Takács András: A gyűlölet törvénye

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Aljas, becstelen, istentelen ember az, aki a gyűlölet forrását táplálja! A magyar parlament 2010. február 23-án megszavazta az úgynevezett „holokauszt törvényt”  – http://www.parlament.hu/irom38/09861/09861.pdf ­-, amelyet joggal nevezhetünk a gyűlölet törvényének, mivel a népirtás, így a zsidó nép intézményesített irtása is a gyűlöletre alapozódott, de valójában gazdasági és politikai érdekből követték el.

Az előterjesztők a holokauszt „melegen tartásával” az emberek közötti gyűlöletet kívánják állandósítani politikai haszonszerzésből, mindezt a magyar nép iránti gyűlöletből tették, mivel e törvénnyel azt sugallják, mintha Magyarországon általános lenne az antiszemitizmus és a törvény erejével kellene fellépni ellene. Addig, amíg Európa más országaiban zsinagógákat gyújtanak fel, a rasszizmus jegyében tüntetnek, addig itt Magyarországon ilyen és ehhez hasonlók nem fordultak elő.

A törvény önmagában egy jogi nonszensz, mivel nem a törvény tárgyát képező cselekedetet, a népirtást (holokauszt) szankcionálja, hanem az arról való lehetséges vélekedést. E logika alapján mi, keresztények, joggal várhatnánk el a magyar parlamenttől, hogy Isten vagy Jézus Krisztus létének a megkérdőjelezését hasonló módon büntessék.

Az önálló képviselői indítvány szövege:

„A büntető törvénykönyvről 1978. évi IV. törvény 268/B. §-t követően a következő új címmel és 269/C. §-sal egészül ki:

„Holokauszt* tagadása

269/C.§ (1) Aki mások előtt

a) a holokauszt történelmi tényét, pusztítását vagy az áldozatok nagyságrendjét kétségbe vonja vagy tagadja, vagy

b) a holokauszt áldozatait e minőségben becsmérli, vagy

c) a holokauszt elkövetőit dicsőíti vagy tetteiket helyesli, vagy

d) a holokauszt megismétlésére felhív,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben írt bűncslekmény elkövetésére nagy nyilvánosság előtt kerül sor, vagy az erőszakos cselekményhez vagy a köznyugalom súlyos megzavarásához vezet. „

Ez a törvény pontatlan, félreértelmezhető gumijogszabály, amely visszaélésekre ad lehetőséget. Egyoldalú, természetellenes, történelmi- és világnézeti különbségek közötti vitákat akar törvényi keretek között szabályozni, úgy, hogy csak a zsidósággal szembeni bűnök tényszerűségének vitathatóságát szankcionálná.

Az előterjesztők (Dr. Bőhm András (SZDSZ), Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ), Dr. Fodor Gábor (SZDSZ), Geberle Erzsébet (SZDSZ), Gusztos Péter (SZDSZ), Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ), Horn Gábor (SZDSZ), Dr. Kóka János (SZDSZ), Kuncze Gábor (SZDSZ), Dr. Magyar Bálint (SZDSZ), Dr. Sándor Klára (SZDSZ), Velkey Gábor (SZDSZ)) elfelejtették – nem véletlenül – a törvényben definiálni, hogy mit értenek „holokauszt” alatt, amit ugyan az indokolásban megtettek „ … a holokauszt, azaz közel hatmillió európai zsidó ( és ennél kisebb, de jelentős számban más csoportok) meggyilkolása a náci uralom alatt.” , de ez nem pótolja a törvény ezen hiányosságát.

Jogi kifogásaim e törvénnyel kapcsolatosan;

 1. hogy olyan fogalomról – a holokausztról – alkot törvényt, amelynek magyar megfelelője a „zsidó nép kiirtása”, ami ebben az értelemben félrevezető és hamis.
 2. hogy nem rögzíti a holokauszt törvényi meghatározását,
 3. hogy sérti a szólásszabadság és véleménynyilvánítás szabadságát,
 4. hogy a történelmi tényeket csak és kizárólag a zsidó állam politikai és a „holokausztipar” érdekeinek megfelelően engedi beszédtémává tenni,
 5. hogy az áldozatok pontos számának, nagyságrendjének vitathatóságát kizárja,
 6. hogy a holokauszt elkövetőit nem nevezi meg,
 7. hogy a kollektív bűnösség vádjára ad lehetőséget, (Az indokolásban Németországot „népirtó-államként” említi, így a német népet is – népirtóként állítja be.),
 8. hogy a holokauszt témáját tabuvá minősítette azzal, hogy a „mások előtt” folytatott ezzel kapcsolatos vitákat kizárja az oktatásból, a tudományos vizsgálatokból, sőt, még az emberek egymás közötti beszélgetéséből is.

Elvi kifogásaim e törvénnyel kapcsolatosan:

–          A törvény megvalósítja az úgynevezett „gondolatrendőrség” felállításának jogi alapjait. Ma még csak a holokauszt vonatkozásában. És holnap miről nem lesz szabad majd beszélni és gondolkodni?

–          A jogegyenlőség elvét semmibe veszik az előterjesztők és a törvényalkotók! A népirtás tagadásának ilyetén való elítélését kizárólag csak a zsidósággal kapcsolatosan szankcionálja, míg a más népek ellen elkövetett és elhallgatott (indián, orosz, örmény, palesztin, magyar és még sorolhatnám) népirtást nem.

–          Ezzel a törvénnyel – az általa megvalósított kettős mércével, az emberek igazságérzetét sértik, jellegénél fogva ellenszenvet szít a törvény kedvezményezettjeivel szemben, nem hogy visszafogná a rasszizmust, hanem éppenséggel felszítja az antiszemitizmust.

–          Ez a törvény csak a gyűlöletet szítja, mert a zsidó nép ellen elkövetett népirtást törvényileg kiemeli a más népek ellen elkövetett genocídiumok közül. A zsidó nép szenvedését más népek szenvedései fölé helyezi. Azt a vélekedést erősíti, hogy a zsidó etnikum a föld népei között kiváltságos helyzetben van, és kiváltságokat élveznek.

–          Maga törvény azt sugallja, mintha a magyar nép antiszemita vagy fajgyűlölő lenne. Ez pedig hamis és aljas sejtetés.

–          A zsidóellenes népirtás állandó felemlegetése olyan, mint az emberiség testén lévő sebek egyikében való állandó vájkálás, csak azért, hogy vádlás alá helyezhessenek más népeket, politikai és anyagi haszonszerzés céljából.

–          Ez a törvény keresztényellenes, mert az emberek közötti szeretet és a megbocsájtás lehetőségét teszi lehetetlenné, azzal, hogy kizárólagossá teszi a zsidó nép fájdalmát.

Mindezek okán bízom abban, hogy a Magyar Köztársaság elnöke ezen törvényt ilyen formában nem írja alá és megteszi a szükséges lépéseket.

Budapest, 2010. február. 23.

Takács András

Nemzeti InternetFigyelő

0 thoughts on “Takács András: A gyűlölet törvénye

 1. Mesterszarházi, ez az elborult elméjű, pattogó paprikajancsi, még azt is megígérhetné a többi tetejébe, hogy nyáron mindenkinek fizet a MSZP egy ingyen fagyit. A médiumokban halmozzák az ostobábbnál ostobább ígérteket a Fidesszel együtt, de elfeledkeznek nyilatkozni a politikusbűnözésről, elszámoltatásról, lisszaboni szerződésről, közbiztonságról, a cigány bűnözés felszámolásáról, az izraeli betelepítésekről, de legfőképpen a Szent Korona Tan-ra épülő, évezredes alkotmányunk visszaállításáról. Azokat kell nézniük sajnos a TV-ben, akiknek nincs internet hozzáférésük a hazafias portálokhoz, akiknek takarodniuk kell az írmagjukkal együtt az ország vezető pozícióiból, akikkel szemben elszámoltatások és büntető felelősségre vonások lesznek foganatosítva, akik már edzhetnék a tenyerüket, hogy bírja majd a sitten a munkát, hogy megdolgozzanak majd a zsíros kenyerükért. A húsz év alatti népirtó, országromboló és eladó, a népet meglopó és kisemmiző, bűnöző politikája nem lesz elfeledve sem a Fidesznek, sem az MSZP-nek, sem a többinek.

 2. A holokauszt egészen égő áldozatot jelent. Irán elnökének igaza van, amikor nem csak az állítólagos 6 millió zsidó, hanem a jóval több, 20 millió orosz, és 10 millió keresztény áldozatra való egyenlő fokú emlékezést hirdeti. A képeken látható ádozatok nem a holokauszt áldozatai, mivel nincsenek elégve, hanem népírtás áldozatai. Egyik áldozatnak sincsenek előjogai a róluk való emlékezést illetően. A zsidók viszont élnek ezzel a nem létező előjoggal, ami az ugyanúgy elpusztított, más etnikumú áldozatokkal szemben erkölcstelen, és undorító.
  Tehát a holló-koszt egészen elégő áldozatot jelent, mint például Drezdában, az egész város területén keletkezett 1000°C feletti hőmérsékletű tűz, a szövetséges légierő több ezer tonnányi ledobott bombája nyomán. A pusztítás nagyobb volt, mint a Hirosimára és Nagasakira ledobott atombombáké együttvéve. 1000°C-ban égtek el az emberek százezrei, de minden ott található élőlény, kutya macska, madárvilág, tehát minden. A város határában lévő katonai repülőtér sértetlen maradt, tehát a támadás az ártatlan civilek milliói ellen irányult. Ha égő áldozatokról van tehát szó, ezek az emberek tényleg a holokauszt áldozatai. Ehhez képest a zsidók kifingatása, maga a humanizmus megtestesülése, ami megtestesülhetne a XXI. században is, a Föld népeinek nagy megkönnyebbülésére, és örömére. Ámen.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük