Stoffán György: Bandaháború

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Magyarországon elkezdődött a választási kampány időszaka, amely nem más, mint egy, a banánköztársaságokban mindennapos bandaháború. Hiszen Magyarországon szó sincs arról, hogy a nemzeti érdekeket, a nép jólétét – amely a rómaiak szerint a legfőbb törvény kéne, hogy legyen – szolgáljál azok, akik képviselőként szeretnének a Parlamentbe kerülni. Ők azok az ingyenélő és nemzetrontó férgek, akik négyévente ígérgetéssel, hazudozással és egymás elleni gátlástalan vádaskodással próbálnak a következő négy esztendőre biztos jövedelmet, hatalmat és luxuséletet szerezni maguknak, a népet megalázóan hülyének nézve.

Ez az az időszak, amikor a pártok, a hülyének nézett nép pénzéből minden gazembernek egymillió forintot biztosítanak a kampányra, s ezt a pénzt bizony erősen keveslik. Most azonban az elmúlt éveket űberelik a parlamenti pártok mind aljasságban, mind hazudozásban és mindenben, amit embertelennek, aljasnak, erkölcstelennek nevezhetünk.

A választópolgár csak ámul azon a sok ocsmányságon, amivel igyekeznek elszórakoztatni bennünket. Hiszen a magánéletben olyan emberrel, mint amilyenek ezek a pártok, szóba sem álluk. A primitívség, a hazaárulás, az idegen érdekek kiszolgálása, a lopás, a csalás és a hazudozás egy normális ember számára elfogadhatatlan magatartás, amit – neveltetésem szerint – azzal lehet kompenzálni, hogy az efféle senkiházit levegőnek tekintem. Ám, amikor ezt a magatartást 386 képviselőjelöltnél, azaz a magyar törvényhozás tekintetében tapasztalom, tehetetlenné válok, hiszen ezek a szemét gazemberek azok – akik eddigi „munkájukkal” lerombolták Magyarországot, kisemmizték a népet, elszegényítették a családokat, következetesen gyarapították az abortuszok számát, meglopták a gyermekeket, a betegeket, erkölcsi züllésbe döntötték a társadalmat, és ifjúságunkat egy olyan oktatási rendszerbe kényszerítették, amely hülyéket nevel a jövő számára – be akarnak jutni ismét Magyarország Parlamentjébe, uralkodni akarnak továbbra is a nemzeten, és folytatni kívánják a hazaárulás legocsmányabb fajtáit.

Ez a négy párt, amely ma magát demokratikusnak mondja, megszüntette a jogbiztonságot, a rendőrséget, a katonaságot, a nevelést, beengedte a társadalom alapját – a családot – romboló buzi-házasságot, amely a magyar nemzetet alacsonyabb rendűként kezeli, mint a vele együtt élő kisebbséget, és a keresztény közösségeket engedi a zsidó kisebbségnek minden megtorlás nélkül nyilvánosan, például rádióadásokban gúnyolni, nos ez a négy párt akar újra az általa kigúnyolt, megalázott és meglopott magyar társadalom felett uralkodni.

Magyarországon tehát a hatalom megszerzéséért, és a nép eltaposásának lehetőségéért megy a küzdelem, idegen parancsra, idegen felügyelet alatt, idegeneknek készítve szállást, s idegenektől elfogadva a júdáspénzt a magyar nemzet kipusztításáért. S miközben tudjuk és látjuk, mi folyik már most a hatalomért az írott és elektronikus médiumokban, elgondolkodhatunk, hogy mi lenne a helyes és kivitelezhető megoldás e politikai bandaháborúban. Számomra a Jobbik, hiszen amikor egy 100 millió embert kiirtó eszmerendszer utódpártjának miniszterelnöke mondja meg, hogy ki a demokrata és ki nem, akkor az általa nem demokratikusnak tartott pártra kell szavazni. Hiszen egy gyilkos eszme, egy diktatúra utódai, és szellemi örökösei nem lehetnek demokraták, kivált akkor, amikor a jéghegy csúcsaként negyvennél több funkcionáriusuk ellen folyik csalás és sikkasztás miatt büntetőeljárás, és máig hazugságokkal állítják maguk mellé a felügyeltre szoruló, szellemileg leépült nyugdíjast és ÁVH-s érzületben nevelkedett, nem magyar és nem keresztény ifjú kommunistát.

Ám, nem csak a szocialistákkal van baj a mostani bandaháborúban, hanem az MDF-fel és az SZDSZ-el is, hiszen mindkét párt jeles bizonyíték a fentiekre. Elveket és irányvonalat feladó hatalommániás disznók szövetkeztek, hátha beférnek néhány szavazattal a következő törvényhozásba. Az antalli örökségre hivatkozó MDF, és az Antall-kormány idején taxis-sztrájkot szervező, az Antall-kormányt megbuktatni akaró, és azt gazdaságilag zsaroló pártocska a politikai maffiában egyesült, s ez magáért beszél.

És a Fidesz? Kétharmados többségre áhítozik, de ez nem lesz meg – a Jobbik nélkül. E „demokratikusnak” hirdetett pártban is pont olyan „érdekes emberek” és hatalommániás, a nemzetet semmibe vevő, nagyzási hóborttól bódult politikusok vannak, mint a többi háromban. A társadalom azonban vak és nem látja az álságos és nemzeti színbe tekert nemzetellenességet… Nem tudja a nép, milyen „jó testvértelepülési kapcsolatokkal” bírnak a Fideszes polgármesterek, megyei közgyűlési elnökök, megyei jegyzők…, akiknek vagyonnyilatkozatából hiányzik az erdélyi birtok, a németországi lakás, a bukaresti bankszámla stb. Ők állami pénzen, volt szekusoknál és Stasi alkalmazottaknál ingyen vadászgatnak hivatalos kiküldetés címén, szolgálati kocsiban, sofőrrel utazgatva, és a testvértelepülésnek támogatásként küldött pénzeken osztozva – meghívójukkal, azaz, a testvértelepülés vezetőjével. Vagy épp afrikai vadászatuk közben panaszkodnak telefonon arról, hogy milyen kevés az általuk vezetett önkormányzat pénze… – mert férgek mindenütt vannak.

Nos, a Jobbik sorsa a szavazófülke függönye mögött dől majd el. Mert a magyar társadalomnak elege van a hazudozásból, a „majd a népszavazás után kisöpörjük őket” – féle orbáni ígérgetésekből, a valós problémák, a bűnözés egy fajtájának letagadásából. Csakhogy a társadalom, a nép is súlyosan gerinctelen. Nem áll ki az igaza mellett, nem képes vállalni jövője irányítását, csak halkan dohog, és vár. Vár a lehetőségre, amikor kitöltheti majd a szavazólapot, és beikszelheti a Jobbik karikáját. A nevét viszont nem adja egy-egy Jobbik alapszervezet megalapításához… ez probléma.

Egyedül a Jobbiktól várható jobbító szándék, igazi rendszerváltás, nemzeti jövő, a keresztényüldözés megszüntetése, és az ország kirablás megállítása. Ha egy párttól ennyire félnek a mai parlamenti semmittevők, akkor annak oka van. Oka van a fasisztázásnak, a nemzeti érzés lejáratásának, az zsidó szervezetek nyüszítésének. Pedig a jobbik nem akar mást, mint rendet, mindenkire azonos módon érvényes törvényeket, jogokat és kötelezettségeket. Jogbiztonságot, tisztességes rendőrséget és bíróságokat, gazdasági növekedést, és a magyarok megaláztatásának végleges megszüntetését, és persze a családok olyan támogatását, amely a magyar népszaporulatot segíti, a mai családellenesség miatti népességcsökkenés után.

Ők nem álltak be a bandaháborúba, bár „rájuk is lő” a négy egymással is ellenséges parlamenti csürhe… s ebben az egy dologban – a nyilvánosság előtt is – mélyen egyetértenek. Minden másban is, ám csak berkeken belül… Tehát áll a bál, hazudoznak a „példamutatók”, a törvényhozók, és rettegnek egy új magyar világtól, ami nem kevesebb örömet hoz majd a magyarságnak, mint az 1938-1940-es év… Csak nehogy olyan rövid ideig tartson ez az öröm, mint amaz. Akkor nincs, nem lesz új lehetőség. A bandaháború állandó marad, csak a keresztapák lesznek mindig mások – saját 1989-es maffiózó forgatókönyvük szerint!

(Más: „Gratulálok” Barkó Mélának (Zágoni Attila után – a szerk.), az UDMR elnökének, hogy a világ magyarságának egyik legnagyobb ellenségét, Lendvai „Cenzor” Ildikót, mint egy százmillió ember halálát okozó eszmerendszer őrzőjét, és szellemi örökösét, a mai magyarországi bandaháború legfőbb hazudozóját, a kettős állampolgárság ellen uszító kommunistát, az erdélyi magyarság beolvasztásának fő szószólóját, a magyarságot külföldön fasisztának hazudó pártelnöknőt meghívta az UDMR kongresszusára „Cluj”-ba, ezzel is igazolva az „ősi dák” mondást, miszerint: „Similis simili gaudet”…)

Stoffán György
helyettes főszerkesztő

Európai Idő-Sepsiszentgyörgy

Nemzeti InternetFigyelő

2 thoughts on “Stoffán György: Bandaháború

  1. A magyarság sorsa nem a posztkommunista – globalista hatalom által rendezett , demokratikus választásnak csúfolt cirkusz keretében fog eldőlni . Aki ebben hisz , az tévúton jár . A parlamentális demokráciának nevezett rablódiktatúra , mely a népeket és a bolygót tönkrevágta , semmilyen módon nem újítható meg . A nemzetvesztő pártoknál sokkal nagyobb erők fognak itt dönteni és egyúttal cselekedni a magyarság sorsának jobbátételében . Nyilvánvalóan , egy hagyományos választás egyébként sem oldana meg semmit Magyarországon . Ennél sokkal de sokkal több kell .

  2. Kedves Kerion!
    Itt a lehetőség : mondjon már példát,hogy mit tegyen a póri magyar, aki még nem tudja,hogyan változtathat a jelenlegi állapoton
    Várom a válaszát,mert ne csak irogasson,mondje is el mit lehet tenni.De kérem,hogy most ne az Avatar-ra,és annak álomvilágára hivatkozzon,mert azt már ismerem! Tegyen minket okossabbá!!Kérem!!!
    Üdvölzletem:D.Éva

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük