Ukrajna, mint önálló állam gyakorlatilag nem létezik – Magyarország léphetne


Kérjük ossza meg a tartalmat! Csak egy kattintás!

Ritkán adatik meg a csonka Magyarország részére rövid időn belül két alkalommal is olyan történelmi lehetőség, amilyet egyszer már 1991-ben elszalasztott az akkori Antall-kormány. Orbánék úgy tűnik, ma még az orruk hegyénél tovább nem látnak, de nem is láthatnak egy, a saját anyagi érdekeit előtérbe helyező, az euroatlanti érdekeket kiszolgáló, külügyminiszternek semmiképpen nem alkalmas Szijjártó Péter által vezetett külügyminisztérium berkein belül. Viszont a régi mondás rájuk is vonatkozik, mernek kicsik lenni, és tudnak minden körülmények között megalkudni a magyar nemzet kárára.

(Így tett a minap Brüsszelben Orbán Viktor, aki aláírta az EU-val az energiaunió létrehozásáról szóló egyezményt, ami lényegében annyit jelent, hogy az EU mindenbe beleszólhat, vagyis könnyen lőttek a rezsicsökkentés politikájának, bármi mást is állítson ezzel kapcsolatban a miniszterelnök. Ezt igencsak megerősíti az a tény, hogy az energia-beszerzés területén minden alkalommal egyeztetni (értsd: jelenteni) kell majd az EU-nak.)

1991-ben Kárpátalján teljesen hivatalosan két népszavazást is tartottak Kárpátalja önrendelkezéséről. Az eredményt ismerjük, az érvényes népszavazás alapján Kárpátaljának meg kellett volna kapnia az önálló státuszt. A referendum eredményének kihirdetése után pár nappal Antallék aláírták az ukrán-magyar alapszerződést, fittyet hányva az ottaniak akaratára. Sőt, történt korábban más is, amiről kevesen tudnak. Az ukrán-magyar alapszerződést megelőzően Ukrajna felajánlotta Kárpátalját Magyarország számára, mivel olyan gazdasági és politikai mélypontra jutott, hogy ez a történelmi magyar terület abban az időben kifejezetten egy komoly tehertételt jelentett az ukránok számára. Tény, hogy az Antall József miniszterelnök vezetése alatt álló akkori kormányzat határozottan elzárkózott ennek a területnek Magyarországhoz történő visszacsatolásától. Az elzárkózásnak több oka is volt egyrészt külpolitikai, másrészt gazdasági, mellyel Antallék valószínűleg nem mertek megbirkózni. Mára is egy hasonló helyzet alakult ki, ami ilyen rövid idő leforgása alatt igencsak ritkán adatik meg egy nemzet életében.

Ukrajna romokban hever, a Porosenkó vezette bábkormány nem ura saját országának. Az IMF Porosenkóék hatalomban tartásának olyan árat szabott, mely lényegében megfizethetetlen. Ukrajnáról tudni kell, hogy valós, központi irányítással nem rendelkezik. Az ország több részre darabolódott, mely részeknek a vezetését helyi kiskirályok (oligarchák) végzik, akik a saját területeiken belül lényegében élet-halál urai. Ezen vezérek között többeknek saját, önkéntesekből álló hadseregük is van, amellyel úgy terrorizálhatják a polgári lakosságot, ahogyan nekik tetszik (de ugyanúgy bármikor bevonulhatnak Kijevbe is és bármit kikényszeríthetnek a kijevi kormányzattól). Közben az ukrán bábkormány igyekszik mindent megtenni, hogy a kelet-ukrajnai területek elszakadása elleni háborújához minél több fiatalt mozgósítson, például éppen Kárpátaljáról. Arról a Kárpátaljáról, melyet Ukrajna soha nem kapott meg, annak odatartozását egyetlen hatalom sem hagyta jóvá. Kárpátalja az 1920-as trianoni gyalázat következtében került az akkor mesterségesen megalkotott Csehszlovákiához, ami nem létezik. 1938 és 1944 között ideiglenesen ismételten hazakerült, majd 1945-től a Szovjetunió tulajdonát képezte, ami ma már szintén nem létezik. Kárpátalját senki nem adta Ukrajnának. Jelen pillanatban az a világos jogi állapot, hogy Kárpátalját Ukrajnának vissza kellene adnia Magyarország részére, mert soha, semmilyen referendum, vagy politikai megállapodás sem ítélte oda az ukránoknak. Ez a nyers valóság. Az ukránok a Krím Oroszországhoz történt visszacsatolását törvénytelennek tartják, csakúgy a cionliberális EU az Egyesült Államok szoros támogatásával, miközben a krímiek döntöttek sorsukról, amit nem lehet megkérdőjelezni. Ugyanakkor Kárpátalján is döntöttek az ott élők a jövőjükről még 1991-ben. Akaratukat persze az előbb említett euroatlanti államok és az USA figyelmen kívül hagyta.

De nézzük, mi a helyzet a magyar kormány hozzáállásával. Magyarország (mely egyébként teljesen törvénytelen úton lett az EU tagja) ugyanazt a mantrát hangoztatja, amit az Európai Unió megkövetel, vagyis, hogy Magyarország érdeke Ukrajna egysége. Hát nem! Magyarországnak egyáltalán nem érdeke Ukrajna egysége, mely nem is lehet egységes, hiszen soha nem is volt az. A kelet-ukrajnai területek elszakadási törekvései is ezt bizonyítják. Magyarországnak egyértelműen csak az lehet az érdeke, hogy Kárpátalja visszakerüljön az anyaországhoz. Bármilyen hihetetlennek tűnhet egyeseknek ez a kijelentés, mégis történelmi szükségesség, ami kivitelezhető. Persze ahhoz egy, a magyar nemzet érdekeit képviselő kormányra és annak a legmesszebbmenőkig érdekérvényesítő külügyminisztériumára van szükség. A jelenlegi magyar kormány erre önmagától képtelen, ahogyan képtelen arra is, hogy már az EU-n belül is érvényesítse érdekeinket. Ne feledjük, a magyar országgyűlés volt az első, mely olvasatlanul, szolgai módon jóváhagyta azt a Lisszaboni Szerződést, mely megszüntette a nemzetállamok EU-n belüli önállóságát.

A külügyminisztérium pedig minden aljas eszközt bevet azért, hogy ez a kérdés még csak fel se merüljön, de nem csupán a csonka hon határain belül, de azon kívül is. Gondoljunk itt Hegedűs Lóránt esetére, akit 2014. július 31-i hatállyal tiltottak ki Ukrajna, így Kárpátalja területéről, de ezzel csak akkor szembesült, amikor 2014. november 21-én Szolyvára utazott volna az ottani haláltábor áldozatainak megemlékezésére, hogy hitet, bátorítást, vigaszt nyújtson az ottaniaknak. Hegedűs Lórántot ma már csak a nemzet lelkészének hívják. Szavai, gondolatai, nemzetébresztő beszédei, az igazság kimondása a legnagyobb fegyvere, mellyel szemben az euroatlantista magyar külügy mindent megtesz. Még azt is, hogy összekacsint az ukrán hatóságokkal. Minden okunk megvan, hogy ezt vélelmezzük, hiszen mint később kiderült, nem csupán a nemzet lelkészét nem engedik be jó ideig a jogosan Magyarországot megillető Kárpátaljára, de más, magyarságban, nemzetegyesítésben (nem határokon átívelő) gondolkodó és azért teljesen békés eszközökkel élő parlamenti politikusokat sem.

Azonban euroatlanti külügy ide vagy oda, a történelmi helyzet mindinkább fennáll, a kárpátaljai magyarság előbb-utóbb ismét markáns hangot fog adni követelésének, nyomást gyakorolván a magyar külügyminisztériumra. Nem is tehet mást. Persze Magyarországnak nem feltétlenül egy konfrontáció nyomán kell visszavennie Kárpátalját. Az ukrán gazdasági helyzet mindinkább abba a kiszolgáltatott irányba halad, amikor egyre súlyosabb anyagi tehertétel lesz számára Kárpátalja. Vagyis, vissza lehet vásárolni (ez egy történelmi helyzet). És mielőtt ezért a mondatért megkapnám a „pofonokat” és a kishitűek (de miből, és mekkora tehertétel lenne számunkra; és belerokkanna az ország stb.) sirámait, jelzem, nem rokkanna bele az ország, sőt ehhez partnerünk is lenne, mind politikai, mind gazdasági oldalról. Hogy ki? Természetesen az, akinek ez politikai érdeke. Tessék gondolkodni!

A magyar külügy – szögezzük le még egyszer – nem tesz semmit kárpátaljai magyarjainkért, sőt… Viszont a kárpátaljai magyarságnak minden jelenlegi nehézségek ellenére muszáj lesz egységesen lépnie, egységre lépnie, és demonstrálnia akaratát, mégpedig markánsan, akár a beregszászi konzulátus előtt is, ha kell minden nap és folyamatosan.

Lesz-e elég erő Bennetek magyar testvéreink? Lesz, mert az életetekről, a jövőtökről, gyermekeitek, unokáitok jövőjéről van szó. És higgyétek el, a nemzeti elkötelezettségű, anyaországi magyarság ott áll majd mellettetek, és megteszi azt, amit nemzeti küldetéséből adódóan neki is meg kell tennie, mert Kárpátaljának itthon a helye.

Szépe Áron

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kapcsolódó:

BOTRÁNY: HEGEDŰS LÓRÁNTOT KITILTOTTÁK UKRAJNÁBÓL
Kiállás Kárpátalja önrendelkezése mellett – a rendőrség is kiállt! (folyamatosan frissül videóval)
Új szavazás a NIF-en: Ön szerint kinek állt érdekében Hegedűs Lóránt indok nélküli kiutasítása Ukrajnából?
KÉNYES ÜGY LEHET HEGEDŰS LÓRÁNT KITILTÁSA UKRAJNÁBÓL
EZ MEGINT NEM VOLT HÍR A MÉDIÁBAN – NAGY A HALLGATÁS ÉS A SUNYISÁG
KITILTÁS – MEGLEPETÉS, MELY BÁRKIT ÉRHET A JELENLEGI MAGYAR-UKRÁN HATÁRON!
MÁR AZ UKRÁN HATÁRON “BELEFOJTOTTÁK” A SZÓT A ZSIDÓ SZÁRMAZÁSÁT SOHA NEM TAGADÓ REINER PÉTERBE
A KRÍM MÁR HAZATÉRT!

Facebook hozzászólások

24 hozzászólás a(z) “Ukrajna, mint önálló állam gyakorlatilag nem létezik – Magyarország léphetne” bejegyzéshez

 1. Ezúton jelzem, hogy írásuk címe is megtévesztő, hiszen Ukrajna létezik!! Másrészt elszomorító annak a ténynek mellőzése, hogy kelet ukrajnában a ma vitatatott terűletekenn élő mintegy 10 milliós lélekszámú orosz kissebbség érdekeinek teljes mellőzése, amiről Önök írásukban nem emlitenek meg semmit. Továbbá megemlítem, hogy a Krimi kérdés megítélésében teljes mértékben osztom az Orosz állam álláspontját! Hruscsov elvtárs területi ajándékai nem voltak megalapozottak, és ideje lenne mindezt tudomásul venni!! Arról nem is beszélve, hogy az Ukrajnában élők helyzete, a mai ukrán vezetés tevékenységének köszönhetően mennyire megváltozott, a léteminimum alá csökkent! Olvassák el továbbá a munkácsi Józsi bácsi önéletrajzát, aki születettt a monarchiában, iskoláit végezte csehszlovákiában a második világháborúban a magyar honvédség bakája volt, majjd Szovjetúnióban lett Tsz tag, és most Ukrajnában nyugdíjas, miközben egész életében nem mozdult ki Munkácsról! Elszomorító és felháborító a története!! Nem kívánom folytatni véleményem részletes kifejtését, aminek terjedelmi okok miatt amúgy is korlátai vannak! Tisztelettel: Szeidl József

 2. az író a cikk végére ellentmondásba keveredik önmagával miközben kimondja az igazságot. Az elmúlt kormányok a jelenlegivel a legnagyobb egyetértésben ellene vannak a magyar haza újra egyesítésének. Nem a bátorság hiányzik és nem a gazdasági erő a kevés. A Magyaroknak semmit vissza nem szabad kapniuk. Erről szól minden cselekvésük.

 3. Kiegészítendő előző hozzászólásomat, megjegyzem, hogy állítólagos hírek, pletykák szerint annakidején Hruscsov elvtárs felajánlotta Kádár elvtársnak, hogy Kárpátalja kerüljön vissza a mai Magyarországhoz. Ha ez így történt volna meg a kárpátaljai ruszinok , magyarok…stb. egészen más helyzetbenn lennének. Másrésszt ezt Jánosom Kádárom nem fogadta el. Hogy miíért arra nincs válasz, amint az említett híresztelés is lehet, hogy téves. Ukrajna azonban megítélésem szerint történelmileg is létezik, más kérdés, hogy milyen feltételekkel? Szeidl József

 4. 1.) Kárpátalja lakosságát (nem vezetőit) meg kell kérdezni, hova akarnak tartozni.
  2.) Ha az anyaországhoz, lépni kell, de gyorsan, mert a ruszinok is mozgolódnak.
  3.) A kormány helyes döntéshozatalának megsegítésére aláírásgyűjtést kellene kezdeményezni, méghozzá azonnal.

  • Kedves Anna!
   Teljesen egyetértek a véleményével azzal a kiegészítéssel,hogy a hazánkon régóta uralkodó idegen – zsidó – vezetés okolható Trianonért és a területeink visszacsatolásának elmaradásáért.
   H.B.

   • Tisztelt Horváth úr!
    Régóta végigkísérve az Ön hozzászólásait, véleménye megtisztelő számomra. Köszönöm!
    (Csak keserű gúnyból jegyzem meg: “a hazánkon régóta uralkodó”? -A VILÁGON!) Üdv. Anna

  • A Szent Korona Szövetség 2014. márciusi közgyűlésén határozatot fogadott el népszavazás kezdeményezéséről , Kárpátalja egyesítéséről Magyarországhoz. Ezt több mint tíz ezren írták alá, de a “magyar kormány” semmit sem lépett. Most az EU kisebbségvédelmi bizottságához van beadva egy újabb petíció.
   A Szent Korona Szövetség elnöke vitéz Kiss Imre, 2000 Szentendre, Dunakanyar Krt. 17
   Közzéteszi: v.l. Mayer Ferenc Veszprém megyei elnök
   Mindenképpen az Ukrajnától való békés leválás a megoldás!

 5. Ezt a Kárpátaljai Magyaroknak kell akár erőszakosan is elkezdeni mivel egyetlen nálunk hatalomra kerülő se tett semmit és nem is fog az égvilágon semmit tenni annak érdekében, hogy vissza kerüljön hozzánk az elrabolt területekből akár csak egyetlen négyzetcentiméter is! Sajnos ez alól a jobbik sem kivétel! Azoknak is csak a hatalom fontos ahogy a vona rabbi elvtárs átment az utóbbi időben zsidó seggnyalóvá!

  • csak az a baj, hogy Kárpátalja lakosságának mindössze 12 százalékát teszi ki a magyarság. A többi ruszin és betelepült ukrán, akik többnyire, ha tudnának, belefojtanának minket, magyarokat egy kanál vízbe, nemhogy Magyarországhoz akarjanak tartozni

   • Na ez a valódi igazság! De minek is kellene Magyarországnak az a sok ruszin és ukrán,aki a magyarokat utálja,a magyar nyelvet nem beszéli,de nem is akarja.Talán Magyarország is többet tenne a kárpátaljai terület visszaszerzéséért,ha Kárpátalja lakosságának nem csak a 12%-a lenne magyar.

 6. sajnos, a Kárpátaljai számos magyar érdekvédelmi szervezet vezetőin az ukr. parlament volt és jelenlegi képviselő urakat is beleértve, eluralkodott a kishitüség, a reménytelenség, ezért MINDEGYIKÜK tulzottan tartózkodó, ovatoskodó határozatlan, hadd ne mondjam hogy gyáva. Példát vesznek a MO politikai “elitröl”, akik közt hemzsegnek a haszonpolitikusok, akik részére a fontossági sorrendben a NEMZET érdeke legjobb esetben a 3 – 4 helyen van. A Káárpátaljaiaknak az automómia szó hallatán rémület űl ki az orcáukra…

 7. Ha továbbra is megmarad Ukrajna a nacionalizmus oldalon , még végleg felszívódhat , már kezdik elfeledni a kirohanásaikat a nemzetiségek ellen, pedig azért indult a testvérháború–majd az usa jó pénzért rendet teremt mint Vietnámban

  • Honnan veszi ezt a hülyeséget,hogy az usa rendet teremtett vietnámban?!Hisz behúzott farokkal menekültek onnan!És ugyanúgy járnak ha kikezdenek az oroszokkal és meg is fogják érdemelni!És a 11,6% Magyar mege fogja tudni gyözni a 80,5% Ukránt a csatlakozáshoz!Mert ollyan hangokis vannak,hogy a szláv ajkújak inkább a “régi” Csehszlovákiához csatlakoznának!

  • Tisztelt Váray Úr! Sajnos nagy részben osztom az Ön véleményét, aminek megítélésem szerint eggyik fő oka az elmult évtizedek, hibás történelem oktatása volt. Gyermekkoromban az általános iskolában, és a középiskolában sem lehetett hallani tanárainktól a trianoni szindrómáról, és annak nemzetünkre máig is kiható következményeiről. Nem beszélve arról, hogy emiatt ennek a nemzettudatra milyen következményei vannak.!!

 8. Vlagyimír Vlagyimirovics Putyin Február 17-én jött Budapestre.Reméljük ,hogy kitart a terve mellett.
  Vlagyimir Putyin orosz államfő 2012-ben megrajzolta a leendő Európa térképet. Ennek egy része kezd megvalósulni.
  Krím máris az Orosz Föderációhoz tartozik, továbbá Donyeck, Luhanszk és Odessza kikiáltotta függetlenségét és az Oroszországhoz való csatlkozást tűzte ki célul.
  Putyin kétségkívül érdekfeszítő térképe szerint például bekövetkezik a mai Spanyolország zsugorodása, vagyis beteljesül Baszkföld és Katalónia régi vágya, elnyerik teljes függetlenségüket és külön államok lesznek.
  Ami Balkánt illeti, Bosznia teljesen megszűnik, mostani területét pedig egymás között szétosztja Szerbia és Horvátország. Amit Bosznián nyer, Szerbia más helyeken elveszti. Koszovó Albánia részévé válik, és ami számunkra a legfontosabb: Délvidék (jelentős területe) vissatér Magyaroszághoz (csakúgy mint Erdély egy része).
  Egyes szakemberek szerint a térkép összeállításakor Putyin abból indult ki, hogy a változásokat Európa rövidesen bekövetkező teljes összeroppanása, anyagi és erkölcsi csődje eredményezi majd.
  Az Európai Parlament petíciós bizottsága regisztrálta az Autonomy for Transylvania Facebook-oldal által indított, Erdély autonómiáját kérő petíciót – közölte Fancsali Ernő, a petíció kezdeményezője.

  Az online petíció többek között Erdély önállóságának, az erdélyi népek és felekezetek jó egyetértésének a történelmi hagyományaira hivatkozik, önrendelkezést és kolozsvári regionális kormányzást kér a történelmi Erdély, valamint a Bánság, Partium és Máramaros részére. Utal arra, hogy Erdély sokkal fejlettebb az ország más régióinál, a bukaresti kormányok azonban gyarmatként kezelik.

  Az EP petíciós bizottságának válasza

  Fancsali tavaly márciusban a Kolozs megyei prefektúrára, idén februárban az államelnöki hivatalban is benyújtotta a petíciót, amelyekre még nem érkezett válasz.

  A petíciót továbbra is alá lehet írni, ezen a linken.
  Az Erdélyi, Felvidéki, Novoroszijai peticiókat mind aláírtam. Állásfoglalás az autonómiárol a végén.
  A magyar nemzet új meghatározásának középpontjában a nemzet által belülről megélten és kívülről elismerten megteremtett értékek állnak. Ezen értékek a történelmi idők során, nemzeti tragédiák árán és életet nyitó győzelmek hozadékából születtek, nemzedékek vérével-verejtékével, építő munkájuk, közjogi harcaik, honvédő áldozatuk gyümölcseként, honvesztő árulások és eltévelyedések ellenére. A magyar nemzet legkiemelkedőbb hozzájárulása az egyetemes emberiség felemelkedéséhez annak az államrendnek a kialakításában testesül meg, amely egyedülálló mértékben helyezi középpontba az ott élő emberek nemére, fajára, nemzetiségére és vallására való különbségtétel nélkül az emberi méltóságot. Ezt az államot eleink a Szent Korona tanra alapozták, és a Szent Korona országának nevezzük.  A magyarság által megteremtett államnak a legfőbb ismérve a földi hatalomnak az égiekkel való összekötése, az emberi esendőségtől való mentesítése, legfőbb értéke az igazságalapú jog folyamatos uralma és legfőbb eszköze a jogfolytonosság.
   
  Meghatározásunkat abban a meggyőződésben fogalmaztuk meg, hogy történeti alkotmányunkon kívül nincs és nem is lehet életképes magyar nemzet. Ezért történeti alkotmányunk jogfolytonosságának helyreállítása a legfőbb korparancs, a legelső nemzetstratégiai feladat. A jogfolytonosság helyreállításának pillanatában az ország államformája alapjogilag/de jure Apostoli királyság http://www.apostolimagyarkiralysag.info amelyről bármikor népszavazás tartható.
   
  „Mégis örök igazság marad, hogy csak egyetlen valóságos alkotmánybiztosíték van: a nemzet ragaszkodása alkotmányához, s önfeláldozó elszántsága annak megvédelmezésére.
  Ha ez megvan, ha a nemzet tagjai annyira magukénak tekintik alkotmányukat, hogy annak megvédése érdekében szenvedni, magukat feláldozni készek, akkor az alkotmány biztosítva van. Ha ez az önfeláldozó elszántság hiányzik, ha az én érdeke felette áll az alkotmány sérthetetlenségének, akkor a legszebben megfogalmazott alkotmánybiztosítékok is üresen kongó, tartalom- és érték nélküli hatálytalan papirosgaranciák.” Molnár Kálmán: Alkotmánytörténeti illúzió-e a magyar alkotmányfejlődés jellegzetes közjogi iránya? Pécs, 1931. 22-23. oldal
  Isten óvja a Nemzetet!
  Budapest
                                                                                    A Magyarok VIII. Világkongresszusa
  AMK Külügy.
  Kettős állampolgárság.
  Jelenleg magyarországon van egy legitim és egy illegitim állam. A megalakulás sorrenjében van az Apostoli Magyar Királyság, amelynek alkotmánya a Szent Korona Alkotmánya. Ennek az országnak honpolgárai vannak.Ez az egyik állampolgárság mint HONPOLGÁR.
  Létezik egy Magyar Köztársaság vagy Magyarország amely működését az Alaptörvény szabályozza és állampolgárai vannak.Ez a másik állampolgárság. Az Apostoli Magyar Királyság legitim az összes többi illegitim.
  A Szent Korona Alkotmánya érvényes a Történelmi magyarország területén:
  -Erdély
  -Vajdaság
  -Kárpátalja
  -Örség
  Ezeken a érvényes a Szent Korona Alkotmánya , legitim az Apostoli Magyar Királyság. Alakító személyei a HONPOLGÁROK. Ez az egyik állampolgárság.
  A jelenleg külön álló területeken az utóbbi 95 évben működő államok (Szerbia,Szlovákia stb.) mind adnak állampolgárságot. Ez a másik állampolgárság.
  Az Apostoli Magyar Királyság célja hogy a Történelmi magyaország területén a lehető legmagasabb fokú autónómia jöjjön létre. Autonómia mint: nyelvi, kulturális, önkormányzati, jogi, gazdasági, egézségügyi, közigazgatási.

  • Egyetértek! A cél kizárólag csak a Magyar királyság (területi) is helyre állítása lehet MAGYAR királlyal!

 9. “Ukrajna, mint önálló állam gyakorlatilag nem létezik – Magyarország léphetne”
  Erre csak akkor kerülhet sor a HAZÁNKON élősködő pénzéhes zsidó vezetés lecserélődik BECSÜLETES MAGYAR EMBEREKBŐL ÁLLÓ vezetésre.
  H.B.
  „A magyar nép nem csak egy nemzet a földi nemzetek sorában, hanem ő az emberiség „magva” és a fő teherviselője annak hitének és moráljának, ezáltal már érthető, hogy a megtestesült Gonosz céltáblája és örökös ellenfele is itt a Kárpát-medencében, a Földanya Kebelében!”

 10. Valamikor talan 1991, legkésöbb 1992-ben Cigany Imre Brüsszeli EU-közgazdasz egy tanulmanyban kiszamitotta, hogy a csödhelyzetben lévö Ukrajnatol mennyiért lehetne Karpataljat visszavasarolni. Az eredménye 2 milliard dollar volt. Tanulmanyat beküldte az Antal kormanynak. Meghivast kapott, hogy azt mutassa is be és magyarazza el. A bemutatora Antallll nem ment el, a külügyminisztere, Jeszenszky Göza, akit levaltottak 1990 aprilisaban az Erdélyi Szövetség éléröl, mint külügyekkel foglalkozo alkalmatlan alelnököt, megjelent, de hangosan zizegtetett egy ujsagot, felkalongyalt labbal üzente, hogy a kormany leszarja az egészet.
  Ezt a tanulmanyt elö kell szedni ujra és az adatokat atnézni, esetleg javitani, és Ukrajnanak a pénzt felajanlani!!!

 11. Tisztelt Barátaim !
  Lényegében mindannyian a legjobbat szeretnénk.Ez kiérződik az írásokból. A baj, vagy a hiba, akkor szabadult el, amikor a magyar politikus urak nem láttak tovább az orruk hegyénél. Volt egy idő amikor Gorbacsov darabolta a Szovjetuniót !!!! Aki akart kilépett, vagy kapott valamit… Ez volt a soha vissza nem térő történelmi pillanat ! Mi magyarok nem kértünk semmit !!! Helyette Kapolyi úr zsebre vágta a szovjet állam adósságot. Senki nem kérdezte azóta se: hogy is történt ez ??? Mint ahogy a többi gyalázatos privatizációt sem…
  Noha akkor gond nélkül meg lehetett volna állapodni az oroszokkal, hogy az államadósság fejében rendezzük Kárpátalja sorsát ! Ukrajna akkor még sehol se volt ! Ezt akkor Csurka Pista bátyánkkal néhányan meghánytuk -vetettük fehér asztal mellett… Tiltakozott is az öreg az ukrán- magyar alapszerződés ellen . De ki emlékszik már rá? S mi lett belőle ?

  Eső utáni köpönyeg… Nem is kívánok jobban elmerülni a témában, mert amit ez politikus gárda művelt, úgy Ukrajna, mint Szlovákia illetve Románia tekintetében az gyalázatos. Sorra kötötték az ” ÚJ” alapszerződéseket, ezzel szentesítve Trianont és a jelenlegi állapotokat. Minden nép, megszerezte a maga jussát, csak mi nem !!! Kész. Pont. A fidesz kirohant Trianon megemlítése hallatán ! Tessék megnézni a kivonulásukat T. házból ! Kövér úr annyira siet, hogy lobog a haja…

  Úgy hogy ez a hajó elment barátaim. Ami most a szemünk előtt zajlik az már csak a szomorú következmény. Sajnálom, hogy mindezt le kellett írnom. Tetszik nem tetszik : ilyenek vagyunk…

  • Tisztelt Barkuti úr! Dehogynem emlékszem/emlékszünk a két éve elhunyt, zseniális Csurka Istvánra. Akik még ma is merészelik szidni, mindig azt ajánlom, legalább utólag olvassák műveit. Ám nem teszik, mert igazat kelleni adniuk neki…

 12. Pusztán a tények kedvéért.
  Az állítólagos népszavazás ami volt az azt mondta ki, hogy Kárpátalja önálló állam legyen nem pedig Magyarország része.
  Ha pedig most tartanának népszavazást akkor tuti elbukna egy Mo.-hoz való csatlakozás mivel a Kárpátaljai lakosság kb. 12.5%-a magyar de még az is lehet, hogy annál kevesebb. Egy magyar többségű város sincs már. El kell menni Beregszászba mondjuk a piacra és meglátjátok, hogy már kevesebb magyar szót hall az ember mint szlávot (orosz, ukrán). Munkácson már csak elvétve, Ungváron (ami soha nem volt magyar többségű város) pedig szinte nulla.
  A 90-es évek elején még volt egy nagyobb magyar tömb Beregszász körül de azóta teljesen megváltozott a helyzet. Aki tehette már rég eljött. Az értelmiség szinte egyszerre lépett le 88-tól 95-97-ig. Aki pedig tehette az utána.

  • Ezek szerint megint bejött az, hogy ami helyesnek tartott Budapesten, az nem biztos, hogy az Pozsonyban, Kolozsvárott stb. Ám a hozzászólások pusztán jóindulatú felvetések, felső szinten, árnyaltan kidolgozva csak lehet(ne) tenni valamit…

 13. Amíg Magyarország a NATO tagja, addig az egész projekt felejtős!
  Kizárt dolog az, hogy Oroszország hozzájárulna a NATO – bármilyen jogalapon történő – kelet felé terjeszkedésének.

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
Szabad-e a vélemény Köves Slomóval szemben is?
„Lajos erre azt mondta…” – Csintalan Sándor beavat Simicska terveibe
Számít-e más diszkrimináció is, mint a szexuális kisebbségeké?
Close