Bank of America: készülünk az Egyesült Államok adósságtörlesztési csődjére

KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Unió, Unió, Te Csodás! (1. rész) – Elmeállapot elemzés

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Mottó: Quem Deus perdere vult, dementat prius
(Publilius Syrus; Ovidius; Szophoklész; Euripidész és valószínűleg még sokan mások.
Ősrégi közmondás, de máig időszerű: Akit az Isten meg akar büntetni, előbb elveszi az eszét.)
 

Ha a fenti mondás igaz, akkor nagyon nagy veszedelem leselkedik Európára, és az egész un. „internesönöl kommjunitira”, az un. „nemzetközi közösségre”, ahogy a nyugati, „fejlett” országok, a földi igazságosztás önjelölt letéteményesei szeretik magukat titulálni. Márpedig a mondás igazságát századok tapasztalatai valószínűsítik.

Én magam nagyon régen, Tolsztoj „Háború és Békéjét” olvasva találkoztam vele először. Hosszadalmassága miatt nem akarom idézni az esetet, de amikor Napóleon serege átlépte az orosz határt, Napóleon olyat tett, amiben Tolsztoj a mottó igazságát ismerte fel. Ha napjainkban az ember némi figyelmet fordít a politikai eseményekre és a politikai hangadók nyilatkozataira, elképedve tapasztalja, hogy mennyire elidegenedtek a valóságtól, magyarul milyen végzetesen tájékozatlanok és hogy a világeseményekre mennyire ésszerűtlen, a legtöbb esetben rögeszmés válaszokat adnak. Emellett az erkölcs szó jelentését még hírből sem ismerik, nemhogy döntéseikre bármi befolyással bírna.  A rögeszmék egész rendszerét fejlesztették ki, amelyek közül a legátfogóbbat liberalizmusnak nevezik. Az emberiség gondolkodó része azt már régóta tudja, hogy ez az un. liberalizmus a legbetegebb téveszmék diadala a józan ész felett, de amit manapság látunk a „vén Európa” politikai életében, amit manapság eladnak nekünk a liberalizmus védjegyével, az a végső szakaszába került dementia, az elvénüléssel járó, már visszafordíthatatlan szellemi leépülés.

„A Nyugat Alkonya”, ahogy Spengler fogalmazta világhírű művének a címében. A következőkben a politikai kaszt szellemi és erkölcsi leépülését szemléltetjük néhány példával és azt, amit ez a „fejétől büdösödik a hal” természeti törvénye értelmében lakosság körében is szükségszerűen maga után von.

Tudjuk mindannyian, hogy mi történt Kölnben 2016. Szilveszter éjszakáján. Most ne foglalkozunk azzal, hogy el akarták hallgatni a bevándorlók (újbeszélül migránsok) minősíthetetlen viselkedését. Inkább felidézünk néhány példát arra, hogy milyen eszement magyarázatokat találtak ki a védelmükre és milyen elképesztő intézkedéseket hoztak.

– A hatóság hetekkel Szilveszter után plakátokat készíttetett, amelyek a közlekedési jelzések segítségével magyarázták a „kulturálisan másságos” bevándorlók számára, hogy például egy idegen nő alfelét megsimogatni tilos. Ezek a korlátoltak talán azt hitték, hogy ez „kulturális különbség”? Hogy Arábiában ez természetes és az érintettek csupán az otthoni szokásaikat gyakorolták? Ajánlanám nekik, hogy próbálják ki, mi lenne a következménye, ha ők tennék ezt a csadort viselő arab nőkkel, mondjuk, a riyadhi bazárban. Örülhetnének, ha megúsznák egy nyilvános kézlevágással, de a köztéri, nyilvános kiherélést sem tartom kizártnak, ha már a helyszínen nem verték agyon őket. A németek meg mentegetik és „felvilágosítják” őket. Mi ez, ha nem dementia?

unio01-1

Senki sem kelt a megalázott nők „emberi méltósághoz” való jogának a védelmére, pedig de felvágunk az un. „európai értékekkel és az emberi jogokkal”. A rendőrautóhoz is hiába menekültek a megrémített (újbeszélül: terrorizált) nők, mert senki sem ült benne. Hogy a „közeg” mivel foglalkozott, arról nem érkeztek hírek. Lehet, hogy álruhában voltak, hogy (a segítséget kérők) ne ismerjék fel őket? De ami igazán szörnyű, ami teljesen elképesztő, hogy egyetlen férfi sem akadt a tömegben, aki egy-két erőteljes ökölcsapással felhívta volna a garázdálkodók figyelmét az „európai értékekre”. (Bár lehet, hogy az a rendőrség, amely egyetlen garázdálkodót sem fogott el, az utóbbiakat begyűjtötte volna. Mint ahogy jogállami kishazánkban is történni szokott.)

Nem sokkal korábban láttam egy felvételt az interneten, amelyen egy muszlim dervis vagy „agitátor”, esetleg próféta biztatta a hallgatóságát az Európába való bevándorlásra: „Az európai férfiak már nem férfiak” – üvöltötte – „még gyereket sem tudnak csinálni. Ezért halnak ki az európaiak. Menjetek Európába, csináljatok gyerekeket az európai nőknek, és azok már muszlimok lesznek!”

Mint a németországi események mutatják, a muszlim agitátor szavainak volt fogantja, de sajnos igaza is volt. A német, pontosabban az európai férfiak már nem férfiak. Mert Európában – és lassan kishazánkban is – már nem illik férfinak lenni. Nem polkorrekt. Ma már az LGBT a menő.

Ilyenek fognak talán a nők védelmére kelni?  (Meleg büszkeség az USA-ban)

unio01-2

De van más is a jelenség mögött. Az un. „jogállamiság” bunkója. Amit a mi Orbánunk úgy fogalmazott meg, hogy az állam „erőszak monopóliuma”. Én azt hittem, hogy a demokráciában a hatalom forrása a nép. Nos, én, mint nép, nem emlékszem arra, hogy valaha is lemondtam volna az önvédelemhez való jogomról a mindenkori kormány javára. Orbán viszont, Isten tudja milyen felsőbb (talán isteni, de inkább brüsszeli) sugallat alapján, ezt próbálta bemagyarázni nekem, a népnek. Ráadásul úgy vonta el tőlem az önvédelemhez való jogomat, hogy semmiféle garanciát nem adott a biztonságomra. Emlékeznek annak az öreg embernek az esetére, aki a kerítésén, mégpedig a hibátlan kerítésén belül villanyvezetékkel bekerítette a veteményes ágyasait a rendszeresen visszatérő tolvajok miatt? Emberöléssel vádolták, mert eljárásával a legnagyobb bűnök egyikét követte el, veszélyeztette a betörők életbiztonságát és megsértette az állam erőszak monopóliumát. Vagy arra a mezőőrre, aki a gyümölcslopáson kapott cigánygyereknek lekevert egy pofont és a magyar, un. „igazságszolgáltatás” félmillió Ft-ra büntette? Hát nem kifejlett dementia? (Kíváncsi vagyok, hogy ezzel arányos büntetéseket kaptak-e a tanárverő cigány „apukák” és „anyukák”.) Hát nem az eszme diadala a józan ész felett? Lehet ennél nagyobb mértékben szembe menni a józan ésszel? Emellett ez az állami erőszak monopólium elképesztően fasisztoid elv, mert csak az állami mindenhatóság fasiszta eszméjéből vezethető le. Ennek ellenére nem csak Orbánisztánban, de egész Európában ez a „demokratikus trendi”. Orbán még azt sem tudta, vagy megjátszotta, hogy példaképénél, az USA-ban, azért alkotmányban biztosított jog a fegyvertartás, mert minden ember alapjoga az önvédelem. Megnéztem. Az un. Második Alkotmánymódosítás azt mondja ki, hogy az állam védelmére szolgáló hadsereg felállítása nem sértheti a nép fegyvertartási jogát. Ennyi az egész. Ezt az Alkotmány szövegezésekor tehát úgy kezelték, mint annyira magától értetődő jogot, hogy még az eredeti alkotmányszövegbe sem látták szükségesnek belefoglalni. Csak amikor felállították az állami véderőt, akkor gondoskodtak arról, hogy erre hivatkozással se próbálhassa meg azt senki korlátozni. Vagyis kimondták, hogy az állami fegyveres testület felállítása nem vonja, nem vonhatja maga után az állam erőszak monopóliumát, nem jelentheti a polgárok önvédelemhez való jogának az elvételét. Mint a magyar nemesi demokráciában volt, ahol a nemes embernek, azaz a szabad embernek, nem kellett fegyvertartási engedélyt kérnie és nem írták elő a számára, hogy csak 15 cm-nél rövidebb kardot viselhet. Nem úgy, mint manapság, amikor Kecskeméten a Kövér László tiszteletére felsorakozott hagyományőrző huszároktól és honvédektől a biztonságiak el akarták venni a kardjukat és a 200 éves mordályaikat a terror elleni könyörtelen harc nevében, mire a díszszázad hátat fordított nagyságoséknak és hazament. Hát nem dementia?

Az USA európai gyarmatán, az EU-ban, természetesen más a helyzet, mint nálunk volt a hajdankorban. Ott nincsenek nemes, azaz szabad emberek. Ott az állam az önbíráskodásnak, az állami erőszak monopólium megszegésének a vádjával félemlíti meg (újbeszélül terrorizálja) folyamatosan az embereket, ezért még magukat sem merik megvédeni, nemhogy mások segítségére siessenek. Tökéletes módszer a társadalmi összefogás megsemmisítésére. Köln ennek a bizonyítéka. Egyébként az USA-ban is ezt szeretnék elérni. Azért szervezik a titkosszolgálatok az iskolai és egyéb fegyveres (újbeszélül: terrorista) merényleteket, hogy a közbiztonságra hivatkozással begyűjthessék a fegyvereket. Nehogy a lakosság képes legyen ellenállni az állami terrornak (újbeszélül erőszakmonopóliumnak).

Megnéztem az „Emberi jogok egyetemes nyilatkozatát” is. Megvan benne a „személyi biztonsághoz” való jog, de az önvédelemhez való jog már hiányzik. A személyi biztonsághoz fűződő jogból ugyan levezethető volna az önvédelemhez való jog is, de az orbáni értelmezésben nekem, mint népnek, csak annyi biztonsághoz van jogom, amennyit „az állam ad”, mert az állam erőszak monopóliumának az elve felülírja az emberi szabadságjogokat. Tehát a mi demokráciánk olyan demokrácia, amelyben a jogokat „az állam adja”. Mint a szocializmusban. Hát nem dementia? Ráadásul úgy tűnik, hogy már a végső szakaszában van, mert ők maguk már észre sem veszik a bajt. Még viszonylag fiatal ember voltam, mikor egy nálam jóval idősebb orvos magyarázta meg nekem az aggkori elbutulás szakaszait: „Tudod, fiam, a dolog úgy kezdődik, hogy az ember érezni kezdi, hogy már nem működik feje úgy, mint régen. A második szakasz, amikor ez már a környezetnek is feltűnik. A harmadik szakaszban már csak a környezet veszi észre.” Lehet, hogy a politikai kasztunk már itt tart?

D. M.

Folytatjuk…

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

16 thoughts on “Unió, Unió, Te Csodás! (1. rész) – Elmeállapot elemzés

 1. Ügy lehet a legokosabban elérni, hogy az emberek passzívak és engedelmesek maradjanak, ha szigorúan behatároljuk az elfogadható vélemények spektrumát, de e spektrumon belül engedélyezzük a nagyon élénk vitákat – sőt még támogatjuk is a kritikus vagy szakadár nézeteket, Ez megadja az embereknek a szabad gondolkodás érzetét, miközben a rendszer alapfeltételeit folyamatosan megerősítjük a megvitatható nézetek behatárolásával!
  NOAM CHOMSKY

  A Nagy Magyar Tragédia: csak egy vajdánk van, és nincs jobb bejegyzéshez 29 hozzászólás
  1. id Kiss László szerint:
  2017-01-03 – 08:35
  HOGY HOGY NINCS ALTERNATÍVA – KASLER ÁRPÁDOT KIFELEJTETTEM:
  “Nagy volt hajdan a magyar,
  Nagy volt hatalma, birtoka
  Magyar tenger vizében hunyt el,
  Észak, kelet s dél hulló csillaga.”
  Petőfi Sándor
  OSZTAGOK
  Még nagyanyám mesélte nekem – Tamás Erzsébet ki született 1894-ben és meghalt 1971-ben, hogy tudod kisfiam a magyaroknak nagyon nagy volt a területe, négy tenger mosta határait , tudom nagymama mondtam neki három, a földközi a fekete és az adriai – nem kis fiam az már nagyon később volt – én a kezdetekről beszélek amikor a négy nagy tenger az atlanti, a csendes, az indiai és a jeges tengerig húzódott a területünk!
  És na tessék – jutott tudomásomra a megerősítés Petőfi Sándor nagy költőnk versének sorait olvasva és fent idézve!
  Wass Albert:
  Ébredj, magyar!
  Országodon kufárok osztoznak,
  rabtartóid leszármazottjai,
  s kik raboltak, öltek, véredet vették,
  ma mástól rabolt palotákban élnek.
  Szétterelnének száz apróka pártba,
  hogy szavazatod feldarabolódjon,
  s egy kisebbség, fölzárkózva keményen,
  uralkodhasson a többség felett.
  Gyermekeid lelkéből már kiöltek
  tisztességet, Istent és Hazát.
  Volt kínzólegények demokráciára
  tanítják ma az unokát.
  Szabadságról rikácsol a lopó,
  a fosztogató igazságról fecseg,
  s aki kifosztott, ma igazságról kesereg.
  Was Albert fenti versében látja – ma mi tapasztaljuk – valóban OSZTAGOK lettek? Nem tudom. Mit tudok!
  Azt hogy sokan kezdeményeztek – sorolom, ahogy eszembe jutnak – Posta Imre talán az első – Borbély József talán a második – Geri Tibor talán a harmadik – Együtt talán a negyedik – Alkotmányos ellenállás talán az ötödik ….
  És itt van ma 2017január 2-án Zsófia unokám születésnapján, olvasom Orosházi Ferenc HATODIK kezdeményezését!
  Jó ez nekünk, az okoknak? Nem tudom – ha osztagként viselkednének – és terveiket úgy szőnék, külön zászlóval – /tervez magadnak egyet/ és nem a szentkoronát és a magyar zászlót amely egyetlen az Árpádsávos kisajátítva – ahhoz majd később csatlakozhat az osztag zászlajával – ez vonatkozik a három színű zászlóra is amely a nagy francia forradalom hatására lett nálunk, amelyet tudjuk, azok szították akik ellen újból államot akarunk és magyart! Mert bitorolják a hatalmat jelenleg itt a magyar földön kárpát-hazában!
  Hirtelen ez a véleményem – ne járassuk le a szentkoronát és annak kellékeit!
  AZ OSZTAGOK LEHETSÉGES ÉS MEGVALÓSÍTHATÓ BÉKÉS UTON – NYÍLTAN IS PL. NONPROFIT KÖZÖSSÉGKÉNT IS!
  Tisztelettel – id. Kiss László
  Ui: ezen írásommal nem gúnyolók ki senkit a reális valóságot írtam le – a másik út a nem békés!

  id Kiss László szerint:
  2017-01-03 – 11:54
  Valóságod van – igen pénz és nyilvánosság kell hozzá – de ez helyettesíthető ha ellehetetlenít a bitorló uralom tőle: pénztől – médiától – helyettesítéssel – ő is csak eszközül használja alkalmazza hatalma fenntartására – más részt elhallgatja – és mulaszt – ezek részéről súlyos emberiség elleni bűncselekmények!
  Mi is tudjuk eszközül használni és alkalmazni – a köz tv- rádiót – újságot – stb médiát nem – de helyettesítjük az interneten, nem szünteti meg – mert életbevágóan neki is szüksége van rá – esetleg végveszélyében korlátozni fogja ezt is de vannak hekkereink amelyek kiröhögik próbálkozásait tiltás esetén – ilyen ez az élő tv. adás itt például:
  http://www.kubinyitamas.hu/
  Ilyeneket kell tennünk sokat – és van újságja is – na ez az!
  tisztelettel id. Kiss László

 2. “lehet,hogy a politikai kasztunk már itt tart.
  Már akkor rosszabb volt a helyzet amikor hatalomra kerültek! Elhitették az emberekkel(?),hogy amire ők képesek,arra senki más, hogy az országért,a Magyar emberekért tesznek. Tesznek is rájuk rendesen! Nem próbáltak felnőni az emberekhez,inkább a maguk ocsmány,hazug,kleptomániás szintjére húzták le az ország negyedét. A gond,hogy állítólag az értelmiségnek nevezettek színe java került a hatalomba. Ennyit az iskoláról és az irányról. Ma a zsidó métely, amely vallásnak nem nevezhető, inkább bűnözők szolgálati szabályzatának,csoportosulásának, pusztítja az emberek testét és lelkét, uralkodik a világban. Pusztít,hiszen ha tanítana,akkor nem lehetne így kihasználni,semmibe venni az Embert. De a célja ez,hogy kizsigereljen,minél több hasznot hozz a számára,aztán ha elfáradtál,eldobjon ,mint egy rossz gatyát. Ezt vallják az itteni hatalomban lévő politikai pockok is,hiszen őket is a parazita tette,tartja hatalomba. Az a parazita,amely a lakosság pusztán 1 %-a. El kellene dönteni,hogy ki van kiért és aszerint cselekedni, hogy a többségnek kell e ez a fertő,ami csak pusztulást hozott eddig is a Magyarságra. A “kommunizmus negyven éve nem tette tönkre az országot úgy,mint utódaik az elmúlt huszonhét év alatt.

  1. A “kommunizmus negyven éve nem tette tönkre az országot úgy,mint utódaik az elmúlt huszonhét év alatt. ” CSAK KIEGÉSZÍTENÉM ÍRÁSOD MERT A VALÓSÁGOT ÍRTAD LE NAGYSZERŰEN –

   SEM A TATÁR SE A TÖRÖK – SE A NÉMET – SE AZ OROSZ NEM TETT OLYAN MÉRTÉKŰ KÁRT MIND EZEK A FATTYAK VALÓBAN!

 3. én a problémát; a meghasonulást az EU-ban abban látom; hogy ezek ezt csak a gazdasági alapokra értelmezik. De itt, amikor én “ezek”-et említem, ott nem csak a politikusok, a politikai vezetok, hanem maga a nép is …
  már régen észrevettem azt, hogy senki, ill. nagyon ritka az, aki még emlékszik arra; hogy ezen Uniónak van ‘mamája’ és ‘papája’ is. A nemes oldala teljesen kizárt lesz benne …

  csak egy példával (amely Benneteket, persze bennünket is érint), az ún. Benes dekrétumok bejövetelével az Unióba. Na ezt Ti hoztátok magatokkal be az akkori 15 közé. Ha egy ilyen létezett volna itt nyugaton
  az alkotó országok között… SOHA nem jött volna létre az Unió. A kollektív feleloség, ill. feleloségre-vonás minden ilyent megakadályozhatna (senki sem lenne hajlandó egy bunos néppel, nemzettel egységbe lépni ….

  na akkor mi hozott Benneteket végül is ezen únióban, ahol Ti alacsonyabb rendek, kisebb joggal rendelkezoek vagytok ? Mi ?
  hát a válasz az, hogy ez a gazdasági elonyök reménysége volt !!!
  nektek az, hogy ezek Titeket lenéznek, megvetnek …, bunösöknek tartanak …, nem érdekelt, mert egy nagyobb tál lencselevest reméltetek
  ebbol …

  na ez megvan mindenkinél, minden egyes tagállamnál is. Viszont nálunk, ill. az akkor belépett 10 közül néhányában NEM volt jelen a
  másiik tényezo. A morális ! Ha a magyarok (a csonka Mo-iak) tisztességesek (politikailag), akkor azt mondták volna, hogy ; mi nem
  kötönk egyességet a kollektív bunösség elvével ! Szó sem lehet arról,
  hogy egy olyan közösségben, ahol ilyennek helyet adnak, ott mi jelen
  legyünk !
  itt nem (csak) arról van szó, hogy ebben a magyarok (többek között) a szenvedo fél, hanem az, hogy egy ilyen egyetlen nép irányában nem
  tur el a magyarság !!!

  lehet volt azért a magyarok között is olyan 2004 elején, akik látták és érzékenyek voltak az erkülcsi oldalára is a kérdésnek, lehet. De ezek olyan pici számban, hogy errol semmit nem lehetett akkor hallani. Ugyanis mindenki a pénz, a gazdagság … a jólét után vágyódott. Mindenképpen be az EU-ba volt a szólam ….

  az, hogy egy népek, nemzetek egységével mit tesznek, azt ezen népek, nemzetek kell eldöntsék. Ezen úniót lehet erkölcsössé, tisztességessé is tenni ezen tagjainak (nehéz, nagyon nehéz). Csak miután ez nem megy, utána lehet az ilyen úniót, szövetséget kritizálni …

  egy másik példával. Ott az ún.” pozitív diszkrimináció” esetét hozom föl.
  Ezt a nyugati országokban tojták ki és az iduló EU-ban (6 ….15) alkalmazták arrra, hogy ezzel segítsék a jövevényeiket a gyors, a leheto legsikeresebb adhéziójára a befogadók közé (integráció). Ez egy teljesen jogtalan, igazságtalan dolog (mert ezzel a befogadókat sulytjják és kedvezok a jövevények felé).
  na ezen ‘elv’ már gyakorolt, használt volt az EU-ban (a 15-ös), amikor Mo is ennek tagja lett. Na akkor Mo-ra is ezt eloírták. Na ebben ott elsosorban a Mo-i cigányság integrációja érdekében ezt. Hát Mo ezt
  szabotálja úgy, hogy közben ezeket elismeri mint IDEGENEKET (!!!!!!!!)
  és ezzel csaknem lehetetlenné is ezek integrációját …
  NEM az EU a rossz, hanem Mo itt !!! Ezen említett “pozitív diszkrimináció” azért van, hogy a jövevényekbol ‘hazaikat készítsen’. Hogy egy cigányból egy magyart. Mo is (mert ráeroszakolják !) megteszi ezt és közben szabotálja …

  na még ez hagyján lenne akkor, ha ez valami elonyére szolgálna. De NEM !! Ugyanis nincs olyan ország, nép itt Európában aki annyit szenvedett volna azért, mert hanyagul vette, kezelte a történelem során a jövevényei integrálódását. Az országunk 2/3 -át (csaknem 34 -ed ét) kellett ezeknek átadnunk mert mi (az elodeink) nem vettük ezeket rá az integrációjukra …
  “az okos már más hibájából is tanul, a buta még a sajátjából se …”

  máskülönben az írás, az értekezés helyt-álló persze. Amit írok, az nem
  ez ellen, hanem e mellé teszem …
  szeretettel, L

 4. Úgy emlékszem, hogy az az eset a kerítésbe vezetett árammal a Gyurcsány érában történt,
  Az USA pedig nem példakép, csak olvassák el a Washington Post vagy a többi USA-val foglalkozó cikket, ami a Nemzeti Internetfigyelőn is megjelent. USA egy igazi fasiszta diktatúra,és egyetlen esélye Trump elnöksége, ha végre beiktatják, arra hogy demokrácia legyen, ha egyáltalán lehetséges ez még. A ‘niggereket’ úgy lövöldözik le arrafelé, mint az agyaggalambokat, s az összes liberális trágya onnét jött ide – vissza, alaposan felturbózva.
  Lehet, hogy tévedek, de úgy emlékszem, hogy elfogadtak egy önvédelmi törvényt, miszerint, nem vizsgálhatják, hogy a megtámadott személy milyen eszközzel védi meg magát.
  Amúgy az európai és a liberális demencia teljesen jó meglátás.
  Európa döglődik, és már bocs, de nem Orbán miatt, legyenek bármilyen kifogásolható dolgai is.

 5. Majdnem egyet lehetne érteni a cikk elemzésével.
  Csak egy baj van vele: ugyanazon demenciában szenvedő államok demenciás törvényeire: pld. az emberi jogok nyilatkozatára, a nyugati demokrácia tételeire hivatkozik a szerző.

  Mivel a kétszeres kihangsúlyozott demecia kioltja egymást, mint a hullámjelenségben, így teljességgel hiteltelen az írása.

 6. Hogy s mint volt az a kecskeméti eset? Nem is hallottam róla. Hol lehet bővebben tájékozódni róla?

 7. Nekem csak egy gondolatom van:

  A világot a pusztulástól nem a politika, a népek fogják megmenteni. Bennük még él az Élet, az igazi “népi” gondolkodás. Nem lehet mindenki lelkét megégetni. A természet nagyon jól megalkotta önmagát, mint a víz. Előbb-utóbb, sok-sok hányattatás után kiveti magából a szennyet. Ennek itt az ideje. Apám mondta mindig: az sem bolond, aki hallgat.

  Atilla

 8. “nekem csak egy gondolatom van.
  El kell keserítenem Atilla,a világot a népek nem fogják megmenteni a pusztulástól. Nincs rá se lehetőségük,sem eszközük. Az esély minden egyes nappal csak romlik. Akik ma hatalmon vannak a világon,őket nem érdekli a népek,vagy tömegek sorsa. Csak a saját jólétük a fontos. Hogy ezt egy, vagy hétmilliárd ember biztosítja,számukra mellékes, a kevesebb,”több. Az emberi és szabadságjogok teljes lenullázása felé tart a világ,az ember mint olyan teljes rabigába kényszerítve. Még egy darabig hallathatja a hangját,aztán csak a csend lesz a szava.
  Jézus Krisztus,Washington, Churchill,Benjamin Franklin,Voltaire, Napóleon, ezt már tudták előre,de a népek nem hallgattak rájuk.

  1. Egyetértve Tóth Ferencel, a világot nem a népek fogják megváltani. Hanem maga a természet!

   Ugyanis a természettel szemben elkövetett emberi, pontosabban az embereken uralkodó törpe világhatalom általi környezetpusztítás, végzetesen nagy visszavágásával fog végződni. DE mindenkire, az elkövetőire is egyöntetűen. És ez ellen nincs menekvés!
   Ha lesz emberi túlélő, azok olyanok lesznek, mint a Dél-Amerika mostanában felfedezett kis létszámú indián törzsei. És akik ráadásul még távoli rokonai a magyaroknak.

 9. Itt nem a demencia, meg a demencia demenciájának a kioltása a lényeg! Hanem az, hogy az emberek önvédelemhez való jogát, – ami természetjog, minden előlénynek jár, – csalárdul elvették. Ami az elmúlt évtizedekben nem tűnt fel nagyeszű újságírók, közírók, jogvédők, jogászok és egyéb, “népért náthás” értelmiségiek (Balaskó Jenő szóképe) körében. De lehet, az is volt a feladatuk, nehogy feltűnjön. Azon sem nagyon meditáltak, miért mindig csak a bűnözők emberi jogait védik és nem a sértettét.

  Mikor fugjuk már észrevenni, hogy a regnáló hatalom a bűnözői oldalon áll? A rájuk szavazóknak mikor fog feltűnni, hogy bűnözők cinkosai?

 10. Sajnos nagyon is igaz ,,egy visszafordíthatatlan szellemi leépülés ” arra vezethet , hogy a következő generációk szenvedni fognak önhibájukon kívül —

 11. T. Bende!
  Ez a lényeg!
  “a háborúk a zsidók aratásai. Ezekért az aratásokért kell a keresztényeket megsemmisítenünk és az aranyukat magunkhoz venni. Már százmilliót megsemmisítettünk és még messze nem vagyunk a dolog végénél”. (reichorn főrabbi,1859,franciaország)
  Na ehhez a “valláshoz csatlakozott a Magyar politikai elit. Amikor dekliben parádéznak a keresztény Magyarok előtt, akkor vagy ennyire ostobák,aljasok,vagy mindkettő.

Várjuk véleményét itt!

%d bloggers like this: