Sokkal nagyobb a baj – morál és móres

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Magát a hírt az internet-en olvastam – de biztos megjelent több oldalon is – de ennek azért nincs jelentősége, mert nem a hírt magát kívánom cáfolni, vitatni, vagy megerősíteni, csak egyetlen egy apróságot szeretnék hozzáfűzni:

Ennél sokkal nagyobb a baj!

Maga a hír:

„AZ ÁSZ-NAK NINCS JOGA BÍRSÁGOT KISZABNI”

Balázs Pétert, Bod Péter Ákost, Mellár Tamást és Róna Pétert kérdezte az N1TV az Állami Számvevőszékről. Abban egymástól függetlenül közös az álláspontjuk, hogy jogtalan az ellenzéki pártokra kiszabott büntetés.

Magát a hírt az internet-en olvastam – de biztos megjelent több oldalon is – de ennek azért nincs jelentősége, mert nem a hírt magát kívánom cáfolni, vitatni, vagy megerősíteni, csak egyetlen egy apróságot szeretnék hozzáfűzni:

Ennél sokkal nagyobb a baj!

Én más oldalról közelítem meg a kérdést – hiszen jogász vagyok – ezért nézzük a jogi oldalát:

 • tény, hogy az Állami Számvevőszék megbírságolt több politikai pártot, mert nem találta megfelelőnek a gazdálkodásukat.
 • tény, hogy mindez az országgyűlési választások előtt 3 hónappal történt.
 • tény, hogy ezzel el lehet lehetetleníteni egy párt érdemi indulását a választásokon.
 • tény, hogy ez a körülmény befolyásolhatja a választások eredményét.
 • tény, hogy ez választási csalásnak bizonyulhat bizonyítottság esetén.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) törvényi alapja a 2011. évi LXVI. törvény, melynek egy részletei:

Az Állami Számvevőszék feladatai

 1. § (1) Az Állami Számvevőszék feladatait e törvény és más törvények állapítják meg.

(2) Az Állami Számvevőszék tevékenységét ellenőrzési terv alapján végzi, amit az elnök hagy jóvá. Az ellenőrzési tervről és annak módosításáról az Állami Számvevőszék elnöke tájékoztatja az Országgyűlést.

(3) Törvényben meghatározott feladatkörében az Állami Számvevőszék

 1. a) köteles ellenőrzést lefolytatni az Országgyűlés döntése alapján,
 2. b) ellenőrzést végezhet a Kormány felkérésére.

 

Ebből két dolog következik: egyrészt más törvény is – ami független az ÁSZ-tól is feladatot szabhat meg az ÁSZ részére, másrészt közvetlenül a kormány felkérésére végezhet ellenőrzést.

 

Nézzük tovább a törvény szövegét:

Büntetőeljárás és más felelősségre vonás kezdeményezése

 1. § (1) Ha az Állami Számvevőszék az ellenőrzése során bűncselekmény gyanúját állapítja meg, megállapításait köteles az illetékes hatósággal haladéktalanul közölni. Egyéb jogellenes cselekmény esetén a felelősség tisztázását, érvényesítését kezdeményezheti. A megkeresett szervezet az eljárás megindításával kapcsolatos álláspontjáról – törvény eltérő rendelkezése hiányában – hatvan napon belül, az eljárás eredményéről pedig annak befejezését követően harminc napon belül tájékoztatni köteles az Állami Számvevőszéket.

(2) Az Állami Számvevőszék megbízásából ellenőrzést végző személynek kötelessége, hogy az ellenőrzés során az általa felelősként megjelölt személlyel a megállapításait írásban ismertesse, és tőle írásbeli magyarázatot kérjen. A felelősként megjelölt személy az írásbeli magyarázatot tizenöt napon belül köteles megadni; annak elfogadásáról, vagy elutasításáról az ellenőrzést végzőnek harminc napon belül írásban kell nyilatkoznia.

 

Vagyonmegóvási intézkedések

 1. § (1) Amennyiben az ellenőrzés rendeltetésellenes vagy pazarló felhasználást tár fel, illetve az ellenőrzött szervezet által a pénzeszközök kezelésére vonatkozó szabályok súlyos megsértésével történő károkozást, illetve ennek veszélyét állapítja meg, a kár megelőzése, illetve enyhítése érdekében az Állami Számvevőszék elnöke az illetékes hatósághoz, illetve szervezethez (a továbbiakban együtt: hatóság) fordulhat
 2. a) a munkabérek folyósításának kivételével az előirányzat-felhasználási keret zárolása,
 3. b) az államháztartás valamelyik alrendszeréből nyújtott támogatások folyósításának felfüggesztése,
 4. c) a személyi jövedelemadó 1%-ából történő felajánlásokból való részesedés lehetőségének felfüggesztése,

d)26 bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén az ellenőrzött szervezet tulajdonában vagy kezelésében lévő, az államháztartási vagyon körébe tartozó vagyonelem tekintetében zár alá vétel elrendelése

érdekében.

 

Namármost!

Az ÁSZ azon feladatát, hogy bírságoljon – más szóval, hogy fel van jogosítva bírság kiszabására – azt biztosan más törvény állapította meg, merthogy az ÁSZ-ról szóló 2011. évi LXVI. tv. biztos nem említ ilyen dolgot. Ellenőrzésről szól a feladata, egy szó nincs bírságról.

Egyetlen pillanatra vonatkoztassunk el a jelen problémától, és gondoljuk végig, hogy ha én, mint magánember megbízok egy mesterembert egy adott feladat elvégzésével, és a vállalkozó nem megfelelő munkát végez, akkor nekem bírósághoz kell fordulnom, hogy az igazamat bebizonyíthassam, és a követelésemet érvényesíthessem.

Az ÁSZ egy sokkal nagyobb horderejű kérdésben, indokolás és indokolási kötelezettség nélkül, a bírósági eljárás mellőzésével, fellebbezés és bárminemű jogorvoslat nélkül bírságot szab ki, egyéb törvény felhatalmazása alapján, közvetlenül a kormány felkérésére, az országgyűlési választások előtt 3 hónappal, aminek a következménye az lehet, hogy az országgyűlési választások eredménye ezen eljárás miatt módosul.

Hölgyeim, és Uraim! Ezt hívják intézményesített választási csalásnak, és alaptörvényellenességnek, továbbá a demokratikus alapintézmények elleni támadásnak!

Miért?

Azért, mert a bírósági út megkerülése – tehát nem elkerülése, hanem jogellenes, csalárd, turpis (lat.) megkerülése – súlyosan sérti a hatalmi ágak elválasztásának követelményét, sérti a bíróság függetlenségének követelményét – hiszen el van zárva a döntéstől, amit bíróságnak kellene meghoznia – sérti a választások tisztaságának követelményét, sérti a tisztességes eljáráshoz való jog követelményét, és általában sérti a jogállamiság (de csúnya magyar szó, de mégis így használjuk!) követelményét.

Ne feledjük a klasszikusokat:

„Uraim ez itt most jogállam vagy bolhacirkusz?”

– mondá Vanek úr. (Talán épp A 14 karátos autó-ban!)

Összefoglalva:

Lehet, hogy formailag, az írott jog szó szerinti megtartásával nyögve-nyelősen megindokolható az ÁSZ bírsága, de biztosan állíthatjuk, hogy az Alaptörvény szelleméhez, a Magyar Köztársaság törvényeinek szellemiségéhez, és nem utolsósorban a Magyar Szentkorona értékrend követelményéhez mérten alkotmányellenes, jogszabályellenes, törvényellenes, lehetőséget és alkalmat adhat választási csalás elkövetésére. Ezzel irreverzibilis és pótolhatatlan károkat okoz a magyar politikai közéletben, a magyar ember lelkületében, az államba és a bíróságokba vetett hitben és –közbizalomban.

Végül megemlítendő, hogy lehet, hogy valami alkalmas arra, hogy móresre tanítson másvalakit, de az illetőnek a morálja odaveszhet, és ezzel önmagának okoz sokkal nagyobb hátrányt, mint annak, akit móresre kívánt tanítani. Odaveszhet a becsület, a közbizalom, a megbecsülés, és végül, de tán nem utolsósorban odavészhet ezzel nagyon sok voks is áprilisban.

Ideje lenne, hogy egy arra jogosult kezdeményezésére, megfelelően megszövegezett, és megindokolt beadvány készüljön az Alkotmánybírósághoz, amiben a kezdeményező kéri kimondani, hogy az ÁSZ bírsága alkotmányellenes, ezért érvénytelen, és hatálytalan, továbbá, hogy az ÁSZ feladatainak törvényi meghatározása – miszerint más egyéb törvény is feladatot szabhat az ÁSZ-nak – szintén alkotmányellenes, és ezért érvénytelen és hatálytalan, valamint, a 2011.évi LXVI. törvény azon kitétele, hogy a kormány közvetlenül felkérheti az ÁSZ-t ellenőrzésre, szintén alkotmányellenes és hatálytalan, érvénytelen.

2018. év fergeteg havának 11. napján.

dr. Kollár Lajos

jogász, magyarász

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

One thought on “Sokkal nagyobb a baj – morál és móres

 1. Tévedésben van ., egyáltalán nem lehet ezzel ellehetetleníteni a választásokat , mert a választások előtt utalják minden pártnak a magfelelő részt . a másik pedig az ÁSZ nem bírságot szabott ki , hanem csak kiszámolta a pártok hűtlen kezelésükért járó összeget ,a törvény szerint – tehát innen nézve egész más a kép —

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük