KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Világosan, egyszerűen önszerveződő HER szükséges  – Hogyan váltsuk ki a politikusokat a közéletből és a mindennapi életünkből a Helyi Együttműködés Rendszerével? 

Az ma már még a kevésbé hozzáértők számára is világos, hogy átalakulásra, jó irányú változásra van szükség. De ez többnyire nem történik forradalmi úton – hiszen azokat legtöbbször a szabadkőművesség készítette elő – s a népi elégedetlenség felhasználásával a saját, vagyis a bankárkaszti uralom igényeit igyekeztek kielégíteni.

Persze voltak a történelemben spontán népfelkelések és tiszta forradalmak is, de nem ez volt a jellemző. Szerintem, ha lehetséges az evolúció, vagyis a szerves fejlődés megvalósítható, akkor nincs szükség forradalmi erőszakra.

A magyar történelem egyébként is azt bizonyítja, hogy az alkotmányos jogfolytonosság szerepe a fontos koreszmék – alaposan megszűrt – átvételében és a történeti alkotmányba való szerves beillesztésében megvalósulhat. Erről van most is szó, vagyis az évszázadok, évezredek alatt kicsiszolódott szokásjogi elveknek megfelelő jogalkotás hiánya az, ami a mai társadalmunk tagjainak problémát okoz. A magyar emberek ugyanis nem tudnak igazság nélkül élni, s így ha túl sok az igazságtalanság, akkor elhagyják a hazájukat, mert azt hiszik, hogy a haza nem törődik velük. Pedig ez sokkal inkább az idegenből átvett gondolkodásnak, államszervező módszernek köszönhető, ami idegen a magyar néplélektől. Szerintem tehát elkerülhetetlen a jó irányú változás, ami első körben a politikai hatalom kérdését veti fel.

Milyen ma hazánkban a politikai hatalom?

Álláspontom szerint a pártpolitika nem azonos a nemzetpolitikával! Ez utóbbi kifejezést szeretik a pártok az elszakított területek magyarságával való viszonyra szűkíteni, ami nagyon erősen félrevezető. Ma ugyanis hazánkban a politikusok pártpolitikát folytatnak és nem a magyar értékrend alapján működő nemzetpolitikát. Én politikus vagyok, csak nem pártpolitikus, hanem nemzetpolitikus, mert az az egyik jelmondatom is, hogy ne pártot építsünk, hanem az egységes értékrend alapján szerveződő Nemzetet! A teljes nemzet érdekében folytatott politika tehát nem lehetne pártos – vagyis részekre bontó – hanem annak közpolitikának kellene lennie! Ezért a politikai hatalom nem lehetne népellenes – hiszen a politika szó a polisz, vagyis egy közösség ügyeivel való foglalkozást jelenti – s így azt kell gondolnom a hétköznapi tapasztalatok alapján, hogy ma a közösségtől nem csak a közvagyont „privatizálták el”, de a közpolitikát is! Az az állítás, hogy a jelenlegi pártképviselők egyben népképviselők is, teljesen hamis és félrevezető! Így a képviselői szabad mandátum valójában azt jelenti, hogy a képviselő „megszabadult” a választóitól és ezzel egy másik függőségbe került, amit pártfegyelemnek hívnak. Ám a pártfegyelem nem a teljes nép érdekét, hanem csak az adott pártnak a pénzpóráztól való érdekeit tudja képviselni, ezért a pártképviselő csak kicsiny részben – a választókerületében való népszerűsége okán – fogja képviselni azt a közösséget, amely őt megválasztotta. Ez a rendszer nem magyar sajátosság, így nem is jó!

Ez is érdekelheti:  Mi is történt valójában hétfőn Kijevben? - ukrán történész a Kijev elleni orosz támadásról

Nézzük, milyen lenne a jó képviselete a magyar közösségnek?

A történelmük során voltak korszakok, amikor a szkíta-hun mellérendelés rendje uralta a társadalomszervező gondolkodást. Az igaz ugyan hogy a mai kapitalista fejlődés igazi motorja éppen a kizsákmányoló pénzrendszer, ám el kell azon gondolkodni, hogy szükséges-e olyan „fejlődés” a számunkra, amely nemcsak a társadalmat, de a természetet is tönkreteszi?  Én a választ a fenntartható visszavonulásban látom, s ehhez alapvetően szükséges a pártok részéről „elprivatizált” politikai hatalom visszaszerzése a közösség, vagyis a magyar nemzet számára! Ezt pedig csakis a pártképviselők lecserélésével, s a helyben ismert és elismert, pártonkívüli népképviselőkkel lehet megvalósítani. A helyi népképviselők ugyanis a helyi közösség által jelöltek, s nem a pártközpontokban dől el a személyük. Ezáltal a helyi önszerveződő közösségek ellenőrzése és felügyelete alatt tudnak csak működni, ami a régebben bevált követi rendszer visszahozását is jelenti. Egyrészről tehát a választókerületben szükséges egy olyan önszerveződő csoport, amelyik képes a követválasztásra, illetve a követ folyamatos ellenőrzésére is! Ha ez megvan, akkor csak a „választási törvények okán” létrejött Nemzetegyesítő Mozgalomhoz (NEEM) tudnak majd fordulni, hogy adjon a követüknek megbízólevelet, aki azzal részt tud venni a választási küzdelemben úgy, hogy a személye nem elsősorban a NEEM-hez kötődik, hanem a helyi választóihoz! Ez megoldaná a mai problémákat. Valójában tehát csak az a kérdéses, hogy képesek vagyunk-e minden egyes választókerületben találni olyan becsületes áldozatvállalókat, akik megalakítják a KÖVETVÁLASZTÓ és ELLENŐRZŐ kisközösséget.

Nézzük, milyen szerves kapcsolatnak kell fennállni a NEEM és a helyi közösségek (HER) között?

Az eddig leírtak nem egy ismeretlen és nem beláthatatlan változást jelent tehát a XXI. századi magyarság valós igényeknek megfelelő követi-képviselet kapcsán, hanem a bevált régi és a mai választási törvények által előírtak egyszerű összehangolása ez! Csak az eddig beidegződött dogmákat kell végre leráznunk magunkról és tanulni az őseink által működtetett mellérendelésből. A régi vármegyei követ ugyanis csak első volt az egyenlők között, tehát neki az ún. követi utasításban lefektetett elveket kellett megtartania az Országgyűlésen, attól nem térhetett el sem a saját elképzelése alapján, sem más külső – mai nyelven lobbista – befolyás hatására sem. Ezért van az, hogy a követ-képviselő elsősorban a választóinak –akik jelölték és megválasztották – felelős, de másodsorban annak az elvrendszernek, amelyet Szent Korona Értékrendként határozunk meg, s amelyet a Nemzetegyesítő Mozgalom önkéntes tagjai őriznek, vagyis ők az értékrend alapján hozhatnak csak döntést arról, hogy az általuk egyéniként vagy listán bejuttatott követ-képviselő betartotta-e az abban lefektetett elveket! Vagyis közvetlen kapcsolat a helyi közösségek és a Nemzetegyesítők között nincs! nem alá- és fölérendelő viszonyban vannak, hanem mellérendelésben. A követ-képviselő pedig nem függ a NEEM párttól, hiszen nem tagja, viszont ha az értékrend elveit megszegi, akkor mind a helyi közösség döntésével, mind a NEEM döntésével vissza lehet őt hívni a követi minőségéből, ami olyan erkölcsi erő, amit nem tehet félre, hiába hivatkozik a mai törvényre.

Ez is érdekelheti:  Az ukrajnai háború abszolutizálása

Mi fog eredményezni a követ-képviselők megjelenése a pártos parlamentben?

Elsőként a megalakult pártonkívüliek frakciója lesz szokatlanul furcsa mindenki számára. Ami viszont azt fogja eredményezni, hogy a legegyszerűbb és a politikában teljesen járatlan emberek is felismerik, hogy VAN ÉLET a PÁRTOKON KÍVÜL IS, tehát nem a pártok határozzák meg a magyar jövőt, hanem a választópolgárok! Ha ez nem következik be, akkor a választók mindig a „legkisebb rosszra” fognak majd szavazni, mert nem találják meg a választási kínálatban a jót, vagyis a saját helyi jelöltjüket, akit értékrendi alapon ők és a NEEM is ellenőrizhet!

Mindez a valódi, népképviselettel rendelkező állammá való átalakulást fogja kialakítani, hiszen az a minta, amit a nemzeti értékrend elveivel felvértezett népképviselők fognak nyújtani az Országgyűlésben vissza fogják hozni azt a tenni akaró hangulatot, amit a reformkor országgyűlései mutattak fel az 1800-as évek első felében.  Nézzük tehát, hogy melyek azok a HER célok, amelyekre a mai pártos gondolkodásban nincs lehetőség!

–       Biztosítani kell, hogy az állam intézményei csak az értékrend alapú nemzetünk érdekeit védjék!

–       Ki kell tudni alakítani, hogy a nemzetért való legeredményesebb cselekvésre képesek legyenek!

–       Ezzel a nagyszámú szociális, gazdasági, egészségügyi, kulturális problémáink meg fognak oldódni!

–       Mindezt az egyszerűség, jóság és igazság keretein belül kell megoldani, az önszerveződő népnek. a követ-képviselőkön keresztül.

 

Miért nem értik meg sokan a NEEM megalakulásának okait és annak céljait?

Először is a „Nemzetegyesítés” szót sok pártpolitikus lejáratta és olyan értelemben használták, ami nem, vagy csak részben fedte le a szó valódi jelentését. Az sem tett jót magának a Nemzet kifejezésnek, hogy létrejöttek a nemzeti dohányboltok, a Nemzeti Adóhivatal és még sok más olyan helyen használják, ahol pártok hoznak döntéseket. Márpedig az ún. pártokrácia mocskában valóban Nemzeti Értékrendet, csak azok a személyek képviselhetnek, akik egy NEEM pártban vállalták visszaadni a magyarság számára a közhatalmat! Ezt kell megérteni azoknak akik pártoskodással vádolják azokat az önkéntes személyeket, akik annyira szerények, hogy neveiket sem szeretik a nyilvánosságra hozni, bár a honlapjukon bárki megtekintheti őket. Ez a 12 igaz magyar, nemcsak szerények (Szer és erény!) hanem a saját érdeküket, az egót háttérbe szorítva lemondtak minden pártos előnyről a helyi közösségek javára. Csak az a kérdés, mikor érti  meg a HER szükségességét a hazai többség

Ez is érdekelheti:  Bayer: Mi a rossebért támadt volna meg Moszkva egy kijevi gyerekkórházat?

Dr. Bene Gábor

Nemzetegyesítő Mozgalom

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

One thought on “Világosan, egyszerűen önszerveződő HER szükséges  – Hogyan váltsuk ki a politikusokat a közéletből és a mindennapi életünkből a Helyi Együttműködés Rendszerével? 

 1. Kollaborál= magyarul mert latin szó: együtt dolgozik, együtt működik, közösen dolgozik, összedolgozik – a megszállóellenséggel együttműködik
  (videó)

  „…Én politikus vagyok, csak nem pártpolitikus, hanem nemzetpolitikus, mert az az egyik jelmondatom is, hogy ne pártot építsünk, hanem az egységes értékrend alapján szerveződő Nemzetet! A teljes nemzet érdekében folytatott politika tehát nem lehetne pártos – vagyis részekre bontó – hanem annak közpolitikának kellene lennie! Ezért a politikai hatalom nem lehetne népellenes – hiszen a politika szó a polisz, vagyis egy közösség ügyeivel való foglalkozást jelenti – s így azt kell gondolnom a hétköznapi tapasztalatok alapján, hogy ma a közösségtől nem csak a közvagyont „privatizálták el”, de a közpolitikát is! Az az állítás, hogy a jelenlegi pártképviselők egyben népképviselők is, teljesen hamis és félrevezető! Így a képviselői szabad mandátum valójában azt jelenti, hogy a képviselő „megszabadult” a választóitól és ezzel egy másik függőségbe került, amit pártfegyelemnek hívnak….”
  ugyan akkor pártot alapít:
  „…Ezt pedig csakis a pártképviselők lecserélésével, s a helyben ismert és elismert, pártonkívüli népképviselőkkel lehet megvalósítani. A helyi népképviselők ugyanis a helyi közösség által jelöltek, s nem a pártközpontokban dől el a személyük. Ezáltal a helyi önszerveződő közösségek ellenőrzése és felügyelete alatt tudnak csak működni, ami a régebben bevált követi rendszer visszahozását is jelenti. Egyrészről tehát a választókerületben szükséges egy olyan önszerveződő csoport, amelyik képes a követválasztásra, illetve a követ folyamatos ellenőrzésére is! Ha ez megvan, akkor csak a „választási törvények okán” létrejött Nemzetegyesítő Mozgalomhoz (NEEM) tudnak majd fordulni, hogy adjon a követüknek megbízólevelet, aki azzal részt tud venni a választási küzdelemben úgy, hogy a személye nem elsősorban a NEEM-hez kötődik, hanem a helyi választóihoz! Ez megoldaná a mai problémákat. Valójában tehát csak az a kérdéses, hogy képesek vagyunk-e minden egyes választókerületben találni olyan becsületes áldozatvállalókat, akik megalakítják a KÖVETVÁLASZTÓ és ELLENŐRZŐ kisközösséget….”
  innen: https://internetfigyelo.wordpress.com/2020/01/06/vilagosan-egyszeruen-onszervezodo-her-szukseges-hogyan-valtsuk-ki-a-politikusokat-a-kozeletbol-es-a-mindennapi-eletunkbol-a-helyi-egyuttmukodes-rendszerevel/#respond

  A fentiek alapján kollaborál -a manipulálás magas fokán, félrevezetéssel – megtévesztéssel, másnak elnevezve kezdeményezését mellyel látszólag támadja a rendszert!
  Szégyen arra nézve aki ma már ezt nem veszi észre nem érzékeli érti! (…EZ A MÓDSZERÜK ELHITETI, HOGY JÓT AKAR ….ÉS MA MÁR TUDJUK, NEM…)
  Dr. Bene Gábor is tudja, hogy törvénytelen a mostani állapot és még is – benne játszani akar NEEM pártjával…– emailomra nem válaszol… e rendszeren belül nincs megoldás ezért! – nekem ez a véleményem a mostani írására is id. Kiss László Bázakerettyéről 2020. 01. 06.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük