Yisroel Dovid Weiss rabbi: “Izrael állam léte és működése ellentétes a Tóra tanításaival”


Kérjük ossza meg a tartalmat! Csak egy kattintás!

Az anticionista rabbik állítják, hitük szerint nemhogy állama, földje sem lehetne a zsidóknak. Izraelt és a cionizmust tartják felelősnek a zsidógyűlölet kialakulásáért.

[youtube=http://youtu.be/2SH8V16Y5E4]

N1Tv – Nemzeti InternetFigyelő

Facebook hozzászólások

7 hozzászólás a(z) “Yisroel Dovid Weiss rabbi: “Izrael állam léte és működése ellentétes a Tóra tanításaival”” bejegyzéshez

 1. Csak szemelvényeket ismerek a Tórából. Ha valaki előtt ismeretes, írja már meg így van-e, ahogy a rabbi úr állítja.
  Anna

  • Kedves Anna!
   Én sem vagyok igazán tájékozott ez ügyben,de az eddigi ismereteim alapján igazat mondott a rabbi.
   H.B.

 2. Példátlan-népirtás-békeidõben!
  Írta: Siklósi András
  Azt hiszem, nem tévedek, ha kijelentem, hogy ehhez fogható aljasság és kegyetlen barbárság a világtörténelemben még nem volt! Ez a 3 évtizedes folyamat önmagában nagyobb pusztítást okozott, mint az összes harc és háború az emberiség fennállása óta! Na és vajon kik követték el ezt a borzalmas gaztettet?
  Bizony, zsidó főrabbik és „orvosok”, vagy inkább mészárosok. Ezek a sátánfattyak, akiket 2 milliárd gyógyítható rákbeteg halála terhel, megérdemelnék, hogy a legszigorúbban megbüntessék őket!
  Véletlenül jutott tudomásomra az ügy (már ha léteznek véletlenek!), s úgy gondolom, nem hallgathatok róla, azonnal közölnöm kell másokkal is, hogy számos potenciális hullajelölt nemzettestvéremhez időben eljusson. Jegyezzük meg a főbandita nevét: Dr. Menachem Mendel Schneerson világfőrabbi, az összes szabadkőműves páholy és minden zsidó szellemi-spirituális atyamestere, helyesebben véreskezű diktátora. Hozzá képest Heródes, Néró, Torquemada, Napóleon, Lenin, Sztálin, Mao-Cetung, Pol-Pot és egyéb aberrált tömeggyilkosok csupán „jóindulatú amatőröknek” tekinthetők. Ám ő csak az „irányító góré”, mert beosztott hóhérai is akadnak bőven, persze valamennyien zsidók.
  Nem vagyok egy orvosi szakértő, de az alanti dokumentumokból (továbbá a jelzett linkeken elérhető honlapot is érdemes megtekinteni!) világosan kitűnik, hogy a GNM (Germán Új Medicina, vagy magyarosabban: Új Orvostudomány) segítségével immár 29 esztendeje üzembiztosan leküzdhető az összes rákféleség (valamint egy csomó egyéb járulékos kór is); tehát a sugárkezelések, kemoterápiák és morfiumozások abszolút fölöslegesen okoznak olykor elviselhetetlen kínokat a szerencsétlen betegeknek, vagy juttatják őket végül a sírba; ahelyett, hogy még a kezdeti stádiumban kiküszöbölnék a rákot, ill. eleve megelőznék a kialakulását. Magam (laikusként) nem lennék képes eldönteni, hogy ennek az állításnak mennyi a valóságtartalma; viszont az a tény, hogy a zsidók jelentős hányadát 29 éve ezzel a módszerrel eredményesen gyógyítják, továbbá az, hogy ugyanennek használatát a nem-zsidók közt szigorúan megtiltják, önmagáért beszél.
  Ez bizony a népirtás minősített, pontosabban minősíthetetlenül alvilági esete! Úgy is mondhatnám, ez az igazi holokauszt, mert ezzel a „választott nép” immár nálunk is jogi úton védett holovallása nem is említhető egy lapon! Meglepő, hogy Dr. Ryke Geerd Hamer-nek (akit már többször megfenyegettek, és megkíséreltek eltenni láb alól!) a főbitanghoz írt levele milyen visszafogott és udvarias, már-már könyörgő hangnemű; noha azért cáfolhatatlanul kifejti az igazságot, s azt is, hogy tökéletesen tisztában van a főpatkány „úr” megbocsáthatatlan személyes felelősségével, ill. bandája kollektív bűnösségével is. Nosza, tisztelt Hágai Bíróság és ENSZ Emberjogi Bizottsága, ugyan mikor adják ki az azonnali elfogatási (felkoncolási?) parancsot a társadalom eme csatornatölteléke s nem kevésbé hitvány „kollégái” ellen? (Itt jegyzem meg, hogy a tavaly és korábban hatalmas port felvert „madárinfluenza”, ill. a H1N1 vírussal szemben kifejlesztett furcsa, egészségkárosító „védőoltások”, no és a testbe ültethető, adattároló mikrocsipek is részei a bolygónk lakosságának kb. háromnegyedét megsemmisítő „gigantikus népességcsökkentési tervnek”. Mindezeket komoly botrány és tiltakozási hullám kísérte világszerte, de a globalizáló „érinthetetlenek” szilárd pozícióit alig rengette meg, hiszen a hozzájuk vezető szálakat valakik megint ügyesen elvarrták.)
  S ha még bárkinek illúziói lennének, hogy netán csak a cionista zsidók szemetek, bezzeg az ortodoxok különbek; íme, itt a bizonyság: ugyan mindegy, hogy hívők-e vagy hitetlenek, avagy milyen foglalkozást űznek, miféle (politikai és egyéb) nézeteket vallanak, attól még – kevés kivétellel – mind-mind velejükig romlottak. Ideje fölébrednünk, kedves magyar honfitársaim, mert ezek a gyalázatos, semmilyen kegyelemre és részvétre nem méltó, sehonnai jöttmentek éppen napjainkban, a szemünk láttára szállják meg, és orozzák el tőlünk ősi szülőföldünket, maradék hazánkat, miközben szép lassan kiirtanak bennünket az utolsó szálig, ha hagyjuk! Szerencsére, arra sohasem kötelezhetnek minket, se „törvénnyel”, se másmilyen módon, hogy ennyi pokoli rémtett után még szeressük is őket. Dehogy bagatellizáljuk, tagadjuk mi a holokamut, sőt inkább minden erőnkkel támogatjuk! Lesz még egyszer ünnep a világon! – ahogy Vörösmarty írta.
  Dokumentumok
  I.) Dr. Hamer 1986. június 22-én kelt levele a világfőrabbinak, Menachem Mendel Schneerson-nak
  Dr. med. Ryke Geerd Hamer
  Sülzburgstr. 29, 5000 Köln 41
  1986. június 22.
  Dr. med. Menachem Mendel Schneerson főrabbi úrnak
  770 Eastern Parkway Brooklyn, New York 11213

  Igen tisztelt Főrabbi Úr!
  Ahogyan azt nekem Denoun rabbi elmondta, Ön a világ minden zsidójának legfelsőbb szellemi vezetője. Jelenleg Ön a világ összes szabadkőműves páholyának spirituális vezetője is, akik mindannyian „Cion templomának” (= új világrend = világköztársaság = világdiktatúra – a ford.) felépítésén dolgoznak. Ön orvos is, és nagyon jól beszél németül. Ezért címzem a levelemet Önnek.
  Amennyire örültem annak, hogy Ön elolvasta a könyvem a „Rák a lélek betegsége, rövidzárlat az agyban, szervezetünk számítógépében”, és nyilvánvalóan meg is értette azt, hiszen már ki is adta a rendelkezést, hogy az Önök minden zsidó páciensét ezek szerint kezeljék; annyira csalódott vagyok, hogy még mindig nem adta ki páholyainak a rendelkezést, hogy a nem-zsidó páciensekre vonatkozóan a Rák Vastörvényének (Új Orvostudomány) bojkottját feloldja. Kérem, ne mondja azt, hogy „nem mi voltunk!”, mert mindenről tudomásom van.
  Az elmúlt öt évben (1981-86) az Ön szabadkőműves páholyai követték el az emberiség történelmének legborzasztóbb bűncselekményét azzal, hogy bojkottálták a Rák Vastörvénye felfedezését (az Új Medicina nyilvánosságra hozatalát, alkalmazásának bevezetését – a ford.). Több százmillió ember számára ez a kínkeserves halál(ra kezelés)t jelentette. A szabadkőműves páholyok és Izrael, melynek szolgálatában az összes szabadkőműves páholy tevékenykedik, és építi „Cion Templomát”, együttesen viselik az összes felelősséget és a kollektív bűnösséget az emberi történelem legcsúnyább bűncselekményéért. A feleségem is a bojkott-terror áldozata lett. A családomat évek óta szisztematikusan terrorizálják. Eddig négyszer kíséreltek meg ellenem merényletet.
  Igen tisztelt Főrabbi Úr, Ön a világ legjobban informált embere, gondolom én. Ön azt is pontosan tudja, hogy minden szó, amit leírtam Önnek, igaz. „Cion Temploma”, amin az Ön páholytestvérei dolgoznak, öt éve Izrael Auschwitzévé vált (a világot Izrael Auschwitzévé tette), amibe Izrael saját magát manőverezte bele. Szerintem az Önök által elkövetett bűncselekmény meghaladja az emberi elme képzelőerejét. Akkor is, ha a páholytestvérek a Talmud „kettős morálja” szerint dolgoznak, korábban el sem tudtam volna képzelni, hogy emberek képesek lehetnének ilyen borzasztó, kegyetlen, óriási bűncselekményre.
  Főrabbi Úr, akár beismeri, akár nem, a történelem majd igazol. A bűncselekmény minden nappal egyre csak növekszik. Ez után a levél után Önnek nem marad több lehetősége hallgatni, mert ez a levél a világban nem fog eltűnni. (Hamer doktor ezt a levelet ezután minden könyvének mellékletébe beletette eredetiben.) A betegeimért kérem Önt: adja ki végre a páholyainak, hogy a Rák összefüggéseinek felfedezése ellen folytatott bojkottot feltétel nélkül oldják fel. (Magyarán hozzák nyilvánosságra az Új Orvostudományt! – a ford.) Minden rabbi követni fogja rendelkezését innen New Yorkig; minekutána Ön, mint orvos meggyőződött arról, hogy a Rák Vastörvénye a rák kialakulásának jelenségét hűen leírja.
  Naponta jönnek hozzám rabbik és páholymesterek, vagy azok küldöncei, hogy valamiféle feltételekről tárgyaljanak velem, melyek betartásával a bojkottot meg lehetne szüntetni. De már megbocsásson, azt nem lehet feltételekhez kötni, hogy abbahagyják, hogy embereket továbbra is halálra kínozzanak (rákkezelés, rákgyógyítás címén – a ford.)!
  Tisztelt Főrabbi Úr, ha a cionizmust ilyen áron – az emberiség legnagyobb bűncselekményével – kell megvalósítani, az az egész emberiség számára szégyen. Dobja el a Talmudját a kettős morállal együtt, mert nem bizonyult igaznak. Haldokló pácienseim érdekében térden állva kérem Önt, legyen Önben emberi együttérzés, ne kínozzák pácienseinket, mint ahogy nem kínozzák a zsidó pácienseket. Csak ez az együttérzés enyhítheti e borzalmas bűncselekmény súlyát. Kérem, azonnal adja ki a rendelkezést, szüntessék meg a bojkottot, hogy a haldokló pácienseket is meg tudjuk menteni!
  Annak reményében, hogy felelősségével és annak minden következményével tisztában van, és ebben a felelősségben a helyes döntést fogja hozni, maradok tisztelettel:
  Dr. med. Ryke Geerd Hamer

  II.) Egy konferencia jegyzőkönyve, amelyet Erik Bryn Tvedt jogász hivatalában tartottak, 2008. december 17-én
  Résztvevők: Erika Pilhar, Olívia Pilhar, Ing. Helmut Pilhar, Vera Rechenberg, Arina Lohse, Dr. Esra Iwan Götz főrabbi, Bona García Ortin, Dr. Ryke Geerd Hamer
  A konferencia résztvevői azért találkoztak, mert aggodalmukat fejezik ki abból a szempontból, hogy csak Németországban minden nap 1500 embert kezelnek halálra kemoterápiával és morfiummal. Az Új Orvostudomány segítségével szinte mindegyikük túlélhetné. (Magyarországon ez napi 400 ember, amiből legalább 200 gyermek!) A konferenciának ez az állapot a témája, melynek következtében eddig több mint 20 millió nem-zsidó páciens halt meg, csak Németországban!
  A konferencia résztvevői megállapították:
  1. Az Új Orvostudományt (GNM) 27 éve fedezték fel, és azóta ismerik. Körülbelül 27 éve – a világfőrabbi Menachem Mendel Schneerson egyik Talmud-cikke alapján – a világ összes rabbiját kötelezték arra, hogy gondoskodjanak róla, hogy minden zsidó vallású pácienst a Germán Új Medicinával (korábban Új Orvostudomány) kezeljenek. Ennek a terápiának 98%-os a túlélési aránya.
  2. A borzasztó az volt, amit Dr. Esra Iwan Götz főrabbi is megerősít, hogy ugyanazon Talmud-cikk szerint a nem-zsidó páciensek számára el kell lehetetleníteni, hogy a Germán Új Medicina szerinti kezelést kapjanak. Egyszerűen felfoghatatlan, hogy – Dr. Esra Iwan Götz szerint is – nemcsak tudta minden zsidó rabbi, hogy az Új Orvostudomány igaz és helytálló, és gondoskodtak róla, hogy egyetlen egy zsidó pácienst se kezeljenek kemoterápiával és morfiummal; hanem minden zsidó professzor, beleértve az onkológusokat is, akik a többség, egyidejűleg kétféle kezelést végeztek: a zsidó páciensek kezelését és a nem-zsidó páciensek félrekezelését.
  3. Amit Dr. Esra Iwan Götz főrabbi is megerősít, hogy az Új Orvostudomány bojkottja nem tudatlanság, nem félreértés, nem ismeretek vagy információk hiánya, hanem célirányos, megtervezett és világméretű népirtás, tömeggyilkosság.
  4. Ezen irtózatos bűncselekmény következtében az elmúlt 27 évben, számítások szerint, több mint 2 milliárd ember halt meg. A konferencia résztvevői szükségesnek tartják, hogy sürgősen és haladéktalanul tájékoztassák a nyilvánosságot, hívják rá fel a közfigyelmet, és utaljanak erre az emberiségellenes bűncselekményre. A zsidók között is vannak olyan irányzatok, mint a „PROGRESSZÍV JUDAIZMUS VILÁGUNIÓ”, amihez maga Dr. Esra Iwan Götz főrabbi is tartozik, akik nem tudnak ezzel a bűncselekménnyel azonosulni. Ezen okból felszólítunk minden becsületes embert, hogy vesse be magát azért, és vegyen részt abban, hogy ennek a bűncselekménynek véget vessünk, hogy minden nem-zsidó páciens is hozzájusson az Új Orvostudomány szerinti kezeléshez.
  Dr. Esra Iwan Götz főrabbival együtt felszólítunk minden rabbit, és főleg az orvosi területen tevékenykedő onkológust: „Állítsátok meg e bűncselekményt, és fejezzétek be a nem-zsidó páciensek világméretű tömeggyilkosságát!”
  Sandefjord, 2008. december 17.
  Aláírók: Erika Pilhar, Olívia Pilhar, Ing. Helmut Pilhar, Vera Rechenberg, Arina Lohse, Bona García Ortin, Dr. Esra Iwan Götz főrabbi, Dr. Ryke Geerd Hamer
  A konferencián résztvevők aláírásának hitelességét Erik Bryn Tvedt jogász hivatalában megerősíti.
  III.) Ez a dokumentum letölthető: http://www.ujmedicina.hu/letoltes/tomeggyilkossag.pdf Egyéb érdekességek, dokumentumok, olvasnivalók: http://www.ujmedicina.hu/letoltes GNM Fórum: összefüggések, esettörténetek, kérdések és válaszok az elváltozások (régi nevén betegségek) valódi összefüggéseiről: http://www.ujmedicina.hu/forum GNM Alapismeretek: http://www.ujmedicina.hu/letoltes/nekemhttp://www.ujmedicina.hu/letoltes/szervatlasziskolanak.zip A http://www.ujmedicina.hu az Új Orvostudomány (GNM®) független ismeretterjesztő weboldala.
  Az ujmedicina.hu elhatárolódik mindennemű – népek, nemzetiségek, etnikumok, bármely kisebbségek, nemek, korosztályok közötti – hátrányos megkülönböztetéstől, ugyanakkor torzításmentesen közli a tényeket.
  Nagyon sajnáljuk, de nem tehetjük meg, hogy nem közöljük. A szándékunk nem gyűlöletkeltés, hanem korrekt tájékoztatás! Bízunk benne, hogy e megrázó hír szeretetteljes embertársi összetartásra serkent!
  A népirtás meghiúsításához kérünk, járulj hozzá Te is, add tovább a dokumentumot! Holnap talán késő!

  MI(K)TŐL GYÓGYUL MEG VALÓBAN A ZSIDÓ RÁKBETEGEK 98%-a
  A NEM ZSIDÓKNÁL IS ALKALMAZÁSA CÉLJÁBÓL, KIDERÍTETTÜK a 98%-os sikerrel eddig csak a rákbeteg zsidókat gyógyító orvoslás nemzsidók elől eltitkolt fizikálistechnológiáját:
  A RÁKOS SEJTEK KIPUSZTÍTHATÓK A VÉRBE FELESLEGBEN BEJUTTATOTT TISZTA DESZTILLÁLT VÍZZEL, MIVEL AZ FOKOZZA A SEJTEKEN BELÜL LÉVŐ KÁLIUM OZMÓTIKUS NYOMÁSÁT. A NAGYMÉRTÉKBEN KÁROSODOTT, BETEG SEJTEKNEK GYENGÉBB, MEGRONGÁLÓDOTT A SEJTMEMBRÁNJA, S EMIATT A NAGYON ERŐSEN OLDÓ HATÁSÚ TISZTA DESZTILLÁLTVÍZ KIOLDJA BELŐLÜK A KÁLIUMOT. EZ KÖNNYEN MEGY, MERT A SEJTEK BELSEJÉBEN, AZ INTRACELLULÁRIS TÉRBEN KB. ÖTVENSZER TÖBB A KÁLIUM, MINT A SEJTEK KÖRÜLI, EXTRACELLULÁRIS TÉRBEN, A VÉRBEN. ILY MÓDON A SEJTEN BELÜLI KÁLIUM ELVESZTÉSE MIATT A RÁKOS (VAGY MÁS MIATT ELGYENGÜLT) SEJTEK ELPUSZTULNAK, S EZUTÁN A SZOMSZÉDOS EGÉSZSÉGES SEJTEK OSZTÓDÁSNAK INDULNAK ÉS EGÉSZSÉGES, ÚJ SEJTEKKEL PÓTOLJÁK AZ ELPUSZTULT RÁKOS, VAGY EGYÉB HIBÁS SEJTEKET.
  A desztillált víz bejuttatásán alapuló gyógymód, amelynél a konyhasó fiziológiás mértékben pótlását a desztilláltvíz fogyasztás közötti szünetekben való étkezés során végzik, Dr. O. Z. A. Haninsh (Mazdaznan) orvosi desztilláltvíz kúrájaként (köz)ismert. Ennek kemoterápiaszerű, infúziós alkalmazása esetén a desztilláltvíz beadagolás közötti szünetekben evett, vagy infúzióval, pl. SALSOLA beadott konyhasóval szükséges FIZIOLÓGIÁSAN pótolni a konyhasót.
  MEGJEGYZÉS: AZ INTERNETEN, NÉMET MEDICINA ÉS ÚJ ORVOSLÁS CÍMEKKEL, EGY FŐRABBI KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL, EGY NÉMET ORVOS ELŐADJA, HOGY A ZSIDÓ BETEGEK 98%-ÁT TUDJÁK KIGYÓGYÍTANI A RÁKBÓL, MIKÖZBEN A NEM ZSIDÓK MEGHALNAK A KEMOTERÁPIÁNAK ELNEVEZETT MÓDSZERTŐL, DE CSAK LÉLEKGYÓGYÁSZATI MÓDSZERKÉNT ÍRTÁK LE EZT A ZSIDÓKAT MEGGYÓGYÍTÓ MÓDSZERT, TEHÁT TUDATOSAN, VAGY TÉVEDÉSBŐL, DE NYILVÁNVALÓAN NEM MONDANAK IGAZAT, UGYANIS A RÁKOT CSAK ANNAK ALAPVETŐ OKOZÓI, A SZENNYEZETT IVÓVÍZZEL ITATÁS ÉS/VAGY A KONYHASÓHIÁNYOS, ÉS/VAGY A KÁLIUMOT TÚLADAGOLÓ (AFIZIOLÓGIÁS), TEHÁT RÁKBETEGSÉGEKET ELŐIDÉZŐ ÉTKEZÉSI MÓDOK MINDEGYIKÉNEK A MEGSZÜNTETÉSÉVEL = A FIZIOLÓGIÁS TISZTA VÍZ ÉTKEZÉSI HASZNÁLATÁVAL + FIZIOLÓGIÁS KONYHASÓ-PÓTLÁSSAL VALÓ FIZIOLÓGIÁS NÁTRIUMPÓTLÁSSAL + A FIZIOLÓGIÁS KÁLIUMPÓTLÁSSAL, ILLETŐLEG EZEK MINDEGYIKE HELYREÁLLÍTÁSÁVAL ÉS FOLYAMATOSAN FENNTARTÁSÁVAL LEHET ÉS KELL (A TESTI HARDWARE SZINTJÉN IS!) KIKÜSZÖBÖLNI! A RÁKBETEGSÉGEKBŐL VALÓ TÉNYLEGESEN KIGYÓGYULÁSHOZ EMELLETT ALKALMAZNI KELL A DR. O. Z. A. HANNISH ÁLTAL LEÍRT ORVOSI DESZTILLÁLTVÍZ-KÚRA ÉTKEZÉSI ÉS/VAGY INFÚZIÓS VÁLTOZATÁT IS! FOKOZOTTAN KELL ÜGYELNI A KONYHASÓ VÉRBEN VALÓ FIZIOLÓGIÁS SZINTJÉT FENNTARTÓ, PERIÓDIKUS KONYHASÓ PÓTLÁSRA! A DESZTILLÁLVÍZ-KÚRA ALKALMAZÁSA KÖZBEN IS A MEGENGEDETT FIZIOLÓGIÁS HATÁROK KÖZÖTT KELL TARTANI A VÉR NÁTRIUM- ÉS KÁLIUM TARTALMÁT! (ISMERETES, HOGY ÁLTALÁBAN, FELNŐTTEKNÉL A NAPI 15 LITERNÉL KEVESEBB DESZTILLÁLTVÍZ ÉTKEZÉSI VAGY INFÚZIÓS ÚTON VALÓ VÉRBE JUTÁSA MÉG NEM OKOZHAT ELEKTROLIT-ZAVART ELŐIDÉZŐ ÚN. VÍZMÉRGEZÉST!)
  Ennyit a kiválasztott nép világ megváltó ténykedéséről, és a filben szereplő ember,nyilatkozatáról! Ami persze lehet, akár öszinte is, csak igen csekély a valószínüsége.
  De ezen felül, azért azt se feledjük, hogy ebben az írásban szereplő onkológiai “fegyver” csak egy kis szelete a nép irtásaik sorának.
  S.A.S.

 3. Fukushima belső munka volt – A szabotázs lelepleződött
  Fukushima és a japán földrengés, HANGOSAN és TISZTÁN
  3/11 volt Japán 9/11-e. A japán földrengést ember okozta, szeizmikus intenzitásának csúcsa 6,67-es volt a Richter skála szerint, ami 100 kilométerre történt a szárazföld belsejében a MYG004-es szeizmikus állomásnál.
  A szökőárt nukleáris fegyverek okozták, összesen hat, melyek egymás után indultak be a Japán-árokban, kiváltva egy hatalmas szökőárt.
  A tény az, hogy nem volt Japánban jelentős földrengés, ami bizonyított, csak meg kell nézni néhány videót a közelgő szökőárról, és megkeresni a földrengés hatásait.
  Nincs ilyen, gyakorlatilag nulla, mielőtt a szökőár lesújtott volna, és még a Sendai kárjelentés is kimutatta, hogy egyáltalán nem voltak összeomlott, vagy elhajolt szerkezetek. Sendai egy több mint egymilliós város, és kevesebb mint 50 kilométerre volt a jelentett epicentrumtól, de egyáltalán nem szenvedett jelentős károkat.
  Egy 9,0-ás földrengés olyan hatalmas, hogy Kínában, Koreában és Oroszországban is jelentős földrengésnek kellett volna lennie, ha az Japánban történik, és Sendaiban mindent a földdel egyenlővé kellett volna tennie. Még Japánon kívül sem érezte egyetlen ország sem. Hogy megrázzák Tokiót, egy második hamis földrengést váltottak ki az IBR003-as szeizmikus állomás közelében. Mindez megtalálható a hivatalos japán szeizmikus nyilvántartásban.
  A japán hatóságok szerint a fukushimai katasztrófa “mesterséges” volt
  Fukushimát a Stuxnet vírussal törték föl, és nukleáris fegyverek semmisítették meg, miközben a személyzetet összezavarta a cunami okozta káosz.
  Ellentétben azzal, amit sokan mondanak, Fukushima Daiichi egy rendkívül jól működő létesítmény volt mindennel együtt remek állapotban. A létesítmény szerződést kötött a Magna BSP biztonsági céggel, hogy védelmet nyújtson az egész létesítményre. A Magna BSP valójában az izraeli védelmi erők fedőcége volt.
  A Magna BSP-nek sikerült telepítenie a Stuxnet vírust az 1-3. reaktorok vezérlésében. Szintén sikerült nekik egy teljesen illetéktelen adatkapcsolatot létrehozniuk a 3-as reaktor belső szigetelő tartályával, ahol telepítettek egy nukleáris fegyvert a 3-as reaktor mellett, amit egy biztonsági kamerának álcáztak.
  Korábban már telepítettek hasonló kinézetű kamerákat, amelyek valódi kamerák voltak Fukushima Daiichi területén körben. A kültéri kamerák sztereoszkopikus egységként működve kilométerekre ellátnak, és figyelemre méltó a teljesítményük.
  De ezek csupán a megtévesztés előfutárai voltak – egy hamis nukleáris kamerát helyeztek mélyen a föld alá azon a területen, ahol a nyomótartály volt megtalálható közvetlenül a 3-as reaktor alatt.
  Michio Kaku-nak igaza volt, amikor azt mondta, hogy nukleáris fegyverek semmisítették meg Fukushimát, de helytelen példát vett. Nem egy közös védelmi egyezség volt, a Magna BSP és az izraeli védelmi erők egyedül tették.
  A generátorok sohasem lettek elárasztva, és Fukushima külső energiaellátása sem szűnt meg
  http://www.youtube.com/watch?v=9k3Ofs6R9cg
  Miután elvégezték a végső értékelést a katasztrófa után bebizonyosodott, hogy Fukushima külső energiaellátása sohasem szűnt meg, és a dízel generátorokra ezért soha nem is volt szükség. De az energiaellátás teljesen magától kikapcsolt, és senki sem tud rájönni, hogy miért.
  Kivéve azokat, akik ismerik a Stuxnet vírust. Egy a Stuxnet vírusról adott részletes jelentés került a fukushimai jelentéshez, amely részletesesn leírja, hogy mi történt pontosan a vírustámadás alatt.
  Ezen túlmenően a Fukushimában található 17 dízel generátorból 4 kapott jelentős mennyiségű vizet, de a többi egyáltalán nem lett elárasztva. Ugyanakkor 13-ból 12 generátor, amely sohasem kapott egyetlen csepp vizet sem, mind kaikpcsolt önmagától, és az egyetlen megmaradt működő volt az, amely nem kapcsolódott a Siemens SCADA vezérlőhöz, melyet a Stuxnet vírus megfertőzött.
  Egy megmaradt generátor működött az egész katasztrófa idején, az egyetlen, melyet nem irányított a Siemens SCADA vezérlő. De az izraeli védelmi erőknek mégis volt irányításuk felette, mivel az elektromos átviteli kapcsoló, amely kezelte a közte és az 1-4-es reaktorok közötti teljesítményt, a vírus irányította, ami megfertőzte a vezérlőt, ami megakadályozta ezt a kapcsolót, hogy működésbe lépjen.
  Ennek a generátornak azonban nem volt Siemens SCADA irányította kapcsolója közte és az 5. és 6. reaktor között, ami nem volt probléma, mert ez az utolsó magányos generátor üzemben tartotta a reaktorok szivattyúit.
  Továbbá, miután az összes generátor leállt, a Tepco-nak voltak teherautóra szerelt generátorai, melyeket odaszállított, melyekkel könnyedén megelőzhetők lettek volna a felmerülő problémák. Kevesebb mint 8 óra alatt ott voltak, mindegyiket összekötötték és készen voltak az indulásra, de ugyanaz a Stuxnet vírus fertőzte meg az átviteli kapcsolókat, amely megakadályozta, hogy a generátorok támogassák az 5. és 6. reaktort. Az 1-3. reaktorok megmentése nem vált lehetővé a generátorok teljesítményének odajuttatásával, így a katasztrófa a forgatókönyv szerint bontakozhatott ki.
  Ha valaki szeretné ismerni a részleteket, olvassa el a Fukushima jelentést: http://www.jimstonefreelance.com/fukushima1.html
  A nagy kérdés az, hogy Izrael miért idézte elő a szökőárt, és pusztított el egy nukleáris létesítményt? A válasz egyszerű…
  A Világbank, a Goldman Sachs és más pénzügyi zsarnokok megszerezték azt a rutint, hogy nemzeteket visznek csődbe “banki mentőcsomagok” segítségével, és Japánnak nem volt semmi ilyesmije.
  Amikor közeledtek Japánban a “szanálásukhoz”, amely semmilyen módon nem tartozott, ugyanúgy, ahogy amerika sem tartozott semmivel, és a hitelkiesések tízszeresen maghaladták a hiteleket, amelyeket ha nem fizetnek vissza, az otthonok elvesztését eredményezte volna (az USA “szanálása” egy totális csalás volt, a nukleáris zsarolás fedősztorija).
  Különben is, a japánoknak egy erős gazdaságuk volt és már nem tartoztak, és ugyanúgy a pusztítással való fenyegetéssel közeledtek hozzájuk, de ők nemet mondtak. Ennek eredményeképp a globális megtévesztő elit hamis mesterséges földrengést és nukleáris szökőárt zúdított rájuk, és mindennek tetejébe jött a fukushimai katasztrófa.
  Most a japánok milliárdokat adományoznak a Világbanknak “szándékosan”, hogy “véget vessenek a világméretű szegénységnek”. Ez azt jelenti, hogy bizonyos elszegényedett fiúk tömör arany kipákat kapnak, mint Bar Mitzvah ajándékot.
  És ha a dolgok nem pontosan a cionista bankárok/Sachs/ és más “elit” bűnözők akarata szerint mennek, akkor más nemzetek is elszenvedhetik a nukleáris armageddont, ahogy azt Japánnál megtették.
  http://www.youtube.com/watch?v=_vWzkfUwJlg
  http://www.youtube.com/watch?v=Cys8581RSXE
  Before It’s News
  Ez még egy szelete a zsido népírtásnak.
  És van még ezen túl is van pár szelete.
  Tehát nem hiszek az ilyen riport filmekben, nem hiszek a “jó” zsido ember teóriákban.
  Van az ember és a parazitája a zsido!
  S.A.S.

 4. Karen Hudes üzenete a magyaroknak
  https://www.youtube.com/watch?v=L3n9YV9Fcqc
  Karen Hudes, a Világbank volt jogtanácsosa, a világszintű korrupciót feltáró bennfentes külön nekünk, magyaroknak küld üzenetet a zsido vezérelt bankvilágban zajló eseményekről. A bankok (zsidók) titkai napvilágra kerülnek. A világ pénzeit fedező aranykészletek szép lassan előkerülnek. Szóval, fel a fejjel!
  A felvétel megjelenés ideje: 2014 jan 20
  Az üzenetben Karen megemlíti Magyarország cégként történő bejegyzését, ami még egy szelet a zsidók titkos ténykedéséhez, ez már kicsit jobban fáj mint az előző két bejegyzésem, már az érintetség miat.
  Magyarország cégként történő bejegyzéséről az okirat linkje:
  http://tinyurl.com/l8bmwrr
  Thank you, Karen!
  Kimásolva, már csak azért nehogy eltűnődjön, mint a elqró feri Jakarta Time-s cikkei.
  HUNGARY CIK #: 0000889414 (see all company filings)
  SIC : 8888 – FOREIGN GOVERNMENTS
  State location: NY | State of Inc.: K5 | Fiscal Year End: 1231
  formerly: REPUBLIC OF HUNGARY (filings through 2011-11-25 )
  (Assistant Director Office: 99)
  Business Address
  223 EAST 52ND STREET
  NEW YORK NY 10022
  (212) 752-0669
  Mailing Address
  223 EAST 52ND STREET
  NEW YORK NY 10022
  Szóval:
  Milyen dátummal is van ez a cég bejegyzés?
  Mikor is szedték le a köztársaság jelzőt az országunk nevéről?
  Ki is volt akkor a kormányfő?
  Melyik párt is a Fidesz testvér pártja? (likudt)
  Ki is az aki megakadályozza,az országból elüldözött gazdasági menekültek szavazását?
  Miért is???
  zsidók! Ez nem a kezdet vége, hanem a vég kezdete!
  És, hogy tudjátok és megnyugodjatok parazita zsidok nem tagadja itt senki a holokausztot, csak nem volt hanem lesz!!!
  S.A.S.

  • Te teljesen hülye vagy?:) Ez nem Magyarország “cégként” való bejegyzése, te szerencsétlen agyhalott, hanem a Magyarország által intézett amerikai papírmunka gyűjteménye… Bazz, sok elborult összeesküvés-elméletes marhával találkoztam eddig, de kétségtelenül ezzel a fenti írásoddal te viszed a pálmát…

   Gratulálok!

   Méri Csaba

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
Vona Gábor kiosztotta a parlamenti pártokat (mellesleg igaza volt)
Deviza Alapú Csalás avagy a 10 milliárdos CHF hamisítás
A befektetések hozták létre a gyarmati szerkezetű gazdaságot Magyarországon
Close