KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Soros György tervei visszaütnek rá

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Soros György, a ragyás pofájú, undorító képű vén zsidó élete végére alighanem megőrült. Évtizedeken keresztül a multikulturális társadalmak létrehozásán munkálkodott, a nemzeti alapú Európa szétverése céljából. Ennek érdekében számtalan úgynevezett „civil” szerveződés megalakítását szorgalmazta és pénzelte, melyek ezt a célt igyekeztek megvalósítani.

Más irányban is tevékenykedett, melyek közül a hagyományos erkölcsi értékek rombolására létrejött különböző szerveződések támogatása, és a cionista szervezetek befolyásának a növelése az ismertebbek. Soros életének nagy célja az európai népek genetikai jellemzőinek és ezzel a népi öntudatuknak a megsemmisítése, és egy keverék – öntudat nélküli –, egy tömegjellegű óriási embermassza létrehozása, melyet könnyen uralhat a cionista-szabadkőműves összeesküvés.

A világpolitikai események, különösképp az USA közel-keleti és ázsiai újragyarmatosító törekvése számtalan ország államiságát katonai erővel, és belső lázadó csoportok támogatásával szétverte, anarchiába taszította. Erre az állapotra építette a Soros a migrációs tervét, mely nagyszabású propaganda előkészítéssel és ugyancsak nagyszabású pénzügyi támogatással arabok és afrikaiak tömegeit indította meg élhetetlenné vált hazájukból Európa felé. Az asszimilációra képtelen óriási tömeg súlyos veszélyt jelenhet az európai civilizációra és kultúrára, így teljesítve Soros elképzelését.

Sorosnál sokkal nagyobb és szellemileg felkészültebb erők azonban ezt a Soros-műveletet nemcsak kisiklatták, hanem Soros eredeti céljainak teljes lerombolása irányába el is térítették. Ennek érdekében rásegítettek a migráció óriási méretűvé válására, és ezzel egy időben szellemi és egyéb támogatást adtak a nemzeti érzelmű európaiaknak a migráció elleni fellépésükhöz, mely nem a migránsok ellen irányul, hanem a kihívást kezelni képtelen kormányok ellen. Sorosék érzik a helyzet számukra veszélyessé válását, de már képtelenek a dolgok menetét befolyásolni, és ezért csak a veszély mérséklésére korlátozódik a tevékenységük. Ez a migránsok elosztásának (kvótarendszer), és nagyarányú pénzügyi támogatásának kierőszakolására irányul, annak érdekében, hogy a helyzet ne váljon kezelhetetlenné a cionista-szabadkőműves befolyás alatt álló kormányok számára.

dem2Így kezdte a Nyugat a demokrácia terjesztését Ukrajnában…

Hogy miért lett volna Soros terve számára hasznos korlátozott számú migráns betelepülése, az nem kérdéses, de hogy az óriási számú betelepülő miért veszélyes nemcsak a tervre nézve, hanem az egész cionista-szabadkőműves európai rendre is, az meg kell vizsgálnunk.

A betelepülők szinte kivétel nélkül az iszlám vallás hívei. Ebből adódóan nemcsak keresztény ellenesek, hanem zsidó- (izraelita-) ellenesek is. Politikai állásfoglalásuk alapja az Izrael-ellenesség, mert minden bajuk forrásának tekinti, a zsidóság által irányított USA-val egyetemben. Ilyen óriási népességet Európa képtelen olyan helyzetbe hozni, hogy általános elégedettség érzése kialakuljon. Több millió elégedetlen, más kultúrájú és vallású, eltérő civilizációs szinten álló energikus ember, kiegészülve az Európában élő 57 millió, migrációs eredetű muzulmánnal minden ország vonatkozásában óriási nemzetbiztonsági veszélyt jelent, és Európára nézve szintén. Már ma láthatóak a zavarodottság jelei a hatalomgyakorlók vonatkozásában, de a társadalmak is hasonló helyzetben vannak. Rövidesen viszont egy vonalon teljes lesz az összhang az európaiak és a migránsok között: a jelenlegi hatalmi struktúrának a hibáztatásában, és elítélésében.

Az európaiak kénytelenek lesznek megismerni az iszlám tanításait, és ez újabb tragédia hordozója lehet a hatalmi struktúrára nézve, mivel sok olyan elemet tartalmaz, mely – különösen erkölcsi vonatkozásban – rokonszenves az egészséges gondolkodású európaiak számára. A szélsőjobb és a hazafias szervezetek, melyek ma még a migránsok ellen lépnek fel, felismerik bennük a lehetséges szövetségest, és egyesíthetik erőiket a rendszerek lebontása érdekében. Az európai szélsőjobbra és a radikális nemzetiekre nem jellemző a túlzott vallásosság, így a hitbeli különbözőség mellékkörülménnyé válik. A cionista-szabadkőműves-ellenes európaiak együttműködése a hasonló felfogású betelepülőkkel csak idő kérdése.

dem…és így Szíriában.

Ennek megakadályozása érdekében a cionista-szabadkőműves hatalmak a legbrutálisabb szélsőséges szervezeteket mindkét oldalon óriási összegekkel, fegyverekkel, információkkal, propagandával támogatják, így akarva egymás elleni gyűlöletet a végsőkig felkorbácsolni. Ezért rendkívül veszélyes számukra az az üzenet, mely Szíriából érkezik, ahol az iszlamista arabok és az európai keresztények a legnagyobb egyetértésben harcolnak vállt a vállnak vetve a világpusztító akarattal szemben. Nem első eset ez a történelemben, 75 évvel ezelőtt már volt erre példa. Oroszország erkölcsi és politikai hatása erősödik, követendő példaként áll az európaiak előtt. Ukrajnában a galíciai zsidó oligarchák által a nyugati zsidó-szabadkőművesek támogatással kirobbantott polgárháborúban a szabadságharcosokat, Szíriában az iszlám valódi szellemiségét képviselő erőket támogatva a világ szabadságáért harcol, és ez tudatosodni fog minden épeszű európaiban.

Veszélyes, de nem leküzdhetetlen az a cionista-szabadkőműves tervezet sem, miszerint a brutális, fanatikus iszlamisták Európába való beszivárgását segítik, és akik majd terrorcselekményekkel, zavargásokkal fokozzák a gyűlöletet, övelve ezzel az európaiak megosztottságát. Oroszország szellemi kisugárzása és példája viszont szintén oly mértékben növeli a bátorságot, harckészséget, hogy ezt a veszélyt könnyedén ki tudjuk védeni. Európa Szíriában segíti a valódi iszlámot, a valódi iszlám Európában segíti a valódi európaiakat. Ez a jövő, melynek elindítója egy őrült zsidó, Soros György, aki így szabadított fel olyan erőket, melyek a pokolra küldik minden követőjét, zsoldosát, erkölcsi hulláját.

Bojtár Gábor – NemzetiArcvonal.net

0 thoughts on “Soros György tervei visszaütnek rá

 1. Ha Juncker legutóbbi megnyilvánulását nézzük;;
  „nem szabad hagyni, hogy Washington diktálja az Európai Unió külpolitikáját”
  nos akkor nagyon is igaz lehet, amit Bojtár Gábor úr leírt cikkében.
  A káoszt azonban nem kerülhetjük már el, gondolom én, mert már látszanak jelei Németországban, s hamarosan akár tartományi lázadások is kitörhetnek.
  A horvát határon pedig súlyos konfliktusok keletkezhetnek, akár tűzparancs is életbe léphet, ha a magyar hatóságok elszánják magukat, és lezárják a határ.
  Másként nehezen elképzelhető a horvátok által szállított illegális bevándorlók visszatartása, különösen a röszkei eseményekre visszagondolva.
  Talán ezért is nem merik még életbe léptetnia teljes határzárat az illetékesek.

  Még csak egy megjegyzést tennék a cikkel kapcsolatban, mert Soros György nem egy vén zsidó, hanem egy aljas CIONISTA patkány, s mint ilyen szégyent hoz a zsidóságra is,.
  A Naturei Karta
  ( http://www.nkusa.org), anticionista ortodox rabbik így fogalmaznak a lapjukon a cionizmussal kapcsolatban, azt elutasítva.

  „The world must know that the Zionists have illegitimately seized the name Israel and have no right to speak in the name of the Jewish people!”

  -A világnak muszáj tudnia, hogy a Cionisták törvénytelenül használják az Israel nevét, és nincs semmi joguk a zsidó emberek (nép) nevében beszélni.-

  „Jews are not allowed to dominate, kill, harm or demean another people and are not allowed to have anything to do with the Zionist enterprise, their political meddling and their wars.”

  -Zsidók számára tiltott meggyilkolni uralni vagy megsérteni más embereket, népeket és nem engedélyezett, hogy részt vegyenek a cionisták politikai és háborús cselekményeiben. –

  Jancsó Tibor

 2. Életem során azt tapasztaltam, hogy kétféle zsidó van. Igaz én inkább embert mondanék, származási megjelöléssel.
  Az egyik az utolsó falatját is odaadná a nélkülözőnek, vagy a segítségre szorulónak.
  A másik , aki az utolsó falatját is elvenné a nélkülözőtől, hogy neki több legyen. Ezek vannak kisebbségben, de ők a legerőszakosabbak. Ők okozzák a legtöbb kárt az igazi zsidóknak. ezért nincs béke Izraelben sem.

 3. Ha sokan elolvasnák a Facebook -on olvasható” ki küldte a 467 000 zsidót Auschwitzba” címmel közzétett és érthetően olvasható tanulmányt,bizony rá is döbbennének arra, hogy az évek óta, és folyamatosan ma is fennálló súlyos társadalmi problémákat, pénzügyi és politikai konfliktusokat éppen maguk a zsidók gerjesztik és tartják fenn permanens módon! És ennek megállapításakor szó nincs a zsidók elleni gyűlöletről, csupán száraz ténymegállapítás! A Google keresőbe beírva a fentebb idézőjelbe tett címet, olvasható a tanulmány!

 4. Ion Coja írása itt a NIF archívumban is olvasható. Coja leírja, hogy a Cionisták együttműködtek a nácikkal, hogy úgymond eltakarítsák a gyenge zsidókat és így egy erős államot építhessenek a saját cionista politikájuk szerint.
  Jancsó Tibor által ajánlott Neturei Karta oldalán ezt a tényt az ortodox anticionista rabbik is megerősítik és elítélik.
  Roka hozzászólásában van az igazság lényege. A cionisták és a zsidók
  két különböző dolog.
  Persze a cionistáknak, a liberálisoknak, és szocialista elvtársaiknak érdekük a kettőt összemosni és kijátszani az antiszemita kártyát..
  A provokátorok meg gőzerővel ügyködnek.
  Az a cél, hogy egy szétesett rendszer, társadalom jöjjön létre, megszűnjön a bizalom mindenki mindenkinek az ellensége legyen.
  Itt már nem ideológia van, hanem a Soros féle pénzhatalom mohó telhetetlensége motivál mindent.
  Amúgy a Neturei Karta érdekes lap, ha valaki tud angolul, akkor érdemes átböngészni, az érem másik oldala, mondhatni.

  Kiábrándult

 5. Az a véleményem, hogy a gyűlölet gyűlöletet szül, a határokkal, a gazdasági, pénzügyi, nyelvi elkülönülésekkel magunkat börtönözzük be, vagyis a nemzetesdi soknyelvű bábeli átka úgy látszik még mindig halálos mételyként mérgezi az emberiséget! 🙁
  Szvsz PuZsu!

  1. Zsuzsa Kné Pungor: Nagy hülyeséget írtál. Neked lövésed sincs arról,hogy milyen vagy milyen tud lenni az iszlám. Ezek akik ide jönnek 90% katona volt. A többit a fantáziára bízom.

 6. „Soros György tervei visszaütnek rá”
  Remélem akkorát kómába kerül tőle az a nemzetközi bűnöző.
  H.B.

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: