezt csinálod azt, vagy ezt, akkor a halálod után ördögök fognak főzi az idők végezetéig egy üstben… ha meg azt csinálod amit én mondok, a Mennyországba jutsz, és örök életű leszel, semmi gondod nem lesz… Nagyjából ennyi a sztori. A főpapok tudják csak igazán, hogy az egész egy nagy átbaszás. Egy módszer, hogy az emberek vágyait letörjék, rabságban tartsák, hogy a nyomorult azt higgye: „sebaj, majd ha meghalok, utána jobb lesz”, és egész életében kussban viseli a sorsát, míg a papok röhögve élik világukat a pénzéből.

  üdv. Aranyapa

  1. Aranyapa, nem a hívőket, hanem a hitetleneket könnyű sakkban tartani, mert számukra csak ez a földi élet létezik. Egy hitetlen jobban fél az elmúlástól, a szenvedéstől, mert minden valódi vígaszt és isteni bátorítást elvet. Egy hitetlennek aligha lehet optimista jövőképe és megnyugvása csak a jelen élet felszínén háborgó óriási hullámok láttán.

   Tertullianus: Anima naturaliter christiana.(‘a lélek természeténél fogva keresztény’) Az istenismeret a lélekkel együtt adatik, Istentől ered; elhomályosítható, de ki nem oltható.

   Ezt támasztja alá Szent Ágoston is: „„Nyugtalan a szívünk, amíg benned meg nem nyugszik. Te pedig bensőbb voltál legbensőbb valómnál, mélységesebb a lényegemnél.” Mély értelmű szavak!

   A papokra nem jellemző, hogy „röhögve élik világukat” a hívek pénzéből. Hidd el, nekem nagy rálátásom van erre.

   Regnumos

 9. nekünk európai embereknek nehéz elfogadnunk a professzor úr írását, mert a mi neveltetésünk, taníttatásunk, a testről az elméről és a sikerről szól. a testünkkel és az elménkkel azonosítjuk magunkat, és azzal amink van, és amit elértünk az életben.ezért küzdünk,hogy aztán mindent hátra hagyjunk az utánunk jövőknek. csak kevesen vagyunk kíváncsiak rá valójában kik is vagyunk. na nem a nevünk, származásunk, iskolai végzettségünk, kapcsolataink. de legfőképp ki az aki kérdez. valaminek kell a testet mozgatni mert önmagától képtelen rá.hiszen belső szerveink anélkül is működnek, hogy figyelnünk kellene rá.nem mi lélegzünk, hanem a létezés jár át a lélegzetével.amit valami mozgat az elpusztulhat, de ami önmagát mozgatja az soha. és ez a lélek,ez vagyok én, most ebben a testben aztán valaki vagy valami másikban. éppen milyenben, azt mostani gondolataim, szavaim, cselekedeteim, tetteim határozzák meg döntően. ezért nem hibáztathatunk senkit sorsunkért,csak magunkat. mert minden tettnek következménye, és minden következményekből új tettek lesznek a világ végezetéig, és ez visszhangzik az egész univerzumon keresztül. tisztelettel.

  tohferi.

Várjuk véleményét itt!

%d bloggers like this: