KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Történelemhamisítás avagy hazudni csak pontosan, szépen……..

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

horthyHorthy Miklós még mindig téma. Legalább is a „168 órá”-nál és Schiff Andrásnál. A 2013.12.16-án megjelent interjúban Schiff András – nem itthon, hanem Londonban – a következőket mondja Magyarországgal, Horthyval és a magyarok állítólagos múltba révedő fasizmusáról:

„…..Ez az ország (Magyarország! ) termeli az Európai Unió legrosszabb híreit. Lássuk be, nincsenek Hitler szobrok Németországban, Ausztriában az alkotmány tiltja. Ugyanez igaz Mussolinire Olaszországban, Pétainra Franciaországban, Antonescura Romániában vagy Tisora Szlovákiában. Egyikükre sem emlékeznek, egyiküket sem magasztalják”

Először is szögezzük le, hogy a felsorolt személyek vagy öngyilkosságba menekültek a biztos felelősségre vonás elől vagy bíróság ítélkezett felettük 1945 után. Horthy-t soha komoly akkori győztes politikus vagy szervezet nem kívánta bíróság elé állítani, megbüntetni politikai működése miatt. Gyakorlatilag békében élhette le az életét. Horthy házában vendégként igen sok akkori nyugati politikus fordult meg. Visszaemlékezése több nyelven megjelent és egyetemek könyvtárban most is megtalálhatóak.

Tehát Horthy, hogy úgy mondjam, kilóg a sorból. Ugyanakkor nem értem, hogy a fogalommá, politikai meghatározássá vált Quesling miért hiányzik.

Másodszor nézzük meg az állítólagos emlékezéseket, magasztalásokat.

Hitler 1945-ben öngyilkos lett a várható halálos elszámoltatás előtt. Ezért nem volt jogi eljárás ellene.

Mussolinit több partizáncsoport halálra ítélte, a Salói Köztársaság hadban állt Olaszország másik részével. Mussolinin egyrészt ítéletet hajtottak végre, mikor 1945.04.28-án kivégezték, másrészt hadiesemény áldozataként is felfogható, mert elterjedt, hogy a németek közel vannak és kiszabadítják.

És akkor egy nagy lélegzetvétel után nézzük a többi említett politikust.

Antonescut 1946.06.01-én bírósági ítélet alapján kivégezték. 2006-ban a Román Legfelsőbb Bíróság a legsúlyosabb vádpontok alól FELMENTETTE! Romániában tudtommal (5-6 évvel ezelőtti állapot! ) három emléktáblája is van.

Tisot 1947.04.18-án bírósági ítélet alapján kivégezték.  És aztán… 1990-ben Bán-ban felavatták az emléktábláját. 2000-ben Zsolnán úgyszintén ünnepélyes keretek közt avattak emléktáblát. Cakajovcé-ban életnagyságú szobrát állították fel. Pozsonyban 2007-ben díszes síremléket kapott. Pártjának alapítója, szellemi atyja Hlinka az euró bevezetése előtt a szlovák 1000 koronáson szerepelt.

A következőhöz két lélegzetvétel kell.

Petaint 1945-ben bíróság ítélte halálra, de kegyelmet kapott ellenfelétől. Majd nemsokára az ítéletet ellenfele közbenjárására száműzetésre változtatták. Ugyanezen ellenfele közbenjárására végül felmentették és békésen, tisztelettel övezve 1951.07.23-án jóval 90. életévén túl, otthonában hunyt el. Franciaországban több szobra van, nevét alapítvány őrzi, sőt katonai középiskola is viseli a nevét, hadtörténeti tankönyvekben tanítják I.Vh-s tevékenységét. És nehogy arra gondoljunk, hogy valami fasisztának köszönhető mindez. Aki mindig közbenjárt az érdekében, De Gaulle néven ismert, mint Franciaország vezetője. Róla aztán senki sem állíthatja, hogy szimpatizált a fasizmussal és nem volt képes szembenézni bárminő francia múlttal.

Hogy mi lehet a közös az utóbb felsorolt országokban és mi egyben a különbség is innen Magyarországról nézve? Egyszerű a válasz. Nekik nem volt és/vagy nincsenek ilyen gátlástalan hazaáruló értelmiségi csoportocskáik, akik a csillagos eget is lehazudják az égről, csakhogy mocskolhassák a magyarságot, annak múltját, és főleg JELENÉT.

Lehet ezeknek hinni? Nem, mert tudatlanok és hazugok.

Havrilla István

Nemzeti InternetFigyelő

32 thoughts on “Történelemhamisítás avagy hazudni csak pontosan, szépen……..

 1. Mussolinirôl.
  Olaszországban, Il Duce halála évfordulóján gyászmiséket mondtak.
  Emlékére kilett adva egy pénz (Lira), Mussolini rohamsisakos arcképével.
  E pénz egyike e hozzászóló tulajdonában van.
  E pénz a mai Euróhoz hasonlít.

  Corvinus

 2. „Lehet ezeknek hinni? Nem, mert tudatlanok és hazugok.”
  Nem tudatlanok! Szándékosan hamisítják történelmünket!

  Lévay Atilla

 3. Óriási különbség van a cikkben nevezett személyek és horthy között!
  Egyetlen egy se játszotta hazáját a zsidók kezére és ezáltal gyarmati sorba, pusztulásra ítélve! Bármennyire is akarják bagatellizálni bűneit amit a Magyar néppel szemben követett el megbocsájthatatlan, nincs rá felmentés! Egy sorba van a kun bélákkal, rákosival csermanekkel, antallal és az összes többi utána jövő patkánnyal!
  kató rudi

  1. kató rudi!

   Önnek iszonyatos Horthy fóbiája van. Nem tudom honnan veszi, hogy Horthy a zsidók kezére játszotta az országot, ez egyáltalán nem igaz. Ha mégis igaza lenne, kérem ismertessen meg a bizonyítékaival!

   Nem kellene ledegradálni, vagy árulónak beállítani Horthyt, a németek által megszállt országok vezetőivel szemben. A deportálások során a csehek és a franciák együtt működtek – meg más, megszállt területek vezetői is – a németekkel, a kérdés az, hogy ezt mennyire önszántukból, vagy a kényszer hatására tették.

   Említek önnek másik példát.
   Mussolini Olaszországából, Magyarországhoz hasonlóan, a megszállásig nem deportálták a zsidókat. Sőt Mussolini intézkedéseket tett a megszállt területeken élő Olaszországból elszármazott zsidók visszafogadására. Mussolini is a zsidók kezére játszotta Olaszországot? Gondolkodjon el a felvetései valótlanságán!

   Horthy katona volt és úriember, akinek elvei voltak és az adott szava szent. Valamennyi magyar állampolgár sorsáért – így a zsidókéért is – felelősséget érzett.
   Horthy megítélésénél a kor viszonyait nem lehet figyelmen hagyni,- amikor még volt tisztesség, becsület, amikor az adott szó számított, stb, amikor még a neoliberalizmus nem létezett az embertelen, nemzetromboló, deviáns, stb megnyilvánulásaival – így a mai viszonyok között értelmetlen föltenni, hogy miért mentette a zsidókat, főleg ráfogni azt, hogy emiatt hazaáruló volt.

   Nem született még olyan ember – és nem is fog – aki minden cselekedetének a következményeit előre látja. Horthy megítélésénél az összes körülményt kell figyelembe venni, – megmentette Magyarországot a pusztulástól, hatalmas gazdasági fejlődés ment végbe a csonka országban, szilárd nemzettudat, nemzeti egység alakult, stb. – mindez pedig pozitív. Aki ezt tagadja, az nem lát tovább az orránál.
   Azóta sem akadt senki, aki ezt utána tudta volna csinálni. A rendszerváltást követő nemzetvesztő, idegen érdekeket szolgáló kormányok pedig nem is akarják.

   Arról pedig nem Horthy tehet, hogy a II. Világháborút követően a Világ sorsa hogy alakult, azt kik és miként befolyásolták.
   Magát nemzetinek beállító ember részéről Horthyt, Konh – Kun Bélával, Rosenfeld – Rákosival, stb egy szinten kezelni rendkívül nagy butaságra vall.
   Ne fújjon egy követ a liberális nemzetvesztőkkel! Vegye már észre, hogy a libsiknek minden csípi a szemét amely a nemzettudat, a nemzeti egység erősítésének az irányába hat. Ezért ágálnak – meg még másért is – Horthy ellen is. Ne segítse nemzetellenes tevékenységüket!

   A tulajdon neveket a magyar helyesírás szabályai szerint nagy kezdő betűvel írjuk. Kérem Horthy nevének leírásánál legközelebb, ezt vegye figyelembe!

   Baltazár

   1. Tisztelt Baltazár!
    Önnel ellentétben kató rudi-nak adok igazat.
    Az ön által emlegetett óriási fejlődésnek nagyon nagy ára volt.
    Csak nagyon röviden. ( természetesen amit le írtam, tudom dokumentumokkal alátámasztani, mit honnan tudtam meg)
    189? -ben elfogadott bevándorlási törvény, lehetővé tette a zsidok tömeges bevándorlását. A környező országokból beözönlöttek és hozták magukkal a lopott értékeket. Ehhez hozzájárult a kiegyezésnél Európában először egyenjogú állampolgárok lettek Magyarországon. Így 1900 as évekre kezdet kicserélődni az ország vezetősége, vezető emberei, egyre inkább zsido származásúak lettek. Ekkor jött el a nagy háború, amit a központi hatalmak elvesztettek a zsidok hathatós segítségével.
    Ekkor elérkeznetek látták az időt a zsidok és megakarták alakítani az első zsido államot. És kirobbantották a patkány forradalmat. Amit valamilyen okból a győztesek rossz néven vettek és leverették a románokkal.
    Ekkor érünk el a lovas tengerészhez, aki szépen asszisztált a zsido ország felvásárláshoz.Erről vannak szép statisztikák, de nagyjából a termőföld 50% a termelő eszközök 75% zsido kézben volt. (kb mint most) Azok az új gyárak amit emleget nem Magyar gyárak voltak, hanem, zsido. Ennek volt az eredménye a 3 millió koldus országa elnevezés, és az hogy 1,5 millió koldus kitántorgott Amerikába.
    A zsido felvásárolta az élet teret a Magyarok elől. (mint most)
    Ekkor érkezünk el a 2. háborúhoz, ahol a németek revánsot vettek a zsidokon az 1 háború elvesztéséért. És ebben a történelmi helyzetben a lovastengerész megmentette a Magyarországot és a Magyarságot ki rabló zsidokat azzal,hogy nem engedte őket deportálni, addig még meg nem szállták a németek az országot. Magyarul megmentettük a parazitáinkat Ilyen marha is csak a MAGYAR lehet.
    Ezt azután szépen meg is hálálták, kezdve rot manótól és az ávótól, egészen a soros györgy kegyeltjéig és a tek-ig.Ha megnézi a Magyar másodrendű állampolgár a saját hazájában.Minden vezető beosztásban zsido parazitát talál.
    Na ezt köszönhetjük a lovastengerésznek!
    Ha eladta volna őket 20 fillér kilós áron, mint a román szlovák cseh…….. most nem lenne aki szétlopja az országot.
    Nagyon jól fogalmazott kató rudi!
    Csak egyet tudok vele érteni!
    PARAZITA MENTES SZEBB JÖVŐT.
    s akter

   2. Tudod kis gyerek a tényeket vetem össze a valós eseményekkel amik megtörténtek! Egyetlen esemény amit a javára lehet írni az a vörös söpredék leverése, de ott is férc munkát végzett mert az összeset ki kellett volna irtania! Ha tudnád értelmezni a Magyar nyelvet akkor a kommentemben világosan leírtam, hogy mi bűne horthynak a kis betű szándékos mert nem érdemli meg a nagy betűt! A teljes közigazgatást beleértve az igazságszolgáltatási ágat is, gazdaságot benne a teljes pénzügyi vonalat, kultúrát, sportot a zsidók kezére játszotta, ezáltal taszította gyarmati sorba az országot és lépett a pusztulás sorsára! A mai állapotok annak a következménye, mert az alapot akkor rakták le azaz a zsidó uralmat a Magyar Néppel szemben! Ez felül ír mindent! Az utána következő söpredékek kivétel nélkül mind aki hatalomra került csak tovább erősítette a zsidó uralmat azaz a Magyar Nép gyarmati sorsát! Tudod ez egy állítólagosan Magyar embertől sokkal nagyobb bűn mint egy zsidótól, mert az csak a saját népe javát szolgálta míg a horthy az ellen dolgozott! Ezt tagadni csak az próbálja aki hülye, vak mint most az orsós likud vitya, libajnai, gyúrcsótány és a többi patkány hívei!
    kató rudi

 4. „Tehát Horthy, hogy úgy mondjam, kilóg a sorból. Ugyanakkor nem értem, hogy a fogalommá, politikai meghatározássá vált Quesling miért hiányzik.”

  Quisling. Nem Quesling.

 5. Menjenek a fenébe ezek az emberek, akiket befogadunk, és állandóan azt nézik, hogy hogyan lehet a magyarokba marni.
  Unom már, hogy mindent megmondanak már, hogy mit csinálhatunk. ilyen pofátlan embereket jobb az országon kívül látni.
  Különben is annyiszor elmondtuk már, hogy ha annyi bajuk van velünk, miért nem mennek a fenébe, ahol szerintük is jobban érezhetik magukat.
  Nem okoz nekik gondot másik, szerintük szebb, és jobb országban tartózkodniuk.
  Éljenek vele!

  Baumag

 6. Majd az új 50 000 Ft-oson egyik oldalán Dr Tolvaj Viktor a másikon Horthy ( 1 000 000) Miklós lesz. Hogy el ne feledjük, hány magyar állampolgár halálára emlékeztessen…

  Kovács József

  1. Kérem fejtse ki bővebben, hogy jön össze az 1.000.000 magyar állampolgár halála és mi köze ennek Horthy Miklóshoz?

   Baltazár

   1. 1 000 000 ..hát nézzük..:

    Vannak pontos adatok.

    Pl
    Magyarország és a magyar királyi honvédség a XX. századi világháborúban (Dr. Ravasz István) c. mű egész más adatokat hoz.

    – hősi halottak: 120-150 ezer fő
    – légi támadások, és a földi harcok civil áldozatai: 80-100 ezer fő
    – holokauszt 500 ezer fő

    Stark Tamás tanulmánya szerint: (Magyarország háborús embervesztesége)

    – hősi halottak 100-180 ezer fő
    – civil áldozatok 45 ezer fő
    – holokauszt 500 ezer fő

    A gulagra 600 ezer magyart hurcoltak el, akik közül 200-250 ezer civil volt, és harmaduk nem tért vissza soha.

    A 200 ezres 2. hadseregből 42 ezer fő volt a hősi halottak száma.

    A háborúban szerzett betegségek, tífusz, sebesülések, etc..következtében elhunytak is a háború áldozatai voltak..tehát szerény becslés az a szörnyűséges 1 000 000..:(

    Kovács József

  2. Re kovács jocó
   Ez megint egy igazi rabbis hozzászólás volt, mindenki arra gondolhat amire akar. Ettől most nagyon okosnak képzeled magad. 🙁
   De azért csak tudja mindenki, hogy mit érnek a szavaitok tetteitek.
   De, hogy mi nem tisztelünk titeket az egy dolog, de, hogy még egymást sem, na ez ám az igazi 🙂
   (http://www.youtube.com/watch?v=jyQtVg5P0OM)
   Ilyet még egy állat sem csinál a társával!
   Gyilkos paraziták vagytok egytől egyig!
   s akter
   UI: És, mikor legközelebb klaviatúra után nyúlsz jusson eszedbe, hogy minden MAGYAR számára ez vagy te :
   http://www.mon.hu/2010/11/news-20101103-10360401-266936593.jpg

   Kedves hozzászóló! Jó lenne végre abbahagyni ezt az idióta, gyermeteg stílust. Ha nem tud értelmesen vitázni, a személyeskedést legyen szíves befejezni! (Híradmin)

 7. A demokrácia mindig a tudatlan tömegre számít. A demokrácia egy színjáték. A demokratáknak nem becsületük, hanem érdekeik vannak. Mindezekre a tulajdonságaikra még roppant büszkék is. eSzeL

 8. Schiff András egy kitűnő zongorista és nem történész. Mit ért ő ehhez no meg a politikához?
  Kedves András!
  “Ha nem szóltál volna, bölcs maradtál volna.”

  Mary Darley

  1. Valószínűleg bántja valami, talán az, hogy kitűnősége nem annyira széles repertoáron mozog, nem éri el azt a szintet, amit Ránki Dezső és Kocsis Zoltán kortársai elérnek. Ezekkel a nyilatkozataival viszont magára tudja vonni a figyelmet, szaporítja a meghívásait, koncertezésre, tehát jobban megy neki így az üzlet.
   Pimasz, gátlástalan, ennyi. Mozart zenéjének nemesítő hatása lepereg róla.
   Teleki

  2. Schiff felkérésre zongorázik és felkérésre szólal meg.

   Liliom

 9. A LEGENYHÉBB KIFEJEZÉS AZ, HOGY HÁNYHATNÉKOM VAN A „MEGMONDÓ” LIBERÁLIS VÉLEMÉNYEK MIATT! AZ UGYNEVEZETT „DEMOKRÁCIA” RÁNK TELEPEDETT ÉS ANNAK LIBERÁL-BOLSI VÁLTOZATA MÉRGEZI ÉLETÜNKET!
  AZ A DEMOKRÁCIA, HOGY 100 AGYILAG SÉRÜLT EMBER L E S Z A V A Z H A T 99 O K O S A T ??
  POKOLBA MINDEN N E M Z E T I D E G E N SZÓFRÖCSÖGÉSSEL ÉS KÉPVISELŐIKKEL IS !!!

  IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK ÉS A KORMÁNYZÓ ÚR EMLÉKÉNEK !

  Charissime d’la Mancha

 10. Tisztesség, becsület, erkölcs, alázat, szolgálat… Ezek a fogalmak utoljára Horthy idejében voltak ismertek a vezetők körében.
  Most láthatjuk, hogy a Kúria (is) hogyan vélekedik az erkölcsről.

  Liliom

 11. kató rudi úrnak!
  kisbetűket használok és lassan írok, hogy kató úr is megértse a mondanivalómat.
  bizonyítottnak lászik,hogy kató úr bojkotálta vagy végigaludta az iskolában a történelem órákat.
  irományából az is kítűnik, hogy az embereket összetéveszti a patkányokkal, holott a patkányok képtelenek megbocsájthatatlan bűnöket elkövetni a Magyar (Sic!) néppel szemben.
  az egyes történelmi személyiségek besorolása is gondot okoz számára, és az már a legsúlyosabb agybéli deformációjára utal, hogy egy napon, egy oldalon, egy mondatban emlegeti a kormányzót kunnal, rákosival vagy csermanekkel, illetve az állatvilág rágcsálók rendjébe és az egérfélék családjába tartozó példányával.
  mentségére szolgáljon, hogy (ha csupán akaratlanul is) a kis kezdőbetűkkel írt személyek mellé önmagát is besorolta azok közé, akik még azt sem érdemlik meg, hogy a helyesírás szabályait alkalmazzák a nevük papirra vetésekor.
  a „lavinát” londonban elindító schiff andráshoz hasonlóan, kató rudi is pszihiátriai kezelésre szorul, vagy jobban tennék ha szlovákiába, romániába, ukrajnába vagy szerbiába költöznének (felvéve az ottani állampolgárságot), mert magyar állampolgárnak ezerszeresen gusztustalan dolog saját hazájára, valamint hazánk nagyjaira sarat dobálni!
  Az Olvasók tájékoztatására és az irántuk érzett tisztelet jeleként, ezt a kis válasz-levelet készítette:
  (Prof. Dr. Bokor Imre)
  P.-S.: Ha esetleg a kató rudi külföldön szokásos használata helyett
  a nálunk alkalmazott rudi kató formátumnak felel meg, akkor a
  megszólítás (úr) miatt, kató úrnő elnézését kérem, a tarta-
  lom intaktságának megtartásával.

  1. „Kedves” Prof. Dr. Bokor Imre!
   Nem bojkottáltam a történelem órákat csak azonkívül is tájékozódtam és nem bekötött szemekkel és fülekkel éltem és főleg nem szolgáltam és szolgálom egyik propaganda gépezetet sem mint ön! Az ön helyében mélyen hallgatnák, amikor a bolsevik érában végezhette el az egyetemet és szerezte meg rangfokozatát és beosztását! Ahhoz legkevesebb együtt kellett működnie a rendszerrel! Nem felejtettem el azokat az időket, hogy a párt szervezeteinek aláírása, jóváhagyása nélkül senki nem kerülhetett be egyetemre és főleg nem katonai pályára! Nekem első kézből voltak információim a rendszerről mivel átéltem azokat és a horthy rendszerről is mert apám sokat mesélt róla, többek között arról is, hogy a hadi szállításokat mind a zsidók kapták (papír talpú bakancsok) amit a bolsevikok reklámoztak csak ép azt felejtették el hozzá tenni, hogy kik voltak az udvari beszállítók! Minden közhatalmi funkciót a zsidók bitoroltak horthy jóvoltából, miért is kellene kiemelni a sok hazaáruló közül? Tudtam a ruszkik Katyni mészárlásáról, tudtam a ruszki paradicsomi állapotokról, Apám végig harcolta a háborút, bátyja 52-ben tért haza a „szibériai kirándulásáról”, a torna tanárom bátyja ugyanonnan 61-ben tért haza, napra kész információim voltak arról a rendszerről ahol ön egyetemet végezhetett és ezredesi rangig lépegetett elő! Professzor elvtárs mindig utáltam a köpönyeg forgatókat akik bárkit hajlandók kiszolgálni mint a király ezredes is aki kiszolgálta, horthyt, szálasit, rákosit és a padláslesöprő nagy imre elvtársat is, márpedig ez a folyamat az ön esetében is végig kísérhető! Bölcsebb lenne ha hallgatna mert akkor nem szarozná be még jobban magát! Azt észre vettem, hogy mindig vérig sértődnek az illetékes elvtársak ha néven vannak nevezve mint jelen esetben ön is!
   kató rudi

 12. Horhy valóban kilóg a sorból, ugyanis személyesen Sztálin parancsára hagyták békén.

  (http://www.youtube.com/watch?v=1b_9HOEE2UE)

  Sztálin tisztában volt vele, hogy Horthy egy erőtlen alak, és még a hadüzenethez sem volt közvetlenül semmi köze. A Szovjetuniónak Bárdossy miniszterelnök üzent hadat teljesen törvénytelenül, ugyanis azt a képviselőháznak is meg kellett volna szavaznia, ami nem történt meg. Ennek ellenére Magyarország 1941-től hadban állt a szovjetekkel. Az elképesztő „kuplerájt”, ami Horthy alatt uralkodott, ezekben a vészterhes időkben nem csak ez jellemzi, hanem a kiugrási kísérlete is.
  Horthy Miklós levele Sztálinhoz (V. Muszatov):
  http://www.historia.hu/archivum/2005/0503horthy.htm

  Ne feledje senki, így jár minden ostoba gój, aki a zsidón segít. Horthy a zsidók paradicsomát csinálta Magyarországból a két háború között, most meg a „hálás” túlélők és utódaik őrjöngve, kéjjel hugyozzák le a sírját, habzó pofával ugrálnak rajta. A mór megtette kötelességét, a mór mehet.
  Szerbiában például senki nem antiszemitázza, fasisztázza a szerbeket. Hogy miért? Mert ott a szerbek két háború között kiirtották az összes zsidót. Így most nincs aki mocskolja, holokauszttal-emlékezésekkel terrorizálja őket. Ami zsidó Szerbiában van, az mind a visszacsatolt Bácskában, a Horthy-korszakban élte át a világháborút:

  „A szerb zsidók száma körülbelül 2000, s jó részük magyarnak is mondható, mert vajdasági. Kultúrájuk és nyelvük magyar vagy legalábbis kettős.”
  ( http://beszelo.c3.hu/cikkek/%E2%80%9Ejajjal-teli-szerbia-orman%E2%80%A6%E2%80%9D )

  Erről persze nem pofáznak a rettegőink,, hiszen ezzel romba dőlne a mocskolódásuk. Az hogy ma Magyarország „Európa legantiszemitább országa” – ahogy a zsidók terjesztik – kizárólag Horthynak köszönhető. Ő szabadította ránk ezt a mocskot. Ahol nem maradt zsidó, mert nem pátyolgatták őket, ott nem éri antiszemita vérvád sem a befogadó gazdanépet.
  Úgyhogy ez az egész mocskot minden „nemzeti” megköszönheti a kedves Horthyjának.

  üdv. Aranyapa

 13. kató rudi!

  Nem emlékszem rá, hogy valamikor is együtt őriztünk volna disznót. Maga nem csak a történelem órákról, hanem az illemtan órákról is hiányzott. A magyar helyesírás szabályait az ön önkényeskedése nem írja felül, az nem szimpátia, vagy unszimpátia, hanem követelmény, elvárás és illem kérdése, mint a megszólítás leírása is, ha valakihez szólok, legföljebb nem teszem elé a tisztelt, vagy más megnevezést.

  Kisgyerek meg annyira vagyok, hogy már a hetvenedik életévem felé közelítek, de lehet, hogy ön ezt is másképp tudja.
  A kis gyerek kategóriába – függetlenül az életkorától – ön tartozik. Ha a tényeket vetné össze a valósággal, akkor akkor más eredményre jutna, de erre ön képtelen. Ön nem érvel, hanem kinyilatkoztatásokat tesz, amit aztán az egyedüli igazságként próbál felmutatni.

  Csak egy dolgot, nem Horthy zsidósította el az országot, hanem a habsburgok. A szabadságharc leverését, majd a kiegyezést követően a habsburgok hozták helyzetbe a zsidókat. Horthy már csak egy állapotot örökölt. A tények ismerete nélkül ön mégis azt fújja, hogy Horthy a zsidók kezére játszotta az országot.

  A továbbiakban nem vitatkozom önnel, mert ön alkalmatlan arra, hogy vitapartner legyen, de ez nem jelenti azt, hogy a sületlenségeit általános hozzászólásként ne kritizálnám.

  Baltazár

 14. Tisztelt s akter!

  Szíve joga kató rudival egyetérteni. Amiket leírt, nagyon sok mindenben egyetértek önnel, csak néhány dologban tér el a véleményem az önétől. Ezek az alábbiak:

  1. Az Osztrák – Magyar monarchia területére a habsburgok tették lehetővé a zsidók beáramlását, ami már a szabadságharc leverését, majd a kiegyezést követően megindult, az 1880 -90 években hazánk késői kapitalizálódásával felgyorsult és később is folytatódott.
  A nagyvállalatokat a magyar nemes urak helyett a zsidók alapították, ők kerültek helyzetbe. És még nagyon messze vagyunk 1920 – tól. Horthy már kész állapotot örökölt, semmi köze az ország elzsidósításához.

  2. Az említett zsidó tulajdonú gyárak Magyarországnak termeltek, Magyarországot is gazdagították – nem csak a zsidókat – nem úgy mint a rendszerváltás után ránk szabadított külföldi nagytőke. A haza elárulója nem Horthy. Az árulókat napjainkban kell keresni. Az ország lakosságát, a magyarságot, a rendszerváltást követő valamennyi kormány elárulta, beleértve a jelenleg regnálót is.

  3. A 3. millió koldus és a 1,5 millió kivándorló nem a Horthy rendszer bűne. A kapitalizmus általános válságának a következménye, ami az egész világra kiterjedt, nem csak Magyarországot érintette. Az okokat most ne elemezzük!

  4. Nem gondolhatja komolyan, hogy egy független ország vezetője megengedheti, hogy az állampolgárai közül bárkit – csupán a származása miatt, de egyébként sem – egy másik ország, vagy hatalom deportálhasson. A megszállás utáni helyzet más. A zsidók ugyan más véleményen vannak, nem kellene tőlük elfogadni!

  A többi kérdésben vagy teljesen, vagy részlegesen egyet értek önnel.

  Baltazár

  1. Tisztelt Baltazár!
   Az 1, pontban egyetértünk, de ezt az előző hozzászólásomba is leírtam, hogy, honnan van szerepe horthy-nak.
   2, A zsido gyárakhoz annyi köze volt a MAGYARNAK mint most a Suzuki- Mercedes- stb gyárakhoz. A magyar éhbérért dolgozhatott ott pont úgy mint most, a külföldi tulajdonú gyárakban, a nyereséget meg mobilizálható ingóságba fektette a zsidó, illetve folytatta az ország felvásárlását. A rendszer váltáskor 1990-ben még keresték a zsidok aranyát amit állítólag két bér ház közt falaztak el. Mostanában nagy a hallgatás róla, lehet, hogy a 4-es metro építkezés ezért húzódik még ma is.
   3, A 3 millió koldus és a 1,5 millió kivándorló meg pontosan a lovas tengerész bűne! Az osztrákok által helyzetbe hozott zsidok kiskirályként folytatták az életüket a horthy rendszerben. Pont úgy csaltak loptak mint most. A felelősöket pont úgy nem ítélték el mint ma sem.
   4, Nem gondolom, hanem tudom, hogy a környező országok államfői kilóra eladták a zsidokat, mert tudták mennyi kárt okoztak az országuknak, ezt nem tagadhatja! Pedig ők is felelős országvezető emberek voltak. Sőt ha megnézzük ők sokkal felelősebbek voltak a saját országuk felé, mint itt Magyarországon.
   És ahogyan most nincs sehol a környező országokban „antiszemitizmus”, miután nincs ki kiabáljon antiszemitát ez is tény.
   A MAGYART csak azért antiszemitázzák mert megmentettük ennek a csürhének az életét, és most az országunk kell nekik hálából.
   És ezt a horthynak köszönhetjük.
   A lovastengerésznek köszönhetjük a rót manót ávo-t ……………stb egészen a módszer váltás utáni ország kiárusítást. Sőt még csak nem is mások a sanyargatóink, hiszen khon béla sikkasztó-katonaszökevény -hazaáruló -népirtó -kommunistának álcázott zsido parazita unokája köztársasági elnök lehetett a MAGYAR gyarmaton.
   De gondolom ezek a tények nem újdonságok az ön számára sem.
   Nagyon nagyon drága volt a két háború közti fejlődés a MAGYAR nép számára, most lehet, hogy ezért veszítjük el az országunkat.
   Az az nem is veszítjük el, hiszen a zsidonak a MAGYAR név és haza is kell, mint ahogyan israelben a zsido név és Palesztina is kellet volna, De mint látjuk ez nem jött be a parazitáknak. Onnan menekülniük kell, mert a Palesztin népet nem tudták letarolni mint a MAGYART, csak közben a zsido név is elhasználódott.
   Ezért most MAGYAR akar lenni ez a sehonnai kazár csürhe.
   PARAZITA MENTES SZEBB JÖVŐT!
   sakter
   http://theuglytruth.files.wordpress.com/2013/01/holocaust.png

 15. TISZTELT OLVASÓK!
  Az itt folyó pro-és kontra vitában nagyon nehéz eligazodni, és csak azok jutnak a hiteles történelmi tények birtokába, akik nem figyelnek a gyűlölködő, elfogult és trágár kifejezésekkel „fűszerezett” (szubjektív), hamis (kétes) érvekkel kardoskodókra
  Ha megfigyelik kató rudi (úr vagy úrnő) „mondókáját”, akkor érzékelhetik, hogy egy olyan helyesírást, történelmet, földrajzot, politikát és (többek között) a társadalmi kérdéseket sem ismeri, csak találgat és vádaskodik, miközben még olyan szóhasználattal él, amely bűzösse teszi e leheletét.
  kató rudi (Sic!)azt állítja, hogy hallgatnom kellene, mert a bolsevik érában végeztem az egyetemet. Álláspontja logikátlan és értelmetlen. Tízezrek végetek abban az érában egyetemet, egy sem tehetett arról, hogy születési időpontjának a függvényében a bolsevikok uralma alatt juthatott az egyetemre, ha eleget tett a felvételi követelményeknek.
  Ami személyemet érinti, valótlan az az állítása, hogy együtt kellett működnöm a rendszerrel és csak a pártszervezet jóváhagyásával, valamint aláírásával lehetett egyetemre menni.
  Igazolhatom hogy sem párttag nem voltam (tehát az MDP tagja), sem jóváhagyást nem kaptam, oly annyira, hogy közvetlenül a Szovjetunióba való kiutazás előtti órákban (búcsúzáskor) konstatálta egy politikai tiszt, hogy pártonkivüliségemhez vajon mit fognak szólni a szovjetek(?). Amikor elvégeztem a Katonai Híradó Mérnöki Akadémiát és hazatértem (1957 nyarán), megtagadtam az MSZMP-be való belépést, és kizárólag csak a szakmai (tudományos) előmenetelemnek köszönhettem, hogy a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián beosztásokban is fokozatosan előbbre jutottam, végül a rádióelektronikai tanszék vezetője lettem.
  Mindezek alapján helytelennek minősítem, hogy kató rudi elvtársnak szólított irományában, mert lehet hogy ő elvtárs volt, de ez legyen az ő magánügye.
  Ami a rendszer kiszolgálását és kató rudi köpönyeg forgatókkal szembeni utálatát illeti azt csakl úgy tudom elfogadni a vádaskodótól, hogy híradó mérnök tisztként egy komoly szakmára tanítottam a katonákat és (esetenként) a civileket. Pártmunkában nem vettem részt, köpönyeget nem forgathattam úgy, mint Király Béla aki kiszolgálta Horthyt, Szálasit, Rákosit, Nagy Imrét és Göncz Árpádot, kizárólag a szakoktatást végeztem.
  Amikor Például Kádár meghalt, és a ZMKA tisztjeit ünnepi öltözetben kirendelték „búcsúlátogatásra” az elhunyt ravatalához, akkor egyyedül (!!!) én tagadtam meg a parancsot és nem mentem el búcsúzkodni! Ennyit a kollaborálásról.
  Talán még azzal is eldicsekedhetek, hogy a Szovjetunióban való kintlétemkor volt bátorságom hazasegíteni egy Tiszavasváriból 1945-ben elhurcolt fiatalembert (részletes leírás megjelent a Magyar Honvéd c. hetilapban, kétrészes folytatásban, 1992-ben), majd 1956. november másodikán egy táviratot küldtünk el (két kollégámmal) a Szabad Kossuth Rádió címére, és a táviratunkat azon a napon, 19.02-kor a hirek klözött beolvasták, a távirat szövege a következő volt:
  „A leningrádi hiradómérnöki akadémián tanuló magyar tisztek ma táviratban jelentették be, hogy egy emberként az új nemzeti kormány és a katonai forradalmi tanács mellé állnak. Magukévá teszik a forradalmi munkásság, ifjúság és parasztság jogos követeléseit. Kérik a nemzeti kormányt és a Forradalmi Katonai Tanácsot, azonnal rendeljék vissza őket Magayarországra.”
  Ez az anyag megtalálható a FORRADALOM HANGJA c. Kiadvány 395. oldalán.
  Ezek után csak azt tanácsolom kató rudinak, hogy tanulmányozza még egy keveset a történelmünket, kevesebbet nyúljon a klaviatúrához, és alaposan mossa meg a száját, mielőtt valamiről és valakiről véleményt mond, mert nagyon érződik belőle az az anyag, amit megemlített az írományában! Nem tartok igényt bocsánatkérésére, sőt azt sem kérem, hogy harakirit kövessen el!
  Az Olvasók iránti tisztelettel:
  (Prof. Dr. NBokor Imre)

 16. Parazita mentes szebb jövőt! Na megint jó helyre regisztráltam aki nem a zsidókat és a holokauszt fényezi azt rögtön le ugatják le nyilas patkányozzák vagy legfeljebb az űrben kilövését kívánják a kedves zsidó társaink. Na de kérem, kedves zsidó társak meddig fog ez így menni és hová fog vezetni a folytonos mocskolódó gyűlölködés? 1870-körűl amikor a zsidók kezdtek beszivárogni azóta egyfolytában csak piszkálják, mocskolják a GOJ, MAGYAROKAT. Azóta több Magyar áldozata van az országunknak a zsidók vérszívó, parazita viselkedésük miatt mint az égész európai zsidó holokausztnak együtt. A magyarokat illetné meg leginkább a holokauszt, mert István király óta minden söpredék nálunk és rajtunk élősködik. Na ugyan most megint mivel kötnek belém??? Azt nem értem , hogy zsidó és a cigány miért szégyenli a fajtáját??? Más nemzetiségűek büszkén vállalják az anya nemzetségüket ezt valaki nagyon okos meg tudná nekem fejteni.. Na azért van némi kis sejtelmem csak hátha van aki jobban tudja mint én kedves zsidó felügyelő…. üdv. Adorján.

  1. neonyilas, neonáci..etc patkány mentes szebb jelent!

   Kovács József

  2. Kedves Adorján!

   Legalább, mi ne gojozzuk magunkat! A goj, nem csak idegent, hanem állatot, barmot jelent a „kiválasztottak” nyelvén. Valamennyi kultúrnép tisztességesen a nevén tudja nevezni más nemzetek fiait, a zsidó és a cigány nem. Csak nem közösek a gyökereik?

   Baltazár

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: