A végrehajtók fosztogató vállalkozásai… – Tudósítás az otthonvédők sajtótájékoztatójáról

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!
SZRTI – Audie
Talpra Magyar!

A Pénzügyi Szervezetek Lakossági Figyelője Egyesület, a Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége és az Otthon- és Érdekvédők Magyarországi Szövetsége közös sajtótájékoztatót tartott október 27-én a Parlament Kávézóban. Erre azért volt szükség, mert a civil szervezeteket ismét kijátszotta az aktuális kormányzat. A civilek bevonása csupán díszlet volt, javaslataik lényegét figyelmen kívül hagyták, és így az ominózus “8 pont”, melyet fennhangon hirdettek ki, csupán választási fogás volt! Egy látszat megoldás, mely lényegesen nem segít, nem védi meg az embereket a külföldi többségi tulajdonú bankok, multik kifosztása ellen.

Eddig ők segítettek nekünk, ám ezúttal nekünk is segítenünk kell nekik, hogy továbbra is tehessenek érdekeinkért. Ezt nem csak azzal tehetjük meg, hogy nyíltan kiállunk mellettük, hanem azzal is, hogy munkájukat segítjük; ki-ki a maga lehetőségei szerint. Információkkal, anyagi és szakmai támogatással, munkával, de legfőképpen bátorsággal és elszántsággal! Ahogy Dabasi Tamás fogalmazott ha ki is dől egyikük, mindig kell lennie olyan bátraknak és elhivatottaknak, akik tovább viszik a zászlót!

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=72HF8mR_Jws]

Sajtótájékoztató október 27.

Előljáróban  megjegyezzük, hogy a jelenlegi törvényi szabályozások tarthatatlanok, több területen és több szempontból is.

A bírósági önálló végrehajtók közül sokaknál az ÖNÁLLÓSÁG leginkább abban nyilvánul meg, hogy tesznek azokra a törvényekre, rendelkezésekre, melyek melyek egyéni haszonszerzésük útjában állnak. Azokat azonban melyeket saját hasznukra tudják fordítani, nagyon is szem előtt tartják, és akár az emberi tisztesség határán túl is rákényszerítik akire csak tudják. Röviden, nem csak élnek, de visszaélnek a törvény adta lehetőségekkel.

kapcsolódó írások: MINEK A KORMÁNY, HA …, MOSOLYGÓ GAZEMBER

Az önállóságukat olyannyira deklarálta a kormányzás, hogy rájuk nem vonatkoznak a többi állampolgárra és jogi személyekre kötelező adótörvények sem!

Azon túlmenően, hogy nekik nem kellett a számla kiállításával egyidejűleg annak adójárulékát is megfizetni, (már amire mégis készítettek számlát)  Bár erre a végrehajtót nem kötelezi semmi, mint az alábbi rendelkezésből látható:

„2004 január 1-től az önálló bírósági végrehajtó és a végrehajtói iroda fő tevékenysége tekintetében az 1992. évi LXXIV törvény 4/A § alapján, nem minősül adóalanynak. Erre tekintettel a közhatalmi tevékenységgel kapcsolatban felmerült, a 14/1994 ( (IX.8) IM.sz. rendelet alapján felszámított díjak és költségek tekintetében számlaadási kötelezettsége nincs.
Költségelszámolásra a végrehajtó által kiállított, a díjakat és költségeket megállapító jogerős intézkedése alkalmas, figyelemmel az 1994 évi LIII. tv. 225§ /2/ bekezdésére. A teljesítést igazoló számviteli bizonylat, ebben az esetben készpénz fizetésnél a bevételi pénztárbizonylat, átutalás esetén a bankszámlakivonat.” (Ez azt jelenti, hogy a végrehajtó dönti el, hogy mit számol el, vagy mit nem számol el – lényegében azt csinál amit akar. Ő állítja ki a jogerős intézkedést, arról hogy mit akar elszámolni. – vagyis mennyit bevételre tart igényt, és ebből mennyit tesz nyilvánossá. Mivel számlaadási kötelezettsége nincsen, az adóhivatal felé nem kell elszámolni, adót nem fizet ezért lényegében önálló fosztogató vállalkozást működtet, állami, rendőri és törvényi segítséggel – a szerk.)

A végrehajtók túlkapásain túlmenően a bankok pozitív megkülönböztetése is tarthatatlan, mely szintén a törvényi külön szabályozásokból fakad.

A bankok kivételezettsége azzal kezdődött, (mikor a banktörvényt megalkották, még a rendszerváltás előtt!), hogy minden természetes személyt a bankok használatára köteleztek.

A bankok az indokolatlanul és irreálisan magas extra profitjukat biztosító plusz költségeket azon nyomban az ügyfeleikre hárították, mégpedig ellenszolgáltatás nélkül!

Erre egyetlen példát mondanék, egy diák, aki a nyári szünidőjében megkeresett kis pénzét csak úgy kaphatta meg a munkáltatójától, hogy bankszámla nyitására kötelezték, ahová ezt átutalták. Miután a pénzecskéje egy részét benthagyta, normális rendszerben ennek kamatoznia kellett volna, ha a számláján semmi mozgás nem történik, ezzel szemben pár hónap múlva a bank felszólította, hogy tartozása van, és fizessen be x ezer forintot. Mint kiderült a banknak akkora “költségei”  keletkeztek azzal, hogy a gyermek pénzét használta, hogy ez a pénzecske nemcsak elolvadt a bank használatában, ráadásul a bank még tovább finanszíroztatta volna magát egy kereset nélkül diákkal!

Létező probléma, hogy a bankok a felvett hiteleket nem is a megállapított összegben adják oda a felvevőnek, mindjárt levon belőlük egy jókora összeget, különböző költségeire hivatkozva, noha azokat már a hitel törlesztő részleteibe is bekalkulálta. Így a hitelt felvevő ügyfél már csak a csökkentett összeggel rendelkezhet.

A kölcsönöket irreálisan magas uzsorakamattal, és különböző kieszelt költségekkel terheli meg. Ráadásul kiszámíthatatlanul, hiszen bármikor egyoldalúan megváltoztathatja a törlesztő részletek nagyságát, s ezen a kormányzat ezúttal sem kívánt változtatni!

Miért teheti meg mindezt, és még sok más, az ügyfeleket károsító praktikáit, amit szolgáltatásnak címkéz?

Mert hagyjuk! Azért, mert a Parlamentben az ő támogatóik ülnek, akik az ő érdekeiket maximálisan kiszolgálják, pártállástól függetlenül. Valódi konkurenciájukat kiirtották (akércsak a többi multiét!), így csak egymás ál-konkurensei.

Ez rögvest kiderül abból, amint bármi, bármilyen kismértékben is fenyegetné extra profitjukat, rögtön egymást támogatva agresszívan lépnek fel.

Pedig van megoldás, hogy megszabaduljon az ország és a lakosság ettől az igától, az adósságcsapdától, az eladósítástól. De az ország és a benne élő szavazók elsöprő többségének érdekeit az alábbi néhány önfeláldozó civil szervezeten kívül senki sem, még maguk az érintettek sem! képviselik Pedig, ha ők családtagjaikkal együtt nem tesznek meg semmit a saját érdekükben, akkor ez a küzdelem nem csak egyoldalúvá, de reménytelenné is válhat. És itt nem a pártszimpátia, vagy a politikai hovatartozásról szólnak az események, hanem SZÁNDÉKOS, TERVEZETT és PARLAMENTI-, valamint KÖZHIVATALI segédlettel véghezvitt eladósításunkról, s az ebből következő teljes kifosztásunkról van szó! Mára már a

PUSZTA LÉTÜNK, ÉLETÜNK A TÉT!

 

[vimeo http://www.vimeo.com/16812895]
teljes videó

Erről szólt az október 27-i sajtótájékoztató is.

A Pénzügyi Szervezetek Lakossági Figyelője Egyesület, a Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége és az Otthon- és Érdekvédők Magyarországi Szövetsége közös sajtótájékoztatót tartott október 27-én a Parlament Kávézóban. Erre azért volt szükség, mert a civil szervezeteket ismét kijátszotta az aktuális kormányzat. A civilek bevonása csupán díszlet volt, javaslataik lényegét figyelmen kívül hagyták, és így az ominózus “8 pont”, melyet fennhangon hirdettek ki, csupán választási fogás volt! Egy látszat megoldás, mely lényegesen nem segít, nem védi meg az embereket a külföldi többségi tulajdonú bankok, multik kifosztása ellen.

És persze szó esett a banki segédlettel történő eladósításunkon és kifosztásunkon túl a multik ugyanilyen hatású “szolgáltatásáról”, no és persze a felelősökről is.

[vimeo http://www.vimeo.com/16439956]

Mivel arról egyetlen percre sem szabad megfeledkezni, hogy működésük tekintetében a bankok épp olyan multi cégek, mint a gyógyszer-, vagy energiaipar, a kereskedelem, a mezőgazdaság területén működő mamut cégek. (kapcsolódó anyag A “multi törvénye” alcímet viselő cikkünk).

Csak talán a bankok károkozása még “látványosabb”, hiszen ők saját extra profitjuk érdekében nem csak az emberek, de az országok életterét, is képesek elvenni. No és persze a többi nemzetközi mamut céget és nemzetközi szervezetet,  sőt a kormányokat és hivatalaikat is irányításuk alatt tartják.

Mivel a civilek javaslatait, mint kiderült nem is szándékoztak megfontolni – ez megint csak népámítás, de leginkább választási fogás volt, ezért nem maradt más lehetőség, mint ismét utcára vonulni, és megmutatni magunkat. A sajtótájékoztatón elhangzott közel kétmillió banki fosztogatásban érintett embereknek most végre ki kell állnia azok mellett, akik ezt az egyenlőtlen és nem veszélytelen feladatot önként és ingyenesen vállalták, a fenyegetések és a hivatali semmibevételük ellenére!

Eddig ők segítettek nekünk, ám ezúttal nekünk is segítenünk kell nekik, hogy továbbra is tehessenek érdekeinkért. Ezt nem csak azzal tehetjük meg, hogy nyíltan kiállunk mellettük, hanem azzal is, hogy munkájukat segítjük; ki-ki a maga lehetőségei szerint. Információkkal, anyagi és szakmai  támogatással, munkával, de legfőképpen bátorsággal és elszántsággal! Ahogy Dabasi Tamás fogalmazott, ha ki is dől egyikük, mindig kell lennie olyan bátraknak és elhivatottaknak, akik tovább viszik a zászlót!

Ahogy fent is megfogalmaztuk, kezünkbe kell vennünk végre a sorsunk, életfeltételeink irányítását, ki kell követelnünk magunknak a beleszólást és érdekeink képviseletét.

És ha a képviselőnk, nem a mi érdekünkben teszi a dolgát, kérdéseinkkel, követelésünkkel kell bombázni, s ha ez nem használ, mert gyáva, vagy korrupt, el kell zavarni!

Egyre többen érezzük a bőrünkön a mindennapjaink során ahogy elveszik tőlünk a levegőt! Egyre többen veszítjük el lábunk alól a biztos talajt!

Választásunk pedig nincs! Vagy kiállunk és teszünk magunkért és azokért, akik valóban értünk dolgoznak, vagy közösen bukunk el! Aki eltolja a felelősséget, nem vállal részt ebben a feladatban másokért, a családjáért, önmagáért, az magával ránt mindenki mást is!  Hisz bűnösök közt cinkos aki néma!

Ne feledjük hát, immár PUSZTA LÉTÜNK A TÉT!

Tegyünk magunkért és egymásért, mert ezzel nem csak magunkat, de a Hazát is megmenthetjük!

Audie


Szabad Riport Tudósító Iroda
editor

Nemzeti InternetFigyelő

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük