Szörnyű kontinuitás – avagy A vérvonal kötelez?

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Darab idővel ezelőtt az MDF kapcsán némely írástudó a „borzalmas tagságról” értekezett hosszasan. A választások eseményeit látván, manapság inkább egyfajta „szörnyű folytonosság” az, amire felfigyelhetünk. Legalábbis akkor, ha a hangzatos semmi mögött meglátjuk a lényeget. Pártállami létezésben szocializálódott honfitársaim előnyben, hiszen mi tudunk a sorok közt olvasni.

Nem tehetek róla, de a legújabb fejlemények hatására nekem azonnal Lakatos Pál 2004-ben megjelent „A patkányforradalmárok unokái” című könyve jutott az eszembe.

A kötet hátsó borítóján az ajánló szövegben a szerző arra hívja fel a figyelmünket, hogy „…ha a mai politikai elit felmenőit nézzük, valahová a tanácsköztársaságig kell visszamennünk. Mert az ott politikai hatalmon lévők unokái, egyéb leszármazottai vannak hatalmon, ma Magyarországon.”

És akkó’ gyün Schiffer András!

Tudják? A Szakasits-dédunoka!

Ilyen van?! Ilyen van!

Beszarás.

De tényleg!

A Fidesz bukását látva darab idővel ezelőtt örömében még bukfencező Csintalan ma a megmondó-ember szerepkörében tetszeleg a Fidesz szócsövének nevezett Hír Televízióban. Az ún. polgári vagy nemzeti(?) oldal másik médiájában pedig Kun Béla unokája igyekszik fellebbenteni a fátylat a történelem sötét rejtélyeiről a nagyérdemű publikum előtt. Kettejük monoton egyhangúságát csak Kádár egykori titkára – a két évtized alatt sem pártjával sem egyénileg semmilyen sikert fel nem mutató – Thürmer Gyula töri meg, szintén az állítólagosan magukat nemzetinek valló médiacsatornákon.

Ilyen van?! Ilyen van!

Ki lett gyelölve az irány, eftársak, akarom mondani, polgárok, hallhattuk azon a bizonyos éjszakán.

Emlékszünk még a régi SZDSZ két emblematikus alakjára? (Tudják, az újat mán LMP-nek híjják!) Szóval, egyikük – ha a hagyomány állításának hinni szabad – személyesen maga vezényelte le a hírhedt taxisblokádot. Másikuk pedig…, rá ne is vesztegessük a drága időt, legyen elég annyi, hogy mindkét versenyző felmenői megtekinthetők a Terror Háza Múzeum falán, mint egykori ÁVÓ-sok. Ez ám a pedigré!

A két évtizedes közelmúlt – s ahogyan azt csintalankodó, bukfencező Sándor barátunk szokta volt mondani, „no pláne” – a Szakasits-dédunoka választásokon való nagy sikerű szereplése téteti fel velem a kérdést: Nem olyan ez tisztára, mint a királyság? Merthogy a dolog nagyon úgy néz ki, vérvonal alapján öröklődik! Miért az egykori kommunista vezetők vérvonala örökli azt a lehetőséget, hogy ők mindig a hatalom közelében maradhassanak? Nélkülük nem megy? Hitbizományba kapták ezt az országot? Ha igen, mikor? Kitől? És legfőképpen meddig?

Hány száz esztendőnek kell még eltelnie eftársak, hogy még az írmagotok is kipusztuljon innen? Mikor lélegezhet fel végre ez a sokat sanyargatott magyar nép, hogy most mán mink is élhetünk kicsikét?! Miért mindig egykori kommunisták egyenes ági leszármazottai kerülnek hatalmat jelentő pozíciókba? Nyers Rezső fiacskája a Magyar Bankszövetség egyik fő hallja kendje? Lenin meg Kádár eftársak vajon forognak a sírjukban?

Pedig itt nem is királyság van, hanem állítólag demokrácia. Jómagam, gondolom ezzel így volt a tisztelt Olvasó is, a választások éjszakáját követő rimánkodások közepette, amikor Sipánka a mindent kisimító Botox-kezelések ellenére is mód felett gondterheltnek tűnt, feltettem magamnak a kérdést: De vajon meddig tart a demokrácia? Egy más megközelítésben: Honnan, mikortól kezdődik a demokrácia?

Az történt ugyanis, hogy a dolog, bárhonnan is nézzük, védhetetlen.

Miről is van szó?

Aszongya cenzorkám, hogy védjük meg a demokráciát, mer’ a túlhatalom így, meg a kontroll nélküli kétharmad úgy, ésatöbbi, ésatöbbi, ésatöbbi. (Tessék mán mondani, van kontrollos kétharmad is? Mer’ hogy ugye a kétharmadnak pont az a lényege, hogy annak megléte esetén nincs szükség további konzultációra, avagy csak a rend és az illendőség kedvéért, mert úgy is az van, amit a kétharmad tulajdonosa mond. Na most akkó’ kicsoda és hogyan tudja kontrollálni azt a bizonyos kétharmadot?)

Na, kérem szépen! Itten álljunk meg egy polgári szóra, Istenben szeretett felebarátim! Mer’ ugyanis az a nagy helyzet, nem tudom feltűnt-e Önöknek – Ildikónak nem tűnt fel, ez most mán egészen bizonyos –, hogy itten választások vótak. És itten állítólag választott a nép. Na, mostan ha ez nem demokratikus, akkó’ nem tudom, hogy mi az? Ja, hogy a nép egyöntetűen aszonta, mint annak idején Franciscónak, ahogyan asztat Horn Gábor oly kitűnő interpretálásában mán hallhattuk egysző’, nevezetesen, hogy elméntek tik a picsába, az egy más kérdés.

Meg aztán az is óhatatlanul eszébe jut az embernek, már annak, aki nem az aranyhalak 4 másodperces memóriájával rendelkezik, hogy annak idején, a vaskoronás kis-nagy ember, Horngyufa szintén elsöprő, ha jól emlékszem akkó’ is kétharmados vagy valami afféle mértékű győzelem vót, na akkó’, mé’ nem óbégatttá, mint a fába szorult féreg, Sipánka lelkem? Hogy az Isten rogyassza tereád a magos eget! Akkó’ nem vót túlhatalom? Akkó’ nem vót veszélybe a demokrácia? Csak most? Hogy van ez?

Avagy ha a másik oldaláról vizsgáljuk meg a kérdést, és hitelt adunk annak, amit Szanyi Tibor mond, nevezetesen, hogy valamiféle újkori kékcédulás megmozdulásoknak lehettünk szem- és fültanúi (naná, hogy a Fidesz interpretálásában!), akkor meg azt a kérdést kell föltennünk, hogy és akkó’ mi van? Mi a gond, kispajtás, csak akkor van rendben a csalás, ha ti alkalmazzátok? Ha a másik veszi magának a bátorságot, ráadásul meg is tudták csinálni, ti meg nem, akkó’ mán gond van? Ha a ti csaltok, és lenyomjátok a nép torkán, az rendben van, ha ne adj’ isten a másik csal, és a nép a végeredménnyel szintén ne adj’ isten még elégedett is, akkó’ félreverjük a harangokat? Vagy mi? Ezt csak mint érdekesség említettem meg, mink természetesen a demokrácia hívei vagyunk, mégpediglen ezerrel.

De ami talán a legérdekesebb az egészben, hogy a rossebbe van az, hogy mindig a döntő momentum után derül ki – de akkó’ aztán mindig kiderül! – hogy az erőfelmérőből győztesen kikerülő versenyző szintén valamelyik kommunista „celeb” ivadéka? Addig is tudták róla, hogy az, de előtte gondosan kussolt mindenki.

Nesztek! Megint lóvá tettünk benneteket, megint palira vettünk benneteket. Akkor csinálunk hülyét belőletek, amikor csak akarunk! Demokrácia?! Ugyan kérem! Hangzatos úri huncutság, eftársi kiadásban, semmi más.

És akkó’ gyün Schiffer András. Tudják? A Szakasits-ivadék. És elsőre simán megugorja pártjával a parlamenti küszöböt.

Ilyen van? Ilyen van!

Hol van ehhez képest a borzalmas tagság? Ugyan kérem, sehol. Ez a fajta szörnyű folytonosság, folyamatosság az, ami igazán megrémíti az embert. Aztán ha kijózanodott, és magához tért, elgondolkodtatja. Tényleg, vajon mikor kezdődik és meddig tart hazánkban a demokrácia? Meddig kell még eltűrnünk, hogy az új elnyomók régi elnyomóinkat, vagy azok egyenes ági leszármazottait használják fel arra, hogy belénk töröljék a cipőjük talpát? Hova tettük a józan eszünket? Szemünket, fülünket, ítélőképességünket? Bevittük a GELKÁ-ba, kicseréltetni egy új, színes, szélesvásznú képládára? Talán nem véletlen, hogy a jelenleg is még (reméljük nem sokáig) állampolgárságért ácsingózó székely góbék a televíziót csak „képmutatónak” híjják Erdélyországban.

A második forduló még hátra van. A nagy kérdés az, lehet-e más a politika? A válasz nagyon egyszerű, sokkal egyszerűbb, mint azt sokan gondolják. Kizárt, hogy lehet más a politika! Ugyan mitől lenne más? Attól, hogy nemzedékváltás zajlott le néhány helyen? Attól semmiképpen sem. Maximum annyi változott, hogy az újak még éhesebbek, még erőszakosabbak, még keményebben nyomulnak majd a hatalomért, s ennek érdekében még rafináltabb és kifinomultabb manipulációkhoz folyamodnak majd. Ne feledjék, nekik még fel kell építeniük az egzisztenciájukat, meg kell alapozni az életüket, a kapcsolati tőkéjüket, még fel kell építeniük (igen, ők már a modernkor, az internet gyermekei) a netwörkjüket (a hálózatukat), hogy zavartalanul élvezhessék azt, ami nekik jár. Hát persze, hogy jár, hiszen ezt látták aputól, anyutól, a nagyszülőktől, hiszen ők azok, akik megérdemlik.

Most, Daróczi Dávid temetésén értettem csak meg igazán, miért is válnak ilyen elvetemülten tehetségtelen balfaszokká az efféle kommunista ivadékok, amikor odakerülnek az ország kormányrúdjához, vagy a hatalom közelébe. A temetésen készült fényképek egyikén Francisco, és egyik fiú gyermeke is látható. Képzeljék magukat ennek a szerencsétlen gyermeknek a helyébe. Mit lát szegény? Azt látja, hogy nem tud hova elmenni az apjával anélkül, hogy ne gyűlölnék az egykori miniszterelnököt. Hát csodálkozunk, hogy felnőtt korára megutálja az egész országot? Még hogy egy ilyen ember vezetőként bármit is tenne a saját hazájáért, a nemzetéért? Ugyan kérem, olyan lesz, mint az anti-úttörő, ahol tud, árt.

A második forduló még hátra van. Ha el kell menniük voksolni, és elegük van abból, hogy a történelem ismétli önmagát, hogy mindig csak a kiváltságosok kasztjából kerülhetnek ki a győztesek, valamint sokadszorra is úgy érzik, hogy ugyanabba a folyóba kénytelenek belelépni, menjenek el szavazni, és úgy húzzák be az x-et, hogy szakadjon ki a papír!

Isten áldja meg Magyarországot 1 szebb jövővel!

1 öntudatos pécsi polgár

www.johafigyelunk.hu

Nemzeti InternetFigyelő

0 thoughts on “Szörnyű kontinuitás – avagy A vérvonal kötelez?

 1. „A Fidesz bukását látva darab idővel ezelőtt örömében még bukfencező Csintalan, ma a megmondó-ember szerepkörében tetszeleg a Fidesz szócsövének nevezett Hír Televízióban. Az ún. polgári vagy nemzeti(?) oldal másik médiájában pedig Kun Béla unokája igyekszik fellebbenteni a fátylat a történelem sötét rejtélyeiről a nagyérdemű publikum előtt. Kettejük monoton egyhangúságát csak Kádár egykori titkára, a két évtized alatt sem pártjával sem egyénileg semmilyen sikert fel nem mutató Thürmer Gyula töri meg, szintén az állítólagosan magukat nemzetinek valló médiacsatornákon”
  Nos, ez valóban valódi beszarás.Ők győztek,ezeket a tényeket több mint kétmillió szavazó illetve rajongó/inkább/nem tudja vagy nem is érdekli?Na,ez is beszarás és roppant szomorú.

 2. A kilencvenes évek elején, volt Csurka Istvánnak (akkor még szellemi frissességének teljes tudatában) egy dolgozata, ” Apák és fiúk” címmel. Gyakorlatilag erről szólt. Akkor az egész politika nekiugrott, beleértve a Fideszt is. Na most már teccik érteni?!

 3. A Fidesz szűkebb vezetése, köztörvényes bűnözők halmaza, és itt becsukódik az ajtó. Orbán, Kövér, Navrasics és így tovább, a régi kollégiumi tagok nem osztoznak a párt alacsonyabb beosztású egyedeivel.
  A Fidesz szervezeti felépítése, és az abban való alá és fölérendeltségi viszonyok, inkább hasonlatosak az SS szervezetére, annak hideg merev, és kegyetlen megfelelési kényszerében, a posztok, pozíciók éles elkülönülésében, és az ezekben megjelenő kiváltságokban. A maffiában létező teljesítési, elvárási, és megtorlási rendszerével is vannak közös vonásai. A Lázár János nevével fémjelzett zsidó betelepítésekkel kapcsolatos ingatlan botrány, egyik gyanúsított, zsidó rabbija előadta, hogy hányszor látta, amint Lázár vigyázban áll telefonálás közben, halálsápadtan, és majdnem sírva, amikor Orbán, vagy Navrasics valamiért leszidták, mert nem az elképzeléseik, vagy a Likud elképzelései szerint csinált valamit.
  Embertelen, merev, és kegyetlen párt a Fidesz.
  Banditák egyik Fideszes fejedelme, avagy a nagy kísérlet: Pintér Sándor maffiózó. Olajszőkítés, szesz-és cigaretta csempészet, ember-és szervkereskedelem, olasz-és orosz maffiakapcsolatok jellemzik ezt a férget. Ő megúszta egy első fokú ítélettel, mert a másodfoktól Orbán megmentette, mert hozzá is csordogált bőven védelmi pénz, Pintér bűnöző tevékenységéből. Sőt, akkor megtette belügyminiszternek. (egy első fokon már elítéltet)
  Olasz kapcsolatai 20-20 év börtönnel lettek jutalmazva, az orosz maffia magyarországi kapcsolata, Putyin jóvoltából Szibériában eteti a medvéket, élete végéig. Egy ilyen múltú banditát akar megint a belügyminiszteri székbe ültetni Orbán, mikor egy normális ítélkezésű társadalomban inkább villamosszék járna neki. Pintérnek még most is meg van a régi, ex-főrendőrökből, egyéb Fideszes bűnözőkből álló, pókhálószerű kapcsolati rendszere, és a pókháló középpontjában ő áll. Ezek a tevékenységek nyilván le lettek titkosítva, és nemrég, adok-kapok alapon,az MSZP-s és Fideszes bűnözők törvényt hoztak a titkosítások feloldásának a szigorításáról. Banditákból és bűnözőkből álló kormány készül alakulni jelenleg a parlamentben, és ez nem jó a nemzetünknek.
  Orbán szavazati többségét eleve biztosította a már betelepült, 500.000 főtől több, szavazati joggal is bíró izraeli népség (2004-es egyezmény), a majdnem ugyanennyi megvásárolt cigány csürhe, de a deviánsok, buzik és drogosok sem a Jobbikra szavaztak. Ezeknek a miniszterelnöke lesz Orbán, mert ilyeneknek ilyen is való, de nem a mienké, magyaroké, akik nyilván a Jobbikot ikszeltük be, mind a két szavazólapon.

 4. Rend akkor lesz, ha megszűnik a zsidó állam, és a zsidó titkosszolgálatok súlyos beavatkozása hazánk belügyeibe, továbbá a zsidók és azokat kiszolgálók szerepvállalása országunk (félre) irányításában, és a médiumokban.
  Ám, ahogy mindig is volt csak a sátán (zsidó) retteg attól, hogy valaki leleplezhesse őt és tetteit. Ahogy megfogalmazták a nagy „bölcséleti” cionista könyvükben, hogy egyetlen egy gójnak nem engedhetnek betekintést az „álhatalmi” terveikbe.(titkosítások)
  -„Minden nem zsidó az egy gój és azokat nem nevezhetjük embernek, és az a gój aki a törvénnyel foglalkozik az méltó a halálra.” (Talmud)
  Az igazság csak a disznónak (zsidónak) fáj, mintha gyöngyöt kapna moslék helyet.
  Hisz, ki úgy akar hatalomra kerülni, hogy a II. világháborút is kieszeli minden politikai és hatalmi tervek céljából, és inkább elgázosítja saját fajtáját, hogy később senki sem mondhasson a zsidókra rosszat, az nem méltó Istenhez. Hisz voltaképp a világháború zsidó háború volt, csakis a zsidóság nyert általa hasznot, az árja nép későbbi hatalomra felkészítésére szolgált és az egyik tervhez tartozott. Voltaképp saját maguk is kijelentik a cion könyvükbe, hogy a hatalomra jutásuk emberáldozatokkal fog járni, de az nem gond számukra mivel ők úgy gondolják, hogy 1000 gój élete felér 1 db isteni áldozattal! Isten ilyent sohasem tanított, Ő azt tanította, hogy oltárkövem elé ne tégy áldozatot; azt, hogy Ő megméri valakinek a hitét, milyen erős iránta, az nem azt jelentette, hogy vérnek kelljen folynia! Isten Ábrahámnak megtiltotta, hogy megölje a fiát, és Mózesnek kijelentette, hogy vésse bele a kőbe; ki öl az nem kerülhet Ő hozzá! Jaj nektek engedetlen zsidók! És Isten azt mondja:
  „Megtagadlak titeket! Mert mintha elme helyet, gyűlöletet lehelt volna valaki belétek! És bölcsesség helyett tudatlan gőgöt és szennyel teli bűnt!”

 5. Én megmondtam, a Fidesz elhozza Izraelt, de eltapossa Magyarországot, már ha Magyarországnak a magyar nemzetet, a Szent Korona Tan-ra épülő évezredes alkotmányunkat, nemzeti kultúránkat, ősi magyar vérünket tekintjük. A húsz év alatt már sikerült a mélybe taposni a magyarságunkat, de most Orbán pusztító csapást készül mérni nemzeti identitásunkra, és létünkre. A pusztuló magyart, az Izraellel kötött egyezmények szerint, betelepülő izraeliekkel pótolja, szabad kezet ad a gyilkos cigány kéznek, és kiirtja a vidéket. Mi sem elborzasztóbb annál, mint hogy egy nemzetközi bűnöző kezébe adja a belügyminiszterséget, de még a titkosszolgálatok felügyeletét is. Most már nem eddigi húsz év rombolásáról beszélhetünk, hanem négy év múlva már huszonnégy év pusztító viharáról, amelyből magyar népünk, már csak nagy véráldozatok árán, de lehet, hogy már úgy sem tud visszaemelkedni az élő nemzetek sorába. Hallgatni kellett volna a Jobbikra, mert most kapja meg csak igazán az ország, azt az újra kiélezett szablyát, amelyik már eddig is több halálos sebet ejtett magyar nemzetünkön.

 6. Demokrácia? „álarca csak addig kell a burzsoáziának, míg az, az Ő melle előtt pajzs” Lenin! Lóverseny, választási malacságok, WWW. PULPITUS. HU, N

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük