TŰRHETETLEN – 5. RÉSZ

NIF: Ez az a cikksorozat, amely miatt Ilan Mor billentyűt ragadott. Lemondta az izraeli követség a lapot, ahol a cikkek megjelennek. Óriási érvágás a Magyar Hírlapnak. Kérded ki ez az Ilan Mor? Ilan Mor nevét illik ismerni: ö OV, a helytartónk, koordinátora!
Debrecen, 2014. augusztus 11. Ilan Mor, Izrael budapesti nagykövete egy kislány rajzát mutatja a Békét a világnak, békét Izraelnek! címû demonstráción a debreceni Kossuth téren 2014. augusztus 11-én. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt
Debrecen, 2014. augusztus 11.
Ilan Mor, Izrael budapesti nagykövete egy kislány rajzát mutatja a Békét a világnak, békét Izraelnek! címû demonstráción a debreceni Kossuth téren 2014. augusztus 11-én.
MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

1885-öt írunk. Ebben az évben két gyermek születik Budapesten, két gyermek, akiknek sorsa, pályája és utóélete meghatározó fontosságú jelen értekezésünk szempontjából.

1885-öt írunk. Egy német gyökerű, felső középosztálybéli családban fiúgyermek születik. A keresztségben a Bálint nevet kapja.

1885-öt írunk. Egy zsidó gyökerű, felső középosztálybéli családban fiúgyermek születik. A György nevet kapja.

Hóman Bálintról és Lukács Györgyről van szó.

Egyikük történész lesz, a másik filozófus. Mindjárt az elején szögezzük le: szakmai, eszmei, értelmiségi tevékenységüket egy évszázad elteltével sem vitatja senki. (A legújabb kori, a Hóman szobor okán fellángolt vitákban egyesek ugyan megkísérelték Hóman történészi teljesítményét megkérdőjelezni, de ez egyáltalán nem számít, ugyanis ezek a paprikajancsik semmit sem tudnak Hóman történészi teljesítményéről, ez irányú megnyilvánulásaik kizárólag politikailag motivált aljasságnak minősülnek.)

Megszületik a két fiúgyermek, egy keresztény és egy zsidó.

A keresztény Hóman –tudós apja nyomdokain járva- bölcsészdoktori diplomát szerez, s már 1916-ban egyetemi magántanár. A Széchenyi Könyvtár igazgatójává is kinevezik, majd ’23-tól a Nemzeti Múzeum igazgatója. Már 1929-ben rendes tagja lesz a Tudományos Akadémiának. Történészi pályájának megkoronázása a Szekfű Gyulával közösen írt hatalmas mű, a Magyar Történet.

Vallás- és közoktatásügyi miniszterként –e tisztséget mind a Gömbös- mind a Darányi-, továbbá a Teleki-, a Bárdossy- és a Kállay-kormányban betöltötte- méltó utóda Klebelsberg Kúnónak. Ő viszi keresztül az egységes középiskolai törvényt, amely megszüntette a humán és reálgimnáziumokat, egységesítve őket, illetve létrehozta a szakközépiskolai hálózatot. Oktatáspolitikájának vezérelve az volt, hogy megszüntesse az iskolatípusok közötti különbségeket, szélesítse az oktatásban és a művelődésben résztvevők körét. Szinte mániákusan harcolt azért, hogy a szegény ám tehetséges gyermekek ne kallódjanak el. Megalapította a Horthy-ösztöndíjat, ezen keresztül évente ezer szegény parasztgyerek tanulását támogatta, a középiskolától egészen az egyetemig. Bábáskodott két kollégium, a Bólyai és a Győrffy-kollégium létrehozásánál, amelyek tandíjmentességet biztosítottak a szegény gyerekek számára. Hóman indította el a nyolcosztályos általános iskolát is, pontosan azért, hogy az alsóbb néprétegek általános műveltségét emelje.

Hóman Bálint Székesfehérvár országgyűlési képviselője volt. Neki köszönhető, hogy az akkor amúgy is fejlődésben lévő koronázó város (1938-ban volt a Szent István emlékév, Hóman 1932-től egészen 1945-ig a város képviselője volt) páratlan fejlődésen ment keresztül. Hóman óvodákat, iskolákat, közművelődési intézményeket alapított Fehérváron, de később világhírűvé vált ipari létesítmények létrehozása is az ő érdeme. Ő alapította mind a Videoton mind az Ikarus elődjét, valamint a Danuvia Fegyvergyárat és a KÖFÉM-et is.

Hóman politikusi pályafutását alapvetően meghatározta a németbarátság és az antiszemitizmus.

Németbarátsága – miképpen ezt a népbíróság előtt tett vallomásában mind Szekfű mind Kosáry kihangsúlyozta – pusztán reálpolitikai meggyőződés volt, úgy ítélte meg, hogy az európai erőviszonyok ismeretében Magyarországnak muszáj „jóban lennie” Németországgal. Antiszemitizmusa korának antiszemitizmusából fakadt, mint keresztény, felső-középosztálybeli család tagja társaikhoz hasonlóan megszenvedték a Tanácsköztársaság tombolását, és azt a zsidók bűnének látták és tartották számon.

Hóman megszavazta az ország hadba lépését a Szovjetunió ellen, ellenezte a kiugrási kísérletet és a szövetségesekkel kezdett tárgyalásokat, mindvégig megtartotta képviselői mandátumát, így a Szálasi-féle parlamentnek is tagja maradt. Mindezek ellenére az ország német megszállását hevesen ellenezte, továbbá emberbarátként kifejezetten sajnálta a zsidókkal történteket. Úgy, hogy mindezt megelőzően előkészítője, támogatója és értelemszerűen megszavazója volt a zsidótörvényeknek.

A Népbíróság 1946. március 23-án hozott elsőfokú ítéletében egyebek mellett ezt olvashatjuk:

„A népbíróság előtt egy pszichológiai rejtély áll Hóman Bálint tevékenységével kapcsolatban. Ugyanis az egyik oldalon, kifelé, a legteljesebb németbarátságot, a németek legteljesebb kiszolgálását hirdette, és politikai ténykedése is erre irányult, a másik oldalon pedig nagyon sok embernek segítségére sietett, a hozzá közelállóknak, akik többek közözött az üldözöttekhez tartoztak, továbbá akik a baloldali gondolat képviselői voltak, semmi tekintetben nem ártott, sőt maga körül ezeket az embereket meghagyta, és rajtuk minden vonatkozásban segíteni akart.”

Ugyanakkor Hóman Bálint ezt írta Telekinek még 1940-ben:

„A zsidókérdésben végre szakítani kell a kompromisszumok rendszerével. (…) Tudatára kell ébrednünk végre, hogy a zsidó ellensége kell, hogy legyen a mai kormányrendszernek.(…) Ebből nyilvánvalóan következik, hogy zsidókat semminemű hatalmi pozícióban, sem a közigazgatásban, sem a bírói székben, sem az iskolában nem lehet megtűrni, nekik a gazdasági életben sem szabad tanácsadói, irányító, vezető szerepet a kezükben hagyni. A meglévő zsidótörvény rossz. Ezért mielőbb meg kell hozni az új egy-két szakaszos törvényt, mely faji alapra helyezkedik.”

Így áll előttünk Hóman Bálint, az 1885-ben keresztény kisfiúként megszülető ember, az iskola alapító, a szegények támogatója, a közoktatás megreformálója, Székesfehérvár jótevője, a tudós történész, akit antiszemita politikusként és az ország háborúban tartásának híveként komoly felelősség terhel a magyarság huszadik századi tragédiájáért. Parancsot gyilkosságra soha ki nem adott, vér a kezéhez nem tapadt. A népbíróság életfogytig tartó börtönre ítélte, megkínozták, halálra éheztették, akadémiai tagságától megfosztották, a váci fegyházban halt kínhalált 1951-ben. Mindezek után lássuk Lukács György életútját!

(folytatjuk)
forrás: Bayer Zsolt blogja
Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Facebook hozzászólások


10 hozzászólás a(z) “TŰRHETETLEN – 5. RÉSZ” bejegyzéshez

 1. MA 2016.ÁPRILIS 14-ÉN IS AKTUÁLIS!
  „A zsidókérdésben végre szakítani kell a kompromisszumok rendszerével. (…) Tudatára kell ébrednünk végre, hogy a zsidó ellensége kell, hogy legyen a mai kormányrendszernek.(…) Ebből nyilvánvalóan következik, hogy zsidókat semminemű hatalmi pozícióban, sem a közigazgatásban, sem a bírói székben, sem az iskolában nem lehet megtűrni, nekik a gazdasági életben sem szabad tanácsadói, irányító, vezető szerepet a kezükben hagyni. A meglévő zsidótörvény rossz. Ezért mielőbb meg kell hozni az új egy-két szakaszos törvényt, mely faji alapra helyezkedik.”
  NEM TUDOM, MIT FOG ÍRNI ZSOLT A FOLYTATÁSBAN, DE ELŐRE VETÍTEM VÉLEMÉNYEM:
  Hóman Bálint A MAGYAR HUN TOJÁS A FÉSZEKBEN, MÍG Lukács György ZSIDÓ KAKUKK TOJÁS BENNE!
  És tudjuk, hogy a kakukk fióka, úgy hálája meg idegenül kikeltetését az anyjának, hogy az édes fiókáját kidobja a fészekből, mihelyst megerősödik és látni kezd!
  EZ TÖRTÉNIK NAPJAINKBAN – NEM MEGYEK MESSZIRE ITT VAN A DEVIZA CSALÁSÚ MÓDSZEREIVEL KILÖKDÖSI A MAGYAROKAT A FÉSZKÉBŐL ÉS A MUNKAHELYEK MEGSZÜNTETÉSÉVEL ÉS AZ ÉRTHETETLEN ÉHBÉREZÉSSEL ADÓKKAL OKTATÁSSAL NEMGYÓGYÍTÁSSAL NYUGDÍJJAL ELÜLDÖZI A FÉSZKÉBŐL A MAGYART!
  EZVAN ZSOLT ÉS MOST VÁROM MIT ÍRSZ LUKÁCSRÓL – ISMEREM AZ ÍRÁSÁT ÉS MEG IS VAN NEKEM EGYIK KÖNYVE:
  A FIATAL HEGEL c. melyet a KOSSUTH KIADÓ – AKADÉMIAI KIADÓ ADTA KI MÉG 1976-ban – akkor meg is vettem! abban a 399- oldalon említi a marx és kanti filozófiáját – 408-409 – oldalakon dobálózódik a nagy nevekkel Ricardó – Goethe és hegel – “Faus” meg Balzact meg stb. hát igen – mert nem volt neki magyar példaképe sajátjaihoz ment és érvelt vele!
  végtelen türelemmel. id. Kiss László
  UI:
  – A fenti idézet ma is aktuálisan aktuális kötelezően végrehajtani , mert kipusztít bennünk ha nem tesszük!

 2. Fenti írás tökéletesen igaz lenne, ha az elmúlt 26 év kormányai nem lennének cion kezében. De ott vannak és az szorongatja is a tökeiket, szakadásig. A megoldás sem lehet politikai, csakis erkölcsi és nemesen nép-nemzeti.

  • Geiczné G. Györgyi jó a meglátása – bizony, magyar, hun, szkíta, stb. folytathatnám még minek neveztek bennünk – a nagyon nagyon rég múltban – erkölccsel és annak nemességével lehet megoldani – ebben a közösségben pénzért nem kapsz semmit – nemességet vitézségedért a harcban – abban a harcban amit a keresztyén amely ősi – magyarért tettek, kaptak, amely valóban értékkel , hatalmas értékkel földbirtokkal és akkor jobbágysággal régen – de ma már , mivel – gondolom segítővel járna , mert nemesítették az összes magyart 1848-ban!
   spari…

 3. A kislány lauderesként rajzolta alkotását? Csak az Israel felirat miatt kérdezem, mert M.o-on Izraelnek írják nagyrabecsült, világbékére vágyó államuk nevét.

 4. A Magyar Hírlaposok helyében a lemondott ingyen lapot felajánlanám egy arra érdemesnek.

  • Tudnék javasolni valakit Svájcban, aki elolvasná A-tol Z-ig a lapot!!!

 5. Ez zsidó belharc.
  A Magyar Hírlap valójában Zsidó Hírlap.
  A kommentekben a zsidó szót trükkösen kellett írni pl.zsídó különben az automata moderátor törölt.
  Még ma is sokan hiszik,hogy az a hírlap Magyar hírlap.
  H.B.
  Akkor ezt egy magyar írta a magyarokról?
  Kötve hinném, hogy bárki is lenne itt, aki nem ismerné, e szívet melengető, kiemelkedő művészi értékű darabját a zsidó költészetnek. Fontos azonban mégis leközölnöm e művet, hogy mindenki érezze a zsidók végtelen szeretetét és toleranciáját népünk iránt. Következzék tehát a vers:
  Hangosak a fasz magyarok,
  Fajtiszták, mint az olaszok.
  Buták, mint az oroszok
  S úgy végzik, mint a karthágó’k.
  Lesózzák a földjeiket,
  Felszámolják történelmüket,
  Eltűnnek majd nem sokára,
  Elmennek a bús picsába.
  Úgy rühelem minnyájukat,
  mocskos, gyilkos falkáikat,
  s mikor himnuszukat hallom,
  felfordul a teli gyomrom.
  Panaszkodnak, nyavajognak,
  Ök sehová sem tartoznak,
  Mindenki az ellenségük,
  Nincsen nekik kistestvérük.
  Mindenki utálja őket,
  Magyar férfiakat, s nőket,
  Mindegyiküket megvetik,
  De egyiküket sem szeretik.
  Elveszett tekintélyüket féltik,
  De mások a nyelvüket sem értik,
  Nem tartoznak nyelvcsaládba,
  Csak a tetves, bús picsába.
  Írta: Regös Péter, a Magyar Zsidók Világszövetségének elnöke.

  • CSASZTUSKA!
   Egy kicsit másképp, ahogy kakasnak írtam!
   ezt írja nekem:
   “…
   Anikó3
   2016-04-15 08:22:04
   Pontosabban a műveletlen rímfaragók csasztuskáit nem szereti senki….”
   Te nem szereted te átokfajzat a valós szót se kimondva se leírva – vérig sért a valóság –
   rá jövök, hogy nem akarok MŰ lenni, sem VELT – a te műveltségedben,
   én az vagyok – az ok a magyar, aki a lexikális hamis tanításaidat is ismerve marad a belső zsigereiben levő örökölt tudásnál…
   Kubinyi úr azt mondja:
   “…Itt:
   https://www.youtube.com/watch?v=lbL4b9R7weM
   1:55- nél „…hát, volt egy ilyen – ilyen alkalommal vannak mindig vannak önjelöltek akik adott esetben a csasztuskát versnek gondolnak és azt akarják elmondani nagy nyilvánosság előtt…”
   mit gondoltok róla véletlen?
   Kedves Bertalan – a tákolmányt ismertem – de nem terjesztem – inkább ezt folytatom idézem és itt bővítem
   Hosszabban mondom – írom neked, mint itt a videóban:
   https://www.youtube.com/watch?v=qiaVtf4fsBU
   Mert hasonmás vagy, hát mit gondolsz, mert képzeleted az nincs mert nem közénk tartozol – tartozol te ebben a földi állatvilágban ahol aki erősebb az baszik témában!
   Mit képzelsz kivagyok én – nem tudod, persze, hogy nem tudod mert neked csak gondod van a megélhetésben az állati populációdban , te e világi vagy – azért nem értesz engem mert én nem e világi vagyok! Ezer-meg ezer évekig tanítottalak, okítottalak, neveltelek, de semmi nem ragad rád –
   Engem – engem aki neked a tudást hozta el nevezel műveletlenek – te ostoba buta állat fajta – aki tíz filéért megölné apját anyját, hogy részt vehessen az árvák vacsoráján? /holokauszt – beáldozza a szegény zsidót / – hogy utána hasznot húzzon belőle – kárpótlás címén! Te aki a tripperes écesz anyját baszogatja és árulja az utca sarkon fillérekért, hogy megéljen belőle munka nélkül – te kötsz belém aki felkeresed Németországban már hivatalosan is működő állat szex farmot, hogy élvez és a gyönyört elérd – te aki családon belüli szaporodásodban annyira elkorcsosultál, hogy unokatestvéreid – de édestestvéreid utódai akarjátok – nekem osztani az észt, az észt? Te ki . ha nem lettem volna még most is kőbaltával, futkároznál az őserdőben – mit akarsz tőlem. Durvább legyek hozzád, nem értesz a jó szóból, nem érted, hogy időt lejárt, megbuktál ördög gonosz sátán – a föld szörnyetege, ki csak gyilkolni, pusztítani tud populációjában – leveszem rólad a kezem és a sors a természet kegyetlen döntésére, bízlak ezek után!
   Ki vagy te, hogy a színészkedésben is megbuktál – mert oly buta és ostoba lettél, hogy kérkedtél, azzal, amit tőlem loptál! De fejlődni már nem, tudtál, csak azt hitted, tudás nélkül ami nem ugyan az!…”:
   “…
   és befejezve közölöm veletek, írtam mind ezt hű olvasóimnak és terjesztőimnek – nem az átokfajzatnak – tanácsolom nekik, hogy ne olvasson – akkor nem kapja el a düh érte!
   Nem kell nekem az olyan műveltség ahol akik három éves babát megengedettnek tart szexuális kapcsolatra – ezentúl unokatestvári házasságot természetesnek vesz sőt édestestvéri kapcsolatot is – nem kell nekem olyan műveltség ahol hamis lexikális tudását fitogtassa évszámokkal lenyűgözve a hallgatóságát – zongora hang kíséretével – búcsúzom tőlük itt is a saját sípcsontján eljátszott búcsudalommal – mert ez valóban nem riadalom már!
   végtelen türelemmel id. Kiss László
   UTÓIRATOM.
   olvasd el!
   A vak hiten túl
   itt: http://www.everystudent.hu/a/hiten.html
   és amit én írtam:
   “…A FENTI ÍRÁS ÚGY JÓ AHOGY VAN! EZ AZ ÍRÁS AZ ENYÉM ÉS AMIT ÉRZEK AZT ÍROM:
   A kettőmilliárd éves csapágygolyótól kezdem – akkor a föld már ki volt hűlve egy nagy jég gömb volt egyenes tengellyel bolyongót az űrben amikor a nap befogta és „véletlenül leesett rá egy hatalmas űrhajó, ma az Antarktisz jege alatt van! Ma hamisan írva 2016-04-17 és a 2 milliárd év között történtek közül csak most Jézus létére vonatkozva írok – valóban feltámadt, de nem úgy ahogy a vallás írja – kilopták a sírból és három napig dolgoztak rajta az akkori 2 milliárd évesek, leszármazottjai az űrhajóból, mert voltak túlélők benne!
   Nehezebb lett volna a feladatuk ha embercsont és húsdarálóval ledarálták volna, mint ahogy tették Magyarországon az állatból alakított hasonmások – amiről tud már mindenki – nem három nap – de 33 év múltán jött volna vissza klóónozással – de nem így történt akkor, mert egészben volt – de tudd ismerték a klónózást ők már akkor – ma elképzelni sem tudjuk, hogy hol tartanak – itt a homokozóban az ostoba – buta – pusztít gyilkol, holott meg lett neki mondva és leírva ne tegye – teszi, gúzsba kötötte az elenyésző létszámú bűnözői csoport – meddig? Bizony addig ameddig engedjük! Majd akkor segít az ISTEN – Antarktiszről – ből!
   Ez az én álláspontom ma – holnap más lesz : id. Kiss László
   Ui: annyit még elárulok ingyér az én világomból, hogy életet úgy leheltek az akkori földbe jég gömbbe, hogy tengelyét elferdítették, hogy legyenek un. Évszakok, melyet egy hold elkészítésével stabilizáltak. először kettő volt, de az megszűnt, úgy hogy a székelyeknél megmaradt a hold és nap tisztelete mert a hold ezért kell az élethez a nap a fényéért és melegéért…..

   • “…a székelyeknél megmaradt a hold és nap tisztelete mert a hold ezért kell az élethez a nap a fényéért és melegéért…..”
    Helyesen a fenti idézet:
    PONTOSÍTOK:
    A Székelyek emlékezetében megmaradt a Hold a Nap tisztelete amit zászlójukon ábrázolnak a Hold az apály – dagály és tengely ferdeségből adódó évszakok – tavasz, gyár ősz tél – ezért kell EHHEZ az élethez, a Nap a fénye és melege!
    Mert vannak más életformák is nem csak az univerzumban de itt a Földön is! Más technikákkal pl. a Földön – tenger mélyén a sötétében írtam le régen – most bővítve az angolna áramot fejleszt, más páncélt, ha rá lőnek a golyó lepattan róla, vagy a gyík aki ha leszakítják a farkát ujjat növeszt – a lepke aki ujjá születik – nem mondjuk rájuk, hogy okosak – mert úgy lettek teremtve! Az okosság és tudás ahhoz kellett, hogy az élettelenből élőt varázsoljon az okos a tudás – magát a Földet élővé tenni tevő!
    Ugye milyen jó lenne elképzelni, hogy az ember rendelkezne a fent említett tulajdonságokkal – 20 ezer voltot fejlesztene – ha a rendőr hozzányúlna megcsapná – ha rálőne a golyó lepattanna róla – ha végtagot veszítene kinőne – és ha meghalna feltámadna!
    Hihetetlen de úgy érzem van ilyen már – csak titkolják
    és ha azt hiszitek megbolondultam hülye lettem, joggal hiszitek – az a jó ha nem tudjátok!
    végtelen türelemmel . id. Kiss László

 6. “és lehetne folytatni a föld mélyében lévő szuper modern intelligenciával,élettel, hangsebesség többszörösével száguldó vonatokkal.
  Én is megbolondultam!?

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
A MIÉP álláspontja a boltok vasárnapi nyitva tartása kapcsán
HVIM: Nyílt levél Kelemen Hunor RMDSZ-elnöknek
Az offshore-világbotrány
Close