KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Trianon újratárgyalását!

NIF: A következő cikkben új, érdekes szempontokat figyelembe véve teszi meg a szerző a javaslatát a Trianoni Békediktátum újratárgyalására. A cikk nem minden kitételével ért egyet a szerkesztőség, de felfogadtuk, hogy nem működünk cenzúraként. A szólás szabadság az legyen tényleg az, aminek 1848-ban elképzelték a szappanozott kötéllel a cenzorokat kereső forradalmárok!

Felhívjuk ugyanakkor újfent a szerzők és a hozzászólók figyelmét, hogy a cikkeikért, illetve a hozzászólásaikért saját maguk felelnek.

Egyetlen tényező sem volt a magyar nép akkora történelmi ellensége, mint a zsidó. Nekik köszönhetjük az ország két világháborúba való berántását, a trianoni országvesztést, a második világháború után 800.000 magyar Szovjetunióba való deportálását, 200.000 áldozatot követelve.

A mi cionista zsidóink voltak azok, akik közreműködtek más országok zsidóival Magyarország kifosztásában és gazdaságának szétverésében a rendszerváltást követően. Ők kezdték el a hetvenes években a hitelpolitika nevű adóspirál-játékot, amelyben többszörösét vitték ki az országból a névleges, de még így is vitatható adósságnak. Ők voltak azok (főként Gyurcsány Ferenc, Kuncze Gábor, Orbán Viktor, és mint akkori köztársasági elnök Sólyom László), akik végrehajtották külföldi fajtárasaik, őszödi beszédként elhíresült tervét:

.

( http://civilhetes.net/velemeny/wikileaks-orban-szervezte-a-zavargasokat )

.

Amelynek célja az volt, hogy egy kitalált válságra hivatkozva további megszorításokat eszközöljenek ki, lenyúlják a nyugdíjbefizetéseket, hogy foglalkoztatásnak nevezett rabszolgarendszert vezessenek be, belekényszerítve egészségeseket és rokkantakat, társadalmilag lesüllyedteket (közmunka). Ők azok, akik az otthoni munkát is megakarták adóztatni:

.

( https://hu.wikipedia.org/wiki/Kiegyez%C3%A9s ).

.

De ők azok is, akik kitalálták a holokausztként elhíresült mesét, amely a bűntudatkeltésen keresztül hivatott zsidókkal szembeni gátlásokat kiépíteni a tömegekben.

.

Ők voltak azok, akik a magyar népen élősködve kitervelték az Osztrák-Magyar Monarchia felosztását, és a történelmi Magyarország szétdarabolását. Magyarország az első világháború befejezéséig Ausztria gyarmata maradt. Magyarországot Ausztria gyarmataként rántotta bele a világháborúba, de ő maga megúszta a vereséget Tirol elvesztésével. Ugyanakkor Ausztria a háború végén területeket vett el Magyarországtól, mint „háborús szövetségétől”. Mindezt a zsidók szándékainak megfelelően.

.

Magyarországgal úgy bántak a világháború győztesei, mint Németország után az első számú háborúzó féllel. Ám jogilag a békeszerződés elfogadhatatlan maradt, mivel Magyarország szuverenitása az első világháború végéig bizonyíthatóan nem állt fent. Ausztria soha nem akart lemondani Magyarországról és nem is tervezte a monarchia keretei között való kapcsolatát sem vele. A königgrätzi csata utáni helyzet kényszerítette Ausztriát arra, hogy elkerülje a forradalommal a veszélyt, és látszatfüggetlenséget adjon Magyarországnak meg más népeknek.

.

https://hu.wikipedia.org/wiki/De%C3%A1k_Ferenc_(igazs%C3%A1g%C3%BCgy-miniszter)

.

Trianon újra tárgyalása a kiegyezés vizsgálata nélkül értelmetlen és kilátástalan.

.

Kérdés, hogy a kiegyezéssel megvalósult-e Magyarország valódi függetlensége, vagy csak a függetlenség látszatának létrehozás volt a monarchiába foglalt népek és a világ számára. Az előbbi esetében Magyarországnak tudomásul kell vennie, hogy kezdeményezőként vett részt egy háború kirobbantásában és abból vesztesként került ki. A győzők joga szinte mindenre kiterjed. A látszatfüggetlenség ugyanakkor felmenti Magyarországot az első világháborúban való részvétel minden felelőssége alól. Ebben az esetben egy önrendelkezést nélkülöző országot daraboltak fel, amely határait nem hódítások árán alakította ki, hanem azok ténylegesen történelmi határok. Fontos dolog, hogy egy önrendelkezést nélkülöző népet nem lehet más népek elnyomójaként minősíteni. A gyarmati rendszerben nincsen egyszerre elnyomott és elnyomó tényező, vagy az egyik, vagy  a másik. Az első világháborút követő békeszerződés nem tartalmazhat olyan kijelentést, hogy a trianoni országfelosztás a népek szabadságát célozta megvédeni azzal, hogy elszakították őket a történelmi Magyarországtól.

Ez is érdekelheti:  EU-féle demokrácia: börtönbüntetést kapott egy kereskedő, mert elektronikus eszközöket szállított Oroszországba

.

A kiegyezés akkor lehetett volna Magyarországnak valódi függetlenséget adó egyezmény, ha a megegyezés is valóban két függetlent fél között születik.  Jogi szempontból jogosan kérdőjelezhető meg Ausztria szándéka Magyarország függetlenségének visszaadására, hogy a kiegyezésre königgrätzi csatát követő évben került sor. Nem Magyarországnak biztosítandó függetlenség volt, hanem helyzetből következő kényszer, hogy megelőzzenek egy forradalmat Magyarország részéről, amelyben esetleg már más népek is beléptek volna. Jogilag is helytálló az az érv, hogy amennyiben Ausztria valóban független Magyarországot akar, akkor ahhoz miért kiegyezésre, és miért nem Magyarország függetlenségének kimondására volt szükség? Miféle megegyezés születhet jogi értelemben egy gyarmattartó és gyarmata között? Erre a jogászoknak és politikusoknak választ kell adniuk.

.

A kiegyezés egyezményét nem két független fél írta alá, hanem I: Ferenc József, Ausztria császára, és az általa kinevezett felelős, „magyar” kormány tagjaként és képviseletében Deák Ferenc.

A Wikipédiából:

.

,,A háborús veszteség után a császár november 17-ére újra összehívta a magyar országgyűlést, és minden nehézség elhárítása után, amiben az uralkodó mellett Deákot illette a legfőbb érdem, 1867. február 17-én kinevezte a felelős magyar kormányt…”

.

Ugyanezt másképpen:

 .

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kiegyez%C3%A9s

.

,,Még kicsit korábban, Deák húsvéti cikke hatására Ferenc József megengedte a magyar országgyűlés összehívását, illetve az ehhez szükséges 1865-ös választások kiírását és lebonyolítását. Az ennek eredményeképp 1865. december 11-én összeült parlament a választásokon abszolút győzelmet szerzett Deák Párt vezetőjét, Deák Ferencet tette meg a magyar tárgyalódelegáció vezetőjévé.”

.

Aki jogász és politikus ezt nem érti, az nem is akarja érteni. Az osztrák uralkodóház önmagával tárgyalt a kiegyezés tartalmáról, az általa kinevezett ,,magyar” tárgyalóféllel! Még az sem hozható fel a kiegyezés mellett, hogy Deákék legalább a magyar törvények szerint jártak el az egyezmény tárgyalásakor. Újra idézek a Deákkal foglalkozó Wikipédia anyagából:

,,…Deák megkezdte az alkut, még mielőtt a magyar alkotmány teljesen el lett volna ismerve és helyreállítva.”

.

Deák Ferenc és a ,,felelős magyar kormány” mögött nem volt alkotmány, de nem is lehetett azon oknál fogva, hogy egy gyarmat nem is szokott ilyennel rendelkezni. A függetlenséget ugyan nem zárja ki az alkotmány megléte vagy nem léte, de ennek hiányában milyen más törvényekre hivatkozva lehet Deákék tárgyalásait a magyar részről felhatalmazottnak tekinteni? DE van ennél ütősebb érv is, amely aláássa, hogy Deákék tárgyalása az ország egyetértésével történt volna.

Ez is érdekelheti:  EU-féle demokrácia: börtönbüntetést kapott egy kereskedő, mert elektronikus eszközöket szállított Oroszországba

Idézek a Wikipédia kiegyezéssel foglalkozó anyagából:

.

,,A kiegyezést a magyar társadalomnak elenyészően kis része rendezte el és törvényesítette (a választójog igen korlátozott volt, a népességnek kevesebb, mint 8 százaléka bírt szavazati joggal), és a nép nagyon nagy része tekintette azt a magyar ügy és a forradalom öröksége elárulásának. Ez mély és tartós töréseket okozott a magyar társadalomban.

Viszont a kiegyezés elfogadtatása a társadalommal, komoly nehézségekbe ütközött. Több megye (például Heves, Pest, Szatmár) elutasította a kiegyezést és kiállt Kossuth mellett, az ellenzék megszervezte a demokrata körök hálózatát, az Alföldön többezres kormány- és kiegyezés-ellenes népgyűlésekre került sor stb. A kormány, felfüggesztve liberális elveit, határozott ellenlépésekre szánta el magát: bebörtönözte a Kossuth leveleit közlő Böszörményi Lászlót, betiltotta a demokrata köröket, a leginkább ellenálló Heves megyébe pedig királyi biztost küldött.”

.

A  jogászok és politikusok részére, az érthetőség kedvéért a lényeget röviden összefoglalva:

.

 1. Ausztria az általa kinevezett delegációkkal tárgyalt Magyarország és Ausztria jövőbeni együttműködéséről.
 1. Ausztria azt szabta a tárgyalások feltételéül, hogy Ausztria császára legyen egyben Magyarország királya is, vagyis a függetlenség ára az legyen, ha Ausztria, mint Magyarország gyarmattartójának felülrendelése Magyarországgal szemben megmarad – jogi abszurdum.
 1. Nem volt a tárgyalások alapjául szolgáló, törvényre visszavezethető felhatalmazás Deákék számára, sem a néptől, sem a nép által elfogadott törvényes vezetőtől.
 1. A kiegyezés a nép akarata ellenére történt, a kiegyezést a későbbiekben sem támogatta a társadalom többsége. Márpedig a legitimáció alapja a társadalom támogatása.

.

Deák Ferenc ilyen szemszögből nézve hazaárulónak minősül. Valamiért erős vonzódásuk van a zsidóknak ilyen lények iránt, mert pénzeinken rendre előkerül Deák képe, csakúgy, mint az ezüstöt tartalmazó, 1993-as és 1994-es kiadású 200 forintoson. De ez nem változtat azon sem, hogy a kiegyezés hiányában, Magyarország függetlenné válása esetén más, magyarországi népek ugyanazt követelték volna a magyaroktól, amit a magyarok követeltek Ausztriától. Vagyis kiegyezés hiánya egy korábbi Trianonhoz vezetett volna.

.

Trianon gyökerei valójában mélyebbre nyúlnak a magyar történelemben. Egészen a Dózsa-féle parasztfelkelésig. Amikor még létezett független történelmi Magyarország. A felkelés megmutatta, hogy a Magyarországon szükségessé váltak a politikai, társadalmi és gazdasági változások, amelyek a feudalizmusból a kapitalizmusba vezettek volna. A felkelés leverésével és megtorlásával Magyarországot akkori urai visszaküldték az istváni feudalizmus szintjére, és cseppet sem voltak tekintettel a világ fejlődésére, amelyhez viszonyítva, nem hogy csökkent volna lemaradásunk, de még nőtt is. A külvilág politikai eseményeiről tudomást venni nem akaró, vagy azokat megérteni nem tudó magyar elit saját hatalmára fókuszálva felszámolta a magyar fejlődés lehetőségeit. (Szinte kísérteties hasonlóságot produkáltak a ,,rendszerváltás” utáni kormányok, kiemelkedve még belőlük is az Orbán vezette kormányok.) Magyarország további sorsa, a karma törvényeinek engedve vezetett el a török hódoltságig, onnan pedig a négyszáz éves osztrák uralkodásig. Trianon a korlátolt magyar elitre 1514-ben kimondott ,,isteni” ítélet végrehajtása volt.

.

Mindezek nem változtatnak azon sem, hogy Trianon magasról tett a törvényességre. Átértelmezése a magyar történelem szempontjából rendkívül fontos lenne, mert az egyben elvezetne a második világháborút követő, hasonlóan törvénytelen békeszerződés felülvizsgálatához. Azonban Orbántól és jogászcsapatától aligha lehet ilyesmit várni. Még arra sem lesznek képesek, hogy tanuljanak Szapolyai János példájából: az ország gyengítésével annak vezetői veszítik a legtöbbet.

Ez is érdekelheti:  EU-féle demokrácia: börtönbüntetést kapott egy kereskedő, mert elektronikus eszközöket szállított Oroszországba

  Romek KárolyNemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kapcsolódó cikkek

Mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

12 thoughts on “Trianon újratárgyalását!

 1. Tehát minden bajunkért a zsidó a felelős , a történelem igazolja .-
  – Továbbá mindazok a személyek akik egyáltalán a vezető réteget alkották , vagy valami közük volt a közigazgatásban , így könnyen azt is mondhatjuk hogy Trianont ,már maga Dózsa György tudta –
  _ Nos ez rendben is lenne – de ki a felelős közel száz évnyi szenvedésért amit azok okoztak és okoznak akik ajándékba kapták az elszakított magyar nép generációit –???
  – Nem igaz hogy nem volt , vagy nem lenne lehetőség a sorsuk enyhítésén ,

 2. borzasztó összevisszaságot összeírt itt Romek Károly társunk !!
  az ember azt várná az értekezés címe alapján, hogy valami komolyat felhoz nekünk azzal kapcvsolatosan, hogy hol, miben lehet érvelnünk
  ahhoz, hogy a Trinanon-i békeszerzodését ‘fellebezhessük … és
  errol egy büdös szót nem ír ….
  ugyanis az, hogy az osztrákok és mi közöttünk volt, ill. lett volna egy
  kiegyensúlyazatlan hatalmi egyensúly …, az SENKIT nem érdekel.
  Mo -tól nem azért vettek el területeket, mert felelos volt bármiben is,
  hanem azért, mert a szomszédainknak akartak evvel kedveskedni.
  Még Ausztriának is adtak …, lehet épp azért, mert o volt az, aki
  akarta ezen háborút ….
  azután egy csomó fületlenséget, tökéletlenséget is összehord barátunk itt a zsidókkal kapcsolatban. Annyira lelkesen felülbírálja ezeket, mintha
  minden tolük jönne. Miközben mindannyian tudjuk, hogy neki az I. VH elott semmi társadalmi jelentoségük nem volt nálunk (a Monarchiában).

  soha még egy ilyen vacak tanulmányt nem olvastam !!
  persze ez csak egy egyéni véleményem ….

  1. Kedves Nagy Lajos! Olvassa el csak újra a tanulmányt. Ez a hozzá szólása nem válik a büszkeségére!
   Teljesen igaz érvek hangzanak el: Magyarország nem volt független ország! Akkor nem is lehet vádolni azzal, hogy önszántából lépett be az első vh-ba. A Trianoni Egyezmény újra tárgyalásával kapcsolatban ez igenis egy ütős érv!
   Egy tanulmány pedig nem azért íródik, hogy a kormánynak megmondja hova kell fordulni. A kormány az összes állami intézménnyel a háta mögött jobban kellene tudja! Érvelni pedig érvel, de egy fontos dologra összpontosít! Megkérem Nagy Lajos urat, hogy mielőtt ilyen keményen ledorongolja egyik a portálunkkal szorosan együttműködő szerzőt olvassa el még egyszer a cikket és pontosítson a kritikával: melyik kijelentése nem tetszik! Csak így sommásan, különösen Nyugaton, nem szoktak egy cikket lehúzni!

   1. kedves transyadmin !
    nincs igaza, mert elég figyelmesen elolvastam, így megértettem az érvelést. Az NEM igaz, hogy Mo függo-helyzetu lett volna Ausztriával szemben. Az volt a helyzet, hogy Mo 19 millió állampolgárt képviselt a 44 millióból a Monarchiában. A magyarság (Horváto-ot beértve) kisebbségben volt ott …
    na itt kell azt jól ismerjük, hogy miért is telt el több, mint 4 hét a szarajevói merénylet és a hadüzenet között. Ez azzért volt, mert a magyar kormány egyöntetuen visszautasított minden háborús ‘indulatot’. Hatalmas nyomást gyakoroltak akkor … foként Tiszára.
    Még a német császárt is megkérték, hogy teghyen nyomást rá …
    elég lett volna , mégha ott tényleg egy függosségi állapot volt (!) az, hogy a csehek is ellenezzék …. és akkor a monarchiába ez többségi akarat lett volna ….
    elotte volt Bosznia-Hercegovia anekciója is ugyanígy. Ott is a magyarok
    (ott lehet a horvátok nélkül ?) ellenezték, az „osztrákok” akarták és mint egy demokráciában, a többség döntött …
    az igaz, hogy a monarchiát és a Német birrodalmat is mondták ki a gyoztesek, mint azokat, akik ezen háborút akarták …, de ezt senki komolyan nem vette. Nem ezért történt …, ami történt, de foleg !!!
    Ez nem lehet egy érv arra, hogy megkérdojelezhessük a szerzodés
    jogosságát ….
    értsd meg, kedves barátom, ha a parlament egy egyszeru többségében megszavaz valamit, azt a kisebbségnek is kötelessége
    betartania és végül isz ezzel felelos !!!
    mégha tudjuk, sajnos nem eléggé beszélünk errol (!), hogy Mo nem
    akarta a háborút és Ausztria igen … ez semmit nem változtat. Közös
    külügyünk volt, közös uralkodónk. Amit a többség akart, a kisebbség is …
    egy olyan dolog, mint amit Mo követelt és nem adtak meg neki, mint a népszavazások azon területeken, amelyekrol le kellett mondaniuk …, na
    ez esetleg (?) lehetne egy érv. Ugyanis ha a szerzodés a népek önrendelkezési jogára alapszik (sokak szerint arra), akkor ott iokvetlenül népszavazásokat kell tenni. Mivel ezek nem történtek meg …, lehetséges esetleg magát a szerzodést újravetetni …
    azért olvastam figyelemmel, mert ezen kérdés már vagy 40-50 éve
    nagyon érdekel. Minden lehetot elolvasok, hogy hátha …
    na ezen fenntibb dolgozat … semmis, haszontalan ….
    szeretettel

    1. Köszönöm a választ!
     Ugyanakkor fenntartom a Romek változatát, hogy Magyarország függőségi viszonyban volt Ausztriával. Romek ezt eléggé alátámasztotta!
     A Trianoni békediktátum megtagadáshoz sok érv kell. Biztosan lenne Raffay Ernőnek is néhány a tarsolyában.
     Mindegyik érvet, vagy érvrendszert meg kell hallgatni és megvizsgálni. Ez nem egy cowboy probléma, ahol a küzdőtéren csipöböl tüzelnek.

 3. Merész és nagy munka, aminek véleményezéséhez rengeteg háttérismeret szükségeltetik, s amivel kevesen bírnak, hacsak nem szakmabeliek.

 4. Tiszteletem!
  ÍRNI fogok majd én is egy összegzést – jóval korábbról – most csak egy versem idézem ide, amiben benne van minden!
  Figyelmeztetés nem antiszemita vers, annak ellenére, hogy tartalmazza a a zsidó szót – azért mert nem zsidókat írtam….”
  és íme a vers formám:
  „…MAG OS BAN
  Magasan jár a nap, nincs felhő, csak néha egy ritka szellő,
  Melyen utazik a magom, és a csodás napsütésben látom,
  Látom hatalmas bölcsőm peremét a kárpátokat!
  Ez a szülőhelyem helyesen MAGYARORSZÁG tör ki belőlem!
  Oly édes nekem, hogy fájó szívem enyhül, mert fentről egybe látom,
  Lent a térképen összezsugorodva, megsemmisülve a zsidó miatt.!
  Lent MAGYARORSZÁG miért nem vagy MAGARORSZÁG kérdem
  Kérdem magomtól, mit vétettem én neked MAGYARORSZÁG
  Semmit és sokat, mert nem védtelek meg a térképrajzolóktól téged!
  Hogy is védtelek volna, amikor nem tudtam, nem éreztem fájdalmad,
  Mert érzelmeimre hatva lebutítottak, hittem és nem tudtam valóságodat.
  Enyhítettem volna, mint most ahogy teszem a tevéssel a gyógyítással!
  Most is fent vagyok a magosban, szellő szárnyán utazva figyelem,
  MAGYARORSZÁGOT egybe látom szülőhelyem, bölcsőm a hazámat!
  Édes hazám, édes hazám drága egyetlen MAGYARORSZÁGOM!
  Hol őseim hamvai vannak már elporladva, lelkük fent a magosban,
  Magosban a szellőszárnyán a kárpátok felett velem egyetemben majdan!
  Tündérek táncolnak lent a réten, táltosok sóhajtoznak a MAGYAR HONBAN!
  MAGYARORSZÁG te drága miért vagy TE mindig rabigába, MIÉRT ENGEDED.
  A kárpátok ölelésében miért engeded be az ellenséged MAGYARORSZÁG HAZÁM.
  Válassz vezetőt már magodnak, mert nincs királya Mátyás óta, és így hánykolódsz ide-oda!
  Magasan jár a nap, nincs felhő, csak néha egy ritka szellő,
  Melyen utazik a magom, és a csodás napsütésben látom,
  Látom hatalmas bölcsöm peremét a kárpátokat!
  Ez a szülőhelyem helyesen MAGYARORSZÁG tör ki belőlem!
  Oly édes nekem, hogy fájó szívem enyhül, mert fentről egybe látom,
  Lent a térképen összezsugorodva, megsemmisülve a zsidó miatt.!
  Kelt: Gerry kívánalmára meglepetés szerűen ma 2016-04-02 Bázakerettyén ma csak ő olvashatja, mert csak őneki küldöm el emailon ; és azt csinál vele amit akar ..
  De az én kívánalmam, hogy írásaimat mindig terjesszék soha egynek mindig kettőnek
  Üdvözlettel és megbocsátva id. Kiss László
  folyt. következi majd…
  tisztelettel id. Kiss László

  1. MÁR BÁNOM
   Már bánom, hogy megígértem, hogy folytatom, de magyar vagyok és a magyar – amit ígér, mindig bármilyen körülmények adódjanak – MINDIG betartja ha EZÉRT az élete a biztos halál , akkor is! Emlékezz csak szövetségekre, pl. az akkori Németország mellé állása!
   Most utoljára még egyszer leírom – KALMÁR leírás? A velencei zsidó” eredetileg – hamisítva a velencei kalmár” – ezt is olvasd el – Romek Károly jó de hiányos – a kontrázó nagy lajos – hülye vagy annak mutatja magát! Bántja és sértve érzi magát – így elárulja valódi énjét reagálásaiban – idézem a zsidó és zsidó párbeszédet, ahol fölöttébb nagy figyelmet fordítottak e témának: Miért zsidó és zsidót írok, mert tudd, a magyar lusta volt mindennek a megtanulására – míg ők nem, pl. a pap jobban elsajátította a marxizmust – mint a teológia tanulmányát! A zsidó nevezettek. Miért írom ezt le? Azért mert vannak valódi zsidók és vannak hamisak, vannak bűnöző zsidók meg stb. , mint minden népnél, a taktikát Atilla királyunk módszeréből tanulták és tanítják is a nyugati egyetemeken – ma is! Szóval tanul állandóan kiskorától, míg meg nem hal a zsidó – mert meg kell – tanulnia kell az idegennek, az ami nem a sajátja!
   Bennünk, magyarokban, zsigereinkben van . Érezzük és tudjuk – ARVISURÁNKBAN különben le van írva minden, és folyamatosan íródik ma is!
   hazai lámpa
   2016 június 9
   11:56 de.
   „…Nem óhajtok szellemi lincselésben részt venni, és nem kívánok az alanya sem lenni….”
   ÉN SEM!
   idéztem – innen:
   http://kanadaihirlap.com/2016/06/04/trianon-a-magyarsag-legnagyobb-traumaja-egy-ellenzeki-part-gusztustalan-talpnyalo-alajatszasa/?replytocom=203110#respond
   olvasd el magyar – habár tiltottam a magyarnak eddig, ma rádöbbenek, pont ez a baj, lustaságunk az ami tett – azzá tett ami ma van!
   régen is kaméleon volt:
   Guttmann Arnoldnak született, Hajós Alfréd,…”
   Általam is tisztelt: Papp Lajos professzor úr – nagyszerű előadása, melyben a végzetes tévedésünket ajánlja amit én nem helyeslek!
   Hallgassátok meg őt is itt:
   Test-lélek-szellem harmóniájának megőrzése – Dr. Papp Lajos
   Mind a három részt ajánlom szeretettel! Id. Kiss László
   https://www.youtube.com/watch?v=65xlguuDglg
   Honnan kezdjem? Legszívesebben attól amikor lezuhant az úrahajonk a földre, akkor még egy jég „golyó” volt – a túlélésünket a Kártpát medence adta meg! MIÉRT? Mert ott voltak barlangok – melegek és növényzet – rovarok stb. azaz élet- azért mert itt a legvékonyabb a kéreg és hőforrások által élettérré változtatta nem csak számunkra!
   Így lett az ember bölcsője – de nem innen írom. Mert akkora adathalmaz, hogy az emberi agy maradék 95% nem használt térfogata is kevés volna feldolgozására, befogadására – ha nem Nimródtól? Az utolsó jégkorszak utáni magyar királytól – nem, kezdjük, amit ellenségeink is tanítanak – de pontos évszámokkal az elhazudott időszak figyelembe vételével és valósan a hazugsággal szemben!
   Könnyű dolgom van e téren mert a zsidó tudósok is elismerik a magyar ősnyelv elsődlegességét a tudás meghatározásban és annak gyakorlásában Ezért soha nem fog kihalni a nyelv!
   Teller Ede a Nobel díj átvételekor fakadt ki belőle az őszinte magyar szó – és elárulta, ha nem magyar iskolában tanult volna magyarul – akkor egy vidéki tanár lehetett volna csupán!
   Itt is elmondja Papp Károly hallgassátok meg:
   A magyar nyelv maga a csoda – Echo Tv
   https://www.youtube.com/watch?v=Phcbh1qRzDg
   Miután bizonyosságot nyert számomra:
   #42 | spartakusz – 2016.06.09. 17:04:35
   Kedves Tolok Laci!
   Nem semmi, és valóság amit írsz! Most újból elolvastam Szeszák írását, és megakadtam ezeken a sorokon – és ez tényleg igaz? Kemény sorok:
   „…Az izgalmas kérdés nem az, ami már köztudott, hogy a Katolikus Egyház a köcsögök fellegvára lett, hanem az, hogy a pápa „őszent sége” ellen büntetőper folyik rituális gyermek kínzás és gyilkolás alapos gyanúja alapján.
   Hogy mi közük mindezekhez az „szentkoronásoknak”? Hát csak az, hogy az aljas papi üzelmeknek valamennyien cinkosai. Mi által? Tapintatos hallgatásuk által.
   Ez megkérdőjelezi társadalmi, sőt hovatovább fizikai létjogosultságukat is….”
   bizonyára egy jogász nem ír le olyat, amit nem tud bizonyítani – ezek után felmerül bennem a régen leírtak:
   „akkor a modern rabszolgatartó új római birodalom központja a Vatikán?…”
   Ki tudja? Mondja meg nekem…
   és itt az egész írása – olvassátok el:
   http://www.szesza…#Sz.%20Gy.
   A következő renagat írása megmondja – olvassátok el és Szeszák ügyész úr írását is
   AZ ŐRZŐK I.rész és II. részt is!
   Miután magadévá tetetted és megértetted a fentieket, akkor olvasd tovább:
   Röviden összefoglalva, amit az általános agy is befogat – be tud fogadni!
   Krisztus előtt 0 –tól vissza felé a 6. Században kezdődött, nem volt zsidó, magyar, angol, orosz, német, francia stb. mai ismert népek nevei –
   Furcsa megnevezési népek voltak – most nem sorolom fel őket – de tudd az egyetlen – nyelvében a magyar akkor is volt és mai is van – tehát ez az ősi – leírták a kezdetektől és nem papírra, bőrre – pergamenre – meg stb. amit lehet hamisítani ha nem kőbe vésték, illetve agyagba égették magyar ékírással meg másíthatatlanul!
   A RÓMAI BIRODALOM
   Róma alapítása i.e. 753.
   Tehát i.e.509-ben a királyság helyett köztársaság lesz, i.e. a III.sz. 27-ben a kelet római birodalom vége bukása: 476. – ban történik a leírásuk szerint – ha zavart észlelsz az évszámok között az érthető – mert örülök annak, hogy egy korábbi intelmemet, üzenetemet komolyan vettek – mint írtam a számtant nem lehet becsapni, és csak azzal foghatók meg!
   Folytatva:
   A nyugat római birodalom viszont tovább él 1453-ig krisztus után – 15. sz.-ig – biztos, hogy megbukott – nem, ma is él és virul VATIKÁN a központja!
   Alakult egy providenciája – a szét széled római légionistákból melyet a XIX SZ-BAN románia NÉVEN ISMERHETTÜNK MEG!
   Ezzel párhuzamosan, már mint a római birodalommal a világ legnagyobb birodalmát csak a HUN BIRPDALOM MÚLTA FELÜL! JÓ – JÓ, DE HOL VAN EZ MA?
   Tehát a párhuzamban Atilla királyunkat megöli, mérgezi Ildikó, mint ahogy Papp professzor úr is elmondja a fenti videóban – széthullott – azt írják, és ez biztos? NEM BIZTOS!
   befejezés köv.
   tisztelettel id. Kiss László

   1. Azt írják:
    Attila (Etele – hun uralkodó – 406 körül- 453) – Attila, az Isten ostora
    Itt:
    http://magyartortenelem.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=10479
    és itt írják:
    http://turul.info/turul/szentturulnemzetseg
    idézem a végét:
    „…Összefoglalva tehát O Pritsák és az óbolgár királylajstrom alapján a hun dinasztia élén az ázsiai ág szerepel, név szerint: Touman ázsiai hun uralkodó i.e.III.század, majd őt követi fia Mao-tun fejedelem a hun birodalom alapító i.e.207-174, A minket foglalkoztató európai ág pedig így fest:
    Avitoshol i.u. uralkodó 153 A bolgár szlovén hagyomány szerint 300 évig uralkodott Balambér 375. (Rövid idő leforgása alatt Balambér a Volgától az Al-Dunáig mindent meghódított s az Al-Duna mellékén ütötte fel sátorát:
    MAJD BALAMBÉR FIA MUNDZUK, MAJD INNEN HIÁNYZIK FIA, ATILLA – MAJD ATILLA FIA IRNIK (CSABA) FEJEDELEM – UTÁNA MAGOR (MAGYAR”?)
    MAJD KOVRAT 605-665 – UTÁNA FIA BATBAJÁN 665, – MAJD ÜGEK ÉS ÁLMOS…” idézet bezárva
    UGYE ÉRTITEK?
    „…Idegen királyaink 1301 óta ültek a magyar trónon… tehát 618 évig. Ebből csaknem 400 év a Habsburgoké….”
    INNEN:
    http://www.magtudin.org/Istenes.htm
    ÉS ÜZENEM NAGY LAJOS bécsi lakos kommentelőnek!
    A habsburg család zsidó: akit az osztrákok elűztek – és a magyarok is IV. Károly személyében akkor régen!
    Mert mindenre egyszer fénydérül okán: ma is azok ülnek 2016.ban!
    Zsidók(Rotschildok,Habsburgok,Hajnau,Fuggerek)
    https://www.youtube.com/watch?v=IENB1DLMCrs
    Kubinyi Tamás elmondja hogy elment személyesen a Vatikánban és meggyőződőt az irattárban a habsburgok zsidó gyökereiről – és tudd én őneki hiszek, mint az állandóan hazudozó és hamis zsidó médiának és írásoknak.
    Itt megkeresheted amikor elmondja Kubinyi Tamás úr – igaz magyar ember:
    http://www.kubinyitamas.hu/
    és végszóként:
    akik kifogják a vitorlából a szelet – mert az élére állnak mindig mindennek! – buktál ebben is – soha többet a szelet nem fogod ki duzzadó vitorlámból ami épít alkot és fejlődik viszi előre az életet!:
    „…A Troll Demokrácia létrehozása több mindenből eredeztethető. Úgy látjuk, hogy a jelenlegi politikai „elitünk” teljesen jellegtelen, jellemtelen és alkalmatlan arra, hogy az országot bármilyen szinten is képviselje. Amennyiben a jelenlegi pártoknak lenne egy kis önkritikájuk, akkor már tegnap feloszlatták volna magukat, és sűrűn elnézést kérnének az állampolgároktól, hogy a hozzá nem értésükkel, a hazugságaikkal, a mutyizásaikkal hová juttatták az országot. Mára elértünk oda, hogy az emberek többsége teljes mértékben megundorodott, kiábrándult a politikából (joggal). Egyértelmű, hogy van egy nagyon is értelmes réteg, akik politikailag teljesen naprakészek, követik az eseményeket, tájékozottak, s pont ebből kifolyólag, hogy látják az összes párt kétszínűségét, alkalmatlanságát, közvetlen módon politikailag passzívak, nem járnak szavazni, és így tovább. Továbbá van egy szintén jelentős rész azon emberekből, akik ugyan eljárnak alkalomadtán szavazni, de a sokak által már hallott, „a kisebbik rosszra szavaztam” irányvonalat követik, tehát nem valami mellett, hanem valami ellen szavaznak. Ők még valamiért úgy érzik, hogy állampolgári kötelességük adott esetben az urnához járulni. Pedig ezzel csak fenntartják ennek a demokratikus tragikomédiának a létjogosultságát….”
    Innen:
    https://internetfigyelo.wordpress.com/2016/06/08/sirva-vigad-a-magyar-avagy-feltoroben-a-troll-demokracia/
    ÉRTHETŐEN ÍROM – ÚJBÓL ÉS ÚJBÓL ÁLLANDÓAN MEGÍSMÉTELVE régi példa beszédem:
    Hiába bizonygatod, ha tetten érlek éjjel a lakásomban, hogy AMIKOR – ÉSZLELEM BETÖRÉSED NYOMÁT – betörtél hozzám, hogy a lánynézőbe jöttél hozzám!
    ÉRTED TE BAROM!
    Tisztelettel id. Kiss László Bázakerettye 2016-06-10
    ÉS AZ UTÓSZÓ – VÉGSZÓ MEMENTÓJA:
    HA AZT HISZED, HOGY NEKED MEGYEK
    M E Z – T E L E N ÜL –
    A TANKOKNAK – BOMBÁT SZÓRÓ REPÜLŐDNEK ÉS HALÁLT OSZTÓ – SZÓRÓ MÁS FEGYVEREDNEK TÉVEDÉSBEN VAGY Y– VÉGZETES TÉVEDÉSBEN GYERMEKEID ÉS UNOKÁID ÉLETÉT FIGYELEMBE VÉVE – MERT EZZEL UTÓDAID HALÁLÁT ALAPOZTAD MEG! – AZAZ VÉGZETED ÜLTETED EL!
    YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
    UTOLSÓ SÓHAJ FELÉD – AZ ISTEN KEGYELMEZZEN MEG NEKED!

 5. „transyadmin”-hez (másképpen nem tudom) ):
  egyszeruen nincs igaza (igazuk) !!
  semmi függosségi viszony nem volt Ausztria és a MK között. Az, hogy ezen állapot egy függosségi viszonyból indult ki (Romek), az természetes, logikus. Akkor minden az osztrákok kezében volt. Igy történt a brittek esetében is, amikor ezek az írek függetlenségét (nagyjából) visszaadták. Igy történik az, amikor egy gazda azt mondja pl-ul nagyfiának; na amikor megnosülsz, megosztjuk a birtokot, a feladatokat. Azután ezek két egymástól függetlenek lesznek. A függosségüket az egyezményük adja csak meg ….
  minden onnan indul ki, hogy amikor Jeno herceg kiverte a törököket az
  ország közepérol, az osztrákok ezt úgy értelmezték, hogy ez után mindez ovéké is. A szerencsénkre a nemeseink az osi jogukra támaszkodva ez ellen ellenálhattak (amit meg is tettek) …
  nincs igaza a másik állításánál sem (ez épp a tárgy !). Nincs szükséges „sok érv”, hanem csak EGY kell. EGYETLEN EGY elegendo !!!
  amirol mi eddig nem beszéltünk, az az igazi nagy akadályunk ebben. Az az, hogy nincs (számunkra, az ügyünk számára) fórum, bíróság. Ugyanis egy újra-vételt, tárgyalást valahova be kell tudni adni. Ezen
  fórumnak kompetensnek kell lennie …
  tehát kell egy felperesnek lennie és egy ‘bíróságnak’. Na ezen bíróságnak akkor hatalma kell legyen az alperesek felett is (természetesen a felperesek felett is). Na ilyen nem létezik. Itt van a kutya elásva ….
  persze közben keresnünk kell egy egyszeru, egyöntetu érvet, amely a nemzetközi jogban elégséges az ilyenhez (nem többet, hanem EGYET)
  és ehhez addig verni a dobot, hogy a Mo (a csonka) politikusai ne tudják ezt ‘ignorálni’. Ha esetleg a politikusok nem, hát az összmagyarság polgári szervezete, az MVSz felvehetné magára a felperesi szerepet …
  nem elég beszélnünk, kedves transyadmin, de igazunknak is kell legyen …

  1. Nekem az a rossz érzésem alakult ki, hogy te, kedves Lajos, minden érvet ugyanígy visszautasítanál, amit nem te találsz meg!
   Kàr, hogy a Romek érveit nem egyenként vetted elő és mondtad meg egyenként miért nem igaz.
   Az mégis egy vicc, hogy Ferenc Jóska válassza ki, kivel tárgyaljon.Persze, hogy a saját seggnyalói közül választ. A tárgyaló delegációnak ezen a császári kiválasztottságon kívül semmi egyéb felhatalmazása nincs.
   En mar az 1980-as évek végétől hirdetem, hogy Deák Ferenc a magyar történelem legnagyobb árulója, különös tekintettel arra, hogy a kiegyezéssel ránkszabadított több mint 1 millió atavista zsidót!
   Ezek után, ha neked kedved van még ezt a nemzetárulást, amit kiegyezésnek szépítenek, védeni, akkor mi semmiben sem értünk egyet, ami a nemzetünk bajait illeti.

 6. T. NIF !
  Nem kell ORBÁNBARÁTNAK lenni ahhoz, hogy tiltakozni lehessen egy nyilvánvaló megtévesztés ellen !
  Orbán semmiképp nem szervezhette a 2006-os GYF elleni zavargást, mert nem állíthatott fel rendőrségi alakulatokat előre, mint ahogyan történt! Mivel azt kizárólag GYF rendezte meg, Brüsszel jóváhagyásával. Hogy azt ,*, h í r t é v é” súgta meg * 2 nappal a tüntetések kirobbanása előtt nyugati bennfenteseknek, az is az ő pártolóinak furfangját dicséri, lám még ma is ezzel hazudhatják tele a magyar emberek fejét. H í r t é v é ugyanis nem csak egy van, mert *az ATV indulásakor ugyancsak **h**írtévé besorolást kapott,* viszont ezt képesek voltak (és azóta is ,,nemzetiek” terjeszthetik!)*a HÍR TV **n**evű csatornával összekeverni,* amelyik akkor még fidesz-közeli volt.
  *Ilyen kifejezett hazugság életben tartása nem azonos a szabad véleménynyilvánítással, és rontja a NIF imázsát ! KÁR !*
  16-6-11 esz-e
  ___________________________________________________________________________________________________
  2016.06.09. 15:39 keltezéssel, „Nemzeti InternetFigyelő (NIF)” írta: > WordPress.com > transyadmin posted: „NIF: A következő cikkben új, érdekes szempontokat > figyelembe véve teszi meg a szerző a javaslatát a Trianoni > Békediktátum újratárgyalására. A cikk nem minden kitételével ért egyet > a szerkesztőség, de felfogadtuk, hogy nem működünk cenzúraként. A > szólás sz” >

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük