Visszaállítható a Szent Korona Országainak Uniója!


Kérjük ossza meg a tartalmat! Csak egy kattintás!

A napokban értesültem Geönceöl Gyulától arról, amit az alábbiakban Cúth János fogalmazott össze, ill. először hozott nyilvánosságra hazánkban.

Mivel régi vesszőparipám a Szentkorona Országainak Uniója, így örömmel adom közre a cikket. Olvassuk el, s tanuljunk belőle! Tanuljuk meg, hogy a lehetőség mindig az igazság oldalán áll, még akkor is, ha ez nem könnyen észrevehető! 

Bene Gábor

nagy magyarorszag

LESZ TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁG!

Visszaállítható a Szent Korona Országainak Uniója!

A minap kaptam kézhez nagyrabecsült barátom, Geönczeöl Gyula felkérését arra vonatkozóan, hogy ismételten megosszam ismerőseimmel és barátaimmal azt a páratlan és fölbecsülhetetlen értékű dokumentumot, amely a számunkra legfájóbb, lelkünket máig égető, húsunkba vágó kérdésről, Trianon kérdéséről intézkedett (volna) abszolút kielégítő módon. Mielőtt magát a dokumentumot ismertetném, szükséges azt történelmi keretbe helyezni, hogy érthető és világos legyen.

1990-et írtunk, amikor egyes nemzetek számára valóban történelmi változások történtek, természetesen kisebb-nagyobb áldozatok árán, de megtörténtek. A Szovjetunió széthullott. Az általa korábban bekebelezett országok önállósultak, Jugoszlávia elemeire bomlott, Csehszlovákia két részre oszlott, stb. Mindez természetesen nem ment végbe spontán módon, s mindebben egyező álláspontra kellett jutniuk az európai nagyhatalmaknak. Ez meg is történt annak érdekében, hogy az egyes, önállóságra törekvő országok igényei kapcsán nehogy politikai vagy gazdasági összeütközésekre kerüljön sor a nagyhatalmak között. Ilyen szempontból került terítékre Magyarország jóvátételi kérelmének megtárgyalása is. A két leginkább érintett nagyhatalom, a volt Szovjetunió akkori vezetői, Gorbacsovval az élen, Németország akkori kancellárja, Kohl és bizalmasai 1990 szeptemberében titkos tanácskozásra ültek össze Genfben, hogy egyezségre jussanak “Közép-Európa földrajzi-politikai kérdéseiben”…

Most tessék figyelni!: Ezek a nagyhatalmak teljesen tisztában voltak azzal, hogy a többi európai országhoz hasonlóan, Magyarország is benyújtja jogos követelését történelmi határainak visszaállítása érdekében, azaz a gyalázatos és becstelen trianoni országcsonkítás jóvátétele, az eredeti, történelmi-földrajzi állapotok visszarendezése érdekében. Ez egyáltalán nem volt kérdéses sem a német, sem az akkori szovjet vezetés számára. Annak érdekében tehát, hogy a magyar követelés benyújtása idején a két leginkább érintett nagyhatalom felkészülten és egyetértésben tudjon szembesülni a várható magyar követelésekkel, egy 12 pontból álló dokumentumot állítottak össze.

Az alábbi dokumentum szövegét elsőként a cseh Politika című, magánkézben lévő politikai és gazdasági hetilap közölte 1991. november 20.-án. A Szabad Újság, amely a mai napig legkitűnőbb képviselője a felvidéki magyarság érdekeinek, 1992. október elsején jutott hozzá a két nagyhatalom szakértői által összeállított dokumentumhoz, amelyet alább csaknem teljes terjedelmében adok közre, a bennünket nem, vagy kevéssé érintő passzusok kihagyásával:

1. A Német Szövetségi Köztársaság kompenzálást követel a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségétől az annektált Kelet-Poroszországért és az Odera-Neissetől keletre fekvő térségért;
2. …
3. A Szovjetunió nem fogja akadályozni Csehszlovákia felbomlását, mégpedig amiatt, hogy nincs elég garancia a közép-európai politikai egyensúlyra, illetve amiatt, hogy nincs elegendő feltétel Csehszlovákia nemzeteinek államalkotó tényezőként való elismeréséhez;
4. A Szovjetunió egyetért azzal, hogy a cseh-morva régió a jövőben , 12-15 éven belül bekerül az NSZK gazdasági érdekszférájába. Egyetért továbbá a régiónak Németországba történő politikai átirányításával;
5. …
6. Tekintettel arra, hogy amennyiben Magyarország hajlandó volna megőrizni a politikai és gazdasági stabilitást a Duna menti régióban, a SZOVJETUNIÓ ÉS AZ NSZK NEM FOGJA AKADÁLYOZNI A TRIANONI SZERZŐDÉSIG ÉRVÉNYES HATÁROK VISSZAÁLLÍTÁSÁT. Az NSZK növeli a Magyarországnak nyújtandó gazdasági segítséget, hogy a magyarországi életszínvonalat a szlovákiai fölé emelje, hogy azzal a Magyarországhoz történő csatlakozás a szlovákok számára is vonzó legyen
7. A Szovjetuniónak nincsenek ellenvetései azzal szemben, hogy német egyetemeket és középiskolákat alapítsanak a cseh-morva régióban, s ezeket az oktatási intézményeket Németország finanszírozza;
8. A Szovjetuniónak nincsenek ellenvetései Jugoszlávia feloszlásával szemben, egyetért Horvátországnak és Szlovéniának az NSZK gazdasági érdekszférájába történő átkerülésével;
9. …
10. Az NSZK nem kötelezi el magát Ukrajna, Litvánia, Lettország és Észtország kérdésében, s e térségeket nem tekinti az elviselhető mértéken felül gazdasági érdekszférájának;
11. A SZOVJETUNIÓ NEM FOGJA AKADÁLYOZNI KÁRPÁTALJA LESZAKADÁSÁT AZ UKRÁN NACIONALISTÁK DESTABILIZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE ESETÉBEN, ÉS AZT SEM, HOGY KÁRPÁTALJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGHOZ CSATLAKOZZON;
12. A Szovjetuniónak nincsenek ellenvetései a cseh határvidék szovjetek és németek általi fokozatos kolonizálásával szemben.

Íme a nagyhatalmi szerződés, amely megalapozta a magyar nemzetet ért legnagyobb és legbecstelenebb csapás jóvátételét, a magyar lelkek gyógyulását, a történelmi Magyarország határainak visszaállítását! A nemzetidegen és áruló, anti-magyar kormány (Antallal az élen), azonban elárulta a nemzetet, és föl se vetette a jogos trianoni jóvátétel, a jogos határrevízió kérdését. Nemzetünk sok évezredes történelmében ilyen arányú árulásra nincs példa! Sajnos, mivel ez a dokumentum “titkos” volt, valóban csak kevesen szerezhettek róla tudomást, így nem válhatott mozgósító erejű üzenetté, amelynek hatására megfelelő lépésekre lehetett volna kényszeríteni a hatalmat bitorló kormányt. Maradt tehát az árulás, a csonka hon, az elszakított magyar milliók megaláztatása, kisemmizése, folyamatos beolvasztása és a lelkek nyomorgatása…
Ámde nem véglegesen! A Történelmi Magyarország – a Kárpát-medencei Szent Koronai Országai – továbbra is követelik a maguk jussát. Igaz, immár nem a fenti dokumentum alapján, mert annak időszerűsége felett elszállt az idő. Ennek ellenére ott tartunk, hogy bármely “magyar” kormány egyetlen nyikkanására, egyetlen beadványára elindulhat a lavina, amely maga után vonja a Történelmi Magyarország visszaállítását!

Ez hamarosan meg fog történni, s a területrablóknak még arra sem lesz idejük, hogy szájukra vegyék álnok és hamis szólamaikat. Nem lesz idejük krokodilkönnyeik szétmaszatolására, mert olyan hatalom fogja követelni a határrevíziót, amellyel szemben pillanatnyilag nem létezhet ellenvetés. Ez természetesen bennünket sem vigasztal. Arról a láthatatlan hatalomról beszélek, amely észrevétlenül hódít teret Magyarországon, észrevétlenül lopakodott a hatalomba, s szinte észrevétlenül érvényesíti akaratát. A betelepülésük folyamatos, s mint olyanok, semmivel sem elégednek meg. Amikor – bármelyik pillanatban – úgy döntenek, hogy az országon belüli hatalmuk elég erős és immár megdönthetetlen, nem elégednek meg tovább az ország jelenlegi területével, mert hatalom-és területéhségük is határtalan. Kihirdetik tehát a trianoni országcsonkítás jogtalanságát és annak tarthatatlanságát, aminek jóvátételéhez azonnal csatlakozik majd a világ összes állama, kivéve a területrablókat, s a régi, történelmi határok újrarajzolása immár csak a technikai megvalósítás idejét igényli… Mindenki eldöntheti magában, hogy ez mit jelent majd számunkra. Tény, hogy világraszóló ünneplésre nem lesz okunk. Sajnos ezt eredményezte folyamatos elárultatásunk és a magyar (?) diplomácia, valamint politika impotenciája. Mindezek ellenére, ezzel kapcsolatban azt üzenem a Magyarországot körülvevő területrablóknak, hogy lassan vége a pünkösdi királyságnak!.. Az a Magyarországon kiterebélyesedő hatalom, amely bennünket is nyomaszt, rájuk telepszik, s egyik napról a másikra beléjük fojtja a szuszt új, viharos sebességgel meghozott törvényekkel és rendeletekkel. Még azt sem dönthetik el végérvényesen, hogy mit is hazudtak maguknak: “nagymorva” státuszt vagy dák dicsőséget, arra ébrednek, hogy tehetetlen rabszolgákká váltak.

Velünk egységben felléphettek volna minden idők legkegyetlenebb és legádázabb rabszolgatartói ellen, de mivel se nem láttak, se nem hallottak a bennük mesterségesen felszított magyarellenesség szürkehályogán keresztül, eszük ágában sem volt velünk szövetkezni, hogy együttesen lesöpörjük magunkról a közös ellenséget, azt a pióca réteget, amely ránk telepedett és megfojtással fenyeget bennünket. Pedig együttesen megtehettük volna… Mi, magyarok voltunk számukra az “ellenség”. Ehhez a magyarellenességhez és magyargyűlölethez gyűjtötték és halmozták magukban a kocsmabölcsességet és hazug szólamokat. Ennek most érik be a gyümölcse: Külön-külön lesznek bedarálva és a történelem süllyesztőjébe hányva, ahol a pokol, mély, fekete gyászdrapériája alatt elhal a “Madari za Dunaj” hőzöngés.

Cúth János

 NIF

Facebook hozzászólások

18 hozzászólás a(z) “Visszaállítható a Szent Korona Országainak Uniója!” bejegyzéshez

 1. És sokadszorra is ez lesz! A már ideszállított amerikai fegyverekkel, magyar katonák védhetik a határt, miközben a nyugati és keleti hatalmak íróasztalon már földarabolták Ukrajnát. Kösz, magyar diplomácia!
  Anna

 2. Hazánkat az áruló zsidók helyett becsületes magyaroknak kell vezetni és akkor lesz esély visszaállítani MAGYARORSZÁG becsületét a világban.
  H.B.
  “A Szent Korona búvópatakként végigkíséri a magyarság sorsát, amikor kell, felbukkan, hogy annak tiszta forrásában megtisztálkodhassunk. Elérkezett az idő a teljes megtisztuláshoz!”

  „A magyar nép nem csak egy nemzet a földi nemzetek sorában, hanem ő az emberiség „magva” és a fő teherviselője annak hitének és moráljának, ezáltal már érthető, hogy a megtestesült Gonosz céltáblája és örökös ellenfele is itt a Kárpát-medencében, a Földanya Kebelében!”

 3. Ehhez legelőször az orsós likud vityát és bandáját (gyurcsótány, libajnai, szarházy és a többiek) börtönbe kell zárni! Az összes eddig hatalomra került bűnbanda egyetlen dologban egységes mégpedig a Magyar gyülöletükben, ezektől várni, hogy bármilyen lépést is tegyenek a magyar nép érdekében hazug ámítás!
  kató rudi

 4. Úgy tűnik, az a bizonyos hatalom mégis számítana az benszülöttekre, de vajon az elszakított területeken élők a mai viszonyok közt szeretnének e csatlakozni ahhoz az őshazához, amely többször elárulta őket? Érdemes lenne e csatlakozniuk ahhoz a csonkhoz, mely gyakolatilag már nem létezik, mert nincs saját önfenntartó mezőgazdasága, nemzetgazdaságot erősítő ipara, nemzetazonos jogrendszere, vagyis olyan alkotmánya, mely garantálná polgárai létbiztonságát ? Társadalma nagy részben szociálisan érzéketlen, nincs nemzeti összetartó erő és a jövő nemzedékét saját szüleik tették földönfutóvá! Az elmúlt huszonnégy év kormányai a csonk lakóiról sem tudtak és nemis akartak gondoskodni, akkor miért tennék ezt a számukra idegenekkel?
  Egyébként nagyon különös e titkos dokumentum mostani előkerülése főképp úgy, hogy a hivatalos forrás rejtve marad. Nagyon hasonlít az eset a rózsadombi paktum elterjesztéséhez, mely szintén eső után volt köpönyeg! Továbbá jó lenne tudni, miért maradtak ki pontok a felsorolásból, mert lehet, hogy a tolmácsoló szerint azok neki nem fontosak, de így megkérdőjelezhető az iromány hitelessége, továbbá pedig minden összefügg mindennel!
  A trianoni revízió felvetésének akkor lenne valós alapja, ha a csonka országot megőrizta volna a Magyarság. Oly mértékben megerősödött volna mind gazdaságilag, mind katonailag,mind pedig politikailag, hogy a határai eredeti helyére való kiterjesztése után az ott élő nemzetiségek is inkább a helyben maradást választanák a biztos megélhetés reményében!

  Tan-Hu

  • “…de vajon az elszakított területeken élők a mai viszonyok közt szeretnének e csatlakozni ahhoz az őshazához, amely többször elárulta őket?”
   Kedves Tan-Hu!
   Azt az őshazát évtizedek óta zsidók vezetik,úgyhogy nem korrekt dolog az őshaza szemére vetni a zsidók tetteit.
   H.B.
   „A genetikailag azonos emberek genetikailag azonosan gondolkoznak, éreznek és ítélnek.Ezért nagyon fontos, hogy egy népcsoport vagy nemzet képviselői ugyanabból a fajból kerüljenek ki, mert különben annak a népcsoportnak vagy fajnak nem lesz hiteles vezetése, és ennek hiányában halálraitéli saját magát!”

 5. Amikor a zsidók benyújtják az eredeti határok visszaállításának igényét az azt jelenti, hogy a magyarok már előrehaladott állapotban vannak a kihalás felé. Vagyis kisebbségbe kerültek. Ha kisebbségbe kerülünk, akkor pedig fújhatjuk. Akkor már tök mindegy lesz, hogy az új zsidó állam milyen alakú és méretű területen vezeti be a gojokkal szembeni terrorját. Biztosan lesznek, akik majd büszkén düllesztik a mellüket, hogy lám, mégis újra egységes a kárpát medence, csak már nem Magyar országnak hívják, hanem új izraelnek. Nagy öröm lesz.
  eSzeL

  • Szerintem ahhoz az oroszoknak is lesz egy-két szavuk.
   Egyébként szerintem a magyarság már kisebbségben van csonka honban.
   H.B.
   “Örök tehát a magyar. El nem pusztíthat senki idegen,mert a magyar csak saját magát fogja meggyilkolhatni, más által meg nem gyilkolható.”

  • Akkor igen sok magyar nem tartozik ehhez a ‘nép’-hez!
   Talán annyira sok, hogy azt is mondhatnánk, hogy nem is a nép, nem is a nemzet, hanem valakik, mások állíttatták föl ezeket a szobrokat. Mert, sajnos, több is van ilyen szobor e honban….

   A Telekiek…

  • Kedves János!
   Hogy világos legyen,antallnak a fajtársai állítottak szobrot nem a magyarok.
   H.B.

   • Sajnos, nem teljesen van ez így, tisztelt H.B.!

    Az ájulásig belehabarodottak is köztük vannak, azok, akik az eszüket, az érzékszerveiket nem tudni, hol hagyták.

    Annyira akartak hinni egy jó változásban, hogy nem vették észre, mert nem akarták észrevenni, hogy ez az ember valójában bülbül szavú nemzetáruló, hitük, vágyaik el- és megrablója, állampolgári akaratukat rezzenéstelen arcú megmásítója. Antall-i örökségről áradoztak, utcát neveztek el róla, szobrokat állítottak, elborzasztó volt látni, hallani őket….

    A Telekiek…

 6. Ezt az elméletet már 1990 nyarán hallottam, mikor is 4 hetet tölthettem Budapesten, éjjel-nappal politizálva. Ez az elmélet, vagyis a Kárpátmedence egyesítése zsidó vezetéssel, meg volt még fűszerezve ortodox-rabbi ideológiával is:
  “A földgömbön csak 2 olyan medence létezik, ahonnan istennel való kommunikációt a legintenzívebben lehet gyakorolni: az egyik a Kárpátmedence, a másik meg az Ujgur-medence. Mivel mindkét medence formája parabola antennához hasonlítható!”

  Akkor már olvastam az 1986-ban kiadott német-nyelvű könyvet, amit a NATO Katonai Akadémia görög nevű professzora írt a Földközi tengeri országok geopolitikai szerepe címmel/témával. Ebben írja, hogy Izrael támogatottsága egyenesen arányosan fog csökkenni a térségben lévő kőolaj mennyiségével, melyet 2032-2034 között már az utolsó cseppig ki fognak szippantani. S legkésőbb ekkor Izrael is összeomlik. A zsidóknak új ország után kell nézniük.
  Elképzelheti mindenki mekkora szemeket meresztettem. Ismertem, természetesen a Baselben tartott első cionista kongresszus bölcseinek jegyzőkönyveit is, melyben Izraelként Magyarország volt megadva első helyen. 1919-ben a Patkányforradalommal ezt a honfoglalást álcázták a zsidók.
  A fent leírt folyamatot csak az EU-ból való kilépéssel tudnánk megakadályozni. Ehhez pedig hozzá kellene szoktatni a népet és a pártunkat (jelenleg úgy tűnik van egy, a Jobbik) a népszavazás gyakorlatához. mert a kilépést csak népszavazással lehet szentesíteni. Ebben nagy segítség lenne, ha pl. Nagybritannia kilépne addig az EU-ból. Lenne amire hivatkozni. De az is lehet addigra már a Jobbikot teljesen kivásárolják. Hisz ők nyomtatják a dollárt, s van pénzük elég.
  Futurist

 7. Sajnálatos lenne, ha a magyar fiatalok tíz és százereit ismét egy délibáb érdekében áldoznánk fel. Az a nagy Magyarország is délibáb volt 51 %.-nyi kisebbséggel, mely a többség volt. Ráadásul kb 19oo-tól elkezdtük bizonygatni, hogy a tótok, románok, rácok, ruszinok mennyivel alább valók mint mi…így azután nem csoda, hogy faképnél hagytak minket amint Trianonban lehetőségük nyílt rá. Nem kéne egy kis önvizsgálat, mielőtt mindig másokat hibáztatunk keserű sorsunkért?

  Nádor István

 8. Vilagosan látszik!Akarkik ülnek azOrszag Hazában a plüss székeken,!Magyar ellenes,nem Kormányozhat Magyar Embert!

  Regi Terezia

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
Gaudi az osztrák kancellárnak: Tiszteletet a Szent Koronának és el a kezekkel a magyar földtől!
A Fidesznek is színt kell vallania EU-s jövőképéről – Morvai Krisztina a Hír TV-ben
Reiner Péter kiáll Hegedűs Lóránt mellett – nyílt levél a Református Egyházmegyei Bírósághoz
Close