KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Trianon fáj, és máig élő veszély

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Amikor az ember valamelyik végtagját elveszti, annak a helye hosszú ideig fáj, és egy életen átérzi annak hiányát. Trianon ugyan így fáj minden magyartudatú honfitársunknak, és a nemzet emlékezetében örökre fennmarad. E fájdalom ellen nincs mit tenni! A Trianon okozta sebek örökre érzékeny részek lesznek a nemzet testén. De a realitásokkal is szembe kell nézni. 

Magyarország jelenlegi állapotában harmatgyenge, mind gazdaságilag, mind nemzettudatában, mind politikailag, mind a honvédelem vonatkozásában. A Trianonnal nyertessé vált országokkal szemben a nemzetpolitikai érdekérvényesítő képességünk hasonló az 1920-as évekéhez. Ez a hasonlóság a magyar belpolitikai állapotokból fakad. Akkor a bolsevik nemzetárulás volt az egyik ok, míg ma a balliberális.

A belső árulások azok, amik agonizálásra késztetik a magyar társadalmat. A „rendszerváltás” maga volt a hazaárulás minden szinten, gazdaságilag, politikailag és katonailag egyaránt… Nem lehet ezt a nyugatra vagy idegen érdekekre kenni. Ezért a „rendszerváltó” elit egyetemlegesen felel, ki ilyen, ki olyan mértékben. Azt tudjuk, hogy Magyarországot, a Szentkorona Országait, mindig idegenként kezelték Európa nagyhatalmai, csak a belső gazdasági és katonai erőnk tartotta vissza őket.

Nem túlzás Magyarország gyarmatosításáról beszélni. Ez csak úgy lehetséges, ha belső viszonyaink – gazdasági, politikai gyengeségünk lehetővé teszi. A világon az „erősebb kutya …” elve uralkodik, az igazság, a tisztesség vajmi keveset számít.

Felmerül a kérdés: Mi a teendő? Mi a teendő egy erősebb Magyarország megteremtése érdekében?

Nemzeti egységről papolni ilyen helyzetben badarság. Az áldozat hogyan egyezhetne ki hóhéraival?

Itt ma élet-halálharc folyik minden szinten a családok, a haza fennmaradásáért. Világossá kell tenni a politikai közszereplők, a pártok és társadalmi szervezetek és a társadalom értékrendjét, a haza, a nemzet jövőképét illetően. Ez dönti el, hogy ki melyik oldalon áll, és ki az, aki libikókázik.

Az igazi töréspont a Szent Korona, a Szentkorona alkotmányos evidenciáinak uralomba helyezése. Minden más csak ezután és ebből következik. A magyar társadalom számára nincs más értékrend, ami megoldást kínálna, mint ahogy a Horthy-korszaknak is ez adott erőt és megoldást.

A szocializmus megbukott, a kapitalizmus társadalmilag megbukott, a polgári értékek értelmezhetetlenné váltak az állandósult létbizonytalanságban. Maradnának a nemzeti, a keresztényi és baloldali értékek, amit a globalizmus tűzzel-vassal irt. De nekünk, magyaroknak ott van az ezer évet és még Trianont is felülíró Szentkorona értékrendünk.

A nemzeti oldanak, missziót kell folytatnia a magyar lélek és tudat felemeléséért. Járni kell az országot, és utat kell mutatni ősi értékeink uralomra kerülése érdekében, amit a székelyek példáját követve a népakarat által intézményesítetté kell tenni. A megoldás adott, csak a nemzeti oldal széttagoltsága jelent akadályt. A helyzet adott és az idő sürget.

A jelenlegi politikai „elit” egy része a saját politikai karrierjének kezdeti béklyójában vergődik, bár felismerte a kivezető utat, és hajlandó is lenne a Szentkorona ügyét támogatni, de a kellő társadalmi támogatottság hiányában, a külső szorítások, és veszélyek ismeretében csak apró jelzésekre merészkedik.

Trianon nem csak máig élő történelem, folyamat, hanem máig fennálló nemzetveszély, ami nem múlt el. 1920. június 20.-a csak a kezdet volt. Most a lelkünk elpusztításával a végső pusztulásunkat akarják.

Trianon fáj, és még inkább fog fájni, ha hagyjuk beteljesedni.

2001. június 4.

Takács András

Nemzeti InternetFigyelő

0 thoughts on “Trianon fáj, és máig élő veszély

  1. A tolvaj, általában ideges, a lopott, rablott holmit, egyszer vissza kell adni! Mit kell ezen csodálkozni? Addig Európa tűzfészke, míg fenáll a trianoni béke!

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: