KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Székelykapu visszaállítás Kenderesen Horthy Miklós kormányzó emlékére

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

A sok segitőkész honpolgárunk segítségével szétszakított Hazánkon kívül és belül, négy társadalmi szervezet példaértékű összefogásával és közadakozásából elkészült és átadásra került a Nemzet Székelykapuja Horthy Miklós Kormányzó emlékére és dicsőségére.

Álljon itt a négy szervezet neve, kiknek szervező munkáját dícséri a kapu visszaállítása:

A Történelmi Vitézi Rend, a Horthy Miklós Társaság, a Magyar Tengerészek Egyesülete és a Magyarok Világszövetsége mellett természetesen Kenderes Város Önkormányzata összefogását dicséri sokezer adakozó honpolgáréval.

Érdemes röviden bemutatni a székelykapu rövid történetét is ,hogy az olvasó még jobban tisztában legyen az ünnep jelentőségével.

1940-ben Észak -Erdély hazatérése után a székelyföldi Barót község és környékének mesteremberei állítottak föl Erdély területén több helyen a hazatérés dicsőségére székelykaput és Horthy Kormányzó iránti szetetetük és tiszteletük szimbólumaként a Kormányzó birtokán, Kenderesen is felállítottak egyet a kastély melletti gyümölcsöskert bejáratánál, mely kaput a Kormányzónak adományozták 1942. július 30.-án. Ezt a kaput az ország megszállásakor a hírek szerint az orosz csapatok semmisítették meg.

2009-ben ugyancsak a Barot környéki mesteremberek felvetették a megsemmisített székelykapu újbóli elkészítésének gondolatát, mivel elődeik voltak a kapu korábbi elkészítői. Az ötlet eljutott Kenderes város akkori polgármesteréhez, és ezek után kezdődtek el az egyeztetések az önkormányzat és a négy fent említett társadalmi szervezet között. Ennek eredményeként indult el a gyüjtés a kapu felállítására.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy eleinte akadozva gyűlt a pénzösszeg és ezért nem sikerült az első kijelőlt határidőre a kapu felállítása, de a Magyarok Világszövetsége hathatós közbelépésére és szervezőmunkája révén mégis összegyűlt az a pénzösszeg, mellyel ki tudták fizetni a mesteremberek munkáját, így a kapu elkészült a Kormányzó bevonulásának dicsőségére. A kapu mai felállítása bizonyítja a Kárpát-medence magyarságának és a nyugaton élő magyarság összefogásának eredményességét és magyarságunk főhajtását Vitéz Nagybányi Horthy Miklós máig ható példaértékű életműve előtt.

Nemzetünk várja Horthy Kormányzóhoz mérhető és formátumú államférfi csatasorba állását, hogy emelkedő és véglegesen egyesülő Nemzetünk betölthesse végre Isten által rászabatott feladatait, küldetését.

Adjon az Isten szebb jövőt Drága Hazánknak, Nemzetünknek

Kenderes 2010. november.14.

Reiner Péter

Nemzeti InternetFigyelő

8 thoughts on “Székelykapu visszaállítás Kenderesen Horthy Miklós kormányzó emlékére

 1. „A sok segitőkész honpolgárunk segítségével szétszakított Hazánkon kívül és belül, négy társadalmi szervezet példaértékű összefogásával és közadakozásából elkészült és átadásra került a Nemzet Székelykapuja Horthy Miklós Kormányzó emlékére és dicsőségére.”
  Kedves Reiner Péter! Ez a tőled idézett bevezető rettenetesen magyartalan, irodalmiatlan és csöpögős. Nem kellene effélével lejáratni az egész székelykapu-ügyet. Bár úgy gondolom, hogy a Kormányzó Úr idejében nem nagyon menetelhetett volna a Gárda így, mint tette most Kenderesen. Akkor ugyanis Szálasi és Rákosi is börtönben volt… – ha érted mire célzok. És még egy gondolat: az eredeti székelykapura bizony nem kellett akkoriban gyűjtőhadjáratot indítani! Ezt az egészet én egy ismételt sajtóvisszhangra éhezésnek tartom. Bár a kapu szép, odaillő, ám a politizálás, amely körülvette, drámaian rossz és ártó! Nem reálpolitika ez, hanem a népet falnak vezető szélhámosság. Jó lenne felismerni végre, hogy a nép nem faltörőkos egyetlen párt, szervezet és politikai nézet érdekében sem! Mert amíg ez a felismerés nem történik meg, addig nincs reálpolitika. Horthy reálpolitikus volt, de Nektek a legnagyobb hazaáruló lett volna, ha akkor éltek. Miért? Mert csak Észak-Erdélyt szerzte vissza… Voltaképpen mit akartok ti Péter?

 2. Kedves Péter! Köszönet a beszámolóért!!
  Örülök,hogy sikerült összegyűjteni az anyagiakat,amihez én is hozzájárultam,olvasva a felhivást.
  A fenti hozzászólásra pedig egy szerény kérés Feléd : Ne hagyd magad provokálni,ezért LAPOZZ TOVÁBB!!!

 3. Kedves Stoffán Gyuri!
  Szívesen vállalom az irodalmiatlan magyartalan,csöpögős és stilustalan vádat a nyílvánosság előtt is hiszen mindössze két éve ragadtam tollat baráti köröm egyértelmű unszolására.
  Azt is vállalom,hogy kertész szakmérnök létemre nem közíróként a szívemből jövő gondolataimat megosztom a nyilvánosággal,mert a visszajelzések elsöprő többségű jelzései erre bíztatnak.
  Fekhívom a figyelmed Neked is és másoknak is,hogy persze lehet kötözködni bírálni,de semmi nem pótolja a személyesen megélt élményt!
  Ha jelen lettél volna Kenderesen egészen biztos nem ragadtál volna vitriolos tollat!
  Ami a székelykapuval kapcsolatos tájékoztatás stílusát illeti,többségét az erre alapított célirányos települési önkormányzati megállapodás preambulumából szó szerint idéztem.
  Álláspontom szerint lehet,hogy magyartalan,de nagyon tisztességes!
  Az összmagyarság együttműködését jól példázza a kapuállítás sikere.
  Ami pedig a Gárdára történt hivatkozó célzásod illeti nagyon jól értem és azzal utasítom vissza,hogy ezzel kapcsolatos fedett gondolataid történelmietlenül nem analógok másrészt itt is komolyan hiányoznak a Magyar Gárdával kapcsolatos személyes belső élményeid.
  Ha benn ültél volna a tárgyaló teremben és láttad volna a mocskos bolsevik állam nevében alaptalanul vádaskodó ügyész és a hozzá csatlakozó „közképviseletek” megbizottai arcát,bizony másként állnál hozzá a bűntelenül elitélt Magyar Gárdához is!
  Részemről ennyi,bár még bőven lenne mondanivalóm.
  Megigérem továbbra is csapnivaló stilusban,de őszintén szívemből fogok megszólalni a jövőben is és jól tűröm kritikád!
  Üdvözlettel
  Reiner Péter

 4. Kedves Péter! Nekem nem kell bemutatnod a gyűlöletből indíttatott aljas bírói döntéseket, az igazságszolgáltatás hazai megcsúfolását, s azt, hogy még a terrorcselekmények megítélésénél is az számít, hogy ki követi el, s a hamis vádak is a legtermészetesebbek a magyar bíróság előtt, ha azt a hatalom spionjaik teszik. Nem is ezzel van a bajom. És nem is a Te irodalmiatlan és – már értem miért- rossz írói stílusoddal… Ha azonban alapvetően nem érted vagy nem akarod megérteni mivel van nagy bajom, bajom, akkor kár magyaráznom. Ha nem érted mivel és hogyan teszitek kockára a labilis egynesúlyt, amelyet a kormány ma megpróbál megtartani, akkor kár vitatkoznunk. Sok dologról ugyanaz a véleményem, mint neked, csak én a kormány munkáját tartom jónak és egy lehetőségnek a túlélésre. A Ti módszereitek tragédiát fognak okozni Péter, és ezt jól jegyezd meg, és gondolj rá, amikor az MSZP újra hatalmon lesz – miattatok, mert a mindenkinek parancsolók miattatok úgy látják majd jónak. És akkor jön a bevethető verőlegénycsoport az EU-ból, és akkor istenigazában nem lesz gárda és gárdafelvonulás, de lehet, hogy a Kormányzó Úr hamvait is szétszórják – miattatok. Olykor a falat volna kedvem kaparni dühömben azért, mert értelmes emberek, hazafiak úgy dobják oda a Hazát az ellenségnek, mint a kutyának a koncot! És ezek is Ti vagytok Péter! És ez égbekiáltó bűn!

 5. csipás szeműeknek figyelmébe ajánlok egy blogot http://szemcseppek.blog.hu Rózsaszín ködlátás ellen, kortársak, szemtanúk Trianonról, mit mondanak, és mit hallgatnak el ma? „Diagnózis nélkül nincs gyógyulás” latin közmondás! magyar struccnak!

  1. Kedves Stoffán György!
   Én is értem motivációdat és teljes biztonsággal tudom kijelenteni,hogy mi ketten valóban a barrikád szemben lévő oldalán állunk.
   Azt pedig,hogy tisztelem ,szeretem és féltem Nemzetem,csak a halálom pillanatában vehetik el tőlem!
   Üdvözlettel
   Reiner Péter

 6. Kossuth is szerette a hazáját – állítólag -, mégis elindította a Trianon felé vezető úton. Ugyanezt tette hazaszeretetből Gróf Apponyi Albert is, amikor megvonta az erdélyi szászok jogait, és erőszakos magyarosításba kezdett a Kárpát-medencében, bezárva a szász és más nemzetiségi iskolákat és átíratva a születési anyakönyveket magyar vezeték-és keresztnévre. Hazaszeretetből 1940 után kiutasították a már csak magyarul beszélő, de román nevű embereket a visszafoglalt Észak-Erdélyből… igaz ott a székelyeket is lecigányozták a Pestről büntetésből odarendelt ostoba közigazgatási dolgozók.
  Kedves Reiner Péter! A pokolba vezető út is jószándékkal köveztetett ki. Én csak azt javaslom, hogy a szívetek mellett az eszeteket is használjátok. Kérdezz meg egy unitáriust, mint jelképez a címerük! Na úgy kell élni a hazaszeretettel és a magyarsággal ebben az eszement világban.

 7. Örvendek,hogy részt vehettem az ünnepségen (november 14)és részt vállalhattunk a kiadásokban.
  Tisztelettel v.Lázár Elemér otkp.Erdély

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: