Stoffán György: A Jobbik, a kitörés és a „szűk kisebbség”…

Döbbenetes az a megfogalmazás, amelyet a Jobbik politikusa sajtótájékoztatóján következetesen használt. A Jobbik szerint állami keretek között is meg kell emlékezni Budapest “hős védőiről, akik 1944-45 telén egész Európát fenyegető bolsevik terror védőbástyái voltak”. (…) „1945 Magyarország számára egy szűk kisebbség kivételével, akik a gettóban felszabadulást ünnepeltek” a megszállást jelentette – fogalmazott Lenhardt Balázs.

Hirdetés

A Jobbikos politikus a fent idézettek alapján vagy nem normális, vagy történelemkönyvébe szalonnát csomagoltak – tévedésből. Magyarországnak akkor, amikor ez a kitörés megtörtént – nem lévén más választása a kormányzói parancsot, mint legfőbb hadúri parancsot megszegőknek -, volt választott vezetője (kormányzója), akit német fogságban tartottak Magyarország határain kívül. A hadparancs a fegyverletételre utasította a katonaságot. A hadparancs rádióban történt közlése után a kormányzót a megszálló(!) németek eltávolították a hatalomból, és Szálasi kapott megbízást az ország vezetésére – a megszálló németektől. Igaz, hogy az eseményekért nem a kitöréskor elesett katonák tehetők felelőssé, de ők nem hősök, hanem a Szálasit kiszolgáló, kormányzójukat, mint a legfőbb hadurat eláruló magyar tisztek áldozatai voltak.

Mint egy vele készített interjúmban néhai Kéry Kálmán vezérkari tiszt elmondta, ekkor már nem volt semmilyen védőbástyája a nyugatnak a tönkrezúzott Magyarország, amelynek nagyobb részét már megszállták a szovjetek, a románok és a csehek. Európát jóval ezelőtt felosztották, Magyarországot pedig annak ellenére hagyták magára a nagyhatalmak, hogy tudva tudták, ebben az országban kapott védelmet az, aki a németek elől idemenekülve bármilyen üldözés miatt kérte azt. Tehát, a kitörés egy szükséges hadicselekmény volt mindössze, amely gyenge próbálkozásnak minősíthető, amely próbálkozásban menteni csak a saját életüket akarták azok, akik véghezvitték ezt a cselekményt. Szálasi ekkor már osztrák területen tartózkodott, magára hagyva a miatta és az ő parancsára árulóvá lett tiszteket, és az alattuk szolgáló katonaságot.

Azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy amíg Magyarország kormányzója védte és mentette az üldözötteket, addig Szálasi hatalomra kerülése után teljes gőzzel beindult a deportálás, amelynek nem csak a zsidók, hanem bárki, aki a nyilasokkal szembe szállt, áldozata lett. A nyilasok nem csak deportáltak, de helyben is kivégezték azokat, akik Szálasi hatalma ellen nyilvánítottak véleményt, s védték, mentették a zsidókat és más üldözötteket. Kálló Ferenc esperes halála, valamint Mindszenty bebörtönzése, és számos közéleti személyiség fogságba ejtése bizonyítja, hogy Szálasi a legmesszebbmenőkig alárendelte hatalmát azoknak, akik ezt a hatalmat szigorú ellenőrzés mellett a kezébe adták. Szálasi hazaáruló volt, s politikai működése, hatalma máig ható károkat okozott Magyarországnak, s billogként éktelenkedik Magyarország mai megítélésében is.

Ami a második megszállást, azaz a szovjet megszállást illeti, ez is nagyrészt Szálasinak és a nyilas hatalomátvételnek tudható. Ha Horthy tervét, a fegyverletételt és a békekötést nem árulták volna el a nyilas katonatisztek, akkor ma az 1940-es határok lehetnének Magyarország határai.Hozzá kell még tenni, hogy a szovjet megszállás nem úgy kezdődött, hogy a szovjet horda elindult Berlint meghódítani, s minden ok nélkül végigerőszakolta Európát. Ez a tragédia némi előzmény után történt.

A zsidók felszabadulása s a szovjet bevonulás ekként való megélése is természetes és jogos. Hiszen a gettók szabad elhagyása, az éhezés megszűnése, a katonák által a gyermekek ételhez juttatása, s a deportálástól vagy a Duna partjára tereléstől való félelem megszűnése, a rejtekhelyek szabad elhagyása valós felszabadulás volt egy olyan „szűk kisebbség” számára, amely kisebbség élete néhány primitív és aljas nyilas hangulatától vagy az SS –katona parancsteljesítésétől függött.

Hangsúlyozom, a kitörés pillanatáról, s az azt követő rövid hetekről beszélünk. Ezekben a napokban, hetekben számos katolikus főpap, református lelkész és evangélikus pap is a nyilasok (lévén szocialisták ők is) börtöneiben sínylődött. Másokat deportáltak, mert katolikus papok, de zsidó származásúak voltak. Mint minden korban, akkor is voltak kivételek. Amíg a kolostorok, a templomok padlásai, a pincék, és a polgári lakosság lakásainak nagy része zsidókkal volt tele, városmajori templomban az őrült nyilas, a később felakasztott Kun páter prédikált, s Szálasit Jézushoz, Máriát pedig Szálasi anyjához hasonlította… s elvitette a káplánt… a neki nyilas egyenruhában géppisztollyal ministráló – akkor még nyilas, majd kommunistává vedlett – „proli házmesterekkel”. Eközben Magyarországon és egész Európában mentették az egyházak azokat, akiket a beteges, gyilkos hatalom üldözött.

Lenhardt tehát össze-vissza beszél, s mert új és új Jobbikosokat akar becserkészni. Csakhogy több nincs, mint amennyi volt. S nem is lesz, mert az efféle történelmietlen, uszító sajtótájékoztatók inkább elidegenítik a polgárokat ettől a párttól, amelynek a kettős mérce olyan természetes, mint Gyurcsány Ferencnek és az MSZP-nek.

A kitöréskor meg lehet, meg is kell emlékezni a halottakról, mint a nyilas hatalom és az áruló tisztek áldozatairól. S amikor arról beszélünk, hogy a zsidó kijöhetett a gettóból, és az számára ünnep, felszabadulás volt, akkor is komoly és igaz dologról esik szó. El kell fogadnunk.

Ám, ha valaki ekként fogalmaz, ahogy Lenhardt fogalmazott, attól valóban távol kell maradni. S mert pártja is ezt vallja, pártjától is. Mert a politikusnak az árulást árulásnak, a hőst hősnek, de az áldozatot áldozatnak kell neveznie. Ha nem ezt teszi, hazudik. Mint ahogyan abban is hazudik, hogy a Budai Önkéntes Ezred áruló lett volna. Lenhardt mit tud erről a csapatról? Mit tud a Táncsis Mihály zászlóaljról? Hányan esetek el fiatalon a németek ellen, de nem a szovjet mellett vívott harcban? Bizonyára semmit.

A Jobbik lassan-lassan szánalmassá válik, mint ahogy szánalmas az MSZP és az SZDSZ is. Csak ők a másik oldalon. Azonban a Jobbik veszélyesebb is az MSZP-nél. Mert őket szeretik Nyugaton azonosítani minden nemzetben gondolkodóval. Pedig, aki nemzetben gondolkodik, az nem Lenhardt. Mert Lenhardt most ismét a nemzet ellen gondolkodott – sajnos hangosan!

Stoffán György

Nemzeti InternetFigyelő

Facebook hozzászólások


0 thoughts on “Stoffán György: A Jobbik, a kitörés és a „szűk kisebbség”…

 1. Mondja Stoffán úr! Miért nem lehet hősnek nevezni azt az embert,aki nem adja meg magát az ellenségnek,hanem elszánva magát a halálra tovább harcol? Balogh Endre

 2. Remélem Stoffán úr ez az ön magánvéleménye, és a cikk nem megbízás tárgya. Ha most elgurult a volna a ceruzája mindannyian jobban járunk.
  Ön vette a bátorságot, és különbséget tett halott és halott között, származási alapon. Az emberek tetteiről egy Önnél nagyobb fórum jogosult dönteni.
  Csak, hogy Ön is értse. Feltehetőleg a saját nagymamámat jobban fogom siratni mint az Önét.
  Csalódtam Önben.

  1. Nem halott és halott között tettem különbséget, hanem az árulók, és az árulók miatt áldozattá váltak között. Nem ugyanaz a képlet. Mert az árulónak akkor is, most is kötél jár (járna). Akik Horthy hadparancsa után annak ellenszegültek, és katonáikat egy teljesen kilátástalan harcba vitték erőszakkal, fegyverrel fenyegetve, azok árulók. Nem csak Horthyt, nem csak katonáikat, de a ma élő kárpát-medencei magyar társadalmat is elárulták. Na ezek között tettem és teszek különbséget. Hogy értse: Sós lajost és az általa megölt embereket nem ugyanazonképpen ítélem meg. Sóst felkötötték, az általa megölt áldozatokat eltemették…

   1. Bocsánat, de önt tisztelem, szeretem az írásait, de ezzel bakot lőtt.
    Mindenki maradjon a meg a véleményénél.
    Én továbbra is viszem a hűvösvölgyi erdőkben a sírjukra a virágot, de ha kérem Ön ne mozdítsa elő, hogy egyesek viszont megtapossák.
    Sőt még annak a 18 éves német katonának is tettem a sírjára aki 2 napig egyedül tartotta vissza a győzedelmes szovjet hadsereget egy rövidke erdei szakaszon.
    Magánvéleményem szerint, becsületesen , a haza mellett elkötelezve, bátran meghalni, több nagyságrendel ” Istennek tetszőbb” dolog mint, mint szélkakasként forgolódni a lövészárokba a csata állása szerint. Gondolom sejti kikre gondolok.
    Tudja a hőst arról ismerni meg, hogy az életét áldozza, ha kell, a patkányt meg arról, hogy mindenhez tud alkalmazkodni. Na ezért tart most itt a világ kedves Stoffán úr. Elfogynak a hősök és felszaporodtak a patkányok.

 3. A hős az, aki a Donnál, majd később az erdélyi hágókon a megszálló hatalmak ellen harcolt. Hős volt, mert Hazáját szolgálta. Hogy mivel szemben, azt azóta jól megtanulhattuk saját bőrünkön. A kitörés halottai nem harcoló alakulatok voltak, hanem saját bőrüket mentő áruló tisztek, akik alárendeltjeik fejéhez nem egyszer piszolyt fogtak, de olyan is volt, hogy a parancsmegtagadó, Horthy-hű katonákat mint a kutyát, lelőtték. Ezek mentették a bőrüket, mert látták, hogy nincs más út, mint egy ilyen próbálkozás. Tudták, hogy Budapestet körülvették a szovjet csapatok. Az árulókért nem kár. Azok azonban, akik alárendelt katonaként velük tartottak, nos, azok áldozatok. Itt már hősiességről nem lehet beszélni. Az úgynevezett védelem mindössze annyit ért, hogy Buda azon felén (Attila út, Alkotás utca, Városmajor stb…) két héttel tovább szenvedtek a pincékben a polgárok, mint Budapest más részein. Ebben a helyzetben nem a teljesen reménytelen és sok halottal járó kitörés, hanem a megadás lett volna az egyetlen elfogadható hadi megoldás. A hős egybizonyos célért, nemzetéért, hazájáért, az üldözöttek védelmében meghalt ember. Az áldozat az, aki cél nélkül, kilátástalan és reménytelen helyzetben hal meg. Ez utóbbi a kitörés minden ártatlan katona-áldozata.

  1. Kedves Stoffán úr!
   Mindenki szenvedett abban az időben. Van aki azért mert tudta, hogy bármi történik az Ő életének vége. Van aki meg azért mert már “felszabadult” és ép a szovjet hadsereg erőszakolta a feleségét, miközben őt pakolták fel egy marhavagonra.
   De ettől függetlenül hagy kérdezzem meg Öntől, puszta kíváncsiságból. ( visszamenve az időben pár évtizedet.)
   Ön például Doberdo- ban állított emlékműnél melyik felet kapartatná ki az emléktáblából? A magyart vagy az olaszt. Melyik táborban volt több gazember Ön szerint? Látja ennyire értelmetlen a halottakkal számháborúzni, és néhány estleges gazember miatt a hősökről megfeledkezni.

  2. Miféle megszálló hatalmak ellen harcoltunk mi a Donnál, te szerencsétlen hülye???
   Tisztelt NBéla és Mindenki!
   Kérjük a személyeskedést és a degradáló jelzőket mellőzni. Legközelebb bármely oldalról érkező ilyen jellegű hozzászólások nem fognak megjelenni!!!
   Nifadmin

   1. Tisztelt NBéla és Mindenki!
    Kérjük a személyeskedést és a degradáló jelzőket mellőzni. Legközelebb bármely oldalról érkező ilyen jellegű hozzászólások nem fognak megjelenni!!!
    Nifadmin

   2. Tisztelt Nifadmin! Mégis, mit lehet arra mondani, ha valaki azt mondja, hogy a Donnál a megszállók ellen harcoltunk??? Mi a legenyhébb kifejezés erre?
    Vagy ha valaki szerint a ezer kilométerre Magyarországtól a Doni vágóhídra vezényelni kétszázezer embert megfelelő ruházat, fegyverzet nélkül hatalmas bölcsesség, de itthon a saját fővárosunkat védeni ostobaság??? Mit lehet egy ilyen emberre (?) mondani???????

 4. Maga ott volt Stoffán?
  Nyilván nem!
  Az édesapám viszont igen!
  Ő másként beszélt erről!

 5. Az én apám, mint egyetemista volt ott kedves barátom, és ő is másképpen beszélt erről, mint Lenhardt, és a TV-ben Vona. Nincs joga sem Lenhardtnak, sem Vonának lehazaárulózni a fiatal, fegyverrel a németek, majd az oroszok ellen harcoló egykori egyetemi önkénteseket . Szégyen, hogy ezek az emberek megszólalhatnak egyáltalán a közmédiumokban, és magyarnak, jobboldalinak vallják magukat.

 6. Stoffán nem úr hanem elvtárs! Ezt nem árt ha figyelembe vesszük mind az írásaiban, mind a válaszaiban. Ő nem magyarul beszél, hanem csak magyar nyelven. Írásaira szintén ez vonatkozik. Stoffán rendíthetetlen híve kommunistáknak, így Gyurcsánynak, Orbánnak, Kádárnak, Rákosinak stb stb.Ne várjunk mást tőle.

  1. Vona elvtársat kihagytad “eSzel” elvtárs! Egyébként az orvos elvtárs mit mond elvtárs? 🙂

 7. Aha, most már értem! Köszönöm Sfoffán elvtárs, hogy végre megvilágosodhattam! Tehát az igazi hősök azok, akik ide menekültek egész Európából, akik a “felszabadulás”-ig éheztek, rettegtek a gettóban, majd a kedves szovjet katonák jóllakatták és megnyugtatták őket. Hát ez elég jól sikerült a felszabadítóknak, mert ezek a hősök azóta is itt vannak a nyakunkon, szívják a vérünket és egész évben ünnepeltetik magukat! Én nem értem a Jobbikot…….

  1. Sanyi elvtárs! Abból a rettenetes sötétségből, amiben hozzászólásodból ítélve vagy, nem lehet megvilágosodni. Másról beszélsz, mint amiről akarsz és mint amit olvastál a cikkben. És ez is orvosi eset. Sajnos az egész mai Jobbikos vezérkart ez jellemzi… és persze néhány tagot is. Például téged Sanyi elvtársam.

 8. Egy import narancs bértollnok véleménye,semmi több.Ráadásul Stoffán beszél szánalomról……..miközben mondhatni a kutyát sem érdekli az intellektuális érvelése,esetleg az elvakult Orbán imádókat-Vagy a másik önjelölt utángyártott Arisztotelészt Csintalant,aki soha nem volt kommunista.Nevetségesek.
  Vegyen inkább egy pár kiló narancsot tisztelt Stoffán úr,jobban járna mindenki.
  Shalom!Ráhelnek is!

 9. Zsolt! Betegesnek tartom a hozzászólását, ami tényleg szánalmas. Vagy inkább szégyenletes. a primitívség önmagában is visszataszító, de amikor teljesen másról van szó, mint amihez hozzászól, az számomra mást jelent, mint amit hozzászólt. Ha tud követni. Mindegy… 🙂

  1. Tudom követni tisztelt uram,de általában nem szoktam finomkodni az önhöz hasonlókkal:)Miért?Roppant egyszerű,visszataszító a talpnyalásuk finoman fogalmazva-
   Mellékesen,miért is volt primitív?Ráhel(Olyan tradicionális név)Import narancs bértollnok(Talán ön nem az?)No persze….nem:)Esetleg a shalom?
   A másik dolog,ön pedig kérem folyamatosan a Jobbikot támadja,csak úgy mint Csintalan ez is tény-
   Ideje lenne az EU-konform ön és Csintalan által is imádott forradalmárokkal foglalkoznia!Mert süket duma az van bőven,csak változás nincs semmiben!Amúgy Gyurcsány és Demszky börtönben van már?Nincs?Talán nem fontos?A Jobbikot”ütni”igen?No látja,a bértollnok jelzőnek nincs is alapja:)
   Inkább ez a szégyenletes uram…….

 10. Herr Stoffan! A múltkor még bősz németnek tartottad magad, úgyhogy nem értem, milyen jogon pofázol bele a mi dolgunkba. Idegen vagy. Te itt a legalja alkesz, hajléktalan magyarnak is szalutálni vagy köteles, ha a szemedbe néz! Az meg, hogy megmondod ki a jó magyar és ki nem… ezt viccnek szántad???
  Bízd ránk, hogy itt nálunk ki a hős és ki nem! Ehhez neked semmi közöd. Én szidhatom az anyaszomorító Szálasit, Horthyt vagy bárkit. Mert itthon vagyok. Neked viszont kuss a neved, idegen!

  1. Először is neked Herr Graf! Másodszor ezt az országot 1720-tól minden ősöm a hazájának tekinti. Építette, és szolgálta. Úgyhogy neked kuss kisfiam ezen a téren. Hogy “nálatok ki a hős a családban”, az magánügy. A hangnemed azonban egy rossz cselédé, amivel most csak Szent Balázs emlékére álltam szóba. Hátha megtisztítja a pofádat… és megtanulsz tisztességesen beszélni, írni.

 11. “Ebben a helyzetben nem a teljesen reménytelen és sok halottal járó kitörés,hanem a megadás lett volna az egyetlen elfogadható hadi megoldás.A hős egy bizonyos célért,nemzetéért,hazájáért,az üldözöttek védelmében meghalt ember.Az áldozat az aki cél nélkül,kilátástalan és reménytelen helyzetben hal meg” Mondja,mi a véleménye például Zrínyiről,Szondiról vagy az Ön által is megírt ferences vértanúkról?? Hős vagy csak áldozat??

  1. Zrínyit, Szondit vagy a ferences vértanúkat nem igazán hasonlítanám a Horthyra felesküdött áruló tisztekhez. Ha ebből a megvilágításból közelítjük az eseményt, akkor Hunyadi is megfutamodott volna Nándofehérvárról. Nem szabad összemosni és párhuzamot vonni más és más korban történt események között. Sem Zrínyi, sem Szondi, sem a ferencesek nem voltak árulók, és ők hősöket adtak a nemzetnek, nem áldozatokat. A hazaszeretet áldozatai. Nem a nyilas és német hatalom értelmetlenül meghalt katonái… És még egy fontos dolog: a hős és az áldozat között nincs “vagy csak”! Talán itt a félreértés.

 12. Hááát aki még mindig szentül hiszi , hogy a jobbik a maszop kreálmánya , attól nem is vártam mást!

 13. Stoffán úr blogján az egyik cikk végén:
  “Végül csak megszokásból megjegyezném: Gyurcsány Hazaáruló Ferenc még mindig szabadlábon van!
  Törődjön bele! Elvtárs az elvtársat nem bántja!
  És Viktor is nagyon jól tudja ha kitálal akkor gyurcsány fegyenc is kiszivárogtat egy-két dolgot a másik félről!
  Tudja így megy ez!
  Az egyik internacionalista a másik meg globalista akármit is mond! A látszat néha csal!

 14. Stoffán elvtárs! Te pedig kihagytad Orbán elvtársat, Kövér elvtársat, Schmitt elvtársat és még sokakat. A 2/3 bizonyos létfontosságú intézkedésekre úgy látszik nagyon kevés. Például a történeti jogfolytonosság helyreállítására, vagy a régi jó elvtársak közéletből való kizárására. Vagy a történelem oktatásának olyan irányú átszervezésére, hogy végre a MAGYAR történelmet tanítsák a magyarok országában. Sok sötét fejű nyugati kultúra HUNgáriának nevezi országunkat, de a ‘magyar’ tudomány felső körei mégsem a több ezer éves nép valós örökségét tanítja a gyerekeknek. Pedig a gyerekek magyarrá nevelése lenne a legfőbb feladat mind közül. Voltak a történelmünkben olyanok is a hatalom birtokosai, akiknek volt fölhatalmazásuk az oktatáshoz nyúlni. A mostani módszer mégis 1949 óta töretlenül működik. Azért megérdemled a fizetésed Stoffán, időnkét írogatsz valamit, bár kilóméterekről látszik, hogy péznért csinálod.

  1. eSzel elvtárs! javaslom az Ofotért kedvezményes szemüvegkészítési akcióját. Ha ilyen szarul látsz kedves elvtársam kilométerekről, akkor bizony menj el és csinlátass magadnak egy jobb okulárét. Nektek ez a mániátok, hogy akinek véleménye van, és az nem egyezik a tietekkel kedves elvtárs, akkor az már bértollnok, zsidóbérenc, fideszseggnyaló, és horribilis összegeket kap. KI a tökömtől te szerencsétlen? A NIF-től? Vagy a blogomban magamtól? Amióta Antall Jocika kirúgatott az Esti Hírlaptól – számold ki hány éve lehetett – azóta én egy kurva fillért az újságírásért, a nemzeti gondolatok leírásárt nem kaptam senkitől. De csinálom, mert az ilyen hülye elvtársakat legalább gonodkodásra igyekszem bírni. Hátha egyszer leesik tantusz, ha csak egy kicsit is. És akkor belátod te is elvtárs, hogy tényleg elvtársak vagyunk… csak nem úgy…

   1. Sok víz lefolyt a Dunán 1 nap alatt!!!! Miből élsz akkor elvtársa az OV nak? A képedet elnézve 3 műszakban kétkezi munkát végzel valahol. Egyszer egy munkatársam azt mondta -“Azért szeretm a számítás technikát, mert olyan mint a bitek. Vagy 1 vagy 0. Vagy igaz valami, vagy hamis.” Ugyan ez vonatkozik bármire az életben. Vagy kedvezően hat valami az egyén, a család, a város, az ország népére, vagy nem. Miért is kellene kiegyezni olyan döntésekkel amik kedvezőtlenül hatnak a magyar nemzetre?? Márpedig OV és a fidesz kedvezőtlenül hat, rosszabb mint gyurcsányék. Mert utóbbiak nyílt ellenség, OV és csapata viszont barátnak mutatja magát, mert hátulról könnyebb támadni. Na ezért nem vagyunk mi semmilyen formában elvtársak.

 15. Én ezt az “írást” nem minősítem.
  A probléma számomra az, hogy az írója egyáltalán ezen a térfélen oszthatja az észt. Mielőtt bevádol ezen személy
  – nem vagyok Jobbik tag
  – nem vagyok Szálasi hívő
  Viszont a magyar katona az nekem hős, bárhol is hal meg, mivel parancsot teljesít, bár tudom, ez Nürnbergben kevés volt kifogásnak. A mögötte álló dolgokról nem tehet és sokszor nem is tud.
  A fent említett megemlékezés RÓLIUK, a hős, egyszerű bakákról szól és nem az ideológiákról.
  A “cikk” viszont nem kicsit próbál a Dohány utcának megfelelni, de számomra Kéry Kálmán “tábornok”, mint hiteles valaki idecitálása volt a pont az i-n.

  1. Kedves Zebi!
   A hős bakából – akit én is tisztelek -, lettek az áruló tisztek miatt áldozatok. És ezt a bakák érdekében nem lehet megbocsátani a németbérenc magyar katonatiszteknek. Emlékezni kell a kitörés halottaira, de akiket hősöknek neveznek, azok áldozatok voltak. Hamarosan itt fogom közzé tenni az egész Kéry anyagot, hogy Ön is lássa miket mondott az öreg tábornok. ha pedig küld egy címet, még a hangkazettát is szívesen megküldöm, de ígérje meg, hogy nem nevezi őt is majd a kazetta meghallgatása után vörös-vagy éppen zsidóbérencnek, esetleg elvakult fideszesnek.

 16. Sajnos szólásszabadság címén lehet ilyen írást kirakni erre a honlapra is. Undorító!
  Van-e különbség a nemzetvesztő oldal és a fennt nevezett érvei között? Nincs. Nem baj, szabadság sincs. Nemcsak azoknak nincs,akik az elveikért rácsok mögött vannak /ítélet nélkül/, hanem itt kint sincs szabadság.

 17. Kedves Stoffán Úr !
  Ahogy elfigyelem kap Maga itt hideget, meleget ( ez együtt jár a nyilvánossággal) részemről azért kezdem megkedvelni. A probléma viszont az, hogy a legtöbb katona mikor a harctéren van, nem túlságosan van elfoglalva azzal hogy milyen eszmék nevében védi a bőrét. (Az oroszoknak pedig nem volt jó hírük, cseppet sem voltak fair játékosok), És igen is tisztelni kell őket, mert szerintem ők valahogy mégis csak a hazájukat védték-igaz tejesen értelmetlenül, mert az ország sorsát addigra már eldöntötték. (Ezt ŐK nem tudhatták) Horthy pedig bele vitte az országot a háborúba , Igaz neki sem volt választása,mert ha nem ő- akkor a németek így is úgyis megszálltak volna bennünket- és előbb-utóbb találtak volna olyat aki szívesen megteszi . A magyar “elit” már csak ilyen, és mi pedig elég birkák voltunk akkor is most is. Vona úr megnyilatkozása pedig egy szerencsétlen kapkodás. Ami azt a részét illeti ,az említett kisebbség is ünnepelhetné csendesebben a felszabadulását mert a többség számára (Szállásitól függetlenül) Egy rémséges vészkorszakot hozott,ami a Vörős- elmebeteg magyar-vérben tobzódáshoz vezetett. Ez tény. Mint hogy az is tény hogy az említett kisebbség ( ? ) meglehetősen nagy létszámba reprezentálta magát a magyarok sanyargatásában. Ám valahol ezt a múltat is le kéne zárni mert tessék elhinni nekem hogy ez a kérdés : Mi is volt akkor? századrangú a jelen által felvetett igen csak komoly kihívásokra. Szebb mát kívánok Önnek: tothtomi

  1. Antall Józsefnek tanácsát, kedves “toth tamás”, javaslom fogadja meg :
   “Ismerje meg minden magyar, nemzetének igaz történelmét”.
   …mert, amit itt ön leírt…

   1. T. kanalasgem,
    Ha simán le parasztoz , nem sértődök meg , betudom a többi közé.Tudja , nekem nincs egy falusi könyvtárra való diplomám , és nem beszélek 42 idegen nyelvet oda vissza, valamint pecsétes papírral sem rendelkezem , hogy én vagyok az igazság letéteményese(Úgy nézem mintha Ön rendelkezne ilyesmivel)Valamint nem vagyok történész, archeológus, és filozófus sem. Amit egy percig sem bánok , mert engem nem kötnek sztereotípiák,dogmák és hazugságok. Bár nem tudom pontosan hogy mi váltotta ki Önből a lekicsinylést, de ha szíveskedik, ezt részletesebben kifejteni talán tanulhatok Öntől És nagyon kérem Antal József urat ne tessék nekem citálni mert valószínű hogy nem “ugyan arról” az emberről beszélünk.
    Tisztelettel várom válaszát: tothtomi

 18. Évek óta figyelem ennek az embernek a “munkásságát” és egyet mondhatok.
  Mivel az írásai részrehajlóak és megosztanak, így kijelenthető, hogy csak káros lehet.
  Szeretnék az olvasójuk maradni így kérem mellőzni szíveskedjenek!Köszönöm.

 19. Kedves tothtomi!
  Hozzászólásával nagyjából egyetértek. A cikben azért hangsúlyoztam, hogy az akkori állaotokról beszélünk, mert a későbbi, és a jelen idő már más megvilágításba helyezi a dolgokat. Ezernyi dolog van, ami nem tetszik a mai politikában, akár a jobb, akár a baloldalt nézem. Sőt! Ha a társadalmat elemzem, akkor a legsötétebb képet látom. Engedje meg, hogy helyesbítsek a Kormányzót illetően. Nem ő vitte bele az országot a háborúba, hanem 1920. június 4-én a “művelt Nyugat”. Hiszen az akkori politikai lehetőségek arra is felhasználhatók voltak, hogy visszakapjunk valamit az elcsatolt területekből. Így is lett, de ennek máig isszuk a levét, mert a területeket csak és kimondottan a német birodalom mellé állásunk “biztosította”. Igaz, nem úgy, ahogy mi akartuk volna, de mégis egy lehetőség volt, amit Horthy ki akart és ki is tudott használni. Egyedül Teleki Pál látta előre, hogy mi lesz ennek a végkimenetele. Ezért is vetette oda Bécsből hazaérkezve a pályaudvaron az ünneplő tömegnek, hogy “minek örülnek”… Akkor nem értették. Visszatérve azonban a kisebbség felszabadulására, csak egy pillanatra képzelje bele magát azoknak a helyzetébe, akiknek közük nem volt a térnyeréshez, vagy a zsidó térnyerés szándékéhoz (hiszen azokat, akik akkor gazdag zsidók voltak már régen elvitték német repülőgépeken Braziliába, Potugáliába stb…) de amiatt voltak évekig a halál küszöbén, tele félelemmel… elképzelni sem lehet emberileg azt az érzést, amikor békés családi ebéd alatt csizmakopogás a gangon, majd tettlegesség, leterelés a teherautóhoz… vagon, hetekig sem víz, sem szappan, a gyerekek meghalnak, az öregek haldokolnak a komáromi erőd kazamatáiban, majd újra a vagon, és a tábor… hideg télben faciőpőben kilométeres gyaloglás a gyárba, egy-egy tál leves… de had ne soroljam. És hangsúlyozom, hogy ezek legtöbbnyire már beolvadt, magukat magyarnak valló és érző emberek voltak. Ők de facto felszabadultak. akár tetszik ez nekünk, akiknek kín és keserv volt a szovjet megszállás, akár nem. Mint ahogyan minden történelmi eseményt, úgy ezt a drámát is csak akkori szemmel és csak emberi érzésekkel lehet szemlélni. a mai világ teljesen más. Ma azok hivatkoznak erre akik túlélték, akiket magyar keresztény emberek védtek és bújtattak. ma azok élnek jól ebből a tragédiából, akik politikailag eleik hamvaitból építik az előbbrejutást, s akikek semmi közük nincs koruknál fogva azokhoz a drámai eseményekhez. Na ez az undorító! A két korszakot nem szabad és nem is emberséges összekeverni. Nem lehet a mai helyzet miatt az akkor szenvedők fájdalmát kicsinyíteni. Hiszen amikor az akkor szenvedő és üldözött emberekről és szenvedéseikről pimaszul, gorombán vagy lekicsinylően beszélünk, akkor azokat is semmibe vesszük, akik mentették őket, akik életüket kockáztatták az embertelenség korszakában embertársaikért. Lehet ma politikai kampánybeszédeket tartani, zsidózni, lehet mindent mondani, csak ha nem érezzük át az ember szenvedését, nem tudunk együttérezni másokkal, akár zsidók, akár svábok akkor mi magunk sem vagyunk embernek nevezhetőek, és teljesen jogtalanul kérjük, követeljük saját megalázott és elnyomott nemzetrészeink szabadságát. A mai magyar politikai élet egyoldalú és aljas. A társadalom legnagyobb részét pedig semmi sem érdekli. Így Vona vagy Lendvai Ildikó azt mond amit akar. Egy elbutult és lélektelen társadalomnak beszélnek, és aki jobbakat mond, az viszi a bankot, azaz a szavazatokat. Tehát, a probléma sokkal mélyebb és nagyobb annál, amit Lenhardt és Vona mondott, s ami üvöltenek a párthívek… Amiről tehát a cikk szól, az az akkori és csakis az akkori pillanatokról szól. Igaz, azok a pillanatok egy magából kifordult mai világban is hatnak, Sajnos negatívan. De az emberségünket, mások nyomorúságát akkor is el kell ismernünk, ha azoknak az utódai minket szeretnének vagonokban látni és szenvedni. Ahogyan ezeknek az ősei nem tehetnek utódaik aljas viselkedéséről, úgy mi sem tehetünk eleink esetleges vagy valós bűneiről. viszont bennük is, és bennünk is egyfajta védekezés, bizonyítási és bosszúállási kényszer él, aminek nem használ, és amit nem szüntet meg sem az ő magatartásuk, sem a jobboldali folyamatos zsidózás. Felül kellene emelkedni ezeken a dolgokon, de sajnos nem megy. Mert hol az egyik, hol a másik fél üt egyet. Persze nem kézzel, hanem szóval. Igaztalan vádakat dobálnak egymáshoz, s nincsnek tekintettel egymásra mint ember az emberre. Pedig ez volna az alapja mindkét oldalról egy békés együttélésnek. És ez sajnos genetikailag elképzelhetetlen mind a zsidó, mind a magyar részéről. Elég volt az állandósult gyűlölethez száz év. Csak fel kellene végre ébredni ebből az állapotból, amely olyan, mint a kóma. Ám, nem elég egyoldalúan felébredni. A közös ébredésen már dolgozik az iszlám… mint már említettem egy korábbi írásomban. Csak félő, hogy az az ébredés nem tart sokáig… sem magyarnak, sem zsidónak. azaz, sem a keresztény világnak, sem a zsidóknak!

  1. Tisztelt Stoffán György Úr!
   Nem a tudatlanságom, inkább az a tulajdonságom,hogy nem szeretek elveszni a részletekben mondatta velem, Hogy Horhy Kormányzó vitte bele az országot a háborúba (Mert Ő volt a legfelsőbb vezető) bár Tudom hogy ez így történelmietlen -Szerteágazó okok és bizonyos értelembe a történelmi cselekvés determináltsága határozta meg azt az állapotot.- A magyar katonák kik a német hadsereg szövetségeseként harcoltak a szovjet ellen, pedig számomra hősök. mert sorozott katonaként a lehetőségeikhez képest becsülettel álltak helyt, igaz felmerül a kérdés miért is ?
   Semmilyen formában nem vagyok antiszemita realista vagyok. A kiszolgáltatott emberek ellen elkövetett erőszakos, brutális cselekedeteket- legyenek azok zsidók vagy nem zsidók – minden szinten minden jóérzésű ember számára elítélendőnek tartok! A gaz- emberség az gazemberség bármilyen eszmére vagy vallásra is hivatkoznak az elkövetők nincs olyan hogy “igazságos népirtás” Aki ilyent hangoztat az elmebeteg.
   Az elesettekre vagy az elhurcolt meggyötört emberekre való emlékezés pedig nem politikai kategória. Szégyen ha valakik ezeket az eseményeket kiforgatják, és pillanatnyi politikai vagy más nem igaz célokra használják fel függetlenül attól, hogy milyen nemzetiséghez tartoznak A kegyelet nem pártfüggő!
   Minden nemzet siratja a halottait.
   Ha Magyarországon megtörtént volna az igazságos és igazi rendszerváltás ez mostanság nem lenne téma.
   (Ha teheti kérje el az email címemet a szerkesztőségtől, mert ezek az oldalak számomra túl harsányak, és indulatos okoskodótól hemzsegnek)
   Üdvözlettel : tothtomi

 20. Stoffán egy zavaros elmeállapotú alak, aminek nincs helye egy nemzeti oldalon.!!!

  1. Köszönjük Kedves Répássy Professzor. De nem értünk egyet ezzel a megállapítással. Megjegyezzük azonban, ha személyről beszélünk, akkor nem “aminek”,hanem “akinek” a helyes megfogalmazás. Azt is szeretnénk Önnek elmondani, hgy a nemzeti oldalon meglehetősen sok a gyenge elmeállapotú csakúgy, mint a Parlament egészében. Mégis működik a bolondház – nem?

 21. HA már ott tartunk , hogy
  ” Ha Horthy tervét, a fegyverletételt és a békekötést nem árulták volna el a nyilas katonatisztek, akkor ma az 1940-es határok lehetnének Magyarország határai”
  Akkor hadd mondjak én is pár HA-val kezdődő megjegyzést!
  -Ha Orbán elég tökös lett volna akkor a délszláv háborúban kivívhattuk volna a délvidéki magyarság függetlenségét
  -HA a fidesz nem szavazza mag a lisszaboni szerződést amely minősített többséget igényelt, ellenben azzal amit Kövér László hazudott-szerinte nem számított volna ha nemmel szavaznak ,mivel a szocik szavazata elegendő lett volna a ratifikáláshoz-. Nos ha dacoltunk volna az globalistákkal ma sokkalta függetlenebb állam lehetnénk!
  -HA Románia csatlakozását feltételekhez kötjük akkor székelyföld önálló ország lehetne!
  Remélem a sor nem lesz tovább folytatható!
  És tudja mit? HA a jobbik létezne a fidesz még ennyire sem lenne “tökös”!
  SZ L M P
  F I D E SZ
  SZ P

   1. Ha mindez, amit Ön felsorolt valósággá vált volna, vagy csak bepróbálkoztunk volna vele, akkor ma nemhogy függetlenek nem lennénk, de nem is lennénk már… A jobbikkal nem az a baj, hogy van, hanem hogy ostobán politizál. És ezzel árt! Nem a Fidesznek, hanem az országnak.

 22. Most akkor Kéri Kálmán vagy Kéry Kálmán!
  Vagy most már mindenki y-al kezdi írni a nevét?
  Árulkodó szokás!!!

 23. Ostobán politizálnak…hát tudja nem mindenki tanulmányát finanszírozza a soros alapítvány,,,,,, de ezt nem is boncolgatnám tovább….
  Egyébként jó politikusnak ott van Orbán és valljuk be ha politikusként kéne választani akkor az ellenzék részéről nem áll rendelkezésre alternatíva és abban is egyet kell értenem önnel ,hogy a médiatörvény kapcsán a magyar népet védte meg a “judeobolsevikliberálisglobalistáktól” , méghozzá olyan keménységgel, hogy én is csodálkoztam -radikális(abb) létemre ( többször is végignéztem) . Azon pedig meg sem lepődtem , hogy a balliberális média Orbánt nevezte “nem európai léptékű politikusnak” közben ha valaki látta hogy a cohn-bandita milyen idegbeteg fejjel ordibálva mondta el a beszédét az kellemes kis képet kapott a “liberálisokról” ( akik valójában nem is liberálisok)
  De nekünk itthon nem csak politikusokra hanem hazájukért a végsőkig kiálló harcosokra is szükségünk van! Kisközösségi harcosokra akik önellátásra törekszenek és megvédik a magyar falvakat a hordáktól akik könyörtelenül embereket ölnek pusztán élvezetből ( a Célpont nem is oly régi adása számolt be ilyen esetekről pl).
  Amire viszont legfőképpen szükségünk lenne lokalizációra a globalizáció helyett!

  1. Vona is járt egyetemre, remek történész, de csapnivaló politikus. IGY NEM LE-HET PO-LI-TI-ZÁL-NI! Rengeteg jó ötelt és célkitűzése van a Jobbiknak, de a folyamatos gyerekes novákos és vonás beszólással agyonütik a legjobb öteleteiket is a társadalom NAGYOBBIK része előtt, s így az amúgy is génhibás uniós képviselők sem veszik komolyan. Morvai helyben már régen átültem volna a független frakcióba, mert rajta is ott a letörölhetetlen – bár igaztalan – fasiszta pecsét vonáék hülye politikai viselkedése miatt. Észhez kellene térni, és egyetlen dologban sem ugyanazon a platformon lenni, mint az MSZP. Ez a kiindulási pont. Tehát, Vona, Lenhardt és Novák nélkül új életet lehetne kezdenie a Jobbiknak. Ezekkel az emberekkel hiteltelen az egész, mert ezek nem politikusok, hanem picit cezaromániás, és szereptévesztő politikai niemandok.

 24. Stoffán írja: “Hős az aki a Donnál harcolt a megszállók ellen…”
  Na, most kedveskéim – aki tud olvasni – az érti meg igazán a nemzetinek mondott Stoffán mondandóját:
  mert kik is voltak a megszállók a Donnál?
  A németek, a román és olasz hadsereg, valamint a magyarok…
  És kik harcoltak a németek, a románok, olaszok illetve a magyarok ellen? – Természetesen a szovjetek.
  Érdekes: senki sem kérdezi meg a Stoffántól, hogy hol is volt, mit csinált 1989 előtt?

 25. Kedves “toth tamás”
  Eszem ágában sem volt Önt lekicsinyelni, ha ez mégis megtörtént, akkor kérem bocsánatát.
  A történelemben ritkán adódik meg egy népnek, mégha, azt késöbb úgy is jegyzik, hogy “aranykor”, mint Magyarország számára a Horthy-éra.
  Miért vallom ezt ?
  Csupán a tények miatt.
  Röviden: Trianon után, kb. húsz év alatt Európa(ugyanennyi idő telt el az u.n. “rendszerváltás” óta, és mivé lettünk ?) egyik irigylésreméltó államává fejlődtünk. És ami ennél fontosabb : nemzetté formálódtunk. A nyilvánvaló hibák ellenére (a hibákat biztos, hogy nem egyformán értjük, és nem ugyanazokról beszélünk) a nemzetben és kultúrában való gondolkodás híveiben, harcos ellenkezés társult az emberiséget leginkább veszélyeztető Szovjetunió ellen. Ez az ellenségkép az ország “felszabadítása” után, be is bizonyosodott, sőt a legmerészebb rémálmokat is felülmúló lett.
  Nyílvánvaló tehát, hogy gondolkodó ember, hazafi számára az utolsó leheletig történő küzdelem volt az egyetlen lehetőség, abban a bizonyos vitatott időben, a cionbolsevizmus ellen (mielőtt vitatná a cionbolsevizmus megnevezést, kérem gondolja végig, kik irányították abban az időben a két nagy szövetségest valójában).
  Ne vegyük el tehát ezektől a dicső hazafiaktól a megbecsülésünket, akik még hittek az országban, az emberekben, az igazságban (vagy nem, -de) és életüket adták a HAZÁÉRT.
  Antall Józsefnek, ezt az egyetlen igaz mondását se vegyük el. (a többi tette, az szimpla hazaárulás)
  Elnézést kérek, de nem tudtam direkt választ írni, mert nem volt technikailag megengedett.
  üdvözlettel: kanalasgem

  1. Tisztelt Uram !
   Elnézést a félre értésért.Tisztázom .Számomra Horthy Miklós a huszadik század magyar történelmének példás alakja.Megmerem kockáztatni, ha Ő nincs, ma Magyarország tán nem is létezik.A 20-as évek közepére gyakorlatilag konszolidálta az országot,és a 30-as évekre Magyarországon komoly életszínvonal növekedés indult el .
   Sajnos a történelem “írás” mindig az aktuális politika szeleknek kíván megfelelni.Jó lenne már egyszer egy tárgyilagos, de legfőképp tisztességes művet letenni ez ügyben is az asztalra .
   Ha nyomon tetszik követni a hozzászólásokat, Stoffán úrnak irt válaszomban a többi dologról részleteztem a véleményemet.
   Tisztelettel : tothtomi

 26. A magyar nép áldozat volt a 2. világháborúban! Kishal, aki két tűz közt volt és vezetői a semlegesség kísérlete helyett az éppen erős mellett tették le a voksukat. Sajnos sokba került nekünk ez a tévedés, a fél rokonságom ráment. Hat katona és 17 civil családtagom veszett oda a “honvédő” háborúba. Budapest védelmében hárman haltak meg katonák, illetve tűntek el örökre, köztük egy 16 éves nagybátyám.
  A szememben ők hősök és áldozatok is, olyanok, akiket félrevezettek és nem maradt más választásuk a végén, mint az élethalálharc. Én legalább annyira gyűlölöm a nácikat, mint az oroszokat. A jövőnkre nézve is fontosnak tartanám inkább a semlegesség irányába történő igyekezetet, mint a hazánkat csakis kihasználó nagyhatalmak csatlósának lenni a továbbiakban is. Nem kell nekünk EU és Nátó, Svájci példát kellene rég kövessük.

 27. Ez nagyon durva: Stoffán írja: “Hős az aki a Donnál harcolt a megszállók ellen…” E sajátos logika alapján azok már nem is lehetnek hősök akik a Dunánál, Tiszánál, Elbánál, … harcoltak a megszállók ellen?
  Stoffán eredeti szakmája pincér, talán ezért sincs tisztában a történelemmel.

 28. Néhány történelmi tény:
  1. Horthy Miklóst 1920-ban választották kormányzónak. Ekkor szinte az összes királyi jogot megkapta, kivéve a hadüzenet és a békekötés jogát. Ezekhez az országgyűlés hozzájárulása kellett. tehát 1941-ben a hadüzenet jogos volt, mert a parlament is jóváhagyta. Azonban az 1944-es kiugrási kísérlet Horthy és szűkebb környezete magánkezdeményezése volt, mert az Országgyűlés semmit nem tudott róla. Tehát alkotmányjogilag érvénytelen volt.
  2. A katonatisztek avatáskor felesküdtek a Legfőbb Hadúrnak. – Számuk okt. 15-én több tízezer volt. – Azonban amikor látták, hogy Horthy le akar paktálni a bolsevikokkal 99.9% megtagadta az engedelmességet és tovább harcolt, csak néhány tucat választotta a szovjetekhez való átállást, ill a hadifogságot. Tehát ez a 15-20 tiszt volt a hazafi és a több tízezer a hazaáruló?
  3. Magyarország határainak sorsa nem okt. 15-é, dőlt el, hanem a Jaltai Konferencián. Aki úgy gondolja, hogy ha sikerül a kiugrás okt. 15-én, akkor visszakapjuk a háború előtti határokat, az jóindulatú történelmi analfabétizmusban szenved!

 29. Volt becsületük! Már csak az maradt Nekik fent a várban!
  Ők “hősök” voltak, ha csak hónapokig, nem “rabszolgák” egy életen át!

 30. Szalai Róbertnek válaszul, természetesen a magyar határokra semmilyen befolyással nem volt az, hogy Horthy vagy Szálasi mit akar. Ez csak a Stoffán nevű pincér lázálma. Romától ugyanis a szovjetek magukhoz csatolták Besszarábiát, cserbe kapták vissza a ’19-es nyugati határukat. Főleg azután nem volt semmi esélyünk, hogy Horthy is beugrott a szovjetek elleni támadó háborúba.
  A Donnál meg ha jól tudom,mi voltunk a megszállók, nem az oroszok.
  Horthy egy tehetségtelen balfasz volt, aki 1919-ben sem a saját erejéből, hanem az ellenséges ANTANT jóváhagyásával és támogatásával került kormányra. A magyar területek egy részének visszatérését is egyedül Hitlernek köszönhette. Azért egy kardcsapást. egy puskalövést sem tett. Mikor meg fordult a kocka és harcolni kellett volna Magyarország területi épségéért, leszart bokával lépett volna át a szovjetek oldalára.
  Huszadrangú, tehetségtelen politikus volt, éppúgy mint Szálasi. Az utóbbi párszáz évben ilyenekkel van tele a magyar “padlás”.

 31. Kedves Stoffan úr!
  Már nem először érzem azt, amikor olvastam az írásait korábban is / ma már ha lehet mellőzöm/, hogy Ön szívet cserélt, vagy valaki, valakik nagyon jól megfizetik!
  Sajnálom, hogy megint csalódást okozott!

 32. A dolog nem egészen így van… Bizonyára azért látja így, mert a radikális őrület olyan hangvételt hozott a nemzeti újságírásba, amihez képest én már nagyon is lagymatagnak, “fideszes”-nek tűnök. Pedig, ha öt-tíz évvel ezelőtti cikkeimet visszaolvassa, láthajtja, hogy ma sem írok mást és másképpen. Miért lenne nekem kötelező éppen úgy eldurvulnom, mint amennyire a jobboldali politikai megnyilvánulások eldurvultak, és lealacsonyodtak a kommunista liberális szintre? Nem cseréltem teht sem szívet, sem nem kapok “több pénzt” – eddig sem kaptam egy fillért sem! – azért, hogy írok, és hogy azt írom amit. Csak szeretném, ha a józan ész legalább nyomokban fennmaradjon a nemzeti politikában. Aki ezt nem érti, tényleg ne olvassa a cikkeimet.
  Üdv: SGY:

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
Lipusz Zsolt: A Jobbik sajnálatos válságának okairól
A Kitörés 1945. február 11.
Ajánló: Író-olvasó találkozó – Beszélgetés Molnár Tamás képzőművész, író, publicistával
Close